Cách mạng Tháng Tám - bản anh hùng ca vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc

Chúng ta đang sống trong những ngày Tháng Tám. Những ngày lịch sử vẻ vang này là một mốc son chói lọi trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tinh thần bất diệt của những ngày lịch sử vẻ vang đó luôn cổ vũ, động viên chúng ta vượt mọi khó khăn thách thức để tiến lên phía trước…

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 được ghi vào lịch sử như cột mốc mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc Việt Nam, kỉ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là cuộc vùng dậy của dân tộc ta trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, là đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh cộng đồng, tầm cao trí tuệ dân tộc hòa quyện cùng học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cùng với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, lần đầu tiên trong lịch sử một nhà nước công nông ra đời, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Việt Nam từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành nước độc lập, tự do, dân chủ. Nhân dân ta từ kiếp nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Đảng ta từ một đảng phải hoạt động trong vòng bí mật, lãnh đạo giành chính quyền, trở thành đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn xã hội.

Sau Ngày Độc lập, Nhân dân ta đã phải đương đầu với sự phản kích điên cuồng của đế quốc, thực dân và các thế lực thù địch. Nhà nước cách mạng non trẻ đứng trước thử thách hiểm nguy, thù trong, giặc ngoài “ngàn cân treo sợi tóc” tưởng chừng khó vượt qua. Nhưng với thế và lực mới được hình thành, được tạo ra từ Cách mạng Tháng Tám, với một nhà nước kiểu mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân ta đã vững bước đi vào cuộc trường chinh suốt 30 năm, vượt qua muôn vàn khó khăn lập nên những chiến công hiển hách mà đỉnh cao là Chiến thắng vĩ đại Ðiện Biên Phủ năm 1954 và Ðại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tinh thần và ý chí quật cường của Cách mạng Tháng Tám tiếp tục soi đường, cổ vũ Nhân dân ta đạp bằng mọi khó khăn, thử thách để giành thắng lợi rất to lớn.

Mít tinh tổng khởi nghĩa tại Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội 	Ảnh tư liệu
Mít tinh tổng khởi nghĩa tại Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội. Ảnh tư liệu

Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám là bản anh hùng ca vĩ đại nhất trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc ta, đưa Nhân dân ta từ kiếp nô lệ lên địa vị làm chủ; đưa Việt Nam từ một nước nhỏ trở nên có tên tuổi trên thế giới. Cuộc cách mạng “long trời lở đất” đó, là thành quả đấu tranh bền bỉ gian khổ song vô cùng anh dũng rất đáng tự hào của Đảng, quân đội và Nhân dân ta. Thể hiện vai trò lãnh đạo hết sức đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ thiên tài Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của Nhân dân Việt Nam.

Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, đất nước lại đối mặt với những thách thức, khó khăn chồng chất. Phát huy tinh thần tiến công của Cách mạng Tháng Tám với ý chí tự lực tự cường, phát huy mọi tiềm năng trí tuệ, tận dụng thời cơ, vượt qua thử thách của cả dân tộc.

Vận dụng bài học của Cách mạng Tháng Tám về phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, khai thác và kết hợp với sức mạnh của thời đại trong công cuộc đổi mới, những người nông dân xưa chân đất, gậy tre xông lên đuổi quân xâm lược nay lại bám ruộng, bám rừng, bám biển để làm giàu cho đất nước và bảo vệ từng tấc đất, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hạt gạo của đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng đã vừa làm ấm lòng gần 100 triệu dân cả nước, giúp đất nước vượt qua những tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới và khu vực trong những lần suy thoái; vượt qua sự chống phá của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội; vượt qua thách thức an ninh phi truyền thống như an ninh mạng, biến đổi khí hậu; chiến thắng thiên tai, dịch bệnh, nhất là 4 đợt đại dịch Covid-19… có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp 35 năm đổi mới.

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đồng thời, hơn 5 năm qua cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt những kết quả tích cực, được dư luận hoan nghênh, đồng thuận, tin tưởng cao ở Đảng ta, nhất là phát hiện và đưa ra ánh sáng nhiều vụ bê bối về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực điển hình làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Đảng và Nhà nước ta đã xử lí kỉ luật Đảng, đưa ra xét xử nhiều vụ án nghiêm trọng, trong đó có liên quan những người đứng đầu các cấp, kể cả cán bộ cao cấp là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Điều này càng làm nổi bật hơn yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Tháng Tám này nhớ về Tháng Tám của 76 năm trước, trong ta trào dâng niềm tự hào dân tộc. Với những trang sử vàng truyền thống của lịch sử Cách mạng Tháng Tám mãi mãi in sâu vào kí ức của thế hệ hôm nay và mai sau. Chúng ta càng hiểu, càng yêu đất nước, yêu quê hương của mình hơn!

