Khu công nghiệp Giang điền, tỉnh Đồng Nai:

Thu hồi đất và giải quyết khiếu nại theo "quy trình ngược"!?

Theo quy định, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do. Tuy nhiên, gần 4 tháng sau, ngày nhận được đơn khiếu nại, UBND TP Biên Hòa mới tổ chức đối thoại và giao Thông báo thụ lý đơn khiếu nại lần đầu cho người khiếu nại, ...
Thu hồi đất và giải quyết khiếu nại theo

Bà Phạm Thị Hà trên khu đất bị thu hồi

Tóm tắt vụ việc

Căn cứ hồ sơ vụ việc: Ngày 19/11/2013, UBND TP Biên Hòa ban hành Quyết định số 6570/QĐ-UBND về điều chỉnh tên sử dụng đất tại Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 17/2/2009 của UBND huyện Long Thành, từ thu hồi diện tích 5,908m2 thuộc thửa đất số 279, tờ bản đồ địa chính số 3, xã Tam Phước của ông Nguyễn Văn Sang, thành thu hồi 5,908m2 thuộc thửa 279, tờ bản đồ địa chính số 3 xã Tam Phước của bà Phạm Thị Hà, để thực hiện Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Giang Điền, tại xã Tam Phước, TP Biên Hòa. Lý do có sai sót về tên sử dụng đất.

Ngày 25/12/2013, UBND TP Biên Hòa ban hành Quyết định số 7337/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Phạm Thị Hà, do thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Giang Điền.

Cho rằng 2 quyết định trên có nhiều vi phạm về trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đất đai, có sai sót về diện tích đất bị thu hồi, gây thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thu hồi đất, bà Hà đã có đơn khiếu nại, đề nghị UBND TP Biên Hòa giải quyết khiếu nại theo quy định pháp luật.

Sau nhiều năm khiếu nại, ngày 5/12/2019, UBND TP Biên Hòa ban hành Quyết định số 4776/QĐ-UBND, bác nội dung đơn khiếu nại của bà Hà, giữ nguyên Quyết định số 6570/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 và Quyết định số 7337/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND TP Biên Hòa.

Bà Hà gửi đơn khiếu nại lần 2 gửi UBND tỉnh Đồng Nai.

Tại cuộc đối thoại giải quyết khiếu nại ngày 17/3/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Một, chỉ ra hàng loạt sai phạm trong các Quyết định thu hồi đất, Quyết định bồi thường, hỗ trợ của UBND TP Biên Hòa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: UBND TP Biên Hòa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu ban hành Quyết định số 6570/QĐ-UBND và Quyết định số 7337/QĐ-UBND. UBND TP Biên Hòa phải khẩn trương tiến hành xử lý đối với các quyết định thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ đối với bà Phạm Thị Hà và giải quyết khiếu nại có liên quan để chấm dứt khiếu nại.

Hủy bỏ các quyết định trái pháp luật

Căn cứ các quy định pháp luật về khiếu nại và đất đai, ngày 31/12/2020, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa ban hành Quyết định số 8551/QĐ-UBND thu hồi Quyết định số 4776/QĐ-UBND ngày 5/12/2019 của UBND TP Biên Hòa, về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Hà. Lý do: Đối tượng khiếu nại là các Quyết định số 6570/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 và Quyết định số 7337/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND TP Biên Hòa đã bị thu hồi.

Thu hồi đất và giải quyết khiếu nại theo

Quyết định số 8551/QĐ-UBND ngày 31/12/2020, của Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh, tại buổi tiếp đối thoại giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Hà, ngày 30/12/2020, UBND TP Biên Hòa, ban hành Quyết định số 2858/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, hủy bỏ quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với hộ bà Phạm Thị Hà thuộc DA xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Giang Điền tại xã Tam Phước (nay là phường Tam Phước), TP Biên Hòa, với những nội dung:

Hủy bỏ Quyết định số 6570/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của UBND TP Biên Hòa về việc điều chỉnh Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 17/2/2009 của UBND huyện Long Thành; hủy bỏ Quyết định số 7337/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND TP Biên Hòa về việc bồi thường hỗ trợ cho bà Phạm Thị Hà; điều chỉnh, hủy một phần Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 17/2/2009 của UBND huyện Long Thành, cụ thể hủy dòng chữ: “Thu hồi thửa đất số 279, tờ bản đồ số 3 diện tích 5.908,0m2 của ông Nguyễn Văn Sang”.

Theo luật sư Trần Thế Vinh, việc UBND TP Biên Hòa ban hành Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 để điều chỉnh cùng 1 lúc 3 Quyết định có nội dung khác nhau là không đảm bảo tính pháp lý, cần được xem xét thu hồi.

