Khu công nghiệp Giang điền, tỉnh Đồng Nai:

Thu hồi đất và giải quyết khiếu nại theo "quy trình ngược"!?

Theo quy định, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do. Tuy nhiên, gần 4 tháng sau, ngày nhận được đơn khiếu nại, UBND TP Biên Hòa mới tổ chức đối thoại và giao Thông báo thụ lý đơn khiếu nại lần đầu cho người khiếu nại, ...
Thu hồi đất và giải quyết khiếu nại theo

Bà Phạm Thị Hà trên khu đất bị thu hồi

Tóm tắt vụ việc

Căn cứ hồ sơ vụ việc: Ngày 19/11/2013, UBND TP Biên Hòa ban hành Quyết định số 6570/QĐ-UBND về điều chỉnh tên sử dụng đất tại Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 17/2/2009 của UBND huyện Long Thành, từ thu hồi diện tích 5,908m2 thuộc thửa đất số 279, tờ bản đồ địa chính số 3, xã Tam Phước của ông Nguyễn Văn Sang, thành thu hồi 5,908m2 thuộc thửa 279, tờ bản đồ địa chính số 3 xã Tam Phước của bà Phạm Thị Hà, để thực hiện Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Giang Điền, tại xã Tam Phước, TP Biên Hòa. Lý do có sai sót về tên sử dụng đất.

Ngày 25/12/2013, UBND TP Biên Hòa ban hành Quyết định số 7337/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Phạm Thị Hà, do thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Giang Điền.

Cho rằng 2 quyết định trên có nhiều vi phạm về trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đất đai, có sai sót về diện tích đất bị thu hồi, gây thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thu hồi đất, bà Hà đã có đơn khiếu nại, đề nghị UBND TP Biên Hòa giải quyết khiếu nại theo quy định pháp luật.

Sau nhiều năm khiếu nại, ngày 5/12/2019, UBND TP Biên Hòa ban hành Quyết định số 4776/QĐ-UBND, bác nội dung đơn khiếu nại của bà Hà, giữ nguyên Quyết định số 6570/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 và Quyết định số 7337/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND TP Biên Hòa.

Bà Hà gửi đơn khiếu nại lần 2 gửi UBND tỉnh Đồng Nai.

Tại cuộc đối thoại giải quyết khiếu nại ngày 17/3/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Một, chỉ ra hàng loạt sai phạm trong các Quyết định thu hồi đất, Quyết định bồi thường, hỗ trợ của UBND TP Biên Hòa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: UBND TP Biên Hòa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu ban hành Quyết định số 6570/QĐ-UBND và Quyết định số 7337/QĐ-UBND. UBND TP Biên Hòa phải khẩn trương tiến hành xử lý đối với các quyết định thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ đối với bà Phạm Thị Hà và giải quyết khiếu nại có liên quan để chấm dứt khiếu nại.

Hủy bỏ các quyết định trái pháp luật

Căn cứ các quy định pháp luật về khiếu nại và đất đai, ngày 31/12/2020, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa ban hành Quyết định số 8551/QĐ-UBND thu hồi Quyết định số 4776/QĐ-UBND ngày 5/12/2019 của UBND TP Biên Hòa, về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Hà. Lý do: Đối tượng khiếu nại là các Quyết định số 6570/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 và Quyết định số 7337/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND TP Biên Hòa đã bị thu hồi.

Thu hồi đất và giải quyết khiếu nại theo

Quyết định số 8551/QĐ-UBND ngày 31/12/2020, của Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh, tại buổi tiếp đối thoại giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Hà, ngày 30/12/2020, UBND TP Biên Hòa, ban hành Quyết định số 2858/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, hủy bỏ quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với hộ bà Phạm Thị Hà thuộc DA xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Giang Điền tại xã Tam Phước (nay là phường Tam Phước), TP Biên Hòa, với những nội dung:

Hủy bỏ Quyết định số 6570/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của UBND TP Biên Hòa về việc điều chỉnh Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 17/2/2009 của UBND huyện Long Thành; hủy bỏ Quyết định số 7337/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND TP Biên Hòa về việc bồi thường hỗ trợ cho bà Phạm Thị Hà; điều chỉnh, hủy một phần Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 17/2/2009 của UBND huyện Long Thành, cụ thể hủy dòng chữ: “Thu hồi thửa đất số 279, tờ bản đồ số 3 diện tích 5.908,0m2 của ông Nguyễn Văn Sang”.

Theo luật sư Trần Thế Vinh, việc UBND TP Biên Hòa ban hành Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 để điều chỉnh cùng 1 lúc 3 Quyết định có nội dung khác nhau là không đảm bảo tính pháp lý, cần được xem xét thu hồi.

