Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội NCT với ngành y tế trong việc chăm sóc sức khỏe NCT

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.
Chương trình phối hợp hoạt động số 495/CTPH-BYT-HNCT ngày 29/5/2018 giữa Trung ương Hội NCT Việt Nam và Bộ Y tế về chăm sóc sức khỏe NCT giai đoạn từ năm 2018 đến 2022; trong những năm qua, Hội NCT các cấp và các đơn vị ngành Y tế đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức triển khai tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; kết quả thực hiện Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2012-2020 và Quyết định số 7618/QĐ-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án chăm sóc sức khỏe NCT giai đoạn 2017-2025 đến các cấp Hội NCT và trên 90% hội viên. Biên soạn và phát hành tài liệu, pa nô, áp phích, tờ rơi về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe NCT phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền, hướng dẫn về chăm sóc sức khỏe NCT... tài liệu tập huấn, các sự kiện nêu gương “Tuổi cao - Gương sáng” và các mô hình tốt về chăm sóc sức khỏe NCT.

Tổng cục Dân số, Cục Quản lí Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, các Hội thảo ở các khu vực và các tỉnh, thành phố cho cán bộ Hội NCT các cấp về “Truyền thông nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe NCT trong tình hình mới”; tham gia, biên soạn, phát hành tài liệu và giới thiệu các nội dung về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe NCT đạt hiệu quả thiết thực. Các địa phương đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức các lớp tập huấn về chăm sóc sức khỏe NCT với nhiều hình thức khác nhau được các cấp ủy Đảng, chính quyền và NCT ghi nhận, đánh giá cao.

Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội NCT với ngành y tế trong việc chăm sóc sức khỏe NCT
Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội NCT với ngành y tế trong việc chăm sóc sức khỏe NCT

Các Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Quốc tế- DND đã tổ chức khám mắt và tư vấn sức khỏe cho 269.356 NCT trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố phía Bắc, mổ thay thủy tinh thể miễn phí cho 78 NCT, trung phẫu thuật cho 23 NCT. Tổ chức hội thảo, hội nghị chia sẻ thông tin và phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe về mắt cho NCT tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, với sự tham dự của hơn 300 cán bộ Hội NCT của các TP Hà Nội, Hải Phòng; các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang và Nam Định (Tổng số tiền khám, phát thuốc, hỗ trợ mổ thay thủy tinh thể cho NCT là 6,4 tỉ đồng). Bệnh viện Lão khoa Trung ương đã cử bác sĩ làm báo cáo viên tại các hội nghị về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe NCT do Trung ương Hội; Hội NCT TP Hải Phòng, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, với 700 NCT tham dự; phối hợp tổ chức các hội nghị nâng cao kiến thức về sức khỏe giúp NCT tự phòng tránh các bệnh thường gặp; tổ chức Chương trình truyền thông hưởng ứng ngày bệnh Alzheimer thế giới, với sự tham gia của 200 NCT ở TP Hà Nội. Công ty CP Y khoa và Thẩm mĩ Thu Cúc đã tặng 30 gói khám sức khỏe định kì cho cán bộ cơ quan Trung ương Hội; tổ chức 1.500 buổi tuyên truyền, tập huấn, tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho NCT tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, với trên 100.000 NCT tham dự (Tổng kinh phí thực hiện năm 2023 trên 8 tỉ đồng).

Hội NCT các địa phương phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch, tổ chức khám sức khoẻ, lập hồ sơ theo dõi sức khoẻ cho NCT. Việc khám sức khoẻ định kì tập trung thực hiện với đối tượng NCT thuộc diện đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, NCT từ đủ 80 tuổi trở lên, NCT là dân tộc thiểu số, NCT hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức các CLB chăm sóc sức khoẻ NCT, như: CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, CLB dưỡng sinh, CLB sức khoẻ ngoài trời, CLB của những người bị bệnh mạn tính như tiểu đường, cao huyết áp... Tổ chức mạng lưới tình nguyện viên chăm sóc sức khoẻ cho NCT tại nhà; nhất là đối với người cô đơn không nơi nương tựa, người nghèo, người hoàn cảnh khó khăn theo phương châm ngành Y tế chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ và kĩ thuật; Hội NCT các cấp tham mưu với cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc chỉ đạo thực hiện; tổ chức, vận động NCT tham gia. Đẩy mạnh xã hội hóa chăm sóc sức khỏe NCT. Ngành Y tế chủ trì và tổ chức thực hiện, bảo đảm sự phát triển chuyên ngành Lão khoa; đa dạng hóa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho NCT; tạo điều kiện cho NCT được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ với chất lượng tốt; đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của NCT.

