Xây dựng nông thôn mới là để nâng cao chất lượng cuộc sống ở Tế Nông

Sau nhiều năm nỗ lực, đến năm 2021 xã Tế nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Hiện nay, cán bộ và nhân dân xã Tế Nông đang tiếp tục nâng cao các tiêu chí làm bước đệm để thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao. Với sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, diện mạo nông thôn trên toàn xã ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh; chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng lên.
Xây dựng nông thôn mới là để nâng cao chất lượng cuộc sống ở Tế Nông
Ông Lê Hùng Đỉnh, Chủ tịch UBND xã Tế Nông

Xác định chủ thể trong xây dựng NTM chính là người dân, nên Đảng bộ xã Tế Nông đã chỉ đạo các cấp ủy, Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy nội lực thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao trên địa bàn. Đặc biệt, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng NTM nâng cao đã tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân và huy động được mọi nguồn lực đầu tư phát triển địa phương. Trên tinh thần đó xã thường xuyên thông tin, tuyên truyền về xây dựng NTM nâng cao tại các cuộc hội nghị, loa truyền thanh xã, để cấp uỷ, chính quyền và người dân hiểu, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện. Nâng cao trình độ nhận thức, tư duy của cán bộ, người dân về xây dựng NTM nâng cao.

Xây dựng nông thôn mới là để nâng cao chất lượng cuộc sống ở Tế Nông
Hệ thống cầu, đường giao thông liên xã được xây dựng giúp người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nội dung như: Phát động phong trào xây dựng các mô hình nhà sạch, vườn đẹp, ngõ văn minh, chỉnh trang nhà cửa, tường rào, mở rộng, nâng cấp đường làng ngõ xóm, mở rộng góc cua ngã ba ngã tư, xây dựng vườn hộ, vận động các chi hội thực hiện các mô hình tự quản như trồng cây xanh bóng mát dọc các tuyến đường và nhà văn hóa thôn, thường xuyên vệ sinh môi trường, trục vớt rác thải, trồng chắm dặm hoa, nhổ cỏ lề đường ít nhất 1 tuần 1 lần đối với các thôn, 1 lần/tháng đối với toàn xã.

Phát động phong trào thi đua "Xây dựng thành công xã NTM, hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao, thôn kiểu mẫu". Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, chủ động phát hiện các tập thể, cá nhân có cách làm hay, các mô hình mới có hiệu quả để động viên, khen thưởng kịp thời, để phổ biến, nhân ra diện rộng.

Xây dựng nông thôn mới là để nâng cao chất lượng cuộc sống ở Tế Nông
Cơ giới hóa được đưa vào đồng ruộng

Từ năm 2022, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo việc tiếp tục duy trì hoàn thiện, nâng cao 19 tiêu chí theo Quyết định số 318/QĐ - TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 32/QĐ – UBND ngày 10/8/2022 của UBND Tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành bộ tiêu chí xây dựng xã NTM giai đoạn 2022 – 2025.

Qua rà soát, đánh giá các tiêu chí cho đến thời điểm hiện tại xã Tế Nông có17/19 tiêu chí đạt, còn lại 2 tiêu chí đã đạt nhưng một số tiêu chí còn yếu (theo rà soát). Xã tập trung chỉ đạo phong trào nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng theo hướng văn minh, hiện đại và đạt mục tiêu mặt đường 3m, nền đường 4m theo quy định. Bên cạnh đó Trường THCS Tế Nông đã được đầu tư nâng cấp tu sửa hệ thống công trình nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng, khu vực sân, cổng trường cùng các cơ sở vật chất khác. Đang tiếp tục thi công xây dựng nhà hiệu bộ và lớp học 2 tầng, 10 phòng mới trường THCS để đạt trường chuẩn quốc gia trong năm 2024.

Kết quả huy động nguồn lực xây dựng NTM từ năm 2022-2024, với tổng kinh phí thực hiện là: 16,987 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách huyện là: 10 tỷ đồng; chiếm 68,5%. Ngân sách xã là 6,987 tỷ đồng; chiếm 31,5 %. Trong năm 2022 – 2023 nhân dân trong xã đã tự đầu tư kinh phí để xây mới, nâng cấp, sữa chữa nhà ở khuôn viên hộ đình, với tổng kinh phí ước tính: 15 tỷ đồng.

