Viết tiếp bài: “Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: Sao chưa giải quyết khiếu nại lần 2?”: “Râu ông nọ, cắm cằm bà kia”!

Nhóm tín đồ sinh hoạt tôn giáo Đạo Phật Thiền Tông do Thiền tông gia Nguyễn Đức Tịnh đứng tên đại diện. Nhưng giải quyết khiếu nại, UBND xã An Nhơn Tây lại coi nhóm tín đồ này thuộc tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giải quyết như thế là  "lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia”, gây trở ngại việc ông Tịnh nộp hồ sơ đăng kí sinh hoạt tôn giáo ...
4108 1

Giấy mời số 696/GM-VP ngày 23/7/2020, đối thoại tại UBND huyện Củ Chi


Nội dung khiếu nại

Tạp chí Người cao tuổi đã có bài viết: “Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: Sao chưa giải quyết khiếu nại lần 2?”, phản ánh: Ngày 4/06/2019, Thiền tông gia Nguyễn Đức Tịnh, thường trú ấp 3, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, nộp hồ sơ đăng kí sinh hoạt tôn giáo theo mẫu đơn số B5 Nghị định số162/2017/NĐ-CP (đăng CÔNG BÁO, số 85+86 ngày 18/1/2018 trên Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ) đủ điều kiện, quy định tại khoản 2 của Điều 16 và Điều 17 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.

Ngày 15/10/2019, ông Tịnh nhận Công văn số 1462/UBND-VX của UBND xã An Nhơn Tây trả lời trường hợp xin đăng kí sinh hoạt Tôn giáo tập trung. Ngày 30/10/2019, ông Tịnh khiếu nại nội dung Công văn 1462/UBND-VX này.

Ngày 31/3/2020, UBND xã An Nhơn Tây ra Quyết định số 79/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại (lần đầu): Giữ nguyên Công văn số 1462/UBND-VX ngày 15/10/2019 về việc trả lời trường hợp xin đăng kí sinh hoạt Tôn giáo tập trung và không giải quyết cho phép ông Tịnh đăng kí sinh hoạt Tôn giáo tập trung. Lí do: “Hồ sơ đăng kí sinh hoạt tôn giáo tập trung do ông Nguyễn Đức Tịnh đứng tên làm đại diện nhóm thuộc tổ chức tôn giáo (Phật giáo)”; và cho rằng “việc đăng kí sinh hoạt tôn giáo tập trung phải do Giáo hội Phật giáo Việt Nam là chủ thể đăng kí sinh hoạt tôn giáo tập trung”.

Ông Nguyễn Đức Tịnh khiếu nại Quyết định số 79, gửi UBND huyện Củ Chi, đến nay chưa được giải quyết lần 2 theo quy định.

Chủ tịch huyện Củ Chi yêu cầu cung cấp bằng chứng!

Ông Nguyễn Đức Tịnh tiếp tục có đơn, phản ánh: "UBND huyện Củ Chi tổ chức đối thoại giải quyết đơn khiếu nại (lần 2) của tôi theo giấy mời số 85/GM-TTH ngày 4/5/2020, và Giấy mời số 696/GM-VP ngày 23/7/2020, đối thoại tại trụ sở UBND huyện Củ Chi".

Trong buổi đối thoại giải quyết đơn khiếu nại (lần 2) lúc 14h ngày 23/7/2020, ông Tịnh khẳng định: “Hồ sơ của tôi có đầy đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 16 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016; có giấy Chứng minh Nhân dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp; có cơ sở sinh hoạt tôn giáo hợp pháp theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 16 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016; có Giáo lí, Giáo luật theo yêu cầu quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 16 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016; có tên của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung không trùng với tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng kí hoạt động tôn giáo, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 16 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016. Tóm lại, tôi đại diện cho một nhóm tín đồ của Đạo Phật Thiền Tông (mới và duy nhất tại Việt Nam). Do vậy, việc đăng kí hoạt động tôn giáo của tôi thực hiện theo quy định của pháp luật, nhưng đặc biệt lưu ý là không phải để được một tổ chức tôn giáo nào đăng kí. Điều này thể hiện không phải là đối tượng để áp dụng khoản 1 Điều 16 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016.