Tuy nhiên trong triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động số 495/CTPH-BYT-HNCT ngày 29/5/2018 giữa Trung ương Hội NCT Việt Nam và Bộ Y tế còn một số khó khăn, hạn chế: Một số cấp Hội chưa chủ động triển khai nhiệm vụ của Chương trình, còn biểu hiện trông chờ vào cơ quan chuyên môn; chưa nhận thức đầy đủ và chưa làm tốt công tác phối hợp ở địa phương; một số Sở Y tế tuy đã kí kết Chương trình phối hợp nhưng chưa chủ động triển khai, đánh giá đúng, phát huy vai trò của các cấp Hội và NCT trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe NCT; việc hỗ trợ kinh phí của ngành Y tế để triển khai thực hiện chương trình chưa bảo đảm. Vì vậy, việc triển khai, tập huấn, thực hiện các nội dung của chương trình còn hạn chế, không có điều kiện biểu dương khen thưởng và nhân rộng các điển hình, mô hình tốt.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam về tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm “Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc NCT”; phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tăng cường công tác phối hợp trong thời gian tới, các cấp Hội NCT cần chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với ngành y tế về chăm sóc sức khỏe cho NCT đáp ứng yêu cầu của thời kì mới, cụ thể cần tập trung vào một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau đây:

- Tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả các văn bản quy định về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho NCT.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, hội thảo, hội nghị, tập huấn...; phổ biến nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của sức khỏe và chăm sóc sức khỏe cho NCT; truyền thông về cơ hội, thách thức của già hóa dân số, thích ứng với già hóa dân số; các nội dung rèn luyện thân thể, phòng các bệnh thường gặp ở NCT, giúp NCT tự phòng bệnh, tự chăm sóc nâng cao sức khỏe nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình chăm sóc sức khỏe cho NCT đến năm 2030, Quyết định số 1579/QĐ-TTg; Chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2021-2030, Quyết định số 2156/QĐ-TTg; Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quyết định số 89/QĐ-TTg.

- Duy trì và phát triển chuyên ngành Lão khoa tại các bệnh viện đa khoa các cấp và Trung tâm chỉnh hình phục hồi chức năng đối với NCT; đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho NCT, tạo điều kiện cho NCT được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ với chất lượng tốt; đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của NCT.

- Phối hợp tổ chức khám sức khoẻ định kì ít nhất 1 lần/năm cho NCT, lập hồ sơ theo dõi sức khoẻ NCT. Phục hồi chức năng cho NCT sau các đợt điều trị cấp tính tại bệnh viện và hướng dẫn tiếp tục điều trị, chăm sóc tại gia đình; xây dựng phát triển các mô hình chăm sóc sức khỏe NCT, đặc biệt là mô hình cơ sở chăm sóc sức khỏe NCT tại cộng đồng. Vận động, hướng dẫn, tuyên truyền việc sử dụng cây thuốc nam để phòng, chữa các bệnh thông thường tại nhà, góp phần bảo tồn, phát huy và phát triển các bài thuốc dân gian.

- Tổ chức CLB chăm sóc sức khoẻ NCT; nâng cao hiệu quả hoạt động của các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, CLB dưỡng sinh, CLB sức khoẻ ngoài trời và các CLB khác của NCT. Tổ chức mạng lưới tình nguyện viên phục hồi chức năng, chăm sóc sức khoẻ cho NCT tại cộng đồng; nhất là đối với người cô đơn không nơi nương tựa, người nghèo, người hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn chuyên đề, nghiên cứu khoa học, các sự kiện... về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho NCT; bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội NCT và ngành Y tế. Định kì kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình phối hợp.

