Dự án Viện Điều dưỡng và trồng cây dược liệu quý hiếm kết hợp du lịch sinh thái tại thị trấn An Thới TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang:

Phù hợp quy hoạch của TP Phú Quốc và pháp luật về đất đai

Công ty TNHH Một thành viên Du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc (Công ty Xuân Phúc) có “Đơn xin cứu xét khẩn cấp”, gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị chấp thuận phê duyệt chủ trương đầu tư cho Dự án Viện điều dưỡng và Trồng cây dược liệu quý hiếm kết hợp Du lịch sinh thái (Dự án), tại thị trấn An Thới, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Vụ việc được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có văn bản chỉ đạo, nhưng chưa được UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết, ảnh hưởng cơ hội đầu tư và quyền lợi của Công ty Xuân Phúc.
Phù hợp quy hoạch của TP Phú Quốc và pháp luật về đất đai

Văn bản của Công ty Xuân Phúc kiến nghị làm rõ tính lí về 12,5 ha đất Dự án

Nguồn gốc 12,5 ha đất dự án

Khu đất đang xin dự án có diện tích 12,5 ha (125.378 m2) tọa lạc tại Bãi Khem, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc. Do vậy, căn cứ Quyết định số 1197/QĐ-TTg ngày 9/11/2005 (tại Điểm c, Khoản 5, Điều 1) và Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 (tại Điểm d Khoản 7 Điều 1) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đã xác định Bãi Khem có:Vị trí nằm về phía Đông Nam của đảo; là một khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, thể thao biển. Quy mô 99 ha”. Như vậy, Bãi Khem đã được quy hoạch là “đất du lịch sinh thái” theo quy định của pháp luật. Về nguồn gốc, sử dụng, quản lý khu đất 12,5 ha, có 3 phần:

Phần 2,6 ha: Của 4 cá nhân, hộ gia đình: Hồ Thị Hồng, Giang Lệ Phương, Vương Trại Anh và Ngô Thị Chên. Đất này được Văn phòng Đăng ký đất đai Phú Quốc và các cơ quan có thẩm quyền xác nhận: “Khai hoang, sử dụng ổn định từ trước năm 1968 và trước năm 1993 để trồng cây lâu năm”. Kiểm tra thực địa, trên đất này có cây lâu năm (cây điều và tràm bông vàng) do dân trồng. Ngoài ra, trên đất của bà Phương có ngôi mộ cổ khoảng 200 năm tuổi, nhưng nay đã bị san ủi trái phép. Bà Phương cũng đồng thời là Giám đốc và Chủ sở hữu Công ty Xuân Phúc (Đơn vị đang xin chủ trương đầu tư cho Dự án). Và chứn` g cứ cho việc quản lý, sử dụng đất của 4 cá nhân hộ gia đình là Nhà nước có Quyết định thu hồi đất nông nghiệp, quyết định bồi thường về đất để thực hiện dự án của một Công ty khác, nhưng đã bị hủy bỏ sau khi bị khiếu nại, khởi kiện.

Phần 5,2 ha: Là “đất rừng phòng hộ” do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc quản lý từ năm 1998, bị thu hồi theo Quyết định số 2601/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang. Đất này được giao về cho UBND thị trấn An Thới quản lý đến nay. Kiểm tra thực địa, thì trên đất có tràm bông vàng tái sinh tự nhiên xen lẫn cây bụi tạp. Chứng cứ là Công văn số 220/UBND-ĐCXD ngày 18/6/2019 của UBND thị trấn An Thới xác nhận: UBND thị trấn An Thới đang là chủ thể quản lý 5,2ha đất thuộc Dự án của Công ty Xuân Phúc theo Quyết định số 2601//QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Phần 3,8 ha: Là “đất rừng phòng hộ” do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc quản lý theo Quyết định số 2163/QĐ-UB ngày 18/6/1998 của UBND tỉnh Kiên Giang. Chứng cứ là có sổ đỏ 2.228.873.8m2, Ban Quản lý rừng BL 609256 TK 81 Bãi Khem cấp ngày 23/10/2012.

