Đóng góp ý kiến xây dựng dự án Luật liên quan đến Công an nhân dân

Chiều 9/3, một số tỉnh đã tổ chức Tọa đàm, Hội thảo về việc đóng góp, xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân".
Đóng góp ý kiến xây dựng dự án Luật liên quan đến Công an nhân dân
Quang cảnh Tọa đàm.

Chiều 9/3, Công an thành phố Hải Phòng tổ chức Tọa đàm "Nghiên cứu làm rõ những vấn đề thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân".

Dự Tọa đàm có đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Công an thành phố Hải Phòng cùng đông đảo lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong thành phố.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập cho rằng, việc xây dựng và hoàn thiện các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì được xác định là nhiệm vụ quan trọng cần có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Qua đó, cũng nhằm thống nhất về quan điểm, nhận thức, vai trò và ý nghĩa của các dự án Luật đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung, góp phần tăng cường và phát huy vai trò của lực lượng Công an thành phố nói riêng trong công tác đấu tranh phòng ngừa hiệu quả những hành vi xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng cho hay, những ý kiến của cuộc tọa đàm sẽ góp phần nhằm làm rõ sự cần thiết, những luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện các dự án Luật do Bộ Công an xây dựng một cách hiệu quả.

Cùng với đó, các ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp để báo cáo Bộ Công an về sự đồng thuận, ủng hộ của lãnh đạo, chính quyền thành phố trong xây dựng, hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội. Qua đó cũng sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, địa phương đối với lực lượng Công an thành phố trong quá trình triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Tại Tọa đàm, nhiều ý kiến đóng góp của lãnh đạo chính quyền các quận, huyện, sở, ngành và công an các phòng, ban và các địa phương đã đóng góp nhiều ý kiến từ thực tiễn hoạt động tại cơ sở như: những vấn đề đặt ra trong huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; sự bất cập của hệ thống pháp luật hiện nay về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ nhìn từ thực tiễn Hải Phòng; vướng mắc trong chế độ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở; bất cập trong quản lý các công trình hạ tầng giao thông…

Các đại biểu cũng tập trung đánh giá, làm rõ những vấn đề trọng tâm, vấn đề thực tiễn đặt ra, cùng những hạn chế, khó khăn. Đồng thời, cũng đề xuất các vấn đề, nội dung phục vụ xây dựng, hoàn thiện các dự án Luật.

Để tăng cường vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở nói riêng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, Bộ Công an đã được Chính phủ giao chủ trì xây dựng 3 dự án Luật: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Chiều 9/3, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo góp ý về dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự và Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham gia đã tập trung thảo luận, làm rõ những nội dung trọng tâm của 2 dự án luật. Về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, các ý kiến tham luận đã chỉ rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; phân tích, đánh giá về thực tiễn công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hiện nay…

Hầu hết các ý kiến đều cho rằng, lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở chính là sợi dây gắn kết hết sức quan trọng của lực lượng Công an với quần chúng nhân dân, là cánh tay nối dài của lực lượng Công an nhân dân, từ đó thống nhất ý kiến về việc cần sớm ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Cùng với đó, các đại biểu tham gia hội thảo cũng cho rằng, an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải đường bộ là các lĩnh vực rất lớn, đối tượng điều chỉnh khác nhau, nhưng lại được điều chỉnh trong cùng một luật dẫn đến không thể quy định đầy đủ, rõ ràng nhiều nội dung quan trọng thuộc từng lĩnh vực, phải ban hành rất nhiều văn bản dưới luật để hướng dẫn thực hiện. Vì vậy, phải xây dựng, ban hành các luật chuyên ngành để điều chỉnh từng lĩnh vực, trong đó ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để xây dựng thói quen, ý thức tự giác và hình thành văn hóa giao thông hiện đại. Nhiều đại biểu bày tỏ ý kiến thống nhất chuyển giao công tác quản lý, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cho Bộ Công an…

Đóng góp ý kiến xây dựng dự án Luật liên quan đến Công an nhân dân
Hội thảo về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thu hút sự tham gia của đông đảo các đơn vị, địa phương trên địa bàn.

Theo Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Luật Giao thông đường bộ 2008 hiện hành đang điều chỉnh đồng thời 2 lĩnh vực khác nhau, gồm: An toàn giao thông; kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải đường bộ. Đây là 2 lĩnh vực lớn, mục tiêu khác nhau nhưng lại điều chỉnh cùng trong một luật dẫn đến quy định không đầy đủ, rõ ràng, nhiều nội dung quan trọng phải ban hành nhiều văn bản dưới luật. Qua tham khảo, hiện không có quốc gia nào ban hành Luật Giao thông đường bộ bao gồm cả lĩnh vực an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng và vận tải đường bộ… Bởi vậy, việc ban hành Luật trật tự, ATGT đường bộ là cần thiết, đòi hỏi tất yếu, khách quan, cấp bách của thực tiễn, phù hợp với quy luật phát triển.

