Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương

Việc xác định, công khai hiện trạng quản lý, sử dụng phần đất 12,5 ha mà Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc (Công ty Xuân Phúc Phú Quốc) đang làm thủ tục xin cấp Dự án Viện điều dưỡng và trồng cây dược liệu kết hợp du lịch sinh thái (Dự án), tại khu vực bãi Khem, phường An Thới, thành phố Phú Quốc đã không được thực hiện theo yêu cầu hợp pháp, chính đáng của bà Giang Lệ Phương. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội có đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết.
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương

Văn bản số 2955/UBTP14 ngày 13/4/2021 “V/v giải quyết đơn của bà Giang Lệ Phương”, của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị giải quyết đơn

Văn bản số 2955/UBTP14 ngày 13/4/2021 “V/v giải quyết đơn của bà Giang Lệ Phương, ở TP. Hồ Chí Minh”, của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, gửi Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, có nội dung: “Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhận được đơn của bà Giang Lệ Phương, Giám đốc Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc; địa chỉ: số 841A, đường Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, kiến nghị lãnh đạo ƯBND tỉnh Kiên Giang phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xác định lại hiện trạng quản lý, sử dụng phần đất 12,5 ha mà Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc đang làm thủ tục xin cấp Dự án Viện điều dưỡng và trồng cây dược liệu kết hợp du lịch sinh thái tại khu vực bãi Khem, phường An Thới, thành phố Phú Quốc cùng với khu đất 42,9 ha mà Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tiếp nhận, để tránh trùng lấn tạo điều kiện cho Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc sớm triển khai được dự án. Về vấn đề này Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang đã có ý kiến bằng văn bản gửi UBND tỉnh Kiên Giang xem xét giải quyết nhưng đến nay chưa có kết quả. Bà Giang Lệ Phương tiếp tục có đơn đề nghị giải quyết. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chuyển đơn của bà Giang Lệ Phương đến Đồng chí Chủ tịch. Trân trọng đề nghị đồng chí xem xét chỉ đạo giải quyết và trả lời bà Giang Lệ Phương theo đúng quy định của pháp luật”.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương
Trang 1
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương
Trang 2
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương

Tờ trình kèm theo sơ đồ của Công ty Xuân Phúc về xin thuê đất thực hiện Dự án

Trở lại việc không thực hiện đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng!

Công ty Xuân Phúc Phú Quốc lập thủ tục xin UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện Dự án trên 12,5 ha đất có nguồn gốc thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình bà Giang Lệ Phương: 3,46 ha (trong đó bà Phương: 8.938,5m2; bà Hồ Thị Hồng: 11.058,9m2; ông Vương Trại Anh: 9,611,2 m2; ông Bùi Hồng Nghĩa: 4.986,4m2) và UBND thị trấn An Thới: 5,2 ha, Ban quản lý Rừng phòng hộ Phú Quốc: 3,87 ha. Căn cứ thực tế này, Công ty Xuân Phúc Phú Quốc có đơn yêu cầu xác định ranh giới diện tích 12,5 ha đất.

Ngày 11/6/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 3124/BTNMT-TCQLĐĐ đề nghị thực hiện theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, nêu tại điểm 2 Văn bản số 3188/VPCP-V.I; khẩn trương kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất, làm rõ vị trí tọa độ của khu đất 12,5ha mà Công ty Xuân Phúc đề xuất thực hiện dự án để xem xét giải quyết theo thẩm quyền… trong quá trình xử lý có vướng mắc liên quan đến lĩnh vực quản lý, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp thực hiện…”.

