Tổng Bí thư Trần Phú - Hai miền quê yêu dấu

Cuộc đời đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng dù dừng lại ở tuổi 27 nhưng thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng và chí khí, cốt cách của người cộng sản trẻ tuổi ấy với câu nói nổi tiếng “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” luôn sống mãi với thời gian và là hình mẫu để lại cho Đảng, cho các thế hệ cán bộ và nhân dân học tập noi theo; mãi mãi là niềm tự hào của hai miền quê Hà Tĩnh và Phú Yên...

Thân thế sự nghiệp và lí tưởng sáng ngời mọi thế hệ

Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1/5/1904, trong một gia đình nhà nho nghèo, yêu nước tại thành An Thổ, phủ Tuy An (nay là xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên); nguyên quán làng Tùng Ảnh, xã An Đồng, tổng Việt Yên, (nay là xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Đồng chí Trần Phú là con thứ 7 trong gia đình có 8 anh chị em; cha là nhà nho yêu nước Trần Văn Phổ, mẹ là Hoàng Thị Cát.

Sinh thời, Trần Phú ở cùng cha mẹ tại thành An Thổ được 3 năm (1904 đến 1907) thì theo cha mẹ ra Đức Phổ, Quảng Ngãi. Năm 1908, mồ côi cha, năm 1910, mồ côi mẹ. Sau đó được người dì ruột là bà Hoàng Thị Khương cùng người thânnuôi dưỡng cho ăn học tại trường Tiểu học Việt Đông Ba, rồi Quốc học Huế. Năm 1922, Trần Phú đỗ đầu kì thi Thành chung lúc 18 tuổi, được bổ nhiệm dạy học tại Trường Tiểu học Cao Xuân Dục, TP Vinh. Trong quá trình dạy học, Trần Phú có dịp gần gũi với công nhân và nông dân, nhiệt tình truyền đạt kiến thức văn hóa, giác ngộ tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng cho những người lao động. Một thời gian sau đó, đồng chí Trần Phú thôi nghề dạy học, tập trung cho hoạt động cách mạng.

Tổng Bí thư Trần Phú - Hai miền quê yêu dấu
Tổng Bí thư Trần Phú

Năm 1925, ông cùng một số người Việt Nam yêu nước sáng lập Hội Phục Việt, sau đổi là Hội Hưng Nam rồi lại đổi thành Việt Nam Cách mạng Đảng. Sau khi hợp nhất Tân Việt cách mạng Đảng vào Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Năm 1926, Trần Phú hoạt động cách mạng ở Quảng Châu với bí danh Lí Quý, tham gia học tập lí luận chính trị và được kết nạp vào Cộng sản Đoàn. Tháng 12/1926, ông được cử về Vinh tham gia cải tổ Việt Nam cách mạng Đảng theo đường lối của Việt Nam thanh niên Cách mạng. Một thời gian sau ông sang Quảng Châu, năm 1927 gặp Nguyễn Ái Quốc và được Người cử sang Liên Xô học ở Trường Đại học Phương Đông. Tại đây, chi bộ những người Cộng sản Việt Nam được thành lập, Trần Phú được cử làm Bí thư chi bộ. Năm 1928, Trần Phú dự Đại hội IV Quốc tế Cộng sản.

Tháng 4/1930, Trần Phú về nước, tháng 7/1930, được bố trí vào Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Lâm thời của Đảng chủ trì Hội nghị BCH Trung ương Đảng, được giao soạn thảo Luận cương Chính trị về vấn đề cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương. Tháng 10/1930, Hội Nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Đảng tại Hương Cảng (Trung Quốc), Luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú dự thảo được Hội nghị BCH Trung ương thông qua, là văn kiện quan trọng của Đảng, vận dụng những nguyên lí của chủ nghĩa Mác - Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa và những luận điểm cơ bản của Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng. Cũng tại Hội nghị này đồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Ngay sau Hội nghị đồng chí Trần Phú vào Sài Gòn hoạt động, tháng 3/1931 Tổng Bí thư Trần Phú chủ trì Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần 2, đề ra một số chủ trương quan trọng về những vấn đề cần kíp của Đảng phải giải quyết.