Nguyễn Thanh Hoàng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Giáo viên và phụ huynh cần giúp đỡ học sinh lớp 1 học online

Giáo viên và phụ huynh cần giúp đỡ học sinh lớp 1 học online

Đối với học sinh lớp 1 khi học online sẽ có những vướng mắc nhất định. Vì thế, để đạt được hiệu quả, trong thời gian đầu, phụ huynh và giáo viên cần chung tay để giúp đỡ các em học tập...
Nhận thức những biểu hiện tâm lí để chăm sóc NCT

Nhận thức những biểu hiện tâm lí để chăm sóc NCT

NCT là tài sản quý của xã hội vì trong quá trình sống và làm việc, họ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú. Tuy nhiên khi tuổi cao, họ lại có những sự thay đổi về tâm, sinh lí để thích nghi và có nếp sống phù hợp với lứa tuổi.
Giáo dục những hành vi lệch chuẩn của học sinh khi sử dụng MXH

Giáo dục những hành vi lệch chuẩn của học sinh khi sử dụng MXH

Trong những năm gần đây, tình trạng học sinh sử dụng mạng xã hội (MXH) không đúng mục đích đã và đang gây ra những hậu quả đáng tiếc. Đặc biệt, khi thiếu kĩ năng sử dụng MXH đã làm nảy sinh những hành vi lệch chuẩn ở nhiều học sinh của các nhà trường. Vì vậy, nhà trường cần có những biện pháp giáo dục, tác động để giáo dục kĩ năng sử dụng MXH cho học sinh...
Bảo đảm an toàn phòng chống dịch khi các cơ sở kinh doanh hoạt động trở lại

Bảo đảm an toàn phòng chống dịch khi các cơ sở kinh doanh hoạt động trở lại

Một số cơ sở kinh doanh tại 19 quận huyện tại TP Hà Nội được hoạt động trở lại từ 12 giờ ngày 16/9/2021. Đó là điều phấn khởi nhưng cũng làm xuất hiện những lo lắng mới đối với người dân thành phố…
Già hóa dân số - vấn đề không của riêng ai

Già hóa dân số - vấn đề không của riêng ai

Kì cuối: Những kiến nghị

Tin khác

Già hóa dân số - vấn đề không của riêng ai

Già hóa dân số - vấn đề không của riêng ai
Kì 2: Kinh nghiệm từ nước ngoài

Từ di chúc Bác Hồ, nghĩ về bảo vệ môi trường ngày nay

Từ di chúc Bác Hồ, nghĩ về bảo vệ môi trường ngày nay
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Bác có nhiều bài viết, thư, bài nói chuyện, việc làm cụ thể về công tác bảo vệ môi trường, luôn căn dặn mọi người phải tích cực trồng cây, gây rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái…

Hiểu đúng về nhu cầu của NCT thời hiện đại

Hiểu đúng về nhu cầu của NCT thời hiện đại
Hiện số NCT ở Việt Nam đã hơn 10 triệu người, chiếm khoảng 11% dân số cả nước. Xã hội phát triển kéo theo nhu cầu của NCT cũng thay đổi. Nếu như trước đây, cuộc sống còn khó khăn, nhu cầu của NCT có thể chỉ là chăm hoa, đọc sách. Nhưng ngày nay nhu cầu của NCT đã khác, đa số họ có nhu cầu việc làm, thêm thu nhập, chăm sóc sức khỏe và mở rộng quan hệ xã hội...

Khi con trẻ chuẩn bị vào lớp 1

Khi con trẻ chuẩn bị vào lớp 1
Bước vào lớp 1, trẻ sẽ phải chuyển từ môi trường vui chơi sang môi trường học tập nghiêm túc, có kỉ luật, với rất nhiều điều mới lạ, khiến các em không khỏi bỡ ngỡ, thậm chí cảm thấy sợ hãi... Chính vì vậy cha mẹ không nên ép trẻ học trước chương trình, tránh gây áp lực đối với trẻ khiến trẻ nghĩ việc vào lớp 1 là điều gì đó rất đáng sợ.

Chuyển đổi số là cuộc cách mạng - động lực phát triển kinh tế, xã hội

Chuyển đổi số là cuộc cách mạng - động lực phát triển kinh tế, xã hội
Trong thời gian gần đây, khái niệm “chuyển đổi số” được nhắc đến rất nhiều trên không gian mạng xã hội cũng như các cơ quan thông tấn báo chí... Như vậy, chuyển đổi số là gì và có tầm quan trọng như thế nào? Có thể thấy, chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam. Đặc biệt, Chính phủ luôn quan tâm đến vấn đề chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Niềm tin! (Bài 1)

Niềm tin! (Bài 1)
Chúng ta thường nói đến Niềm tin! Đó là tài sản trừu tượng, nhưng thiêng liêng và vô cùng quý báu. Niềm tin tạo nên sức mạnh, phẩm giá và bản lĩnh con người; kết nối những giá trị của trí tuệ, đạo đức, văn hóa xây đắp nền tảng vững bền của cuộc sống. Bởi vậy, muốn thành công, bất cứ ở lĩnh vực nào, với tư cách cá nhân hay tổ chức, đều phải có Niềm tin. Đặc biệt với Đảng, Nhà nước, để có sức mạnh lãnh đạo Nhân dân hoàn thành sứ mệnh lịch sử, nhất thiết phải xây dựng bằng được Niềm tin…
Xem thêm
Phiên bản di động