Xây dựng nông thôn mới là để nâng cao chất lượng cuộc sống ở Tế Nông
Những con đường bê tông thôn xóm được nhân dân đóng góp xây dựng khang trang

Có thể nói, sau 3 năm thực hiện duy trì và nâng cao các tiêu chí xã NTM, với sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, UBND sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các đoàn thể và đặc biệt là sự đồng thuận của người dân, xã Tế Nông đã đạt được những kết quả quan trọng, đảm bảo duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Với nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân làm cho đời sống của người dân đã thực sự thay đổi. Bộ mặt địa phương được đổi mới, văn minh hơn, cảnh quan môi trường sạch đẹp, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, điều kiện sống của người dân được nâng cao; công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, giáo dục đào tạo phát triển toàn diện; trật tự xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng Nông thôn mới ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực.

Để phát huy hơn nữa, hiện nay Tế Nông đang thực hiện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã. Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã, phân công các thành viên Ban chỉ đạo chỉ đạo, hướng dẫn các thôn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, xây dựng xã NTM nâng cao, xây dựng thôn NTM kiểu mẫu trong các giai đoạn tiếp theo.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về NTM để cấp uỷ, chính quyền và người dân hiểu, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện. Nâng cao trình độ nhận thức, tư duy của cán bộ, người dân về xây dựng NTM, tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao.

Xây dựng nông thôn mới là để nâng cao chất lượng cuộc sống ở Tế Nông
Bên cạnh việc chăm sóc phát triển cây lúa thì cây cói cũng được xã chú trọng

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong huy động đóng góp của cộng đồng dân cư để đầu tư xây dựng công trình. Phải công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, sử dụng có hiệu quả nguồn lực huy động từ bên ngoài để tạo niềm tin cho các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đóng góp cho xây dựng NTM nâng cao ở địa phương.

Đẩy mạnh cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, thực hiện tốt chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét các tiêu chí văn hóa, xã hội, môi trường thông qua việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và phát huy tốt sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng dân cư. Từ đó tạo nhiều cơ hội cho người dân nông thôn được thụ hưởng thành quả, lợi ích từ việc xây dựng NTM, tiến tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Điều chỉnh nguồn vốn lấy từ kinh phí quy hoạch đất và các nguồn thu khác của xã, khuyến khích hỗ trợ xây dựng, nâng cấp, mở rộng đường giao thông, các công trình xây dựng, cở sở hạ tầng khác.

Xây dựng nông thôn mới là để nâng cao chất lượng cuộc sống ở Tế Nông
Cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân đang được hiện diện

Tuy nhiên, để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tế Nông khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 về chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 xây dựng thành công xã đạt chuẩn tất cả các chỉ tiêu NTM, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã thì cũng rất cần nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Tỉnh, của Huyện về việc đầu tư xây dựng các công trình để hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao và tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa trong xây dựng NTM giai đoạn tiếp theo.

Tân Thành

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Nhiều cách làm trong phát triển cây trồng hàng hoá ở Thanh Chương

Nhiều cách làm trong phát triển cây trồng hàng hoá ở Thanh Chương

Với định hướng phát triển nông nghiệp hàng hoá, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã, đang có bước đi, cách làm đổi mới, sáng tạo. Hiệu quả mang lại là diện tích cây trồng hàng hoá và giá trị kinh tế nông nghiệp tăng lên theo từng năm.
Địa chỉ tin cậy cho Người cao tuổi

Địa chỉ tin cậy cho Người cao tuổi

Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đã và đang trở thành địa chỉ uy tín, tin cậy cho nhiều đối tượng, đặc biệt là đối với người cao tuổi trên địa bàn.
Nghề báo, niềm đam mê cháy bỏng trong tôi