Ngày 21/10/2010, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8836 /VPCP-V.I, “V/v kiến nghị giải quyết khiếu nại của Công ty Xuân Phúc Phú Quốc”, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Theo đó, Công ty Xuân Phúc Phú Quốc có đơn gửi Thủ tuớng Chính phủ kiến nghị tổ chức đối thoại trong việc giải quyết khiếu nại của Công ty liên quan đến việc xác định ranh giới lô đất 12,5ha tại thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc (đơn sao gửi kèm), về việc này, Phó Thủ tuớng Thuờng trực Truơng Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm khiếu nại của Công ty Xuân Phúc Phú Quốc theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Phó Thủ tuớng Thuờng trực tại Văn bản số 3188/VPCP-V.I ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ; báo cáo Thủ tuớng Chính phủ kết quả truớc ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Ngày 6/11/2020, UBND tỉnh Kiên Giang mời bà Giang Lệ Phương đại diện Công ty Xuân Phúc Phú Quốc tham gia làm việc và khảo sát thực tế khu đất 12,5 ha đất dự án tại ấp 6, Bãi Khem, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, vào ngày 09/11/2020.

Tuy nhiên, ngày 9/11/2020, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức buổi làm việc và khảo sát thực địa có sự tham gia của các cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhưng không cho đại diện Công ty Xuân Phúc Phú Quốc tham dự để được đối thoại và trình bày ý kiến (mặc dù có giấy mời). Và Công ty Xuân Phúc Phú Quốc có cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh việc: “Các cơ quan chức năng của UBND tỉnh Kiên Giang cho rằng diện tích đất 12,5 ha Công ty Xuân Phúc Phú Quốc xin chủ trương đầu tư có một phần do Bộ Tư lệnh vùng 5/QCHQ Bộ Quốc phòng quản lý” là không đúng, nhưng các cán bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường không nhận.

Hơn nữa, mặc dù thư mời có nội dung: Khảo sát thực tế khu đất 12,5 ha mà Công ty Xuân Phúc Phú Quốc xin chủ trương đầu tư dự án tại ấp 6, Bãi Khem, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang”, nhưng Đoàn khảo sát chỉ kiểm tra diện tích đất chồng lấn với Công ty Mặt Trời. Diện tích đất Công ty Xuân Phúc Phú Quốc xin chủ trương đầu tư dự án thì đoàn không tiến hành khảo sát và xác định ranh giới vị trí, theo như chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình!

Bà Giang Lệ Phương bức xúc: “Cách làm việc của Đoàn khảo sát (có sự phối hợp giữa UBND tỉnh Kiên Giang và một số các bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường), thể hiện dấu hiệu khuất tất. Tại sao không làm rõ các tài liệu do chúng tôi cung cấp để chứng minh khu đất 12,5 ha đang do chúng tôi xin làm Dự án là đủ điều kiện, hợp pháp?

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương
Trang 1
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương
Trang 2
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương

Báo cáo số 280/BC-STNMT, ngày 9 tháng 9 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang

Bà Phương viện dẫn Báo cáo số 280/BC-STNMT, ngày 9/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang, có nội dung thể hiện đến năm 2020, Khu vực Bãi Khem, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, không phải là đất Quốc phòng. Cụ thể:

Theo Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 20/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch đất quốc phòng trên địa bàn Quân khu IX, tại khu vực Bãi Khem, xã An Thới, huyện Phú Quốc nay là thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, có 3 địa điểm khu đất quy hoạch là đất quốc phòng, gồm: Khu I, là 101,96 ha; khu II, là 36,92 ha; khu III, là 42,9 ha.

Quyết định số 1197/QĐ-TTg ngày 09/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, diện tích 3 khu đất trên quy hoạch là đất thương mại, dịch vụ và đất rừng phòng hộ.

Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, diện tích 3 khu đất nêu trên vẫn tiếp tục quy hoạch là đất thương mại, dịch vụ và đất rừng phòng hộ.

Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, diện tích 3 khu đất nêu trên vẫn tiếp tục quy hoạch là đất thương mại, dịch vụ và đất rừng phòng hộ.

Và Nghị quyết số 79/NỌ-CP ngày 19/6/2018 của Chính phủ, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Kiên Giang, thì diện tích 3 khu đất nêu trên vẫn tiếp tục quv hoạch là đất thương mại, dịch vụ và đất rừng phòng hộ.

