Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận

Mặc dù chưa xác định được hành vi vi phạm, mức độ vi phạm theo quy định tại Điều 6 Nghị định 112/2020 ngày 18/9/2020 của Chính phủ, về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, nhưng Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh vẫn ban hành Quyết định kỷ luật Khiển trách bác sĩ Võ Anh Minh. Vụ việc gây nhiều thắc mắc trong cán bộ, viên chức và người lao động, dẫn tới bức xúc, khiếu nại kéo dài...
Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận

Quyết định về thi hành kỷ luật đối với viên chức

Phê bình rút kinh nghiệm bằng... Công văn

Tại cuộc họp cán bộ, viên chức Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ ngày 29/4/2021 do Phó Giám đốc Bệnh viện chủ trì, có đại diện Phòng Tổ chức cán bộ (TCCB), Chi bộ khối ngoại. Trưởng phòng TCCB công bố 02 Quyết định kỷ luật viên chức là bác sĩ Võ Anh Minh và bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn- Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ, với hình thức kỷ luật Khiển trách và 03 Công văn về việc phê bình rút kinh nghiệm với bác sĩ Nguyễn Xuân Thiện, bác sĩ Trần Lê Hồng Ngọc, bác sĩ Võ Thị Tuyết Nhung- Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ. Sau khi công bố Quyết định, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn và bác sĩ Võ Anh Minh, không đồng ý với hình thức kỷ luật của Giám đốc Bệnh viện. Lý do: Bác sĩ Minh không tự ý thu tiền, cơ quan Nhà nước có quy trình rõ ràng, ông chỉ làm theo sự cho phép của Khoa. Do đó, bác sĩ Minh không đồng ý với quyết định kỷ luật của Bệnh viện.

Trao đổi với chúng tôi về 03 Công văn của Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương ký ngày 2/4/2021, về việc phê bình rút kinh nghiệm đối với bác sĩ Nguyễn Xuân Thiện, Trần Lê Hồng Ngọc, Võ Thị Tuyết Nhung- Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ, luật sư Trần Thế Vinh cho rằng: Theo Luật Viên chức và Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, thì không có hình thức kỷ luật phê bình rút kinh nghiệm. Hơn nữa, theo thể thức văn bản hành chính thì không thể ban hành Công văn để phê bình rút kinh nghiệm đối với viên chức. Như vậy, Giám đốc Bệnh viện thực hiện không đúng các quy định về văn bản hành chính, không lẽ bộ phận tham mưu và Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương lại không nắm rõ quy định này!?

Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận
Trang 1

Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận

Biên bản công bố quyết định kỷ luật.

Ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật thanh tra cũng bị kỷ luật!?

Không đồng ý Quyết định 249/QĐ-BVTV ngày 29/3/2021 của Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, kỷ luật bằng hình thức Khiển trách, bác sĩ Võ Anh Minh đã có đơn khiếu nại, đề nghị Giám đốc Bệnh viện thụ lý giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại. Theo bác sĩ Minh, Quyết định kỷ luật xác định hành vi vi phạm: “Với vai trò bác sĩ tự thu tiền của bệnh nhân phẫu thuật, thủ thuật tạo hình thẩm mỹ mua sắm vật liệu nhân tạo để cấy ghép và cơ thể người trong Bệnh viện. Ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật thanh tra”, là không có căn cứ. Bởi lẽ, trên thực tế, bác sĩ Minh luôn luôn thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Bệnh viện Trương Vương và lãnh đạo Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ. Bác sĩ Minh không trực tiếp thu tiền của bệnh nhân mà hàng năm, Bệnh viện đều quy định Bảng giá dịch vụ, bao gồm cả vật liệu nhân tạo. Bác sĩ Minh chỉ khám và tư vấn cho bệnh nhân lựa chọn phương pháp phẫu thuật. Nếu bệnh nhân đề nghị phẫu thuật thì chỉ định bệnh nhân làm xét nghiệm, hướng dẫn bệnh nhân xuống Phòng thu viện phí để nộp tiền phẫu thuật. Nếu có những ca liên quan đến vật liệu nhân tạo, như: Ngực, mũi... thì bác sĩ Minh hướng dẫn bệnh nhân tự đi mua vật liệu nhân tạo tại các Cửa hàng dụng cụ y khoa thẩm mỹ hoặc Công ty cung cấp mặt hàng này. Nếu bệnh nhân không tự đi mua mà nhờ bác sĩ/bệnh viện mua giúp thì bệnh nhân sẽ nộp phí trực tiếp cho Điều dưỡng. Bác sĩ Minh không trực tiếp thu hay nhận khoản tiền trên từ bệnh nhân. Khi hoàn tất phẫu thuật, Điều dưỡng tổng kết và giao tiền phí vật liệu nhân tạo để bác sĩ Minh chi trả hộ cho nhà cung cấp. Bác sĩ Minh không hưởng bất kỳ khoản chênh lệch nào, vì bệnh nhân đã nộp phí theo Bảng giá dịch vụ của Bệnh viện.

