Viết tiếp việc ông Nguyễn Văn Nhiều xin UBND tỉnh Long An được chuyển mục đích sử dụng đất: Các bên liên quan cùng đồng thuận giải quyết!

Về giải quyết thanh toán nợ vay; Tòa án hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương cho ông Nguyễn Văn Nhiều được chuyển mục đích sử dụng đất thửa số 4384, diện tích 3.906,2m2 từ đất sản xuất kinh doanh (SKC) sang đất ở (ODT) và phục hồi chứng chỉ quy hoạch số 2072/UBND-CCGH ngày 03/8/2018 do UBND TP Tân An cấp cho ông Nhiều, giờ đã có hướng giải quyết nhờ các bên liên quan đồng thuận cùng UBND tỉnh Long An…

3854 h 1

Khu dân đất của ông Nguyễn Văn Nhiều ở đường Nguyễn Thị Bảy, phường 6, TP Tân An

Theo Biên bản cuộc họp số 2306/BB-STNMT ngày 30/7/2020, bàn giải quyết việc đảm bảo bằng quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Đất Ngọc tại Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam liên quan đến Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 04/2012/QĐ-BPKCTT ngày 26/10/2012 của TAND TP Tân An, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An tổ chức, các thành viên dự họp có ý kiến:

Ý kiến của Ngân hàng Eximbank: Ngân hàng thống nhất số tiền trả nợ 13,545 tỷ đồng, thời hạn thanh toán là 30 ngày kể từ ngày 30/7/2020 (chậm nhất là 30/8/2020).

Khi Eximbank nhận được đủ số tiền trên, sẽ có đơn gửi tới TAND TP Tân An đề nghị giải tỏa Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 04/2012/QD-BPKC TT ngày 26/10/2012 của TAND TP Tân An. Sau khi đề nghị hủy bỏ Quyết định số 04/2012/QĐ-BPKCTT, Ngân hàng cam kết quyền sử dụng đất bị phong tỏa theo Quyết định số 04/2012/QĐ- BPKCTT trước đây không còn phải đảm bảo để thanh toán bất kỳ khoản nợ cho Công ty Nguyễn Hòa và Ngân hàng Eximbank không còn quyền yêu cầu bất kỳ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với quyền sử dụng đất nêu trên. Sau khi Eximbank có đơn đề nghị giải tỏa Quyết định số 04/2012/QĐ-BPKCTT, Eximbank không còn nghĩa vụ nào liên quan đến tài sản này, mọi tranh chấp phát sinh nếu có các bên tự thỏa thuận giải quyết. Sau đó, Ngân hàng có đơn gửi Tòa án rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với nợ gốc, một phần nợ lãi. Đối với dư nợ lãi còn lại của Công ty Đất Ngọc (nay là Công ty TNHH Nguyễn Hòa), Ngân hàng tiếp tục khởi kiện để yêu cầu thanh toán nợ theo quy định. Do nhà đầu tư có nhu cầu nhận chuyển nhượng khu đất, Ngân hàng sẽ hỗ trợ tối đa việc giải tỏa tài sản trong trường hợp nộp tiền vào sẽ giải chấp tài sản ngay và cam kết khi giải tỏa tài sản sẽ có mặt các bên, Công ty TNHH Nguyễn Hòa và nhà đầu tư mua lại khu đất.

Ý kiến của Công ty TNHH Nguyễn Hòa

Công ty TNHH Nguyễn Hòa là đơn vị kế thừa quyền và nghĩa vụ của Công ty Đất Ngọc đề nghị chi trả 11,8 tỷ đồng nợ gốc, 1,745 tỷ đồng lãi tượng trưng cho Ngân hàng Eximbank và ngân hàng có văn bản đề nghị Tòa án hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 04/2012/QĐ-BPKCTT ngày 26/10/2012 của TAND TP Tân An tiếp tục đình chỉ vụ án không kháng cáo, không kháng nghị. Yêu cầu Ngân hàng Eximbank có văn bản cam kết không khởi kiện tiền lãi.

Ý kiến của ông Nguyn Tri Ngộ, nhà đầu tư nhn chuyển nhượng

Đã tìm hiểu và nhận thấy, đây cũng là một cơ hội làm ăn. Thống nhất thực hiện ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (công chứng treo) với Công ty Nguyễn Hòa đồng thời sẽ mở tài khoản ngân hàng có điều kiện khi giải tỏa Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 04 2012/QĐ-BPKCTT ngày 26/10/2012 của TAND TP Tân An và sẽ chuyển 13,545 tỷ đồng cho Ngân hàng Eximbank.