Đồng thời ông Tịnh cũng khẳng định, UBND xã An Nhơn Tây nhiều lần hướng dẫn sai cho ông Nguyễn Đức Tịnh làm hồ sơ xin đăng kí sinh hoạt tôn giáo. Chủ tịch UBND huyện Củ Chi yêu cầu ông Tịnh trong vòng một tuần phải cung cấp bằng chứng về việc UBND xã An Nhơn Tây hướng dẫn ông Tịnh làm Hồ sơ xin đăng kí sinh hoạt tôn giáo sai với quy định của Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, đề nghị thanh tra đưa nội dung này vào, nếu ông Tịnh có bằng chứng sẽ xử lí cán bộ UBND xã; nếu ông Tịnh không cung cấp được bằng chứng thì sẽ xử lý ông Tịnh về tội vu khống cán bộ xã và cho công an khởi tố ông Tịnh.

Được biết ông Tịnh đã cung cấp các bằng chứng theo yệu cầu của Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, như sau:

Ngày 13/05/2019, ông Tịnh nộp Hồ sơ xin đăng kí sinh hoạt tôn giáo tập trung theo mẫu đơn số B5 Nghị định 162/2017/NĐ-CP và bộ hồ sơ giấy tờ đủ điều kiện, quy định tại khoản 2 của Điều 16 và Điều 17 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. Ông Tịnh bổ sung sơ yếu lý lịch chứng thực ngày 19/8/2019. Thường trực UBND xã An Nhơn Tây đã yêu cầu tôi làm lại hồ sơ:

Về sơ yếu lí lịch: Bản sơ yếu lý lịch của người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung (là ông Tịnh) chứng thực ngày 19/8/2019, ông Tịnh đã nộp, ở phần nội dung ghi thông tin “Tôn giáo: Không ghi”. Nhưng UBND xã An Nhơn Tây yêu cầu ông Tịnh làm lại Bản sơ yếu lí lịch và chứng thực lại: ở phần nội dung ghi thông tin “Tôn giáo: Phật Giáo” chứng thực 19/8/2019.

Về đơn đăng kí sinh hoạt tôn giáo (Làm lại đơn đăng kí sinh hoạt tôn giáo mẫu số B5), cụ thể: UBND xã An Nhơn Tây yêu cầu ông Tịnh làm lại Đơn đăng kí phải có tên Tổ chức tôn giáo đứng ra đăng kí là: Đạo Phật, tức “Giáo hội Phật giáo Việt Nam”. Có nghĩa, buộc ông Tịnh phải làm đơn đăng kí thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016. Trong khi nhóm tín đồ này thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016

Ngày 4/6/2019, ông Tịnh nộp lại Bản sơ yếu lí lịch thực hiện theo đúng yêu cầu của UBND xã An Nhơn Tây. Riêng đơn đăng kí sinh hoạt tôn giáo mẫu số B5, ông Tịnh vẫn giữ nguyên nội dung vì nội dung đơn ông Tịnh làm phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016.

Tuy nhiên, UBND xã An Nhơn Tây tiếp tục yêu cầu ông Tịnh sửa lại Đơn đăng ký theo đúng yêu cầu trên của UBND[WU1] xã và cho rằng như vậy mới đúng với mẫu đơn số B5; đồng thời yêu cầu ông Tịnh cung cấp thêm một số giấy tờ không có trong hướng dẫn tại khoản 2 của Điều 16 và Điều 17 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.

Đến ngày 3/9/2019, Thường trực UBND xã An Nhơn Tây tiếp tục hướng dẫn cho ông Tịnh làm lại đơn đăng ký theo mẫu đơn B5 và yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ khác không có trong hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 và Điều 17 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó có Đơn xin xác nhận tạm trú. Như vậy, rõ ràng là do UBND xã An Nhơn Tây đã có liên tục, cương quyết hướng dẫn ông Tịnh phải làm lại đơn, nên ông Tịnh đã buộc phải thực hiện theo như hướng dẫn của UBND xã An Nhơn Tây. Và ông Tịnh đã nộp đơn sửa lại theo hướng dẫn của UBND xã An Nhơn Tây. Ông Tịnh đã cung cấp bản photo đơn sửa lại và các tài liệu liên quan theo yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện Củ Chi.