Về ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật thanh tra, bác sĩ Minh luôn chấp hành tốt, tham gia các cuộc họp theo yêu cầu của thanh tra, trả lời các câu hỏi liên quan đến cá nhân và nộp đầy đủ các tài liệu giải trình. Riêng phần thanh tra kết luận bác sĩ Minh thu lợi, hưởng chênh lệch và buộc phải nộp tiền thì do bác sĩ Minh chưa bao giờ thu lợi hay thu sai quy định của Bệnh viện nên bác sĩ Minh không có nghĩa vụ phải thực hiện. Về nội dung này vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, chưa có kết luận cuối cùng. Do đó, không thể quy kết bác sĩ Minh vi phạm ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật thanh tra.

Về nội dung Quyết định số 249/QĐ-BVTV ngày 29/3/2021 của Bệnh viện Trương Vương, luật sư Trần Thế Vinh nhận xét: Phần nêu hành vi vi phạm của bác sĩ Võ Anh Minh diễn đạt rất trúc trắc, khó hiểu, tối nghĩa, như: “Với vai trò bác sĩ tự thu tiền của bệnh nhân phẫu thuật, thủ thuật tạo hình thẩm mỹ mua sắm vật liệu nhân tạo” hay “để cấy ghép vào cơ thể người trong Bệnh viện”. Đáng chú ý là câu: “Ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật thanh tra”, nội dung câu này được hiểu là ý thức tốt, chấp hành kỷ luật, pháp luật thanh tra, sao lại bị... kỷ luật? Có thể thấy, đằng sau Quyết định kỷ luật của Giám đốc Bệnh viện Trung Vương có nội dung không khách quan, mang tính áp đặt, có dấu hiệu trù dập người lao động, gây bức xúc trong cán bộ, viên chức, người lao động tại Bệnh viện.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, bác sĩ Võ Anh Minh đã có đơn khiếu nại Quyết định số 249/QĐ-BVTV ngày 29/3/2021 của Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, đề nghị giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, xem xét thu hồi, hủy bỏ quyết định trên. Sau khi nhận đơn khiếu nại, ngày 17/5/2021, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương đã có Thông báo số 484/TB-BVTV về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định pháp luật.

Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận
Trang 1
Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận

Đơn khiếu nại của bác sĩ Võ Anh Minh, gửi các cơ quan thông tin và truyền thông

Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận

Thông báo thụ lý đơn khiếu nại lần đầu

Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận
Bệnh viện Trưng Vương
Minh Ngô

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

TAND Tối cao kháng nghị Giám đốc thẩm, tạm đình chỉ thi hành án

TAND Tối cao kháng nghị Giám đốc thẩm, tạm đình chỉ thi hành án

TAND Tối cao nhận định: Các nguyên đơn yêu cầu chia di sản bằng hiện vật (chia đất) mà không nhận giá trị. Nhưng Tòa án cấp phúc thẩm lại chia cho bị đơn nhận toàn bộ nhà đất tranh chấp là không công bằng, không bảo đảm quyền lợi của đương sự, là cơ sở để có kháng nghị Giám đốc thẩm và thông báo tạm đình chỉ thi hành án...
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Sau khi “sếp” Nguyễn Văn Gấu rời khỏi chức vụ, Cục phó Bùi Phú Hưng được thăng chức Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An ngày 2/7/2018. Vừa lên chức, tân Cục trưởng Bùi Phú Hưng nhận ra Phán quyết Trọng tài “3 sai” không thể thực hiện, nên ký ngay văn bản gửi TAND TP Hồ Chí Minh, nơi công nhận Phán quyết Trọng tài. Tiếp đó, tân Cục trưởng ký một loạt văn bản nhằm sửa sai. Nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, vị tân Cục trưởng lại “giở quẻ”, nhất nhất chiều theo CPL, thể hiện quyết ép chủ đầu tư vào đường cùng, khai tử Dự án, để “ôm” 130 ha đất…
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Phán quyết Trọng tài buộc Công ty Hồng Phát và CPL” phải thành lập “Công ty liên doanh” theo Luật Đầu tư năm 2005. Nhưng, khi Luật Đầu tư năm 2014 ra đời thì không còn quy định hình thức đầu tư thành lập “Công ty liên doanh” giữa Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài; và đến Luật Đầu tư năm 2020, hình thức đầu tư “liên doanh” kiểu này cũng không còn tồn tại.
UBND tỉnh vào cuộc  xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

UBND tỉnh vào cuộc xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính và Công ty Cổ phần Phát Đạt tự ý ký kết với nhau nạo vét luồng, thu gom 1.200m3 cát, nhưng không báo cáo đăng ký với UBND tỉnh Quảng Trị, việc làm này đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
Giải ngân trái quy định, ngân hàng ‘đau đầu’ thanh lý khoản nợ

Giải ngân trái quy định, ngân hàng ‘đau đầu’ thanh lý khoản nợ

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Lạng Sơn cố tình giải ngân trái quy định cho chủ đầu tư không đủ điều kiện vay vốn, để rồi sau 12 năm từ ngày khởi công, công trình thủy điện chỉ hiện hữu các hạng mục như: đường vận hành, cống dẫn dòng, đường dây 35kV. Các hạng mục dở dang gồm đập bờ phải, đập bờ trái, đập tràn...

