Trung tâm Chính trị huyện Nông Cống, tỉnh Thanh hóa:

Hiệu quả từ hợp nhất để nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận gắn với thực tế

Thực hiện quy định số 208 - QĐ/TW ngày 8/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII đổi tên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành Trung tâm Chính trị huyện. Sau khi triển khai mô hình, Trung tâm Chính trị huyện Nông Cống đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo các cấp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; lồng ghép nhiều chuyên đề phù hợp với từng đối tượng học viên; đổi mới phương pháp giảng dạy; quản lý học viên nghiêm túc. Đây là những nét nổi bật đã và đang được Trung tâm Chính trị huyện Nông Cống thực hiện. Nhờ đó, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn huyện không ngừng được nâng cao.
Hiệu quả từ hợp nhất để nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận gắn với thực tế
Hiệu quả từ hợp nhất để nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận gắn với thực tế
Cơ sở hạ tầng Trung tâm chính chị huyện Nông Cống được đầu tư xây dựng khang trang

Hiện nay số lượng cán bộ, giảng viên, viên chức hiện tại của Trung tâm có 5 người, gồm: Cán bộ quả lý có 1 giám đốc (theo chế độ kiêm nhiệm), 2 giảng viên chuyên trách và 2 cán bộ kế toán, văn thư; Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng- Đoàn thể huyện tổ chức công đoàn trực thuộc liên đoàn lao động huyện có 4 đoàn viên.

Hiệu quả từ hợp nhất để nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận gắn với thực tế
Cán bộ, giảng viên, viên chức của Trung tâm

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, hằng năm, Trung tâm Chính trị huyện Nông Cống đã chủ động phối hợp với các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị của huyện, cơ quan liên quan thống nhất mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng.

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được Thường trực Huyện ủy phê duyệt, Trung tâm chuẩn bị các điều kiện, lên kế hoạch mở lớp cho từng tháng, quý. Cùng với đó, Trung tâm có thông báo đến các cơ quan liên quan phối hợp, thống nhất nội dung chương trình mở lớp, số lượng, thời gian triệu tập học viên phù hợp với từng đối tượng.

Nhận thức công tác giáo dục LLCT là một bộ phận cơ bản trong công tác tư tưởng của Đảng ta, có vai trò rất quan trọng, nhằm hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị, niềm tin và năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chính vì thế sau khi tiếp nhận các văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp về công tác giáo dục LLCT, Trung tâm Chính trị Nông Cống nghiêm túc tổ chức quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn của cấp trên. Trung tâm đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nông Cống triển khai các Nghị quyết TW khóa XIII, và các Chỉ thị, Nghị quyết khác. Từ đó thường xuyên quan tâm việc đổi mới hoạt động giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên. Tổ chức các hoạt động chuyên môn thành nền nếp, có chất lượng như: tăng cường dự giờ, tổ chức góp ý xây dựng giáo án, giờ giảng cho giảng viên; coi trọng việc nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bài giảng; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng mở rộng liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, thường xuyên sử dụng phương pháp giảng dạy mới, tăng cường đối thoại giữa giảng viên và học viên. Phân công giảng viên kiêm chức và chuyên trách tham gia thi giảng viên lý luận chính trị theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Hiệu quả từ hợp nhất để nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận gắn với thực tế
Hiệu quả từ hợp nhất để nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận gắn với thực tế
Các lớp bồ dưỡng nhận thức về Đảng

Hoạt động quản lý trên tất cả các mặt: Chuẩn bị đề cương bài giảng; thực hiện chương trình, thời gian, nội dung các chuyên đề của giảng viên; chiêu sinh, tổ chức học tập, đánh giá kết quả học tập; cấp giấy chứng nhận; thời gian học tập của học viên tại Trung tâm đảm bảo nghiêm túc, đúng nội quy, quy định. Công tác lưu trữ hồ sơ, giáo án được quan tâm, ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng. Tài liệu và các điều kiện phục vụ cho việc mở các loại hình lớp được bảo đảm. Đặc biệt trong chương trình bồi dưỡng LLCT cho đối tưởng đảng và đảng viên mới, Trung tâm đưa thêm nội dung học thuộc và thi hát bài Quốc tế ca và Quốc ca (Mời giảng viên có trình độ sư phạm âm nhạc lên lớp và kiểm tra)

