Những vấn đề người dân quan tâm, mong đợi ở cán bộ mặt trận

Ở tầm vĩ mô, mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình hoạt động của Nghị quyết Đại hội MTTQ lần thứ VIII đề ra hoàn toàn đúng đắn, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nguyện vọng của người dân.

Tuy nhiên, đi vào từng khía cạnh thì MTTQ Việt Nam các cấp cần có những biện pháp thiết thực, cụ thể, nhất là bước đột phá trong việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế hoạt động, đổi mới nội dung và phương thức hành động, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Sau đây là một số vấn đề người dân và NCT cả nước mong đợi ở cán bộ MTTQ các cấp:

Một là, có thể khẳng định vấn đề đoàn kết toàn dân hiện nay cần được nhìn nhận đánh giá và giải quyết trên hai góc độ: Đoàn kết ở tầm vĩ mô trong cả nước và đoàn kết cụ thể trong từng tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương. Tinh thần yêu nước, nhân nghĩa, tương thân, tương ái trong thời chiến tranh cũng như trong hòa bình, góp phần tạo nên sự đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết các thành viên trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Tuy nhiên, trong khi chúng ta đang phấn đấu xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, trong khi nhiều người hằng ngày phải lam lũ mưu sinh để vượt qua ngưỡng nghèo đói, thì có những cán bộ lãnh đạo, quản lí có tài sản hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỉ đồng mà không phải do công sức, trí tuệ của mình, mà bằng những hành vi phạm pháp. Hiện tượng giẫm đạp lên đạo đức, nhân phẩm mà “vơ vét cho đầy túi tham”, nhũng nhiễu trong cán bộ, công chức còn phổ biến, nhưng vẫn chưa dẹp được. Tình trạng mâu thuẫn mất đoàn kết nội bộ ở địa phương, cơ quan, đơn vị chỉ vì lợi ích cá nhân, cục bộ vẫn còn. Với vai trò, chức năng là tổ chức tập hợp, biểu tượng của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp phải làm gì để loại bỏ những phần tử “sâu mọt” trong xã hội? Một trong những vấn đề quan trọng, xuyên suốt và bao trùm để bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân. MTTQ Việt Nam cần có bước đột phá là công khai hóa tiền lương, thu nhập, xóa bỏ đặc quyền, đặc lợi trong tất cả các lĩnh vực; các cấp, các ngành. MTTQ Việt Nam cần giám sát cho được sự tiến bộ, công bằng xã hội ngay trong các thành phần kinh tế, từng chương trình, dự án từ Trung ương đến cơ sở.

Cán bộ MTTQ phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh rà soát tình hình hộ nghèo trên địa bàn phường về việc được nhận hỗ trợ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.
Cán bộ MTTQ phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh rà soát tình hình hộ nghèo trên địa bàn phường về việc được nhận hỗ trợ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Hai là, người dân mong chờ MTTQ Việt Nam làm tốt hơn, thực chất hơn, hiệu qủa hơn trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí và đảng viên trong sạch vững mạnh. Những năm qua, MTTQ các cấp đã tích cực thực hiện hoạt động giám sát, phản biện hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, cán bộ, công chức, đảng viên; tham gia góp ý kiến xây dựng đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa cao. Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh. Cùng với đó, Bộ Chính trị ban hành Quyết định về việc ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Như vậy là quy chế, quy định, chính sách đã có. Vấn đề hiện nay là MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phải đủ năng lực, bản lĩnh để giám sát, phản biện. Người dân rất mong đợi tổ chức, cán bộ MTTQ các cấp, nhất là ở cấp cơ sở phải sát cánh, chia sẻ những bức xúc, khó khăn, oan trái của người dân; có tiếng nói phản biện mạnh mẽ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thành viên, hội viên, đoàn viên và những đối tượng yếu thế trong xã hội. Trước mắt, cần có cơ chế thuận lợi để MTTQ các cấp tổ chức cho các tổ chức thành viên và Nhân dân giám sát, phản biện những dự thảo nghị quyết Đại hội tổ chức Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Một trong những nội dung cần có sự giám sát của MTTQ và các tầng lớp Nhân dân là công tác tổ chức cán bộ, chuẩn bị nhân sự của Đại hội XIII của Đảng.

Ba là, người dân yêu cầu, mong đợi cán bộ làm công tác Mặt trận, các tổ chức, cấp ủy Đảng và MTTQ Việt Nam cần đổi mới thật sự công tác cán bộ. Trước hết, cán bộ Mặt trận phải là người có phẩm chất, năng lực, đạo đức, uy tín và bản lĩnh. Công tác Mặt trận thời gian gần đây đã có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách nghiêm túc hoạt động của Mặt trận và vai trò, hình ảnh cán bộ Mặt trận ở nhiều nơi còn bị động. Vẫn còn tình trạng cấp ủy Đảng phân công những cán bộ dôi dư, cán bộ sắp về hưu, cán bộ “có vấn đề” làm công tác Mặt trận. Do đó, Mặt trận cần cương quyết xóa bỏ tình trạng hành chính hóa công tác và cán bộ Mặt trận. Cán bộ Mặt trận phải sát cơ sở có tác phong làm việc đi tận nơi, xem tận chốn để kiến nghị các cấp, các ngành giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc của người dân. Những cán bộ Mặt trận cần phải gần dân và biết chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn của dân, là nơi mà người dân có thể tìm đến để giãi bày, tâm sự. Làm công tác Mặt trận mà không có lòng nhiệt tình và trách nhiệm cao thì không làm nổi.