Thu hồi đất và giải quyết khiếu nại theo
Trang 1
Thu hồi đất và giải quyết khiếu nại theo
Trang 2
Thu hồi đất và giải quyết khiếu nại theo

Quyết định 2858/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND TP.Biên Hòa

Cũng trong ngày 30/12/2020, UBND TP Biên Hòa ban hành Quyết định số 2860/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của bà Phạm Thị Hà và Quyết định số 2861/QĐ-UBND về việc bồi thường, hỗ trợ cho bà Phạm Thị Hà, do thu hồi đất để thực hiện Dự án nói trên. Tuy nhiên, ngày 12/1/2021, UBND TP Biên Hòa mới giao 2 Quyết định này cho bà Phạm Thị Hà.

Ngày 18/1/2021, bà Phạm Thị Hà có đơn khiếu nại Quyết định 2861/QĐ-UBND của UBND TP Biên Hòa, đề nghị UBND TP Biên Hòa thu hồi, hủy bỏ Quyết định này. Lý do: UBND TP Biên Hòa chưa thực hiện theo trình tự, thủ tục thu hồi đất, chưa tiến hành điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất mà lại lấy số liệu từ năm 2013, đã lạc hậu, không còn phù hợp với thực tế, để áp giá bồi thường đất, các loại cây trồng và đặc biệt là xác định sai vị trí đất, làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người bị thu hồi đất.

Thu hồi đất và giải quyết khiếu nại theo
Trang 1
Thu hồi đất và giải quyết khiếu nại theo

Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 về bồi thường, hỗ trợ cho bà Phạm Thị Hà

Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại, UBND TP Biên Hòa không ra Thông báo thụ lý đơn khiếu nại lần đầu theo quy định của Luật Khiếu nại, đến ngày 12/5/2021, UBND TP Biên Hòa mới tổ chức đối thoại với người khiếu nại tại UBND TP Biên Hòa, là thể hiện dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Điều 28 Luật Khiếu nại, vi phạm về thời hạn giải quyết lần đầu. Và kết thúc buổi đối thoại, UBND TP Biên Hòa mới giao Thông báo thụ lý đơn khiếu nại lần đầu và Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND TP Biên Hòa.

Từ các lẽ trên, thể hiện rõ ràng UBND TP.Biên Hòa có vi phạm trình tự thủ tục khi tiến hành thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Luật Đất đai và trình tự thủ tục theo quy định của Luật Khiếu nại. Bà Phạm Thị Hà đề nghị UBND TP Biên Hòa cần nhìn thẳng vào sự thật để sửa sai, thu hồi các Quyết định nói trên và thực hiện đúng quy định pháp luật, để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thu hồi đất, vì phải chịu thiệt hại về mọi mặt trên 10 năm qua.

Minh Ngô - Hải Dương

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

TAND Tối cao kháng nghị Giám đốc thẩm, tạm đình chỉ thi hành án

TAND Tối cao kháng nghị Giám đốc thẩm, tạm đình chỉ thi hành án

TAND Tối cao nhận định: Các nguyên đơn yêu cầu chia di sản bằng hiện vật (chia đất) mà không nhận giá trị. Nhưng Tòa án cấp phúc thẩm lại chia cho bị đơn nhận toàn bộ nhà đất tranh chấp là không công bằng, không bảo đảm quyền lợi của đương sự, là cơ sở để có kháng nghị Giám đốc thẩm và thông báo tạm đình chỉ thi hành án...
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Sau khi “sếp” Nguyễn Văn Gấu rời khỏi chức vụ, Cục phó Bùi Phú Hưng được thăng chức Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An ngày 2/7/2018. Vừa lên chức, tân Cục trưởng Bùi Phú Hưng nhận ra Phán quyết Trọng tài “3 sai” không thể thực hiện, nên ký ngay văn bản gửi TAND TP Hồ Chí Minh, nơi công nhận Phán quyết Trọng tài. Tiếp đó, tân Cục trưởng ký một loạt văn bản nhằm sửa sai. Nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, vị tân Cục trưởng lại “giở quẻ”, nhất nhất chiều theo CPL, thể hiện quyết ép chủ đầu tư vào đường cùng, khai tử Dự án, để “ôm” 130 ha đất…
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Phán quyết Trọng tài buộc Công ty Hồng Phát và CPL” phải thành lập “Công ty liên doanh” theo Luật Đầu tư năm 2005. Nhưng, khi Luật Đầu tư năm 2014 ra đời thì không còn quy định hình thức đầu tư thành lập “Công ty liên doanh” giữa Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài; và đến Luật Đầu tư năm 2020, hình thức đầu tư “liên doanh” kiểu này cũng không còn tồn tại.
UBND tỉnh vào cuộc  xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

UBND tỉnh vào cuộc xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính và Công ty Cổ phần Phát Đạt tự ý ký kết với nhau nạo vét luồng, thu gom 1.200m3 cát, nhưng không báo cáo đăng ký với UBND tỉnh Quảng Trị, việc làm này đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
Giải ngân trái quy định, ngân hàng ‘đau đầu’ thanh lý khoản nợ

Giải ngân trái quy định, ngân hàng ‘đau đầu’ thanh lý khoản nợ

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Lạng Sơn cố tình giải ngân trái quy định cho chủ đầu tư không đủ điều kiện vay vốn, để rồi sau 12 năm từ ngày khởi công, công trình thủy điện chỉ hiện hữu các hạng mục như: đường vận hành, cống dẫn dòng, đường dây 35kV. Các hạng mục dở dang gồm đập bờ phải, đập bờ trái, đập tràn...

