Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương

Việc xác định, công khai hiện trạng quản lý, sử dụng phần đất 12,5 ha mà Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc (Công ty Xuân Phúc Phú Quốc) đang làm thủ tục xin cấp Dự án Viện điều dưỡng và trồng cây dược liệu kết hợp du lịch sinh thái (Dự án), tại khu vực bãi Khem, phường An Thới, thành phố Phú Quốc đã không được thực hiện theo yêu cầu hợp pháp, chính đáng của bà Giang Lệ Phương. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội có đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết.
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương

Văn bản số 2955/UBTP14 ngày 13/4/2021 “V/v giải quyết đơn của bà Giang Lệ Phương”, của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị giải quyết đơn

Văn bản số 2955/UBTP14 ngày 13/4/2021 “V/v giải quyết đơn của bà Giang Lệ Phương, ở TP. Hồ Chí Minh”, của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, gửi Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, có nội dung: “Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhận được đơn của bà Giang Lệ Phương, Giám đốc Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc; địa chỉ: số 841A, đường Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, kiến nghị lãnh đạo ƯBND tỉnh Kiên Giang phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xác định lại hiện trạng quản lý, sử dụng phần đất 12,5 ha mà Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc đang làm thủ tục xin cấp Dự án Viện điều dưỡng và trồng cây dược liệu kết hợp du lịch sinh thái tại khu vực bãi Khem, phường An Thới, thành phố Phú Quốc cùng với khu đất 42,9 ha mà Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tiếp nhận, để tránh trùng lấn tạo điều kiện cho Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc sớm triển khai được dự án. Về vấn đề này Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang đã có ý kiến bằng văn bản gửi UBND tỉnh Kiên Giang xem xét giải quyết nhưng đến nay chưa có kết quả. Bà Giang Lệ Phương tiếp tục có đơn đề nghị giải quyết. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chuyển đơn của bà Giang Lệ Phương đến Đồng chí Chủ tịch. Trân trọng đề nghị đồng chí xem xét chỉ đạo giải quyết và trả lời bà Giang Lệ Phương theo đúng quy định của pháp luật”.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương
Trang 1
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương
Trang 2
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương

Tờ trình kèm theo sơ đồ của Công ty Xuân Phúc về xin thuê đất thực hiện Dự án

Trở lại việc không thực hiện đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng!

Công ty Xuân Phúc Phú Quốc lập thủ tục xin UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện Dự án trên 12,5 ha đất có nguồn gốc thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình bà Giang Lệ Phương: 3,46 ha (trong đó bà Phương: 8.938,5m2; bà Hồ Thị Hồng: 11.058,9m2; ông Vương Trại Anh: 9,611,2 m2; ông Bùi Hồng Nghĩa: 4.986,4m2) và UBND thị trấn An Thới: 5,2 ha, Ban quản lý Rừng phòng hộ Phú Quốc: 3,87 ha. Căn cứ thực tế này, Công ty Xuân Phúc Phú Quốc có đơn yêu cầu xác định ranh giới diện tích 12,5 ha đất.

Ngày 11/6/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 3124/BTNMT-TCQLĐĐ đề nghị thực hiện theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, nêu tại điểm 2 Văn bản số 3188/VPCP-V.I; khẩn trương kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất, làm rõ vị trí tọa độ của khu đất 12,5ha mà Công ty Xuân Phúc đề xuất thực hiện dự án để xem xét giải quyết theo thẩm quyền… trong quá trình xử lý có vướng mắc liên quan đến lĩnh vực quản lý, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp thực hiện…”.

Ngày 21/10/2010, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8836 /VPCP-V.I, “V/v kiến nghị giải quyết khiếu nại của Công ty Xuân Phúc Phú Quốc”, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Theo đó, Công ty Xuân Phúc Phú Quốc có đơn gửi Thủ tuớng Chính phủ kiến nghị tổ chức đối thoại trong việc giải quyết khiếu nại của Công ty liên quan đến việc xác định ranh giới lô đất 12,5ha tại thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc (đơn sao gửi kèm), về việc này, Phó Thủ tuớng Thuờng trực Truơng Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm khiếu nại của Công ty Xuân Phúc Phú Quốc theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Phó Thủ tuớng Thuờng trực tại Văn bản số 3188/VPCP-V.I ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ; báo cáo Thủ tuớng Chính phủ kết quả truớc ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Ngày 6/11/2020, UBND tỉnh Kiên Giang mời bà Giang Lệ Phương đại diện Công ty Xuân Phúc Phú Quốc tham gia làm việc và khảo sát thực tế khu đất 12,5 ha đất dự án tại ấp 6, Bãi Khem, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, vào ngày 09/11/2020.

