Tiếp vụ tranh chấp đất ở xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông:

Tùy tiện lấy đất đang có người sử dụng cấp cho người khác là trái pháp luật

Chính quyền mượn đất của dân để lấy chỗ đổ đất phục vụ việc xây dựng chợ xã Đắk Ru. Mượn cớ “đổi đất lấy công trình”, chính quyền giao thửa đất trên cho chủ đầu tư, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho ông Đỗ Phước Lợi, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Phú Thịnh, chủ đầu tư xây dựng chợ Đắk Ru một cách trái pháp luật. Điều đáng nói, cái gọi là chợ xã Đắc Ru hiện không hoạt động, mà trở thành nhà nuôi chim yến và các công trình thương mại của DNTN Phú Thịnh…

Việc sử dụng đất của ông Tráng và ông Sỹ, phải được công nhận đúng pháp luật

Như đã phản ánh, ông Lê Đình Tráng, thương binh hạng 4/4 vào lập nghiệp, khai hoang mảnh đất có diện tích 3.600m2 (chiều rộng 45m, chiều sâu 80m) cặp Quốc lộ 14, thuộc địa phận xã Quảng Tín (nay là thôn 6, xã Đắk Ru) từ năm 1995. Ngày 28/4/1998, ông Tráng có làm đơn gửi UBND xã Quảng Tín, được ông Điểu Binh, Chủ tịch UBND xã kí xác nhận ngày 15/5/1998. Năm 2008, xã Đắk Ru có chủ trương xây dựng chợ xã Đắk Ru, cho phép DNTN Phú Thịnh, do ông Đỗ Phước Lợi làm Giám đốc, đầu tư kinh phí xây dựng công trình, bằng hình thức “đổi đất lấy công trình”.

Năm 1990, gia đình ông Lê Đình Sỹ khai hoang được mảnh đất có diện tích 5.200m2 (chiều dài 80m, chiều rộng 65m). Vị trí cũng cặp Quốc lộ 14, hiện thuộc thôn 6, xã Đắk Ru. Đến ngày 15/5/1998, gia đình ông Sỹ cũng được Chủ tịch UBND xã Quảng Tín xác nhận đang quản lí và sử dụng đất. Hai gia đình ông Tráng và ông Sỹ sử dụng đất trồng các loại cây cà phê, điều… và làm nhà ở.

Đất của ông Tráng và ông Sỹ có vị trí đối diện công trình Chợ xã Đắk Ru, mặt bằng thấp nên được UBND xã mượn, để đổ đất bạt đồi san lấp mặt bằng chợ xã Đắk Ru. Các hộ dân đồng thuận cho mượn đất. Thế nhưng, sau đó ông Đỗ Phước Lợi chiếm luôn đất của ông Tráng và ông Sỹ. Phát hiện đất của mình bị ông Lợi chiếm giữ, ông Tráng, ông Sỹ có nhiều đơn khiếu nại gửi chính quyền huyện. Nhưng chính quyền cho rằng, đất này do Trung tâm Giáo dục và Phát triển kinh tế mới, thuộc UBND quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh sử dụng, sau đó Trung tâm này giải thể nhưng không bàn giao đất cho địa phương, nên UBND xã Đắk Ru quản lí. Việc gia đình ông Tráng, ông Sỹ sử dụng đất, do ông Điểu Binh, Chủ tịch UBND xã kí xác nhận, là không đúng thẩm quyền, sai nguyên tắc quản lí đất đai.

4529 anh 1
Khu đất của các gia đình ông Tráng, ông Sỹ bị ông Lợi chiếm giữ, chính quyền huyện Đắk R’lấp ngấm ngầm ra quyết định giao cho ông Lợi

Nhận thức pháp luật như chính quyền huyện Đắk R’lấp trong vụ việc này là sai lầm. Cho rằng, Trung tâm Giáo dục và Phát triển kinh tế mới sử dụng đất, nhưng đã giải thể và bỏ đất hoang. Thời điểm gia đình ông Tráng, ông Sỹ ra sử dụng đất, không tranh chấp với ai, kể cả với Trung tâm Giáo dục và Phát triển kinh tế mới (vì Trung tâm này đã giải thể), chính quyền cũng không có bất cứ động thái nào ngăn chặn, hoặc xử lí. Việc ông Điểu Binh, Chủ tịch UBND xã Quảng Tín năm 1998 kí, đóng dấu xác nhận, chỉ đơn thuần là xác nhận đất đang có người sử dụng, cụ thể là các gia đình: ông Lê Đình Tráng, ông Lê Đình Sỹ. Hiến pháp và pháp luật về đất đai qua các thời kì đều khẳng định: Đất đai là sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Như vậy có nghĩa, Nhà nước chỉ là đại diện chủ sở hữu về đất đai, với trách nhiệm quản lí, chứ không có quyền sử dụng đất. Do đó, khi thấy đất bị bỏ hoang, các gia đình ông Tráng, ông Sỹ vào sử dụng, không bị ai tranh chấp, phải được coi là hợp pháp.

