Kiên Giang: Sao chưa thực hiện dứt điểm quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh?

Quá trình giải quyết quyền lợi hợp pháp về quyền sử dụng đất (QSDĐ) của các hộ dân ở bãi Khem, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang ban hành các văn bản sửa sai, thể hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Phát triển Phú Quốc phải bảo đảm lợi ích hài hòa giữa nhà đầu tư, người dân và nhà nước, đặc biệt cần quan tâm đến sinh kế, lợi ích của người dân, không để người dân đứng bên lề trong quá trình phát triển”. Tuy nhiên, mặc dù đã có chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, nhưng quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vẫn chưa được thực hiện …
Kiên Giang: Sao chưa thực hiện dứt điểm quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh?

“Phiếu báo tin của ĐBQH” đề ngày 25/8/20020 của Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre)

Tranh chấp và quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Theo hồ sơ, các hộ dân do bà Giang Lệ Phương làm đại diện là chủ sử dụng hợp pháp của gần 3ha đất tại bãi Khem (UBND huyện Phú Quốc đưa vào danh sách thu hồi đất cho Dự án Khu phức hợp sinh thái bãi Khem, do Cty TNHH Mặt trời Phú Quốc làm chủ đầu tư); bà Phương kiến nghị chủ đầu tư tạm ngừng thi công để chờ quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 11/10/2019, ông Mai Anh Nhịn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ký Quyết định số 2337/QĐ-UBND điều chỉnh một phần diện tích đất của người dân ra khỏi diện tích đất đã cho Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc thuê.

Đến ngày 15/6/2020, ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ký Quyết định số 1373/QĐ-UBND “Điều chỉnh giảm diện tích đất thuê của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Phú Quốc (đợt 4) tại bãi Khem thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang”, với nội dung:

Điều 1: Điều chỉnh giảm diện tích đất thuê của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Phú Quốc (đợt 4) tại bãi Khem thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (giảm diện tích đất của hộ bà Hồ Thị Hồng và Ngô Thị Chên) như sau:

1. Điều chỉnh giảm trên tích đất thuê (đợt 4) của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Phú Quốc tại Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017; Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2019; Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019; Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 7 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Kiên Giang từ diện tích 325.084,0m² thành diện tích 299.939,8 m2 (giảm 25.144,2m², trong đó: Giảm 17.695,3m² đất của bà Ngô Thị Chên và giảm 7.448,9m² đất của bà Hồ Thị Hồng), gồm diện tích đất thuê trả tiền một lần là 99.921,8m² và diện tích đất thuê trả tiền hàng năm là 20.0018,0m².

2. Điều chỉnh giảm diện tích (đợt 4) trong danh sách thống kê diện tích đất thuê (đợt 1 và đợt 4) tại Dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng sinh thái bãi Khem kèm theo quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 7 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Kiên Giang (giảm 3 thửa đất: Thửa đất số 10 diện tích 155.112 0m²; thửa đất số 11 diện tích 7.448,9 m2 và thửa đất số 19 diện tích 2184,3m²).

Điều 2: Các nội dung khác giữ nguyên theo quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017; Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2019; Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019; Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 7 tháng 4 năm 2020 và Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 7 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc; Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc; Giám đốc Vườn quốc gia Phú Quốc; Chủ tịch UBND thị trấn An Thới, Giám đốc Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Kiên Giang: Sao chưa thực hiện dứt điểm quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh?
Trang 1
Kiên Giang: Sao chưa thực hiện dứt điểm quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh?

Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Đơn của bà Giang Lệ Phương chưa được giải quyết dứt điểm!

Trong đơn gửi Tạp chí Người cao tuổi, bà Giang Lệ Phương phản ánh: Ngay sau khi có Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 15/6/2020, của ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, đến nay nhưng quyết định này vẫn nhưng chưa được thực hiện dứt điểm, thể hiện dưới đây:

Một, ngày 16/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang có “Giấy mời” số 156/GM/STNMT “V/v triển khai Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 15/6/2020, của ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang”, mời các cơ quan, đơn vị, ban, ngành liên quan và đại diện các hộ: Bà Ngô Thị Chên và bà Hồ Thị Hồng, dự họp và sau đó đi bàn giao đất tại thực địa. Tuy nhiên, không hiểu sao, đến nay việc bàn giao đất vẫn chưa được thực hiện!

Kiên Giang: Sao chưa thực hiện dứt điểm quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh?