Căn cứ Điều 5 và Điều 10 Luật Đất đai năm 2013 và thực tế 3 phần đất nêu trên, thì loại đất của khu đất 12,5 ha để xin làm Dự án là “đất nông nghiệp”; người sử dụng đất là “hộ gia đình cá nhân, tổ chức nhà nước”, mà không phải là “các đơn vị vũ trang nhân dân” thuộc Bộ Quốc phòng, nên không phải là đất quốc phòng. Đến khi có Quyết định số 1197/QĐ-TTg ngày 9/11/2005 và Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010, thì khu đất này nằm trong Bãi Khem và được quy hoạch là “đất du lịch nghĩ dưỡng sinh thái”; và Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung cục bộ đảo Phú Quốc đến năm 2030, thì khu đất này tại Bãi Khem vẫn giữ nguyên là “đất du lịch nghĩ dưỡng sinh thái”. Ngoài các quyết định trên, không có bất kỳ quyết định nào khác của cơ quan, người có thẩm quyền nào phê duyệt quy hoạch sử dụng khu đất này vào mục đích khác.

Phù hợp quy hoạch của TP Phú Quốc và pháp luật về đất đai
Trang 1
Phù hợp quy hoạch của TP Phú Quốc và pháp luật về đất đai
Trang 2
Phù hợp quy hoạch của TP Phú Quốc và pháp luật về đất đai

Quyết định số 1197/QĐ-TTg ngày 9/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ, thể hiện khu đất 12,5 ha nằm trong khu vực Bãi Khem và được quy hoạch là “đất du lịch nghĩ dưỡng sinh thái”

Như vậy, việc Công ty Xuân Phúc làm hồ sơ xin chấp thuận chủ trương thực hiện Dự án đối với khu đất 12,5 ha trên, theo hình thức thuê đất là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và pháp luật về đất đai tại đảo Phú Quốc.

Có dấu hiệu lợi ích nhóm?

Việc Công ty Xuân Phúc xin chấp thuận chủ trương thực hiện Dự án đối với khu đất 12,5 ha nêu trên theo hình thức thuê đất là phù hợp với quy hoạch và pháp luật về đất đai tại huyện đảo Phú Quốc. Nhưng hơn 2 năm qua, các cơ quan tham mưu, người có thẩm quyền tại tỉnh Kiên Giang và các sở, ngành có liên quan đã tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh Kiên Giang không đúng quy định của pháp luật, sai thực thế, thiếu khách quan và có dấu hiệu lợi ích nhóm, dẫn đến vụ việc kéo dài, phức tạp đến nay và làm ảnh hưởng đến cơ hội đầu tư của Công ty Xuân Phúc. Cụ thể:

Thứ nhất: Căn cứ Điều 5 và Điều 10 Luật Đất đai năm 2013, khu đất 12,5 ha có nguồn gốc và mục đích sử dụng là “đất nông nghiệp” trồng cây lâu năm và đất rừng phòng hộ, gồm 3 phần đất, do 2 chủ thể là cá nhân hộ gia đình (4 hộ dân), cơ quan nhà nước (UBND thị trấn An Thới và Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc) là người quản lý và sử dụng đất. Không có bất kỳ một giấy tờ, tài liệu và căn cứ pháp lý nào về xác định khu đất 12,5 ha đang do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng hoặc đất này đã có quy hoạch sử dụng đất là “đất quốc phòng”.

Trong khi, theo Quyết định số 1197/QĐ-TTg ngày 9/11/2005; Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 và Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ, thì khu đất 12,5 ha trên, được quy hoạch và chuyển đổi thành “đất du lịch sinh thái”. Ngoài các quyết định này, không còn bất kỳ quyết định nào khác của cơ quan, người có thẩm quyền nào phê duyệt quy hoạch sử dụng 12,5 ha đất này vào mục đích khác hoặc vào mục đích quốc phòng an ninh.

