Ngành Thuế Đồng Nai: Có nhiều dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo

Doanh nghiệp không có biểu hiện gì về cố tình trốn tránh trì hoãn việc nộp thuế, nhưng Chi cục Thuế vẫn ra quyết định cưỡng chế thể hiện nhiều vi phạm; và Cục Thuế có dấu hiệu làm trái khi giải quyết đơn tố cáo …

1155 1

Trụ sở Chi cục Thuế huyện Long Thành

1159 vb 0408 1

Văn bản số 0408/CV-SGLH ngày 4/8/2020 của Công ty TNHH MTV DV Bo vệ Sài Gòn -Long Hải, gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

1201 vb 0408 2

Văn bản số 0408/CV-SGLH ngày 4/8/2020 của Công ty TNHH MTV DV Bo vệ Sài Gòn -Long Hải, gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Vi phạm quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Cụ thể: Ngày 4/8/2020 Công ty TNHH MTV DV Bảo vệ Sài Gòn -Long Hải (sau đây gọi là Công ty), nhận được Phiếu chuỵển đơn khiếu nại số 7199/PC-CT đề ngày 31/7/2020 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Công ty không đồng tình với quan điểm của ngành Thuế tỉnh Đồng Nai việc Cục Thuế không thụ lý giải quyết đơn tố cáo của Công ty.
Một, căn cứ quyết định số 5708/QĐ-CCT ngày 16/11/2016 của Chi cục Thuế huyện Long Thành, về xử lý vi phạm về thuế. Tổng cộng: 169.183.304đ, gồm: Truy thu thuế TNDN: 131.680.653đ; tiền phạt 20% và tiền chậm nộp 0,05%; 0,03%: 37.502.65lđ. Lý do: Đoàn kiểm tra Chi cục Thuế Long Thành đã xuất toán chi phí khác số tiền 856.571.048đ của Công ty là không có cơ sở, vì khoản chi phí này là Công ty phải bồi thường hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ và cũng là hợp đồng để tạo ra doanh thu cho Công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vi phạm quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Cụ thể: Ngày 4/8/2020, Công ty TNHH MTV DV Bảo vệ Sài Gòn -Long Hải, nhận được Phiếu chuỵển đơn khiếu nại số 7199/PC-CT đề ngày 31/7/2020 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Công ty không đồng tình với quan điểm không thụ lý giải quyết đơn tố cáo của ngành Thuế tỉnh Đồng Nai.

Đến ngày 21/7/2020, Chi cục Thuế khu vực Long Thành - Nhơn Trạch ra Quyết định số 254660/QĐ-CCTKV về cưỡng chế thi hành quyết định bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản; ra Quyết định số 254661/QĐ- CCTKV về việc cưỡng chế thi hành quyết định bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng và ra Thông báo số 254662/QĐ- CCTKV ngày 21/7/2020 của Chi cục Thuế khu vực Long Thành - Nhơn trạch về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Tuy nhiên, căn cứ pháp lý và nội dung vụ việc trên, có dấu hiệu thể hiện Chi cục Thuế huyện Long Thành vi phạm quy định Khoản l và khoản 2 Điều 6, Chương II Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, hướng dẫn các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Hai, căn cứ Điều 74 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: “7. Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 1 năm kể từ ngày ra quyết định, quá thời hạn này thì không thi hành quvết định đó nữa … . Trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh trì hoãn thì thời hiệu nói trên được tính kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh trì hoãn”

Đối chiếu quy định trên đây với thực tế là đã hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Công ty không có biểu hiện gì về cố tình trốn tránh trì hoãn.

Ba, Chi cục Thuế huyện Long Thành cho rằng đã ban hành các quyết định về việc cưỡng chế đối với Công ty, vì có nợ thuế các năm (từ 2018 đến 2020); và các Thông báo gửi Công ty có nội dung về tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp. Theo đó cho rằng, Công ty vẫn không chấp hành thực hiện các Quyết định cưỡng chế tài khoản, vì tài khoản của Công ty tại Ngân hàng không cỏ tiền để thi hành việc cưỡng chế nợ thuế qua tài khoản. Do đó, Chi cục thuế chuyển sang biện pháp cưỡng chế nợ Thuế tiếp theo bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, theo quy định của Tổng cục thuế.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, Công ty không có biểu hiện gì về cố tình trốn tránh trì hoãn việc thuế. Nên nói rằng Công ty vẫn không chấp hành thực hiện các Quyết định cưỡng chế, là không đúng thực tế!

