Dự án Viện Điều dưỡng và trồng cây dược liệu quý hiếm kết hợp du lịch sinh thái tại thị trấn An Thới TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang:

Phù hợp quy hoạch của TP Phú Quốc và pháp luật về đất đai

Công ty TNHH Một thành viên Du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc (Công ty Xuân Phúc) có “Đơn xin cứu xét khẩn cấp”, gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị chấp thuận phê duyệt chủ trương đầu tư cho Dự án Viện điều dưỡng và Trồng cây dược liệu quý hiếm kết hợp Du lịch sinh thái (Dự án), tại thị trấn An Thới, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Vụ việc được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có văn bản chỉ đạo, nhưng chưa được UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết, ảnh hưởng cơ hội đầu tư và quyền lợi của Công ty Xuân Phúc.
Phù hợp quy hoạch của TP Phú Quốc và pháp luật về đất đai

Văn bản của Công ty Xuân Phúc kiến nghị làm rõ tính lí về 12,5 ha đất Dự án

Nguồn gốc 12,5 ha đất dự án

Khu đất đang xin dự án có diện tích 12,5 ha (125.378 m2) tọa lạc tại Bãi Khem, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc. Do vậy, căn cứ Quyết định số 1197/QĐ-TTg ngày 9/11/2005 (tại Điểm c, Khoản 5, Điều 1) và Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 (tại Điểm d Khoản 7 Điều 1) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đã xác định Bãi Khem có:Vị trí nằm về phía Đông Nam của đảo; là một khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, thể thao biển. Quy mô 99 ha”. Như vậy, Bãi Khem đã được quy hoạch là “đất du lịch sinh thái” theo quy định của pháp luật. Về nguồn gốc, sử dụng, quản lý khu đất 12,5 ha, có 3 phần:

Phần 2,6 ha: Của 4 cá nhân, hộ gia đình: Hồ Thị Hồng, Giang Lệ Phương, Vương Trại Anh và Ngô Thị Chên. Đất này được Văn phòng Đăng ký đất đai Phú Quốc và các cơ quan có thẩm quyền xác nhận: “Khai hoang, sử dụng ổn định từ trước năm 1968 và trước năm 1993 để trồng cây lâu năm”. Kiểm tra thực địa, trên đất này có cây lâu năm (cây điều và tràm bông vàng) do dân trồng. Ngoài ra, trên đất của bà Phương có ngôi mộ cổ khoảng 200 năm tuổi, nhưng nay đã bị san ủi trái phép. Bà Phương cũng đồng thời là Giám đốc và Chủ sở hữu Công ty Xuân Phúc (Đơn vị đang xin chủ trương đầu tư cho Dự án). Và chứn` g cứ cho việc quản lý, sử dụng đất của 4 cá nhân hộ gia đình là Nhà nước có Quyết định thu hồi đất nông nghiệp, quyết định bồi thường về đất để thực hiện dự án của một Công ty khác, nhưng đã bị hủy bỏ sau khi bị khiếu nại, khởi kiện.

Phần 5,2 ha: Là “đất rừng phòng hộ” do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc quản lý từ năm 1998, bị thu hồi theo Quyết định số 2601/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang. Đất này được giao về cho UBND thị trấn An Thới quản lý đến nay. Kiểm tra thực địa, thì trên đất có tràm bông vàng tái sinh tự nhiên xen lẫn cây bụi tạp. Chứng cứ là Công văn số 220/UBND-ĐCXD ngày 18/6/2019 của UBND thị trấn An Thới xác nhận: UBND thị trấn An Thới đang là chủ thể quản lý 5,2ha đất thuộc Dự án của Công ty Xuân Phúc theo Quyết định số 2601//QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Phần 3,8 ha: Là “đất rừng phòng hộ” do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc quản lý theo Quyết định số 2163/QĐ-UB ngày 18/6/1998 của UBND tỉnh Kiên Giang. Chứng cứ là có sổ đỏ 2.228.873.8m2, Ban Quản lý rừng BL 609256 TK 81 Bãi Khem cấp ngày 23/10/2012.