Tin khác

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái?

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái?
Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An trải qua hai đời Cục trưởng, đều nhận rõ Phán quyết số 29/12 ngày 25/4/2013 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (Phán quyết Trọng tài) đã bị “vô hiệu hoá” bởi Luật Đầu tư nên không thể thi hành trong hơn 6 năm qua. Chính Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An đương nhiệm đã khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”. Thay vì phải xử lý theo Luật THADS, Cục trưởng và Chấp hành viên đã bị China Policy Limited (CPL) lấy Phán quyết Trọng tài “khiển” xoay vòng vòng rồi “chết ngộp” trong mớ văn bản hỗn độn “sáng đúng, chiều sai, sớm mai xem lại…”.

Có thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn quy định của Bộ Y tế?

Có thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn quy định của Bộ Y tế?
Cả nước đang căng mình chống dịch, vừa qua một số bệnh viện bất chấp chỉ đạo của Bộ Y tế một số đơn vị vẫn tăng giá cao, có dấu hiệu trục lợi. Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, địa chỉ ở số 2 Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông bạn đọc phản ánh thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn so với quy định.

Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?

Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?
Bà Bùi Thị Hoàn, giảng viên, Phó trưởng Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Thương Mại và Du lịch Hà Nội phản ánh về việc bị trừ điểm trong kết quả đánh giá phân loại tháng 6/2021, mà lý do giải thích chưa khách quan. Bà Hoàn cho rằng, bị trù dập cá nhân do trước đó thẳng thắn góp ý với nhà trường về một công việc.

Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai

Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai
Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-XPHC ngày 6/7/2021 về xử phạt hành chính nhiều doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai….

Huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Chợ tạm không phép vẫn hoạt động ngang nhiên, chính quyền bất lực hay dung túng…

Huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Chợ tạm không phép vẫn hoạt động ngang nhiên, chính quyền bất lực hay dung túng…
Đơn thư của công dân tiếp tục phản ánh về tình trạng chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động trên địa bàn xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc. Khu chợ tự phát, hoạt động ngay gần cổng Công ty may mặc Appael Tech và trên tuyến tỉnh lộ 217 nhiều năm nay gây ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông, đồng thời không đảm bảo về an toàn vệ sinh và công tác phòng cháy. Mặc dù có nhiều ý kiến của nhân dân cũng như sự phản ánh của báo chí nhưng đến nay khu chợ này vẫn ngang nhiên hoạt đông không hề có sự can thiệp của chính quyền sở tại.

Chiêu trò của nhóm “bảo kê”, "xã hội đen" và sự vô cảm của người có trách nhiệm

Chiêu trò của nhóm “bảo kê”, "xã hội đen" và sự vô cảm của người có trách nhiệm
Cảng hoạt động không phép, cơ quan chức năng “đá” trách nhiệm cho nhau, côn đồ lộng hành ép ngư dân phải vào cảng lậu để thu lợi bất chính lên tới hàng trăm triệu mỗi ngày, đó là sự thật “kinh hoàng” đang diễn ra tại cảng Phước Thịnh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Xem thêm
Truy tố ông Nguyễn Đức Chung trong vụ mua chế phẩm xử lý nước hồ

Truy tố ông Nguyễn Đức Chung trong vụ mua chế phẩm xử lý nước hồ

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định hành vi của ông Nguyễn Đức Chung và các bị can gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước với tổng giá trị thiệt hại là hơn 36 tỷ đồng.
Thái Nguyên: Mất bò mới lo làm chuồng?

Thái Nguyên: Mất bò mới lo làm chuồng?

Sau vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố vụ án “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại mỏ than Yên Phước, huyện Đại Từ; mới đây UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.
Truy tố ông Nguyễn Đức Chung vì can thiệp trái pháp luật vào gói thầu số hóa

Truy tố ông Nguyễn Đức Chung vì can thiệp trái pháp luật vào gói thầu số hóa

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng và truy tố đối với ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong vụ án xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và một số đơn vị liên quan.
Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Ngay sau khi ông Ngô Văn Hiểu, thành viên Tổ trực chốt phòng chống dịch Covid-19 tại đình làng thôn Phương Quan, xã Vân Côn bị đối tượng Nguyễn Duy Chức, Nguyễn Văn Công trú cùng thôn chửi bới, đánh đập khiến ông phải nhập viện điều trị…Hiện nay, Công an huyện Hoài Đức đang vào cuộc làm rõ.
Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc tọa lạc tại tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng vì người dân cho rằng giá đền bù thấp.
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký Văn bản số 200/UBND-TP ngày 12/7/2021,
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động