Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa: Sức bật từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Những ngày cuối năm, chúng tôi lại có dịp về Nông Cống để chứng kiến cảnh đổi thay kỳ diệu của vùng quê chiêm trũng, nơi đây sức sống nông thôn mơí (NTM) đang tràn về; những cây cầu, những con đường rộng nông thôn xanh, sạch, đẹp, những công trình, dự án mới như đang nhân lên niềm tin và hy vọng cho mỗi người dân trong huyện.
Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa: Sức bật từ chương trình xây dựng nông thôn mới
Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới của huyện Nông Cống

Khung cảnh đổi thay của quê hương Nông Cống hôm nay chính là nhờ sự quyết liệt của cán bộ và nhân dân Nông Cống trong việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Ngay từ những ngày đầu xác định, xây dựng NTM là chủ trương lớn, đúng đắn, hợp lòng dân do vậy cán bộ và nhân dân huyện Nông Cống đã tập trung triển khai đồng bộ được nhân dân đồng tình, hưởng ứng, tích cực tham gia. Bên cạnh đó, huyện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác triển khai thực hiện chương trình. Đến nay, huyện đã có 28/28 xã đạt chuẩn NTM, có 4 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu, huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí NTM và được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 10/2/2022, công nhận huyện Nông Cống đạt chuẩn huyện NTM năm 2020.

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao Quyết định Công nhận đạt chuẩn NTM của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa cho đại diện lãnh đạo, chính quyền và Nhân dân các huyện Triệu Sơn, Nông Cống và Thiệu Hóa.
Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định Công nhận đạt chuẩn NTM của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa cho đại diện lãnh đạo, chính quyền và Nhân dân các huyện Triệu Sơn, Nông Cống và Thiệu Hóa.

Ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát nội dung, ban hành các nghị quyết về đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và xây dựng NTM, tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 22 (nhiệm kỳ 2010-2015), khóa 23 (nhiệm kỳ 2015-2020), khóa 24 (nhiệm kỳ 2020-2025) đã chọn Chương trình “phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” là chương trình trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 65-KH/HU ngày 26/9/2012 về phát động toàn dân thực hiện chỉnh trang nông thôn, đẩy mạnh phong trào chung sức xây dựng NTM; Chỉ thị số 28-CT/HU ngày 30/11/2013 về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với Chương trình xây dựng NTM; đồng thời để đẩy mạnh tiến độ xây dựng NTM, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/HU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, xây dựng huyện NTM năm 2020. Cấp ủy, chính quyền huyện đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định, kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Các nội dung chủ yếu, gồm: Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu giống, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ trong sản xuất lúa giai đoạn 2012 - 2015; Nghị quyết số 325-NQ/HU về ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, theo chuỗi giá trị và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu huyện Nông Cống, giai đoạn 2021-2025. Tập trung chỉ đạo dồn điền, đổi thửa, tích tụ, tập trung đất đai, để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; thực hiện tốt quy hoạch vùng lúa thâm canh, năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; vùng sản xuất rau màu hàng hóa; chỉ đạo chuyển đổi vùng sản xuất hiệu quả thấp sang mô hình trang trại tổng hợp và nuôi trồng thủy sản.

Đồng chí Bí thư huyện ủy Nguyễn Quốc Tiến làm việc tại xã Trường Sơn về tiến độ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020
Đồng chí Bí thư huyện ủy Nguyễn Quốc Tiến làm việc tại xã Trường Sơn về tiến độ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020

Đối với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ: Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết 05-NQ/HU về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và dịch vụ trên địa bàn huyện, giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2025”; ban hành Nghị quyết về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2021.

Đối với lĩnh vực môi trường: Năm 2011, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị Quyết số 01-NQ/HU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác môi trường. UBND huyện ban hành Quyết định 253/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Bảo vệ môi trường huyện Nông Cống đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”; ban hành Kế hoạch “Phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030". Ngoài ra, Huyện ủy, Ban chỉ đạo, UBND huyện còn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành Chương trình xây dựng NTM.

