Những vấn đề người dân quan tâm, mong đợi ở cán bộ mặt trận

Ở tầm vĩ mô, mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình hoạt động của Nghị quyết Đại hội MTTQ lần thứ VIII đề ra hoàn toàn đúng đắn, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nguyện vọng của người dân.

Tuy nhiên, đi vào từng khía cạnh thì MTTQ Việt Nam các cấp cần có những biện pháp thiết thực, cụ thể, nhất là bước đột phá trong việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế hoạt động, đổi mới nội dung và phương thức hành động, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Sau đây là một số vấn đề người dân và NCT cả nước mong đợi ở cán bộ MTTQ các cấp:

Một là, có thể khẳng định vấn đề đoàn kết toàn dân hiện nay cần được nhìn nhận đánh giá và giải quyết trên hai góc độ: Đoàn kết ở tầm vĩ mô trong cả nước và đoàn kết cụ thể trong từng tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương. Tinh thần yêu nước, nhân nghĩa, tương thân, tương ái trong thời chiến tranh cũng như trong hòa bình, góp phần tạo nên sự đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết các thành viên trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Tuy nhiên, trong khi chúng ta đang phấn đấu xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, trong khi nhiều người hằng ngày phải lam lũ mưu sinh để vượt qua ngưỡng nghèo đói, thì có những cán bộ lãnh đạo, quản lí có tài sản hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỉ đồng mà không phải do công sức, trí tuệ của mình, mà bằng những hành vi phạm pháp. Hiện tượng giẫm đạp lên đạo đức, nhân phẩm mà “vơ vét cho đầy túi tham”, nhũng nhiễu trong cán bộ, công chức còn phổ biến, nhưng vẫn chưa dẹp được. Tình trạng mâu thuẫn mất đoàn kết nội bộ ở địa phương, cơ quan, đơn vị chỉ vì lợi ích cá nhân, cục bộ vẫn còn. Với vai trò, chức năng là tổ chức tập hợp, biểu tượng của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp phải làm gì để loại bỏ những phần tử “sâu mọt” trong xã hội? Một trong những vấn đề quan trọng, xuyên suốt và bao trùm để bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân. MTTQ Việt Nam cần có bước đột phá là công khai hóa tiền lương, thu nhập, xóa bỏ đặc quyền, đặc lợi trong tất cả các lĩnh vực; các cấp, các ngành. MTTQ Việt Nam cần giám sát cho được sự tiến bộ, công bằng xã hội ngay trong các thành phần kinh tế, từng chương trình, dự án từ Trung ương đến cơ sở.

Cán bộ MTTQ phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh rà soát tình hình hộ nghèo trên địa bàn phường về việc được nhận hỗ trợ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.
Cán bộ MTTQ phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh rà soát tình hình hộ nghèo trên địa bàn phường về việc được nhận hỗ trợ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Hai là, người dân mong chờ MTTQ Việt Nam làm tốt hơn, thực chất hơn, hiệu qủa hơn trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí và đảng viên trong sạch vững mạnh. Những năm qua, MTTQ các cấp đã tích cực thực hiện hoạt động giám sát, phản biện hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, cán bộ, công chức, đảng viên; tham gia góp ý kiến xây dựng đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa cao. Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh. Cùng với đó, Bộ Chính trị ban hành Quyết định về việc ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Như vậy là quy chế, quy định, chính sách đã có. Vấn đề hiện nay là MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phải đủ năng lực, bản lĩnh để giám sát, phản biện. Người dân rất mong đợi tổ chức, cán bộ MTTQ các cấp, nhất là ở cấp cơ sở phải sát cánh, chia sẻ những bức xúc, khó khăn, oan trái của người dân; có tiếng nói phản biện mạnh mẽ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thành viên, hội viên, đoàn viên và những đối tượng yếu thế trong xã hội. Trước mắt, cần có cơ chế thuận lợi để MTTQ các cấp tổ chức cho các tổ chức thành viên và Nhân dân giám sát, phản biện những dự thảo nghị quyết Đại hội tổ chức Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Một trong những nội dung cần có sự giám sát của MTTQ và các tầng lớp Nhân dân là công tác tổ chức cán bộ, chuẩn bị nhân sự của Đại hội XIII của Đảng.

Ba là, người dân yêu cầu, mong đợi cán bộ làm công tác Mặt trận, các tổ chức, cấp ủy Đảng và MTTQ Việt Nam cần đổi mới thật sự công tác cán bộ. Trước hết, cán bộ Mặt trận phải là người có phẩm chất, năng lực, đạo đức, uy tín và bản lĩnh. Công tác Mặt trận thời gian gần đây đã có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách nghiêm túc hoạt động của Mặt trận và vai trò, hình ảnh cán bộ Mặt trận ở nhiều nơi còn bị động. Vẫn còn tình trạng cấp ủy Đảng phân công những cán bộ dôi dư, cán bộ sắp về hưu, cán bộ “có vấn đề” làm công tác Mặt trận. Do đó, Mặt trận cần cương quyết xóa bỏ tình trạng hành chính hóa công tác và cán bộ Mặt trận. Cán bộ Mặt trận phải sát cơ sở có tác phong làm việc đi tận nơi, xem tận chốn để kiến nghị các cấp, các ngành giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc của người dân. Những cán bộ Mặt trận cần phải gần dân và biết chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn của dân, là nơi mà người dân có thể tìm đến để giãi bày, tâm sự. Làm công tác Mặt trận mà không có lòng nhiệt tình và trách nhiệm cao thì không làm nổi.

