Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) hạnh phúc cho mọi người

Đó là chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) năm nay. Việc tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc của Việt Nam để cùng cả thế giới biểu thị mong muốn, niềm tin và quyết tâm phấn đấu vì một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, không còn đói nghèo; một thế giới phát triển và bền vững.

20/3 hàng năm là ngày được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Quốc tế Hạnh phúc (Nghị quyết ngày 12/7/2012), để tôn vinh niềm hạnh phúc của nhân loại. 193 nước thành viên, trong đó có Việt Nam cam kết ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân.

Khởi nguồn từ những năm đầu tiên của thập niên 70 của thế kỉ XX, Vương quốc Bhutan - đất nước nằm sâu trong lục địa miền Đông Himalaya đã ghi nhận vai trò của hạnh phúc quốc gia. Với khẩu hiệu “Hạnh phúc tự nhiên cho dân tộc”. Bhutan được đánh giá là nước có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố: Sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lí và mức sống của người dân.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) hạnh phúc cho mọi người
20/3 hàng năm là ngày được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Quốc tế Hạnh phúc

Việc Liên Hợp Quốc chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc vì đây là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, nên trong ngày này có độ dài giữa ban ngày và ban đêm bằng nhau - là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ. Đây là biểu trượng cho sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực. Ngày Quốc tế Hạnh phúc còn truyền tải thông điệp: Cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, nhất là trong thời kì đấu tranh dành độc lập dân tộc, xây dựng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước luôn hướng tới mục tiêu “không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân”; nhằm thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc, ngày 26/12/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2589/QĐ-TTg, phê duyệt đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) hằng năm”, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình, toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc.

2014 là năm đầu tiên Việt Nam tổ chức các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Điều này thể hiện mong muốn, niềm tin và quyết tâm phấn đấu vì một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, không có đói nghèo; một thế giới phát triển thịnh vượng và bền vững; một thế giới mà tất cả mọi người dù khác màu da, dân tộc, tôn giáo đều được hưởng trọn vẹn hạnh phúc.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc hằng năm được các địa phương trong cả nước hưởng ứng tích cực, với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, nhân văn… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc; khích lệ các tổ chức, cá nhân có hoạt động thiết thực xây dựng gia đình, cộng đồng hạnh phúc.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2023, với chủ đề: “Hạnh phúc cho mọi người”; với các khẩu hiệu: Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc; Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình; Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên.

Hoạt động tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc có thể lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn, tạo sự lan tỏa, gắn kết trong cộng đồng và từng gia đình. Tổ chức các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc và tổng kết 10 năm thực hiện đề án Ngày Quốc tế Hạnh phúc thiết thực, hiệu quả bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao nhận thức cho Nhân dân.

Theo đó, nội dung tập trung tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chính sách, pháp luật về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ. Nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho mọi người. Lồng ghép tuyên truyền trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh.

Để ngày Quốc tế Hạnh phúc có ý nghĩa thiết thực, mỗi chúng ta hãy cùng nhau chung sức, đồng lòng, trách nhiệm, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, trong đó đặc biệt quan tâm tới các khu vực có nhiều người còn nhiều khó khăn, tới các đối tượng chính sách, yếu thế. Hãy yêu thương và chia sẻ để cho mình và giúp những người xung quanh, trước hết là gia đình, những người thân có hạnh phúc đích thực!.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc; hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc.

Nguyễn Lang

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Phát huy vai trò thanh niên, sinh viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò thanh niên, sinh viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đoàn viên, thanh niên, sinh viên luôn tiên phong trong mọi hoạt động, là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, để bảo vệ đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là nội dung cơ bản, vừa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa là công việc tự giác, thường xuyên của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên.
Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) hạnh phúc cho mọi người

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) hạnh phúc cho mọi người

Đó là chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) năm nay. Việc tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc của Việt Nam để cùng cả thế giới biểu thị mong muốn, niềm tin và quyết tâm phấn đấu vì một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, không còn đói nghèo; một thế giới phát triển và bền vững.

Tin khác

Dự thảo Luật cần có thêm hướng mở tạo điều kiện cho người dân…

Dự thảo Luật cần có thêm hướng mở tạo điều kiện cho người dân…
Ông Đỗ Quang Sơn, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh Cao Bằng:

Ý kiến của NCT thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đóng góp dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ý kiến của NCT thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đóng góp dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Ngày 24/2/2023, Hội NCT tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 10/CV-NCT triển khai trong toàn tỉnh. Theo đó, Hội NCT thị xã Buôn Hồ đã tổng hợp, báo cáo về Hội NCT tỉnh. Dưới đây là một số ý kiến của cán bộ, hội viên NCT thị xã Buôn Hồ.

Nhớ lời kêu gọi chống nạn thất học của Bác Hồ

Nhớ lời kêu gọi chống nạn thất học của Bác Hồ
Tại phiên họp Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai trị chúng ta. Hơn 95% đồng bào ta mù chữ... Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy, tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ”.

