Nghề công tác xã hội, thực trạng và giải pháp

Bài 1: Nghề công tác xã hội và sự cần thiết phát triển nghề công tác xã hội tại Việt Nam

Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến phát triển nghề công tác xã hội (CTXH). Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề CTXH giai đoạn 2010-2020, Hiến pháp năm 1992, 2013 và định hướng phát triển xã hội tại các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực phát triển CTXH, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Trung ương Hội NCT Việt Nam thường xuyên quan tâm, chăm lo hội viên cao tuổi và người có công
Trung ương Hội NCT Việt Nam thường xuyên quan tâm, chăm lo hội viên cao tuổi và người có công

Hiểu đúng về nghề CTXH

Theo các chuyên gia và tổ chức quốc tế, CTXH là một khoa học, một hoạt động chuyên môn bao gồm hệ thống kiến thức, kĩ năng nghiệp vụ và những quy định chuẩn mức đạo đức nghề nghiệp. Hướng trọng tâm của CTXH là tác động tới con người (cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng, đặc biệt là nhóm người yếu thế trong xã hội như người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em, gia đình nghèo, nạn nhân của các tệ nạn xã hội, bạo lực, bạo hành…, những người hoàn cảnh khó khăn khó hòa nhập cộng đồng và chức năng xã hội bị suy giảm) trong môi trường xã hội, qua việc can thiệp vấn đề để giúp đỡ phục hồi, nâng cao năng lực, tạo ra những thay đổi về vai trò, vị trí, giúp hòa nhập xã hội, tiếp cận được với chính sách, nguồn lực xã hội.

CTXH là hướng đến trợ giúp cho các cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng yếu thế phát triển kĩ năng sống và sử dụng các nguồn lực riêng để giải quyết vấn đề khó khăn. Đồng thời, CTXH cũng hướng đến giải quyết các vấn đề xã hội rộng lớn hơn như việc làm, nghèo đói và bạo lực gia đình. Nhiệm vụ của CTXH là hỗ trợ con người phát triển tiềm năng, làm phong phú cuộc sống, phòng ngừa những vấn đề khó khăn và giúp tự giải quyết được vấn đề của chính mình.

Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ thăm NCT đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội số III TP Hà Nội
Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ thăm NCT đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội số III TP Hà Nội

Nghề CTXH ở Việt Nam

Thực hiện công cuộc đổi mới, nền kinh tế - xã hội phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Việt Nam đã có những thay đổi tích cực và quan trọng trên nhiều lĩnh vực, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta là tăng trưởng kinh tế phải tiến hành đồng thời với tiến bộ và công bằng xã hội. Song song với tăng trưởng kinh tế phải tập trung cho giảm nghèo, hỗ trợ các đối tượng yếu thế như người già, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người nghèo và các đối tượng xã hội khác.

Thực hiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, chính sách về an sinh xã hội hình thành và từng bước hoàn thiện. Trong lĩnh vực an sinh xã hội, tính từ năm 1989 đến nay đã có trên 15 Bộ luật, Luật; 7 Pháp lệnh và hơn 50 Nghị định, Quyết định, Chỉ thị, Thông tư và các văn bản chỉ đạo khác có nội dung về CTXH là cơ sở, tiền đề cho việc thực hiện CTXH ở Việt Nam; trợ giúp các đối tượng, góp phần ổn định xã hội.

Các chính sách an sinh xã hội ngày càng toàn diện hơn, bao trùm các nhu cầu cơ bản của đối tượng về nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, hướng nghiệp, dạy nghề. Đối tượng trợ giúp từng bước được mở rộng, mức trợ cấp ngày càng cao hơn, cơ hội tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản ngày càng tốt hơn. Đặc biệt các chính sách mới ngày càng mang tính hội nhập, phát huy truyền thống văn hóa, nhân văn của dân tộc và mang tính xã hội hóa, không ỷ lại vào Nhà nước. Hệ thống tổ chức bộ máy và đội ngũ nhân viên làm CTXH ngày càng mở rộng. Đó là những người làm việc trong các lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ trẻ em, phụ nữ, trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp các cá nhân, gia đình tan vỡ, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, chăm sóc bệnh nhân tâm thần, chăm sóc trợ giúp người nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, giảm nghèo và trợ giúp người cao tuổi…

Những năm gần đây, chương trình đào tạo nghề CTXH cũng đang bắt đầu ở khoảng 55 trường đại học và cao đẳng, đánh dấu một bước phát triển về ngành CTXH, mở đường cho việc chuyên môn hóa các cán bộ làm việc trong lĩnh vực an sinh xã hội ở nước ta. Hoạt động này không chỉ tạo ra sự phát triển bền vững mà còn góp phần đáng kể giảm tải ngân sách nhà nước trong giải quyết lao động, việc làm và các vấn đề an sinh xã hội khác. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, CTXH giúp con người phát triển đầy đủ, hài hòa và đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn; bảo vệ quyền con người, nhân phẩm, giá trị con người, công bằng và bình đẳng xã hội; thúc đẩy xây dựng một xã hội hài hòa vì hạnh phúc của tất cả mọi người.