Lãnh đạ huyện Nông Cống  tặng Giấy khen cho 19 tập thể và 33 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, chung sức xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2010 - 2022.
Lãnh đạo huyện Nông Cống tặng Giấy khen cho 19 tập thể và 33 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2022.

Bên cạnh đó cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến xã luôn quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, lên kế hoạch từng năm triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nội dung đa dạng, phong phú, dưới nhiều hình thức khác nhau: Tổ chức các hội thi sân khấu hóa, hội diễn văn nghệ theo từng cụm dân cư, cụm xã về chủ đề xây dựng nông thôn mới, trong đó điểm nhấn trong công tác tuyên truyền là tổ chức hội thi “Bí thư chi bộ giỏi lãnh đạo xây dựng NTM”; hội thi sân khấu hoá “Kiến thức nhà nông xây dựng NTM”.

Cùng với các chính sách của Trung ương, của tỉnh, HĐND huyện đã ban hành 125 nghị quyết, với nhiều cơ chế hỗ trợ để khuyến khích phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, thiết chế và hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục. Đến nay tổng số tiền hỗ trợ giai đoạn 2010 - 2022 là trên 550 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào xây dựng NTM và phát triển kinh tế - xã hội. Những cơ chế hỗ trợ của huyện đã trở thành động lực thu hút đầu tư và huy động nguồn lực của nhân dân, doanh nghiệp tạo khí thế thi đua sôi nổi thúc đẩy phong trào phát triển sản xuất và xây dựng NTM trong toàn huyện.

Trong quá trình thực hiện xây dựng NTM huyện đã tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân do vậy cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm từ 42,5% năm 2010 xuống còn 26,85% đến tháng 9 năm 2022; ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 36,8% lên 45,61%; ngành dịch vụ tăng từ 20,7% lên 27,54%. Hết năm 2021, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 48,81 triệu đồng. Nông Cống cũng tập trung đẩy mạnh phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2010-2022, hệ thống giao thông toàn huyện đã được đầu tư nâng cấp, làm mới như: hệ thống đường Quốc lộ 47C, hệ thống đường tỉnh lộ, đường kết nối huyện Nông Cống đi huyện Quảng Xương; 35,8km đường huyện, 250,57km đường xã; 1.252,1km đường thôn xóm, nội đồng, cải tạo, sửa chữa hệ thống cầu, cống các loại, tuyến xe buýt bao gồm điểm dừng đỗ, nhà chờ và bến xe. Tổng kinh phí thực hiện trên 850 tỷ đồng.

Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa: Sức bật từ chương trình xây dựng nông thôn mới
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Lợi Đức cùng đoàn đã đi thăm HTX sản xuất rau, củ, hoa, cây ăn quả an toàn công nghệ cao Chung Thủy, tiểu khu Lê Xá 2 thị trấn Nông Cống và mô hình thủy sản công nghệ cao của gia đình anh Lê Thiên Lâm xã Trường Giang.
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Lợi Đức dẫn đầu đoàn công tác của huyện đến thăm HTX sản xuất rau, củ, hoa, cây ăn quả an toàn công nghệ cao Chung Thủy, tiểu khu Lê Xá 2, thị trấn Nông Cống và mô hình thủy sản công nghệ cao của gia đình anh Lê Thiên Lâm, xã Trường Giang.