Ông Tịnh nói rõ thêm với phóng viên:

“Thứ nhất, trong buổi đối thoại giải quyết Khiếu nại Công văn 1462/UBND-VX lúc 14 giờ ngày 13/12/2019, tại Hội trường UBND xã An Nhơn Tây, tôi đã nêu rõ quan điểm của mình không đồng ý với các hướng dẫn của UBND xã, người nào hướng dẫn tôi sai với quy định thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các bên tham gia đã đồng ý và đưa ra kết luận: “Đề nghị cán bộ chuyên môn rà soát lại các quy định pháp luật, xin ý kiến cơ quan chuyên môn để giải quyết cho đúng quy định của pháp luật”, tức đã xác nhận việc UBND xã An Nhơn Tây hướng dẫn tôi sai quy định. Tôi đã cung cấp bản photo Biên bản đối thoại có đánh dấu nội dung này theo yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện Củ Chi.

Ngày 31/3/2020, UBND xã An Nhơn Tây ra Quyết định số 79/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Nguyễn Đức Tịnh. Trong nội dung Quyết định cũng tiếp tục xác nhận việc UBND xã đã hướng dẫn tôi thực hiện nộp lại đơn đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung theo mẫu B5. Tôi đã cung cấp bản photo Quyết định số 79/QĐ-UBND có đánh dấu nội dung này theo yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện Củ Chi.

Thứ hai, khi gửi bản Tường trình, tôi có gửi kèm bản photo Đơn sửa lại và các tài liệu liên quan theo yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, thể hiện tôi đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo Đạo Phật Thiền Tông mới và duy nhất tại Việt Nam; đồng thời việc làm đơn đăng kí sinh hoạt tôn giáo thuộc “Đạo Phật Thiền Tông” của tôi nêu trên, cũng là mới và duy nhất tại Việt Nam. Do vậy việc chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng có thẩm quyền đang có quan điểm và áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, là không phù hợp. Đặc biệt là buộc tôi phải có giấy chứng nhận chủ quyền sử dụng đất thuộc đất quy hoạch tôn giáo nhưng không đưa ra được căn cứ vào điều khoản nào của Luật Tín ngưỡng tôn giáo. Điều này hoàn toàn không có trong một nội dung quy định nào của pháp luật hiện hành. Trong khi đất để phục vụ sinh hoạt tôn giáo Đạo Phật Thiền Tông mà tôi đang sử dụng (có trong hồ sơ xin đăng kí nhóm sinh hoạt tôn giáo Đạo Phật Thiền Tông nói trên), là đất đã có chủ quyền hợp pháp, theo quy định của pháp luật hiện hành, thì quyền sử dụng đất này là hội đủ điều kiện đăng kí sinh hoạt tôn giáo Đạo Phật Thiền Tông. Chúng tôi đã có đề nghị Chủ tịch UBND huyện Củ Chi xem xét giải quyết theo thẩm quyền; nếu Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho rằng, chúng tôi chưa đủ điều kiện để được đăng kí sinh hoạt tôn giáo, thì xin hãy hướng dẫn chúng tôi, làm như thế nào để chúng tôi được cho phép đăng kí sinh hoạt tôn giáo “Đạo Phật Thiền Tông” theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật hiện hành và thông báo kết quả giải quyết cho tôi theo địa chỉ trên.”

4448 ki 2

Văn bản số 1283/ TCD- XLĐ ngày 06/7/2020 “V/v xử lí đơn của ông Nguyễn Đức Tịnh” đề ngày 20/6/2020, của Ban Tiếp công dân huyện Củ Chi gửi Thanh tra Huyện

“Râu ông nọ, cắm cằm bà kia”!

Ngày 15/10/2019, ông Tịnh nhận Công văn số 1462/UBND-VX của UBND xã An Nhơn Tây trả lời trường hợp xin đăng kí sinh hoạt Tôn giáo tập trung. Ngày 30/10/2019, ông Tịnh khiếu nại nội dung Công văn 1462/UBND-VX này.