Tuy nhiên, ngày 9/11/2020, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức buổi làm việc và khảo sát thực địa có sự tham gia của các cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhưng không cho đại diện Công ty Xuân Phúc Phú Quốc tham dự để được đối thoại và trình bày ý kiến (mặc dù có giấy mời). Và Công ty Xuân Phúc Phú Quốc có cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh việc: “Các cơ quan chức năng của UBND tỉnh Kiên Giang cho rằng diện tích đất 12,5 ha Công ty Xuân Phúc Phú Quốc xin chủ trương đầu tư có một phần do Bộ Tư lệnh vùng 5/QCHQ Bộ Quốc phòng quản lý” là không đúng, nhưng các cán bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường không nhận.

Hơn nữa, mặc dù thư mời có nội dung: Khảo sát thực tế khu đất 12,5 ha mà Công ty Xuân Phúc Phú Quốc xin chủ trương đầu tư dự án tại ấp 6, Bãi Khem, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang”, nhưng Đoàn khảo sát chỉ kiểm tra diện tích đất chồng lấn với Công ty Mặt Trời. Diện tích đất Công ty Xuân Phúc Phú Quốc xin chủ trương đầu tư dự án thì đoàn không tiến hành khảo sát và xác định ranh giới vị trí, theo như chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình!

Bà Giang Lệ Phương bức xúc: “Cách làm việc của Đoàn khảo sát (có sự phối hợp giữa UBND tỉnh Kiên Giang và một số các bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường), thể hiện dấu hiệu khuất tất. Tại sao không làm rõ các tài liệu do chúng tôi cung cấp để chứng minh khu đất 12,5 ha đang do chúng tôi xin làm Dự án là đủ điều kiện, hợp pháp?

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương
Trang 1
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương
Trang 2
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương

Báo cáo số 280/BC-STNMT, ngày 9 tháng 9 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang

Bà Phương viện dẫn Báo cáo số 280/BC-STNMT, ngày 9/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang, có nội dung thể hiện đến năm 2020, Khu vực Bãi Khem, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, không phải là đất Quốc phòng. Cụ thể:

Theo Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 20/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch đất quốc phòng trên địa bàn Quân khu IX, tại khu vực Bãi Khem, xã An Thới, huyện Phú Quốc nay là thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, có 3 địa điểm khu đất quy hoạch là đất quốc phòng, gồm: Khu I, là 101,96 ha; khu II, là 36,92 ha; khu III, là 42,9 ha.

Quyết định số 1197/QĐ-TTg ngày 09/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, diện tích 3 khu đất trên quy hoạch là đất thương mại, dịch vụ và đất rừng phòng hộ.

Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, diện tích 3 khu đất nêu trên vẫn tiếp tục quy hoạch là đất thương mại, dịch vụ và đất rừng phòng hộ.

Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, diện tích 3 khu đất nêu trên vẫn tiếp tục quy hoạch là đất thương mại, dịch vụ và đất rừng phòng hộ.

Và Nghị quyết số 79/NỌ-CP ngày 19/6/2018 của Chính phủ, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Kiên Giang, thì diện tích 3 khu đất nêu trên vẫn tiếp tục quv hoạch là đất thương mại, dịch vụ và đất rừng phòng hộ.

Như vậy, đến nay toàn bộ diện tích 3 khu đất nêu trên đã được Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Chính phủ điều chỉnh từ quy hoạch đất quốc phòng sang quy hoạch là đất thương mại, dịch vụ và đất rừng phòng hộ; không có quyết định nào của Thủ tướng Chính phủ, không có nghị quyết nào của Chính phủ về việc thay đổi (điều chỉnh) diện tích 3 khu đất nêu trên từ là đất thương mại, dịch vụ và đất rừng phòng hộ, chuyển sang đất thuộc Quốc phòng. Và thực tế khu đất 12,5 ha đang do Công ty Xuân Phúc Phú Quốc xin làm Dự án, thuộc khu III (42,9 ha là đất thương mại, dịch vụ và đất rừng phòng hộ). VẬY CĂN CỨ PHÁP LÍ NÀO ĐỂ COI KHU ĐẤT 12,5 ha LÀ ĐẤT QUỐC PHÒNG ?!

