Viết tiếp bài: “Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: Sao chưa giải quyết khiếu nại lần 2?”: “Râu ông nọ, cắm cằm bà kia”!

Nhóm tín đồ sinh hoạt tôn giáo Đạo Phật Thiền Tông do Thiền tông gia Nguyễn Đức Tịnh đứng tên đại diện. Nhưng giải quyết khiếu nại, UBND xã An Nhơn Tây lại coi nhóm tín đồ này thuộc tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giải quyết như thế là  "lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia”, gây trở ngại việc ông Tịnh nộp hồ sơ đăng kí sinh hoạt tôn giáo ...
viet tiep bai huyen cu chi tp ho chi minh sao chua giai quyet khieu nai lan 2 rau ong no cam cam ba kia

Giấy mời số 696/GM-VP ngày 23/7/2020, đối thoại tại UBND huyện Củ Chi


 

Nội dung khiếu nại

Tạp chí Người cao tuổi đã có bài viết: “Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: Sao chưa giải quyết khiếu nại lần 2?”, phản ánh: Ngày 4/06/2019, Thiền tông gia Nguyễn Đức Tịnh, thường trú ấp 3, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, nộp hồ sơ đăng kí sinh hoạt tôn giáo theo mẫu đơn số B5 Nghị định số162/2017/NĐ-CP (đăng CÔNG BÁO, số 85+86 ngày 18/1/2018 trên Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ) đủ điều kiện, quy định tại khoản 2 của Điều 16 và Điều 17 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.

Ngày 15/10/2019, ông Tịnh nhận Công văn số 1462/UBND-VX của UBND xã An Nhơn Tây trả lời trường hợp xin đăng kí sinh hoạt Tôn giáo tập trung. Ngày 30/10/2019, ông Tịnh khiếu nại nội dung Công văn 1462/UBND-VX này.

Ngày 31/3/2020, UBND xã An Nhơn Tây ra Quyết định số 79/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại (lần đầu): Giữ nguyên Công văn số 1462/UBND-VX ngày 15/10/2019 về việc trả lời trường hợp xin đăng kí sinh hoạt Tôn giáo tập trung và không giải quyết cho phép ông Tịnh đăng kí sinh hoạt Tôn giáo tập trung. Lí do:  “Hồ sơ đăng kí sinh hoạt tôn giáo tập trung do ông Nguyễn Đức Tịnh đứng tên làm đại diện nhóm thuộc tổ chức tôn giáo (Phật giáo)”; và cho rằng “việc đăng kí sinh hoạt tôn giáo tập trung phải do Giáo hội Phật giáo Việt Nam là chủ thể đăng kí sinh hoạt tôn giáo tập trung”.

Ông Nguyễn Đức Tịnh khiếu nại Quyết định số 79, gửi UBND huyện Củ Chi, đến nay chưa được giải quyết lần 2 theo quy định.

Chủ tịch huyện Củ Chi yêu cầu cung cấp bằng chứng!

Ông Nguyễn Đức Tịnh tiếp tục có đơn, phản ánh: "UBND huyện Củ Chi tổ chức đối thoại giải quyết đơn khiếu nại (lần 2) của tôi theo giấy mời số 85/GM-TTH ngày 4/5/2020, và Giấy mời số 696/GM-VP ngày 23/7/2020, đối thoại tại trụ sở UBND huyện Củ Chi".

Trong buổi đối thoại giải quyết đơn khiếu nại (lần 2) lúc 14h ngày 23/7/2020, ông Tịnh khẳng định: “Hồ sơ của tôi có đầy đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 16 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016; có giấy Chứng minh Nhân dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp; có cơ sở sinh hoạt tôn giáo hợp pháp theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 16 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016; có Giáo lí, Giáo luật theo yêu cầu quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 16 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016; có tên của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung không trùng với tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng kí hoạt động tôn giáo, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 16 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016. Tóm lại, tôi đại diện cho một nhóm tín đồ của Đạo Phật Thiền Tông (mới và duy nhất tại Việt Nam). Do vậy, việc đăng kí hoạt động tôn giáo của tôi thực hiện theo quy định của pháp luật, nhưng đặc biệt lưu ý là không phải để được một tổ chức tôn giáo nào đăng kí. Điều này thể hiện không phải là đối tượng để áp dụng khoản 1 Điều 16 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016.