Hệ thống thủy lợi liên xã được xây dựng đồng bộ, phù hợp với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch đã được phê duyệt. Toàn huyện có 977,17 km kênh mương tưới tiêu, đã kiên cố hóa 538,65 km (đạt 55,12%). Trong đó, có 27 trục tiêu chính liên xã, liên huyện; 5 kênh tưới liên xã và 94 trạm bơm tưới có 107 máy, tổng công suất 72.662 m3/h, 14 trạm bơm tưới tiêu kết hợp có 71 máy, công suất 163.700 m3/h, 2 trạm bơm tiêu có 10 máy, công suất 25.000 m3/h). Từ năm 2010 đến nay, được sự quan tâm của Trung ương, Tỉnh, cùng với nguồn vốn của huyện, xã và nhân dân đóng góp, hệ thống công trình thủy lợi, đê điều của huyện, xã được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới: Đầu tư xây dựng kiên cố 297 km kênh tưới tiêu liên xã; cải tạo, nâng cấp 22 trạm bơm; Làm mới 2 km kè, 36 cống qua đê, tu bổ 33,358 km đê địa phương; nâng cấp, tu bổ, sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị vận hành các trạm bơm tưới, tiêu với tổng số tiền trên 1.950 tỷ đồng. Thực hiện tốt việc tưới, tiêu cho 28 xã và 1 thị trấn đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống thủy lợi nội đồng của các xã phục vụ tưới, tiêu chủ động đạt 95% diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa: Sức bật từ chương trình xây dựng nông thôn mới
những cây cầu mới khang trang
Những cây cầu mới khang trang ở huyện Nông Cống

Mạng lưới điện nông thôn được đầu tư tương đối hoàn chỉnh, phủ khắp các địa bàn dân cư. Nguồn điện được cung cấp từ trạm 110 KV và 35 KV. Toàn huyện có 02 trạm trung gian 35/10kV, 405 trạm biến áp phụ tải với tổng công suất 117.910kVA; 439,6km đường trung thế; 676,315km đường dây hạ áp, đảm bảo nguồn cung cấp điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất của người dân cũng như phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Hệ thống cơ sở vật chất ngành giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao đã được đầu tư theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa.

Các hoạt động văn hóa - thông tin luôn được duy trì, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện luôn tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, của huyện. Hoạt động thể dục - thể thao của huyện ngày càng phát triển.

Các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, giảm nghèo bền vững được chỉ đạo thực hiện kịp thời, đúng quy định. Từ năm 2010 đến nay, hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn huyện luôn vượt chỉ tiêu đề ra; đến nay, tổng số hộ nghèo toàn huyện còn 2,7%.

Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa: Sức bật từ chương trình xây dựng nông thôn mới
Những con đường nông thôn và thị trấn đẹp như tranh
Những con đường nông thôn và thị trấn xanh, sạch, đẹp

Về môi trường và an toàn thực phẩm: Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được huyện đặc biệt quan tâm, chú trọng: Đến nay, trên địa bàn huyện đã trồng được 150 km đường hoa, thành lập được 201 câu lạc bộ vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; xây mới được 1.050 bể Biogas, xây lắp hơn 1.391 bể thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài các xứ đồng. 29/29 xã, thị trấn đã ký hợp đồng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt hàng tháng; chất thải rắn, chất thải y tế trên địa bàn cơ bản được thu gom và xử lý theo quy định, các cơ sở sản xuất kinh doanh đều đạt tiêu chuẩn môi trường; 98,41% số hộ đã sử dụng nước hợp vệ sinh trong đó 69,47% số hộ dùng nước sạch, trong đó số hộ sử dụng nước sạch tập trung là 9.230 hộ (chiếm 18,67%), trong đó khu vực nông thôn (28 xã) chiếm 13,05%. Toàn huyện có 4.781/4.781 hộ gia đình, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, đạt 100%.

Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa: Sức bật từ chương trình xây dựng nông thôn mới
những công trình thủy lợi thiết thực trong nông nghiệp
Những công trình thủy lợi ở huyện Nông Cống

Kết quả huy động nguồn lực từ năm 2010 đến 30/6/2022 toàn huyện đạt gần: 10.000,0 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách trung ương chiếm 1,22%; ngân sách tỉnh chiếm 3,40%; ngân sách huyện chiếm 5,59%; ngân sách xã chiếm 8,13%; vốn tín dụng chiếm 0,44%; vốn Doanh nghiệp đầu tư chiếm 0,58%; vốn lồng ghép chiếm 0,08%; nguồn lực nhân dân đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi chiếm 3,95%; nhân dân tự đầu tư xây dựng, cải tạo, chỉnh trang nhà ở, … chiếm 76,58%. Hiện nay số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: 28/28 xã đạt 100%, có 4 xã NTM nâng cao, 01 xã NTM kiểu mẫu; có 8 thôn được công nhận Thôn NTM kiểu mẫu. Huyện được công nhận huyện NTM năm 2020.