“Giấy mời” số 156/GM/STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang

Hai, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Văn bản số: 4859/VP-TCD ngày 7/8/2020, “V/v chuyển đơn yêu cầu của bà Giang Lệ Phương, Phú Quốc”, của UBND tỉnh Kiên Giang, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, với nội dung: “UBND tỉnh nhận được đơn yêu cầu ghi ngày 30/7/2020 của bà Giang Lệ Phương đại diện bà Ngô Thị Chên và bà Hồ Thị Hồng, địa chỉ số 6 Nguyễn Văn Cừ, khu phố 3, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (đơn và tài liệu kèm theo). Nội dung đơn đề nghị UBND tỉnh tổ chức thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang. Văn phòng UBND tỉnh chuyển đơn đề nghị của bà Giang Lệ Phương đến Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trả lời đơn yêu cầu của bà Giang Lệ Thị Phương. Nhưng đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường chưa giải quyết dứt điểm yêu cầu này của bà Phương.

Kiên Giang: Sao chưa thực hiện dứt điểm quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh?

Văn bản số 4859/VP-TCD ngày 7/8/2020, của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang ban hành

Ba, Giải quyết đơn của cử tri, Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre) kí “Phiếu báo tin của ĐBQH” đề ngày 25/8/20020, gửi đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, lúc đó là Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang để giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang. Nhưng đến nay cử tri Giang Lệ Phương chưa nhận được kết quả việc thực hiện giám sát.

Bốn, Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang có Văn bản số 464/CV-VPTU/ĐT ngày 2/10/2020, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, gửi đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhận được Đơn kiến nghị và đề nghị đối thoại của bà Giang Lệ Phương, sinh năm 1979; hộ khẩu thường trú khu phố 3, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc liên quan đến tranh chấp đất đai của một số hộ dân tại khu Bãi Khem, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc (có đơn kèm theo). Ngày 1/10/2020, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy có ý kiến: Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND huyện Phú Quốc chuẩn bị các nội dung; tổ chức đối thoại với bà Giang Lệ Phương. Văn phòng Tỉnh ủy truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biết, thực hiện. Nhưng ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy trên đây, đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Kiên Giang: Sao chưa thực hiện dứt điểm quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh?

Văn bản số 464/CV-VPTU/ĐT ngày 2/10/2020, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy

Như vậy, hồ sơ thể hiện có nhiều lí do, nguyên nhân khiến vụ việc trên đang “giậm chân tại chỗ”; thậm chí trải qua thời gian dài từ khi ông Phùng Quốc Bình làm Phó Giám đốc, đến nay là Giám đốc Sở TN&MT, mà nguyện vọng của các hộ dân, rồi chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh vẫn chưa được thực hiện dứt điểm. Đây là cơ sở để kiến nghị lãnh đạo các cơ quan chưa năng có thẩm quyền ở tỉnh Kiên Giang xem xét lại khách quan về sự thật của vụ việc, thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của cấp trên, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Nhiều chứng cứ, nôi dung chưa được làm rõ, Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

Nhiều chứng cứ, nôi dung chưa được làm rõ, Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

Tại phiên tòa, bị cáo và luật sư bào chữa cho bị cáo đã chỉ ra nhiều căn cứ thể hiện, các chứng cứ dùng để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo chưa rõ ràng, còn thiếu sót. Do vậy, TAND TP Phú Quốc quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.
​​​​​​​Quyền lợi bị xâm phạm, công dân cầu cứu Chính phủ

​​​​​​​Quyền lợi bị xâm phạm, công dân cầu cứu Chính phủ

Bà Trần Thị Mai Trang, sinh năm 1959, thường trú quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, tố cáo Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng và ông Trịnh Tuấn Liêm, cựu Quyền Chủ tịch UBND TP Biên Hòa về hành vi: Không thực hiện thỏa thuận, bồi thường do thu hồi đất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Do quyền lợi không được giải quyết đúng pháp luật, bà Trang phải cầu cứu Chính phủ
TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh: Có dấu hiệu bà Lê Phượng Linh giả mạo giấy chứng sinh, sao chưa xem xét, xử lí?

TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh: Có dấu hiệu bà Lê Phượng Linh giả mạo giấy chứng sinh, sao chưa xem xét, xử lí?