Cần làm rõ, kết luận công khai về dấu hiệu làm trái thẩm quyền, trái Luật Đất đai

Làm trái thẩm quyền, thể hiện: Bộ Quốc phòng có Công văn số 284/BQP-TM ngày 13/10/2014 yêu cầu khi bàn giao cho địa phương thì giữ lại khoảng 41 ha phía Bắc Bãi Khem để quỵ hoạch cho nhiệm vụ của quân đội (là khu III: 42,9 ha trên). Tuy nhiên, trong văn bản 284 này, Bộ Quốc phòng không nói rõ là yêu cầu đối với ai?

Trong khi thực tế: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa có văn bản nào về thay đổi mục đích sử dụng, cũng như thu hồi toàn bộ đất khu III: 42,9 ha nêu trên để giao cho Bộ Quốc phòng. Do vậy, yêu cầu nói trên của Bộ Quốc phòng thể hiện là trái thẩm quyền!

Làm trái Luật Đất đai, thể hiện: Luật Đất đai quy định chỉ được giao đất cho người khác, khi có quyết định thu hồi đất của người đang sử dụng đất đó.

Thực tế, toàn bộ đất khu III: 42,9 ha, đang thuộc đất quy hoạch là đất thương mại, dịch vụ và đất rừng phòng hộ, thuộc thẩm quyền quản lí của UBND tỉnh Kiên Giang (theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và theo Nghị quyết của Chính phủ, nói trên). Và toàn bộ đất khu III: 42,9 ha (trong đó có 12,5ha đất Dự án), đến nay chưa có quyết định của Thủ tướng Chính phủ và cũng chưa có Nghị quyết của Chính phủ, về thu hồi đất hoặc điều chỉnh quy hoạch đối với toàn bộ đất khu III: 42,9 ha theo quy định Luật Đất đai. Vậy Bộ Quốc phòng lấy cơ sở nào để thu hồi đất khu III: 42,9 ha, giao cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn/QCHQ quản lý, sử dụng (Quyết định số 1379/QĐ-BQP ngày 08/4/2016 của Bộ Quốc phòng về việc thu hồi 42,9 ha đất quốc phòng hiện do Bộ Tư lệnh Vùng 5/QCHQ quản lý tại khu vực Bãi Khem, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang giao cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn/QCHQ quản lý, sử dụng)?

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương
Trang 1
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương

Quyết định số 1379/QĐ-BQP ngày 08/4/2016 của Bộ Quốc phòng

Về sự việc Công ty Xuân Phúc Phú Quốc trên đây, Tạp chí Người cao tuổi có nhiều bài viết, trong đó có bài viết: “Sao chưa thực hiện dứt điểm quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh?” (https://ngaymoionline.com.vn/kien-giang-sao-chua-thuc-hien-dut-diem-quyet-dinh-cua-chu-tich-ubnd-tinh-20569.html, đăng ngày 15/12/2020, phản ánh có nội dung: Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang có Văn bản số 464/CV-VPTU/ĐT ngày 2/10/2020, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy: Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND huyện Phú Quốc chuẩn bị các nội dung; tổ chức đối thoại với bà Giang Lệ Phương.

Sau khi bài viết trên đăng, Tạp chí Người cao tuổi có Văn bản số 221/CV-BNCT ngày 21/12/2020, gửi Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương
Trang 1
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương

Văn bản số 221/CV-BNCT ngày 21/12/2020 của Báo Người cao tuổi

Tuy nhiên, đến nay nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của bà Giang Lệ Phương về xác định ranh giới lô đất 12,5ha mà Công ty Xuân Phúc Phú Quốc xin làm Dự án, vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đây là cơ sở để Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng giải quyết dứt điểm

Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng giải quyết dứt điểm

Mặc dù chính quyền địa phương đã khẳng định việc Công ty Cổ phần Vận tải Thủy I bị một số đối tượng chiếm dụng đất tại số 1033 đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Nhưng đến nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết triệt để, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và tài sản của nhà nước.
Về chính quyền, bao giờ Bộ Công an xem xét xử lý ?

Về chính quyền, bao giờ Bộ Công an xem xét xử lý ?