Bốn, Công ty hiện đã có đơn gửi Cục trưởng Cục thuế tỉnh Đồng Nai và gửi Tổng cục Thuế, tố cáo ông Cao Ngọc Sơn, Phó trưởng Phòng Kiểm tra nội bộ – Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, về hành vi vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Tố cáo năm 2018: Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo: 1. Cản trở, gây khó khăn, phiền hà cho người tố cáo; 2. Thiếu trách nhiệm, phân biệt đối xử trong việc giải quyết tố cáo; 5. Không giải quyết hoặc cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật; 7. Can thiệp trái pháp luật, cản trở việc giải quyết tố cáo; 9. Bao che người bị tố cáo.”

Đại diện Công ty, nêu các lí do tố cáo:

Thứ nhất: “Vào lúc 10h ngày 16/7/2020 ông Nguyễn Văn Phương, nhân viên Công ty đến Văn phòng Tiếp dân, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, nộp đơn tố cáo hành vi của ông Lê Văn Mai, Phó Chi cục thuế, ông Đặng Thành Ngọc, Trưởng Đoàn kiểm tra, về những dấu hiệu làm trái các quy định của pháp luật về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm pháp luật về thuế. Nhưng ông Cao Ngọc Sơn, không nhận đơn và đưa ra lý do phải có giấy ủy quyền của Công ty thì mới nhận đơn. Vậy xin hỏi “Căn cứ quy định của pháp luật nào về việc phải có giấy ủy quyền thì mới được nộp đơn tố cáo?”.

Thứ hai: Vào khoảng 9h ngày 17/8/2020 tại văn phòng Cục Thuế theo giấy mời 92/GM-CT ngày 13/8/2020 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, giải quyết theo nội dung Công văn số 0208/CV-SGLH ngày 1/8/2020 của Công ty. Nhưng ông Cao Ngọc Sơn, đã có hành vi thể hiện sự bao che bằng việc đòi hỏi chứng cứ mới; không thụ lý giải quyết theo quy định tại Điều 28,29,30,31 của Luật Tố cáo năm 2018; và đến nay đã quá thời hạn được quy định tại “Điều 24. Xử lý ban đầu thông tin tố cáo” của Luật Tố cáo năm 2018.

Thứ ba: Việc ông Cao Ngọc Sơn, Phó trưởng Phòng Kiểm tra nội bộ – Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, có hành vi thể hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che, cản trở, gây khó khăn, phiền hà cho người tố cáo, thực hiện việc tố cáo, là có dấu hiệu vi phạm tại điểm b, khoản 2, Điều 9, trong 19 Điều cấm đảng viên không được làm.

Thứ tư: Theo Thông báo số 7723/TB-CT ngày 19/8/2020 về việc không thụ lý giải quyết tố cáo, của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ra Thông báo số 1533/TB-CT ngày 20/2/2017 về việc thụ lý giải quyết tố cáo và đã được gửi đến ông Nguyễn Văn Lâm; ngày 1/3/2017, Chi cục Thuế Long Thành gửi Văn bản số 686/CCT- KTT1 về việc rút đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Lâm; Cục Thuế Đồng Nai đã ra Quyết định số 373/QĐ-CT ngày 28/3/2017 về việc đình chỉ giải quyết tố cáo.

Căn cứ khoản 2a , Điều 37 Luật Tố cáo quy định việc tố cáo tiếp, giải quyết lại vụ việc tố cáo: “Trường hợp việc giải quyết tố cáo trước đó là đúng quy định của pháp luật thì không giải quyết lại vụ việc tố cáo, đồng thời thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người tố cáo về việc không giải quyết lại”.