Trung tâm Chăm sóc NCT Nhân Ái tổ chức Đêm hội Trăng rằm cho NCT và các cháu
Trung tâm Chăm sóc NCT Nhân Ái tổ chức Đêm hội Trăng rằm cho NCT và các cháu

CTXH - đòi hỏi khách quan

Trong lĩnh vực bảo vệ người cao tuổi, người già cô đơn, người tàn tật, khuyết tật, trẻ em, các gia đình có mâu thuẫn, khủng hoảng, nhân viên CTXH đánh giá tình hình, tiếp cận đối tượng, hỗ trợ dịch vụ chăm sóc thay thế hoặc sử dụng các phương pháp tham vấn, giáo dục về mặt xã hội để giúp họ nâng cao kiến thức, kĩ năng trong cuộc sống, các mối quan hệ trong gia đình và tăng cường khả năng ứng phó. Trong những tình huống phải can thiệp là bạo lực gia đình, nhân viên CTXH xác định mục tiêu, có giải pháp để từng thành viên có thể sống cùng nhau một cách an toàn, hòa thuận, giải quyết các bất hòa và xử lí các vấn đề của gia đình. Nhân viên CTXH cũng đảm nhận vai trò quản lí chăm sóc tập trung tại các trung tâm bảo trợ xã hội và hợp tác với các trung tâm để hỗ trợ tâm lí xã hội cho cá nhân có nhu cầu cùng gia đình của họ.

Lĩnh vực tư pháp, nhân viên CTXH cung cấp, hỗ trợ về tâm lí xã hội cho trẻ em và người chưa thành niên trước tòa án, cho dù trẻ là nhân chứng, nạn nhân hay bị cáo; góp phần cùng cha mẹ và người giám hộ giáo dục định hướng, hỗ trợ tâm lí xã hội cho trẻ em và người chưa thành niên phạm tội phục hồi nhân phẩm sau khi ra khỏi trường giáo dưỡng hoặc tìm việc làm.

Trong trường học, nhân viên CTXH giáo dục, tham vấn giải quyết những vấn đề trong học tập, cuộc sống gia đình hoặc ở trường ảnh hưởng đến khả năng học tập của học sinh, sinh viên; phối hợp với giáo viên xây dựng môi trường học tập thuận lợi, giải quyết mâu thuẫn giữa các nhóm học sinh, sinh viên.

Tại các bệnh viện và phòng khám, nhân viên CTXH hỗ trợ về tâm lí xã hội cho bệnh nhân và gia đình khi đối mặt với bệnh tật; đóng góp với bác sĩ quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh; cung cấp hỗ trợ tâm lí xã hội cho quá trình hồi phục của bệnh nhân và thu xếp những dịch vụ hỗ trợ điều trị bệnh.

Các nhân viên CTXH giúp đỡ khu phố, cụm dân cư nhận dạng các vấn đề trong cộng đồng và hỗ trợ tìm nguồn lực cần thiết để giải quyết; có thể là cơ sở vật chất như địa điểm giao lưu, nơi sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi, thanh niên... Nhân viên CTXH có thể bày tỏ ý kiến đến các cấp chính quyền và các nhà hoạch định chính sách; trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng nâng cao năng lực tăng cường chức năng xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời phối hợp cung cấp các dịch vụ CTXH nhằm hỗ trợ các trung tâm cai nghiện, trung tâm phục hồi, chữa bệnh, lao động xã hội cho gái mại dâm, người vi phạm pháp luật cũng như các trung tâm chăm sóc và hỗ trợ người bị nhiễm HIV/AIDS, phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về hòa nhập cộng đồng…

Một xã hội văn minh và tiến bộ rất cần có các chính sách, kế hoạch và pháp luật cụ thể để phát huy các nguồn lực phát triển và tìm các phương thức đa dạng để bảo vệ, chăm sóc hiệu quả những đối tượng yếu thế. CTXH đã chứng minh được tính cần thiết góp phần giải quyết các vấn đề con người và xã hội. Phát triển ngành CTXH theo hướng chuyên nghiệp là đòi hỏi khách quan của công cuộc đổi mới đất nước.