Sản phẩm miến gạo OCOP xã Thăng Long
Sản phẩm miến gạo đạt tiêu chuẩn OCOP xã Thăng Long
Người dân thôn Ngưa Thôn- Đại Bản sản xuất rau sạch
Người dân thôn Ngưa Thôn, xã Đại Bản sản xuất rau sạch
Mùa vàng ở Nông Cống
Mùa vàng ở Nông Cống

Sau hơn 12 năm triển khai thực hiện, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành và Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, sự tham gia của toàn xã hội, đặc biệt là được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của huyện đã mang lại hiệu quả thiết thực, nổi bật đó là: Nhận thức của cán bộ và nhân dân đã chuyển đổi theo hướng từ tư duy coi Chương trình là một dự án đầu tư của nhà nước sang tư duy nội sinh lấy sức dân là chính, chủ thể của Chương trình là người dân nông thôn, nhà nước đóng vai trò làm bà đỡ. Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, huy động được cả xã hội chung sức xây dựng NTM. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng mới theo hướng đồng bộ và hiện đại. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt được nhiều kết quả nổi bật, cơ cấu lao động tiếp tục được chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm lao động nông, lâm, ngư nghiệp, tăng dần lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ thương mại. Bộ mặt nông thôn được đổi mới, diện mạo của làng quê nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn văn minh hơn. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được duy trì ổn định. Tỷ lệ người dân hài lòng trong xây dựng NTM của huyện luôn đạt ở mức cao trên 99%.

Tân Thành-Lê Viên

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Như ngàn hoa ban giữa núi rừng Tây Bắc

Như ngàn hoa ban giữa núi rừng Tây Bắc

Ở xã vùng sâu Mường Toong của huyện Mường Nhé xa xôi có ông Khoàng Văn Cớm, dân tộc Thái, cán bộ hưu trí, hội viên Hội NCT. Ông Cớm từng kinh qua các chức vụ quản lí, từng đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng ủy xã. Ông vui lắm khi được về dự Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017 - 2022.
Những điều tâm huyết của Bí thư cao tuổi Đặng Văn The

Những điều tâm huyết của Bí thư cao tuổi Đặng Văn The

“Phát huy vai trò NCT tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian qua, bản thân tôi với vai trò là hội viên NCT, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn luôn tích cực, chủ động phối hợp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh trật tự tại khu dân cư góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”.
Bài 3: Những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế của Vĩnh Phúc sau 60 năm ngày Bác Hồ về thăm

Bài 3: Những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế của Vĩnh Phúc sau 60 năm ngày Bác Hồ về thăm

Đã 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, Vĩnh Phúc không chỉ quan tâm, tập trung đầu tư phát triển ngành công nghiệp thành trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế, mà còn không ngừng dành tối đa nguồn lực đầu tư thúc đẩy các ngành nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, tạo sự hài hòa cùng phát triển trong cơ cấu kinh tế - đa dạng thu hút đầu tư, hướng tới sự phát triển bền vững.
Bài 2: Nhiều mô hình, cách làm hay từ học tập và làm theo lời Bác

Bài 2: Nhiều mô hình, cách làm hay từ học tập và làm theo lời Bác

Thực hiện lời căn dặn của Bác: “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta”, 60 năm qua, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh luôn nêu cao ý chí quyết tâm, đồng lòng, sáng tạo, vượt qua nhiều thử thách, khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bài 1: Bác nói khi về thăm Vĩnh Phúc: “Đồng bào tỉnh ta phải ra sức phấn đấu, quyết đánh thắng giặc hạn, quyết giành vụ Đông Xuân thắng lợi”

