Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận

Mặc dù chưa xác định được hành vi vi phạm, mức độ vi phạm theo quy định tại Điều 6 Nghị định 112/2020 ngày 18/9/2020 của Chính phủ, về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, nhưng Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh vẫn ban hành Quyết định kỷ luật Khiển trách bác sĩ Võ Anh Minh. Vụ việc gây nhiều thắc mắc trong cán bộ, viên chức và người lao động, dẫn tới bức xúc, khiếu nại kéo dài...
Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận

Quyết định về thi hành kỷ luật đối với viên chức

Phê bình rút kinh nghiệm bằng... Công văn

Tại cuộc họp cán bộ, viên chức Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ ngày 29/4/2021 do Phó Giám đốc Bệnh viện chủ trì, có đại diện Phòng Tổ chức cán bộ (TCCB), Chi bộ khối ngoại. Trưởng phòng TCCB công bố 02 Quyết định kỷ luật viên chức là bác sĩ Võ Anh Minh và bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn- Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ, với hình thức kỷ luật Khiển trách và 03 Công văn về việc phê bình rút kinh nghiệm với bác sĩ Nguyễn Xuân Thiện, bác sĩ Trần Lê Hồng Ngọc, bác sĩ Võ Thị Tuyết Nhung- Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ. Sau khi công bố Quyết định, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn và bác sĩ Võ Anh Minh, không đồng ý với hình thức kỷ luật của Giám đốc Bệnh viện. Lý do: Bác sĩ Minh không tự ý thu tiền, cơ quan Nhà nước có quy trình rõ ràng, ông chỉ làm theo sự cho phép của Khoa. Do đó, bác sĩ Minh không đồng ý với quyết định kỷ luật của Bệnh viện.

Trao đổi với chúng tôi về 03 Công văn của Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương ký ngày 2/4/2021, về việc phê bình rút kinh nghiệm đối với bác sĩ Nguyễn Xuân Thiện, Trần Lê Hồng Ngọc, Võ Thị Tuyết Nhung- Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ, luật sư Trần Thế Vinh cho rằng: Theo Luật Viên chức và Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, thì không có hình thức kỷ luật phê bình rút kinh nghiệm. Hơn nữa, theo thể thức văn bản hành chính thì không thể ban hành Công văn để phê bình rút kinh nghiệm đối với viên chức. Như vậy, Giám đốc Bệnh viện thực hiện không đúng các quy định về văn bản hành chính, không lẽ bộ phận tham mưu và Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương lại không nắm rõ quy định này!?

Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận
Trang 1

Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận

Biên bản công bố quyết định kỷ luật.

Ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật thanh tra cũng bị kỷ luật!?

Không đồng ý Quyết định 249/QĐ-BVTV ngày 29/3/2021 của Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, kỷ luật bằng hình thức Khiển trách, bác sĩ Võ Anh Minh đã có đơn khiếu nại, đề nghị Giám đốc Bệnh viện thụ lý giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại. Theo bác sĩ Minh, Quyết định kỷ luật xác định hành vi vi phạm: “Với vai trò bác sĩ tự thu tiền của bệnh nhân phẫu thuật, thủ thuật tạo hình thẩm mỹ mua sắm vật liệu nhân tạo để cấy ghép và cơ thể người trong Bệnh viện. Ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật thanh tra”, là không có căn cứ. Bởi lẽ, trên thực tế, bác sĩ Minh luôn luôn thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Bệnh viện Trương Vương và lãnh đạo Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ. Bác sĩ Minh không trực tiếp thu tiền của bệnh nhân mà hàng năm, Bệnh viện đều quy định Bảng giá dịch vụ, bao gồm cả vật liệu nhân tạo. Bác sĩ Minh chỉ khám và tư vấn cho bệnh nhân lựa chọn phương pháp phẫu thuật. Nếu bệnh nhân đề nghị phẫu thuật thì chỉ định bệnh nhân làm xét nghiệm, hướng dẫn bệnh nhân xuống Phòng thu viện phí để nộp tiền phẫu thuật. Nếu có những ca liên quan đến vật liệu nhân tạo, như: Ngực, mũi... thì bác sĩ Minh hướng dẫn bệnh nhân tự đi mua vật liệu nhân tạo tại các Cửa hàng dụng cụ y khoa thẩm mỹ hoặc Công ty cung cấp mặt hàng này. Nếu bệnh nhân không tự đi mua mà nhờ bác sĩ/bệnh viện mua giúp thì bệnh nhân sẽ nộp phí trực tiếp cho Điều dưỡng. Bác sĩ Minh không trực tiếp thu hay nhận khoản tiền trên từ bệnh nhân. Khi hoàn tất phẫu thuật, Điều dưỡng tổng kết và giao tiền phí vật liệu nhân tạo để bác sĩ Minh chi trả hộ cho nhà cung cấp. Bác sĩ Minh không hưởng bất kỳ khoản chênh lệch nào, vì bệnh nhân đã nộp phí theo Bảng giá dịch vụ của Bệnh viện.