Như vậy, đến nay toàn bộ diện tích 3 khu đất nêu trên đã được Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Chính phủ điều chỉnh từ quy hoạch đất quốc phòng sang quy hoạch là đất thương mại, dịch vụ và đất rừng phòng hộ; không có quyết định nào của Thủ tướng Chính phủ, không có nghị quyết nào của Chính phủ về việc thay đổi (điều chỉnh) diện tích 3 khu đất nêu trên từ là đất thương mại, dịch vụ và đất rừng phòng hộ, chuyển sang đất thuộc Quốc phòng. Và thực tế khu đất 12,5 ha đang do Công ty Xuân Phúc Phú Quốc xin làm Dự án, thuộc khu III (42,9 ha là đất thương mại, dịch vụ và đất rừng phòng hộ). VẬY CĂN CỨ PHÁP LÍ NÀO ĐỂ COI KHU ĐẤT 12,5 ha LÀ ĐẤT QUỐC PHÒNG ?!

Cần làm rõ, kết luận công khai về dấu hiệu làm trái thẩm quyền, trái Luật Đất đai

Làm trái thẩm quyền, thể hiện: Bộ Quốc phòng có Công văn số 284/BQP-TM ngày 13/10/2014 yêu cầu khi bàn giao cho địa phương thì giữ lại khoảng 41 ha phía Bắc Bãi Khem để quỵ hoạch cho nhiệm vụ của quân đội (là khu III: 42,9 ha trên). Tuy nhiên, trong văn bản 284 này, Bộ Quốc phòng không nói rõ là yêu cầu đối với ai?

Trong khi thực tế: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa có văn bản nào về thay đổi mục đích sử dụng, cũng như thu hồi toàn bộ đất khu III: 42,9 ha nêu trên để giao cho Bộ Quốc phòng. Do vậy, yêu cầu nói trên của Bộ Quốc phòng thể hiện là trái thẩm quyền!

Làm trái Luật Đất đai, thể hiện: Luật Đất đai quy định chỉ được giao đất cho người khác, khi có quyết định thu hồi đất của người đang sử dụng đất đó.

Thực tế, toàn bộ đất khu III: 42,9 ha, đang thuộc đất quy hoạch là đất thương mại, dịch vụ và đất rừng phòng hộ, thuộc thẩm quyền quản lí của UBND tỉnh Kiên Giang (theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và theo Nghị quyết của Chính phủ, nói trên). Và toàn bộ đất khu III: 42,9 ha (trong đó có 12,5ha đất Dự án), đến nay chưa có quyết định của Thủ tướng Chính phủ và cũng chưa có Nghị quyết của Chính phủ, về thu hồi đất hoặc điều chỉnh quy hoạch đối với toàn bộ đất khu III: 42,9 ha theo quy định Luật Đất đai. Vậy Bộ Quốc phòng lấy cơ sở nào để thu hồi đất khu III: 42,9 ha, giao cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn/QCHQ quản lý, sử dụng (Quyết định số 1379/QĐ-BQP ngày 08/4/2016 của Bộ Quốc phòng về việc thu hồi 42,9 ha đất quốc phòng hiện do Bộ Tư lệnh Vùng 5/QCHQ quản lý tại khu vực Bãi Khem, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang giao cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn/QCHQ quản lý, sử dụng)?

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương
Trang 1
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương

Quyết định số 1379/QĐ-BQP ngày 08/4/2016 của Bộ Quốc phòng

Về sự việc Công ty Xuân Phúc Phú Quốc trên đây, Tạp chí Người cao tuổi có nhiều bài viết, trong đó có bài viết: “Sao chưa thực hiện dứt điểm quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh?” (https://ngaymoionline.com.vn/kien-giang-sao-chua-thuc-hien-dut-diem-quyet-dinh-cua-chu-tich-ubnd-tinh-20569.html, đăng ngày 15/12/2020, phản ánh có nội dung: Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang có Văn bản số 464/CV-VPTU/ĐT ngày 2/10/2020, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy: Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND huyện Phú Quốc chuẩn bị các nội dung; tổ chức đối thoại với bà Giang Lệ Phương.