Về vị trí khu đất, các cơ quan tham mưu đã dựa vào văn bản của Bộ Quốc phòng để xác định khu đất 12,5 ha là thuộc đất quốc phòng nằm trong Khu III 42,9ha phía Bắc giáp mũi Bãi Khem. Trong khi, vị trí thực tế của khu đất 12,5 ha đang xin làm Dự án lại nằm ở phía Đông Nam Bãi Khem (khác hoàn toàn với phía Bắc) và nằm trong diện tích đất quy hoạch khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Khu III 42,9ha hay 41ha được nêu trong Văn bản số 284/BQP-TM ngày 13/1/2014 và Quyết định số 1379/QĐ-BQP ngày 8/4/2016 của Bộ Quốc phòng được xác định là “đều có sơ đồ vị trí, ranh giới khu đất”, nhưng khi Công ty Xuân Phúc yêu cầu cung cấp, cùng áp ranh, tọa độ để kiểm tra, thì các cơ quan tham mưu không cung cấp, không áp ranh đối chiếu và không thực hiện, dẫn đến vụ việc phức tạp, kéo dài cho đến nay.

Thứ hai: Các cơ quan tham mưu đã cố tình làm khó và cản trở Công ty Xuân Phúc xin Dự án. Bởi: Nếu là đất quốc phòng, do các đơn vị của Bộ Quốc phòng quản lý, thì việc này các cơ quan tham mưu đã biết rõ từ năm 2014. Vậy thì tại sao ngay từ đầu Sở NN& PTNN, Sở TN&MT, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc không viện dẫn Văn bản số 284/BQP-TM ngày 13/1/2014 và Quyết định số 1379/QĐ-BQP ngày 8/4/2016 của Bộ Quốc phòng để trả lời cho Công ty Xuân Phúc biết, mà tại có Tờ trình số 564/TTr-SNNPTNT ngày 10/12/2018 và Văn bản số 198/BQLKKTPQ-QLĐT ngày 28/2/2019 trả lời và đề xuất rằng: “7,8 ha trong khu đất 12,5 ha được Công ty Xuân Phúc xin Dự án, nằm trong Dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Bãi Khem của Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc có quy mô 193,79 ha; và nếu chấp thuận chủ trương thực hiện Dự án cho Công ty Xuân Phúc, thì phải điều chỉnh lại Đồ án quy hoạch và thủ tục có liên quan của Dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Bãi Khem của Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc”. Khi Công ty Xuân Phúc khiếu nại và đưa ra chứng cứ chứng minh Khu đất 12,5 ha được Công ty Xuân Phúc xin Dự án là nằm ngoài Dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Bãi Khem của Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc. Lúc này các cơ quan tham mưu mới thừa nhận có sai sót. Do vậy, Công ty Xuân Phúc cho rằng đây là hành vi cố ý tham mưu sai sự thật nhằm tạo ra lý do từ chối chấp thuận chủ trương đầu tư cho Dự án của Công ty Xuân Phúc.

Thứ ba: Các cơ quan tham mưu cố tình xác định mập mờ, không rõ ràng việc bàn giao đất Quốc phòng từ các đơn vị Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng sang đất dịch vụ thương mại cho Ủy ban nhân dân có thẩm quyền quản lý. Cụ thể:

Tại Công văn số 184/UBND-TCD ngày 17/2/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang gửi Thủ tướng Chính phủ xác định: “Khu vực Bãi Khem có diện tích đất 181,08 ha tại thị trấn An Thới gồm ba khu: Khu I là 101,26ha; khu II là 36,92ha; Khu III là 42,9ha”. Nhưng hiện nay Bộ Quốc phòng chỉ mới giao cho lại cho UBND tỉnh Kiên Giang quản lý Khu I là 101,26ha và Khu II là 36,92ha; còn Khu III 42,9ha, thì Bộ Quốc phòng chưa giao cho UBND tỉnh Kiên Giang quản lý, Bộ Quốc phòng muốn giữ lại để quy hoạch cho nhiệm vụ của quân đội. Tuy nhiên ngược lại, tại Công văn 10716/BQP-TM ngày 19/11/2015 (Mục 1), Bộ Quốc phòng đã đồng ý chuyển giao 177,35 ha tại khu vực Bãi Kem (có sơ đồ các khu đất kèm theo) cho UBND tỉnh Kiên Giang quản lý, tức là chuyển giao gần đủ 181,03 ha tại Bãi Khem như nêu trên (chỉ thiếu 3,73 ha). Vậy thì Khu III 42,9 ha hay 41ha này ở phía nào, ở vị trí nào? Tại sao UBND tỉnh Kiên Giang, các cơ quan tham mưu và Bộ Quốc phòng cố tình đề cập không rõ ràng, mập mờ về việc chuyển giao đất quốc phòng này.