Trên cơ sở tiếp thu đầy đủ, nghiên cứu kỹ lưỡng các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội thảo, sẽ tổng hợp báo cáo, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo hoàn thiện dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để kịp trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

Đóng góp ý kiến xây dựng dự án Luật liên quan đến Công an nhân dân
Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học, thực tiễn xây dựng 2 dự án Luật.

Chiều 9/3, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội thảo khoa học, thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhấn mạnh: Hội thảo có nhiệm vụ phân tích, khẳng định, làm rõ thêm vị trí, vai trò, đánh giá những luận cứ lý luận, khoa học, thực tiễn của việc xây dựng hai Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đặc biệt là tổng kết, đánh giá, bàn những giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở và trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Hội thảo đã nhận được rất nhiều tham luận của các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia, trong và ngoài lực lượng Công an. Các tham luận đã phân tích, khẳng định, làm rõ thêm vị trí, vai trò, đánh giá những luận cứ khoa học, thực tiễn của việc xây dựng 2 Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đặc biệt là tổng kết, đưa ra những giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở và trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ hơn sự cần thiết, những tác động tích cực, tiêu cực có thể có của 2 dự án Luật. Những ý kiến tham gia trong Hội thảo có ý nghĩa quan trọng, góp phần tham mưu, hoạch định chính sách pháp luật cho Nhà nước.

Ban Tổ chức sẽ báo cáo kết quả Hội thảo với Bộ Công an làm cơ sở cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn giúp Bộ Công an tham mưu Chính phủ, Quốc hội xây dựng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, góp phần nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự, xây dựng xã hội ổn định phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đề xuất Bộ Công an được quyền dừng chuyến bay trong trường hợp khẩn cấp Đề xuất Bộ Công an được quyền dừng chuyến bay trong trường hợp khẩn cấp

Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị định về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu ...

Thành lập Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố Thành lập Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố

Chiều 23/2, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức ...

Theo Báo Nhân dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Cần xử lý nghiêm xe chở hàng cồng kềnh, quả tải

Cần xử lý nghiêm xe chở hàng cồng kềnh, quả tải

Xe quá tải, quá khổ, chở hàng cồng kềnh hiện là mối lo chung của người tham gia giao thông, song sẽ là “hiểm họa” khi những phương tiện này lưu thông trên đường cao tốc. Ghi nhận của phóng viên Tạp chí Ngày mới trên tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng.
Ngày 18/5 xét xử phúc thẩm mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Ngày 18/5 xét xử phúc thẩm mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Ngày 18/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xét xử bị cáo Trần Thị Hiền (SN 1975, mẹ nữ sinh C. M. D.) và bị cáo Vì Thị Thu (SN 1982) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Một đại lí kiện Công ty Grobest Industrial Việt Nam ra Tòa

Một đại lí kiện Công ty Grobest Industrial Việt Nam ra Tòa

Cho rằng Công TNHH Grobest Industrial Việt Nam chấm dứt hợp đồng bán hàng vô lí, một hộ kinh doanh ở tỉnh Sóc Trăng đã kiện doanh nghiệp này ra Tòa.
Từ ngày 1/6, xe không đủ điều kiện vẫn lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ bị phạt

Từ ngày 1/6, xe không đủ điều kiện vẫn lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ bị phạt

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, từ ngày 1/6, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ chính thức thí điểm 100% thu phí tự động không dừng các phương tiện di chuyển. Đồng thời, sẽ phạt nghiêm đối với các xe không đủ điều kiện cố tình lưu thông trên tuyến này.
Truy nã Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Truy nã Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Cơ quan điều tra xác định, thời điểm tống đạt lệnh khởi tố, bắt tạm giam (ngày 29/4/2022) đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì bà này đã bỏ trốn.

Tin khác

Bắt tạm giam nguyên Giám đốc CDC Hậu Giang

Bắt tạm giam nguyên Giám đốc CDC Hậu Giang
Sáng 11/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đang tiến hành bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét đối với nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hậu Giang.

Bộ trưởng Bộ Công an đã kỷ luật Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa bằng hình thức Cảnh cáo

Bộ trưởng Bộ Công an đã kỷ luật Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa bằng hình thức Cảnh cáo
Đó là thông tin tại Thông báo số 1039- TB/UBKT ngày 29/4/2022 về “kết quả xem xét giải quyết nội dung đơn báo chí phản ánh”, của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương gửi Tạp chí Người cao tuổi, Ngày mới online.

Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội: “Inh tai - nhức óc” vì xưởng thép Tấn Loan

Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội:   “Inh tai - nhức óc” vì xưởng thép Tấn Loan
Trong nhiều năm qua, người dân ở thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội đang phải chịu ô nhiễm tiếng ồn từ xưởng thép gia công Tấn Loan.