Đề nghị các cơ quan Nhà nước có liên quan hỗ trợ trong công tác thực hiện hồ sơ, cho nhà đầu tư mới tiếp tục thực hiện làm mặt bằng tổng thể đối với dự án khu dân cư đã được phê duyệt trước đây.

Ý kiến của ông Nguyễn Văn Nhiều

Ông Nhiều cho Công ty TNHH Nguyễn Hòa mượn số tiền 13,545 tỷ đồng, để Công ty TNHH Nguyễn Hòa trả nợ cho Ngân hàng Eximbank. Đề nghị Ngân hàng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh, UBND TP Tân An, TAND TP Tân An hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 04/2012/QĐ- BPKCTT ngày 26/10/2012 của TAND TP Tân An. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh, UBND TP Tân An cho chủ trương ông Nguyễn Văn Nhiều chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất số 4384 tờ bản đồ số 3, diện tích 3906,2m2, cho lập mặt bằng tổng thể và tách thửa, phục hồi chứng chỉ quy hoạch số 2072/UBND-CCGH ngày 03/8/2018 của UBND TP Tân An và Văn bản số 1958/UBND-KT ngày 20/7/2018 của UBND TP Tân An.

Ý kiến TAND TP Tân An

Nếu trường hợp ngân hàng Eximbank rút 1 phần yêu cầu khởi kiện, Tòa án vẫn tiếp tục giải quyết vụ án. Khi nhận được Đơn yêu cầu hủy Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 04/2012/QĐ-BPKCTT ngày 26/10/2012, Tòa án cam kết trong thời gian 30 phút sẽ hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 04/2012/QD-BPKCTT ngày 26/10/2012.

4428 1

Biên bản cuộc họp số 2306/BB-STNMT ngày 30/7/2020 - Trang 1

4431 2

Biên bản cuộc họp số 2306/BB-STNMT ngày 30/7/2020 - Trang 2
4434 3

Biên bản cuộc họp số 2306/BB-STNMT ngày 30/7/2020 - Trang 3

4438 4
Biên bản cuộc họp số 2306/BB-STNMT ngày 30/7/2020

Cuộc họp trên, kết thúc lúc 16h cùng ngày và thông qua các thành viên dự họp đồng thuận thống nhất như sau:

Về việc thanh toán nợ:

Công ty TNHH Nguyễn Hòa và Ngân hàng Eximbank thống nhất thanh toán tiền nợ gốc là 11,8 tỷ đồng, tiền lãi vay 1,745 tỷ đồng. Ngay khi Eximbank nhận được đủ số tiền trên, Eximbank có đơn gửi TAND TP Tân An đề nghị giải tỏa Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 04/2012/QĐ- BPKCTT ngày 26/10/2012 của TAND TP Tân An. Sau đó, Ngân hàng có Đơn gửi Tòa án rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với nợ gốc, một phần nợ lãi. Đối với dư nợ lãi còn lại của Công ty Đất Ngọc (nay là Công ty TNHH Nguyễn Hòa), Ngân hàng tiếp tục khởi kiện để yêu cầu thanh toán nợ theo quy định; trường hợp Công ty Nguyễn Hòa không có khả năng thanh toán thì có văn bản đề nghị ngân hàng miễn giảm theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Nhiều, Bà Nguyễn Thị Tám (là người đứng tên quyền sử dụng đất) đồng ý chuyển nhượng cho ông Nguyễn Tri Ngộ (nhà đầu tư) khu đất thửa 11806, diện tích 495m2; thửa 4387, diện tích 278m2; thừa 4384, diện tích 3.906,2m2. Đồng thời các bên thống nhất sử dụng số tiền chuyển nhượng này để thanh toán nợ cho Ngân hàng Eximbank thay cho Công ty Nguyễn Hòa.

Vì vậy, để đảm bảo thực hiện các thủ tục theo quy định các bên thống nhất vào lúc 9 giờ, th 5, ngày 6/8/2020, các bên gồm Công ty TNHH Nguyn Hòa, ông Nguyn Văn Nhiều, bà Nguyễn Thị Tám, ông Nguyễn Tri Ngộ, Ngân hàng Eximbank có mặt tại TAND TP Tân An thực hiện việc thanh toán nợ, hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khấn cấp tạm thời số 04/2012/QĐ- BPKCTT ngày 26/10/2012; thủ tục thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định.