Ngoài ra, chính tại Công văn 1816/BTL-PTM ngày 16/7/2019 của Bộ Tư lệnh vùng 5 thuộc Quân chủng Hải quân, gửi UBND thị trấn An Thới xác định: Khu vực Bãi Khem đã được chuyển mục đích sử dụng đất Quốc phòng sang cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội theo Công văn số 551/TTg-NN ngày 10/4/2006 của Thủ tưởng Chính phủ. Sau đó, UBND tỉnh Kiên Giang đã có các quyết định thu hồi đất và bàn giao cho Công ty TNHH MTV Mặt Trời Phú Quốc thuê đất để thực hiện Dự án Khu phức hợp du lịch sinh thái Bãi Khem.

Tại Biên bản làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành lập vào lúc 14 giờ ngày 15/8/2019, UBND thị trấn An Thới có ý kiến Công ty TNHH MTV Tân Cảng Sài Gòn xác nhận đất của bà Giang Lệ Phương không phải đất của Công ty TNHH MTV Tân Cảng Sài Gòn quản lý và Công ty TNHH MTV Tân Cảng Sài Gòn đã thừa nhận nhầm vị trí và đã tháo dỡ các vật dụng xây dựng trên đất của bà Giang Lệ Phương.

Thứ tư: Khi đối thoại trực tiếp, thì Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vẫn chưa kết luận rằng khu đất 12,5 ha đang xin Dự án của Công ty Xuân Phúc có nằm trong hay ngoài phần diện tích 42,9ha, nên đã đề nghị các cơ quan tham mưu và Công ty Xuân Phúc ngồi lại với nhau để xác định lại sơ đồ tọa độ vị trí các khu đất. Nếu xác định được phần đất 12,5 ha Dự án nằm ngoài phần diện tích 42,9ha, thì tỉnh sẽ duyệt chủ trương. Tuy nhiên, các cơ quan tham mưu đến nay vẫn chưa thực hiện.

Trong khi, nếu Khu III diện tích 42,9ha là đất Quốc phòng do Bộ Quốc phòng quản lý, thì các cơ quan tham mưu đã biết từ năm 2014, nhưng tại sao vẫn tham mưu cho UBND tỉnh Kiên Giang để chấp thuận chủ trương đầu tư cho Dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Bãi Khem của Công ty Mặt Trời Phú Quốc? Và trong quá trình giải quyết khiếu nại, kiến nghị của Công ty Xuân Phúc, UBND tỉnh Kiên Giang đã ra Thông báo số 22/TB-UBND ngày 4/2/2020 về kết luận ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang là phải điều chỉnh quy hoạch 1/500 và thu hồi, hủy bỏ các quyết định thu hồi đất và thu hồi tiền đã bồi thường của Dự án này có liên quan đến Khu III diện tích 42,9ha. Sau đó Phòng TN&MT TP Phú Quốc và Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TP Phú Quốc đã ban hành Công văn số 16/PTNMT-TĐPA ngày 19/02/2020 và Công văn số 44/BBT-TDĐ, ngày 26/2/2020 để lập phương án triển khai thực hiện theo thông báo này, gây phiền hà cho các cá nhân, hộ dân có đất bị thu hồi, đã nhận tiền bồi thường nhưng phải trả lại, làm ảnh hưởng đến uy tín, công vụ của địa phương.

