Ngành Thuế Đồng Nai: Có nhiều dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo

Doanh nghiệp không có biểu hiện gì về cố tình trốn tránh trì hoãn việc nộp thuế, nhưng Chi cục Thuế vẫn ra quyết định cưỡng chế thể hiện nhiều vi phạm; và Cục Thuế có dấu hiệu làm trái khi giải quyết đơn tố cáo …

 

nganh thue dong nai co nhieu dau hieu sai pham nghiem trong trong viec giai quyet khieu nai to cao

Trụ sở Chi cục Thuế huyện Long Thành

 

nganh thue dong nai co nhieu dau hieu sai pham nghiem trong trong viec giai quyet khieu nai to cao

Văn bản số 0408/CV-SGLH ngày 4/8/2020 của Công ty TNHH MTV DV Bo vệ Sài Gòn -Long Hải, gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

nganh thue dong nai co nhieu dau hieu sai pham nghiem trong trong viec giai quyet khieu nai to cao

Văn bản số 0408/CV-SGLH ngày 4/8/2020 của Công ty TNHH MTV DV Bo vệ Sài Gòn -Long Hải, gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Vi phạm quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Cụ thể: Ngày 4/8/2020 Công ty TNHH MTV DV Bảo vệ Sài Gòn -Long Hải (sau đây gọi là Công ty), nhận được Phiếu chuỵển đơn khiếu nại số 7199/PC-CT đề ngày 31/7/2020 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Công ty không đồng tình với quan điểm của ngành Thuế tỉnh Đồng Nai việc Cục Thuế không thụ lý giải quyết đơn tố cáo của Công ty.
Một, căn cứ quyết định số 5708/QĐ-CCT ngày 16/11/2016 của Chi cục Thuế huyện Long Thành, về xử lý vi phạm về thuế. Tổng cộng: 169.183.304đ, gồm: Truy thu thuế TNDN: 131.680.653đ; tiền phạt 20% và tiền chậm nộp 0,05%; 0,03%: 37.502.65lđ. Lý do: Đoàn kiểm tra Chi cục Thuế Long Thành đã xuất toán chi phí khác số tiền 856.571.048đ của Công ty là không có cơ sở, vì khoản chi phí này là Công ty phải bồi thường hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ và cũng là hợp đồng để tạo ra doanh thu cho Công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vi phạm quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Cụ thể: Ngày 4/8/2020, Công ty TNHH MTV DV Bảo vệ Sài Gòn -Long Hải, nhận được Phiếu chuỵển đơn khiếu nại số 7199/PC-CT đề ngày 31/7/2020 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Công ty không đồng tình với quan điểm không thụ lý giải quyết đơn tố cáo của ngành Thuế tỉnh Đồng Nai.

Đến ngày 21/7/2020, Chi cục Thuế khu vực Long Thành - Nhơn Trạch ra Quyết định số 254660/QĐ-CCTKV về cưỡng chế thi hành quyết định bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản; ra Quyết định số 254661/QĐ- CCTKV về việc cưỡng chế thi hành quyết định bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng và ra Thông báo số 254662/QĐ- CCTKV ngày 21/7/2020 của Chi cục Thuế khu vực Long Thành - Nhơn trạch về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Tuy nhiên, căn cứ pháp lý và nội dung vụ việc trên, có dấu hiệu thể hiện Chi cục Thuế huyện Long Thành vi phạm quy định Khoản l và khoản 2 Điều 6, Chương II Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, hướng dẫn các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Hai, căn cứ Điều 74 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: “7. Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 1 năm kể từ ngày ra quyết định, quá thời hạn này thì không thi hành quvết định đó nữa … . Trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh trì hoãn thì thời hiệu nói trên được tính kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh trì hoãn”

Đối chiếu quy định trên đây với thực tế là đã hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Công ty không có biểu hiện gì về cố tình trốn tránh trì hoãn.

Ba, Chi cục Thuế huyện Long Thành cho rằng đã ban hành các quyết định về việc cưỡng chế đối với Công ty, vì có nợ thuế các năm (từ 2018 đến 2020); và các Thông báo gửi Công ty có nội dung về tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp. Theo đó cho rằng, Công ty vẫn không chấp hành thực hiện các Quyết định cưỡng chế tài khoản, vì tài khoản của Công ty tại Ngân hàng không cỏ tiền để thi hành việc cưỡng chế nợ thuế qua tài khoản. Do đó, Chi cục thuế chuyển sang biện pháp cưỡng chế nợ Thuế tiếp theo bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, theo quy định của Tổng cục thuế.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, Công ty không có biểu hiện gì về cố tình trốn tránh trì hoãn việc thuế. Nên nói rằng Công ty vẫn không chấp hành thực hiện các Quyết định cưỡng chế, là không đúng thực tế!

