TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng: Công trình xây dựng trái phép, sao xử phạt … cho tồn tại (?!)

Quyết định số 20/QĐ-XPHC ngày 7/9/2016 về xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm đối với ông Bùi Đức Xứng của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng, nêu: Phạt tiền; buộc ngừng thi công công trình vi phạm; buộc lập thủ tục xin phép xây dựng; và không chấp hành quyết định xử phạt này thì bị cưỡng chế thi hành. Tuy nhiên, công trình xây dựng trái phép, sao lại xử phạt … cho tồn tại?
TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng: Công trình xây dựng trái phép, sao xử phạt … cho tồn tại (?!)

Nhà nuôi chim yến kiên cố của ông Xứng mới xây dựng.

Ảnh: Tâm Bút

Nhiều công trình xây dựng trái phép thách thức pháp luật!

Một, “ông Bùi Đức Xứng, địa chỉ số 18 Võ Thị Sáu, khóm 4 phường 3, TP Sóc Trăng, đã xây dựng công trình khu sinh thái cây xanh mà chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép, cũng như quy hoạch, xây dựng. Đất tọa lạc tại đường Lê Hồng Phong, tờ bản đồ số 56, thửa đất số 591 diện tích 10684,4 m2 mục đích sử dụng ODT:200m2+LNK:5483,4m2 nhiều thửa khác mà ông Xứng chưa cung cấp thông tin” (Theo Báo cáo số 96/BC.UBND ngày 22/8/2016 “V/v xây dựng khu sinh thái không có giấy phép của ông Bùi Đức Xứng, của UBND Phường 3 gửi UBND TP Sóc Trăng”).

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng: Công trình xây dựng trái phép, sao xử phạt … cho tồn tại (?!)
Trang 1
TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng: Công trình xây dựng trái phép, sao xử phạt … cho tồn tại (?!)

Báo cáo số 96/BC.UBND ngày 22/8/2016 của UBND phường 3 gửi UBND TP Sóc Trăng.

Hai, ngày 18/8/2016, UBND phường 3 phát hiện việc xây dựng của ông Bùi Đức Xứng và lập biên bản ngừng thi công xây dựng, đề nghị ông Xứng lập thủ tục xin phép đúng theo quy định rồi mới thi công công trình.

Ngày 19/8/2016, UBND phường 3 cùng Đội Trật tự đô thị TP Sóc Trăng kiểm tra thực tế việc xây dựng của ông Xứng, hiện trạng đo đạc như sau: Đã xây hàng rào tường cao khoảng 2.5m bao quanh khu đất và đào ao; xây dựng nhà bảo vệ, diện tích ngang 5m dài 5m, đang dựng 6 cột bêtông đà bêtông; hai khu khác diện tích ngang 10,3m dài 20m, dựng 6 cột bêtông, đà, móng bêtông; khu thứ 2 có diện tích ngang 6m dài 8m, dựng 8 cột bêtông, đà, móng bêtông; 1 hồ nước đà móng bêtông, diện tích khoảng 150m2, tổng cộng diện tích của công trình đang xây dựng 429m2; đã xây cầu bêtông bắc ngang qua kênh thủy lợi do Nhà nước quản lý ngang 8,4m dài 6,9m còn phần đất cập kênh thủy lợi ở phía sau, ông Xứng chưa cung cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) diện tích khoảng 10324,7m2 hiện trạng đã đào ao, đổ đất nền.

Ba, ngày 20/8/2016, công trình xây dựng trái phép của ông Xứng vẫn tiếp tục ngang nhiên tồn tại, thể hiện như thách thức pháp luật! UBND phường 3 đã 2 lần mời ông Xứng đến để lập biên bản ngừng thi công xây dựng.

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng: Công trình xây dựng trái phép, sao xử phạt … cho tồn tại (?!)

Toàn cảnh Khu du lịch sinh thái cây xanh của ông Bùi Đức Xứng

Ảnh: Tâm Bút

Sao chỉ xử phạt … cho tồn tại (?!)

Ngày 22/8/2016, được sự chỉ đạo của UBND TP Sóc Trăng, UBND phường 3 cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Trật tự đô thị TP Sóc Trăng đến vị trí thửa đất có công trình xây dựng. Ông Xứng đã ngưng thi công xây dựng, các ngành đã thống nhất số liệu đo đạc hiện trạng xây dựng ngày 19/8/2016. Do tính chất, quy mô xây dựng các hạng mục công trình quá lớn vượt khả năng về chuyên môn của phường; UBND phường 3 báo cáo đến UBND TP Sóc Trăng chỉ đạo các ngành chuyên môn tham mưu UBND TP Sóc Trăng xử lý theo quy định.

