Xã Trường Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa:

Phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong những năm qua xã Trường Giag luôn xác định việc xây dựng Nông thôn mới (NTM) là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng và nhà nước. Do vậy, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng thuận, quyết tâm của nhân dân trong xã đã đạt được những thành tựu quan trọng, làm nền tảng hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao.
Phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Đường NTM ở xã Trường Giang

Xã Trường Giang có 6 thôn (làng), 1.898 hộ quản lý hành chính và 7.537 nhân khẩu. Lực lượng lao động của xã đông, nguồn lao động trẻ chiếm tỷ lệ cao. Đây là nguồn lao động dồi dào thuận lợi cho phát triển kinh tế của xã. Nhiều năm qua người dân trong vùng luôn nêu cao tinh thần lao động hăng say trong công việc, nâng cao đời sống vật chất cho bản thân, gia đình và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sau 4 năm thực hiện duy trì và nâng cao các tiêu chí xã NTM, với sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, UBND, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các đoàn thể và đặc biệt là sự đồng thuận của người dân, xã Trường Giang đã đạt được những kết quả quan trọng, đảm bảo duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM.

Phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Những con đường và những ngôi nhà được xây dựng khang trang

Với nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân làm cho đời sống của người dân đã thực sự thay đổi: Bộ mặt địa phương được đổi mới, cảnh quan môi trường sạch đẹp, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, điều kiện sống của người dân được nâng cao; công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, giáo dục đào tạo phát triển toàn diện; trật tự xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực.

Hiện nay Đảng ủy, UBND xã đang tiếp tục chỉ đạo việc cơ giới hoá đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp; khuyến khích mở rộng về quy mô, nâng cao chất lượng mô hình công nghệ cao, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện tại trên địa bàn xã có 4 mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại hộ ông Nguyễn Hữu Hiền, Lê Thế Hưng, Lê Thiên Lâm, Trịnh Văn Hùng, với tổng diện tích bể xây dựng là 30ha., nguồn vốn nhà nước hỗ trợ một phần và nhân dân tự đầu tư. Hoàn thành chương trình mục tiêu tích tụ ruộng đất tái cơ cấu nền nông nghiệp, tính đến thời điểm hiện tại xã Trường Giang đã vận động nhân dân tích tụ được 25ha đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển đổi linh hoạt sang mô hình trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, đáp ứng với xu thế kinh tế hội nhập, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người.

Phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Các công trình hạ tầng được đầu tư nâng cấp

Trong quá trình triển khai Chương trình xây dựng NTM được sự quan tâm hỗ trợ của Tỉnh, của Huyện hỗ trợ một số công trình phúc lợi trên địa bàn, xã đã quan tâm, chú trọng huy động tối đa nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ngoài nguồn lực ngân sách nhà nước các cấp trên các thôn chủ động vận động các nguồn lực khác, nhất là nguồn lực của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, con em xa quê thành đạt để chỉnh trang nâng cấp kiến thiết hạ tầng ở cơ sở.

Đến nay tổng nguồn kinh phí thực hiện là: 29.486.Triệu đồng (chưa tính kinh phí nhân dân đầu tư xây mới, nâng cấp nhà ở, khuôn viên gia đình). Trong đó: Ngân sách Trung ương, tỉnh là 7.500 Triệu đồng, chiếm 25.4%, đã cấp đến 28/02/2024 là 7.200 triệu đồng. Ngân sách huyện là 10.700 triệu đồng, chiếm 36.3%, đã cấp đến 28/02/2024 là 8.000 triệu đồng. Ngân sách xã là 11.286 triệu đồng, chiếm 38.3 %, đã cấp đến 28/02/2024 là 843 triệu đồng.

Trong năm 2022 – 2023, nhân dân trong xã đã tự đầu tư kinh phí để xây mới, nâng cấp, sữa chữa nhà ở khuôn viên hộ gia đình với tổng kinh phí ước tính 18.000 triệu đồng. Nguồn kinh phí tiếp tục huy động thực hiện để hoàn thành các tiêu chí là 56.500 triệu đồng. Dự kiến đề nghị trung ương, tỉnh hỗ trợ là 14.000 triệuđồng.