Bốn, Công ty hiện đã có đơn gửi Cục trưởng Cục thuế tỉnh Đồng Nai và gửi Tổng cục Thuế, tố cáo ông Cao Ngọc Sơn, Phó trưởng Phòng Kiểm tra nội bộ – Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, về hành vi vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Tố cáo năm 2018: Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo: 1. Cản trở, gây khó khăn, phiền hà cho người tố cáo; 2. Thiếu trách nhiệm, phân biệt đối xử trong việc giải quyết tố cáo; 5. Không giải quyết hoặc cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật; 7. Can thiệp trái pháp luật, cản trở việc giải quyết tố cáo; 9. Bao che người bị tố cáo.” 

Đại diện Công ty, nêu các lí do tố cáo:  

 Thứ nhất: “Vào lúc 10h ngày 16/7/2020 ông Nguyễn Văn Phương, nhân viên Công ty đến Văn phòng Tiếp dân, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, nộp đơn tố cáo hành vi của ông Lê Văn Mai, Phó Chi cục thuế, ông Đặng Thành Ngọc, Trưởng Đoàn kiểm tra, về những dấu hiệu làm trái các quy định của pháp luật về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm pháp luật về thuế. Nhưng ông Cao Ngọc Sơn, không nhận đơn và đưa ra lý do phải có giấy ủy quyền của Công ty thì mới nhận đơn. Vậy xin hỏi “Căn cứ quy định của pháp luật nào về việc phải có giấy ủy quyền thì mới được nộp đơn tố cáo?”.

Thứ hai: Vào khoảng 9h ngày 17/8/2020 tại văn phòng Cục Thuế theo giấy mời 92/GM-CT ngày 13/8/2020 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, giải quyết theo nội dung Công văn số 0208/CV-SGLH ngày 1/8/2020 của Công ty. Nhưng ông Cao Ngọc Sơn, đã có hành vi thể hiện sự bao che bằng việc đòi hỏi chứng cứ mới; không thụ lý giải quyết theo quy định tại Điều 28,29,30,31 của Luật Tố cáo năm 2018; và đến nay đã quá thời hạn được quy định tại “Điều 24. Xử lý ban đầu thông tin tố cáo” của Luật Tố cáo năm 2018.

 Thứ ba: Việc ông Cao Ngọc Sơn, Phó trưởng Phòng Kiểm tra nội bộ – Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, có hành vi thể hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che, cản trở, gây khó khăn, phiền hà cho người tố cáo, thực hiện việc tố cáo, là có dấu hiệu  vi phạm tại điểm b, khoản 2, Điều 9, trong 19 Điều cấm đảng viên không được làm.

Thứ tư: Theo Thông báo số 7723/TB-CT ngày 19/8/2020 về việc không thụ lý giải quyết tố cáo, của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ra Thông báo số 1533/TB-CT ngày 20/2/2017 về việc thụ lý giải quyết tố cáo và đã được gửi đến ông Nguyễn Văn Lâm; ngày 1/3/2017, Chi cục Thuế Long Thành gửi Văn bản số 686/CCT- KTT1 về việc rút đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Lâm; Cục Thuế Đồng Nai đã ra Quyết định số 373/QĐ-CT ngày 28/3/2017 về việc đình chỉ giải quyết tố cáo.

Căn cứ khoản 2a , Điều 37 Luật Tố cáo quy định việc tố cáo tiếp, giải quyết lại vụ việc tố cáo: “Trường hợp việc giải quyết tố cáo trước đó là đúng quy định của pháp luật thì không giải quyết lại vụ việc tố cáo, đồng thời thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người tố cáo về việc không giải quyết lại”.

Tuy nhiên, việc đình chỉ nói trên là theo luật định; quyết định đình chỉ giải quyết tố cáo trên, không phải là Kết luận nội dung tố cáo, cũng không phải là thông báo kết quả giải quyết tố cáo gửi cho người tố cáo (ông Lâm) theo luật định. Do vậy căn cứ thực tế đến nay nội dung tố cáo của ông Lâm vẫn chưa được giải quyết, cho thấy Cục Thuế tỉnh Đồng Nai viện dẫn khoản 2a , Điều 37 Luật Tố cáo quy định việc tố cáo tiếp, để cho rằng đã giải đơn tố cáo của ông Lâm, là không có cơ sở!

nganh thue dong nai co nhieu dau hieu sai pham nghiem trong trong viec giai quyet khieu nai to cao

Thông báo số 7723/TB-CT ngày 19/8/2020 của Cục Thuế tnh Đồng Nai, về việc không thụ lý giải quyết tố cáo

Dư luận trông chờ Cục thuế Đồng Nai và  Tổng cục Thuế xem xét, giải quyết thấu tình đạt lý nội dung đơn tố cáo của Công ty.

Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

xa phu trung o huyen tan phu tinh dong nai noi doi va bia dat khong the che lap mat troi

Xã Phú Trung, ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai: Nói dối và bịa đặt, không thể che lấp mặt trời!

Nói dối rằng: Đất “đồi Mỹ”, nhưng “lòi” ra cái sự: “Không công bằng”; và “bịa đặt” thể hiện dấu hiệu vu khống các bậc cao niên, để bác đơn của ông Nguyễn Văn Binh. Hành vi này của một số cán bộ xã Phú Trung và huyện Tân Phú, cụ thể ra sao? Và liệu có còn cái “cớ” nào nữa trong sự việc cụ thể dưới đây?
vu ba nguyen thi phi co don to giac toi pham lanh dao bo cong an chi dao giai quyet

Vụ bà Nguyễn Thị Phi có đơn tố giác tội phạm: ​​​​​​​ Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo giải quyết!

Ngày 31/10/2019, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long chuyển đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Kim Huyền chiếm giữ trái pháp luật tài sản 3,9 tỉ đồng của bà Nguyễn Thị Phỉ đến Công an tỉnh Vĩnh Long. Công an tỉnh Vĩnh Long mời bà Phỉ làm việc theo đơn tố cáo, nhưng bất ngờ lại ra thông báo không thụ lí giải quyết đơn khiếu nại. Vụ việc có dấu hiệu liên quan bà Đỗ Thị Thu Yến DNTN  Cát Tường lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; và dấu hiệu bao che hành vi tội phạm. Ngày 14/8/2020, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, chuyển đơn của bà Phỉ đến Thứ trưởng Bộ Công an Lê Qúy Vương. Và Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo giải quyết đơn của bà Phỉ!
tand huyen long thanh tinh dong nai xet xu tranh chap quyen su dung dat co nhieu dau hieu the hien khong khach quan

TAND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, xét xử “tranh chấp quyền sử dụng đất”: Có nhiều dấu hiệu thể hiện không khách quan!

Bà Mạc Thị Tư, sinh năm 1961, ngụ 443, đường Phùng Hưng, tổ 10, ấp Long Đức 3, phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; là mẹ, đại diện theo ủy quyền của bị đơn Đinh Quang Hiếu, Nguyễn Thị Hà, trong vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất”, thụ lý số 121/2018/TLST-DS ngày 14/6/2018 của TAND huyện Long Thành. Bà Tư làm đơn tố cáo Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Hà, cố ý ra Bản án số 93/2019/DS-ST ngày 28/11/2019 có nội dung trái pháp luật, vì không xác minh nguồn gốc đất, làm sai lệch nội dung vụ án, gây thiệt hại cho gia đình bà Tư trên 500 triệu đồng, mặc dù nhiều lần bà Tư đã yêu cầu Thẩm phán Hà xác minh.
my pham tbd than thanh vi nhan sac phu nu viet hay nhan tam de truc loi bat chinh

Mỹ phẩm TBD thần thánh: Vì nhan sắc phụ nữ Việt hay nhẫn tâm để trục lợi bất chính?

Được tung hô như là một nữ doanh nhân có tâm, có tầm, với nỗ lực vì nhan sắc phụ nữ Việt. Thế nhưng chủ nhân của dòng mỹ phẩm TBD thần thánh lại “nhẫn tâm” sản xuất và kinh doanh hàng trôi nổi, nhái nhãn mác nước ngoài lừa người tiêu dùng, thu lợi bất chính. Bà Mai Thị Ái Thi đã đặt hàng ở cơ sở, địa chỉ nào để sản xuất ra mỹ phẩm TBD. Đây là một “bí ẩn” cần được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ?    
thi xa ben cat tinh binh duong nhieu thac mac trong du an duong my phuoc tan van chua duoc lam ro

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Nhiều thắc mắc trong dự án đường Mỹ Phước- Tân Vạn chưa được làm rõ

Ngày 9/9/2020, UBND thị xã Bến Cát tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc về đất và tài sản trên đất đối với cụ Nguyễn Văn Lóng, ở khu phố 1, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, bị ảnh hưởng bởi dự án (DA) đường Mỹ Phước- Tân Vạn. Xung quanh vụ việc này có 2 luồng ý kiến khác nhau, một số người đồng tình, nhưng không ít người tỏ ra băn khoăn, thắc mắc, vì người bị cưỡng chế là cụ Lóng năm nay 89 tuổi, hiện đang bị bệnh nặng (Ngày mới Online đã phản ánh).