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng: Công trình xây dựng trái phép, sao xử phạt … cho tồn tại (?!)
Trang 1
TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng: Công trình xây dựng trái phép, sao xử phạt … cho tồn tại (?!)

Quyết định số 20/QĐ-XPHC ngày 7/9/2016 về “Xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm đối với ông Bùi Đức Xứng”

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm số 21/BB-VPHC, ngày 5/9/2016 của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ra Quyết định số 20/QĐ-XPHC ngày 7/9/2016 về “Xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm đối với ông Bùi Đức Xứng”. Theo đó, xử phạt vi phạm hành vi hành chính đối với: Ông Bùi Đức Xứng, Chủ đầu tư tổ chức thi công xây dựng công trình nhà nghỉ gia đình trên đất không được phép xây dựng (vị trí xây dựng tại thửa đất số 591, tờ bản đồ số 56, đường Lê Hồng Phong, khóm 9, phường 3, TP Sóc Trăng); vi phạm điểm a khoản 7 Điều 13 và áp dụng khoản 3 Điều 3 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP, ngày 10/10/2013 của Chính phủ. Áp dụng hình thức xử phạt: Phạt tiền là: 22.500.000 đồng; buộc ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm; buộc lập thủ tục xin phép xây dựng theo đúng quy định. Quyết định này được gửi cho ông Bùi Đức Xứng, để chấp hành. Ông Bùi Đức Xứng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Quá thời hạn nêu trên, nếu ông Xứng không chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành.

Nhiều người biết sự việc xử phạt trên, nêu thắc mắc: Ông Xứng là ai, mà ngang nhiên xây dựng công trình trái phép? Việc xử phạt … cho tồn tại công trình xây dựng trái phép, kỉ cương phép nước có còn không?

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng: Công trình xây dựng trái phép, sao xử phạt … cho tồn tại (?!)

Nhiều công trình kiên cố khác trong khu du lịch được ông Xứng xây dựng trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại!

Ảnh: Tâm Bút

Cần làm rõ dấu hiệu bao che!

Do ông Xứng vẫn tiếp tục xây dựng, nên ngày 14/10/2016, UBND phường 3, TP Sóc Trăng ban hành “Bản đề nghị” số 77/ĐN-UBND gửi Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng, có nội dung: Căn cứ Quyết Định số 20/QĐ-XPHC ngày 7/9/2016 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng về việc ông Bùi Đức Xứng xây dựng công trình nhà nghỉ gia đình trên đất không được cấp phép xây dựng. Vừa qua, UBND phường 3 có kiểm tra và theo dõi việc chấp hành Quyết định số 20 của Thanh tra Sở Xây dựng đối với ông Bùi Đức Xứng; có mời lập biên bản nhắc nhở, yêu cầu ông Xứng thực hiện theo quyết định, nhưng hiện nay ông Xứng vẫn tiếp tục xây dựng. UBND phường 3 đề nghị đến Sở Xây dựng và Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng có hướng xử lý buộc ông Bùi Đức Xứng nghiêm túc thực hiện đúng theo Quyết định số 20 của Thanh tra Sở Xây dựng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phường 3 quản lý nhà nước được chặt chẽ hơn trong thời gian tới.

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng: Công trình xây dựng trái phép, sao xử phạt … cho tồn tại (?!)

Bản đề nghị số 77/ĐN-UBND ngày 14/10/2016 của UBND Phường 3, thành phố Sóc Trăng

Và Văn bản số 1920/UBND-HC ngày 23/11/2016 về việc kiểm tra đề xuất xử lý hành vi sử dụng đất sai mục đích của ông Bùi Đức Xứng của UBND TP Sóc Trăng, gửi Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng Quản lý Đô thị; Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Chủ tịch UBND phường 3, có nội dung: “Qua xem xét Đề nghị số 78/ĐN-UBND ngàỵ 18/10/2016 của Chủ tịch UBND phường 3; Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp Trưởng phòng Quản lý Đô thị, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố và UBND phường 3 tham mưu cho UBND TP việc kiểm tra, đề xuất xử lý đối với ông Bùi Đức Xứng có hành vi sử dụng đất sai mục đích đối với thửa 132, tờ bản đồ số 56, diện tích 9.833,3m2, tọa lạc tại khóm 9, phường 3, TP Sóc Trăng”.

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng: Công trình xây dựng trái phép, sao xử phạt … cho tồn tại (?!)

Văn bản số 1920/UBND-HC ngày 23/11/2016, của UBND TP Sóc Trăng, “V/v kiểm tra đề xuất xử lý hành vi sử dụng đất sai mục đích của ông Bùi Đức Xứng”.