Nghề báo, niềm đam mê cháy bỏng trong tôi

Tôi thường nghĩ: “Khi đã dấn thân vào nghề báo, ngoài những kiến thức đã được đào tạo bài bản từ giảng đường đại học, mỗi phóng viên, nhà báo phải trải qua một quá trình rèn luyện, tích lũy tri thức, chuẩn bị và hoàn thiện rất nhiều các kĩ năng để có thể làm, làm tốt và trụ vững được với nghề…”.
Nữ Bí thư Chi bộ cao tuổi chăm chỉ việc làng

Nữ Bí thư Chi bộ cao tuổi chăm chỉ việc làng

Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi về thăm thôn Đoàn Kết, xã Âu Lâu, TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) là quang cảnh thoáng đãng, sạch đẹp từ đường chính đến tận các gia đình. Từ nhiều năm nay, thôn thuộc diện “3 không” (không có người nghiện ma túy, không có người vi phạm pháp luật và không có người thụ án tù). Có được thành công như ngày hôm nay, phải kể đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tận tâm, tận tình và trách nhiệm của nữ Bí thư Chi bộ cao tuổi Nguyễn Thị Tâm.
Phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong những năm qua xã Trường Giag luôn xác định việc xây dựng Nông thôn mới (NTM) là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng và nhà nước. Do vậy, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng thuận, quyết tâm của nhân dân trong xã đã đạt được những thành tựu quan trọng, làm nền tảng hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao.

Tin khác

Tự hào và tin yêu trong trái tim người cao tuổi

Tự hào và tin yêu trong trái tim người cao tuổi
Nhân dịp kỉ niệm Ngày NCT Việt Nam (6/6), 83 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941-6/6/2024), Hội NCT các cấp tổ chức sôi nổi nhiều hoạt động như giao lưu văn nghệ, thể thao, tọa đàm, lễ kỉ niệm gắn với sơ kết giữa nhiệm kì và sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm. Từ đó, tạo không khí vui tươi, phấn chấn trong lớp người “cây cao bóng cả”. Có thể nói, trong mỗi trái tim, tình cảm của NCT đều trào dâng niềm tự hào về những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc…

Người cao tuổi “giữ lửa” nghề truyền thống lâu đời

Người cao tuổi “giữ lửa” nghề truyền thống lâu đời
Từ bao đời nay, nghề đan lát ở xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê không chỉ mang lại giá trị kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân mà còn góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, có một thời gian làng nghề đứng trước tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, có nguy cơ thất truyền, thậm chí nhiều người không còn mặn mà với nghề truyền thống. Nhưng, bằng tình yêu nghề và lòng tin vào những giá trị bền vững mà sản phẩm thủ công chất liệu tự nhiên đem lại, nhiều gia đình ở Ngô Xá, nhất là lớp người cao tuổi (NCT) vẫn gắn bó, gìn giữ và trao truyền, nỗ lực phát huy giá trị tinh hoa nghề đan lát…

Bài 3: Sinh kế và khởi nghiệp đối với người cao tuổi

Bài 3: Sinh kế và khởi nghiệp đối với người cao tuổi
Phần lớn NCT ở nước ta cuộc sống còn khó khăn, thu nhập thấp; nhiều người không có thu nhập, sống phụ thuộc vào con, cháu. Trong đó khoảng 70% NCT ở Việt Nam sống tại khu vực nông thôn cuộc sống chủ yếu là làm nông nghiệp, có đến hơn 70% NCT không có tích lũy vật chất và chỉ có chưa đầy 30% NCT sống bằng lương hưu hay trợ cấp xã hội.

Bài 2: Lao động để hỗ trợ con cháu

Bài 2: Lao động để hỗ trợ con cháu
Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hi”, đáng lẽ là thời điểm để nghỉ ngơi và an dưỡng, thì nhiều NCT vẫn lặng lẽ mưu sinh trên từng con phố. Dù mệt mỏi hay đau ốm, họ vẫn cố gắng gượng bán cho hết hàng để kiếm thêm đôi ba đồng. Với họ, đó là niềm hạnh phúc khi không phải phụ thuộc vào con cháu…

Bài 1: Nỗi lo cơm áo, gạo tiền

Bài 1: Nỗi lo cơm áo, gạo tiền
Lẽ ra ở cái tuổi được nghỉ ngơi để tận hưởng cuộc sống an nhàn, sum vầy bên con cháu. Nhưng hiện nay nhiều NCT hàng ngày vẫn phải nhọc nhằn mưu sinh để lo cho từng miếng ăn, cái mặc...