Bài 1: Bác nói khi về thăm Vĩnh Phúc: “Đồng bào tỉnh ta phải ra sức phấn đấu, quyết đánh thắng giặc hạn, quyết giành vụ Đông Xuân thắng lợi”

Sinh thời, với cương vị là Chủ tịch nước, Bác đã dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Phúc sự quan tâm đặc biệt. Đó chính là tấm lòng bao dung, độ lượng, thiết tha của Người cha già dân tộc - Người sáng lập, xây dựng và rèn luyện Đảng ta, Người khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có nền độc lập tự do mà bản chất chính là “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều do dân, quyền hành lực lượng đều ở nơi dân”.

Tin khác

Kiến trì ắt được đền đáp - Bí quyết thành công cho bạn trẻ

Kiến trì ắt được đền đáp - Bí quyết thành công cho bạn trẻ
Cuốn sách Kiên trì ắt được đền đáp được nhiều tác giả nổi tiếng chia sẻ kinh nghiệm về những thành công trong cuộc sống, những bài phân tích sâu sắc và thấu đáo sẽ in dấu ấn không bao giờ phai trong tâm trí độc giả. Bởi các tác giả là những người đã từng trải qua thất bại nên biết được giá trị của sự kiên trì trong cuộc sống, bởi cuộc đời càng khắc nghiệt chông gai thì sự kiên trì là sức đề kháng tốt nhất để con người có thể vững bước trên hành trình dài dằng dặc mà cuộc sống đã vạch ra. Cuốn sách là tài liệu quý dành cho độc giả nghiên cứu, nghiền ngẫm để tìm ra cho mình cách để sống và thành công ở nhiều lĩnh vực.

Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa: Sức bật từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa: Sức bật từ chương trình xây dựng nông thôn mới
Những ngày cuối năm, chúng tôi lại có dịp về Nông Cống để chứng kiến cảnh đổi thay kỳ diệu của vùng quê chiêm trũng, nơi đây sức sống nông thôn mơí (NTM) đang tràn về; những cây cầu, những con đường rộng nông thôn xanh, sạch, đẹp, những công trình, dự án mới như đang nhân lên niềm tin và hy vọng cho mỗi người dân trong huyện.

Bước qua ngưỡng cửa

Bước qua ngưỡng cửa
Bài 1: Lửng lơ nỗi sợ

Những tấm gương luôn ngời sáng…

Những tấm gương luôn ngời sáng…
Tôi trở lại xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ vào một ngày Đông cuối tuần. Trời nắng mà cái lạnh vẫn luẩn quẩn trong nhà, ngoài ngõ. Ai nấy như nặng nề hơn bởi đám quần áo rét dầy cộp. Còn tôi thì lạnh cóng sau chặng đường 90km và xuất phát từ Hà Nội lúc 4 giờ sáng, phải tạt nhanh vào quán ven đường làm bát bún nóng hổi, uống chén trà mới pha và “làm” miếng trầu mới ấm người trở lại…

Nét văn hóa riêng trong dòng chảy văn hóa dân tộc Việt

Nét văn hóa riêng trong dòng chảy văn hóa dân tộc Việt
Mười tám lễ gồm giò chả, trầu cau tri ân 18 đời Vua Hùng; 500 cặp bánh dày tri ân đức Lý Thái Tổ; một cây chả quế dài 4m, đường kính 50cm, nặng 180kg tri ân tổ nghề.

30 năm vững bước trên đường phát triển

30 năm vững bước trên đường phát triển
Tiền thân là Trường Bổ túc văn hóa và Trung tâm Dạy nghề huyện Nông Cống, sau 30 năm xây dựng và phát triển, với 4 lần đổi tên, thay đổi, bổ sung các chức năng, nhiệm vụ, đến nay Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Nông Cống đã tự tin sánh bước với các cơ sở bạn về một bề dày lịch sử và thành tích đáng tự hào.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội
Trong năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII và Nghị quyết 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 299/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thanh Hóa các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và dân trong huyện Thọ Xuân đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm
Hiện TP Sầm Sơn đang tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án lớn, dự án trọng điểm của thành phố; kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác GPMB, công tác hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các khu tái định cư; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác GPMB, bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án.

