Viết tiếp việc ông Nguyễn Văn Nhiều xin UBND tỉnh Long An được chuyển mục đích sử dụng đất: Các bên liên quan cùng đồng thuận giải quyết!

Về giải quyết thanh toán nợ vay; Tòa án hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương cho ông Nguyễn Văn Nhiều được chuyển mục đích sử dụng đất thửa số 4384, diện tích 3.906,2m2 từ đất sản xuất kinh doanh (SKC) sang đất ở (ODT) và phục hồi chứng chỉ quy hoạch số 2072/UBND-CCGH ngày 03/8/2018 do UBND TP Tân An cấp cho ông Nhiều, giờ đã có hướng giải quyết nhờ các bên liên quan đồng thuận cùng UBND tỉnh Long An…

 

viet tiep viec ong nguyen van nhieu xin ubnd tinh long an duoc chuyen muc dich su dung dat cac ben lien quan cung dong thuan giai quyet

Khu dân đất của ông Nguyễn Văn Nhiều ở đường Nguyễn Thị Bảy, phường 6, TP Tân An

Theo Biên bản cuộc họp số 2306/BB-STNMT ngày 30/7/2020, bàn giải quyết việc đảm bảo bằng quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Đất Ngọc tại Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam liên quan đến Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 04/2012/QĐ-BPKCTT ngày 26/10/2012 của TAND TP Tân An, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An tổ chức, các thành viên dự họp có ý kiến:

Ý kiến của Ngân hàng Eximbank: Ngân hàng thống nhất số tiền trả nợ 13,545 tỷ đồng, thời hạn thanh toán là 30 ngày kể từ ngày 30/7/2020 (chậm nhất là 30/8/2020).

Khi Eximbank nhận được đủ số tiền trên, sẽ có đơn gửi tới TAND TP Tân An đề nghị giải tỏa Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 04/2012/QD-BPKC TT ngày 26/10/2012 của TAND TP Tân An. Sau khi đề nghị hủy bỏ Quyết định số 04/2012/QĐ-BPKCTT, Ngân hàng cam kết quyền sử dụng đất bị phong tỏa theo Quyết định số 04/2012/QĐ- BPKCTT trước đây không còn phải đảm bảo để thanh toán bất kỳ khoản nợ cho Công ty Nguyễn Hòa và Ngân hàng Eximbank không còn quyền yêu cầu bất kỳ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với quyền sử dụng đất nêu trên. Sau khi Eximbank có đơn đề nghị giải tỏa Quyết định số 04/2012/QĐ-BPKCTT, Eximbank không còn nghĩa vụ nào liên quan đến tài sản này, mọi tranh chấp phát sinh nếu có các bên tự thỏa thuận giải quyết. Sau đó, Ngân hàng có đơn gửi Tòa án rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với nợ gốc, một phần nợ lãi. Đối với dư nợ lãi còn lại của Công ty Đất Ngọc (nay là Công ty TNHH Nguyễn Hòa), Ngân hàng tiếp tục khởi kiện để yêu cầu thanh toán nợ theo quy định. Do nhà đầu tư có nhu cầu nhận chuyển nhượng khu đất, Ngân hàng sẽ hỗ trợ tối đa việc giải tỏa tài sản trong trường hợp nộp tiền vào sẽ giải chấp tài sản ngay và cam kết khi giải tỏa tài sản sẽ có mặt các bên, Công ty TNHH Nguyễn Hòa và nhà đầu tư mua lại khu đất.

Ý kiến của Công ty TNHH Nguyễn Hòa

Công ty TNHH Nguyễn Hòa là đơn vị kế thừa quyền và nghĩa vụ của Công ty Đất Ngọc đề nghị chi trả 11,8 tỷ đồng nợ gốc, 1,745 tỷ đồng lãi tượng trưng cho Ngân hàng Eximbank và ngân hàng có văn bản đề nghị Tòa án hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 04/2012/QĐ-BPKCTT ngày 26/10/2012 của TAND TP Tân An tiếp tục đình chỉ vụ án không kháng cáo, không kháng nghị. Yêu cầu Ngân hàng Eximbank có văn bản cam kết không khởi kiện tiền lãi.