Việc quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn vốn đầu tư do ngân sách nhà nước cho chương trình xây dựng nông thôn mới là một nội dung quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội và hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn. Để đảm bảo quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, HĐND, UBND xã đã phân bổ, quản lý, sử dụng đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng mục đích, đúng đối tượng. Ngân sách cấp xã ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thiện các tiêu chí giao thông, thủy lợi, đường điện ánh sáng, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa, đầu tư phát triển sản xuất. Nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm ưu tiên đầu tư các công trình phục vụ phát triển sản xuất, dân sinh như: Công trình kiên cố hóa kênh mương, xử lý rác thải, giao thông, trường học, trạm y tế, sân vận động, nhà văn hóa... Việc huy động nguồn đóng góp của Nhân dân phục vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao được thực hiện theo phương châm " dân biết , dân bàn , dân làm , dân hưởng thụ ' với sự huy động đúng mức, đảm bảo công khai, dân chủ đã khơi dậy nguồn lực và sự chủ động tham gia của người dân vào việc kiến thiết, xây dựng quê hương.

Hiện Trường Giang đang tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã. Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã, phân công các thành viên Ban chỉ đạo chỉ đạo, hướng dẫn các thôn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, xây dựng xã NTM nâng cao, xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Chỉ đạo các thôn xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các tiêu chí trên địa bàn thôn; xây dựng chương trình phát triển sản xuất, triển khai thực hiện các mô hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về NTM nâng cao để cấp uỷ, chính quyền và người dân hiểu, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện. Nâng cao trình độ nhận thức, tư duy của cán bộ, người dân về xây dựng NTM nâng cao.

Phát động phong trào thi đua "Xây dựng NTM nâng cao" rộng khắp. Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, chủ động phát hiện các tập thể, cá nhân có cách làm hay, các mô hình mới có hiệu quả để động viên, khen thưởng kịp thời, phổ biến, nhân ra diện rộng.

Huy động đóng góp của nhân dân phải thực hiện đúng quy chế dân chủ, không huy động quá sức dân; công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, sử dụng có hiệu quả nguồn lực huy động từ bên ngoài để tạo niềm tin cho các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đóng góp cho xây dựng NTM nâng cao ở địa phương.

Phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Ngoài sản xuất nông nghiệp người dân tập trung phát triển nghề nón lá truyền thống

Đẩy mạnh cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tập trung chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, đề án cho phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu phát triển; đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch cơ cấu ngành nông nghiệp; Từng bước đô thị hóa nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Chú trọng triển khai thực hiện các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp. Quan tâm công tác điều hành nước tưới, tiêu; công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, công tác phòng chống thiên tai. Tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục phát triển y tế, văn hóa, giáo dục, bảo vệ môi trường và an ninh trên địa bàn xã.

Hiện nay xã đang tiến hành thực hiện các nội dung theo Nghị quyết HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026 để hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao bằng nguồn lực từ tiền cấp quyền sử dụng đất và các nguồn hợp pháp khác, Để đạt được lộ trình đề ra xã Trường Giang rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Tỉnh, của Huyện để xã hoàn thành việc đầu tư xây dựng các công trình phục vụ việc hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao tiến đến xây dựng NTM kiểu mẫu.

Tân Thành

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Chữa bệnh cứu người là hạnh phúc nhất đời mình

Chữa bệnh cứu người là hạnh phúc nhất đời mình

Bằng những bài thuốc nam do cha ông truyền lại, Lương y Hà Duy Bồi, xóm Dẹ 2, xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ nêu tấm gương sáng của một thầy thuốc giàu tình thương, coi việc chữa bệnh cho mọi người là mục đích cao cả nhất, hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.
“Phép thuật” thu phục lòng người của Bí thư Hồ Hữu Hải