Về ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật thanh tra, bác sĩ Minh luôn chấp hành tốt, tham gia các cuộc họp theo yêu cầu của thanh tra, trả lời các câu hỏi liên quan đến cá nhân và nộp đầy đủ các tài liệu giải trình. Riêng phần thanh tra kết luận bác sĩ Minh thu lợi, hưởng chênh lệch và buộc phải nộp tiền thì do bác sĩ Minh chưa bao giờ thu lợi hay thu sai quy định của Bệnh viện nên bác sĩ Minh không có nghĩa vụ phải thực hiện. Về nội dung này vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, chưa có kết luận cuối cùng. Do đó, không thể quy kết bác sĩ Minh vi phạm ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật thanh tra.

Về nội dung Quyết định số 249/QĐ-BVTV ngày 29/3/2021 của Bệnh viện Trương Vương, luật sư Trần Thế Vinh nhận xét: Phần nêu hành vi vi phạm của bác sĩ Võ Anh Minh diễn đạt rất trúc trắc, khó hiểu, tối nghĩa, như: “Với vai trò bác sĩ tự thu tiền của bệnh nhân phẫu thuật, thủ thuật tạo hình thẩm mỹ mua sắm vật liệu nhân tạo” hay “để cấy ghép vào cơ thể người trong Bệnh viện”. Đáng chú ý là câu: “Ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật thanh tra”, nội dung câu này được hiểu là ý thức tốt, chấp hành kỷ luật, pháp luật thanh tra, sao lại bị... kỷ luật? Có thể thấy, đằng sau Quyết định kỷ luật của Giám đốc Bệnh viện Trung Vương có nội dung không khách quan, mang tính áp đặt, có dấu hiệu trù dập người lao động, gây bức xúc trong cán bộ, viên chức, người lao động tại Bệnh viện.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, bác sĩ Võ Anh Minh đã có đơn khiếu nại Quyết định số 249/QĐ-BVTV ngày 29/3/2021 của Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, đề nghị giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, xem xét thu hồi, hủy bỏ quyết định trên. Sau khi nhận đơn khiếu nại, ngày 17/5/2021, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương đã có Thông báo số 484/TB-BVTV về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định pháp luật.

Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận
Trang 1
Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận

Đơn khiếu nại của bác sĩ Võ Anh Minh, gửi các cơ quan thông tin và truyền thông

Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận

Thông báo thụ lý đơn khiếu nại lần đầu

Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận
Bệnh viện Trưng Vương
Minh Ngô

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hội Nhà báo Việt Nam yêu cầu làm rõ việc cản trở nhà báo tác nghiệp tại chùa Nga Hoàng

Hội Nhà báo Việt Nam yêu cầu làm rõ việc cản trở nhà báo tác nghiệp tại chùa Nga Hoàng

Hội Nhà báo Việt Nam vừa có công văn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu làm rõ việc nhà báo của Tạp chí Người cao tuổi bị uy hiếp, de dọa, xúc phạm danh dự, hành hung và cản trở việc tác nghiệp xảy ra tại chùa Nga Hoàng, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
Bình Dương: Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng

Bình Dương: Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng

Việc 2 cấp tòa án xét xử vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất ở TP Thủ Dầu Một, giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị On với bị đơn ông Phạm Văn Mình, có nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng trong đánh giá tài liệu chứng cứ vụ án, dẫn đến phán quyết ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn...
14 người tố ngân hàng tự “đạo diễn” xử lý tài sản thế chấp có dấu hiệu trái luật

14 người tố ngân hàng tự “đạo diễn” xử lý tài sản thế chấp có dấu hiệu trái luật

14 khách hàng đồng loạt có đơn cầu cứu khẩn cấp gửi cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết vụ việc liên quan đến Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) xử lý tài sản thế chấp của họ có dấu hiệu trái pháp luật.
Chủ quyền về tài sản hợp pháp của bà Nguyễn Thị Tương bị xâm hại như thế nào?

Chủ quyền về tài sản hợp pháp của bà Nguyễn Thị Tương bị xâm hại như thế nào?

Quyền sử dụng 9.398 m2 đất thửa 200, tờ bản đồ 12, tọa lạc thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai của bà Nguyễn Thị Tương (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 308743 ngày 10/12/2015, do Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng cấp). Tuy nhiên có khoảng 5.000m2 đất hợp pháp của bà Tương, đang bị Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen (Công ty Hoa Sen) xâm hại.
Hòa Bình: Giật mình với mức chia lợi nhuận “khủng” của CDP Toàn cầu

Hòa Bình: Giật mình với mức chia lợi nhuận “khủng” của CDP Toàn cầu

Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về hình thức góp vốn và chia lợi nhuận rất “khủng” của Công ty CP Thương mại CDP Toàn Cầu (CDP Toàn Cầu), địa chỉ phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình.