Vũ Dương Châu
(Phó trưởng Ban Chăm sóc người cao tuổi)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

"Có lòng Dân là có tất cả, mất lòng Dân là mất sạch trơn"

"Có lòng Dân là có tất cả, mất lòng Dân là mất sạch trơn"

Nhân dịp tôi được mời về dự lễ kỉ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Trung Thành (14/4/1924-14/4/2024), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Nghĩa Bình, Quảng Ngãi, tại xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Chống “bệnh cố chấp” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Chống “bệnh cố chấp” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngay từ những ngày miền Bắc mới giải phóng, cuối năm 1954, Bác Hồ đã có một số bài viết với tiêu đề “Vững chắc và cố chấp” đề cập vấn đề này.
Một số bài báo nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh viết 100 năm trước

Một số bài báo nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh viết 100 năm trước

Trước khi trở thành Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; trong những năm tháng đầu tiên trên chặng đường đi tìm hình của nước, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã làm báo và luôn xem báo chí là một vũ khí tư tưởng sắc bén.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà báo quốc tế

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà báo quốc tế

Ngay từ những năm đầu tiên hoạt động ở Pháp, Bác Hồ đã tiếp xúc với nhiều nhà báo cách mạng; học hỏi nghiệp vụ báo chí và liên tục viết báo. Người không nhận mình là nhà thơ, nhà văn, họa sĩ… nhưng vui vẻ nhận mình là nhà báo. Người khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam; là bạn lớn của hàng trăm nhà báo quốc tế ở nhiều châu lục.
Cơ hội và thách thức

Cơ hội và thách thức

Ngày 21/6/1925, Nguyễn Ái Quốc xuất bản Báo Thanh Niên, cơ quan của Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Tin khác

Báo chí là vũ khí sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo chí là vũ khí sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Báo chí có vai trò, trách nhiệm rất quan trọng, là tuyến đầu xung kích trong công tác tư tưởng, lí luận, luôn là vũ khí sắc bén trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Bác Hồ với việc tổ chức tòa soạn báo Người cùng khổ

Bác Hồ với việc tổ chức tòa soạn báo Người cùng khổ
Tại cuộc họp của Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa diễn ra vào ngày 19/2/1922 đã quyết định ra đời báo Người cùng khổ (Le Paria) làm cơ quan ngôn luận của tổ chức này. Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đó là đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa đã có những đóng góp tích cực để tờ báo này ra đời và phát triển...

Nhớ một bài báo của Bác Hồ 55 năm trước

Nhớ một bài báo của Bác Hồ 55 năm trước
Vào năm 1969, sắp đến kỉ niệm ngày thành lập Đảng, trước đó vẫn được tổ chức vào ngày 6/1 hằng năm. Nhưng từ khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 3/2 là ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cho tới nay...

Cán bộ, đảng viên “Cần phải xem báo Đảng”

Cán bộ, đảng viên “Cần phải xem báo Đảng”
Cách đây 70 năm, với bút danh C.B, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo với nhan đề “Cần phải xem báo Đảng” đăng trên Báo Nhân dân số 197, từ ngày 22 đến 24/6/1954. Bài báo ngắn chưa đầy 400 từ, nhưng sâu sắc, có ý nghĩa không chỉ đối với bạn đọc, nhất là cán bộ, đảng viên, mà còn đối với các nhà báo nói chung, những người làm báo Đảng nói riêng, chẳng những trước đây mà còn cả ngày nay...

Anh hùng Núp với cách mạng Cuba

Anh hùng Núp với cách mạng Cuba
Sau khi cách mạng thành công (1959), Cuba đẩy mạnh việc tìm hiểu cuộc kháng chiến chống Pháp của Nhân dân Việt Nam và lấy đó làm bài học thực tiễn sinh động trong cuộc chiến chống chủ nghĩa đế quốc Mỹ của Nhân dân Cuba...

Bác Hồ và Đại hội V Quốc tế Cộng sản

Bác Hồ và Đại hội V Quốc tế Cộng sản
Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản, gồm có đại biểu của 49 Đảng Cộng sản trên thế giới đã họp tại Mát-xcơ-va từ ngày 17/6 đến 8/7/1924.

Nghĩ về văn hoá học đường

Nghĩ về văn hoá học đường
Nhà trường không chỉ dạy chữ, mà còn dạy làm người. Vai trò và nhiệm vụ vẻ vang ấy đòi hỏi học đường phải không ngừng khẳng định bản chất văn hoá tiêu biểu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khởi xướng phong trào thi đua yêu nước

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khởi xướng phong trào thi đua yêu nước
Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, với mục tiêu vừa thiết thực, vừa to lớn: “Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”.