Nhiều người cao tuổi, trong đó có bà Trần Thị Ổi, sinh năm 1957, ở khu phố Hiệp Long, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh gửi đơn đến Tạp chí Người cao tuổi phản ánh bị bà Lê Phượng Linh, có hành vi lừa đảo họ số tiền hơn 20 tỉ đồng, với thủ đoạn mượn tiền để “đáo hạn ngân hàng”, nhưng thực tế là chiếm đoạt.
Đại gia Lê Ân: Sao chưa xử lí hành vi chiếm đất, phá nhà, xây nhà mới và làm hàng rào bao bọc kiên cố như “Vạn Lý Trường Thành” của ông Nguyễn Thành Lâm?

Đại gia Lê Ân: Sao chưa xử lí hành vi chiếm đất, phá nhà, xây nhà mới và làm hàng rào bao bọc kiên cố như “Vạn Lý Trường Thành” của ông Nguyễn Thành Lâm?

Đại gia Lê Ân ở TP. Vũng Tàu có nhiều đơn kêu cứu khẩn cấp gửi UBND TP. Vũng Tàu, Phòng Quản lý đô thị, UBND phường 12, phản ánh ông Nguyễn Thành Lâm địa chỉ: Lô 6 Lô Liên kế 1, khu dự án Sông Cây Khế, phường 12, TP. Vũng Tàu lợi dụng thực hiện Chỉ thị 15 của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, để chiếm đất, dỡ phá nhà, xây nhà mới trên đất của Ngân hàng VCSB.
Nhận định của luật sư về việc UBND huyện Tam Dương chậm bàn giao đất tái định cư cho người bị thu hồi đất

Nhận định của luật sư về việc UBND huyện Tam Dương chậm bàn giao đất tái định cư cho người bị thu hồi đất

Dù Dự án Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng người tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành, đi vào hoạt động. Nhưng gia đình bà Nguyễn Thị Thu Phương chưa được nhận đất tái định cư, tiền bồi thường đất cũng bị chi trả sai quy định. Luật sư cho rằng: UBND huyện Tam Dương và các cơ quan, ban, ngành liên quan đang có dấu hiệu vi phạm Điều 85 Luật Đất đai năm 2013.

Tin khác

Sẽ xử lý tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm

Sẽ xử lý tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm
Dù chưa được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với diện tích 9.000m2 ở thôn Năng Cát, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, thế nhưng, điều kỳ lạ là đã có hàng loạt ngôi nhà kiểu nhà sàn mọc lên tại đây.

Lời kêu cứu của bà mẹ bị “khủng bố” bằng sơn đỏ và 2 người con gặp nạn

Lời kêu cứu của bà mẹ bị “khủng bố” bằng sơn đỏ và 2 người con gặp nạn
Bà N.T.H.H (xin giấu tên), sinh 1961, quê ở TP. Cần Thơ, hiện trú tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, phản ánh: 15 tháng qua, bà và những người trong gia đình luôn sống trong sự bất an, hoang mang, sợ hãi vì bị nhóm đối tượng đến tận nhà “khủng bố” bằng sơn. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bình Chánh khởi tố vụ án hình sự nhưng hơn một năm trôi qua, kẻ có hành vi gây án vẫn chưa bị xử lý. Trong khi con gái bà lại bị tố là có hành vi chiếm đoạt tài sản có tổ chức; con trai bị côn đồ “xử” bằng dao tại quán cà phê, thoát chết trong gang tấc…

Dự án Bệnh viện Ngọc Tâm, 15 năm trục lợi từ đất công

Dự án Bệnh viện Ngọc Tâm, 15 năm trục lợi từ đất công
Khu đất công cộng 4 mặt tiền rộng 2,9ha đẹp nhất của dự án khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức) đươc UBND TP Hồ Chí Minh giao cho Công ty CP Đầu tư Thương mại Đặng Trần (Công ty Đặng Trần) của “đại gia” Đặng Phước Dừa từ năm 2006, với mục đích xây dựng một bệnh viện 500 giường phục vụ cán bộ thành phố Tuy nhiên, sau 15 năm, đại gia này tận dụng mọi ưu đãi đầu tư của thành phố từ khu đất "vàng" này để trục lợi hàng trăm tỷ đồng và “tặng”cho thành phố “bánh vẽ” to tướng.