Điểm chuẩn năm 2022 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Điểm chuẩn năm 2022 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM
Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM 2022, Ngày mới Online cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất phục vụ các phụ huynh và các em học sinh…

Từ Tân Ca… đến Phiêng Luông (bài 2)

Từ Tân Ca… đến Phiêng Luông (bài 2)
Bài 2: Những triệu phú cao tuổi ở xã Phiêng Luông

Từ Tân Ca… đến Phiêng Luông

Từ Tân Ca… đến Phiêng Luông
Bài 1: Hoạt động NCT ở bản vùng cao Tân Ca…

Chuyến công tác cuối tuần (bài 3)

Chuyến công tác cuối tuần (bài 3)
Bài 3: Bà Chủ tịch Hội năng động

Chuyến công tác cuối tuần (bài 2)

Chuyến công tác cuối tuần (bài 2)
Bài 2: Phong trào người cao tuổi ở Yên Sơn

Chuyến công tác cuối tuần

Chuyến công tác cuối tuần
Bài 1: Niềm vui CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Cò

Hơn cả một chuyến đi…

Hơn cả một chuyến đi…
Kì cuối: Cấp ủy, chính quyền nói gì?
Xem thêm
Vụ clip bé trai bị ép sử dụng chất nghi ma túy: Truy tìm mẹ bé trai và người tình

Vụ clip bé trai bị ép sử dụng chất nghi ma túy: Truy tìm mẹ bé trai và người tình

Liên quan đến thông tin kèm video clip về người đàn ông nghi ép bé trai hút ma túy lan truyền trên mạng xã hội mà CAND Online đã thông tin, ngày 25/3, Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh đã xác định hai người là
Giải bóng đá Chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn

Giải bóng đá Chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn

Sáng 26/3, tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh) diễn ra giải bóng đá giao lưu nhằm Chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023), Đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh giữa các đơn vị trong địa bàn quận 7.
Tạm dừng lưu thông một số tuyến đường để phục vụ giải việt dã và leo núi Hải Đăng 2023

Tạm dừng lưu thông một số tuyến đường để phục vụ giải việt dã và leo núi Hải Đăng 2023

UBND TP Vũng Tàu vừa xây dựng phương án phân luồng, tạm dừng lưu thông một số tuyến đường để bảo đảm an toàn giao thông cho giải việt dã và leo núi Hải Đăng phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023”
Giải bóng đá Chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn

Giải bóng đá Chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn

Sáng 26/3, tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh) diễn ra giải bóng đá giao lưu nhằm Chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023), Đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh giữa các đơn vị trong địa bàn quận 7.
Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc thông tin vụ cô giáo cắt tóc học sinh trên bục giảng

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc thông tin vụ cô giáo cắt tóc học sinh trên bục giảng

NMO - Ngày 23/3, Tổ công tác của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc đã về làm việc tại Trường THPT Đội Cấn, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) liên quan đến vụ việc giáo viên cắt tóc học sinh trên lớp học.
Trò chuyện với người sáng lập chương trình “Happy” cho trẻ em

Trò chuyện với người sáng lập chương trình “Happy” cho trẻ em

Tôi gặp cô Đoàn Thị Thanh Thảo, Giám đốc Điều hành Happy Learning Viet, Global Art quận 6 và quận Bình Tân vào một buổi chiều đầu tháng 3/2023, khi cô đang “chạy” chuỗi các hoạt động truyền cảm hứng đam mê hội họa cho các bạn nhỏ tại cụm các chung cư khu vực quận 6, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.
Phiên bản di động