Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương

Việc xác định, công khai hiện trạng quản lý, sử dụng phần đất 12,5 ha mà Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc (Công ty Xuân Phúc Phú Quốc) đang làm thủ tục xin cấp Dự án Viện điều dưỡng và trồng cây dược liệu kết hợp du lịch sinh thái (Dự án), tại khu vực bãi Khem, phường An Thới, thành phố Phú Quốc đã không được thực hiện theo yêu cầu hợp pháp, chính đáng của bà Giang Lệ Phương. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội có đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết.
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương

Văn bản số 2955/UBTP14 ngày 13/4/2021 “V/v giải quyết đơn của bà Giang Lệ Phương”, của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị giải quyết đơn

Văn bản số 2955/UBTP14 ngày 13/4/2021 “V/v giải quyết đơn của bà Giang Lệ Phương, ở TP. Hồ Chí Minh”, của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, gửi Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, có nội dung: “Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhận được đơn của bà Giang Lệ Phương, Giám đốc Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc; địa chỉ: số 841A, đường Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, kiến nghị lãnh đạo ƯBND tỉnh Kiên Giang phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xác định lại hiện trạng quản lý, sử dụng phần đất 12,5 ha mà Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc đang làm thủ tục xin cấp Dự án Viện điều dưỡng và trồng cây dược liệu kết hợp du lịch sinh thái tại khu vực bãi Khem, phường An Thới, thành phố Phú Quốc cùng với khu đất 42,9 ha mà Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tiếp nhận, để tránh trùng lấn tạo điều kiện cho Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc sớm triển khai được dự án. Về vấn đề này Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang đã có ý kiến bằng văn bản gửi UBND tỉnh Kiên Giang xem xét giải quyết nhưng đến nay chưa có kết quả. Bà Giang Lệ Phương tiếp tục có đơn đề nghị giải quyết. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chuyển đơn của bà Giang Lệ Phương đến Đồng chí Chủ tịch. Trân trọng đề nghị đồng chí xem xét chỉ đạo giải quyết và trả lời bà Giang Lệ Phương theo đúng quy định của pháp luật”.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương
Trang 1
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương
Trang 2
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương

Tờ trình kèm theo sơ đồ của Công ty Xuân Phúc về xin thuê đất thực hiện Dự án

Trở lại việc không thực hiện đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng!

Công ty Xuân Phúc Phú Quốc lập thủ tục xin UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện Dự án trên 12,5 ha đất có nguồn gốc thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình bà Giang Lệ Phương: 3,46 ha (trong đó bà Phương: 8.938,5m2; bà Hồ Thị Hồng: 11.058,9m2; ông Vương Trại Anh: 9,611,2 m2; ông Bùi Hồng Nghĩa: 4.986,4m2) và UBND thị trấn An Thới: 5,2 ha, Ban quản lý Rừng phòng hộ Phú Quốc: 3,87 ha. Căn cứ thực tế này, Công ty Xuân Phúc Phú Quốc có đơn yêu cầu xác định ranh giới diện tích 12,5 ha đất.

Ngày 11/6/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 3124/BTNMT-TCQLĐĐ đề nghị thực hiện theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, nêu tại điểm 2 Văn bản số 3188/VPCP-V.I; khẩn trương kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất, làm rõ vị trí tọa độ của khu đất 12,5ha mà Công ty Xuân Phúc đề xuất thực hiện dự án để xem xét giải quyết theo thẩm quyền… trong quá trình xử lý có vướng mắc liên quan đến lĩnh vực quản lý, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp thực hiện…”.