Ngày 19/4/1931, đồng chí Trần Phú bị thực dân Pháp bắt. Kẻ thù đã dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ, tra tấn dã man nhưng không thể làm lung lay chí khí người chiến sĩ cộng sản. Trong ngục tù, người chiến sĩ ấy tiếp tục tuyên truyền về chủ nghĩa cộng sản, nêu cao tấm gương sáng trong đấu tranh; luôn căn dặn đồng chí, đồng đội giữ vững tinh thần chiến đấu, đặt niềm tin sắt son vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Ngày 6/9/1931, đồng chí Trần Phú hi sinh khi mới 27 tuổi, với câu nói bất hủ: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”.

Quãng đời hoạt động không dài nhưng đồng chí Trần Phú đã có những đóng góp to lớn, quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng trong thời kì sôi động, quyết liệt nhất của những năm 1930-1931, là tấm gương sáng về “đạo đức cách mạng, chí công vô tư cho tất cả chúng ta học tập” như Bác Hồ kính yêu đã từng nói.

Hai miền quê yêu dấu, tự hào tiếp bước con đường cách mạng

Tự hào là quê hương và nơi sinh ra Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, Đảng bộ, và Nhân dân xã Tùng Ảnh, cùng Đảng bộ và Nhân dân xã An Dân không ngừng đoàn kết, nỗ lực vươn lên, viết tiếp những trang sử hào hùng.

Đối với xã Tùng Ảnh, ông Nguyễn Văn Đức, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: Ở bất cứ thời kì nào, xã Tùng Ảnh cũng phát huy truyền thống cách mạng luôn có người đỗ đạt cao, cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Đặc biệt tháng 1/2021, Tùng Ảnh trở thành 1 trong 2 xã đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Phấn khởi, tự hào ông Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh: “Truyền thống khoa bảng, cách mạng đã hun đúc cho các thế hệ người dân Tùng Ảnh phẩm chất hiếu học, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, kiên cường, anh dũng trong chiến đấu và quyết tâm, đoàn kết, đồng thuận trong xây dựng cuộc sống mới. Tự hào với thành quả đạt được, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Tùng Ảnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, tiếp tục đưa NTM lên một tầm cao mới… Đó cũng là cách mà chúng tôi “giữ vững chí khí chiến đấu” như lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Trần Phú ”.

Đối với xã An Dân, vùng đất bán sơn địa thủy, là địa danh có truyền thống anh hùng trong chống giặc ngoại xâm, nơi có thành An Thổ được xây dựng vào năm 1832 và hoàn thành khoảng 1836, là trung tâm hành chính của chính quyền phong kiến ở Phú Yên; được Bộ Văn hóa và Thông tin công nhận là Di tích khảo cổ cấp Quốc gia ngày 22/8/2005.

Ông Võ Văn Khương, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã An Dân cho rằng: “Tự hào là vùng đất sinh ra Trần Phú người con ưu tú của Đảng, Đảng bộ và Nhân dân nơi đây đã nỗ lực không ngừng để xây dựng và phát triển quê hương. Diện mạo nông thôn mới ở vùng quê này đang ngày càng khởi sắc. Xây dựng thành An Thổ địa chỉ đỏ thành nơi du khách đến tham quan, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa trong hành trình về với Phú Yên”.

Về xã An Dân trong những ngày này dễ dàng nhận thấy nhiều đổi thay của một vùng quê bên dòng sông Ngân Sơn. Con đường bê tông dẫn vào Di tích thành An Thổ rộng hơn 5m đỏ rực cờ hoa chuẩn bị cho Lễ kỉ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 - 1/5/2024). Các tuyến đường bê tông trong từng thôn, xóm khang trang, sạch đẹp, trồng hoa hai bên đường. Nhiều căn nhà mới cao tầng được xây dựng khiến cho vùng nông thôn thêm tươi mới.

Phát huy truyền thống cách mạng, tự hào nơi sinh ra đồng chí Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, Đảng bộ và Nhân dân An Dân xây dựng xã đạt chuẩn NTM vào năm 2018; đạt 16/19 tiêu chí xã NTM nâng cao.

Nhân 120 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), hai địa phương kết nghĩa: huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) và huyện Tuy An (Phú Yên) đã phối hợp long trọng tổ chức nhiều hoạt động để kỉ niệm, với những chương trình, nội dung có ý nghĩa chính trị, lịch sử to lớn đối với địa phương và đất nước.