(Còn nữa)

Bài và ảnh: Thanh Hà

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Người cao tuổi cần được phát huy và chăm sóc đầy đủ

Người cao tuổi cần được phát huy và chăm sóc đầy đủ

Bài 2: Ngày Quốc tế NCT và Tháng hành động vì NCT ở Việt Nam
Người cao tuổi cần được phát huy và chăm sóc đầy đủ

Người cao tuổi cần được phát huy và chăm sóc đầy đủ

Bài 1: Xuất xứ, sự ra đời của Ngày Quốc tế NCT (1/10)
Thư Bác Hồ gửi thiếu nhi dịp Trung thu

Thư Bác Hồ gửi thiếu nhi dịp Trung thu

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mong muốn Việt Nam và cả thế giới hãy phấn đấu để thiếu nhi lớn lên sung sướng trong hòa bình. Người căn dặn thiếu nhi: “Ngày sau, các cháu là người chủ của nước nhà, của thế giới. Các cháu đoàn kết thì thế giới hoà bình và dân chủ, sẽ không có chiến tranh”.
Niềm tin về một xã hội không có chế độ người bóc lột người

Niềm tin về một xã hội không có chế độ người bóc lột người

Ngày 21/2/1848, Các Mác và người đồng chí thân thiết Phri-đrich Ăng-ghen cùng soạn thảo và xuất bản “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, văn kiện đầu tiên có tính chất cương lĩnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản khẳng định: “Thay cho xã hội tư sản cũ, với những giai cấp và đối kháng giai cấp của nó, sẽ xuất hiện một liên hợp, trong đó sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người”...
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và tình hữu nghị

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và tình hữu nghị

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người thiết tha yêu chuộng hòa bình và Người đã tiên phong trong việc kêu gọi tình hữu nghị giữa các quốc gia trên thế giới.

Tin khác

Đường sắt Việt Nam tụt hậu và lạc hậu nhất thế giới

Đường sắt Việt Nam tụt hậu và lạc hậu nhất thế giới
Trong lịch sử ngành Giao thông vận tải, Việt Nam là một trong những quốc gia hình thành đường sắt sớm nhất thế giới. Năm 1881, đoạn đường Sài Gòn - Mỹ Tho dài 71km được khởi công xây dựng. Sau 55 năm (1936) đã có hệ thống đường sắt dài gấp 37 lần tuyến ấy với chiều dài tổng cộng 2.600km chạy xuyên suốt ba miền đất nước, là hệ thống đường sắt đầu tiên, hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, sau hơn 140 năm ra đời và phát triển, ngày nay Đường sắt Việt Nam đứng trước nguy cơ tụt hậu nghiêm trọng, thuộc vào loại lạc hậu nhất thế giới…

Tư tưởng đại đoàn kết các dân tộc qua thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946

Tư tưởng đại đoàn kết các dân tộc qua thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946
Năm 1946, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa vừa ra đời đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn thách thức: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Pháp chạy, Nhật hàng, quân Anh và Tưởng tràn vào nước ta, thù trong Giặc ngoài âm mưu bóp chết chính quyền cách mạng non trẻ.

Kỉ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh 2/9: Tuyên ngôn Độc lập thể hiện khát vọng của nhân loại

Kỉ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh 2/9: Tuyên ngôn Độc lập thể hiện khát vọng của nhân loại
Bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2/9/1945 là tiếng nói đại diện cho nhân loại sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai (1939-1945).

Kỉ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh 2/9: Hào khí ngày 2/9/1945 tại Việt Nam

Kỉ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh 2/9: Hào khí ngày 2/9/1945 tại Việt Nam
Bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ cách mạng lâm thời đọc ngày 2/9/1945 đã khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa...

Lãng phí lớn trong sử dụng đất và bất cập của những dự án “treo”...

Lãng phí lớn trong sử dụng đất và bất cập của những dự án “treo”...
Đất đai là tài sản cố định thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu quản lí, sử dụng hoặc quyết định trao quyền cho tổ chức, cá nhân sử dụng. Theo quy định của pháp luật, nguyên tắc sử dụng đất phải đúng quy hoạch, kế hoạch, đúng mục đích, thực hành tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người dân. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, do “tư duy nhiệm kì”, do nôn nóng quy hoạch, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất nên rất nhiều dự án chậm triển khai thành dự án “treo”, hàng loạt khu công nghiệp tỉ lệ lấp đầy rất thấp gây nên lãng phí vô cùng lớn nguồn lực đất đai…

Trước thềm năm học mới 2023-2024: Để cặp sách, balo của học sinh bớt nặng

Trước thềm năm học mới 2023-2024: Để cặp sách, balo của học sinh bớt nặng
Như chúng ta đều biết, khi trẻ lên 6 tuổi là bắt đầu bước vào những năm tháng đầu tiên của cả quãng đời học sinh, và đây cũng là một trong những khoảng thời gian đầy cảm xúc của bản thân bé cũng như những người làm cha mẹ. Ngoài sách, vở, bút, tẩy và nhiều thứ đồ dùng học tập khác ra thì chiếc cặp sách, hay chiếc balo trở thành vật dụng không thể thiếu của các em.