Ngày 31/3/2020, UBND xã An Nhơn Tây ra Quyết định số 79/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại (lần đầu): Giữ nguyên Công văn số 1462/UBND-VX ngày 15/10/2019 về việc trả lời trường hợp xin đăng kí sinh hoạt Tôn giáo tập trung và không giải quyết cho phép ông Tịnh đăng kí sinh hoạt Tôn giáo tập trung. Lí do: “Hồ sơ đăng kí sinh hoạt tôn giáo tập trung do ông Nguyễn Đức Tịnh đứng tên làm đại diện nhóm thuộc tổ chức tôn giáo (Phật giáo)”; và cho rằng “việc đăng kí sinh hoạt tôn giáo tập trung phải do Giáo hội Phật giáo Việt Nam là chủ thể đăng kí sinh hoạt tôn giáo tập trung”.

Tuy nhiên, hồ sơ của ông Tịnh đại diện nhóm tín đồ sinh hoạt tôn giáo Đạo Phật Thiền Tông, thể hiện có căn cứ quy định của Pháp luật hiện hành, xin được tổ chức sinh hoạt tôn giáo Đạo Phật Thiền Tông tại địa chỉ số 443/9 đường An Nhơn Tây, ấp Gò Nổi A, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi; đáp ứng đủ các điều kiện quy định: a) Có giáo lí, giáo luật; b) Tên của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung không trùng với tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc; và xin được đăng ký sinh hoạt Tôn giáo theo đúng Hiến pháp và Quốc hội cho phép quy định tại khoản 2 của Điều 16 và Điều 17 Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.

Và UBND xã An Nhơn Tây biết rất rõ là: Nhóm tín đồ sinh hoạt tôn giáo Đạo Phật Thiền Tông do ông Tịnh đại diện, không phải là nhóm tín đồ sinh hoạt tôn giáo tập trung do Giáo hội Phật giáo Việt Nam là chủ thể đăng kí sinh hoạt tôn giáo tập trung. Nhưng, UBND xã An Nhơn Tây vẫn lấy lí do “việc đăng kí sinh hoạt tôn giáo tập trung phải do Giáo hội Phật giáo Việt Nam là chủ thể đăng kí sinh hoạt tôn giáo tập trung”. Điều này chẳng khác gì việc cố tình lấy: “Râu ông nọ, cắm cằm bà kia” để giải quyết khiếu nại!


[WU1]

​​​​​​​Nhóm PVPL

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: Vô tư xây dựng nhà trên  đất nông nghiệp (!)

Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: Vô tư xây dựng nhà trên đất nông nghiệp (!)

Nhiều người cao tuổi ở xã Bình Mỹ phản ánh đến Tạp chí Người cao tuổi về tình hình an ninh trật tự, xây dựng không phép trên địa bàn xã, trong đó có nhiều công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, thách thức pháp luật, có dấu hiệu dung túng, bao che của một số cán bộ chính quyền, gây bức xúc dư luận …
Tỉnh Gia Lai: Cần xử lý nghiêm cán bộ để xảy ra sai phạm ở huyện Ia Pa

Tỉnh Gia Lai: Cần xử lý nghiêm cán bộ để xảy ra sai phạm ở huyện Ia Pa

Mặc dù Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai đã có nhiều Văn bản báo cáo UBND tỉnh Gia Lai về hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, lựa chọn nhà thầu, phê duyệt nhà thầu, thẩm định dự án… của Ban Quản lý Dự án Xây dựng đô thị và UBND huyện Ia Pa. Tuy nhiên đến nay, UBND tỉnh Gia Lai vẫn chưa giải quyết dứt điểm, khiến dư luận địa phương cho rằng, những sai phạm này có nguy cơ dần bị “chìm xuống”…
Tỉnh Đồng Nai: Nhiều cơ sở để nguyên đơn kháng cáo bổ sung đối với bản án của TAND huyện Long Thành!

Tỉnh Đồng Nai: Nhiều cơ sở để nguyên đơn kháng cáo bổ sung đối với bản án của TAND huyện Long Thành!