Tuy nhiên, mặc dù đã nhiều lần bị kiểm tra, xử phạt, nhưng đến nay, các công trình xây dựng trái phép của ông Bùi Đức Xứng vẫn ngang nhiên tồn tại! Dư luận và nhiều người dân ở địa phương bức xúc nêu vấn đề: Các cơ quan bảo về pháp luật cần xem xét, xử lí buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép và xử lí nghiêm minh đối với hành vi xây dựng trái phép; đồng thời làm rõ dấu hiệu bao che của một số cán bộ chính quyền ở địa phương!

Thanh Thanh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Về ngăn chặn 232,66 ha đất của Công ty CP địa ốc Hồng Phát: Cần thu hồi Quyết định số 07, để chủ đầu tư thoát cảnh “một cổ hai tròng”!

Về ngăn chặn 232,66 ha đất của Công ty CP địa ốc Hồng Phát: Cần thu hồi Quyết định số 07, để chủ đầu tư thoát cảnh “một cổ hai tròng”!

Hơn 2 năm qua, Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi đã có nhiều bài điều tra, phản ánh liên quan đến Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An hai lần ra lệnh ngăn chặn toàn bộ 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng 232,66 ha đất của Công ty Cổ phần địa ốc Hồng Phát (Công ty Hồng Phát). Việc ngăn chặn này thể hiện dấu hiệu trái luật, gây hậu quả khiến chủ đầu tư lâm cảnh “một cổ hai tròng”, số tiền thiệt hại đã hơn 857 tỉ đồng và vẫn chưa dừng lại, …
Phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Sao không xử lý hành vi cố tình chiếm đất người khác?

Phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Sao không xử lý hành vi cố tình chiếm đất người khác?

Tạp chí Người cao tuổi đã đăng bài: “Cần cưỡng chế, xử lý nghiêm hành vi cố tình không thực hiện thông báo của UBND phường”, phản ánh việc bà Từ Kim Nguyệt, ở phường 8, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, tố cáo ông Trần Văn Sang ngang nhiên chiếm đất trái phép, cố tình không chấp hành thông báo tháo dỡ công trình xây dựng trái phép …
TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân mòn mỏi trông chờ công lí

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân mòn mỏi trông chờ công lí

Mới đây, Tạp chí Người cao tuổi có đăng bài "Một vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân vẫn phải mòn mỏi trông chờ công lí", phản ánh việc ông Nguyễn Văn Của, sinh 1955, ngụ khu phố Ông Nhiêu, phường Long Trường, quận 9, nay là TP Thủ Đức, khởi kiện yêu cầu các ông, bà: Châu Hồng Hoàng, Châu Thị Hồng, Châu Thị Nga, Châu Hồng Mùi, trả lại ông Của hơn 1.000m2 đất tại khu phố Ông Nhiêu, phường Long Trường, TP Thủ Đức.
Bản án 26 năm chưa được thi hành tại TP. Hồ Chí Minh: Cần nhìn thẳng vào sự thật để sửa sai

Bản án 26 năm chưa được thi hành tại TP. Hồ Chí Minh: Cần nhìn thẳng vào sự thật để sửa sai

Bản án dân sự phúc thẩm số 81/DSPT ngày 4/5/1995 của TAND Tối cao tại TP.Hồ Chí Minh có hiệu lực pháp luật từ rất lâu, nhưng do người phải thi hành án không tự nguyện thi hành, trong khi Chấp hành viên xác định không đúng đối tượng phải thi hành án, nên vụ việc kéo dài đến nay 26 năm, gây thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án. Ai phải chịu trách nhiệm về vụ việc này, cần được làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái: Để một số hộ dân cầu cứu đến bao giờ?

Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái: Để một số hộ dân cầu cứu đến bao giờ?

Như Tạp chí Ngày mới đã phản ánh, tại Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo: Chấp thuận về chủ trương cho Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai, Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng được phép thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân có đất nằm trong dự án để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay, Chủ đầu tư Dự án vẫn không thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân; và hệ lụy từ việc không thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, chưa dừng lại …

Tin khác

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3: Nhà thầu thi công ngang nhiên đổ "trộm" đất, đá thải!?

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3: Nhà thầu thi công ngang nhiên đổ "trộm" đất, đá thải!?
Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 (quận Thanh Xuân- Hà Nội), có tổng mức đầu tư gần 700 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhà thầu thi công “ngang nhiên” sử dụng xe quá khổ, quá tải để vận chuyển đất, đá thải đổ trộm tại khu vực xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ… gây nguy cơ ô nhiễm môi trường và nhiều hệ lụy về sau.

Nhiều sai phạm nhưng Giám đốc vẫn được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ(!)