Thiết nghĩ, cán bộ làm công tác Mặt trận cần quán triệt và có bản lĩnh để yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt quan điểm của Bác Hồ “việc gì có lợi cho dân phải kiên quyết làm; việc gì có hại đến dân phải cương quyết tránh”. Thực hiện đúng quan điểm làm sao tiếng nói của Mặt trận đi vào lòng người. Nên xúc tiến xây dựng một chương trình quy hoạch công tác cán bộ Mặt trận ở tầm cao hơn, với một chiến lược phát triển công tác cán bộ Mặt trận cơ bản và lâu dài. Người dân và NCT cả nước quan tâm và mong đợi những cán bộ Mặt trận các cấp thật sự nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, trọng dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân. Đó là yêu cầu tất yếu, khách quan và quyết định của công tác MTTQ các cấp trong thời gian tới.

Phạm Như Hùng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Có dùng được nước máy thay nước làm mát ô tô?

Có dùng được nước máy thay nước làm mát ô tô?

Theo các chuyên gia về ô tô, nếu dùng nước máy thay nước làm mát chuyên dụng sẽ khiến máy xe ô tô bị oxy hoá, hệ thống làm mát bị đóng cặn.
Nâng cao vị thế già làng ở địa bàn người Mông theo đạo Tin lành

Nâng cao vị thế già làng ở địa bàn người Mông theo đạo Tin lành

Những năm qua, Hội NCT ở các tỉnh miền núi luôn chú trọng phát huy vai trò của các già làng và đã thu được kết quả tốt. Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề cần phải nghiên cứu để nhiệm vụ này đạt hiệu quả cao hơn, nhất là ở vùng đồng bào Mông theo đạo Tin lành...
Cần quan tâm nhu cầu làm việc của NCT

Cần quan tâm nhu cầu làm việc của NCT

Trong bối cảnh không ít người người trung niên mong muốn nghỉ ngơi bởi áp lực của công việc thì khá nhiều NCT ở độ tuổi nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí vẫn mong tìm được cho mình công việc phù hợp
Một số bài học kinh nghiệm về hòa giải ở cơ sở

Một số bài học kinh nghiệm về hòa giải ở cơ sở

Hòa giải ở cơ sở là phương thức giải quyết tranh chấp có lịch sử lâu đời, xuất phát từ truyền thống giàu lòng nhân văn, tinh thần đoàn kết, hòa hiếu của dân tộc Việt Nam.
“Hộ chiếu vaccine” liệu có an toàn?

“Hộ chiếu vaccine” liệu có an toàn?

Những ngày gần đây, khái niệm “Hộ chiếu vaccine” được bàn nhiều trên các phương tiên truyền thông, đây được coi là "cứu cánh” cho ngành công nghiệp không khói đang gánh chịu quá nhiều thiệt hại từ đại dịch Covis-19 trên toàn cầu.

Tin khác

Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026

Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026
Quy định việc điều chỉnh lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

“Tấm lòng vàng” của nữ doanh nhân

“Tấm lòng vàng” của nữ doanh nhân
Gần 30 năm qua, bà Trần Thị Hiền, sinh năm 1957, quê ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Khoa học và Công nghệ Hoàng Quốc Việt, nhiệt huyết tự nguyện hoạt động xã hội, từ thiện bằng trái tim nhân hậu “thương người như thể thương thân”…

Lương y như từ mẫu - một danh hiệu cao quý

Lương y như từ mẫu - một danh hiệu cao quý
Những thầy thuốc nổi tiếng của Việt Nam như: Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông… cũng chưa đọc lời thề của Hypocrát, một nhà y học danh tiếng người Hy Lạp cách đây đã hơn 2.400 năm. Lời thề nổi tiếng đó và những bác sĩ tốt nghiệp ra trường đều phải tuyên thệ như những câu kinh nhật tụng:

Mong một ngày không xa...

Mong một ngày không xa...
Dịch bệnh COVID-19 chưa yên đến thiên tai dồn dập. Cuối tháng 1/2021, dịch bệnh tái bùng phát. Nhiều hoạt động du lịch của TP Hội An, tỉnh Quảng Nam lại bị gián đoạn, đình trệ khi trước đó chính quyền và doanh nghiệp cùng nỗ lực tìm cách phục hồi…

Tỉnh Đồng Tháp: Cần có một khu tưởng niệm xứng tầm với chiến công của Chi đội Hải ngoại IV

Tỉnh Đồng Tháp: Cần có một khu tưởng niệm xứng tầm với chiến công của Chi đội Hải ngoại IV
Theo nhiều tư liệu lịch sử, Chi đội Trần Phú được thành lập ngày 26/12/1946, tại Thái Lan, với 426 cán bộ, chiến sĩ, do ông Nguyễn Chánh chỉ huy.

Ban liên lạc “hậu duệ” Tây Tiến

Ban liên lạc “hậu duệ” Tây Tiến
Cuộc họp mặt đầu tiên của bạn chiến đấu Tây Tiến là vào dịp kỉ niệm 40 năm Ngày Thành lập Trung đoàn 52 Tây Tiến (27/2/1947-27/2/1987), do ông Hùng Thanh, Chính trị viên đầu tiên của Trung đoàn chủ trì.
Xem thêm
Phiên bản di động