Để tiếp tục nâng cao chất lượng bồi dưỡng LLCT, Trung tâm phối hợp chặt chẽ với các Đảng ủy, Chi ủy, các ban ngành tổ chức các lớp theo đối tượng cho phù hợp như: phối hợp với Đảng ủy các Trường THPT, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện mở các lớp nhận thức về đảng cho đối tượng là học sinh các Trường THPT trên địa bàn huyện, thanh niên ưu tú tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ.

Hiệu quả từ hợp nhất để nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận gắn với thực tế
Các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Tổ chức đi thực tế ở địa điểm phù hợp: đối với lớp đoàn viên ưu tú các trường THPT tham quan di tịch lịch sử, văn hóa, cách mạng, lớp tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự tham quan đơn vị quân đội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tham quan các mô hình phát triển kinh tế. Kết thúc khóa học, căn cứ vào kết quả thi và hoạt động của học viên, cùng với ban cán sự bình xét 10% Học viên suất xắc được tặng phần thưởng, Tại lễ tổng kết và tuyên dương trung tâm còn mời các đồng chí Bí thư chi bộ, đại diện thường trực đảng uỷ nơi có Học viên đạt thành tích xuất xắc tới dự chứng kiên và động viên từ đó tạo ra sức lan toả rất lớn.

Xuất phát từ chức năng nhiệm vụ, những năm qua Trung tâm Chính trị huyện Nông Cống đã tiến hành tổng kết thực tiễn với chuyên đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ban Chấp hành Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nông Cống, giai đoạn 2022 – 2025”, đạt kết quả khá tốt. Đang hoàn tất kế hoạch tổng kết thực tiễn mô hình “Nhà sạch,Vườn đẹp, Ngõ văn minh”. Phối hợp với MTTQ, các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cán bộ, đảng viên, đoàn viên ở cơ sở.

Chủ động xây dựng kế hoạch trình Thường trực Huyện ủy phê duyệt. Phối hợp với các Ban Xây xựng Đảng của Huyện ủy, các phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện. Cụ thể hóa, phân kỳ cho tháng, quý trong năm để tổ chức triển khai thực hiện. Phối kết hợp chặt chẽ với các Ban, Phòng của Huyện ủy, UBND và đơn vị để khảo sát đối tượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, Hội viên, trước khi thông báo tuyển sinh, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện báo cáo thường trực Huyện ủy ra quyết định mở lớp.

Hiệu quả từ hợp nhất để nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận gắn với thực tế
Hiệu quả từ hợp nhất để nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận gắn với thực tế
Hiệu quả từ hợp nhất để nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận gắn với thực tế
Các hoạt động hội thi, giao lưu và sinh hoạt báo cáo viên được Trung tâm chú trọng

Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của các loại hình lớp thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, yêu cầu của Ban Thường vụ Huyện ủy. Cụ thể hóa theo phương châm chủ động, linh họa, phù hợp, hiệu quả, gắn lý luận với thực tiễn, sắp xếp các chuyên đề, học phần đảm bảo tính hệ thống và khoa học, kết hợp giữa lý thuyết và thảo luận; vận dụng sáng tạo và lồng ghép các chuyên đề phù hợp với mỗi loại hình lớp bồi dưỡng; kịp thời cập nhật, bổ sung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng dẫn và yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan phối hợp. Đồng thời, giảng viên kịp thời cập nhật kiến thức, nội dung mới vào bài giảng, đảm bảo tính thông tin, định hướng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng tốt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng.

Trong năm 2023 Trung tâm đã mở 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 543 học viên, 4 lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới 352 học viên, mở 9 lớp bồi dưỡng chuyên đề cho 836 học viên, 1 lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ chính trị cho 145 học viên và liên kết đào tạo cho 77 học viên….Cũng trong năm 2023, duy trì 12 kỳ sinh hoạt báo cáo viên với trên 720 lượt báo cáo viên tham gia, hơn 200 buổi báo cáo viên tại các cơ sở, tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền và thông tin định hướng công tác tư tưởng đến đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Hoạt động của báo cáo viên tuyên truyền miệng tập trung tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện lớn trong năm, thông tin kịp thời định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện về tình hình thời sự quốc tế, trong nước và địa phương, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội trong huyện, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh của huyện nhà.