Sau khi bài viết trên đăng, Tạp chí Người cao tuổi có Văn bản số 221/CV-BNCT ngày 21/12/2020, gửi Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương
Trang 1
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương

Văn bản số 221/CV-BNCT ngày 21/12/2020 của Báo Người cao tuổi

Tuy nhiên, đến nay nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của bà Giang Lệ Phương về xác định ranh giới lô đất 12,5ha mà Công ty Xuân Phúc Phú Quốc xin làm Dự án, vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đây là cơ sở để Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Vẫn chuyện “Trên bảo dưới không nghe”!

TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Vẫn chuyện “Trên bảo dưới không nghe”!

Chuyện, lẽ ra đã là “cổ xưa” lắm rồi, nhưng nay lại vẫn tái xuất, thể hiện trong sự việc cụ thể dưới đây.
Tỉnh Thái Nguyên:  Quyết định “kì lạ” đã được đính chính!

Tỉnh Thái Nguyên: Quyết định “kì lạ” đã được đính chính!

Ngày 10/5/2021, Tạp chí Ngày mới Online (Tạp chí Người cao tuổi) có bài: “Quyết định “kì lạ” của UBND tỉnh Thái Nguyên!?”. Ngay sau khi đăng tải bài viết, Tòa soạn Tạp chí Ngày mới Online đã nhận được phản hồi tích cực từ UBND tỉnh Thái Nguyên.
TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu sai phạm trong một vụ án

TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu sai phạm trong một vụ án

Năm 2008, ông Nguyễn Tiến Thuật mua nhà đất của ông Huỳnh Đức Dũng và vợ là bà Trần Thị Chí Công. Tài sản này vợ chồng ông Dũng mua của Công ty Hàm Rồng. Thế nhưng, Cơ quan THADS tỉnh Đồng Nai đã kê biên tài sản của ông Thuật mua, đem đấu giá, người mua trúng là ông Lê Anh Sơn. Trong vụ ông Sơn kiện vợ chồng ông Dũng, mà Tòa án TP Biên Hòa xử buộc giao nhà cho ông Sơn. Tuy nhiên, vụ án này có nhiều dấu hiệu sai phạm pháp luật, cần được xem xét lại.
Công ty TNHH thiết kế- xây dựng thương mại Hoài Đức khai thác hết phép và sự chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Công ty TNHH thiết kế- xây dựng thương mại Hoài Đức khai thác hết phép và sự chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Sau khi Ngày mới Online đăng bài: “Công ty TNHH Thiết kế - Xây dựng và Thương mại Hoài Đức khai thác tài nguyên cát khi hết hạn giấy phép”. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tánh Linh và các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra thực tế.
Có hộ ông Đỗ Đức Sơn, hay hộ này “rạch trời chui xuống”?!

Có hộ ông Đỗ Đức Sơn, hay hộ này “rạch trời chui xuống”?!

Nhiều năm nay, công dân ở quận Đống Đa có đơn tố cáo hành vi lập khống hồ sơ giải phóng mặt bằng (GPMB), quyết toán khống tiền đền bù GPMB, tại dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến sông Lừ”. Đã 2 lần Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an quận Đống Đa có quyết định không khởi tố vụ án, với lí do: không có sự việc phạm tội theo quy định tại Khoản 1, Điều 157 và Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015(!?). Nhưng công dân vẫn kiên trì tố cáo…

Tin khác

​​​​​​​Nhiều dấu hiệu oan sai, cần hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm xem xét, giải quyết!