Nguyễn Bá Thuyết

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

"Có lòng Dân là có tất cả, mất lòng Dân là mất sạch trơn"

"Có lòng Dân là có tất cả, mất lòng Dân là mất sạch trơn"

Nhân dịp tôi được mời về dự lễ kỉ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Trung Thành (14/4/1924-14/4/2024), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Nghĩa Bình, Quảng Ngãi, tại xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Chống “bệnh cố chấp” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Chống “bệnh cố chấp” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngay từ những ngày miền Bắc mới giải phóng, cuối năm 1954, Bác Hồ đã có một số bài viết với tiêu đề “Vững chắc và cố chấp” đề cập vấn đề này.
Một số bài báo nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh viết 100 năm trước

Một số bài báo nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh viết 100 năm trước

Trước khi trở thành Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; trong những năm tháng đầu tiên trên chặng đường đi tìm hình của nước, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã làm báo và luôn xem báo chí là một vũ khí tư tưởng sắc bén.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà báo quốc tế

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà báo quốc tế

Ngay từ những năm đầu tiên hoạt động ở Pháp, Bác Hồ đã tiếp xúc với nhiều nhà báo cách mạng; học hỏi nghiệp vụ báo chí và liên tục viết báo. Người không nhận mình là nhà thơ, nhà văn, họa sĩ… nhưng vui vẻ nhận mình là nhà báo. Người khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam; là bạn lớn của hàng trăm nhà báo quốc tế ở nhiều châu lục.
Cơ hội và thách thức

Cơ hội và thách thức

Ngày 21/6/1925, Nguyễn Ái Quốc xuất bản Báo Thanh Niên, cơ quan của Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Tin khác

Báo chí là vũ khí sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo chí là vũ khí sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Báo chí có vai trò, trách nhiệm rất quan trọng, là tuyến đầu xung kích trong công tác tư tưởng, lí luận, luôn là vũ khí sắc bén trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Bác Hồ với việc tổ chức tòa soạn báo Người cùng khổ

Bác Hồ với việc tổ chức tòa soạn báo Người cùng khổ
Tại cuộc họp của Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa diễn ra vào ngày 19/2/1922 đã quyết định ra đời báo Người cùng khổ (Le Paria) làm cơ quan ngôn luận của tổ chức này. Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đó là đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa đã có những đóng góp tích cực để tờ báo này ra đời và phát triển...

Nhớ một bài báo của Bác Hồ 55 năm trước

Nhớ một bài báo của Bác Hồ 55 năm trước
Vào năm 1969, sắp đến kỉ niệm ngày thành lập Đảng, trước đó vẫn được tổ chức vào ngày 6/1 hằng năm. Nhưng từ khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 3/2 là ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cho tới nay...

Cán bộ, đảng viên “Cần phải xem báo Đảng”

Cán bộ, đảng viên “Cần phải xem báo Đảng”
Cách đây 70 năm, với bút danh C.B, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo với nhan đề “Cần phải xem báo Đảng” đăng trên Báo Nhân dân số 197, từ ngày 22 đến 24/6/1954. Bài báo ngắn chưa đầy 400 từ, nhưng sâu sắc, có ý nghĩa không chỉ đối với bạn đọc, nhất là cán bộ, đảng viên, mà còn đối với các nhà báo nói chung, những người làm báo Đảng nói riêng, chẳng những trước đây mà còn cả ngày nay...

Anh hùng Núp với cách mạng Cuba

Anh hùng Núp với cách mạng Cuba
Sau khi cách mạng thành công (1959), Cuba đẩy mạnh việc tìm hiểu cuộc kháng chiến chống Pháp của Nhân dân Việt Nam và lấy đó làm bài học thực tiễn sinh động trong cuộc chiến chống chủ nghĩa đế quốc Mỹ của Nhân dân Cuba...

Bác Hồ và Đại hội V Quốc tế Cộng sản

Bác Hồ và Đại hội V Quốc tế Cộng sản
Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản, gồm có đại biểu của 49 Đảng Cộng sản trên thế giới đã họp tại Mát-xcơ-va từ ngày 17/6 đến 8/7/1924.

Nghĩ về văn hoá học đường

Nghĩ về văn hoá học đường
Nhà trường không chỉ dạy chữ, mà còn dạy làm người. Vai trò và nhiệm vụ vẻ vang ấy đòi hỏi học đường phải không ngừng khẳng định bản chất văn hoá tiêu biểu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khởi xướng phong trào thi đua yêu nước

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khởi xướng phong trào thi đua yêu nước
Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, với mục tiêu vừa thiết thực, vừa to lớn: “Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”.