Thu hồi đất và giải quyết khiếu nại theo
Trang 1
Thu hồi đất và giải quyết khiếu nại theo
Trang 2
Thu hồi đất và giải quyết khiếu nại theo

Quyết định 2858/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND TP.Biên Hòa

Cũng trong ngày 30/12/2020, UBND TP Biên Hòa ban hành Quyết định số 2860/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của bà Phạm Thị Hà và Quyết định số 2861/QĐ-UBND về việc bồi thường, hỗ trợ cho bà Phạm Thị Hà, do thu hồi đất để thực hiện Dự án nói trên. Tuy nhiên, ngày 12/1/2021, UBND TP Biên Hòa mới giao 2 Quyết định này cho bà Phạm Thị Hà.

Ngày 18/1/2021, bà Phạm Thị Hà có đơn khiếu nại Quyết định 2861/QĐ-UBND của UBND TP Biên Hòa, đề nghị UBND TP Biên Hòa thu hồi, hủy bỏ Quyết định này. Lý do: UBND TP Biên Hòa chưa thực hiện theo trình tự, thủ tục thu hồi đất, chưa tiến hành điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất mà lại lấy số liệu từ năm 2013, đã lạc hậu, không còn phù hợp với thực tế, để áp giá bồi thường đất, các loại cây trồng và đặc biệt là xác định sai vị trí đất, làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người bị thu hồi đất.

Thu hồi đất và giải quyết khiếu nại theo
Trang 1
Thu hồi đất và giải quyết khiếu nại theo

Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 về bồi thường, hỗ trợ cho bà Phạm Thị Hà

Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại, UBND TP Biên Hòa không ra Thông báo thụ lý đơn khiếu nại lần đầu theo quy định của Luật Khiếu nại, đến ngày 12/5/2021, UBND TP Biên Hòa mới tổ chức đối thoại với người khiếu nại tại UBND TP Biên Hòa, là thể hiện dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Điều 28 Luật Khiếu nại, vi phạm về thời hạn giải quyết lần đầu. Và kết thúc buổi đối thoại, UBND TP Biên Hòa mới giao Thông báo thụ lý đơn khiếu nại lần đầu và Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND TP Biên Hòa.

Từ các lẽ trên, thể hiện rõ ràng UBND TP.Biên Hòa có vi phạm trình tự thủ tục khi tiến hành thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Luật Đất đai và trình tự thủ tục theo quy định của Luật Khiếu nại. Bà Phạm Thị Hà đề nghị UBND TP Biên Hòa cần nhìn thẳng vào sự thật để sửa sai, thu hồi các Quyết định nói trên và thực hiện đúng quy định pháp luật, để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thu hồi đất, vì phải chịu thiệt hại về mọi mặt trên 10 năm qua.

Minh Ngô - Hải Dương

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quyết định kỷ luật khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng

Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quyết định kỷ luật khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng

Trong những ngày qua, dư luận cán bộ, công chức, người lao động rất bức xúc khi Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương ký quyết định kỷ luật viên chức bằng hình thức Khiển trách, trong khi cơ quan chức năng đang xác minh và chưa có kết luận vụ việc.
Bình Dương: Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng

Bình Dương: Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng

Việc 2 cấp tòa án xét xử vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất ở TP Thủ Dầu Một, giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị On với bị đơn ông Phạm Văn Mình, có nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng trong đánh giá tài liệu chứng cứ vụ án, dẫn đến phán quyết ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn...
14 người tố ngân hàng tự “đạo diễn” xử lý tài sản thế chấp có dấu hiệu trái luật

14 người tố ngân hàng tự “đạo diễn” xử lý tài sản thế chấp có dấu hiệu trái luật

14 khách hàng đồng loạt có đơn cầu cứu khẩn cấp gửi cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết vụ việc liên quan đến Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) xử lý tài sản thế chấp của họ có dấu hiệu trái pháp luật.
Chủ quyền về tài sản hợp pháp của bà Nguyễn Thị Tương bị xâm hại như thế nào?

Chủ quyền về tài sản hợp pháp của bà Nguyễn Thị Tương bị xâm hại như thế nào?

Quyền sử dụng 9.398 m2 đất thửa 200, tờ bản đồ 12, tọa lạc thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai của bà Nguyễn Thị Tương (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 308743 ngày 10/12/2015, do Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng cấp). Tuy nhiên có khoảng 5.000m2 đất hợp pháp của bà Tương, đang bị Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen (Công ty Hoa Sen) xâm hại.
Hòa Bình: Giật mình với mức chia lợi nhuận “khủng” của CDP Toàn cầu

Hòa Bình: Giật mình với mức chia lợi nhuận “khủng” của CDP Toàn cầu

Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về hình thức góp vốn và chia lợi nhuận rất “khủng” của Công ty CP Thương mại CDP Toàn Cầu (CDP Toàn Cầu), địa chỉ phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình.