“Phép thuật” thu phục lòng người của Bí thư Hồ Hữu Hải

Gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy với công việc; khéo léo trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. Đó là ấn tượng ban đầu khi được tiếp xúc, trò chuyện với ông Hồ Hữu Hải, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Khối 10, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ và Chủ nhiệm CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) Khối 10, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
“Bí quyết” sống thọ của NCT xã Yên Dương

“Bí quyết” sống thọ của NCT xã Yên Dương

Các cụ Lý Văn Khoa, 96 tuổi, Ôn Thị Tư, 98 tuổi, ở khu Đồng Pheo, xã Yên Dương, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc; tuy tuổi đã cao nhưng vẫn minh mẫn, khỏe khoắn, nước da đỏ hồng, giọng nói vang khỏe, dõng dạc và vẫn tham gia lao động sản xuất cùng con, cháu.
Có một nơi người cao tuổi đam mê…

Có một nơi người cao tuổi đam mê…

Nhân dịp kỉ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2024), tôi cùng mấy đồng nghiệp Đài Truyền hình Việt Nam lên thăm huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên theo lời mời của Hội NCT tỉnh. Ông Nguyễn Tiến Lợi, Phó Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh phấn khởi: "Chúng tôi muốn giới thiệu cho các nhà báo một mô hình đặc biệt, thành lập trong bối cảnh đặc biệt, là nơi tập hợp những hội viên cao tuổi đam mê làm kinh tế và mê luôn cả việc làm từ thiện, thích đóng góp cho xã hội”.
Hành trình 30 năm xây dựng và trưởng thành

Hành trình 30 năm xây dựng và trưởng thành

30 năm qua, từ một phường cơ sở vật chất hầu như chưa có gì, văn hóa, xã hội chưa phát triển; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội không ổn định, đặc biệt là tệ nạn ma túy còn nhiều phức tạp… Đảng bộ và nhân dân phường Đông Vĩnh đã vượt qua nhiều khó khăn để có ngày hôm nay: một phường được đánh giá là phát triển khá toàn diện, hai lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Tin khác

Bài 3: Giải pháp cho các cơ sở nhà đất đang bỏ hoang

Bài 3: Giải pháp cho các cơ sở nhà đất đang bỏ hoang
Sau hơn 4 năm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, hiện hàng chục cơ sở nhà đất là trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, trạm Y tế, trường học... dôi dư ở Phú Thọ vẫn đang bỏ hoang gây lãng phí. Nhiều giải pháp đã được đưa ra nhưng liệu có được thực hiện quyết liệt, mang lại hiệu quả hay không?

Bài 2: Nhếch nhác những trụ sở xã bỏ hoang

Bài 2: Nhếch nhác những trụ sở xã bỏ hoang
Hơn 4 năm thực hiện sáp nhập, các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã hoạt động ổn định, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra, tạo sự tin tưởng, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Tuy nhiên, đến nay, do nhiều vướng mắc, bất cập nên vẫn còn một số nhà, đất, công sở dôi dư không còn nhu cầu sử dụng đang xuống cấp nghiêm trọng, nhếc nhác.

Bài 1: Trụ sở bỏ hoang gây lãng phí, mất mĩ quan

Bài 1: Trụ sở bỏ hoang gây lãng phí, mất mĩ quan
Thực hiện chủ trương sáp nhập địa giới hành chính cấp xã ở Phú Thọ đã tinh giản được bộ máy hành chính, cắt giảm chi phí ngân sách nhà nước… Nhưng hiện nay, vẫn còn tình trạng nhiều trụ sở xã (cũ), trường học, trạm y tế còn mới toanh, chưa có phương án xử lí dứt điểm.

Chuyện tình cảm động của vợ chồng thương binh mù

Chuyện tình cảm động của vợ chồng thương binh mù
Chiến tranh đã cướp đi đôi mắt và cánh tay; không những thế, trên thân thể của họ còn đầy những thương tích. Dù trong cảnh mù lòa, hai người đã tìm thấy và đi đến với nhau bằng tình yêu đích thực để hát tiếp bài ca chiến thắng vượt lên số phận. Đó là cặp vợ chồng thương binh mù Đào Xuân Tình và Cao Thị Hải (hiện sống ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh nặng (ĐDTBN) Nghệ An).