Bác Hồ nói về quyền bình đẳng nam nữ

Bác Hồ nói về quyền bình đẳng nam nữ
Bình đẳng nam nữ là một trong những vấn đề lớn của xã hội loài người. Trong tư tưởng, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người từng phát biểu: “Nói đến phụ nữ là nói đến phần nửa xã hội... Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa”.

Tư tưởng bình đẳng giới của dân tộc ta

Tư tưởng bình đẳng giới của dân tộc ta
Giáo sư Trần Quốc Vượng, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Văn hoá Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định: “Nhân dân ta vốn có truyền thống tôn trọng phụ nữ”. Trong lịch sử văn hóa Việt Nam có rất nhiều biểu hiện về truyền thống tốt đẹp này.

Hiệu quả, bài học và những kiến nghị

Hiệu quả, bài học và những kiến nghị
Diễn Châu là một huyện đồng bằng ven biển miền Trung, toàn huyện có 44.155 NCT (chiếm gần 14% dân số của huyện); Hội NCT huyện có 43.416 hội viên, chiếm 98,36% số NCT trong huyện.

Gian dối kiểm định xe cơ giới, nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông

Gian dối kiểm định xe cơ giới, nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông
Gần đây, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã bổ sung vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Giả mạo trong công tác”, xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) và hàng loạt Trung tâm Đăng kiểm ở các tỉnh, thành phố trong cả nước vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với người thầy thuốc

Chủ tịch Hồ Chí Minh với người thầy thuốc
Sinh thời, Bác Hồ luôn chăm lo đến đời sống của Nhân dân, Người rất quan tâm đến ngành y tế và luôn dành cho những người thầy thuốc những tình cảm tốt đẹp nhất. Năm 1946, Bác căn dặn cán bộ y tế: Đừng có ngại khó ngại khổ. Phải lao mình vào chỗ bẩn để làm cho sạch; phải dấn thân vào chỗ đau khổ để làm giảm bớt đau khổ. Lương y phải như từ mẫu, phải dịu dàng, khiêm tốn, thương yêu đồng bào, không được hách dịch, ban ơn...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về người cao tuổi và vấn đề già hoá dân số nhanh ở Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về người cao tuổi và vấn đề già hoá dân số nhanh ở Việt Nam
Kì cuối: Chính sách, pháp luật về NCT trong bối cảnh già hóa dân số

Tư tưởng Hồ Chí Minh về người cao tuổi và vấn đề già hoá dân số nhanh ở Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về người cao tuổi và vấn đề già hoá dân số nhanh ở Việt Nam
Kì 2: Già hóa dân số nhanh ở Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về người cao tuổi và vấn đề già hoá dân số nhanh ở Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về người cao tuổi và vấn đề già hoá dân số nhanh ở Việt Nam
Kì 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về người cao tuổi

Kê khai tài sản cần chế tài chặt chẽ, minh bạch

Kê khai tài sản cần chế tài chặt chẽ, minh bạch
Trong những năm đổi mới, đất nước có nhiều sự thay đổi quan trọng, đặc biệt về phát triển kinh tế - xã hội để “có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói. Tuy nhiên, đã 3 thập kỉ, Đảng ta nhận rõ tham nhũng tàn phá nền kinh tế, làm băng hoại xã hội và tha hoá đạo đức, lối sống khiến Nhân dân giảm lòng tin đối với chế độ…

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ bản chất xã hội xã hội chủ nghĩa là tiến bộ, khoa học và nhân văn. Cho nên, chủ nghĩa xã hội đồng chất và cùng chiều với văn hóa. Phấn đấu cho những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội cũng chính là phấn đấu cho những giá trị văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Cần tăng mạnh thuế thuốc lá để giảm nguy cơ bệnh tật

Cần tăng mạnh thuế thuốc lá để giảm nguy cơ bệnh tật
Theo điều tra của các cơ quan có thẩm quyền, tỉ lệ nam giới hút thuốc tại Việt Nam là 47,4% (trung bình cứ 2 nam giới có 1 người hút). Toàn quốc có 15,3 triệu người (trên 15 tuổi) hút thuốc và 33 triệu người không hút thuốc bị tiếp xúc thụ động với khói thuốc tại nơi làm việc.

Người cao tuổi và vấn đề chăm sóc y tế

Người cao tuổi và vấn đề chăm sóc y tế
Bệnh tật ở NCT chủ yếu là bệnh không lây nhiễm và mạn tính, nên chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao. Bên cạnh đó, NCT còn có những yêu cầu khác biệt, đặc thù về chăm sóc sức khỏe so với các nhóm tuổi khác. Vì vậy, ngành y tế cần đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) của NCT với chất lượng ngày càng cao, chi phí và hình thức phù hợp…
Xem thêm
Phiên bản di động