Trung tâm còn mời Báo cáo viên Trung ương truyền đạt bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH”, và “Cách thức nhận diện và xử lý tin giả, thông tin sai sự thật trên Internet và mạng xã hội; thông tin thời sự trong nước và quốc tế” vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra.

Một trong những điểm đáng chú ý trong công tác đào tạo, bồi dưỡng là ngoài những chuyên đề của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn, Trung tâm còn chủ động lồng ghép thêm một số chuyên đề phù hợp với học viên của địa phương. Trung tâm mời lãnh đạo huyện lên lớp cập nhật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thông tin sau các kỳ họp quan trọng, chuyên đề lịch sử địa phương...

Hiệu quả từ hợp nhất để nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận gắn với thực tế
Hiệu quả từ hợp nhất để nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận gắn với thực tế
Các học viên được đi thực tếị học tập, tham quan ở các đơn vị trong và ngoài tỉnh

Với quan điểm, “lý luận gắn liền với thực tế”, Trung tâm tổ chức cho giảng viên và học viên đi học tập kinh nghiệm, tham quan, nghiên cứu thực tế tại các di tích lịch sử, mô hình sản xuất, phát triển kinh tế trong và ngoài tỉnh. Trong năm 2023, Trung tâm đã tổ chức hàng chục chuyến cho trên hàng ngàn giảng viên và học viên.

Hiệu quả từ hợp nhất để nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận gắn với thực tế
Trung tâm cũng liên tục tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ cho học viên học tập tại trung tâm với nhiều đơn vị trên địa bàn huyện

Ông Nguyễn Đức Long, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Nông Cống cho biết: Với nhiều quyết tâm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận, xây dựng cơ quan vững mạnh, ngày 22/12/2010 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Nông Cống (nay Trung tâm Chính trị) được Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hóa công nhận là Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện đạt chuẩn (giai đoạn 2009-2015). Đây là Trung tâm đạt chuẩn đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa. Phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được hiện nay, Trung tâm chính trị huyện Nông Cống đang tiếp tục phấn đấu để đạt chuẩn giai đoạn cao hơn. Trên tinh thần đó, Trung tâm thường xuyên quan tâm, chú trọng đội ngũ cán bộ, đảng viên công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để mỗi người học tập, nâng cao trình độ công tác đồng thời tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới.

Tân Thành

Tin liên quan

Tin khác

Khơi dậy mọi tiềm năng, từng bước xây dựng Kim Sơn phát triển toàn diện, bền vững

Khơi dậy mọi tiềm năng, từng bước xây dựng Kim Sơn phát triển toàn diện, bền vững
Là một thị trấn của huyện miền núi có nhiều thế mạnh nhưng cũng phải đối mặt với không ít hạn chế, khó khăn, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An xác định, cần quyết tâm phát huy nội lực, khơi dậy tiềm năng của đất và người, nhằm xây dựng địa phương mình ngày càng giàu đẹp.

Nỗ lực đổi mới toàn diện hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Nỗ lực đổi mới toàn diện hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Diện mạo cơ sở 2, Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh, tỉnh Nghệ An hoàn toàn đổi mới sau hơn 2 năm quản lý toàn diện Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh (từ tháng 10/2021) là minh chứng cho quyết tâm, nỗ lực của tập thể; hướng tới mục tiêu phát triển mô hình “Bệnh viện Thông minh - Chuyên nghiệp - Hiện đại”.

Huyện Như Thanh, Thanh Hóa: Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2024

Huyện Như Thanh, Thanh Hóa: Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2024
Trong 26 chỉ tiêu chủ yếu năm 2024, huyện Như Thanh đặt mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 16,5%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 182,61 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,4%.