Tin khác

Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Tranh chấp phải chờ quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án!

Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Tranh chấp phải chờ quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án!
Ông Bùi Thanh Tuấn, ngụ phường Trường Thạnh, quận 9, TP Hồ Chí Minh, nguyên đơn khởi kiện ông Nguyễn Hữu Trí ra TAND TP Thủ Đức để yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, vụ án đang được giải quyết, thì có nhiều dấu hiệu làm trái về chuyển dịch tài sản đang bị Tòa án ngăn chặn.

Trở lại vụ việc đòi lại tài sản hợp pháp của gia đình ông Lê Ngọc Quốc Ân: ​​​​​​​Tài sản cầm ngân hàng sao không trả lại?

Trở lại vụ việc đòi lại tài sản hợp pháp của gia đình ông Lê Ngọc Quốc Ân: ​​​​​​​Tài sản cầm ngân hàng sao không trả lại?
Tạp chí Người cao tuổi số 57 (2417) ngày 9/4/2019, đăng bài: “Phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh: Tại sao không trả lại quyền sử dụng đất hợp pháp của gia đình ông Lê Ngọc Quốc Ân?” và ngày 20/5/2019, đăng bài: “Sao chưa giải quyết nội dung Tạp chí Người cao tuổi phản ánh?”. Tuy nhiên, hành trình đòi lại tài sản hợp pháp của gia đình ông Ân, đến nay vẫn chưa dừng lại …

Dân liên tục khiếu nại, tố cáo hành vi có dấu hiệu tước đoạt quyền được thỏa thuận bồi thường

Dân liên tục khiếu nại, tố cáo hành vi có dấu hiệu tước đoạt quyền được thỏa thuận bồi thường
Tại Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo: “Chấp thuận về chủ trương cho Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai, Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng (Dự án-PV) được phép thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân có đất nằm trong Dự án để bồi thường, giải phóng mặt bằng”. Nhưng, chỉ đạo này không được các cơ quan có liên quan thực hiện, buộc các hộ dân phải làm đơn khiếu nại, tố cáo.

Quảng Trị: Gói thầu hơn 7,5 tỷ đồng bị “làm xiếc” để thông thầu

Quảng Trị: Gói thầu hơn 7,5 tỷ đồng bị “làm xiếc” để thông thầu
Một gói thầu có giá trị hơn 7,5 tỷ đồng do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức mời thầu đã đặt ra nhiều điều kiện trái với quy định của pháp luật, khiến nhiều nhà thầu không thể tham gia. Và duy nhất một đơn vị dự thầu, với chênh lệch giá tiết kiệm cho chủ đầu tư chỉ 0,6% so với tổng mức đầu tư!?

Trả lời sai sự thật, có dấu hiệu bao che sai phạm

Trả lời sai sự thật, có dấu hiệu bao che sai phạm
Bà Giang Lệ Phưong, chủ sử dụng đất đang tranh chấp tại ấp 6 Bãi Khem, xã An Thới, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; là chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc (Công ty Xuân Phúc); địa chỉ 101 ấp An Bình, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, có đơn phản ánh dấu hiệu làm trái và không đúng chỉ đạo của cấp trên.
Xem thêm
Xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu tại CDC Hà Nội

Xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu tại CDC Hà Nội

Sáng 24-6, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm ...
Vụ án tại Công ty Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận: Khởi tố ông Tất Thành Cang

Vụ án tại Công ty Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận: Khởi tố ông Tất Thành Cang

Ngày 21/6, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn Quyết định khởi tố của Cơ quan An ninh điều tra ...
Quảng Bình:   Bắt giữ nữ quái 9X tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép

Quảng Bình: Bắt giữ nữ quái 9X tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép

Một khẩu súng ngắn, 28 viên nén và nhiều mảnh vỡ viên nén màu xám, 8 túi ni long chứa tinh thể màu trắng đục, là ma túy do Nguyễn ...
Tài sản đang thuộc quyền sở hữu bỗng dưng bị tranh chấp vì cho người thân… ở nhờ?

Tài sản đang thuộc quyền sở hữu bỗng dưng bị tranh chấp vì cho người thân… ở nhờ?

Từ năm 2019 đến nay, UBND phường Nguyễn Trung Trực và UBND quận Ba Đình nhiều lần trả lại hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ...

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của một số giáo viên trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang tố cáo sai phạm của ông Mai Văn ...
TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?

TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?

"Không biết chuyển khoản nhầm hay cố y, nhưng cần phải bình tĩnh để xử lý tình huống, với lại không phải tiền của mình, người ta chuyển nhầm thì ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động