Chưa làm rõ: Cơ sở pháp lí việc cấp đổi 24 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở (QSHNO) và tài sản khác gắn liền với đất ngày 8/2/2010, cho ông Lưu Văn Khang (Việt kiều Úc); và việc chuyển nhượng quyền sử dụng 40.614m2 đất nông nghiệp từ ông Trương Vĩnh mua 117 lượng vàng SJC chuyển nhượng lại ông Lưu Ngư, ông Lưu Văn Khang 220 lượng. Nhưng Bản án số 08/2020/DS-ST ngày 8/5/2020 của TAND huyện Long Thành lại công nhận ông Khang đòi lại 914,7m2, gây “oan sai”, khiến đương sự làm đơn kháng cáo bổ sung …
Cục Thuế tỉnh Đồng Nai: Sao lại tước quyền được thi nâng ngạch công chức của ông Mạc Văn Hiển?

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai: Sao lại tước quyền được thi nâng ngạch công chức của ông Mạc Văn Hiển?

Ông Mạc Văn Hiển, công chức thuộc Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, có đơn khiếu nại việc Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế tỉnh Đồng Nai làm thất lạc hồ sơ thi tuyển (đầu vào) công chức năm 1994, 1995, hậu quả là từ năm 2005 đến nay, ông Hiển không được thi nâng ngạch công chức.
Xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An: Bồi thường cây trồng sai đối tượng!

Xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An: Bồi thường cây trồng sai đối tượng!

Thực tế có trồng cây và đã được chủ đầu tư chi trả tiền hỗ trợ cây trồng. Nhưng, thay vì tiền hỗ trợ phải chuyển cho chủ trồng cây, thì lại chuyển cho UBND xã?!

Tin khác

Vụ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc ở Bến Cát: UBND tỉnh Bình Dương thụ lý đơn tố cáo Phó Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát

Vụ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc ở Bến Cát: UBND tỉnh Bình Dương thụ lý đơn tố cáo Phó Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát
Ngày 9/9/2020, UBND thị xã Bến Cát tổ chức tiến hành cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc về đất và tài sản trên đất trong dự án (DA) đường Mỹ Phước- Tân Vạn, đối với cụ Nguyễn Văn Lóng, khu phố 1, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Trong khi cụ Lóng đã 89 tuổi, đang bị bệnh tai biến mạch máu não, liệt tay chân và nhiều bệnh nặng khác. Vụ việc được sự quan tâm, theo dõi của dư luận (Ngày mới online đã có loạt bài phản ánh).

Bạn làm ăn “chơi xỏ”, Tòa “bẻ luật”, chuyện đáng lên án ở Tây Ninh

Bạn làm ăn “chơi xỏ”, Tòa “bẻ luật”, chuyện đáng lên án ở Tây Ninh
Người bị “chơi xỏ, chơi xiên” ở đây là ông Dương Thành Dân, ở ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh và những người gây chuyện cho ông thực sự đáng lên án

Vụ kiện của ông Võ Văn Học ở huyện Đức Hòa, Long An: Cần xem xét các chứng cứ khách quan, đúng pháp luật

Vụ kiện của ông Võ Văn Học ở huyện Đức Hòa, Long An: Cần xem xét các chứng cứ khách quan, đúng pháp luật
Trong quá trình xét xử và tại phiên tòa ngày 29/9/2020, nguyên đơn (ông Võ Văn Học) và nhân chứng đưa ra các lời khai cho thấy, ông Nguyễn Chí Thành (bị đơn) và ông Học có thỏa thuận hùn tiền mua đất chung, nhưng Hội đồng xét xử TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An không công nhận đó là chứng cứ; và đã ra Bản án số 175/2020/DS-ST bác yêu cầu khởi kiện.

Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi: Cần xử lý nghiêm nhóm người đòi nợ thuê có tính côn đồ

Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi: Cần xử lý nghiêm nhóm người đòi nợ thuê có tính côn đồ
Ông Lê Đình Nhiên, chủ hộ kinh doanh xăng dầu và Trạm dừng chân “Quê Hương Stop” ở phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ có đơn gửi Công an tỉnh Quảng Ngãi tố cáo việc gia đình ông bị những người đòi nợ thuê đe dọa làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh. Đồng thời, doanh nghiệp của ông bị ép phải dừng hoạt động kinh doanh, khiến gia đình ông lâm vào hoàn cảnh hoang mang, cơ cực.