Ngày 21/10/2010, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8836 /VPCP-V.I, “V/v kiến nghị giải quyết khiếu nại của Công ty Xuân Phúc Phú Quốc”, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Theo đó, Công ty Xuân Phúc Phú Quốc có đơn gửi Thủ tuớng Chính phủ kiến nghị tổ chức đối thoại trong việc giải quyết khiếu nại của Công ty liên quan đến việc xác định ranh giới lô đất 12,5ha tại thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc (đơn sao gửi kèm), về việc này, Phó Thủ tuớng Thuờng trực Truơng Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm khiếu nại của Công ty Xuân Phúc Phú Quốc theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Phó Thủ tuớng Thuờng trực tại Văn bản số 3188/VPCP-V.I ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ; báo cáo Thủ tuớng Chính phủ kết quả truớc ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Ngày 6/11/2020, UBND tỉnh Kiên Giang mời bà Giang Lệ Phương đại diện Công ty Xuân Phúc Phú Quốc tham gia làm việc và khảo sát thực tế khu đất 12,5 ha đất dự án tại ấp 6, Bãi Khem, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, vào ngày 09/11/2020.

Tuy nhiên, ngày 9/11/2020, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức buổi làm việc và khảo sát thực địa có sự tham gia của các cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhưng không cho đại diện Công ty Xuân Phúc Phú Quốc tham dự để được đối thoại và trình bày ý kiến (mặc dù có giấy mời). Và Công ty Xuân Phúc Phú Quốc có cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh việc: “Các cơ quan chức năng của UBND tỉnh Kiên Giang cho rằng diện tích đất 12,5 ha Công ty Xuân Phúc Phú Quốc xin chủ trương đầu tư có một phần do Bộ Tư lệnh vùng 5/QCHQ Bộ Quốc phòng quản lý” là không đúng, nhưng các cán bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường không nhận.

Hơn nữa, mặc dù thư mời có nội dung: Khảo sát thực tế khu đất 12,5 ha mà Công ty Xuân Phúc Phú Quốc xin chủ trương đầu tư dự án tại ấp 6, Bãi Khem, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang”, nhưng Đoàn khảo sát chỉ kiểm tra diện tích đất chồng lấn với Công ty Mặt Trời. Diện tích đất Công ty Xuân Phúc Phú Quốc xin chủ trương đầu tư dự án thì đoàn không tiến hành khảo sát và xác định ranh giới vị trí, theo như chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình!

Bà Giang Lệ Phương bức xúc: “Cách làm việc của Đoàn khảo sát (có sự phối hợp giữa UBND tỉnh Kiên Giang và một số các bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường), thể hiện dấu hiệu khuất tất. Tại sao không làm rõ các tài liệu do chúng tôi cung cấp để chứng minh khu đất 12,5 ha đang do chúng tôi xin làm Dự án là đủ điều kiện, hợp pháp?

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương
Trang 1
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương
Trang 2
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương

Báo cáo số 280/BC-STNMT, ngày 9 tháng 9 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang

Bà Phương viện dẫn Báo cáo số 280/BC-STNMT, ngày 9/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang, có nội dung thể hiện đến năm 2020, Khu vực Bãi Khem, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, không phải là đất Quốc phòng. Cụ thể:

Theo Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 20/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch đất quốc phòng trên địa bàn Quân khu IX, tại khu vực Bãi Khem, xã An Thới, huyện Phú Quốc nay là thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, có 3 địa điểm khu đất quy hoạch là đất quốc phòng, gồm: Khu I, là 101,96 ha; khu II, là 36,92 ha; khu III, là 42,9 ha.

Quyết định số 1197/QĐ-TTg ngày 09/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, diện tích 3 khu đất trên quy hoạch là đất thương mại, dịch vụ và đất rừng phòng hộ.

Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, diện tích 3 khu đất nêu trên vẫn tiếp tục quy hoạch là đất thương mại, dịch vụ và đất rừng phòng hộ.

Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, diện tích 3 khu đất nêu trên vẫn tiếp tục quy hoạch là đất thương mại, dịch vụ và đất rừng phòng hộ.

Và Nghị quyết số 79/NỌ-CP ngày 19/6/2018 của Chính phủ, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Kiên Giang, thì diện tích 3 khu đất nêu trên vẫn tiếp tục quv hoạch là đất thương mại, dịch vụ và đất rừng phòng hộ.