Căn cứ Điều 5 và Điều 10 Luật Đất đai năm 2013 và thực tế 3 phần đất nêu trên, thì loại đất của khu đất 12,5 ha để xin làm Dự án là “đất nông nghiệp”; người sử dụng đất là “hộ gia đình cá nhân, tổ chức nhà nước”, mà không phải là “các đơn vị vũ trang nhân dân” thuộc Bộ Quốc phòng, nên không phải là đất quốc phòng. Đến khi có Quyết định số 1197/QĐ-TTg ngày 9/11/2005 và Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010, thì khu đất này nằm trong Bãi Khem và được quy hoạch là “đất du lịch nghĩ dưỡng sinh thái”; và Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung cục bộ đảo Phú Quốc đến năm 2030, thì khu đất này tại Bãi Khem vẫn giữ nguyên là “đất du lịch nghĩ dưỡng sinh thái”. Ngoài các quyết định trên, không có bất kỳ quyết định nào khác của cơ quan, người có thẩm quyền nào phê duyệt quy hoạch sử dụng khu đất này vào mục đích khác.

Phù hợp quy hoạch của TP Phú Quốc và pháp luật về đất đai
Trang 1
Phù hợp quy hoạch của TP Phú Quốc và pháp luật về đất đai
Trang 2
Phù hợp quy hoạch của TP Phú Quốc và pháp luật về đất đai

Quyết định số 1197/QĐ-TTg ngày 9/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ, thể hiện khu đất 12,5 ha nằm trong khu vực Bãi Khem và được quy hoạch là “đất du lịch nghĩ dưỡng sinh thái”

Như vậy, việc Công ty Xuân Phúc làm hồ sơ xin chấp thuận chủ trương thực hiện Dự án đối với khu đất 12,5 ha trên, theo hình thức thuê đất là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và pháp luật về đất đai tại đảo Phú Quốc.

Có dấu hiệu lợi ích nhóm?

Việc Công ty Xuân Phúc xin chấp thuận chủ trương thực hiện Dự án đối với khu đất 12,5 ha nêu trên theo hình thức thuê đất là phù hợp với quy hoạch và pháp luật về đất đai tại huyện đảo Phú Quốc. Nhưng hơn 2 năm qua, các cơ quan tham mưu, người có thẩm quyền tại tỉnh Kiên Giang và các sở, ngành có liên quan đã tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh Kiên Giang không đúng quy định của pháp luật, sai thực thế, thiếu khách quan và có dấu hiệu lợi ích nhóm, dẫn đến vụ việc kéo dài, phức tạp đến nay và làm ảnh hưởng đến cơ hội đầu tư của Công ty Xuân Phúc. Cụ thể:

Thứ nhất: Căn cứ Điều 5 và Điều 10 Luật Đất đai năm 2013, khu đất 12,5 ha có nguồn gốc và mục đích sử dụng là “đất nông nghiệp” trồng cây lâu năm và đất rừng phòng hộ, gồm 3 phần đất, do 2 chủ thể là cá nhân hộ gia đình (4 hộ dân), cơ quan nhà nước (UBND thị trấn An Thới và Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc) là người quản lý và sử dụng đất. Không có bất kỳ một giấy tờ, tài liệu và căn cứ pháp lý nào về xác định khu đất 12,5 ha đang do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng hoặc đất này đã có quy hoạch sử dụng đất là “đất quốc phòng”.

Trong khi, theo Quyết định số 1197/QĐ-TTg ngày 9/11/2005; Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 và Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ, thì khu đất 12,5 ha trên, được quy hoạch và chuyển đổi thành “đất du lịch sinh thái”. Ngoài các quyết định này, không còn bất kỳ quyết định nào khác của cơ quan, người có thẩm quyền nào phê duyệt quy hoạch sử dụng 12,5 ha đất này vào mục đích khác hoặc vào mục đích quốc phòng an ninh.

Về vị trí khu đất, các cơ quan tham mưu đã dựa vào văn bản của Bộ Quốc phòng để xác định khu đất 12,5 ha là thuộc đất quốc phòng nằm trong Khu III 42,9ha phía Bắc giáp mũi Bãi Khem. Trong khi, vị trí thực tế của khu đất 12,5 ha đang xin làm Dự án lại nằm ở phía Đông Nam Bãi Khem (khác hoàn toàn với phía Bắc) và nằm trong diện tích đất quy hoạch khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Khu III 42,9ha hay 41ha được nêu trong Văn bản số 284/BQP-TM ngày 13/1/2014 và Quyết định số 1379/QĐ-BQP ngày 8/4/2016 của Bộ Quốc phòng được xác định là “đều có sơ đồ vị trí, ranh giới khu đất”, nhưng khi Công ty Xuân Phúc yêu cầu cung cấp, cùng áp ranh, tọa độ để kiểm tra, thì các cơ quan tham mưu không cung cấp, không áp ranh đối chiếu và không thực hiện, dẫn đến vụ việc phức tạp, kéo dài cho đến nay.