Tất bật chăm sóc vườn đào phai để phục vụ Tết Nguyên đán 2024

Tất bật chăm sóc vườn đào phai để phục vụ Tết Nguyên đán 2024
Ông Hà Văn Thu, ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đang tập trung tuốt lá, cắt tỉa cành cho các cây trong vườn đào phai… để chuẩn bị xuất bán ra thị trường dịp Tết Nguyên đán 2024.

Xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao năm 2023

Xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao năm 2023
Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nghi Lộc; Đảng bộ và nhân dân xã Nghi Thuận đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Trong đó nổi bật là xây dựng thành công xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 xin từ chức

Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 xin từ chức
Ngày 22/12, thông tin từ UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này đã nhận được đơn xin từ chức của Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 Trần Ngọc Hà.

Chi hội Báo chí Trung ương tại Thanh Hoá trao quà cho trò nghèo vùng khó

Chi hội Báo chí Trung ương tại Thanh Hoá trao quà cho trò nghèo vùng khó
Chi hội Nhà báo các Cơ quan Báo chí Trung ương tại Thanh Hóa vừa phối hợp cùng UBND huyện Bá Thước đã tổ chức buổi trao quà cho các em học sinh trên địa bàn.

Về với xã Anh hùng Kim Liên

Về với xã Anh hùng Kim Liên
Trong thơ ca ở Việt Nam, từ “Sen vàng” và tên làng "Kim Liên" là lấy từ điển tích ở các sách của Trung Quốc: “Theo các từ điển của Trung Quốc như Từ Nguyên và Từ Hải thì (Kim Liên) nghĩa như sau: Kim - vàng; Liên - hoa sen; Kim Liên - hoa sen bằng vàng thật.

Đảng bộ thị xã Buôn Hồ làm theo Bác

Đảng bộ thị xã Buôn Hồ làm theo Bác
Đảng bộ thị xã Buôn Hồ thường xuyên đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, cả hệ thống chính trị trong thị xã lấy nhiệm vụ “tự soi, tự sửa” là việc làm thường xuyên, nền nếp, tạo chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên.

Hưng Nguyên, Nghệ An: Đặc sắc Lễ hội Đền ông Hoàng Mười

Hưng Nguyên, Nghệ An: Đặc sắc Lễ hội Đền ông Hoàng Mười
Những ngày này, hàng nghìn lượt du khách từ ngoài Bắc vào Nam đã về với đền ông Hoàng Mười để vãn cảnh, chiêm bái và dâng hương. Đối với chính quyền địa phương, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, cho Lễ hội Đền ông Hoàng Mười đã hoàn thành.

Nỗ lực lập lại trật tự đô thị ở thị trấn Tân Kỳ

Nỗ lực lập lại trật tự đô thị ở thị trấn Tân Kỳ
Cùng với việc phát triển kinh tế – xã hội, công tác lập lại trật tự đô thị (TTĐT) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; qua đó góp phần hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng địa phương đạt chuẩn đô thị văn minh.

Chăm sóc các bệnh nhân như chính người thân của mình

Chăm sóc các bệnh nhân như chính người thân của mình
Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, hơn 40 năm qua, bằng tinh thần trách nhiệm và tấm lòng tri ân sâu sắc, các cán bộ, nhân viên của Khu điều dưỡng Thương binh tâm thần kinh Nghệ An, luôn quan tâm, tận tình chăm sóc cho các bệnh nhân đang được nuôi dưỡng tại đơn vị mình, góp phần xoa dịu vết thương chiến tranh, giúp các thương bệnh binh, thân nhân người có công với cách mạng vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống.

Ngô Xá vững bước dưới lá cờ Đảng

Ngô Xá vững bước dưới lá cờ Đảng
Con đường từ trung tâm phố huyện Cẩm Khê dẫn chúng tôi về thăm Ngô Xá vào một ngày nắng đẹp, thấy người người, nhà nhà vui mừng, phấn khởi trong không khí khẩn trương, sôi nổi chuẩn bị cho lễ kỉ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã. Chạy dọc hai bên đường là những ngôi nhà xây kiên cố khang trang, hàng quán mọc lên san sát, kẻ mua người bán tấp nập làm cho không khí ở cái làng quê này trở nên nhộn nhịp hơn, và đang hình thành dáng dấp một thị tứ trong tương lai. Đó là thành quả từ sự nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền, Nhân dân nơi đây trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng.