TP. Hồ Chí Minh: Khai trương Văn phòng Công chứng Nguyễn Đình Thịnh

TP. Hồ Chí Minh: Khai trương Văn phòng Công chứng  Nguyễn Đình Thịnh
Ngày 6/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng công chứng Nguyễn Đình Thịnh long trọng tổ chức khai trương và đi vào hoạt động. Dự lễ có đại diện UBND TP. Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, các luật sư, công chứng viên…

"Dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong bị truy tố khung hình phạt đến tử hình

"Dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong bị truy tố khung hình phạt đến tử hình
Ngày 4/5, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác".

Tin pháp luật ngày 3/5: Thầy giáo hiếp dâm học sinh; bị đâm chết vì "nhắc" hàng xóm tắt nhạc

Tin pháp luật ngày 3/5: Thầy giáo hiếp dâm học sinh; bị đâm chết vì "nhắc" hàng xóm tắt nhạc
Tin pháp luật ngày 3/5 gồm những nội dung đáng chú ý: Bắt thầy giáo hiếp dâm học sinh ở Thái Bình; Bị đâm chết vì "nhắc" hàng xóm tắt nhạc ở Bến Tre; bắt "nữ quái" 10 tiền án chuyên móc túi ở phố đi bộ quận Hoàn Kiếm...
Xem thêm
Huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ: Xe vi phạm về tải trọng bùng phát trở lại.

Huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ: Xe vi phạm về tải trọng bùng phát trở lại.

Thời gian qua, từng đoàn xe tải trọng lớn, chở quá tải, có dấu hiệu cơi nới kích thước chiều cao thành thùng, trở đầy “có ngọn”, che chắn sơ sài chạy tung tăng các tuyến đường giao thông của thị trấn Thanh Thủy mà không bị cơ quan chức năng “sờ gáy” gây b
Đại gia Lê Ân yêu cầu cấp sổ đỏ theo quyết định của bản án hành chính có hiệu lực pháp luật từ năm 2015

Đại gia Lê Ân yêu cầu cấp sổ đỏ theo quyết định của bản án hành chính có hiệu lực pháp luật từ năm 2015

Ngày 9/5/2022, ông Lê Ân đại diện Hội đồng tự xử lý thanh lý và giải thể pháp nhân Ngân hàng TMCP Vũng Tàu (VCSB) có “Đơn kiến nghị” gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (BR-VT), về việc đơn của Hội đồng thanh lý VCSB ngày 10/8/2020, yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho VCSB, nhưng đến nay hơn 2 năm vẫn chưa được giải quyết và cũng không cho biết lý do.
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh: Sao “quên” quyền lợi của ông Lương Trọng Yêm?

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh: Sao “quên” quyền lợi của ông Lương Trọng Yêm?

Tại Thông báo số 28/TB-UB ngày 9/4/2004, UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định năm 1989, năm hộ làm giấy trả toàn bộ 20.560m2 đất cho bà Đặng Thị Nhàng và ông Lương Trọng Yêm toàn quyền sử dụng, có xác nhận chữ ký của chính quyền địa phương. Nhưng cũng tại thông báo này, UBND TP. Hồ Chí Minh lại kết luận ông Yêm không có quyền sử dụng đất hợp pháp và “quên” việc bồi thường về thu hồi đất cho ông Yêm. Điều mâu thuẫn này dẫn đến khiếu nại kéo dài …
Người dân bị “hành” khi làm thủ tục xin cấp sổ đỏ

Người dân bị “hành” khi làm thủ tục xin cấp sổ đỏ

Đất đai có nguồn gốc rõ ràng, sử dụng ổn định từ hơn 30 năm. Thế nhưng, khi đăng kí xin cấp sổ đỏ, chủ đất liên tục bị gây khó đến bất ngờ(!?)
Cần làm rõ trách nhiệm cá nhân tập thể liên quan

Cần làm rõ trách nhiệm cá nhân tập thể liên quan

​​​​​​​Hàng loạt sai phạm trong sử dụng đất, hủy hoại đất, xây dựng các công trình trái phép trên đất không được phép xây dựng diễn ra trong một thời gian dài tại xã Thiện Kế, thị trấn Gia Khánh thuộc huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) nhưng không được cấp có t
Cần bảo vệ suối đá đĩa triệu năm tuổi ở Gia Lai

Cần bảo vệ suối đá đĩa triệu năm tuổi ở Gia Lai

Trước tình trạng người dân tự ý đổ đất đá, xâm lấn vào thắng cảnh suối đá đĩa triệu năm tuổi, chính quyền địa phương đã vào cuộc vận động, hoàn trả lại mặt bằng...
Cần áp dụng các biện pháp quyết liệt, xử lý triệt để các “dự án ma”

Cần áp dụng các biện pháp quyết liệt, xử lý triệt để các “dự án ma”

Mặc dù, một số địa phương hiện rất quyết liệt xử lý các “dự án ma”. Tuy nhiên, các dự án “ma” hiện vẫn còn “đất dụng võ”. Trong khi đó, biện pháp chế tài của cơ quan chức năng có thể chưa đủ mạnh, hữu hiệu cho “căn bệnh” nan y này, ông Hồ Minh Sơn, Viện trưởng Viện IRMIC chia sẻ.
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Phiên bản di động