Như vậy, đến nay toàn bộ diện tích 3 khu đất nêu trên đã được Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Chính phủ điều chỉnh từ quy hoạch đất quốc phòng sang quy hoạch là đất thương mại, dịch vụ và đất rừng phòng hộ; không có quyết định nào của Thủ tướng Chính phủ, không có nghị quyết nào của Chính phủ về việc thay đổi (điều chỉnh) diện tích 3 khu đất nêu trên từ là đất thương mại, dịch vụ và đất rừng phòng hộ, chuyển sang đất thuộc Quốc phòng. Và thực tế khu đất 12,5 ha đang do Công ty Xuân Phúc Phú Quốc xin làm Dự án, thuộc khu III (42,9 ha là đất thương mại, dịch vụ và đất rừng phòng hộ). VẬY CĂN CỨ PHÁP LÍ NÀO ĐỂ COI KHU ĐẤT 12,5 ha LÀ ĐẤT QUỐC PHÒNG ?!

Cần làm rõ, kết luận công khai về dấu hiệu làm trái thẩm quyền, trái Luật Đất đai

Làm trái thẩm quyền, thể hiện: Bộ Quốc phòng có Công văn số 284/BQP-TM ngày 13/10/2014 yêu cầu khi bàn giao cho địa phương thì giữ lại khoảng 41 ha phía Bắc Bãi Khem để quỵ hoạch cho nhiệm vụ của quân đội (là khu III: 42,9 ha trên). Tuy nhiên, trong văn bản 284 này, Bộ Quốc phòng không nói rõ là yêu cầu đối với ai?

Trong khi thực tế: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa có văn bản nào về thay đổi mục đích sử dụng, cũng như thu hồi toàn bộ đất khu III: 42,9 ha nêu trên để giao cho Bộ Quốc phòng. Do vậy, yêu cầu nói trên của Bộ Quốc phòng thể hiện là trái thẩm quyền!

Làm trái Luật Đất đai, thể hiện: Luật Đất đai quy định chỉ được giao đất cho người khác, khi có quyết định thu hồi đất của người đang sử dụng đất đó.

Thực tế, toàn bộ đất khu III: 42,9 ha, đang thuộc đất quy hoạch là đất thương mại, dịch vụ và đất rừng phòng hộ, thuộc thẩm quyền quản lí của UBND tỉnh Kiên Giang (theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và theo Nghị quyết của Chính phủ, nói trên). Và toàn bộ đất khu III: 42,9 ha (trong đó có 12,5ha đất Dự án), đến nay chưa có quyết định của Thủ tướng Chính phủ và cũng chưa có Nghị quyết của Chính phủ, về thu hồi đất hoặc điều chỉnh quy hoạch đối với toàn bộ đất khu III: 42,9 ha theo quy định Luật Đất đai. Vậy Bộ Quốc phòng lấy cơ sở nào để thu hồi đất khu III: 42,9 ha, giao cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn/QCHQ quản lý, sử dụng (Quyết định số 1379/QĐ-BQP ngày 08/4/2016 của Bộ Quốc phòng về việc thu hồi 42,9 ha đất quốc phòng hiện do Bộ Tư lệnh Vùng 5/QCHQ quản lý tại khu vực Bãi Khem, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang giao cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn/QCHQ quản lý, sử dụng)?

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương
Trang 1
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương

Quyết định số 1379/QĐ-BQP ngày 08/4/2016 của Bộ Quốc phòng

Về sự việc Công ty Xuân Phúc Phú Quốc trên đây, Tạp chí Người cao tuổi có nhiều bài viết, trong đó có bài viết: “Sao chưa thực hiện dứt điểm quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh?” (https://ngaymoionline.com.vn/kien-giang-sao-chua-thuc-hien-dut-diem-quyet-dinh-cua-chu-tich-ubnd-tinh-20569.html, đăng ngày 15/12/2020, phản ánh có nội dung: Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang có Văn bản số 464/CV-VPTU/ĐT ngày 2/10/2020, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy: Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND huyện Phú Quốc chuẩn bị các nội dung; tổ chức đối thoại với bà Giang Lệ Phương.