Thứ hai: Các cơ quan tham mưu đã cố tình làm khó và cản trở Công ty Xuân Phúc xin Dự án. Bởi: Nếu là đất quốc phòng, do các đơn vị của Bộ Quốc phòng quản lý, thì việc này các cơ quan tham mưu đã biết rõ từ năm 2014. Vậy thì tại sao ngay từ đầu Sở NN& PTNN, Sở TN&MT, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc không viện dẫn Văn bản số 284/BQP-TM ngày 13/1/2014 và Quyết định số 1379/QĐ-BQP ngày 8/4/2016 của Bộ Quốc phòng để trả lời cho Công ty Xuân Phúc biết, mà tại có Tờ trình số 564/TTr-SNNPTNT ngày 10/12/2018 và Văn bản số 198/BQLKKTPQ-QLĐT ngày 28/2/2019 trả lời và đề xuất rằng: “7,8 ha trong khu đất 12,5 ha được Công ty Xuân Phúc xin Dự án, nằm trong Dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Bãi Khem của Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc có quy mô 193,79 ha; và nếu chấp thuận chủ trương thực hiện Dự án cho Công ty Xuân Phúc, thì phải điều chỉnh lại Đồ án quy hoạch và thủ tục có liên quan của Dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Bãi Khem của Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc”. Khi Công ty Xuân Phúc khiếu nại và đưa ra chứng cứ chứng minh Khu đất 12,5 ha được Công ty Xuân Phúc xin Dự án là nằm ngoài Dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Bãi Khem của Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc. Lúc này các cơ quan tham mưu mới thừa nhận có sai sót. Do vậy, Công ty Xuân Phúc cho rằng đây là hành vi cố ý tham mưu sai sự thật nhằm tạo ra lý do từ chối chấp thuận chủ trương đầu tư cho Dự án của Công ty Xuân Phúc.

Thứ ba: Các cơ quan tham mưu cố tình xác định mập mờ, không rõ ràng việc bàn giao đất Quốc phòng từ các đơn vị Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng sang đất dịch vụ thương mại cho Ủy ban nhân dân có thẩm quyền quản lý. Cụ thể:

Tại Công văn số 184/UBND-TCD ngày 17/2/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang gửi Thủ tướng Chính phủ xác định: “Khu vực Bãi Khem có diện tích đất 181,08 ha tại thị trấn An Thới gồm ba khu: Khu I là 101,26ha; khu II là 36,92ha; Khu III là 42,9ha”. Nhưng hiện nay Bộ Quốc phòng chỉ mới giao cho lại cho UBND tỉnh Kiên Giang quản lý Khu I là 101,26ha và Khu II là 36,92ha; còn Khu III 42,9ha, thì Bộ Quốc phòng chưa giao cho UBND tỉnh Kiên Giang quản lý, Bộ Quốc phòng muốn giữ lại để quy hoạch cho nhiệm vụ của quân đội. Tuy nhiên ngược lại, tại Công văn 10716/BQP-TM ngày 19/11/2015 (Mục 1), Bộ Quốc phòng đã đồng ý chuyển giao 177,35 ha tại khu vực Bãi Kem (có sơ đồ các khu đất kèm theo) cho UBND tỉnh Kiên Giang quản lý, tức là chuyển giao gần đủ 181,03 ha tại Bãi Khem như nêu trên (chỉ thiếu 3,73 ha). Vậy thì Khu III 42,9 ha hay 41ha này ở phía nào, ở vị trí nào? Tại sao UBND tỉnh Kiên Giang, các cơ quan tham mưu và Bộ Quốc phòng cố tình đề cập không rõ ràng, mập mờ về việc chuyển giao đất quốc phòng này.

Ngoài ra, chính tại Công văn 1816/BTL-PTM ngày 16/7/2019 của Bộ Tư lệnh vùng 5 thuộc Quân chủng Hải quân, gửi UBND thị trấn An Thới xác định: Khu vực Bãi Khem đã được chuyển mục đích sử dụng đất Quốc phòng sang cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội theo Công văn số 551/TTg-NN ngày 10/4/2006 của Thủ tưởng Chính phủ. Sau đó, UBND tỉnh Kiên Giang đã có các quyết định thu hồi đất và bàn giao cho Công ty TNHH MTV Mặt Trời Phú Quốc thuê đất để thực hiện Dự án Khu phức hợp du lịch sinh thái Bãi Khem.