Già hoá dân số và dân số già

Già hoá dân số và dân số già
Hiện nay nước ta có khoảng 16 triệu NCT. Đây là nguồn lực nội sinh quý giá, là lực lượng hướng đạo trong cố kết cộng đồng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh làm chủ xã hội và tự nhiên. Từ ngàn xưa, truyền thống dân tộc Việt Nam là trọng lão, coi NCT là rường cột xã tắc, được kế thừa và phát huy mạnh mẽ trong thời đại Hồ Chí Minh…

“Cai nghiện” mạng xã hội, chúng ta được gì?

“Cai nghiện” mạng xã hội, chúng ta được gì?
Khi công nghệ phát triển, các nền tảng mạng xã hội cũng trở nên thông minh hơn khiến độ “gây nghiện” của thế giới trực tuyến ngày càng cao. Xu hướng này đồng thời dấy lên nhiều lo ngại, chẳng hạn nguy cơ quyền riêng tư bị xâm phạm hoặc nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng sức khỏe tâm thần của người dùng.

Những kiến nghị về thực trạng bộ máy và cán bộ cơ sở hiện nay

Những kiến nghị về thực trạng bộ máy và cán bộ cơ sở hiện nay
Theo Hiến pháp hiện hành, Nhà nước ta có 4 cấp, trong đó xã, phường, thị trấn là cấp cơ sở. Nhưng từ lâu cấp cơ sở đã trở thành trung gian, vì bộ máy còn nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều đầu mối. Số lượng cán bộ ngày càng đông, chi phí ngân sách ngày càng nhiều nhưng hiệu lực, hiệu quả còn nhiều hạn chế, nhất là HĐND xã, nên rất cần phải có giải pháp cho cấp này.

Để Ngày Quốc tế Thiếu nhi thêm ý nghĩa

Để Ngày Quốc tế Thiếu nhi thêm ý nghĩa
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 tại Việt Nam còn gọi là ngày Tết Thiếu nhi và được coi như một ngày hội lớn của trẻ nhỏ. Việt Nam cũng là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em. Những ngày này cha mẹ và các bé rất háo hức chờ đón cái Tết vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình thân yêu…

Nâng cao ý thức cộng đồng về trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ trẻ em

Nâng cao ý thức cộng đồng về trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ trẻ em
Chăm sóc và bảo vệ trẻ em (CS&BVTE), nhất là đối với những trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là thách thức đối với các ngành chức năng và toàn xã hội. Với những mô hình trực tiếp chăm sóc (CS), bảo vệ (BV), giáo dục trẻ em (TE), các ngành chức năng hướng đến việc nâng cao ý thức của cộng đồng về trách nhiệm trong CS&BVTE, hướng đến mọi TE đều được chăm sóc tốt về đời sống vật chất và tinh thần…

Đôi điều về “thương cho roi cho vọt,...”

Đôi điều về “thương cho roi cho vọt,...”
Trẻ thơ, đó là một bộ phận quan trọng của nhân loại, một thế giới thiên thần kì diệu của hành tinh chúng ta. Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong các ngày lễ hội, người ta cầm những bó hoa sặc sỡ và kiệu trên vai trẻ em tươi cười trong ánh mặt trời.

Phòng chống sét đánh ở khu vực nông thôn miền núi

Phòng chống sét đánh ở khu vực nông thôn miền núi
Theo báo An ninh Thủ đô, chiều tối ngày 19/5 vừa qua, tại tỉnh Thanh Hóa có 2 nạn nhân là bà L.T.N bị sét đánh khi đang làm đồng tại thôn Yên Bằng, xã Đông Yên, huyện Đông Sơn và chị B.T.P bị sét đánh khi tham gia giao thông tuyến đường nối TP Thanh Hoá đi Nghi Sơn, thuộc địa phận xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn. Còn tại tỉnh Nam Định, vào khoảng 16h, nạn nhân tên N.V.T khi đang di chuyển qua khu vực xã Giao Hải, huyện Giao Thủy thì bị sét đánh dẫn đến tử vong.
Xem thêm
Phiên bản di động