Quá trình Công ty Xuân Phúc được mời làm việc với Thanh tra tỉnh Kiên Giang và trong buổi đối thoại, thì mặc nhiên Thanh tra tỉnh xác định “khu đất 12,5 ha là đất quốc phòng” mà không xem xét đến hồ sơ vụ việc thực tế, quy hoạch sử dụng đất và căn cứ pháp luật do Công ty Xuân Phúc cung cấp và trình bày. Khi Công ty Xuân Phúc yêu cầu cung cấp chứng cứ, vị trí tọa độ để áp ranh đất, thì đã nại ra lý do đây là “bí mật quốc phòng”. Trong khi không có bất kỳ quy định nào của Luật Đất đai 2013 và các văn bản pháp luật khác có liên quan xác định các thông tin, tài liệu này là bí mật quốc phòng.

Thứ năm: Nếu Bộ Quốc phòng xác định diện tích Khu III 42,9ha đang do Bộ Quốc phòng quản lý hoặc có liên quan đến đất Quốc phòng mà không giao lại cho địa phương, thì Bộ Quốc phòng đã làm trái quy định của Luật Đất đai năm 2013, là thể hiện cố tình không chấp hành các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và không phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang để giải quyết các chính sách đất đai tại địa phương nhằm phát triển kinh tế - xã hội đúng pháp luật, cụ thể:

Hơn ai hết Bộ Quốc phòng biết, nắm và hiểu Luật Đất đai khi thu hồi và giao đất Quốc phòng. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 1379/QĐ-BQP ngày 8/4/2016 để thu hồi 42,9ha đất do Bộ Tư lệnh Vùng 5 quản lý và giao cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, là thể hiện trái thẩm quyền về thu hồi đất và giao đất, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 và điểm a khoản 1, Điều 66 Luật Đất đai 2013. Có trường hợp đặc biệt nào cho phép Bộ Quốc phòng có quyền làm trái luật?

Phù hợp quy hoạch của TP Phú Quốc và pháp luật về đất đai
Trang 1
Phù hợp quy hoạch của TP Phú Quốc và pháp luật về đất đai

Quyết định số 1379/QĐ-BQP ngày 08/04/2016

Căn cứ Quyết định số 1197/QĐ-TTg ngày 9/11/2005; Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 và Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ, khu đất 12,5 ha nằm trong khu đất thuộc Bãi Khem đã được quy hoạch thành đất “du lịch nghỉ dưỡng sinh thái”. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 551/TTg-NN ngày 10/4/2006 để chuyển mục đích sử dụng đất Quốc phòng tại khu vực Bãi Khem sang cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Thực tế, các đơn vị vũ trang nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng cũng không có bất kỳ tài liệu, giấy tờ gì chứng minh các đơn vị này là người đang quản lý, sử dụng đất được UBND tỉnh có thẩm quyền giao theo Luật Đất đai qua các thời kỳ đối với khu đất 42,9ha. Nên khi Bộ Quốc phòng ra quyết định thu hồi và giao đất như vậy là thể hiện làm trái và không chấp hành các quyết định có hiệu lực pháp luật của Thủ tướng Chính phủ và đi ngược lại với quy hoạch sử dụng đất chung của Nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Khi UBND tỉnh Kiên Giang có Quyết định số 2601/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 thu hồi đất và đề nghị Bộ Quốc phòng chuyển giao đất về cho Ủy ban quản lý để thực hiện chính sách phát triển kinh tế theo quy hoạch đã được phê duyệt bao gồm cả khu đất 42,9ha. Nhưng Bộ Quốc phòng không thực hiện, mà ra quyết định thu hồi ngược lại, rồi giao cho đơn vị của Bộ Quốc phòng quản lý là chồng chéo, mâu thuẫn và thể hiện làm trái pháp luật. Hơn nữa, khu đất 42,9ha này hiện này là “đất thương mại, dịch vụ”, nên căn cứ Điều 56 và Khoản 3 Điều 153 Luật Đất đai năm 2013, thì tổ chức sử dụng đất thương mại, dịch vụ bắt buộc “phải thông qua hình thức nhà nước cho thuê đất” mà không có ngoại lệ. Tuy nhiên, đơn vị của Bộ Quốc phòng lại được sử dụng đất thông qua hình thức giao đất (không thu tiền), là trái với nguyên tắc sử dụng đất, nguyên tắc tài chính và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tỉnh Kiên Giang.