Đẩy mạnh Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Đẩy mạnh Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đã quyết liệt triển khai. Với Dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển các mô hình giảm nghèo đang triển khai tốt, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

Xây dựng TP Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

Xây dựng TP Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên
Chiến thắng Buôn Ma Thuột đã đi vào lịch sử, là một trong những chiến thắng oanh liệt nhất trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta, mở màn thắng lợi cho cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Chiến thắng vẻ vang ngày ấy là ý chí, lòng quyết tâm của thế hệ trẻ hôm nay đã và đang nỗ lực lao động phát triển kinh tế - xã hội – an ninh – quốc phòng xây dựng TP Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Kẹo cu đơ Hà Tĩnh - ngọt ngào đắm say lòng người

Kẹo cu đơ Hà Tĩnh - ngọt ngào đắm say lòng người
Nhắc đến Hà Tĩnh, người ta thường nghĩ đến món kẹo cu đơ nức tiếng gần xa, thứ mà mỗi khi du khách đặt chân đến nơi đây sẽ được người dân địa phương mời thưởng thức kèm theo bát nước chè xanh như bày tỏ lòng thành hiếu khách, tạo thành một nét truyền thống từ bao đời nay.

Về làng có nhiều người trường thọ hỏi bí quyết sống lâu

Về làng có nhiều người trường thọ hỏi bí quyết sống lâu
Làng Lời, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ nằm bên dòng sông Thao hiền hòa, thơ mộng, quanh năm đỏ nặng phù sa. Hiện thôn Lời có 646 nhân khẩu thì có tới 175 NCT, trong đó có 9 cụ từ 100 tuổi trở lên. Đặc biệt, mảnh đất này có nhiều người không chỉ sống thọ, mà còn sống vui tươi, sum vầy cùng con cháu.

Chiến dịch Điện Biên Phủ trong ký ức cựu binh Trần Văn Tứ

Chiến dịch Điện Biên Phủ trong ký ức cựu binh Trần Văn Tứ
Kỷ niệm về "56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của các cựu chiến sĩ Điện Biên, trong đó có cựu binh Trần Văn Tứ. Để rồi mỗi lần có dịp ôn lại một thời binh nghiệp, ông không giấu nổi sự xúc động, tự hào, về năm tháng đầy gian khổ mà hào hùng của dân tộc, đã làm nên chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Tự hào chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển

Tự hào chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển
Qua 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành gắn liền với chặng đường đấu tranh anh dũng, bất khuất, đầy hy sinh, gian khổ, song cũng vô cùng vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân xã Thanh Liên. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng, Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Liên luôn phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh tổng hợp, năng động, sáng tạo, lãnh đạo nhân dân giành được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, tiên phong trên con đường đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nghệ An: Ấm lòng những bữa cơm không đồng đến với người cao tuổi và bệnh nhân chạy thận

Nghệ An: Ấm lòng những bữa cơm không đồng đến với người cao tuổi và bệnh nhân chạy thận
Với mong muốn giúp đỡ các bệnh nhân cao tuổi, bệnh nhân nghèo cũng như người dân có hoàn cảnh khó khăn đang phải chạy thận tại các bệnh viện trên địa bàn TP Vinh, vợ chồng chị Ngà và các tình nguyện viên trong nhóm thiện nguyện “bao đồng TP Vinh” đã mở 2 bếp ăn 0 đồng để lan tỏa những điều tốt đẹp.

Đồng sức đồng lòng, nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Đồng sức đồng lòng, nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Thanh Mai là xã miền núi, cách xa trung tâm và thường xuyên bị lũ lụt của huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Khởi đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trong điều kiện hết sức khó khăn. Tuy nhiên, với sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận của nhân dân, con em quê hương, phong trào xây dựng NTM đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Thanh Mai quyết tâm đồng sức đồng lòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.