Tại Biên bản làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành lập vào lúc 14 giờ ngày 15/8/2019, UBND thị trấn An Thới có ý kiến Công ty TNHH MTV Tân Cảng Sài Gòn xác nhận đất của bà Giang Lệ Phương không phải đất của Công ty TNHH MTV Tân Cảng Sài Gòn quản lý và Công ty TNHH MTV Tân Cảng Sài Gòn đã thừa nhận nhầm vị trí và đã tháo dỡ các vật dụng xây dựng trên đất của bà Giang Lệ Phương.

Thứ tư: Khi đối thoại trực tiếp, thì Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vẫn chưa kết luận rằng khu đất 12,5 ha đang xin Dự án của Công ty Xuân Phúc có nằm trong hay ngoài phần diện tích 42,9ha, nên đã đề nghị các cơ quan tham mưu và Công ty Xuân Phúc ngồi lại với nhau để xác định lại sơ đồ tọa độ vị trí các khu đất. Nếu xác định được phần đất 12,5 ha Dự án nằm ngoài phần diện tích 42,9ha, thì tỉnh sẽ duyệt chủ trương. Tuy nhiên, các cơ quan tham mưu đến nay vẫn chưa thực hiện.

Trong khi, nếu Khu III diện tích 42,9ha là đất Quốc phòng do Bộ Quốc phòng quản lý, thì các cơ quan tham mưu đã biết từ năm 2014, nhưng tại sao vẫn tham mưu cho UBND tỉnh Kiên Giang để chấp thuận chủ trương đầu tư cho Dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Bãi Khem của Công ty Mặt Trời Phú Quốc? Và trong quá trình giải quyết khiếu nại, kiến nghị của Công ty Xuân Phúc, UBND tỉnh Kiên Giang đã ra Thông báo số 22/TB-UBND ngày 4/2/2020 về kết luận ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang là phải điều chỉnh quy hoạch 1/500 và thu hồi, hủy bỏ các quyết định thu hồi đất và thu hồi tiền đã bồi thường của Dự án này có liên quan đến Khu III diện tích 42,9ha. Sau đó Phòng TN&MT TP Phú Quốc và Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TP Phú Quốc đã ban hành Công văn số 16/PTNMT-TĐPA ngày 19/02/2020 và Công văn số 44/BBT-TDĐ, ngày 26/2/2020 để lập phương án triển khai thực hiện theo thông báo này, gây phiền hà cho các cá nhân, hộ dân có đất bị thu hồi, đã nhận tiền bồi thường nhưng phải trả lại, làm ảnh hưởng đến uy tín, công vụ của địa phương.

Quá trình Công ty Xuân Phúc được mời làm việc với Thanh tra tỉnh Kiên Giang và trong buổi đối thoại, thì mặc nhiên Thanh tra tỉnh xác định “khu đất 12,5 ha là đất quốc phòng” mà không xem xét đến hồ sơ vụ việc thực tế, quy hoạch sử dụng đất và căn cứ pháp luật do Công ty Xuân Phúc cung cấp và trình bày. Khi Công ty Xuân Phúc yêu cầu cung cấp chứng cứ, vị trí tọa độ để áp ranh đất, thì đã nại ra lý do đây là “bí mật quốc phòng”. Trong khi không có bất kỳ quy định nào của Luật Đất đai 2013 và các văn bản pháp luật khác có liên quan xác định các thông tin, tài liệu này là bí mật quốc phòng.

Thứ năm: Nếu Bộ Quốc phòng xác định diện tích Khu III 42,9ha đang do Bộ Quốc phòng quản lý hoặc có liên quan đến đất Quốc phòng mà không giao lại cho địa phương, thì Bộ Quốc phòng đã làm trái quy định của Luật Đất đai năm 2013, là thể hiện cố tình không chấp hành các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và không phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang để giải quyết các chính sách đất đai tại địa phương nhằm phát triển kinh tế - xã hội đúng pháp luật, cụ thể:

Hơn ai hết Bộ Quốc phòng biết, nắm và hiểu Luật Đất đai khi thu hồi và giao đất Quốc phòng. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 1379/QĐ-BQP ngày 8/4/2016 để thu hồi 42,9ha đất do Bộ Tư lệnh Vùng 5 quản lý và giao cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, là thể hiện trái thẩm quyền về thu hồi đất và giao đất, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 và điểm a khoản 1, Điều 66 Luật Đất đai 2013. Có trường hợp đặc biệt nào cho phép Bộ Quốc phòng có quyền làm trái luật?