Nhiều sai phạm nhưng Giám đốc vẫn được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ(!)
Qua kiểm tra, xác minh đơn tố cáo nặc danh tại Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, ngày 26/6/2020, Đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Gia Lai có Báo cáo số 297/BC-SYT nêu rõ một số nội dung tố cáo ông Trần Quang Chỉ, Giám đốc Trung tâm Y tế Đức Cơ, tỉnh Gia Lai sai phạm về quản lí kinh tế và công tác cán bộ là đúng và đúng một phần.

TP Hồ Chí Minh: Sao Công an quận Tân Phú không xử lý đơn tố cáo của công dân theo đúng quy định?

TP Hồ Chí Minh: Sao Công an quận Tân Phú không xử lý đơn tố cáo của công dân theo đúng quy định?
Ông Huỳnh Ngọc P, thường trú tại quận 12, TP Hồ Chí Minh, có đơn gửi các cơ quan có thẩm quyền, phản ánh ông Lưu Hữu Thước, Giám đốc và ông Võ Duy Khánh, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Long Hiệp Phát (Sau đây gọi tắt là Công ty Long Hiệp Phát) có hành vi thể hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt 230 triệu đồng của ông P. Tuy nhiên, đến nay đơn của ông P vẫn chưa được giải quyết theo quy định …

Công ty CP bất động sản Vạn An Phát có “vẽ ra dự án” để lừa dối khách hàng?

Công ty CP bất động sản Vạn An Phát có “vẽ ra dự án” để lừa dối khách hàng?
Một số cá nhân đội lốt công ty bất động sản với chiêu thức thu gom đất của nông dân tự động phân lô, làm đường vẽ ra dự án để bán cho khách hàng… đến nay không phải là chuyện hiếm. Sự việc dưới đây, thêm một thí dụ điển hình.

Lễ ký kết hợp tác giữa CITENCO và HFIC vì một thành phố xanh, sạch, đẹp

Lễ ký kết hợp tác giữa CITENCO và HFIC vì một thành phố xanh, sạch, đẹp
Vừa qua, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP. Hồ Chí Minh (CITENCO) và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, việc ký kết hai bên nhằm thực hiện mục tiêu “Xây dựng và Thúc đẩy triển khai các giải pháp Xanh, hướng đến gia tăng tỷ lệ GDP xanh cho TP. Hồ Chí Minh”.

Viện KSND huyện Bến Lức, tỉnh Long An: Nhiều dấu hiệu cản trở hành nghề hợp pháp của các Luật sư!

Viện KSND huyện Bến Lức, tỉnh Long An: Nhiều dấu hiệu cản trở hành nghề hợp pháp của các Luật sư!
Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới nhận đơn của Luật sư (LS) Trần Cao Phú, Giám đốc và LS Trần Cao Cường, Phó Giám đốc Công ty Luật Hợp danh Trần Cao, thuộc Đoàn LS TP Hồ Chí Minh, trụ sở số 28/9/14 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 4, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh: Kiểm sát viên và Viện trưởng Viện KSND huyện Bến Lức có hành vi thể hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, cản trở hành nghề hợp pháp của LS.
Xem thêm
Vụ cao tốc Ðà Nẵng - Quảng Ngãi: Nhiều kỹ sư nước ngoài vi phạm pháp luật

Vụ cao tốc Ðà Nẵng - Quảng Ngãi: Nhiều kỹ sư nước ngoài vi phạm pháp luật

Một số kỹ sư của nhà thầu nước ngoài bị xác định có vi phạm trong tổ chức thi công hoặc tư vấn giám sát dự án cao tốc Ðà ...
Vợ chồng ông Dũng “lò vôi” nói về việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên: Sai ở đâu, sửa ở đó!

Vợ chồng ông Dũng “lò vôi” nói về việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên: Sai ở đâu, sửa ở đó!

Ngày 2/3/2021, bà Nguyễn Thị Phương Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng có buổi làm việc với ông Võ Hoàng Yên và đại diện Trung ương Tịnh độ ...
"Góc khuất" của các dự án cần được làm sáng tỏ tại phiên tòa phúc thẩm

"Góc khuất" của các dự án cần được làm sáng tỏ tại phiên tòa phúc thẩm

Những "góc khuất" trong vụ án này thể hiện trong các quyết định hành chính của Công ty INDECO, UBND TP Hà Nội và quận Cầu Giấy, khi thu hồi ...
Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc kiến nghị Viện KSND và Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra làm rõ một số ...
Giữ đào rừng  là giữ sắc màu Tây Bắc

Giữ đào rừng là giữ sắc màu Tây Bắc

Tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 của ngành Nông nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong dịp Tết Nguyên đán Tân ...
Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Người tố cáo cho rằng, Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang liên quan đến vụ ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã Hưng Long ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động