Đồng thời ông Tịnh cũng khẳng định, UBND xã An Nhơn Tây nhiều lần hướng dẫn sai cho ông Nguyễn Đức Tịnh làm hồ sơ xin đăng kí sinh hoạt tôn giáo. Chủ tịch UBND huyện Củ Chi yêu cầu ông Tịnh trong vòng một tuần phải cung cấp bằng chứng về việc UBND xã An Nhơn Tây hướng dẫn ông Tịnh làm Hồ sơ xin đăng kí sinh hoạt tôn giáo sai với quy định của Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, đề nghị thanh tra đưa nội dung này vào, nếu ông Tịnh có bằng chứng sẽ xử lí cán bộ UBND xã; nếu ông Tịnh không cung cấp được bằng chứng thì sẽ xử lý ông Tịnh về tội vu khống cán bộ xã và cho công an khởi tố ông Tịnh.   

Được biết ông Tịnh đã cung cấp các bằng chứng theo yệu cầu của Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, như sau:

Ngày 13/05/2019, ông Tịnh nộp Hồ sơ xin đăng kí sinh hoạt tôn giáo tập trung theo mẫu đơn số B5 Nghị định 162/2017/NĐ-CP và bộ hồ sơ giấy tờ đủ điều kiện, quy định tại khoản 2 của Điều 16 và Điều 17 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. Ông Tịnh bổ sung sơ yếu lý lịch chứng thực ngày 19/8/2019. Thường trực UBND xã An Nhơn Tây đã yêu cầu tôi làm lại hồ sơ: 

Về sơ yếu lí lịch: Bản sơ yếu lý lịch của người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung (là ông Tịnh) chứng thực ngày 19/8/2019, ông Tịnh đã nộp, ở phần nội dung ghi thông tin “Tôn giáo: Không ghi”. Nhưng UBND xã An Nhơn Tây yêu cầu ông Tịnh làm lại Bản sơ yếu lí lịch và chứng thực lại: ở phần nội dung ghi thông tin “Tôn giáo: Phật Giáo” chứng thực 19/8/2019.  

Về đơn đăng kí sinh hoạt tôn giáo (Làm lại đơn đăng kí sinh hoạt tôn giáo mẫu số B5), cụ thể: UBND xã An Nhơn Tây yêu cầu ông Tịnh làm lại Đơn đăng kí phải có tên Tổ chức tôn giáo đứng ra đăng kí là: Đạo Phật, tức “Giáo hội Phật giáo Việt Nam”. Có nghĩa, buộc ông Tịnh phải làm đơn đăng kí thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016. Trong khi nhóm tín đồ này thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016

Ngày 4/6/2019, ông Tịnh nộp lại Bản sơ yếu lí lịch thực hiện theo đúng yêu cầu của UBND xã An Nhơn Tây. Riêng đơn đăng kí sinh hoạt tôn giáo mẫu số B5, ông Tịnh vẫn giữ nguyên nội dung vì nội dung đơn ông Tịnh làm phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016.   

Tuy nhiên, UBND xã An Nhơn Tây tiếp tục yêu cầu ông Tịnh sửa lại Đơn đăng ký theo đúng yêu cầu trên của UBND[WU1]  xã và cho rằng như vậy mới đúng với mẫu đơn số B5; đồng thời yêu cầu ông Tịnh cung cấp thêm một số giấy tờ không có trong hướng dẫn tại khoản 2 của Điều 16 và Điều 17 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.