Già hoá dân số và dân số già

Già hoá dân số và dân số già
Hiện nay nước ta có khoảng 16 triệu NCT. Đây là nguồn lực nội sinh quý giá, là lực lượng hướng đạo trong cố kết cộng đồng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh làm chủ xã hội và tự nhiên. Từ ngàn xưa, truyền thống dân tộc Việt Nam là trọng lão, coi NCT là rường cột xã tắc, được kế thừa và phát huy mạnh mẽ trong thời đại Hồ Chí Minh…

“Cai nghiện” mạng xã hội, chúng ta được gì?

“Cai nghiện” mạng xã hội, chúng ta được gì?
Khi công nghệ phát triển, các nền tảng mạng xã hội cũng trở nên thông minh hơn khiến độ “gây nghiện” của thế giới trực tuyến ngày càng cao. Xu hướng này đồng thời dấy lên nhiều lo ngại, chẳng hạn nguy cơ quyền riêng tư bị xâm phạm hoặc nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng sức khỏe tâm thần của người dùng.

Những kiến nghị về thực trạng bộ máy và cán bộ cơ sở hiện nay

Những kiến nghị về thực trạng bộ máy và cán bộ cơ sở hiện nay
Theo Hiến pháp hiện hành, Nhà nước ta có 4 cấp, trong đó xã, phường, thị trấn là cấp cơ sở. Nhưng từ lâu cấp cơ sở đã trở thành trung gian, vì bộ máy còn nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều đầu mối. Số lượng cán bộ ngày càng đông, chi phí ngân sách ngày càng nhiều nhưng hiệu lực, hiệu quả còn nhiều hạn chế, nhất là HĐND xã, nên rất cần phải có giải pháp cho cấp này.

Để Ngày Quốc tế Thiếu nhi thêm ý nghĩa

Để Ngày Quốc tế Thiếu nhi thêm ý nghĩa
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 tại Việt Nam còn gọi là ngày Tết Thiếu nhi và được coi như một ngày hội lớn của trẻ nhỏ. Việt Nam cũng là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em. Những ngày này cha mẹ và các bé rất háo hức chờ đón cái Tết vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình thân yêu…

Nâng cao ý thức cộng đồng về trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ trẻ em

Nâng cao ý thức cộng đồng về trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ trẻ em
Chăm sóc và bảo vệ trẻ em (CS&BVTE), nhất là đối với những trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là thách thức đối với các ngành chức năng và toàn xã hội. Với những mô hình trực tiếp chăm sóc (CS), bảo vệ (BV), giáo dục trẻ em (TE), các ngành chức năng hướng đến việc nâng cao ý thức của cộng đồng về trách nhiệm trong CS&BVTE, hướng đến mọi TE đều được chăm sóc tốt về đời sống vật chất và tinh thần…

Đôi điều về “thương cho roi cho vọt,...”

Đôi điều về “thương cho roi cho vọt,...”
Trẻ thơ, đó là một bộ phận quan trọng của nhân loại, một thế giới thiên thần kì diệu của hành tinh chúng ta. Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong các ngày lễ hội, người ta cầm những bó hoa sặc sỡ và kiệu trên vai trẻ em tươi cười trong ánh mặt trời.

Phòng chống sét đánh ở khu vực nông thôn miền núi

Phòng chống sét đánh ở khu vực nông thôn miền núi
Theo báo An ninh Thủ đô, chiều tối ngày 19/5 vừa qua, tại tỉnh Thanh Hóa có 2 nạn nhân là bà L.T.N bị sét đánh khi đang làm đồng tại thôn Yên Bằng, xã Đông Yên, huyện Đông Sơn và chị B.T.P bị sét đánh khi tham gia giao thông tuyến đường nối TP Thanh Hoá đi Nghi Sơn, thuộc địa phận xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn. Còn tại tỉnh Nam Định, vào khoảng 16h, nạn nhân tên N.V.T khi đang di chuyển qua khu vực xã Giao Hải, huyện Giao Thủy thì bị sét đánh dẫn đến tử vong.
Xem thêm
Phiên bản di động