Phù hợp quy hoạch của TP Phú Quốc và pháp luật về đất đai
Trang 1
Phù hợp quy hoạch của TP Phú Quốc và pháp luật về đất đai

Quyết định số 1379/QĐ-BQP ngày 08/04/2016

Căn cứ Quyết định số 1197/QĐ-TTg ngày 9/11/2005; Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 và Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ, khu đất 12,5 ha nằm trong khu đất thuộc Bãi Khem đã được quy hoạch thành đất “du lịch nghỉ dưỡng sinh thái”. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 551/TTg-NN ngày 10/4/2006 để chuyển mục đích sử dụng đất Quốc phòng tại khu vực Bãi Khem sang cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Thực tế, các đơn vị vũ trang nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng cũng không có bất kỳ tài liệu, giấy tờ gì chứng minh các đơn vị này là người đang quản lý, sử dụng đất được UBND tỉnh có thẩm quyền giao theo Luật Đất đai qua các thời kỳ đối với khu đất 42,9ha. Nên khi Bộ Quốc phòng ra quyết định thu hồi và giao đất như vậy là thể hiện làm trái và không chấp hành các quyết định có hiệu lực pháp luật của Thủ tướng Chính phủ và đi ngược lại với quy hoạch sử dụng đất chung của Nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Khi UBND tỉnh Kiên Giang có Quyết định số 2601/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 thu hồi đất và đề nghị Bộ Quốc phòng chuyển giao đất về cho Ủy ban quản lý để thực hiện chính sách phát triển kinh tế theo quy hoạch đã được phê duyệt bao gồm cả khu đất 42,9ha. Nhưng Bộ Quốc phòng không thực hiện, mà ra quyết định thu hồi ngược lại, rồi giao cho đơn vị của Bộ Quốc phòng quản lý là chồng chéo, mâu thuẫn và thể hiện làm trái pháp luật. Hơn nữa, khu đất 42,9ha này hiện này là “đất thương mại, dịch vụ”, nên căn cứ Điều 56 và Khoản 3 Điều 153 Luật Đất đai năm 2013, thì tổ chức sử dụng đất thương mại, dịch vụ bắt buộc “phải thông qua hình thức nhà nước cho thuê đất” mà không có ngoại lệ. Tuy nhiên, đơn vị của Bộ Quốc phòng lại được sử dụng đất thông qua hình thức giao đất (không thu tiền), là trái với nguyên tắc sử dụng đất, nguyên tắc tài chính và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tỉnh Kiên Giang.

Do vậy, Công ty Xuân Phúc thiết nghĩ Bộ Quốc phòng trước hết phải chấp hành đúng pháp luật về quản lí đất đai, chấp hành các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị làm đúng quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt!

Trao đổi với phóng viên, bà Giang Lệ Phương, đại diện Công ty Xuân Phúc nêu nguyện vọng: “Căn cứ thực tế Dự án phù hợp quy hoạch và pháp luật về đất đai; ngày 18/2/2021, Công ty Xuân Phúc có văn bản kính gửi Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, có nội dung khẳng định nhờ sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh Kiên Giang, doanh nghiệp chúng tôi đã chủ động xác định được quỹ đất 12,5ha tại bãi Khem để triển khai Dự án (Có Tờ trình xin thuê đất thực hiện Dự án, kèm theo sơ đồ). Hiện tại doanh nghiệp chúng tôi đang quản lý sử dụng một phần diện tích đất, có số thửa là 73, 81 thuộc ấp 6, thị trấn An Thớl Diện tích 12,5ha là đất nông nghiệp, được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ, trong đó có 2,6ha là tài sản của doanh nghiệp chúng tôi, phần diện tích 5,2ha là đất rừng phòng hộ được chuyển giao cho UBND thị trấn An Thới quản lý, phần 3,8ha còn lại là đất rừng phòng hộ thuộc quyền sử dụng của Vườn Quốc gia Phú Quốc”.