Đến ngày 3/9/2019, Thường trực UBND xã An Nhơn Tây tiếp tục hướng dẫn cho ông Tịnh làm lại đơn đăng ký theo mẫu đơn B5 và yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ khác không có trong hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 và Điều 17 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó có Đơn xin xác nhận tạm trú. Như vậy, rõ ràng là do UBND xã An Nhơn Tây đã có liên tục, cương quyết hướng dẫn ông Tịnh phải làm lại đơn, nên ông Tịnh đã buộc phải thực hiện theo như hướng dẫn của UBND xã An Nhơn Tây. Và ông Tịnh đã nộp đơn sửa lại theo hướng dẫn của UBND xã An Nhơn Tây. Ông Tịnh đã cung cấp bản photo đơn sửa lại và các tài liệu liên quan theo yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện Củ Chi.     

Ông Tịnh nói rõ thêm với phóng viên:

“Thứ nhất, trong buổi đối thoại giải quyết Khiếu nại Công văn 1462/UBND-VX lúc 14 giờ ngày 13/12/2019, tại Hội trường UBND xã An Nhơn Tây, tôi đã nêu rõ quan điểm của mình không đồng ý với các hướng dẫn của UBND xã, người nào hướng dẫn tôi sai với quy định thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các bên tham gia đã đồng ý và đưa ra kết luận: “Đề nghị cán bộ chuyên môn rà soát lại các quy định pháp luật, xin ý kiến cơ quan chuyên môn để giải quyết cho đúng quy định của pháp luật”, tức đã xác nhận việc UBND xã An Nhơn Tây hướng dẫn tôi sai quy định. Tôi đã cung cấp bản photo Biên bản đối thoại có đánh dấu nội dung này theo yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện Củ Chi.

 Ngày 31/3/2020, UBND xã An Nhơn Tây ra Quyết định số 79/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Nguyễn Đức Tịnh. Trong nội dung Quyết định cũng tiếp tục xác nhận việc UBND xã đã hướng dẫn tôi thực hiện nộp lại đơn đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung theo mẫu B5. Tôi đã cung cấp bản photo Quyết định số 79/QĐ-UBND có đánh dấu nội dung này theo yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện Củ Chi.

Thứ hai, khi gửi bản Tường trình, tôi có gửi kèm bản photo Đơn sửa lại và các tài liệu liên quan theo yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, thể hiện tôi đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo Đạo Phật Thiền Tông mới và duy nhất tại Việt Nam; đồng thời việc làm đơn đăng kí sinh hoạt tôn giáo thuộc “Đạo Phật Thiền Tông” của tôi nêu trên, cũng là mới và duy nhất tại Việt Nam. Do vậy việc chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng có thẩm quyền đang có quan điểm và áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, là không phù hợp. Đặc biệt là buộc tôi phải có giấy chứng nhận chủ quyền sử dụng đất thuộc đất quy hoạch tôn giáo nhưng không đưa ra được căn cứ vào điều khoản nào của Luật Tín ngưỡng tôn giáo. Điều này hoàn toàn không có trong một nội dung quy định nào của pháp luật hiện hành. Trong khi đất để phục vụ sinh hoạt tôn giáo Đạo Phật Thiền Tông mà tôi đang sử dụng (có trong hồ sơ xin đăng kí nhóm sinh hoạt tôn giáo Đạo Phật Thiền Tông nói trên), là đất đã có chủ quyền hợp pháp, theo quy định của pháp luật hiện hành, thì quyền sử dụng đất này là hội đủ điều kiện đăng kí sinh hoạt tôn giáo Đạo Phật Thiền Tông. Chúng tôi đã có đề nghị Chủ tịch UBND huyện Củ Chi xem xét giải quyết theo thẩm quyền; nếu Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho rằng, chúng tôi chưa đủ điều kiện để được đăng kí sinh hoạt tôn giáo, thì xin hãy hướng dẫn chúng tôi, làm như thế nào để chúng tôi được cho phép đăng kí sinh hoạt tôn giáo “Đạo Phật Thiền Tông” theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật hiện hành và thông báo kết quả giải quyết cho tôi theo địa chỉ trên.”

 

viet tiep bai huyen cu chi tp ho chi minh sao chua giai quyet khieu nai lan 2 rau ong no cam cam ba kia

Văn bản số 1283/ TCD- XLĐ ngày 06/7/2020 “V/v xử lí đơn của ông Nguyễn Đức Tịnh” đề ngày 20/6/2020, của Ban Tiếp công dân huyện Củ Chi gửi Thanh tra Huyện

 

“Râu ông nọ, cắm cằm bà kia”!