Nhiều cách làm trong phát triển cây trồng hàng hoá ở Thanh Chương

Nhiều cách làm trong phát triển cây trồng hàng hoá ở Thanh Chương
Với định hướng phát triển nông nghiệp hàng hoá, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã, đang có bước đi, cách làm đổi mới, sáng tạo. Hiệu quả mang lại là diện tích cây trồng hàng hoá và giá trị kinh tế nông nghiệp tăng lên theo từng năm.

Địa chỉ tin cậy cho Người cao tuổi

Địa chỉ tin cậy cho Người cao tuổi
Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đã và đang trở thành địa chỉ uy tín, tin cậy cho nhiều đối tượng, đặc biệt là đối với người cao tuổi trên địa bàn.

Nghề báo, niềm đam mê cháy bỏng trong tôi

Nghề báo, niềm đam mê cháy bỏng trong tôi
Tôi thường nghĩ: “Khi đã dấn thân vào nghề báo, ngoài những kiến thức đã được đào tạo bài bản từ giảng đường đại học, mỗi phóng viên, nhà báo phải trải qua một quá trình rèn luyện, tích lũy tri thức, chuẩn bị và hoàn thiện rất nhiều các kĩ năng để có thể làm, làm tốt và trụ vững được với nghề…”.

Nữ Bí thư Chi bộ cao tuổi chăm chỉ việc làng

Nữ Bí thư Chi bộ cao tuổi chăm chỉ việc làng
Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi về thăm thôn Đoàn Kết, xã Âu Lâu, TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) là quang cảnh thoáng đãng, sạch đẹp từ đường chính đến tận các gia đình. Từ nhiều năm nay, thôn thuộc diện “3 không” (không có người nghiện ma túy, không có người vi phạm pháp luật và không có người thụ án tù). Có được thành công như ngày hôm nay, phải kể đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tận tâm, tận tình và trách nhiệm của nữ Bí thư Chi bộ cao tuổi Nguyễn Thị Tâm.

Tự hào và tin yêu trong trái tim người cao tuổi

Tự hào và tin yêu trong trái tim người cao tuổi
Nhân dịp kỉ niệm Ngày NCT Việt Nam (6/6), 83 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941-6/6/2024), Hội NCT các cấp tổ chức sôi nổi nhiều hoạt động như giao lưu văn nghệ, thể thao, tọa đàm, lễ kỉ niệm gắn với sơ kết giữa nhiệm kì và sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm. Từ đó, tạo không khí vui tươi, phấn chấn trong lớp người “cây cao bóng cả”. Có thể nói, trong mỗi trái tim, tình cảm của NCT đều trào dâng niềm tự hào về những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc…

Người cao tuổi “giữ lửa” nghề truyền thống lâu đời

Người cao tuổi “giữ lửa” nghề truyền thống lâu đời
Từ bao đời nay, nghề đan lát ở xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê không chỉ mang lại giá trị kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân mà còn góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, có một thời gian làng nghề đứng trước tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, có nguy cơ thất truyền, thậm chí nhiều người không còn mặn mà với nghề truyền thống. Nhưng, bằng tình yêu nghề và lòng tin vào những giá trị bền vững mà sản phẩm thủ công chất liệu tự nhiên đem lại, nhiều gia đình ở Ngô Xá, nhất là lớp người cao tuổi (NCT) vẫn gắn bó, gìn giữ và trao truyền, nỗ lực phát huy giá trị tinh hoa nghề đan lát…

Xây dựng nông thôn mới là để nâng cao chất lượng cuộc sống ở Tế Nông

Xây dựng nông thôn mới là để nâng cao chất lượng cuộc sống ở Tế Nông
Sau nhiều năm nỗ lực, đến năm 2021 xã Tế nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Hiện nay, cán bộ và nhân dân xã Tế Nông đang tiếp tục nâng cao các tiêu chí làm bước đệm để thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao. Với sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, diện mạo nông thôn trên toàn xã ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh; chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng lên.