Do vậy, Công ty Xuân Phúc thiết nghĩ Bộ Quốc phòng trước hết phải chấp hành đúng pháp luật về quản lí đất đai, chấp hành các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị làm đúng quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt!

Trao đổi với phóng viên, bà Giang Lệ Phương, đại diện Công ty Xuân Phúc nêu nguyện vọng: “Căn cứ thực tế Dự án phù hợp quy hoạch và pháp luật về đất đai; ngày 18/2/2021, Công ty Xuân Phúc có văn bản kính gửi Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, có nội dung khẳng định nhờ sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh Kiên Giang, doanh nghiệp chúng tôi đã chủ động xác định được quỹ đất 12,5ha tại bãi Khem để triển khai Dự án (Có Tờ trình xin thuê đất thực hiện Dự án, kèm theo sơ đồ). Hiện tại doanh nghiệp chúng tôi đang quản lý sử dụng một phần diện tích đất, có số thửa là 73, 81 thuộc ấp 6, thị trấn An Thớl Diện tích 12,5ha là đất nông nghiệp, được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ, trong đó có 2,6ha là tài sản của doanh nghiệp chúng tôi, phần diện tích 5,2ha là đất rừng phòng hộ được chuyển giao cho UBND thị trấn An Thới quản lý, phần 3,8ha còn lại là đất rừng phòng hộ thuộc quyền sử dụng của Vườn Quốc gia Phú Quốc”.

Nay chúng tôi tiếp tục kính đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty Xuân Phúc được thực hiện đầu tư Dự án, theo hình thức cho thuê đất có thời hạn 50 năm, tổng diện tích 12,5 ha tại Bãi Khem, thị trấn An Thới, TP Phú Quốc. Trường hợp Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Kiên Giang vẫn cho rằng khu đất 12,5 ha thuộc Khu III 42,9 ha, có liên quan đến đất Quốc phòng hoặc dự định quy hoạch là đất Quốc phòng, thì Công ty Xuân Phúc kính đề nghị Quý Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Quốc phòng thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1379/QĐ-BQP ngày 8/4/2016, nhằm trả lại đất cho UBND tỉnh Kiên Giang phát triển kinh tế - xã hội theo đúng quy hoạch đã được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt, tức là theo đúng pháp luật về quản lí đất.

Phù hợp quy hoạch của TP Phú Quốc và pháp luật về đất đai
Trang 1
Phù hợp quy hoạch của TP Phú Quốc và pháp luật về đất đai
Tờ trình của Công ty Xuân Phúc về xin thuê đất thực hiện Dự án
Phù hợp quy hoạch của TP Phú Quốc và pháp luật về đất đai

Sơ đồ kèm theo Tờ trình của Công ty Xuân Phúc về xin thuê đất thực hiện Dự án

Nhóm PV

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?

Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?

“Tòa án cấp sơ thẩm có vi phạm về thủ tục tố tụng; thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, mà tại phiên tòa phúc thẩm không thể khắc phục được”, đó là nhận định của Bản án số 179/2020/DS-PT ngày 19/6/2020 của TAND Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, khi xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng vay tài sản và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)”, giữa nguvên đơn (ông Trần Trung Tính) và bị đơn (bà Nguyễn Thị Yến).
Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội:  Cần xem xét thấu đáo quyền lợi hợp pháp của người dân

Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội: Cần xem xét thấu đáo quyền lợi hợp pháp của người dân

Ông Phùng Văn Mỵ và Nguyễn Lương Bằng, ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội có đơn phản ánh: Gia đình hai ông đang chăn nuôi, trồng cây theo hợp đồng đã ký kết với Trung đoàn 916 (thuộc Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) thì đột nhiên bị Trung đoàn 916 yêu cầu kết thúc hoạt động chăn nuôi và tháo dỡ di dời chuồng trại xong trước ngày 28/2/2021, tuyệt đối không được tái đàn vật nuôi,…
Nhiều bất cập, mâu thuẫn cần được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn cần được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ!