Ngày 15/10/2019, ông Tịnh nhận Công văn số 1462/UBND-VX của UBND xã An Nhơn Tây trả lời trường hợp xin đăng kí sinh hoạt Tôn giáo tập trung. Ngày 30/10/2019, ông Tịnh khiếu nại nội dung Công văn 1462/UBND-VX này.

Ngày 31/3/2020, UBND xã An Nhơn Tây ra Quyết định số 79/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại (lần đầu): Giữ nguyên Công văn số 1462/UBND-VX ngày 15/10/2019 về việc trả lời trường hợp xin đăng kí sinh hoạt Tôn giáo tập trung và không giải quyết cho phép ông Tịnh đăng kí sinh hoạt Tôn giáo tập trung. Lí do:  “Hồ sơ đăng kí sinh hoạt tôn giáo tập trung do ông Nguyễn Đức Tịnh đứng tên làm đại diện nhóm thuộc tổ chức tôn giáo (Phật giáo)”; và cho rằng “việc đăng kí sinh hoạt tôn giáo tập trung phải do Giáo hội Phật giáo Việt Nam là chủ thể đăng kí sinh hoạt tôn giáo tập trung”.

Tuy nhiên, hồ sơ của ông Tịnh đại diện nhóm tín đồ sinh hoạt tôn giáo Đạo Phật Thiền Tông, thể hiện có căn cứ quy định của Pháp luật hiện hành, xin được tổ chức sinh hoạt tôn giáo Đạo Phật Thiền Tông tại địa chỉ số 443/9 đường An Nhơn Tây, ấp Gò Nổi A, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi; đáp ứng đủ các điều kiện quy định: a) Có giáo lí, giáo luật; b) Tên của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung không trùng với tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc; và xin được đăng ký sinh hoạt Tôn giáo theo đúng Hiến pháp và Quốc hội cho phép quy định tại khoản 2 của Điều 16 và Điều 17 Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.

Và UBND xã An Nhơn Tây biết rất rõ là: Nhóm tín đồ sinh hoạt tôn giáo Đạo Phật Thiền Tông do ông Tịnh đại diện, không phải là nhóm tín đồ sinh hoạt tôn giáo tập trung do Giáo hội Phật giáo Việt Nam là chủ thể đăng kí sinh hoạt tôn giáo tập trung. Nhưng, UBND xã An Nhơn Tây vẫn lấy lí do “việc đăng kí sinh hoạt tôn giáo tập trung phải do Giáo hội Phật giáo Việt Nam là chủ thể đăng kí sinh hoạt tôn giáo tập trung”. Điều này chẳng khác gì việc cố tình lấy: “Râu ông nọ, cắm cằm bà kia” để giải quyết khiếu nại!

 

 


 

 [WU1]

 

 

 

​​​​​​​Nhóm PVPL

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

ve khieu nai cua ba tran thi tiep o huyen nhon trach tinh dong nai  quyet dinh giai quyet co nhieu dau hieu trai luat

 Về khiếu nại của bà Trần Thị Tiếp, ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: ​​​​​​​Quyết định giải quyết có nhiều dấu hiệu trái luật!

Tạp chí Người cao tuổi nhận Đơn của đại diện các hộ dân, trong đó có bà Trần Thị Tiếp, sinh năm 1953, ngụ tại ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, phản ánh UBND huyện Nhơn Trạch cố ý làm trái luật trong việc thu hồi hết nhà, đất ở và khi không còn đất ở, nhà ở nhưng không cấp đất tái định cư cho bà và hộ bà Trương Thị Dung, ông Nguyễn Văn Thiểm.
thi xa ayun pa tinh gia lai cong ty tnhh xay dung xuan huong su dung vat lieu khong dung thiet ke

Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương sử dụng vật liệu không đúng thiết kế ?