Tin khác

Tỉnh Bình Phước: Sao quyết định của TANND huyện Lộc Ninh chưa thi hành dứt điểm?

tinh binh phuoc sao quyet dinh cua tannd huyen loc ninh chua thi hanh dut diem
  Ngày 12/9/2019, TAND huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước ra quyết định số 01/2019/QĐ-PS tuyên bố phá sản đối với Công ty TNHH Cao su Lộc An, địa chỉ ấp 54 xã Lộc An, huyện Lộc Ninh. Tuy nhiên, đến nay, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Ninh vẫn không phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương và Quản tài viên thực hiện thủ tục phá sản theo quyết định của TANND huyện Lộc Ninh.

TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng: Có dấu hiệu hình sự hóa một vụ việc dân sự!

tp da lat tinh lam dong co dau hieu hinh su hoa mot vu viec dan su
Pháp luật quy định về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, là có hành vi không trả lại tài sản bằng thủ đoạn bỏ trốn hoặc bằng thủ đoạn gian dối (như giả tạo bị mất; đánh tráo tài sản; rút bớt tài sản …) hoặc không trả lại được tài sản do không có khả năng, vì đã sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp (như dùng vào việc buôn lậu, buôn bán hàng cấm hay đánh bạc…). Tuy nhiên, thực tế không có những hành vi này, mà vẫn bị coi là có phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, thể hiện dấu hiệu hình sự hóa!

Viết tiếp bài mỹ phẩm thần thánh TBD: Ruột sản xuất trong nước, bao bì lại là Made in Japan

viet tiep bai my pham than thanh tbd ruot san xuat trong nuoc bao bi lai la made in japan
Nhiều nghi vấn về các dòng sản phẩm mỹ phẩm thần thánh TBD – Made in Japan (do Công ty TNHH XNK mỹ phẩm TBD Mai Ái Thi nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam), có dấu hiệu của gian lận thương mại về xuất xứ hàng hóa, nhái nhãn mác nước ngoài để “lừa” người tiêu dùng, trục lợi bất chính.    

Tỉnh Quảng Ninh: Tin bợm qua mạng xã hội, mất tiền tỉ

tinh quang ninh tin bom qua mang xa hoi mat tien ti
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của ông Hoàng Đức Nghĩa, ở tổ 8, khu 3, phường Hồng Hà, TP Hạ Long và ông Vũ Hữu Thường, ở khu 4, phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Mai Hạnh, ở tổ 2, khu 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long…

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc có nhiều vướng mắc pháp lý!

thi xa ben cat tinh binh duong quyet dinh cuong che kiem dem bat buoc co nhieu vuong mac phap ly
UBND thị xã Bến Cát đã ban hành nhiều quyết định, thông báo cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc về đất và tài sản trên đất đối với cụ Nguyễn Văn Lóng, thuộc Dự án đường Mỹ Phước - Tân Vạn, nhưng chưa thực hiện được, do các văn bản trên chưa đảm bảo tính pháp lý, gây bức xúc trong dư luận ở địa phương.

Huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai: Có nhiều dấu hiệu cho thấy anh Nguyễn Trường Sơn không phạm tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản!

huyen tan phu tinh dong nai co nhieu dau hieu cho thay anh nguyen truong son khong pham toi cong nhien chiem doat tai san
Bà Nguyễn Phước Phượng, sinh năm 1965, thường trú tại 148/2, tổ 1, ấp 1, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú có đơn gửi các cơ quan chức năng và Tạp chí Người cao tuổi, phản ánh: Con trai là Nguyễn Trường Sơn không phạm tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản. Tại sao vậy?
Xem thêm
thi xa ayun pa tinh gia lai lam gia ho so gian lan thue cong ty xuan huong van lien tiep trung thau

Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: Làm giả hồ sơ, gian lận thuế… Công ty Xuân Hương vẫn liên tiếp trúng thầu!?

Ngày 13/8/2020, Ngày mới Online đăng bài: “Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương sử dụng vật liệu không đúng thiết kế ?”, ...
huyen thuong tin tp ha noi can xu ly nghiem nha xuong san bong xay dung trai phep o cum lang nghe van tu

Huyện Thường Tín, TP Hà Nội: Cần xử lý nghiêm nhà, xưởng, sân bóng... xây dựng trái phép ở Cụm làng nghề Văn Tự

Nhiều công trình là nhà, xưởng, sân bóng... không phép xây dựng trên đất dự án Cụm công nghiệp làng nghề xã Văn Tự, huyện Thường Tín vẫn chưa được ...
cuu bo truong vu huy hoang va dong pham gay thiet hai hon 2700 ti dong

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm gây thiệt hại hơn 2.700 tỉ đồng

Ngày 14/9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Vũ Huy Hoàng (từng là Bộ trưởng Bộ Công Thương) và các đồng ...
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

  Bình đẳng giới trong gia đình
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp huyện trong lĩnh vực bình đẳng giới
hanh vi nguoc dai ong ba cha me

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động