Tặng quà cho các thương, bệnh binh và thân nhân Người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An

Tặng quà cho các thương, bệnh binh và thân nhân Người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An
Trong dịp tổ chức các hoạt động về nguồn tại Nghệ An, Sáng 4/11/2023, Đoàn cán bộ, viên chức Vietcombank Tây Sài Gòn đến thăm hỏi, tặng quà, tri ân các thương binh, bệnh binh, thân nhân người có công đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An ( thuộc xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Làng Ngưa Thôn- Đại Bản: Những thành quả sau 5 năm sáp nhập làng

Làng Ngưa Thôn- Đại Bản: Những thành quả sau 5 năm sáp nhập làng
Làng Ngư Thôn- Đại Bản thuộc xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, có diện tích trên 182 ha, với số dân là 1.882 nhân khẩu. Làng Ngưa Thôn – Đại Bản là một vùng quê chiêm trũng, nhân dân đa phần sống bằng nghề nông nghiệp thuần túy. Trong nhiều năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới nhân dân trong làng đã không ngừng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng làng quê văn minh giàu đẹp.
Xem thêm
Triển khai thu hồi đất thực hiện dự án Đường nối vào cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu

Triển khai thu hồi đất thực hiện dự án Đường nối vào cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu

Ngày 21/2, UBND Phường 12, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu họp triển khai Thông báo thu hồi đất và phổ biến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thi công dự án đường nối vào cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu: Từ nút giao vòng xoay Vũng Vằn, huyện Long Điền đến đường ven biển, ĐT994, phường 12, TP. Vũng Tàu.
Giải quyết dứt điểm vướng mắc về đấu thầu thuốc, vật tư, thiết bị y tế

Giải quyết dứt điểm vướng mắc về đấu thầu thuốc, vật tư, thiết bị y tế

Chiều 21/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Y tế, một số bộ, ngành, sở y tế, bệnh viện nghe báo cáo, cho ý kiến về dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu năm 2023 về lựa chọn nhà thầu (Nghị định).
Việt Nam đang tự tin thực hiện mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Việt Nam đang tự tin thực hiện mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Kết quả phòng chống sốt rét ở Việt Nam đã đạt được là vô cùng to lớn và là điểm sáng của khu vực và thế giới. Trong đó, công tác phòng chống sốt rét của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương đã góp phần làm giảm sâu cả 3 tiêu chí: số mắc, số tử vong, số vụ dịch. Đến năm 2023 đã có 46 tỉnh được công nhận loại trừ sốt rét và Việt Nam đang tự tin thực hiện mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030.
Lý do Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội bị phạt tiền và đình chỉ tuyển sinh 2 ngành?

Lý do Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội bị phạt tiền và đình chỉ tuyển sinh 2 ngành?

Chánh thanh tra Bộ LĐ-TB&XH vừa có Kết luận thanh tra số 31/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội.
Quỹ Tiếp sức Tài năng tỉnh An Giang: Họp mặt tôn vinh cá nhân tiêu biểu năm học 2023 - 2024

Quỹ Tiếp sức Tài năng tỉnh An Giang: Họp mặt tôn vinh cá nhân tiêu biểu năm học 2023 - 2024

Sáng 14/2/2024, (mùng 5 Tết Giáp Thìn), Hội đồng Quản lý và Ban Điều hành Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang tổ chức Chương trình Họp mặt tôn vinh cá nhân tiêu biểu năm học 2023 - 2024, khen thưởng cho nhiều cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các lĩnh vực.
Trường Đại học Công đoàn: Khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục Quốc gia

Trường Đại học Công đoàn: Khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục Quốc gia

Trường Đại học Công đoàn với bề dày 77 năm xây dựng và phát triển, không những là “cái nôi” đào tạo cán bộ công đoàn các cấp, mà còn là cơ sở giáo dục đại học uy tín, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, ngày càng khẳng định vị thế vững chắc trong hệ thống giáo dục quốc gia. Mỗi viên chức, người lao động và người học đều tự hào về ngôi trường vinh dự được 5 lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm.
Phiên bản di động