Tỉnh Bạc Liêu: Một người cao tuổi mong được đối thoại với Bí thư Tỉnh ủy!

Tỉnh Bạc Liêu: Một người cao tuổi mong được đối thoại với Bí thư Tỉnh ủy!
Ngày 9/10/2020, bà Lê Thị Dung, 66 tuổi, thường trú ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cho biết, bà và người thân trong gia đình rất bức xúc trước việc đơn tố cáo, đơn xin đối thoại của vợ chồng bà gửi đi đã lâu nhưng chưa được giải quyết.

TP Long Xuyên, tỉnh An Giang: Sao yêu cầu của anh Trần Trung Tính vẫn chưa giải quyết dứt điểm ?!

TP Long Xuyên, tỉnh An Giang: Sao yêu cầu của anh Trần Trung Tính vẫn chưa giải quyết dứt điểm ?!
Như  đã  phản ánh, bà Bùi Ngọc Xuân, sinh năm 1948, ở phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên ủy quyền cho con trai là anh Trần Trung Tính, đã có đơn khiếu nại yêu cầu bồi thường đúng diện tích thu hồi, đúng loại đất bị thu hồi, đúng giá theo quy định và đủ diện tích đất bị thu hồi. Mặc dù các ngành chức năng vào cuộc đối thoại và giải quyết đền bù về thu hồi đất theo giá 10.400.000đồng/m2 cho một số hộ dân.  Nhưng không hiểu sao yêu cầu của anh Tính vẫn chưa được giải quyết dứt điểm?!
Xem thêm
Luật sư bị tố “vẽ đường” để chiếm đoạt tài sản của khách hàng!?

Luật sư bị tố “vẽ đường” để chiếm đoạt tài sản của khách hàng!?

Luật sư là nghề cao quý, luôn được ví von là những người “hành hiệp trượng nghĩa”, trợ giúp pháp lý cho người yếu thế thế trong xã hội… Bên ...
TP Hà Nội: Cần làm rõ và xử lý nghiêm việc một số công an huyện Thanh Oai bị tố “vô cớ” đánh người

TP Hà Nội: Cần làm rõ và xử lý nghiêm việc một số công an huyện Thanh Oai bị tố “vô cớ” đánh người

Một số cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thanh Oai, TP Hà Nội bị “tố” đánh "hội đồng", khiến ông Đỗ Văn Đức, ở thôn Bãi, xã Cao Viên, ...
Bán thuốc không rõ nguồn gốc, Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Cộng Hoà bị phạt hơn 93 triệu đồng

Bán thuốc không rõ nguồn gốc, Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Cộng Hoà bị phạt hơn 93 triệu đồng

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa xử phạt vi phạm hành chính hơn 93 triệu đồng đối với Phòng khám Chẩn trị Y học cổ truyền ...
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Vừa qua, rất nhiều người cao tuổi và nhân dân xã Hợp Châu có đơn phản ánh về việc sau khi sư Thích Huệ Tịnh và Thích Thiên Tín về ...
TP Hồ chí Minh: Cần thanh tra ngay công trình nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7

TP Hồ chí Minh: Cần thanh tra ngay công trình nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7

Đợt thủy triều cao vào chiều 19 và sáng 20/10/2020, làm người dân ở ven đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 TP Hồ chí Minh bất ngờ, vì tình trạng ...
Đắk Lắk: Dân tố đường Nguyễn Trãi, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp chất lượng quá tệ.

Đắk Lắk: Dân tố đường Nguyễn Trãi, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp chất lượng quá tệ.

Đường Nguyễn Trãi, thị trấn Ea Súp, huyện Ea súp, tỉnh Đắk Lắk được bê tông hoá và mới đưa vào sử dụng được khoảng 3 tháng. Người dân, nhất ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
Phiên bản di động