Về thủ tục lập chứng chỉ quy hoạch và chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Sau khi các bên thực hiện xong việc thanh toán nợ và TAND TP Tân An hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, Công ty TNHH Nguyễn Hòa báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường. Trên cơ sở báo cáo của Công ty Nguyễn Hòa và nội dung thống nhất tại cuộc họp hôm nay, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND TP Tân An thống nhất tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho ông Nguyễn Văn Nhiều được chuyển mục đích sử dụng đất thửa số 4384, diện tích 3.906,2m2 từ đất sản xuất kinh doanh (SKC) sang đất ở (ODT) và phục hồi Chứng chỉ quy hoạch số 2072/UBND-CCGH ngày 3/8/2018 do UBND TP Tân An cấp cho ông Nguyễn Văn Nhiều.

Như vậy, các bên liên quan đã cùng UBND tỉnh Long An đồng thuận về cách giải quyết việc UBND tỉnh Long An cho ông Nguyễn Văn Nhiều được chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất số 4384 tờ bản đồ số 3, diện tích 3906,2m2; cho lập mặt bằng tổng thể và tách thửa, phục hồi Chứng chỉ quy hoạch số 2072/UBND-CCGH ngày 3/8/2018 của UBND TP Tân An và Văn bản số 1958/UBND-KT ngày 20/7/2018 của UBND TP Tân An.

Chúng tôi tiếp tục thông tin kết quả giải quyết vụ việc nêu trên!

Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh: Tại xã Nhị Bình có một cơ sở có dấu hiệu chứa khí N2O!

Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh: Tại xã Nhị Bình có một cơ sở có dấu hiệu chứa khí N2O!

Qua quá trình thu thập thông tin, phóng viên (PV) Tạp chí Ngày mới ghi nhận dấu hiệu một cơ sở tại tổ 11, ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn lưu trữ và san chiết khí N2O phục vụ cho sản xuất “bóng cười” để bán ra thị trường TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Bến Tre: Chi cục THADS huyện Chợ Lách "đánh trống bỏ dùi" (!?)

Bến Tre: Chi cục THADS huyện Chợ Lách "đánh trống bỏ dùi" (!?)

Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ra quyết định cưỡng chế “3 cây sắt cao 1,6m, lưới rào loại B40 hàn cố định vào khung sắt có chiều ngang 6 mét, cao 1,5 mét ”. Nhưng sau hơn 4 tháng, đối tượng bị cưỡng chế không thi hành án, Chi cục THADS cũng không tiến hành cưỡng chế; hậu quả là một nhà nghỉ không thể kinh doanh …
Đồng Nai: Hàng chục chiếc xe ô tô cho thuê bị “mất tích”

Đồng Nai: Hàng chục chiếc xe ô tô cho thuê bị “mất tích”

Mới đây, nhiều chủ xe ô tô tại tỉnh Đồng Nai phản ánh, tài sản của họ sau khi cho một cá nhân thuê đã bị “mất tích”, giá trị ước tính ban đầu lên đến hàng chục tỉ đồng.
Quận 10, TP.Hồ Chí Minh: Thu phí giá cao trên lòng lề đường công cộng?

Quận 10, TP.Hồ Chí Minh: Thu phí giá cao trên lòng lề đường công cộng?

Hàng loạt xe ô tô, xe máy tham gia tiệc cưới tại Trung tâm tiệc cưới Western Palace đậu nối đuôi thành hàng dài trên vỉa hè và lòng đường Lê Hồng Phong ngay thời gian cao điểm. Điều đáng nói là mặc dù đoạn đường này không cấm đậu nhưng khách vẫn bị thu phí giữ xe với giá cao.
Đồng Nai: Trả lời đơn khiếu nại bằng công văn có đúng quy định?

Đồng Nai: Trả lời đơn khiếu nại bằng công văn có đúng quy định?

Ngày 30/12/2019, bà Phạm Thị Hà gửi đơn khiếu nại (KN) Quyết định số 4776/QĐ-UBND ngày 5/12/2019 của UBND TP Biên Hòa. Hơn 1 năm sau, ngày 12/1/2021, UBND tỉnh Đồng Nai mới có Công văn trả lời đơn KN của bà Hà, là thể hiện nhiều dấu hiệu không đúng Luật Khiếu nại, gây bức xúc cho công dân...

Tin khác

Dự án Vũng Tàu Marina bị ngừng hoạt động đến khi nào?

Dự án Vũng Tàu Marina bị ngừng hoạt động đến khi nào?
Liên quan đến việc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BIZA) ra thông báo tạm ngưng hoạt động đối với Dự án bến thuyền du lịch Vũng Tàu Marina, ngày 13/1/2021, thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Lê Ngọc Khánh, BIZA đã tổ chức cuộc họp với nhà đầu tư dự án là Công ty CP Vũng Tàu Marina.