Vợ chồng ông Trần Phú Đức, bà Lê Hà Minh, cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, cựu tù Côn Đảo, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, thường trú tại 245 Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh; đại diện gia tộc ông Đặng Văn Khích, có “Đơn đăng kí tiếp công dân” đề ngày 8/3/2021, gửi Ban Nội chính Thành ủy; và trước đó (ngày 20/11/2018) có “Đơn khiếu nại xin gặp mặt kêu cứu kêu oan “lần thứ 140”, gửi ông Nguyễn Thiện Nhân, lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh …
Cưỡng chế thi hành án đối với đất đang tranh chấp có hợp pháp không?

Cưỡng chế thi hành án đối với đất đang tranh chấp có hợp pháp không?

Chị Nguyễn Thị Hồng Vệ cho biết, ông Phan Văn Ai, bà Huỳnh Thị Kim Vui ký hợp đồng tặng cho chị Vệ phần đất 600m2 và ông Phạm Thành Trung, bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ký hợp đồng tặng cho chị Vệ phần đất 650m2, đất thuộc một phần thửa số 515, tờ bản đồ số 09, khu phố Tịnh Phong, xã An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, trong khi chị vệ đang yêu cầu những người tặng cho thực hiện hợp đồng, thì 2 phần đất trên bị Chi cục Thi hành án dân sự thị xã cưỡng chế thi hành án cho bản án mà chị không liên quan. Cưỡng chế như vậy liệu có hợp pháp?
Mỹ phẩm BiBop không được cấp phép lưu hành trên thị trường!

Mỹ phẩm BiBop không được cấp phép lưu hành trên thị trường!

Tạp chí Ngày mới online nhận Văn bản số 2601/QLD-MP ngày 23/3/2021, của Cục Quản lý dược, Bộ Y tế trả lời: Sản phẩm dầu gội đầu nhãn hiệu BiBop không được cấp phép lưu hành trên thị trường, không được phép quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.

Tin khác

Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!

Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!
Lối đi tập thể tại lầu 2 nhà số 32 Mạc Cửu, phường 13, quận 5, không thuộc quyền sở hữu của nhà số 2C đường Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5. Việc chủ nhà số 2C sử dụng lối đi chung này, phát sinh tranh chấp. Theo Luật Nhà ở, cơ quan quản lý nhà ở chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện quản lý lối đi này. Nhưng việc giải quyết tranh chấp để chủ nhà số 2C đường Trịnh Hoài Đức trả lại lối đi chung, đến nay đã 5 năm chưa dứt điểm, thể hiện ở các lý do sau đây.

Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Một kiểu bao che lộ liễu!

Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Một kiểu bao che lộ liễu!
Việc giải quyết nội dung đơn tố giác hành vi giả mạo hợp đồng chuyển nhượng để chiếm đoạt quyền sử dụng đất, thuộc thẩm của cơ quan tố tụng. Nhưng UBND huyện Xuyên Mộc lại coi là tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp dân sự rồi hướng dẫn người tố giác kiện ra Tòa dân sự! Chuyện có thật, tưởng như đùa này, lộ ra một kiểu bao che lộ liễu!

Vì sao chưa được TAND quận Long Biên đưa ra xét xử?

Vì sao chưa được TAND quận Long Biên đưa ra xét xử?
Cụ Lê Thị Đào, thân nhân liệt sĩ đã bị bà Lê Thị Mai Nhung và ông Nguyễn Văn Hưng mạo danh là luật sư giúp làm sổ đỏ, để lừa chiếm đoạt toàn bộ 432,6m2 đất thừa kế của cụ. Cụ Đào đã có đơn khởi kiện, nhưng không hiểu sao TAND quận Long Biên cố tình "ngâm" quá thời hiệu không đưa ra xét xử?

Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí, sao không được giải quyết?

Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí,  sao không được giải quyết?
Quyết định số 165/QĐ/TTr ngày 9/10/1993 của Thanh tra quận Bình Thanh, khẳng định: 540 m2 đất phía sau nhà số 285/2 (số cũ: 82/18) Bùi Đình Túy, phường 24, do bà Nguyễn Thị Búp đăng ký theo Chỉ thị 299 của Chính phủ. Tuy nhiên, xác định ông Hinh lấn chiếm một phần đất của bà Búp, nhưng không xử lí hành vi này của ông Hinh; và khi cấp quyền sử dụng đất ông Hình chuyển nhượng cho bà Trần Thị Thúy Linh, thì cấp thêm chủ quyền sử dụng đất đã lấn chiếm của bà Búp. Gần 30 năm qua, nhà giáo hưu trí Nguyễn Thị Búp khiếu nại việc bị mất quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng không được giải quyết!?

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp: Nghi vấn nhiều thiết bị trong gói thầu được “nâng khống” và dấu hiệu “lợi ích nhóm”!

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp: Nghi vấn nhiều thiết bị trong gói thầu được “nâng khống” và dấu hiệu “lợi ích nhóm”!
Nghi vấn nhiều thiết bị trong gói thầu tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp bị đẩy giá cao so với thị trường và có dấu hiệu “lợi ích nhóm”...

Bao giờ người nghèo khó mới được hưởng công lý và sự thật ?!.

Bao giờ người nghèo khó mới được hưởng công lý và sự thật ?!.
Tạp chí Người cao tuổi, Ngày mới online nhận được đơn bà Huỳnh Thị Chẩn, sinh năm 1954, thuộc diện hộ nghèo, hiện bán vé số dạo kiếm sống, ngụ ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang, phản ánh: Quyền sử dụng đất hợp pháp của bà đang bị xâm hại; mặc dù UBND huyện đã có quyết định giải quyết, nhưng các cơ quan được giao thực thi lại đùn đẩy, né tránh ...
Xem thêm
Công an Hưng Yên cảnh báo chiêu trò lừa đảo mua bán lan đột biến

Công an Hưng Yên cảnh báo chiêu trò lừa đảo mua bán lan đột biến

Ngày 10.4, trước tình trạng hàng loạt các thương vụ mua bán lan đột biến với tổng giá trị lên tới cả trăm tỉ đồng vừa diễn ra, công an ...
Đại diện Sở Y tế Hà Nội lên tiếng về vụ bác sỹ bệnh viện Tâm Anh không phân biệt được nhau thai và tử cung

Đại diện Sở Y tế Hà Nội lên tiếng về vụ bác sỹ bệnh viện Tâm Anh không phân biệt được nhau thai và tử cung

Liên quan đến việc một bệnh nhân tố Bác sỹ tại Bệnh viện Tâm Anh không phân biệt được nhau thai và tử cung. Khiến sức khỏe của bệnh nhân ...
Công an Quảng Ninh cảnh báo về các thủ đoạn lừa của tổ chức phản động

Công an Quảng Ninh cảnh báo về các thủ đoạn lừa của tổ chức phản động

Công an Quảng Ninh vừa phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Công an phá các chiêu trò của một tổ chức phản động lưu vong có ...
Hộp thư bạn đọc

Hộp thư bạn đọc

Nhiều người cao tuổi, phản ánh có dấu hiệu thể hiện ông Nguyễn Công Nhân không có tư cách pháp nhân đại diện chùa Tân Diệu, ở xã Tân Mỹ, ...
Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Một bản án dân sự sơ thẩm tuyên mà có đến 3 bên (nguyên đơn, bị đơn và bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) đều gửi đơn kháng ...
TP Hải Phòng: Cần phải rõ việc Chủ tịch UBND quận Hải An bị tố kê khai tài sản không trung thực

TP Hải Phòng: Cần phải rõ việc Chủ tịch UBND quận Hải An bị tố kê khai tài sản không trung thực

Bên cạnh bị tố cáo kê khai tài sản không trung thực đối với nhiều thửa đất, ông Nguyễn Công Hân, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Hải An, ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Phiên bản di động