Sau khi bài viết trên đăng, Tạp chí Người cao tuổi có Văn bản số 221/CV-BNCT ngày 21/12/2020, gửi Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương
Trang 1
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương

Văn bản số 221/CV-BNCT ngày 21/12/2020 của Báo Người cao tuổi

Tuy nhiên, đến nay nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của bà Giang Lệ Phương về xác định ranh giới lô đất 12,5ha mà Công ty Xuân Phúc Phú Quốc xin làm Dự án, vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đây là cơ sở để Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

​​​​​​​Cần một bản án khách quan, đúng pháp luật!

​​​​​​​Cần một bản án khách quan, đúng pháp luật!

Nguyên đơn: Ông Huỳnh Ngọc Hòa, ngụ tổ 25, ấp Phú Hòa, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang; bị đơn: Ông Nguyễn Hữu Sách, bà Phạm Thị Hậu, ngụ ở tổ 11, ấp Phú Hòa, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang, trong Vụ án dân sự số 435/2020/TLDS-ST mà TAND huyện Tan Phú thụ lý ngày 27/10/2020. Ông Hòa yêu cầu TAND huyện An Phú giải quyết các vấn đề sau đây.
Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa: Chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa: Chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Ngày 10/6/2021, Tạp chí Ngày mới online đã có bài phản ánh về hoạt động chợ tạm, không phép tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc. Khu chợ cóc này hoạt động trong một thời gian dài lộn xộn gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 217.
Đại gia Lê Ân đề nghị được minh oan, vì vụ án không có khách thể bị xâm hại!

Đại gia Lê Ân đề nghị được minh oan, vì vụ án không có khách thể bị xâm hại!

Đại gia Lê Ân, sinh năm 1937, tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vũng Tàu (VCSB), địa chỉ 414/27 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) có “Đơn đề nghị minh oan”, gửi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, phản ánh về một kì án hình sự không có người bị hại, đã khiến Chủ tịch VCSB bị kết án 12 năm tù bởi nhiều dấu hiệu oan sai ...
Quảng Trị: Khai thác cát lậu trong lòng công trường của dự án trăm tỷ

Quảng Trị: Khai thác cát lậu trong lòng công trường của dự án trăm tỷ

Mỗi ngày, có cả trăm khối cát lậu ngay trong công trường thi công cầu Sông Hiếu được vận chuyển ra ngoài, bởi những chiếc xe tải, tỏa đi tiêu thụ khắp nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhưng không hề có sự kiểm soát của một cơ quan, đơn vị chức năng nào...
Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!

Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ra Kháng nghị giám đốc thẩm khẳng định: “Việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án phiến diện, không đầy đủ và có vi phạm tố tụng hình sự, …”. Hồ sơ không có chứng cứ về ông Huỳnh Hiếu Bi lấy tiền quỹ cơ quan, mà vẫn kết tội ông Bi “tham ô”. Tình tiết mới của vụ án là cơ sở để cơ quan thẩm quyền của Quốc hội xem xét tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang!

Tin khác

Tỉnh Gia Lai: Cần làm rõ việc phóng viên bị hành hung và doanh nghiệp tố phóng viên sách nhiễu

Tỉnh Gia Lai: Cần làm rõ việc phóng viên bị hành hung và doanh nghiệp tố phóng viên sách nhiễu
Có đơn của nhiều người cao tuổi phản ánh, sau khi vụ chủ doanh nghiệp và phóng viên xảy ra xô xát, ngày 9/7/2021, Công an thị xã An Khê có báo cáo và ngày 13/7/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ …

Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý

Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý
Đầu tư tiền ảo, ngoại tệ bằng tài khoản, ngoại hối (hay còn gọi là forex), hoạt động kinh doanh vàng (sàn vàng) xuyên biên giới nhiều năm trở lại đây nở rộ. Mô hình và này chưa được cho phép hoạt động tại Việt Nam. Vì ham lợi nhuận, nhiều người sẵn sàng chơi (đầu tư) với số tiền giá trị rất lớn, hậu quả bỗng “tan nhà nát cửa”, kẻ trắng tay trong phút chốc, …

Người mẹ kêu oan cho con trai bị sát hại, chết tức tưởi trước chốt dân phòng (!?).