Cần xem xét, xử lý nghiêm việc xây dựng không phép ở chùa Khai Nguyên

Cần xem xét, xử lý nghiêm việc xây dựng không phép ở chùa Khai Nguyên
Thời gian qua, một số người cao tuổi trên địa bàn thị xã Sơn Tây liên tục có đơn phản ánh việc chùa Khai Nguyên xây dựng nhiều hạng mục không phép tại xã Sơn Đông, bất chấp các quy định của pháp luật. Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới online đã cử phóng viên điều tra làm rõ các nội dung người dân phản ánh. Sau khi phóng viên làm việc và trao đổi với Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Sơn Tây, thì chùa Khai Nguyên vẫn tiếp tục xây dựng xưởng in không phép tại khu đất Gò Đỉnh, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây đối diện chùa.

Cần cưỡng chế, xử lý nghiêm hành vi cố tình không thực hiện thông báo của UBND phường

Cần cưỡng chế, xử lý nghiêm hành vi cố tình không thực hiện thông báo của UBND phường
Đơn của bà Từ Kim Nguyệt, ở 2/26 Tân Lập, phường 8, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, gửi Tạp chí Người cao tuổi, tố cáo ông Trần Văn Sang ngang nhiên chiếm đất trái phép, cố tình không chấp hành thông báo tháo dỡ công trình xây dựng trái phép ...

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nói gì về việc Dự án Vũng Tàu Marina bị ngừng hoạt động?

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nói gì về việc Dự án Vũng Tàu Marina bị ngừng hoạt động?
Tại buổi Họp mặt phóng viên các cơ quan báo chí năm 2020, do Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chiều 13/1, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đã trả lời câu hỏi của phóng viên Tạp chí Người cao tuổi liên quan tới sự việc Dự án Bến thuyền du lịch Marina vừa bị ngừng hoạt động.

Bình Phước: Nữ cán bộ CSHS “xuất chiêu” với đồng nghiệp!

Bình Phước: Nữ cán bộ CSHS “xuất chiêu” với đồng nghiệp!
Đó là trường hợp bà Nguyễn Thúy Hồng, công tác tại Đội 1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bình Phước, đưa thông tin có dấu hiệu gian dối, như: có nguồn vay ưu đãi của Trung ương, quen thân với lãnh đạo… để “dụ” đồng nghiệp ủy quyền tài sản vay nhiều tỷ đồng rồi... chây ỳ không trả. Sau khi nhận đơn của nạn nhân, Phòng PC02 có thông báo đã họp xem xét kỷ luật “Khiển trách” bà Hồng.

Xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội: Công trình xây dựng “khủng” thách thức pháp luật?

Xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội: Công trình xây dựng “khủng” thách thức pháp luật?
Tháng 12/2020, Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc liên quan công trình xây dựng tại thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây xây dựng một số hạng mục trên đất nông nghiệp và vượt tầng so cấp phép được cấp. Tuy nhiên đến nay, phía thị xã Sơn Tây vẫn “im lặng” để công trình trên xây dựng, bất chấp quy định của pháp luật!?.
Xem thêm
"Nở rộ" nhiều công trình xây dựng vi phạm trật tự đô thị

"Nở rộ" nhiều công trình xây dựng vi phạm trật tự đô thị

Theo phản ánh của nhiều người cao tuổi, vài năm gần đây, trên địa bàn phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội “nở rộ” các công trình vi ...
Hải Phòng: Chủ tịch quận Hải An kiến nghị xử lý vi phạm Bí thư phường Đằng Lâm

Hải Phòng: Chủ tịch quận Hải An kiến nghị xử lý vi phạm Bí thư phường Đằng Lâm

Mới đây, Chủ tịch UBND quận Hải An đã ra kết luận và kiến nghị xử lý vi phạm của Bí thư phường Đằng Lâm liên quan đến các nội ...
Đồng Nai: Kết luận sai phạm tại Khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty Cù Lao Xanh

Đồng Nai: Kết luận sai phạm tại Khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty Cù Lao Xanh

Sau khi báo chí phản ánh việc khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty TNHH Cù Lao Xanh tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc gây ô ...
Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Người tố cáo cho rằng, Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang liên quan đến vụ ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã Hưng Long ...
Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Ngày 26/12/2020, Tạp chí Ngày mới đã phản ảnh về thực trạng Quốc lộ 27 Đắk Lắk đi Lâm Đồng đoạn qua xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk ...
Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Ông Nguyễn Bá Long, Viện Trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp phản ánh, trong thời gian Trường Đại học Lâm ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động