Đoàn kết phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trong năm

Đoàn kết phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trong năm
Với chức năng là cơ quan tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị và tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân trên địa bàn huyện. Trong năm qua, đội ngũ cán bộ viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (VH-TT-TT&DL) huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa luôn đoàn kết nhất trí, tích cực học tập rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hiệu quả từ hợp nhất để nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận gắn với thực tế

Hiệu quả từ hợp nhất để nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận gắn với thực tế
Thực hiện quy định số 208 - QĐ/TW ngày 8/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII đổi tên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành Trung tâm Chính trị huyện. Sau khi triển khai mô hình, Trung tâm Chính trị huyện Nông Cống đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo các cấp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; lồng ghép nhiều chuyên đề phù hợp với từng đối tượng học viên; đổi mới phương pháp giảng dạy; quản lý học viên nghiêm túc. Đây là những nét nổi bật đã và đang được Trung tâm Chính trị huyện Nông Cống thực hiện. Nhờ đó, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn huyện không ngừng được nâng cao.
Xem thêm
Lần đầu diễn ra sự kiện Lễ hội Tinh hoa đất biển Bình Định năm 2024

Lần đầu diễn ra sự kiện Lễ hội Tinh hoa đất biển Bình Định năm 2024

Từ ngày 11 đến 15/7/2024, lần đầu tiên tại thành phố biển Quy Nhơn sẽ diễn ra Lễ hội Tinh hoa đất biển Bình Định năm 2024, chủ đề “Bình Định - Khát vọng biển” là chuỗi sự kiện giải trí, văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc sắc, hấp dẫn, ấn tượng.
Đề xuất điều chỉnh thời gian kê đơn, cấp thuốc điều trị dài ngày các bệnh mạn tính ổn định

Đề xuất điều chỉnh thời gian kê đơn, cấp thuốc điều trị dài ngày các bệnh mạn tính ổn định

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, ngày 11/6/2024 Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhận được công văn số 1748/BHXH-CSYT ngày của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc đề xuất thời gian kê đơn, cấp thuốc điều trị ngoại trú các bệnh mạn tính, trong đó có nội dung như sau: “Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có Công văn đề xuất Bộ Y tế điều chỉnh thời gian kê đơn, cấp thuốc đối với bệnh nhân mắc các bệnh mạn tính ổn định (như tiểu đường, tăng huyết áp…) với số lượng thuốc được kê đơn sử dụng tối thiểu 60 ngày, trong thời gian uống thuốc điều trị người bệnh cần đi khám bệnh thì vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.
Tỉnh Bạc Liêu: Họp mặt kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Tỉnh Bạc Liêu: Họp mặt kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chiều 20/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024).
Đại học Luật, Đại học Huế chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học

Đại học Luật, Đại học Huế chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học

Nâng cao chất lượng dạy học là nhiệm vụ Trường Đại học Luật được cấp trên và Đại học Huế giao. Để hoàn thành trọng trách là sự miệt mài của tập thể lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, sinh viên toàn trường không quản ngại khó khăn, vượt qua thử thách, dịch bệnh, hoàn thành xuất sắc vượt bật, đưa Ngành Luật lọt vào bảng xếp hạng Đại học Châu Á của Times Higher Education (THE).
Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nghề

Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nghề

Nhằm từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục của Trung tâm nói riêng và chất lượng giáo dục toàn ngành của huyện nói chung, tập thể Trung tâm GDNN - GDTX huyện Triệu Sơn đã tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tận tâm với sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng lên một tầm cao mới.
Người thầy say sưa với sự nghiệp báo chí truyền thông

Người thầy say sưa với sự nghiệp báo chí truyền thông

Hơn 4 thập kỷ qua, lĩnh vực báo chí truyền thông (BCTT) của nước ta ghi nhận dấu ấn cống hiến của PGS.TS Vũ Quang Hào cả về nghiên cứu, đào tạo lẫn “thực chiến” với nghề. Nay đã tuổi 70, ở ông vẫn vẹn nguyên sự tận tâm, say sưa đó. Nhân dịp Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, phóng viên (PV) Tạp chí Người cao tuổi có cuộc trò chuyện, mạn đàm cùng ông.
Phiên bản di động