Nay chúng tôi tiếp tục kính đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty Xuân Phúc được thực hiện đầu tư Dự án, theo hình thức cho thuê đất có thời hạn 50 năm, tổng diện tích 12,5 ha tại Bãi Khem, thị trấn An Thới, TP Phú Quốc. Trường hợp Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Kiên Giang vẫn cho rằng khu đất 12,5 ha thuộc Khu III 42,9 ha, có liên quan đến đất Quốc phòng hoặc dự định quy hoạch là đất Quốc phòng, thì Công ty Xuân Phúc kính đề nghị Quý Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Quốc phòng thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1379/QĐ-BQP ngày 8/4/2016, nhằm trả lại đất cho UBND tỉnh Kiên Giang phát triển kinh tế - xã hội theo đúng quy hoạch đã được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt, tức là theo đúng pháp luật về quản lí đất.

Phù hợp quy hoạch của TP Phú Quốc và pháp luật về đất đai
Trang 1
Phù hợp quy hoạch của TP Phú Quốc và pháp luật về đất đai
Tờ trình của Công ty Xuân Phúc về xin thuê đất thực hiện Dự án
Phù hợp quy hoạch của TP Phú Quốc và pháp luật về đất đai

Sơ đồ kèm theo Tờ trình của Công ty Xuân Phúc về xin thuê đất thực hiện Dự án

Nhóm PV

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quyết định kỷ luật khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng

Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quyết định kỷ luật khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng

Trong những ngày qua, dư luận cán bộ, công chức, người lao động rất bức xúc khi Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương ký quyết định kỷ luật viên chức bằng hình thức Khiển trách, trong khi cơ quan chức năng đang xác minh và chưa có kết luận vụ việc.
Bình Dương: Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng

Bình Dương: Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng

Việc 2 cấp tòa án xét xử vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất ở TP Thủ Dầu Một, giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị On với bị đơn ông Phạm Văn Mình, có nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng trong đánh giá tài liệu chứng cứ vụ án, dẫn đến phán quyết ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn...
14 người tố ngân hàng tự “đạo diễn” xử lý tài sản thế chấp có dấu hiệu trái luật

14 người tố ngân hàng tự “đạo diễn” xử lý tài sản thế chấp có dấu hiệu trái luật

14 khách hàng đồng loạt có đơn cầu cứu khẩn cấp gửi cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết vụ việc liên quan đến Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) xử lý tài sản thế chấp của họ có dấu hiệu trái pháp luật.
Chủ quyền về tài sản hợp pháp của bà Nguyễn Thị Tương bị xâm hại như thế nào?

Chủ quyền về tài sản hợp pháp của bà Nguyễn Thị Tương bị xâm hại như thế nào?

Quyền sử dụng 9.398 m2 đất thửa 200, tờ bản đồ 12, tọa lạc thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai của bà Nguyễn Thị Tương (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 308743 ngày 10/12/2015, do Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng cấp). Tuy nhiên có khoảng 5.000m2 đất hợp pháp của bà Tương, đang bị Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen (Công ty Hoa Sen) xâm hại.
Hòa Bình: Giật mình với mức chia lợi nhuận “khủng” của CDP Toàn cầu

Hòa Bình: Giật mình với mức chia lợi nhuận “khủng” của CDP Toàn cầu

Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về hình thức góp vốn và chia lợi nhuận rất “khủng” của Công ty CP Thương mại CDP Toàn Cầu (CDP Toàn Cầu), địa chỉ phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình.

Tin khác

Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Tranh chấp phải chờ quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án!

Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Tranh chấp phải chờ quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án!
Ông Bùi Thanh Tuấn, ngụ phường Trường Thạnh, quận 9, TP Hồ Chí Minh, nguyên đơn khởi kiện ông Nguyễn Hữu Trí ra TAND TP Thủ Đức để yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, vụ án đang được giải quyết, thì có nhiều dấu hiệu làm trái về chuyển dịch tài sản đang bị Tòa án ngăn chặn.

Trở lại vụ việc đòi lại tài sản hợp pháp của gia đình ông Lê Ngọc Quốc Ân: ​​​​​​​Tài sản cầm ngân hàng sao không trả lại?