Tin khác

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái?

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái?
Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An trải qua hai đời Cục trưởng, đều nhận rõ Phán quyết số 29/12 ngày 25/4/2013 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (Phán quyết Trọng tài) đã bị “vô hiệu hoá” bởi Luật Đầu tư nên không thể thi hành trong hơn 6 năm qua. Chính Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An đương nhiệm đã khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”. Thay vì phải xử lý theo Luật THADS, Cục trưởng và Chấp hành viên đã bị China Policy Limited (CPL) lấy Phán quyết Trọng tài “khiển” xoay vòng vòng rồi “chết ngộp” trong mớ văn bản hỗn độn “sáng đúng, chiều sai, sớm mai xem lại…”.

Có thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn quy định của Bộ Y tế?

Có thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn quy định của Bộ Y tế?
Cả nước đang căng mình chống dịch, vừa qua một số bệnh viện bất chấp chỉ đạo của Bộ Y tế một số đơn vị vẫn tăng giá cao, có dấu hiệu trục lợi. Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, địa chỉ ở số 2 Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông bạn đọc phản ánh thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn so với quy định.

Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?

Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?
Bà Bùi Thị Hoàn, giảng viên, Phó trưởng Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Thương Mại và Du lịch Hà Nội phản ánh về việc bị trừ điểm trong kết quả đánh giá phân loại tháng 6/2021, mà lý do giải thích chưa khách quan. Bà Hoàn cho rằng, bị trù dập cá nhân do trước đó thẳng thắn góp ý với nhà trường về một công việc.

Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai

Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai
Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-XPHC ngày 6/7/2021 về xử phạt hành chính nhiều doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai….

Huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Chợ tạm không phép vẫn hoạt động ngang nhiên, chính quyền bất lực hay dung túng…

Huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Chợ tạm không phép vẫn hoạt động ngang nhiên, chính quyền bất lực hay dung túng…
Đơn thư của công dân tiếp tục phản ánh về tình trạng chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động trên địa bàn xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc. Khu chợ tự phát, hoạt động ngay gần cổng Công ty may mặc Appael Tech và trên tuyến tỉnh lộ 217 nhiều năm nay gây ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông, đồng thời không đảm bảo về an toàn vệ sinh và công tác phòng cháy. Mặc dù có nhiều ý kiến của nhân dân cũng như sự phản ánh của báo chí nhưng đến nay khu chợ này vẫn ngang nhiên hoạt đông không hề có sự can thiệp của chính quyền sở tại.

Chiêu trò của nhóm “bảo kê”, "xã hội đen" và sự vô cảm của người có trách nhiệm

Chiêu trò của nhóm “bảo kê”, "xã hội đen" và sự vô cảm của người có trách nhiệm
Cảng hoạt động không phép, cơ quan chức năng “đá” trách nhiệm cho nhau, côn đồ lộng hành ép ngư dân phải vào cảng lậu để thu lợi bất chính lên tới hàng trăm triệu mỗi ngày, đó là sự thật “kinh hoàng” đang diễn ra tại cảng Phước Thịnh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Xem thêm
Bắt đầu xét xử phúc thẩm vụ án Ethanol Phú Thọ

Bắt đầu xét xử phúc thẩm vụ án Ethanol Phú Thọ

Sáng 27/9, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm Vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ do có kháng cáo của các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Truy tố ông Nguyễn Đức Chung trong vụ mua chế phẩm xử lý nước hồ

Truy tố ông Nguyễn Đức Chung trong vụ mua chế phẩm xử lý nước hồ

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định hành vi của ông Nguyễn Đức Chung và các bị can gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước với tổng giá trị thiệt hại là hơn 36 tỷ đồng.
Thái Nguyên: Mất bò mới lo làm chuồng?

Thái Nguyên: Mất bò mới lo làm chuồng?

Sau vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố vụ án “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại mỏ than Yên Phước, huyện Đại Từ; mới đây UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.
Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Ngay sau khi ông Ngô Văn Hiểu, thành viên Tổ trực chốt phòng chống dịch Covid-19 tại đình làng thôn Phương Quan, xã Vân Côn bị đối tượng Nguyễn Duy Chức, Nguyễn Văn Công trú cùng thôn chửi bới, đánh đập khiến ông phải nhập viện điều trị…Hiện nay, Công an huyện Hoài Đức đang vào cuộc làm rõ.
Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc tọa lạc tại tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng vì người dân cho rằng giá đền bù thấp.
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký Văn bản số 200/UBND-TP ngày 12/7/2021,
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động