Công tác dân vận thời lập quốc

Công tác dân vận thời lập quốc
Đất nước ta lâm vào tình thế “nghìn cân treo đầu sợi tóc” sau khi giành được độc lập. Để giải quyết tình thế trên, Đảng và Nhà nước ta đã dựa vào dân và khơi dậy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt Đảng ta đã ra Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc (ngày 25/11/1945) để tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm.

Họ Hồ Hà Tĩnh trong dòng chảy lịch sử văn hóa dân tộc

Họ Hồ Hà Tĩnh trong dòng chảy  lịch sử văn hóa dân tộc
Ngày 12/8, tại TP Hà Tĩnh, Viện Nghiên cứu và Bảo tồn văn hóa (thuộc Liên hiệp các Hội khoa học Việt Nam) phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Hà Tĩnh, Hội đồng họ Hồ Hà Tĩnh và nhóm nghiên cứu lịch sử họ Hồ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Họ Hồ Hà Tĩnh trong dòng chảy lịch sử văn hóa dân tộc”.

Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành lấy độc lập

Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành lấy độc lập
Bác Hồ từ Cao Bằng, quyết định rời xuống Tuyên Quang, đặt căn cứ chỉ đạo cách mạng cả nước tại Tân Trào (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đầu tháng 5/1945.

Cần “thẩm thấu” chính sách cho liên kết vùng

Cần “thẩm thấu” chính sách cho liên kết vùng
Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm luôn nhận được nhiều sự quan tâm, bởi sẽ góp phần quan trọng giảm chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh của hàng hoá, nhất là trong bối cảnh đơn hàng giảm sút, doanh nghiệp còn khó khăn như hiện nay.

Thủ đô Hà Nội có nên sáp nhập quận Hoàn Kiếm?

Thủ đô Hà Nội có nên sáp nhập quận Hoàn Kiếm?
Ngày 31/7/2023, tại Hội nghị toàn quốc về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội báo cáo, trong giai đoạn 2023 - 2025, thành phố có quận Hoàn Kiếm và 176 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp.

Thành công về tư duy và cái nhìn mới

Thành công về tư duy và cái nhìn mới
“Văn học dân gian Việt Nam sau năm 1986” là tựa đề cuốn sách chuyên luận, sưu tầm, tuyển chọn của PGS. TS Trần Thị Trâm. Sách do Nhà xuất bản Văn học ấn hành. Tác giả là cựu giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nên nghiên cứu của bà nghiêng về thực tế và có chất báo chí nhiều hơn. Khi xuất bản cuốn sách này, PGS.TS Trần Thị Trâm có tư duy và cái nhìn rất mới, tạo nên thành công trên lĩnh vực nghiên cứu văn học dân gian, với tràn ngập chất liệu thực tế cuộc sống…

Đi xe đạp, hoạt động thể chất mang nhiều lợi ích với NCT

Đi xe đạp, hoạt động thể chất mang nhiều lợi ích với NCT
Người cao tuổi thường có xu hướng ngại vận động và giao tiếp, nhất là từ khi bắt đầu tuổi nghỉ hưu. Đó là nguyên nhân tại sao nhiều người vừa về hưu đã cảm thấy mình già nhanh, giảm sút cả thể chất lẫn trí tuệ.

Góp phần nâng cao tuổi thọ

Góp phần nâng cao tuổi thọ
Cùng với cả nước, quá trình chuyển đổi dân số ở Long An cũng đang diễn ra mạnh mẽ. Theo đó, NCT ở tỉnh đang tăng nhanh về số lượng và chiếm tỉ lệ càng cao trong tổng số dân. Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe NCT thích ứng với già hóa dân số, UBND tỉnh Long An đã phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe NCT trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2025...

“Đoàn kết - nghĩa tình - trách nhiệm, vì nạn nhân da cam”

“Đoàn kết - nghĩa tình - trách nhiệm, vì nạn nhân da cam”
Chiến tranh đi qua hơn 48 năm, nhưng thảm họa để lại vẫn còn đó “Nỗi đau da cam - Nỗi đau dân tộc, nỗi đau nhân loại!”, bởi những mất mát, đau thương mà chất độc da cam/dioxin gây ra trên đất nước ta còn vô cùng nghiêm trọng, đã tàn phá môi trường tự nhiên, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của hàng triệu con người, gây hậu quả, di chứng nặng nề sang thế hệ thứ 4 tại Việt Nam...
Xem thêm
Phiên bản di động