Ngày 30/5/2018, Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi có Văn bản số 90/CV-BNCT về giải quyết nội dung phản ánh ông Đặng Hoàng Đa, cựu Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng (hiện là Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an), gửi đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an.
Các cơ quan chức năng và cá nhân có trách nhiệm bao giờ mới hết vô cảm?!

Các cơ quan chức năng và cá nhân có trách nhiệm bao giờ mới hết vô cảm?!

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: Thực hành và phát huy rộng rãi quyền làm chủ của Nhân dân và vai trò chủ thể của Nhân dân, thực hiện tốt, có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tuy nhiên, sự việc dưới đây thể hiện cố tình làm trái Nghị quyết của Đảng, nhưng chưa bị xem xét, xử lí. Tại sao?...
Chính quyền huyện Lệ Thủy cần nhanh chóng giải quyết để bảo vệ các quyền lợi chính đáng của dân

Chính quyền huyện Lệ Thủy cần nhanh chóng giải quyết để bảo vệ các quyền lợi chính đáng của dân

Ở cái tuổi gần đất xa trời, lại mắc bệnh tim, ông Nguyễn Thành Dưng mong ngóng được cấp sổ đỏ cho mảnh đất do chính gia đình khai hoang gần 40 năm trước. Nhưng sau thời gian dài lặn lội đi làm thủ tục, đến nay vẫn “lực bất tòng tâm” bởi sự thờ ơ của cơ quan chức năng và chính quyền huyện Lệ Thủy.
Không những không được cấp quyền sử dụng mà còn bị mất đất (!?)

Không những không được cấp quyền sử dụng mà còn bị mất đất (!?)

Ông Phan Hồng Đức, sinh 1949, có đơn khiếu nại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Đồng Nai về việc sau 25 năm hướng dẫn ông Đức lập hồ sơ đăng ký quyền sử dụng hơn 21.000 m2 đất ở Tượng Rũ Bé, rạch Vàm Mặt Trời, ấp Phước Hòa (nay là ấp Tập Phước, huyện Long Thành), nay lại cấp quyền sử dụng đất trên cho Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Long Thành.

Tin khác

Cần làm rõ những điểm "mờ" của Dự án Nhà máy Điện gió Thanh Phong và giải tỏa những bức xúc của dân

Cần làm rõ những điểm "mờ" của Dự án Nhà máy Điện gió Thanh Phong và giải tỏa những bức xúc của dân
Năm 2018, dự án Nhà máy Điện gió Thanh Phong tại xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, được UBND tỉnh Bến Tre chấp thuận cho Công ty CP năng lượng Ecowin làm chủ đầu tư. Mặc dù dự án chưa được cơ quan chuyên môn phê duyệt về tác động môi trường, nhưng chủ đầu tư đã ngang nhiên xây dựng nhiều hạng mục công trình, làm ảnh đến đời sống dân sinh, khiến người dân bức xúc, dư luận bất bình.

Người dân phản ánh Dự án cải tạo, nâng cấp đường Ỷ La có dấu hiệu thi công ẩu, ô nhiễm môi trường

Người dân phản ánh Dự án cải tạo, nâng cấp đường Ỷ La có dấu hiệu thi công ẩu, ô nhiễm môi trường
Người dân, trong đó có nhiều người cao tuổi phản ánh gay gắt về việc có dấu hiệu gian dối, ẩu của đơn vị thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường Ỷ La, phường Dương Nội, quận Hà Đông, khiến họ lo lắng về chất lượng công trình.

UBND huyện Hưng Hà chỉ đạo xử lý nghiêm sai phạm

UBND huyện Hưng Hà chỉ đạo xử lý nghiêm sai phạm
Sau khi Tạp chí NgaymoiOnline (Người cao tuổi) phản ánh việc hộ ông Nguyễn Hạnh Sơn xây dựng và hoạt động cơ sở sản xuất kinh doanh chiếu nhựa từ nhựa tái chế, gây ô nhiễm môi trường; cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không đảm bảo. UBND huyện Hưng Hà có văn bản cung cấp thông tin đến cơ quan báo chí, xử lý dứt điểm sai phạm trên.