Ý kiến của ông Nguyn Tri Ngộ, nhà đầu tư nhn chuyển nhượng

Đã tìm hiểu và nhận thấy, đây cũng là một cơ hội làm ăn. Thống nhất thực hiện ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (công chứng treo) với Công ty Nguyễn Hòa đồng thời sẽ mở tài khoản ngân hàng có điều kiện khi giải tỏa Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 04 2012/QĐ-BPKCTT ngày 26/10/2012 của TAND TP Tân An và sẽ chuyển 13,545 tỷ đồng cho Ngân hàng Eximbank.

Đề nghị các cơ quan Nhà nước có liên quan hỗ trợ trong công tác thực hiện hồ sơ, cho nhà đầu tư mới tiếp tục thực hiện làm mặt bằng tổng thể đối với dự án khu dân cư đã được phê duyệt trước đây.

Ý kiến của ông Nguyễn Văn Nhiều

Ông Nhiều cho Công ty TNHH Nguyễn Hòa mượn số tiền 13,545 tỷ đồng, để Công ty TNHH Nguyễn Hòa trả nợ cho Ngân hàng Eximbank. Đề nghị Ngân hàng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh, UBND TP Tân An, TAND TP Tân An hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 04/2012/QĐ- BPKCTT ngày 26/10/2012 của TAND TP Tân An. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh, UBND TP Tân An cho chủ trương ông Nguyễn Văn Nhiều chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất số 4384 tờ bản đồ số 3, diện tích 3906,2m2, cho lập mặt bằng tổng thể và tách thửa, phục hồi chứng chỉ quy hoạch số 2072/UBND-CCGH ngày 03/8/2018 của UBND TP Tân An và Văn bản số 1958/UBND-KT ngày 20/7/2018 của UBND TP Tân An.

Ý kiến TAND TP Tân An

Nếu trường hợp ngân hàng Eximbank rút 1 phần yêu cầu khởi kiện, Tòa án vẫn tiếp tục giải quyết vụ án. Khi nhận được Đơn yêu cầu hủy Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 04/2012/QĐ-BPKCTT ngày 26/10/2012, Tòa án cam kết trong thời gian 30 phút sẽ hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 04/2012/QD-BPKCTT ngày 26/10/2012.

 

viet tiep viec ong nguyen van nhieu xin ubnd tinh long an duoc chuyen muc dich su dung dat cac ben lien quan cung dong thuan giai quyet

Biên bản cuộc họp số 2306/BB-STNMT ngày 30/7/2020 - Trang 1

 

viet tiep viec ong nguyen van nhieu xin ubnd tinh long an duoc chuyen muc dich su dung dat cac ben lien quan cung dong thuan giai quyet

Biên bản cuộc họp số 2306/BB-STNMT ngày 30/7/2020 - Trang 2
viet tiep viec ong nguyen van nhieu xin ubnd tinh long an duoc chuyen muc dich su dung dat cac ben lien quan cung dong thuan giai quyet

Biên bản cuộc họp số 2306/BB-STNMT ngày 30/7/2020 - Trang 3

 

viet tiep viec ong nguyen van nhieu xin ubnd tinh long an duoc chuyen muc dich su dung dat cac ben lien quan cung dong thuan giai quyet
Biên bản cuộc họp số 2306/BB-STNMT ngày 30/7/2020 

Cuộc họp trên, kết thúc lúc 16h cùng ngày và thông qua các thành viên dự họp đồng thuận thống nhất như sau:

Về việc thanh toán nợ:

Công ty TNHH Nguyễn Hòa và Ngân hàng Eximbank thống nhất thanh toán tiền nợ gốc là 11,8 tỷ đồng, tiền lãi vay 1,745 tỷ đồng. Ngay khi Eximbank nhận được đủ số tiền trên, Eximbank có đơn gửi TAND TP Tân An đề nghị giải tỏa Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 04/2012/QĐ- BPKCTT ngày 26/10/2012 của TAND TP Tân An. Sau đó, Ngân hàng có Đơn gửi Tòa án rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với nợ gốc, một phần nợ lãi. Đối với dư nợ lãi còn lại của Công ty Đất Ngọc (nay là Công ty TNHH Nguyễn Hòa), Ngân hàng tiếp tục khởi kiện để yêu cầu thanh toán nợ theo quy định; trường hợp Công ty Nguyễn Hòa không có khả năng thanh toán thì có văn bản đề nghị ngân hàng miễn giảm theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Nhiều, Bà Nguyễn Thị Tám (là người đứng tên quyền sử dụng đất) đồng ý chuyển nhượng cho ông Nguyễn Tri Ngộ (nhà đầu tư) khu đất thửa 11806, diện tích 495m2; thửa 4387, diện tích 278m2; thừa 4384, diện tích 3.906,2m2. Đồng thời các bên thống nhất sử dụng số tiền chuyển nhượng này để thanh toán nợ cho Ngân hàng Eximbank thay cho Công ty Nguyễn Hòa.

Vì vậy, để đảm bảo thực hiện các thủ tục theo quy định các bên thống nhất vào lúc 9 giờ, th 5, ngày 6/8/2020, các bên gồm Công ty TNHH Nguyn Hòa, ông Nguyn Văn Nhiều, bà Nguyễn Thị Tám, ông Nguyễn Tri Ngộ, Ngân hàng Eximbank có mặt tại TAND TP Tân An thực hiện việc thanh toán nợ, hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khấn cấp tạm thời số 04/2012/QĐ- BPKCTT ngày 26/10/2012; thủ tục thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định.

Về thủ tục lập chứng chỉ quy hoạch và chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Sau khi các bên thực hiện xong việc thanh toán nợ và TAND TP Tân An hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, Công ty TNHH Nguyễn Hòa báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường. Trên cơ sở báo cáo của Công ty Nguyễn Hòa và nội dung thống nhất tại cuộc họp hôm nay, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND TP Tân An thống nhất tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho ông Nguyễn Văn Nhiều được chuyển mục đích sử dụng đất thửa số 4384, diện tích 3.906,2m2 từ đất sản xuất kinh doanh (SKC) sang đất ở (ODT) và phục hồi Chứng chỉ quy hoạch số 2072/UBND-CCGH ngày 3/8/2018 do UBND TP Tân An cấp cho ông Nguyễn Văn Nhiều.

Như vậy, các bên liên quan đã cùng UBND tỉnh Long An đồng thuận về cách giải quyết việc UBND tỉnh Long An cho ông Nguyễn Văn Nhiều được chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất số 4384 tờ bản đồ số 3, diện tích 3906,2m2; cho lập mặt bằng tổng thể và tách thửa, phục hồi Chứng chỉ quy hoạch số 2072/UBND-CCGH ngày 3/8/2018 của UBND TP Tân An và Văn bản số 1958/UBND-KT ngày 20/7/2018 của UBND TP Tân An.

Chúng tôi tiếp tục thông tin kết quả giải quyết vụ việc nêu trên!

Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

vu cong dan to cao truong cong an phuong 11 quan 6 tp ho chi minh can som lam ro giai quyet theo quy dinh cua luat to cao

Vụ công dân tố cáo Trưởng Công an phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh: Cần sớm làm rõ, giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo

Bà Thiều Thị Ánh Tuyết, 61 tuổi, ngụ số 100 đường 23, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh và người em ruột vừa có đơn kêu cứu, phản ánh chờ đợi quá lâu vẫn chưa được Công an quận 6 xử lý đơn tố cáo Trưởng công an phường 11, quận 6. Mặc dù Công an quận 6 mời ông Thiều Ngọc Sang (em bà Tuyết) làm việc xác định nội dung tố cáo, đồng thời đề nghị ông Sang không gửi đơn đến cơ quan nào khác, vì Công an quận đang xem xét, thụ lý giải quyết theo quy định. Nhưng đã hơn 7 tháng qua, chị em bà Tuyết mòn mỏi chờ đợi kết quả giải quyết trong tuyệt vọng?
ki an 13 nam doanh nhan tran tuan minh da tim thay cong li

Kì án 13 năm: Doanh nhân Trần Tuấn Minh đã tìm thấy công lí!