Mặc dù Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai đã đề nghị UBND tỉnh Gia Lai cấm tham gia đấu thầu đối với Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương, do có hành vi gian lận. Nhưng đề nghị này không được chấp nhận, dẫn tới việc nhà thầu này vẫn liên tục trúng nhiều gói thầu.
viet tiep bai hanh trinh 30 nam khieu nai keu oan chua co hoi ket cua mot gia dinh liet si gia dinh cu mo khan thiet cau cuu

Viết tiếp bài “Hành trình 30 năm khiếu nại, kêu oan chưa có hồi kết của một gia đình Liệt sĩ”: Gia đình cụ Mơ khẩn thiết cầu cứu (!)

Sau khi Tạp chí Người cao tuổi đăng bài phản ánh, cụ Nguyễn Thị Mơ, (con gái liệt sĩ Nguyễn Văn Thành), tiếp tục có đơn kêu cứu. Cụ bà tuổi cửu thập đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo UBND quận Thủ Đức xử lý dứt điểm nạn xây dựng trái phép hàng loạt công trình cùng nhiều vấn đề “nóng” tại khu đất 16.320m2  ở khu phố 5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, đang có khiếu nại, chờ Thủ tướng Chính phủ giải quyết…
ha noi phuc hoi dieu tra vu trao doi vat lieu de rut ruot cong trinh bang quang cao rao vat o bac tu liem

Hà Nội: Phục hồi điều tra vụ tráo đổi vật liệu để rút ruột công trình bảng quảng cáo rao vặt ở Bắc Từ Liêm

Phục hồi điều tra nội dung tố giác rút ruột công trình tại dự án mua sắm, lắp dựng bảng quảng cáo rao vặt trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2018 và năm 2019.
ba ria vung tau bang dai hoc cua ong bi thu dang uy phuong phuoc nguyen co dau hieu phoi that hoc gia

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bằng đại học của ông Bí thư Đảng ủy phường Phước nguyên có dấu hiệu “phôi thật, học giả”

Qúa trình học đại học của ông Bùi Anh Quang, Bí thư Đảng ủy phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có nhiều điều bất thường trong hồ sơ học tập thể hiện chỉnh sửa và có dấu hiệu gian dối.

Tin khác

Phớt lờ đề nghị của Viện KSND, TAND Bến Tre “cố gắng” giúp một công dân thắng kiện (!)

phot lo de nghi cua vien ksnd tand ben tre co gang giup mot cong dan thang kien
“Đề nghị hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 85/2019/DS-ST ngày 14/12/2019 của TAND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, chuyển hồ sơ về cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết theo thủ tục sơ thẩm” – Đề nghị này của Viện KSND tỉnh Bến Tre đã không được TAND tỉnh chấp nhận. Và không chỉ vậy ...

TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: Có dấu hiệu nại cớ để “tước đoạt” quyền được đền bù đất thu hồi làm dự án!

tp tuy hoa tinh phu yen co dau hieu nai co de tuoc doat quyen duoc den bu dat thu hoi lam du an
Pháp luật quy định, việc thay đổi mục đích sử dụng đất phải bằng quyết định hành chính hoặc bằng việc đăng ký đất đai. Tuy nhiên, việc thay đổi mục đích sử dụng đất của gia đình bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1956, ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa lại chỉ được bằng một biên bản cuộc họp. Đây là dấu hiệu “tước đoạt” quyền được đền bù khi thu hồi đất của gia đình bà Liên!    

Bình Dương: Cận cảnh dự án Parkview Apartment

binh duong can canh du an parkview apartment
Dự án Chung cư Hoà Bình được Công ty CP Bất động sản Unihomes đưa ra thị trường để kinh doanh có dấu hiệu chưa đủ điều kiện pháp lí, lập lờ chủ đầu tư, với tên thương mại Parkview Apartment.