Thời điểm ông Điểu Binh kí, đóng dấu xác nhận vào Đơn xin đất của ông Lê Đình Tráng là năm 1998, Luật Đất đai năm 1993 vẫn đang có hiệu lực pháp luật. Tại Khoản 1, Điều 2 Luật Đất đai năm 1993 quy định: “Người sử dụng đất ổn định, được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận thì được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Khi chính quyền mượn đất là năm 2008, gia đình ông Tráng đã sử dụng đất được hơn 10 năm, gia đình ông Sỹ sử dụng đất được gần 20 năm, Luật Đất đai năm 2013 đang có hiệu lực, tại Khoản 4, Điều 50 Luật này quy định: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận… thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất”.

4655 anh 2
Ông Tráng đang chỉ cho phóng viên đất giao cho ông Lợi để trồng cây công nghiệp lâu năm, nhưng ông Lợi vẫn tiến hành xây dựng nhà

Khoản 6, Điều 50 quy định: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp… thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ”. Như vậy, các gia đình ông Tráng, ông Sỹ phải được chính quyền địa phương bảo hộ quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, phải được cấp sổ đỏ, hoặc được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và chỉ có gia đình ông Tráng phải nộp tiền sử dụng đất, theo quy định của Chính phủ.

Chính quyền huyện Đắk R’lấp giao đất cho ông Đỗ Phước Lợi, trong khi chưa thu hồi đất của các hộ dân là trái pháp luật

Các tài liệu có trong hồ sơ thể hiện: Ngày 22/4/2008, UBND xã Đắk Ru có Tờ trình số 76/TTr-UBND, đề nghị cho phép UBND xã Đắk Ru thực hiện dự án bồi thường giải phóng mặt bằng chợ Đắk Ru, kinh phí 600 triệu đồng, bằng cách cho phép DNTN Phú Thịnh đầu tư kinh phí bồi thường thiệt hại trong quá trình xây dựng, đổi lại UBND xã Đắk Ru có trách nhiệm hoán đổi cho DNTN Phú Thịnh một lô đất có diện tích 4.355m2, tại khu vực thôn 6, xã Đắk Ru. Đề xuất này của UBND xã Đắk Ru được UBND huyện Đắk R’lấp thống nhất chủ trương, tại Công văn số 87/UBND ngày 30/4/2008.

4855 anh 3
Cái gọi là chợ dân sinh Đắk Ru hiện biến thành nhà nuôi chim yến của ông Lợi

Khi thực hiện Dự án xây dựng chợ Đắk Ru, UBND xã có việc mượn đất của các hộ dân, để lấy chỗ đổ đất khi san mặt bằng xây dựng chợ, nhưng sau đó ông Lợi chiếm luôn, như phần trên đã phản ánh. Các hộ dân không hề biết ông Lợi được chính quyền giao đất, do không có quyết định thu hồi, cũng như bồi thường, hỗ trợ. Chỉ khi phóng viên Tạp chí Người cao tuổi vào cuộc, mới được chính quyền huyện cung cấp hồ sơ giao đất, cấp sổ đỏ cho ông Lợi gồm: Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 15/1/2009, giao 3.350m2 đất cho ông Lợi, vị trí tại thôn 6, xã Đắk Ru; Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 25/2/2009, cấp sổ đỏ cho ông Lợi. Cả 2 quyết định này đều do ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp kí.

Ngoài ra, Biên bản xác minh thực địa, chỉ có 2 người kí là ông Lợi và ông Tôn Thất Dương Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Ru. Biên bản xác định ranh giới thửa đất chỉ có 3 người kí gồm: ông Đỗ Phước Lợi; ông Mai Ngọc Quang, cán bộ địa chính xã Đắk Ru; ông Nguyễn Tấn Nào, Chủ tịch UBND xã Đắk Ru. Ngày 25/2/2009, ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp kí sổ đỏ số AO 342165, số vào sổ 102677/HE, chủ sử dụng ông Đỗ Phước Lợi, thửa đất số 102, diện tích 3.350m2, mục đích sử dụng trồng cây công nghiệp lâu năm, thời hạn đến hết năm 2059.