Tin khác

Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Tranh chấp phải chờ quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án!

Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Tranh chấp phải chờ quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án!
Ông Bùi Thanh Tuấn, ngụ phường Trường Thạnh, quận 9, TP Hồ Chí Minh, nguyên đơn khởi kiện ông Nguyễn Hữu Trí ra TAND TP Thủ Đức để yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, vụ án đang được giải quyết, thì có nhiều dấu hiệu làm trái về chuyển dịch tài sản đang bị Tòa án ngăn chặn.

Trở lại vụ việc đòi lại tài sản hợp pháp của gia đình ông Lê Ngọc Quốc Ân: ​​​​​​​Tài sản cầm ngân hàng sao không trả lại?

Trở lại vụ việc đòi lại tài sản hợp pháp của gia đình ông Lê Ngọc Quốc Ân: ​​​​​​​Tài sản cầm ngân hàng sao không trả lại?
Tạp chí Người cao tuổi số 57 (2417) ngày 9/4/2019, đăng bài: “Phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh: Tại sao không trả lại quyền sử dụng đất hợp pháp của gia đình ông Lê Ngọc Quốc Ân?” và ngày 20/5/2019, đăng bài: “Sao chưa giải quyết nội dung Tạp chí Người cao tuổi phản ánh?”. Tuy nhiên, hành trình đòi lại tài sản hợp pháp của gia đình ông Ân, đến nay vẫn chưa dừng lại …

Quảng Trị: Gói thầu hơn 7,5 tỷ đồng bị “làm xiếc” để thông thầu

Quảng Trị: Gói thầu hơn 7,5 tỷ đồng bị “làm xiếc” để thông thầu
Một gói thầu có giá trị hơn 7,5 tỷ đồng do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức mời thầu đã đặt ra nhiều điều kiện trái với quy định của pháp luật, khiến nhiều nhà thầu không thể tham gia. Và duy nhất một đơn vị dự thầu, với chênh lệch giá tiết kiệm cho chủ đầu tư chỉ 0,6% so với tổng mức đầu tư!?

Trả lời sai sự thật, có dấu hiệu bao che sai phạm

Trả lời sai sự thật, có dấu hiệu bao che sai phạm
Bà Giang Lệ Phưong, chủ sử dụng đất đang tranh chấp tại ấp 6 Bãi Khem, xã An Thới, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; là chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc (Công ty Xuân Phúc); địa chỉ 101 ấp An Bình, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, có đơn phản ánh dấu hiệu làm trái và không đúng chỉ đạo của cấp trên.

Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận

Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận
Mặc dù chưa xác định được hành vi vi phạm, mức độ vi phạm theo quy định tại Điều 6 Nghị định 112/2020 ngày 18/9/2020 của Chính phủ, về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, nhưng Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh vẫn ban hành Quyết định kỷ luật Khiển trách bác sĩ Võ Anh Minh. Vụ việc gây nhiều thắc mắc trong cán bộ, viên chức và người lao động, dẫn tới bức xúc, khiếu nại kéo dài...
Xem thêm
Vụ án tại Công ty Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận: Khởi tố ông Tất Thành Cang

Vụ án tại Công ty Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận: Khởi tố ông Tất Thành Cang

Ngày 21/6, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn Quyết định khởi tố của Cơ quan An ninh điều tra ...
Quảng Bình:   Bắt giữ nữ quái 9X tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép

Quảng Bình: Bắt giữ nữ quái 9X tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép

Một khẩu súng ngắn, 28 viên nén và nhiều mảnh vỡ viên nén màu xám, 8 túi ni long chứa tinh thể màu trắng đục, là ma túy do Nguyễn ...
Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm quản lý đất đai tại Khánh Hòa

Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm quản lý đất đai tại Khánh Hòa

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản ...
TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?

TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?

"Không biết chuyển khoản nhầm hay cố y, nhưng cần phải bình tĩnh để xử lý tình huống, với lại không phải tiền của mình, người ta chuyển nhầm thì ...
Thanh Hóa: Cận cảnh tuyến đường hơn 70 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng nặng

Thanh Hóa: Cận cảnh tuyến đường hơn 70 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng nặng

Dự án nâng cấp đường giao thông, từ xã Thúy Sơn đi xã Thạch Lập (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) với nguồn vốn với 70 tỷ đồng vừa làm ...
Tổ chức Tôn giáo không làm lợi gì cho xã hôi, còn gây hại cho cộng đồng, có nên tồn tại?

Tổ chức Tôn giáo không làm lợi gì cho xã hôi, còn gây hại cho cộng đồng, có nên tồn tại?

Mấy ngày nay, tại TP Hồ Chí Minh nói chung, quận Gò Vấp nói riêng, các cấp chính quyền và ngành y tế chịu nhiều vất vả, tìm cách ngăn ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động