Thành lập Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố

Chiều 23/2, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ thuộc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố.
Thành lập Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định thành lập Trung tâm cho Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố cho Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ thuộc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố; công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm; thông báo về công tác cán bộ đối với đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm và cán bộ chủ chốt thuộc Trung tâm.

Theo đó, Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động có trách nhiệm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về công tác phòng chống khủng bố; sẵn sàng ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm; tham gia cứu nạn, cứu hộ, các tình huống cấp bách và thực hiện nhiệm vụ khác theo chương trình, kế hoạch đã được lãnh đạo các cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Thành lập Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố
Trung tướng Phạm Quốc Cương trao quyết định về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố cho Thượng tá Triệu Văn Minh.

Tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ thuộc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố cho Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã trao quyết định về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố cho Thượng tá Triệu Văn Minh.

Thành lập Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố
Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố tuyên thệ thành lập đơn vị mới.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xây dựng, tổ chức triển khai Đề án xây dựng Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố.

Tháng 10/2021, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã họp bàn thống nhất và ký quyết định thành lập Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Có thể khẳng định, việc thành lập Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố đã đánh dấu sự phát triển, hiện đại của lực lượng Công an nhân dân nói chung, của lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng.

Thành lập Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an: Xây dựng Trung tâm thực sự mang tầm quốc gia, thực sự "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã có thêm đơn vị mới để tăng cường sức chiến đấu; chúc mừng các đồng chí được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tin tưởng bố trí giữ các vị trí nòng cốt thuộc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố.

Bộ trưởng tin tưởng, với truyền thống của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động sẽ từng bước xây dựng Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố trưởng thành, phát triển, vững mạnh, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thành lập Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố
Bộ trưởng Tô Lâm, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng các đồng chí thuộc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tập trung chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện các điều kiện còn thiếu về cơ sở vật chất, doanh trại và đội ngũ cán bộ chuyên môn để sớm ổn định tổ chức. Tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an để sớm quyết định những nội dung cần thiết để hoàn thiện Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố đi hoạt động theo lộ trình.

Bộ trưởng yêu cầu các đồng chí cán bộ chủ chốt được điều động về Trung tâm tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ Cảnh sát cơ động, ra sức phấn đấu, tu dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, phát huy những kinh nghiệm về công tác đã có; tập trung học tập, rèn luyện, nhanh chóng làm quen với môi trường công tác mới để Trung tâm đi vào hoạt động ổn định, cùng với các đơn vị khác thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đơn vị nghiệp vụ, chức năng thuộc Bộ Công an tiếp tục phối hợp, hiệp đồng với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động để xây dựng Trung tâm vững mạnh, có đủ khả năng tổ chức, thực hiện công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời xác định xây dựng Trung tâm thực sự mang tầm quốc gia; phải thực sự "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"; đặc biệt về "hiện đại" là phải đảm bảo yếu tố về con người và phương tiện phải đồng bộ, tương xứng…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Triệu Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố khẳng định, được lãnh đạo các cấp tin tưởng giao nhiệm vụ mới, nhiều thách thức mới nhưng cán bộ, chiến sĩ Trung tâm luôn nhận thức sâu sắc đây là niềm vinh dự lớn lao; đồng thời xin hứa luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân và lực lượng Cảnh sát cơ động; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật và năng lực công tác; quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và mệnh lệnh cấp trên về chương trình, kế hoạch, biện pháp công tác triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Từ 25/2, Bộ Công an bắt đầu cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân Từ 25/2, Bộ Công an bắt đầu cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân

Ngày 22/2, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) đã tổ chức họp báo, thông tin ...

Các trường Đại học, Học viện Công an tổ chức thi đánh giá năng lực cho tuyển sinh 2022 Các trường Đại học, Học viện Công an tổ chức thi đánh giá năng lực cho tuyển sinh 2022

Bộ Công an sẽ tổ chức một kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển kết hợp vào các trường đại học, học viện ...

Theo Báo điện tử Chính phủ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đã xử lý được hơn 380 nghìn tỷ đồng nợ xấu theo Nghị quyết 42

Đã xử lý được hơn 380 nghìn tỷ đồng nợ xấu theo Nghị quyết 42

Trải qua gần 5 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD), toàn hệ thống đã xử lý được 380,2 nghìn tỷ đồng nợ xấu, góp phần cơ bản kiểm soát được nợ xấu trong giai đoạn 2017-2021.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: SEA Games 31 là chiến thắng của tất cả chúng ta

Thủ tướng Phạm Minh Chính: SEA Games 31 là chiến thắng của tất cả chúng ta

Tối 23/5, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tuyên bố bế mạc SEA Games 31, trong buổi lễ được tổ chức tại Hà Nội với chủ đề "Hội tụ để tỏa sáng - Gather to shine".
Khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Sáng nay 23/5, tại Nhà Quốc hội, Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV sẽ chính thức khai mạc. Trước giờ khai mạc kỳ họp, vào lúc 7 giờ 15 phút, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương Vàng tại SEA Games 31

Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương Vàng tại SEA Games 31

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng Ban Huấn luyện và Đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia Việt Nam ngay sau khi Đội tuyển bảo vệ thành công Huy chương Vàng tại SEA Games 31.
HoSE có người điều hành mới thay ông Lê Hải Trà

HoSE có người điều hành mới thay ông Lê Hải Trà

Ngày 20/5, Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Lê Hải Trà, Tổng Giám đốc HoSE do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác.

Tin khác

Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách, điều hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách, điều hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước về nhân sự phụ trách, điều hành cơ quan này.

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre
Sáng 19/5, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre Ngô Văn Tán cho biết, Sở đã tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bến Tre Nguyễn Hữu Định về trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý, để xảy ra sai phạm trong mua sắm vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19.

Học tập và làm theo tư tưởng đổi mới sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới

Học tập và làm theo tư tưởng đổi mới sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới
Tư tưởng đổi mới sáng tạo Hồ Chí Minh là bộ phận cơ bản cấu thành của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đổi mới sáng tạo Hồ Chí Minh là linh hồn, giá trị bao trùm các quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Do đó, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trước hết cần học tập và làm theo tư tưởng đổi mới sáng tạo Hồ Chí Minh.

Đoàn lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhân dịp Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), ngày 18/5, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (quận 4) và Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, quận 1).

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xử lý các vi phạm tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xử lý các vi phạm tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trong hai ngày 16 và 17/5/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 15 và thông tin đến báo chí một số kết luận về việc xem xét, xử lý kỷ luật các tập thể và cá nhân liên quan đến những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban cán sự đảng Bộ Y tế, Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thủ tướng gặp kiều bào tại Hoa Kỳ: 'Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một'

Thủ tướng gặp kiều bào tại Hoa Kỳ: 'Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một'
Tối 17/5 (theo giờ địa phương), tại thành phố San Francisco, bang California, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Xem thêm
Chính phủ đề xuất kéo dài cơ chế xử lý nợ xấu

Chính phủ đề xuất kéo dài cơ chế xử lý nợ xấu

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, sáng 24/5, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Tờ trình về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết này.
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

Tiếp tục Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, sáng 24/5/2022, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường về nhiều nội dung quan trọng.
Sức lan tỏa của những tấm gương được tôn vinh “Song hỉ thọ”

Sức lan tỏa của những tấm gương được tôn vinh “Song hỉ thọ”

NCT quận Cầu Giấy lại sôi nổi, hào hứng chuẩn bị cho lễ mừng “Song hỉ thọ”
Phiên bản di động