Cần chấm dứt ngăn chặn 232,66ha đất, để tránh gây thêm hậu quả không thể khắc phục

Cần chấm dứt ngăn chặn 232,66ha đất, để tránh gây thêm hậu quả không thể khắc phục
Đây là kiến nghị của Công ty CP Địa ốc Hồng Phát (Công ty Hồng Phát), Chủ đầu tư Dự án khu dân cư cao cấp và trường đua ngựa ở tỉnh Long An (Dự án), tại buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An đầu tháng 12/2021. Công ty China Policy Limited (CPL) có văn bản cho rằng quyền lợi của mình đang bị “tước đoạt” nên yêu cầu Cục THADS tỉnh Long An tiếp tục duy trì Quyết định số 07/QĐ-CTHADS, ngăn chặn toàn bộ 13 Quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát. Tuy nhiên, Công ty Hồng Phát đã và đang gánh chịu hàng loạt thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, do CPL lợi dụng việc thi hành án để chống phá quyết liệt Dự án…

Tỉnh Thanh Hoá: Cấp đất trái thẩm quyền, thất thu cho Ngân sách nhiều tỷ đồng

Tỉnh Thanh Hoá: Cấp đất trái thẩm quyền, thất thu cho Ngân sách nhiều tỷ đồng
Dù đang trong quá trình chờ cấp có thẩm quyền xem xét, cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của vợ chồng ông Chu Đình Hùng và bà Hoàng Việt Anh, nhưng lạ thay cán bộ địa chính và Chủ tịch UBND xã Hải Long, huyện Như Thanh, tinh Thanh Hóa lại tiến hành xác nhận cho ông Hùng, bà Anh đủ điều kiện chuyển nhượng đất trồng cây hàng năm cho nhiều hộ dân khác, và có rất nhiều hộ dân đã được UBND huyện Như Thanh quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất...
Xem thêm
Bất chấp dịch Covid-19, nhà hàng, karaoke London Restaurant vẫn hoạt động trái phép

Bất chấp dịch Covid-19, nhà hàng, karaoke London Restaurant vẫn hoạt động trái phép

Trong nhiều ngày qua, nhà hàng, karaoke London Restaurant ở phường Dịch Vọng vẫn ngang nhiên hoạt động “chui”, bất chấp các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid 19 của UBND TP Hà Nội.
Chân dung nghi phạm trong vụ bé gái ở Hà Nội bị bắn đinh vào đầu

Chân dung nghi phạm trong vụ bé gái ở Hà Nội bị bắn đinh vào đầu

Công an Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, cho Công an TP. Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý.
Triệt xoá đường dây tuyển cộng tác viên bán bản vẽ thiết kế trên mạng lừa đảo hơn 100 tỷ đồng

Triệt xoá đường dây tuyển cộng tác viên bán bản vẽ thiết kế trên mạng lừa đảo hơn 100 tỷ đồng

Lê Bá Hải cùng đồng bọn dùng thủ đoạn tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet sau đó đưa ra các thông tin gian dối, hứa hẹn hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của cộng tác viên.
Huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai: Đường gần 30 tỷ vừa thi công xong đã hư hỏng.

Huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai: Đường gần 30 tỷ vừa thi công xong đã hư hỏng.

Tuyến đường bê tông trung tâm xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pa làm chủ đầu có chiều dài 7,6km tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng. Người dân xã Ia Rsai chưa kịp mừng vì có đường bê tông sạch, đẹp thì lại rất bất bình trước thực trạng tuyến đường vừa mới thi công xong đã hỏng, nứt toác, bong rỗ mặt bê tông.
Những bất cập trong khai thác cát trên sông Vu Gia và xe chở cát trọng tải lớn "đại náo" ở tỉnh Quảng Nam

Những bất cập trong khai thác cát trên sông Vu Gia và xe chở cát trọng tải lớn "đại náo" ở tỉnh Quảng Nam

Người dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam phản ánh, các mỏ khai thác cát trên sông Vu Gia bỏ vây cầu Hà Nha có nguy cơ mất an toàn cầu trị giá hàng nghìn tỉ đồng. Hơn nữa, xe chở cát từ các mỏ này có tải trọng lớn, có dấu hiệu quá tải đại náo trên Quốc lộ 14B và Tỉnh lộ 609 đang đe doạ sự an toàn cho người đi đường và làm xuống cấp kết cấu hạ tầng giao thông.
Vụ Tân Hoàng Minh bỏ cọc lô đất đấu giá ở Thủ Thiêm: Cần có chế tài nghiêm khắc hơn.

Vụ Tân Hoàng Minh bỏ cọc lô đất đấu giá ở Thủ Thiêm: Cần có chế tài nghiêm khắc hơn.

Vậy là điều dư luận dự đoán trước đã xảy ra. Tân Hoàng Minh bỏ tiền cọc lô đất đấu giá gây ồn ào ở Thủ Thiêm.
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động