Viết tiếp việc ông Nguyễn Văn Nhiều xin UBND tỉnh Long An được chuyển mục đích sử dụng đất: Các bên liên quan cùng đồng thuận giải quyết!

viet tiep viec ong nguyen van nhieu xin ubnd tinh long an duoc chuyen muc dich su dung dat cac ben lien quan cung dong thuan giai quyet
Về giải quyết thanh toán nợ vay; Tòa án hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương cho ông Nguyễn Văn Nhiều được chuyển mục đích sử dụng đất thửa số 4384, diện tích 3.906,2m2 từ đất sản xuất kinh doanh (SKC) sang đất ở (ODT) và phục hồi chứng chỉ quy hoạch số 2072/UBND-CCGH ngày 03/8/2018 do UBND TP Tân An cấp cho ông Nhiều, giờ đã có hướng giải quyết nhờ các bên liên quan đồng thuận cùng UBND tỉnh Long An…

Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu làm trái về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

huyen long thanh tinh dong nai nhieu dau hieu lam trai ve kiem tra quyet toan thue va xu ly vi pham ve thue
Ông Nguyễn Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV DV Bảo vệ Sài Gòn - Long Hải (sau đây gọi là: Công ty), địa chỉ số 2, tổ 1, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, có đơn gửi Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và cơ quan ngôn luận, phản ánh ông Lê Văn Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Long Thành và ông Đặng Thành Ngọc, Trưởng đoàn kiểm tra quyết toán thuế, Chi cục Thuế Long Thành làm trái quy định về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

Thẩm phán và chấp hành viên bị tố giác hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp

tham phan va chap hanh vien bi to giac hanh vi xam pham hoat dong tu phap
Tạp chí Người cao tuổi số 74 (2708) ngày 11/7/2020 và số 75 (2709) ngày 14/7/2020, đăng bài: “Chuyện lạ ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An: Lấy tài sản của người này để gán nợ cho người khác”, phản ánh việc anh Nguyễn Thanh Nhân bị lấy tài sản đã mua, để bảo đảm khoản nợ khác cho người bán. Sau khi bài báo phát hành, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An có giấy mời anh Nhân, nhằm giải quyết khiếu nại của anh. Thế nhưng, khi anh Nhân trình thủ tục mời luật sư, thì lãnh đạo Cục THADS tỉnh không chấp nhận. Ở một diễn biến liên quan, anh Nguyễn Thanh Nhân có Đơn tố giác tội phạm, theo đó tố bà Phạm Thị The, thẩm phán TAND huyện Vĩnh Hưng; ông Lê Anh Quý, chấp hành viên và ông Nguyễn Xuân Hải, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Vĩnh Hưng, về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp…
Xem thêm
huyen thanh oai tp ha noi bat o danh bac o xa cao vien giua mua dich covid 19

Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội: Bắt ổ đánh bạc ở xã Cao Viên giữa mùa dịch Covid -19

    Khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 10/8, Công an TP Hà Nội đã triệt xóa ổ đánh bạc tại nhà ông Khiêm, ở thôn Bãi, xóm Thượng Phúc, ...
ha noi nhieu nguoi cao tuoi sap bay mua hang xin gia re nhan qua khung

Hà Nội: Nhiều người cao tuổi "sập bẫy" mua hàng xịn giá rẻ, nhận quà "khủng"

Bằng chiêu trò giới thiệu hàng hóa chất lượng cao, khuyến mại, tặng quà, sau đó bán ra sản phẩm kém chất lượng để móc túi người dân; đã có ...
quang binh khoi to bi can vu tai nan lat xe du lich lam 15 nguoi chet

Quảng Bình: Khởi tố bị can vụ tai nạn lật xe du lịch làm 15 người chết

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi ...
dak lak bi cam nhung lo gach cua cong ty huynh hanh van ngang nhien hoat dong

Đắk Lắk: Bị cấm, nhưng lò gạch của Công ty Huynh Hạnh vẫn ngang nhiên hoạt động

UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 1718/UBND-CN ngày 3/3/2020 về việc thu hồi văn bản cho phép hoạt động trước đó và chấm dứt hoạt động ...
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về bình đẳng giới và quyền của người cao tuổi

Xử phạt hành vi không cho tham gia hoạt động khoa học, công nghệ vì định kiến giới
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về bình đẳng giới và quyền của người cao tuổi

Xử phạt hành vi sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ nhằm cản trở việc giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động