Thiết nghĩ, cán bộ làm công tác Mặt trận cần quán triệt và có bản lĩnh để yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt quan điểm của Bác Hồ “việc gì có lợi cho dân phải kiên quyết làm; việc gì có hại đến dân phải cương quyết tránh”. Thực hiện đúng quan điểm làm sao tiếng nói của Mặt trận đi vào lòng người. Nên xúc tiến xây dựng một chương trình quy hoạch công tác cán bộ Mặt trận ở tầm cao hơn, với một chiến lược phát triển công tác cán bộ Mặt trận cơ bản và lâu dài. Người dân và NCT cả nước quan tâm và mong đợi những cán bộ Mặt trận các cấp thật sự nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, trọng dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân. Đó là yêu cầu tất yếu, khách quan và quyết định của công tác MTTQ các cấp trong thời gian tới.

Phạm Như Hùng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Già hóa tích cực và lành mạnh

Già hóa tích cực và lành mạnh

Hội thảo quốc tế “Tăng cường hợp tác giữa các bên nhằm thúc đẩy già hóa năng động và sức khỏe tâm thần NCT trong ASEAN” vừa diễn ra tại Hà Nội là động thái tích cực nằm trong khuôn khổ năm ASEAN 2020.
Vinh quang truyền thống “tôn sư trọng đạo”

Vinh quang truyền thống “tôn sư trọng đạo”

Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Mấy chục năm nay, thấm nhuần đạo lí “uống nước nhớ nguồn”, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trở thành ngày hội “tôn vinh người thầy” của toàn dân.
Chuyện về người phụ nữ 20 năm kiên trì phấn đấu vào Đảng

Chuyện về người phụ nữ 20 năm kiên trì phấn đấu vào Đảng

Tôi đã đi nhiều nơi trên mảnh đất xứ Thanh, gặp nhiều người trở thành đảng viên ở tuổi U40, U50. Họ vào Đảng không phải vì lợi ích chính trị hay kinh tế mà họ thực sự có niềm tin lớn lao với Đảng...
Rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn ở miền Trung tăng hay giảm?

Rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn ở miền Trung tăng hay giảm?

Báo cáo của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội, cho thấy độ che phủ của rừng Việt Nam hiện đã lên trên 42%, diện tích rừng là 14,6 triệu ha tăng 5,6 triệu ha so với 30 năm trước… Như vậy chỉ có tăng không có chuyện phá rừng, nhất là phá rừng tự nhiên, rừng đầu nguồn xây hồ thủy lợi, xây công trình thủy điện trong 30 năm qua?
Sức mạnh đoàn kết dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sức mạnh đoàn kết dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đại đoàn kết dân tộc là nguồn cội sức mạnh, một tài sản tinh thần quý báu của Việt Nam ta, truyền thống này đã được bồi đắp, phát huy qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Nó quy tụ mọi giai cấp, mọi tầng lớp Nhân dân thành một khối vững chắc, quyết định sự tồn vong của dân tộc ta.

Tin khác

Chăm sóc người cao tuổi: Cần lắm những yêu thương

Chăm sóc người cao tuổi: Cần lắm những yêu thương
Trong việc chăm sóc NCT, điều cần thiết nhất là yêu thương và kính trọng. Người ta thường nói “Tuổi già như là một bệnh viện, họ phải nhận đủ thứ bệnh”. Chính vì vậy, NCT cần được yêu thương, chăm sóc một cách hết sức đặc biệt.

Để người cao tuổi "già hóa năng động"

Để người cao tuổi "già hóa năng động"
Già hoá dân số được coi là xu hướng toàn cầu trong thế kỉ XXI, tác động không chỉ với từng cá nhân, gia đình, cộng đồng mà còn với toàn xã hội và bất kì nền kinh tế nào…

Nắng mưa đâu chỉ tại giời (Kì cuối)

Nắng mưa đâu chỉ tại giời (Kì cuối)
Phòng chống thiên tai cần đồng bộ

Nắng mưa đâu chỉ tại giời (​​​​​​​ Kì 2)

Nắng mưa đâu chỉ tại giời (​​​​​​​ Kì 2)
Những bất cập trong công tác phòng chống thiên tai

Bình Dương: Khẩn trương tìm giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các đơn vị liên quan phải tập trung nghiên cứu, đưa ra các giải pháp trước mắt và lâu dài, bằng mọi giá phải kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động