Nguy cơ mất tài sản vì bị “lừa” thế chấp bảo đảm cho ngân hàng

Nguy cơ mất tài sản vì bị “lừa” thế chấp bảo đảm cho ngân hàng
Vợ chồng ông Huỳnh Tấn Tám, bà Hồ Thị Phương thế chấp tài sản vay gần 6 tỷ đồng cho ông Nguyễn Điệp tại Ngân hàng Agribank-Chi nhánh 9. Tuy nhiên, ông Điệp giao cho ông Tám giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Điệp, bà Thảo, nhưng đã chuyển nhượng cho người khác; và ông Tám đang không liên lạc được với ông Điệp, đồng thời phải gánh nợ ngân hàng thay ông Điệp. Trước nguy cơ bị mất tài sản, ông Tám có đơn tố cáo ông Điệp ...

Nhiều dấu hiệu sai phạm của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An

Nhiều dấu hiệu sai phạm của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An
Cách đây gần 3 năm, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An Bùi Phú Hưng “phế” Chấp hành viên Võ Văn Xuân, đồng thời chọn cấp phó của ông Xuân là Chấp hành viên Đặng Hoàng Yên tiếp tục tổ chức thi hành Phán quyết số 26/12 ngày 25/4/2013 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam - VIAC (Phán quyết Trọng tài). Mục đích của việc “thay ngựa giữa dòng” là để giao cho Chấp hành viên Đặng Hoàng Yên kí Quyết định số 07/QĐ-CTHADS ngày 18/12/2018, ngăn chặn toàn bộ 13 Quyền sử dụng đất, với 232,66ha của Công ty Cổ phần địa ốc Hồng Phát (Công ty Hồng Phát).

Cho rằng ban hành quyết định trái luật, công dân kiện Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu ra Tòa

Cho rằng ban hành quyết định trái luật, công dân kiện Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu ra Tòa
Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) đã hơn 30 năm, giữa ông Hồ Lai và gia đình ông Lê Văn Quang, ngày 3/9/2020, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu ra Quyết định 4411/QĐ-UBND bác đơn của ông Hồ Lai. Tuy nhiên, quyết định này căn cứ những văn bản đã bị thay thế, không còn giá trị pháp lý là thể hiện có dấu hiệu trái luật, nên ông Hồ Lai khởi kiện, …
Xem thêm
Trên địa bàn phường Tràng Tiền có nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng

Trên địa bàn phường Tràng Tiền có nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng

Theo phản ánh của nhiều người cao tuổi, vài năm gần đây, trên địa bàn phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm “nở rộ” nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng sai phép, trái phép, sai mật độ, phá vỡ quy hoạch… nhưng không bị kiểm tra, xử lý...
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ doanh nghiệp về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ doanh nghiệp về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Phan Sinh Thành, sinh năm 1982 (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thành Phát) và Ngô Mạnh Linh, sinh năm 1987 ở huyện Quảng Trạch là những đối tượng cầm đầu trong đường dây "bảo kê" thu tiền của người dân đã bị về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Hàng loạt lãnh đạo Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức bị bắt

Hàng loạt lãnh đạo Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án "Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan; vụ án đến nay đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên.
Tổ chức họp chợ trái phép, chính quyền dung túng, tư nhân hưởng lợi (!?)

Tổ chức họp chợ trái phép, chính quyền dung túng, tư nhân hưởng lợi (!?)

Khu chợ tự phát của một hộ tư nhân trên đất nông nghiệp, tiếp giáp Công ty may mặc Appael Tech và trên tuyến Tỉnh lộ 217 nhiều năm nay, gây mất trật tự an toàn giao thông, không đảm bảo về vệ sinh môi trường và phòng cháy. Tạp chí Ngày mới online đã đăng nhiều bài phàn ánh về chợ hoạt động không đúng luật này, nhưng đến nay chính quyền địa phương không những không xử lý mà vẫn tiếp tục đề xuất cho chợ hoạt động.
Thanh Hóa: Xe quá tải "băm nát" Tỉnh lộ 512

Thanh Hóa: Xe quá tải "băm nát" Tỉnh lộ 512

Mỗi ngày, hằng trăm xe tải trọng lớn ngày đêm chở đất, cát sỏi đang thi nhau "băm nát" Tỉnh lộ 512, đoạn qua xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, khiến người dân hết sức bất bình, lo lắng.
Bãi tập kết cát trái phép 'khổng lồ' giữa lòng thị trấn Tân Phong

Bãi tập kết cát trái phép 'khổng lồ' giữa lòng thị trấn Tân Phong

Một bãi tập kết cát trái phép "khổng lồ" nằm ngay trên đường Thanh Niên chỉ cách công sở thị trấn Tân Phong và huyện Quảng Xương vài trăm mét.
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động