Tuy nhiên, việc đình chỉ nói trên là theo luật định; quyết định đình chỉ giải quyết tố cáo trên, không phải là Kết luận nội dung tố cáo, cũng không phải là thông báo kết quả giải quyết tố cáo gửi cho người tố cáo (ông Lâm) theo luật định. Do vậy căn cứ thực tế đến nay nội dung tố cáo của ông Lâm vẫn chưa được giải quyết, cho thấy Cục Thuế tỉnh Đồng Nai viện dẫn khoản 2a , Điều 37 Luật Tố cáo quy định việc tố cáo tiếp, để cho rằng đã giải đơn tố cáo của ông Lâm, là không có cơ sở!

1157 thong bao kg thu li

Thông báo số 7723/TB-CT ngày 19/8/2020 của Cục Thuế tnh Đồng Nai, về việc không thụ lý giải quyết tố cáo

Dư luận trông chờ Cục thuế Đồng Nai và Tổng cục Thuế xem xét, giải quyết thấu tình đạt lý nội dung đơn tố cáo của Công ty.

Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Cưỡng chế cụ bà 89 tuổi nhập viện, để thi hành án!?

Cưỡng chế cụ bà 89 tuổi nhập viện, để thi hành án!?

Đó là trường hợp của cụ Nguyễn Thị Chín, 89 tuổi, ở số 402 đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 16/9/2020, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận 1 cưỡng chế THA một căn nhà nhưng lại “cưỡng chế” luôn cụ Chín vào Bệnh viện nằm một mình 13 ngày, người nhà muốn vào thăm, chăm sóc phải có giấy cho phép của cơ quan THA, sự việc đã gây bức xúc cho người nhà cụ Chín.
Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Vì sao chậm đưa vụ án ra xét xử?

Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Vì sao chậm đưa vụ án ra xét xử?

Một vụ kiện từ năm 2007, qua 6 cấp tòa, người dân mòn mỏi trông chờ công lí. Mới đây, Tạp chí Người cao tuổi tiếp tục nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Của, sinh năm 1955, ngụ tại 1073 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, quận 9, nguyên đơn vụ án “ Tranh chấp quyền sử dụng đất”, phản ánh việc TAND TP Hồ Chí Minh chậm đưa vụ án ra xét xử.
Công ty GEOVIETNAM  rao bán “lúa non”  tại mặt bằng 4961

Công ty GEOVIETNAM rao bán “lúa non” tại mặt bằng 4961

Mặc dù chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhưng Công ty CP GEOVIETNAM đã ủy quyền cho một đơn vị khác rao bán đất một cách rầm rộ tại mặt bằng 4961.
Tỉnh Bình Phước: Nhiều dấu hiệu khuất tất từ một tuyên bố phá sản

Tỉnh Bình Phước: Nhiều dấu hiệu khuất tất từ một tuyên bố phá sản

Công ty TNHH Cao su Lộc An được TAND huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước ra quyết định tuyên bố phá sản. Nhưng đằng sau sự phá sản này là gì? Có hay không hành vi thể hiện dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản?
Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Người dân bất an khi thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ được dán ở Văn phòng khu phố

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Người dân bất an khi thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ được dán ở Văn phòng khu phố

Ngày Mới Online đã có bài phản ánh việc UBND phường Tân Định, thị xã Bến Cát niêm yết Giấy mời công dân đi dự họp về công bố Quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, là không đúng quy định pháp luật. Thông báo về việc nhận tiền bồi thường hỗ trợ, tái định cư lại được dán tại Văn phòng khu phố, phường Tân Định, gây bức xúc, vì đã tiết lộ thông tin cá nhân, nên một số đối tượng xã hội thường dòm ngó trong khu vực, gây bất an trong đời sống xã hội. Vậy, ai phải chịu trách nhiệm về vụ việc này!? …

Tin khác

Bình Phước: Tự ý đào đường đường dân sinh, lấn chiếm đất trái phép sao chưa xử lí dứt điểm?