Ông Huang Pao Tzu, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) đã câu kết với một số cán bộ của các cơ quan tố tụng lạm quyền, để hình sự hóa quan hệ dân sự; có dấu hiệu hành vi tiếp tay nhằm chiếm đoạt tài sản doanh nghiệp, gây thiệt hại lợi ích cho một doanh nhân Việt Nam... Tuy nhiên, sau 13 năm theo đuổi vụ kiện, doanh nhân Trần Tuấn Minh đã tìm thấy công lí từ quyết định của bản án sơ thẩm …
tand huyen go cong dong tinh tien giang co dau hieu long quyen lam trai de hanh dan

TAND huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang: Có dấu hiệu “lộng quyền”, làm trái để “hành dân”!

 Thụ lí ĐƠN khởi kiện HÀNH VI HÀNH CHÍNH, thì Tòa án lại coi là ĐƠN khởi kiện QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH! Thậm chí, nại ra quy định về thời hiệu khởi kiện đối với loại đơn do Tòa án tự ý chuyển Đơn khởi kiện HÀNH VI HÀNH CHÍNH, thành ĐƠN khởi kiện QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH. Rõ ràng có dấu hiệu Thẩm phán “lộng quyền”, cố ý làm trái để “hành dân”, ở TAND huyện Gò Công Đông.
hoi am bai bao ubnd thi xa ben cat chi dao ra soat vu cuong che kiem dem bat buoc

Hồi âm bài báo: UBND thị xã Bến Cát chỉ đạo rà soát vụ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc

Ngày 19/9/2020, Ngày mới Online đăng bài phản ánh việc UBND thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đất và tài sản trên đất trong dự án đường Mỹ Phước- Tân Vạn, đối với cụ Nguyễn Văn Lóng, 89 tuổi, hiện đang bị bệnh nặng; có dấu hiệu không đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Ngày 24/9/2020, UBND thị xã Bến Cát có văn bản chỉ đạo giải quyết nội dung báo chí phản ánh!
vi sao nu dai gia o vung tau no tram ti roi khoi noi cu tru

Vì sao nữ đại gia ở Vũng Tàu “nợ trăm tỉ” rời khỏi nơi cư trú?

Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn của bà Trần Thị Kim Loan cho biết, có đơn tố cáo việc cho vay nặng lãi và quấy rối đời tư gửi các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT).

Tin khác

Cần làm rõ việc đấu giá QSDĐ; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC

can lam ro viec dau gia qsdd lua chon nha dau tu thuc hien du an khu dan cu tan duc jsc
Dự án đã san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng trong phương án đấu giá không nêu rõ, loại hồ sơ doanh nghiệp tham gia đấu giá thiếu thuyết phục… là những điều cần làm rõ xoay quanh việc đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ), lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC.

Huyện Tuy Phong, Bình Thuận: Chính quyền cưỡng chế thu hồi đất không có quyết định(!)

huyen tuy phong binh thuan chinh quyen cuong che thu hoi dat khong co quyet dinh
Đơn kêu cứu khẩn cấp của nhiều hộ dân ngụ tại xóm 6, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, phản ánh họ bị UBND xã Hòa Minh cưỡng chế, hủy hoại tài sản để thu hồi đất giao cho doanh nghiệp làm dự án, mà không có quyết định! Có dấu hiệu “hình sự hóa” bằng việc lập hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự, khởi tố vụ án, thể hiện mục đích làm cho người dân “sợ” phải bỏ đất mà đi !? Phóng viên đã tìm hiểu thực hư sự việc này …

Huyện Phú Giáo, Bình Dương: Một vụ án có nhiều dấu hiệu khuất tất, mâu thuẫn, oan sai!

huyen phu giao binh duong mot vu an co nhieu dau hieu khuat tat mau thuan oan sai
“Càng điều tra càng phát sinh nhiều tình tiết thể hiện dấu hiệu của sự “ngây ngô”, “mờ ám”. Nếu chúng tôi không đấu tranh, cậu kỹ sư trẻ đã phải chịu tội và cánh cửa sự nghiệp đã khép lại trong bốn bức tường đá. Hy vọng phiên tòa sắp tới sẽ tuyên Hải vô tội!” Tại sao các luật sư lại có khẳng định như thế này, trong vụ việc cụ thể dưới đây?