Bài 3: Sinh kế và khởi nghiệp đối với người cao tuổi

Bài 3: Sinh kế và khởi nghiệp đối với người cao tuổi
Phần lớn NCT ở nước ta cuộc sống còn khó khăn, thu nhập thấp; nhiều người không có thu nhập, sống phụ thuộc vào con, cháu. Trong đó khoảng 70% NCT ở Việt Nam sống tại khu vực nông thôn cuộc sống chủ yếu là làm nông nghiệp, có đến hơn 70% NCT không có tích lũy vật chất và chỉ có chưa đầy 30% NCT sống bằng lương hưu hay trợ cấp xã hội.

Bài 2: Lao động để hỗ trợ con cháu

Bài 2: Lao động để hỗ trợ con cháu
Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hi”, đáng lẽ là thời điểm để nghỉ ngơi và an dưỡng, thì nhiều NCT vẫn lặng lẽ mưu sinh trên từng con phố. Dù mệt mỏi hay đau ốm, họ vẫn cố gắng gượng bán cho hết hàng để kiếm thêm đôi ba đồng. Với họ, đó là niềm hạnh phúc khi không phải phụ thuộc vào con cháu…

Bài 1: Nỗi lo cơm áo, gạo tiền

Bài 1: Nỗi lo cơm áo, gạo tiền
Lẽ ra ở cái tuổi được nghỉ ngơi để tận hưởng cuộc sống an nhàn, sum vầy bên con cháu. Nhưng hiện nay nhiều NCT hàng ngày vẫn phải nhọc nhằn mưu sinh để lo cho từng miếng ăn, cái mặc...

Đẩy mạnh Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Đẩy mạnh Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đã quyết liệt triển khai. Với Dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển các mô hình giảm nghèo đang triển khai tốt, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.
Xem thêm
Tỉnh Quảng Ngãi: Dự án Nâng cấp, mở rộng cảng cá Tịnh Hòa chậm bàn giao mặt bằng

Tỉnh Quảng Ngãi: Dự án Nâng cấp, mở rộng cảng cá Tịnh Hòa chậm bàn giao mặt bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền yêu cầu Sở NN và PTNT, UBND thành phố Quảng Ngãi sớm bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh triển khai thi công dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi.
Tỉnh Bình Định: Thành lập thị trấn Cát Khánh, huyện Phù Cát

Tỉnh Bình Định: Thành lập thị trấn Cát Khánh, huyện Phù Cát

Việc thành lập thị trấn Cát Khánh, huyện Phù Cát sẽ tạo điều kiện phát huy tối đa các tiềm năng và lợi thế sẵn có, thu hút đầu tư phát triển của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý của chính quyền các cấp, thuận lợi trong việc xây dựng, phát triển đô thị.
Tỉnh Bình Định: Chính sách bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống

Tỉnh Bình Định: Chính sách bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống

UBND tỉnh Bình Định vừa có Tờ trình HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết một số chính sách bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định, giai đoạn 2024 – 2028. Đây là chính sách đặc thù dành cho nghệ sĩ ngoài công lập, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống trong giai đoạn mới.
Nghệ An: Nhiều trường THPT công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Nghệ An: Nhiều trường THPT công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Ngày 16/7, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, sau khi UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu công bố điểm trúng tuyển đợt 1 vào lớp 10 các trường công lập trên đị
Điểm sáng về kết nạp đảng trong học sinh, sinh viên

Điểm sáng về kết nạp đảng trong học sinh, sinh viên

Năm 2021, học sinh lớp 12 đầu tiên của TP Vĩnh Yên vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng là em Trần Ánh Dương ở Trường THPT Vĩnh Yên. Trong 5 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố kết nạp được 71 đảng viên thì có 38 đảng viên là học sinh, sinh viên (HSSV)…
Trường THPT Lang Chánh luôn nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả xuất sắc về nhiều mặt

Trường THPT Lang Chánh luôn nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả xuất sắc về nhiều mặt

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Nhà trường luôn đặt phương trâm “Lấy học sinh làm trung tâm – chất lượng giáo dục làm nền tảng cho sự phát triển bền vững” lên hàng đầu
Phiên bản di động