Bình Phước: Tự ý đào đường đường dân sinh, lấn chiếm đất trái phép sao chưa xử lí dứt điểm?
Mặc dù chưa được sự đồng thuận, cấp phép của các cơ quan chức năng, nhưng ông Nguyễn Anh Tuấn, ở ấp chợ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã tự ý đưa máy múc đào xới con đường liên ấp giữa 2 ấp Thái Dũng và Minh Hòa để lấn chiếm đất trái phép, phục vụ mục đích cá nhân.

Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An: UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo

Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An: UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo
Ngày 5/11/2020, UBND tỉnh Bình Dương có Công văn số 5450/UBND-KT gửi Thủ tướng Chính phủ để giải trình, kiến nghị một số vấn đề liên quan dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt (Dự án) do Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An làm chủ đầu tư.

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Niêm yết Giấy mời công dân trên Bản tin khu phố có đúng quy định pháp luật?

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Niêm yết Giấy mời công dân trên Bản tin khu phố có đúng quy định pháp luật?
Trước đây, Giấy mời của UBND phường Tân Định gửi công dân tham dự các cuộc họp đều có ghi số Giấy mời. Nhưng mới đây, Giấy mời cụ Nguyễn Văn Lóng, ngụ khu phố 1, phường Tân Định đến dự cuộc họp về thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư lại không được ghi số, không được chuyển giao tận tay cụ Lóng, mà được niêm yết tại Bản tin khu phố 1; việc này có đúng quy định?

Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: UBND TP hai lần chỉ đạo giải quyết đơn bà Nguyễn Thị Sảnh

Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: UBND TP hai lần chỉ đạo giải quyết đơn bà Nguyễn Thị Sảnh
Bà Nguyễn Thị Sảnh, sinh 1939, ngụ 402, Tỉnh lộ 7, ấp Bình Thượng 2, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, yêu cầu bồi thường 1.630m2 đất trong khuôn viên sân vận động cũ xã Thái Mỹ, vì một số cán bộ cho rằng bà Sảnh không kê khai đăng ký đất này, nên không đền bù. Nay, Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo giải quyết đơn của bà Sảnh.

Vụ án “Hủy hoại rừng” ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tòa trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung

Vụ án “Hủy hoại rừng” ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La:  Tòa trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung
Ngày 29/9/2020, TAND huyện Mường La đã tuyên trả hồ sơ vụ án “Hủy họa rừng” để yêu cầu điều tra bổ sung. Theo đó, HĐXX xét thấy thiếu chứng cứ chứng minh tội phạm nhưng không thể bổ sung tại phiên Tòa và vụ án có đồng phạm chưa được khởi tố vụ án, khởi tố bị can…

Đắk Lắk: Công ty Thành Luân tự ý xây dựng sân tập ô tô trong Cụm công nghiệp

Đắk Lắk: Công ty Thành Luân tự ý xây dựng sân tập ô tô trong Cụm công nghiệp
Ông Vũ Văn Hưng, Phó Chủ tịch phụ trách UBND TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết, Công ty TNHH Cơ khí ô tô Thành Luân (Công ty Thành Luân) xây dựng sân tập ô tô trong Cụm công nghiệp Tân An 2 là hoàn toàn trái với quy định của pháp luật và quy hoạch.
Xem thêm
Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố

Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố

Được nhờ chở 7.200 hộp cá, với trị giá khoảng 160 triệu đồng để cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt, Ngô Xuân Sĩ đã tự ý chia nhỏ ...
TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

Cho rằng UBND TP Sông Công ban hành quyết định thu hồi đất, lập phương án cưỡng chế… chưa đúng các quy định pháp luật ở Dự án Khu dân ...
Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột

Sáng ngày 22/11, thông tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can ...
Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa cấp bò bệnh lở mồm long móng ...
Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Con cái ngược đãi ông bà, cha mẹ bị xử lí thế nào?
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Vừa qua, rất nhiều người cao tuổi và nhân dân xã Hợp Châu có đơn phản ánh về việc sau khi sư Thích Huệ Tịnh và Thích Thiên Tín về ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động