Người mẹ kêu oan cho con trai bị sát hại, chết tức tưởi trước chốt dân phòng (!?).
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, 63 tuổi, ở kênh 19/5, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh cùng con trai là anh Nguyễn Ngọc Vương và gia đình có đơn tố giác “tội phạm” liên quan đến cái chết của con trai bà là anh Nguyễn Ngọc Viễn, sinh năm 1989. Kèm theo đơn và bản ảnh thi thể nạn nhân với hàng chục vết thương, bà Vân tố giác Viễn bị sát hại rất dã man bởi nhóm đối tượng côn đồ, hung hãn. Vụ truy sát diễn ra ngày 24/6/2021 giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng đến nay kẻ gây án vẫn nhởn nhơ…

Nhiều vấn đề bất cập trong chuyến bay đưa người Việt về nước

Nhiều vấn đề bất cập trong chuyến bay đưa người Việt về nước
Mới đây, Bộ Y tế có văn bản thông báo giảm ngày cách ly xuống còn 14 ngày. Trước thông báo này, không ít công dân nhập cảnh đầu tháng 7 cảm thấy vui mừng vì sắp được giảm chi phí trong việc cách ly tập trung. Tuy nhiên, từ điều này, chúng tôi phát hiện ra những bất cập phía sau việc thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước, cụ thể là chuyến bay charter.

Thanh Hóa: Ưu ái cho doanh nghiệp chuyển đổi đất không thông qua đấu giá gây thất thu ngân sách Nhà nước?

Thanh Hóa: Ưu ái cho doanh nghiệp chuyển đổi đất không thông qua đấu giá gây thất thu ngân sách Nhà nước?
Như Tạp chí Ngày mới Online thông tin, việc UBND tỉnh Thanh Hóa đã ưu ái cho Công ty Cổ phần thương mại Hải Hà (Công ty Hải Hà) chuyển đổi gần 3ha đất thương mại sang đất ở không thông qua đấu giá. Việc làm này đã gây thất thu cho ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.
Xem thêm
Quận Ba Đình, TP Hà Nội: Nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng ở phường Liễu Giai

Quận Ba Đình, TP Hà Nội: Nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng ở phường Liễu Giai

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều công trình xây dựng ở phường Liêu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) nhưng không ...
Cần xử lý nghiêm Công ty CP Công nghệ Môi trường An Sinh đổ trộm chất thải chưa xử lý ra môi trường!

Cần xử lý nghiêm Công ty CP Công nghệ Môi trường An Sinh đổ trộm chất thải chưa xử lý ra môi trường!

Phản ánh đến cơ quan chức năng, nhiều người cao tuổi ở tại thôn Thái Hạc, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho rằng, hành vi đổ ...
Không xác định được khối lượng, cự ly đổ thải vẫn thanh toán(!?)

Không xác định được khối lượng, cự ly đổ thải vẫn thanh toán(!?)

Theo kết luận của các cơ quan chức năng, chủ đầu tư đã “nghiệm thu thanh toán khi không xác định rõ vị trí, trữ lượng và khối lượng đất ...
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký ...
Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo, tố giác tội phạm tới Công an thị xã Nghi Sơn, ...
Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Trang trại nuôi heo Bảo Ngọc, tại buôn Jăng Pông, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn đang xả thải không qua xử lý vào đầu nguồn suối chảy qua buôn, ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động