Trở lại vụ việc đòi lại tài sản hợp pháp của gia đình ông Lê Ngọc Quốc Ân: ​​​​​​​Tài sản cầm ngân hàng sao không trả lại?
Tạp chí Người cao tuổi số 57 (2417) ngày 9/4/2019, đăng bài: “Phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh: Tại sao không trả lại quyền sử dụng đất hợp pháp của gia đình ông Lê Ngọc Quốc Ân?” và ngày 20/5/2019, đăng bài: “Sao chưa giải quyết nội dung Tạp chí Người cao tuổi phản ánh?”. Tuy nhiên, hành trình đòi lại tài sản hợp pháp của gia đình ông Ân, đến nay vẫn chưa dừng lại …

Dân liên tục khiếu nại, tố cáo hành vi có dấu hiệu tước đoạt quyền được thỏa thuận bồi thường

Dân liên tục khiếu nại, tố cáo hành vi có dấu hiệu tước đoạt quyền được thỏa thuận bồi thường
Tại Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo: “Chấp thuận về chủ trương cho Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai, Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng (Dự án-PV) được phép thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân có đất nằm trong Dự án để bồi thường, giải phóng mặt bằng”. Nhưng, chỉ đạo này không được các cơ quan có liên quan thực hiện, buộc các hộ dân phải làm đơn khiếu nại, tố cáo.

Quảng Trị: Gói thầu hơn 7,5 tỷ đồng bị “làm xiếc” để thông thầu

Quảng Trị: Gói thầu hơn 7,5 tỷ đồng bị “làm xiếc” để thông thầu
Một gói thầu có giá trị hơn 7,5 tỷ đồng do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức mời thầu đã đặt ra nhiều điều kiện trái với quy định của pháp luật, khiến nhiều nhà thầu không thể tham gia. Và duy nhất một đơn vị dự thầu, với chênh lệch giá tiết kiệm cho chủ đầu tư chỉ 0,6% so với tổng mức đầu tư!?

Trả lời sai sự thật, có dấu hiệu bao che sai phạm

Trả lời sai sự thật, có dấu hiệu bao che sai phạm
Bà Giang Lệ Phưong, chủ sử dụng đất đang tranh chấp tại ấp 6 Bãi Khem, xã An Thới, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; là chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc (Công ty Xuân Phúc); địa chỉ 101 ấp An Bình, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, có đơn phản ánh dấu hiệu làm trái và không đúng chỉ đạo của cấp trên.

Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận

Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận
Mặc dù chưa xác định được hành vi vi phạm, mức độ vi phạm theo quy định tại Điều 6 Nghị định 112/2020 ngày 18/9/2020 của Chính phủ, về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, nhưng Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh vẫn ban hành Quyết định kỷ luật Khiển trách bác sĩ Võ Anh Minh. Vụ việc gây nhiều thắc mắc trong cán bộ, viên chức và người lao động, dẫn tới bức xúc, khiếu nại kéo dài...
Xem thêm
Quảng Bình:   Bắt giữ nữ quái 9X tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép

Quảng Bình: Bắt giữ nữ quái 9X tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép

Một khẩu súng ngắn, 28 viên nén và nhiều mảnh vỡ viên nén màu xám, 8 túi ni long chứa tinh thể màu trắng đục, là ma túy do Nguyễn ...
Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm quản lý đất đai tại Khánh Hòa

Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm quản lý đất đai tại Khánh Hòa

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản ...
Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai:  Ai cho phép khu du lịch sinh thái Thác Mơ xây dựng và hoạt động trái phép?

Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai: Ai cho phép khu du lịch sinh thái Thác Mơ xây dựng và hoạt động trái phép?

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi ở xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho rằng, khu du lịch sinh thái Thác Mơ (tên ...
TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?

TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?

"Không biết chuyển khoản nhầm hay cố y, nhưng cần phải bình tĩnh để xử lý tình huống, với lại không phải tiền của mình, người ta chuyển nhầm thì ...
Thanh Hóa: Cận cảnh tuyến đường hơn 70 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng nặng

Thanh Hóa: Cận cảnh tuyến đường hơn 70 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng nặng

Dự án nâng cấp đường giao thông, từ xã Thúy Sơn đi xã Thạch Lập (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) với nguồn vốn với 70 tỷ đồng vừa làm ...
Tổ chức Tôn giáo không làm lợi gì cho xã hôi, còn gây hại cho cộng đồng, có nên tồn tại?

Tổ chức Tôn giáo không làm lợi gì cho xã hôi, còn gây hại cho cộng đồng, có nên tồn tại?

Mấy ngày nay, tại TP Hồ Chí Minh nói chung, quận Gò Vấp nói riêng, các cấp chính quyền và ngành y tế chịu nhiều vất vả, tìm cách ngăn ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động