​​​​​​​Nhiều dấu hiệu oan sai, cần hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm xem xét, giải quyết!
Anh Lê Văn Hải, ở ấp Bầu Trư, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, bị TAND huyện Phú Giáo xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên hồ sơ vụ án thể hiện nhiều dấu hiệu oan sai, cần được Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm (sẽ mở ngày 5/5/2021) xem xét, xét xử công tâm, đúng pháp luật …

Viện KSND Tối cao trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ Vũ “nhôm” đưa hối lộ

Viện KSND Tối cao trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ Vũ “nhôm” đưa hối lộ
Viện KSND Tối cao có Thông báo số 66/TB -VKSTC-V5 ngày 24/4/2021 về việc trả hồ sơ vụ án ông Phan Văn Anh Vũ và ông Hồ Hữu Hoà bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ” và “môi giới hối lộ” cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an để điều tra bổ sung.

Đấu giá đất khi chưa có hạ tầng, người mua “lĩnh” hậu quả?

Đấu giá đất khi chưa có hạ tầng, người mua “lĩnh” hậu quả?
Nhiều người dân đã phải cầu cứu đến Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc trúng đấu giá đã 10 năm chưa được bàn giao đất ở, hoặc từ khi giao đất đến nay đã 23 năm, các thửa đất vẫn chưa có đường vào theo quy hoạch.

Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng

Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng
Về bồi thường hỗ trợ, tái định cư công trình Công viên Bà Rịa (giai đoan 1), phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa, ông Nguyễn Văn Đằng, ở 2902 C tổ 18, khu phố 3, phường Phước Nguyên, không đồng ý xác định vị trí bồi thường là vị trí 5; không đồng ý giá hỗ trợ 63.000đồng/m2; đề nghị giao 3 lô tái định cư cho gia đình ông; công nhận di chúc của bà Trần Thị Sáu; đề nghị áp giá bồi thường tài sản theo giá mới...

Cần xử lý dứt điểm, tránh tình trạng bao che, gây bức xúc dư luận xã hội

Cần xử lý dứt điểm, tránh tình trạng bao che, gây bức xúc dư luận xã hội
Dư luận cho rằng việc ông Trần Công Hướng, Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Lai Châu sử dụng văn bằng chứng chỉ giả cần xử lý thật nghiêm khắc, thậm chí có thể xử lý bằng hình sự, xử lý cả về mặt dư luận, xã hội, nếu không có thể dẫn tới lãnh đạo không có năng lực có thể làm hại xã hội, hại Nhân dân…
Xem thêm
TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố vụ án cựu Công an lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân

TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố vụ án cựu Công an lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân

Lợi dụng lòng tin của người dân, một cựu cán bộ Công an đang công tác tại TP. Hồ Chí Minh đã vay mượn số tiền hàng trăm triệu đồng ...
Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính":  Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính": Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Quyết định số 4200/QĐ-UBND, của UBND tỉnh Thái Nguyên hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, thiếu sót là do cán bộ Sở Xây dựng chưa chỉnh sửa ngày tháng năm...
Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên

Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên

Đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch là yếu tố cần đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, khi ...
Lời kêu cứu thảm thiết của hai cụ già trên 90 tuổi !

Lời kêu cứu thảm thiết của hai cụ già trên 90 tuổi !

Cụ Lê Đình Nhạn và cụ Hồ Thị Lắm đều ở tuổi 90, trước đây cùng chung sống với con dâu là bà Đỗ Thị Mỹ, tại 209B ...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Bà Hồ Thị Loan, ngụ 377, tổ 10, ấp Hưng Trung, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, có đơn khiếu nại “V/v không bồi thường ...
Cái tâm và trách nhiệm của ngành giao thông ở đâu?

Cái tâm và trách nhiệm của ngành giao thông ở đâu?

Vào các đợt thủy triều cao năm 2010 và những trận mưa lớn đầu trong năm 2021 người dân đi trên đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ cầu Tân Thuận ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động