4955 anh 4
Và cơ sở kinh doanh phục vụ DNTN Phú Thịnh

Điều 32 Luật Đất đai năm 2003 quy định:“Việc quyết định giao đất… đối với đất đang có người sử dụng cho người khác, chỉ được thực hiện sau khi có quyết định thu hồi đất đó”. Ở đây rõ ràng, đất đang do các gia đình ông Tráng, ông Sỹ quản lí, sử dụng, được Chủ tịch UBND xã Quảng Tín (cũ) xác nhận, UBND xã Đắk Ru mượn để đổ đất. Do đó, muốn giao diện tích đất này cho ông Lợi, chính quyền huyện Đắk R’lấp buộc phải ra quyết định thu hồi. Việc không thu hồi đất, mà đã ra quyết định giao đất cho ông Lợi của UBND huyện Đắk R’lấp, là vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đất đai, người chịu trách nhiệm chính là ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện. Quy trình cấp sổ đỏ cho ông Lợi cũng thực hiện không đúng, trái pháp luật, do không có chữ kí xác nhận của các hộ liền kề, hơn nữa đất đang có tranh chấp.

Cái gọi là chợ dân sinh Đắk Ru, hiện biến thành nhà nuôi chim yến và các công trình thương mại phục vụ cho việc kinh doanh của DNTN Phú Thịnh. Vậy, việc đổi đất lấy hạ tầng thực chất là gì, nếu không muốn nói rằng đó là sự câu kết để chiếm đất của các gia đình ông Tráng, ông Sỹ? Đề nghị UBND huyện Đắk R’lấp khẩn trương thu hồi các quyết định và sổ đỏ đã cấp cho ông Lợi, trả lại đất cho gia đình ông Tráng, ông Sỹ. Đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông tiến hành thanh, kiểm tra, xử lí nghiêm các sai phạm của huyện Đắk R’lấp và xã Đắk Ru trong vụ việc này.

Vụ tranh chấp đất đai của gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Sương ở thị xã Gia Nghĩa, (Đắk Nông):  Cần kháng nghị 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm Vụ tranh chấp đất đai của gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Sương ở thị xã Gia Nghĩa, (Đắk Nông): Cần kháng nghị 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm

Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, ở tổ 2, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa cho biết, bà đã làm đơn gửi Chánh án TAND ...

Hoàng Linh – Thế Thực

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Bình Phước: Tự ý đào đường đường dân sinh, lấn chiếm đất trái phép sao chưa xử lí dứt điểm?

Bình Phước: Tự ý đào đường đường dân sinh, lấn chiếm đất trái phép sao chưa xử lí dứt điểm?

Mặc dù chưa được sự đồng thuận, cấp phép của các cơ quan chức năng, nhưng ông Nguyễn Anh Tuấn, ở ấp chợ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã tự ý đưa máy múc đào xới con đường liên ấp giữa 2 ấp Thái Dũng và Minh Hòa để lấn chiếm đất trái phép, phục vụ mục đích cá nhân.
Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An: UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo

Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An: UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo

Ngày 5/11/2020, UBND tỉnh Bình Dương có Công văn số 5450/UBND-KT gửi Thủ tướng Chính phủ để giải trình, kiến nghị một số vấn đề liên quan dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt (Dự án) do Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An làm chủ đầu tư.
Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Niêm yết Giấy mời công dân trên Bản tin khu phố có đúng quy định pháp luật?

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Niêm yết Giấy mời công dân trên Bản tin khu phố có đúng quy định pháp luật?

Trước đây, Giấy mời của UBND phường Tân Định gửi công dân tham dự các cuộc họp đều có ghi số Giấy mời. Nhưng mới đây, Giấy mời cụ Nguyễn Văn Lóng, ngụ khu phố 1, phường Tân Định đến dự cuộc họp về thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư lại không được ghi số, không được chuyển giao tận tay cụ Lóng, mà được niêm yết tại Bản tin khu phố 1; việc này có đúng quy định?
Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: UBND TP hai lần chỉ đạo giải quyết đơn bà Nguyễn Thị Sảnh

Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: UBND TP hai lần chỉ đạo giải quyết đơn bà Nguyễn Thị Sảnh

Bà Nguyễn Thị Sảnh, sinh 1939, ngụ 402, Tỉnh lộ 7, ấp Bình Thượng 2, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, yêu cầu bồi thường 1.630m2 đất trong khuôn viên sân vận động cũ xã Thái Mỹ, vì một số cán bộ cho rằng bà Sảnh không kê khai đăng ký đất này, nên không đền bù. Nay, Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo giải quyết đơn của bà Sảnh.
Vụ án “Hủy hoại rừng” ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La:  Tòa trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung

Vụ án “Hủy hoại rừng” ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tòa trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung

Ngày 29/9/2020, TAND huyện Mường La đã tuyên trả hồ sơ vụ án “Hủy họa rừng” để yêu cầu điều tra bổ sung. Theo đó, HĐXX xét thấy thiếu chứng cứ chứng minh tội phạm nhưng không thể bổ sung tại phiên Tòa và vụ án có đồng phạm chưa được khởi tố vụ án, khởi tố bị can…

Tin khác

Đắk Lắk: Công ty Thành Luân tự ý xây dựng sân tập ô tô trong Cụm công nghiệp

Đắk Lắk: Công ty Thành Luân tự ý xây dựng sân tập ô tô trong Cụm công nghiệp
Ông Vũ Văn Hưng, Phó Chủ tịch phụ trách UBND TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết, Công ty TNHH Cơ khí ô tô Thành Luân (Công ty Thành Luân) xây dựng sân tập ô tô trong Cụm công nghiệp Tân An 2 là hoàn toàn trái với quy định của pháp luật và quy hoạch.

Bình Phước: Phá sản đúng luật, sao cơ quan THA im lặng, né tránh?

Bình Phước: Phá sản đúng luật, sao cơ quan THA im lặng, né tránh?
Ngày 5/11/2020, Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Đồng Nai có Công văn số 445/2020/CV/DNMC gửi Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bình Phước kiến nghị xem xét về việc Chi cục trưởng Chi cục THADS sự huyện Lộc Ninh có dấu hiệu kéo dài thời gian bàn giao tài sản thi hành án (THA), để ngăn cản Tổ Quản Tài viên thực hiện thanh lý tài sản THA của Công ty TNHH Cao su Lộc An.

Đồng Tháp: Người cao tuổi bức xúc chuyện xây cầu gây nứt nhà dân

Đồng Tháp: Người cao tuổi bức xúc chuyện xây cầu gây nứt nhà dân
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn cầu cứu của người cao tuổi về việc đơn vị thi công đóng trụ cầu gây nứt nhà của họ tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh: “Nhức nhối” vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp

Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh:  “Nhức nhối” vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp
Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại xã Xuân Thới Thượng đang là vấn đề nhức nhối. Bao giờ xử lý dứt điểm vấn nạn này, đến nay vẫn đang chỉ là câu hỏi ....

​​​​​​​Đồng Nai: Có dấu hiệu chiếm đoạt di sản thừa kế, khiến người sử dụng đất hàng chục năm trắng tay

​​​​​​​Đồng Nai: Có dấu hiệu chiếm đoạt di sản thừa kế, khiến người sử dụng đất hàng chục năm trắng tay
Sau hàng chục năm quản lý, sử dụng đất liên tục trên phần đất có nguồn gốc ông, cha để lại, bà Nguyễn Thị Diền trở nên trắng tay. Nguyên do, quyền sử dụng đất (QSDĐ) là di sản thừa kế mà lẽ ra bà Diền được hưởng, bị dịch chuyển với nhiều điểm bất thường.

Đồng Nai: Đất có chủ quyền, sử dụng yên ổn hơn 15 năm bị Sở TN&MT cấp cho người khác

Đồng Nai: Đất có chủ quyền, sử dụng yên ổn hơn 15 năm bị Sở TN&MT cấp cho người khác
Sau khi nhận chuyển nhượng và được UBND huyện Nhơn Trạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) từ năm 2003, ông Nguyễn Thịnh canh tác, sử dụng ổn định. Đến năm 2018, khi đi đổi sổ đỏ thì bất ngờ được biết đất của mình đã bị Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cấp sổ đỏ cho người khác.
Xem thêm
TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

Cho rằng UBND TP Sông Công ban hành quyết định thu hồi đất, lập phương án cưỡng chế… chưa đúng các quy định pháp luật ở Dự án Khu dân ...
Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột

Sáng ngày 22/11, thông tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can ...
Người giám hộ bỏ mặc quyền lợi của người được giám hộ, hệ lụy từ một bản án

Người giám hộ bỏ mặc quyền lợi của người được giám hộ, hệ lụy từ một bản án

Quyết định tái thẩm số 52/2020/DS-GĐT ngày 11/9/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã phát hiện ra tình tiết mới quan trọng từ sự “vô tình” khác ...
Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa cấp bò bệnh lở mồm long móng ...
Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Con cái ngược đãi ông bà, cha mẹ bị xử lí thế nào?
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Vừa qua, rất nhiều người cao tuổi và nhân dân xã Hợp Châu có đơn phản ánh về việc sau khi sư Thích Huệ Tịnh và Thích Thiên Tín về ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động