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc có nhiều dấu hiệu trái luật!   

thi xa ben cat tinh binh duong thuc hien cuong che kiem dem bat buoc co nhieu dau hieu trai luat
Trong những ngày qua, người dân địa phương có nhiều thắc mắc xung quanh vụ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đất và tài sản trên đất đối với cụ Nguyễn Văn Lóng, 89 tuổi, hiện đang bị bệnh nặng tại khu phố 1, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, vì chưa đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; và việc thực hiện Quyết định thực hiện kiểm đếm bắt buộc của UBND thị xã Bến Cát có nhiều dấu hiệu trái luật!

  Tỉnh Bình Phước: Công ty TNHH Cao su Lộc An nợ thuế, ai chịu trách nhiệm?

tinh binh phuoc cong ty tnhh cao su loc an no thue ai chiu trach nhiem
 Trong Công văn số 409/2020/CV/DNMC yêu cầu ban hành quyết định thu hồi và phân chia bổ sung tài sản do bà Nguyễn Ngọc Oanh, Phó Giám đốc Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Đồng Nai ký ngày 11/8/2020 gửi Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Ninh, TAND huyện Lộc Ninh nhận định: Việc liên quan đến nợ thuế  của Công ty TNHH Cao su Lộc An phải nộp cho ngân sách tỉnh Bình Phước với số tiền 40 tỷ đồng, theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bình Phước. Vậy số tiền này đã được thu hồi chưa? Việc sử dụng số tiền này như thế nào ?

Xã Phú Trung, ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai: Nói dối và bịa đặt, không thể che lấp mặt trời!

xa phu trung o huyen tan phu tinh dong nai noi doi va bia dat khong the che lap mat troi
Nói dối rằng: Đất “đồi Mỹ”, nhưng “lòi” ra cái sự: “Không công bằng”; và “bịa đặt” thể hiện dấu hiệu vu khống các bậc cao niên, để bác đơn của ông Nguyễn Văn Binh. Hành vi này của một số cán bộ xã Phú Trung và huyện Tân Phú, cụ thể ra sao? Và liệu có còn cái “cớ” nào nữa trong sự việc cụ thể dưới đây?
Xem thêm
ha noi triet pha bang nhom tuoi teen dung dao cuop tai san

Hà Nội: Triệt phá băng nhóm tuổi teen dùng dao cướp tài sản

Công an huyện Thanh Oai phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội triệt phá ổ nhóm cướp manh động, sử dụng dao đe dọa, ...
khoi to 2 bac si truong trung cap y te ha giang toi gia mao trong cong tac

Khởi tố 2 bác sĩ Trường Trung cấp Y tế Hà Giang tội Giả mạo trong công tác

Liên quan đến vụ án Giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường Trung cấp Y tế tỉnh Hà Giang, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khởi ...
hai duong bat tam giam doi tuong lua chay che do chinh sach

Hải Dương: Bắt tạm giam đối tượng lừa “chạy” chế độ chính sách

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi ...
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể phải đi tù đến 5 năm
buon ho dak lak xay dung cau duong bang vat lieu co van de

Buôn Hồ, Đắk Lắk: Xây dựng cầu, đường bằng vật liệu có vấn đề.

Nhiều người cao tuổi ở phường An Lạc phản ánh: Cầu Buôn Trinh nối liền phường An Lạc và xã Cư Blang, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk được ...
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế
hanh vi nguoc dai ong ba cha me

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động