Vụ án tranh chấp hợp đồng dân sự ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang:

Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?

“Tòa án cấp sơ thẩm có vi phạm về thủ tục tố tụng; thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, mà tại phiên tòa phúc thẩm không thể khắc phục được”, đó là nhận định của Bản án số 179/2020/DS-PT ngày 19/6/2020 của TAND Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, khi xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng vay tài sản và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)”, giữa nguvên đơn (ông Trần Trung Tính) và bị đơn (bà Nguyễn Thị Yến).
Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?
Trang 1
Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?

Bản án số 179/2020/DS-PT ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung vụ án

Nguyên đơn trình bày: Ông Tính nhiều lần cho ông Huỳnh Kim Khôi và vợ là bà Nguyễn Thị Yến vay tiền: Ngày 1/10/2011 vay 1.200.000.000 đồng; ngày 8/12/201 vay 300.000.000 đồng; ngày 10/1/2012 vay 1.000.000.000 đồng; ngày 7/2/2012 vay 812.000.000 đồng. Tổng cộng ông Khôi và bà Yến đã vay của ông Tính là 3.312.000.000 đồng. Các lần vay tiền trên, ông Khôi, bà Yến ký tên và ghi họ tên vào biên nhận. Mục đích ông Khôi, bà Yến vay tiền là để đáo hạn ngân hàng. Nhưng sau ngân hàng không tiếp tục cho vay lại nên ông Khôi, bà Yến không có khả năng trả nợ cho ông Tính. Do đó ông Khôi, bà Yến thỏa thuận và cam kết ủy quyền và chuyển nhượng 4 thửa đất để giảm trừ số nợ, gồm:

Thửa đất số 228, sổ đỏ số AM 315903 ngày 10/11/2008 và thửa số 129, sổ đỏ số AM 315904 ngày 10/11/2008, cùng do UBND thành phố Long Xuyên cấp cho ông Khôi, bà Yến. Hai thửa đất này giá chuyển nhượng 1.000.000.000 đồng (tờ cam kết viết tay, không ngày tháng, không có công chứng, chứng thực).

Thửa đất số 130, tờ bản đố số 3 diện tích 1.553,2m2 đất tọa lạc tại phường Mỹ Hòa, Long Xuyên, An Giang theo sổ đỏ số AB 286644 ngày 24/12/2004 và thửa số 58, tờ bản đồ số 3 diện tích 600m2 đất tọa lạc tại phường Mỹ Hòa, Long Xuyên, An Giang theo sổ đỏ số AB 286643 ngày 24/12/2004, cùng do UBND thành phố Long Xuyên cấp cho ông Khôi, bà Yến. Hai thửa đất này giá chuyển nhượng 1.500.000.000 đồng (Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không ngày tháng, không có công chứng, chứng thực).

Như vậy, chuyển nhượng trên tổng số tiền là 2.500.000.000 đồng. Số tiền còn nợ là 812.000.000 đồng.

Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?

Bốn "Giấy nhận nợ" , tổng cộng ông Khôi, bà Yến đã vay ông Tính là 3.312.000.000 đồng.

Tuy nhiên, ngày 7/02/2012 bà Yến, ông Khôi chuyển nhượng cho ông Trần Văn Hộ quyền sử dụng đất đối với 2 thửa đất tại Mỹ Hòa mà trước đây bà Yến, ông Khôi đồng ý chuyển nhượng cho ông Tính. Còn hai thửa đất tại Bình Đức, ông Khôi, bà Yến cho lại con gái là bà Huỳnh Thị Yến Trinh.

Ông Tính yêu cầu: Bà Yến và bà Trinh có trách nhiệm liên đới trả cho ông số tiền vay là 812.000.000 đồng cùng với lãi suất theo quy định tính từ ngày 7/2/2012; tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng 4 thửa đất trên; hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 100 ngày 7/2/2012 giữa ông Khôi, bà Yến và ông Hộ; hủy sổ đỏ số CS 07656 và CS 07657 ngày 9/5/2016 cấp cho ông Hộ và bà Thủy; tuyên bố vô hiệu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa bà Yến và bà Trinh; hủy sổ đỏ số CS 06997 và CS 06998 ngày 5/7/2017 cấp cho bà Trinh.

Bị đơn, bà Yến trình bày:

Năm 2010, vợ chồng bà Yến vay Ngân hàng Công thương An Giang số tiền 800.000.000 đồng, do không có tiền đóng lãi ngân hàng, vợ chồng bà Yến đến gặp ông Tính vay tiền. Qua các lần vay thì thực tế vợ chồng bà chỉ thiếu nợ vay của ông Trần Trung Tính 205.000.000 đồng. Vì số tiền vay nhỏ nên không có thế chấp gì và cũng không có làm biên nhận nhưng có tính lãi ngày.

Bên cạnh đó ông Tính thấy vợ chồng bà có 4 miếng đất nên gợi ý mua lại, vì hoàn cánh khó khăn nên vợ chồng bà Yến đồng ý bán lại cho ông Tính. Lúc này do toàn bộ 4 thửa đất trên vợ chồng bà Yến đã thế chấp ngân hàng nên vợ chồng bà Yến đề nghị ông Tính bỏ tiền đế rút số đỏ ra và đến Văn phòng công chứng làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên ông Tính yêu cầu vợ chồng bà phải ký tên và lăn tay vào giấy nhận nợ để làm tin.

Sau khi ký tên xong thì vợ chồng bà cùng với ông Tính đến phòng công chứng để làm dự thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng không thấy ông Tính đến đưa tiền cho vợ chồng bà đến ngân hàng lấy sổ đỏ ra nên văn phòng công chứng không công chứng hợp đồng giữa vợ chồng bà với ông Tính. Do ông Tính thất hứa nên vợ chồng bà bán hai thửa đất ở Mỹ Hòa cho ông Hộ để trả tiền ngân hàng, còn hai thửa còn lại cùng đã cho con là Huỳnh Thị Yến Trinh. Nay bà Yến thừa nhận chỉ thiếu ông Tính số tiền 205.000.000 đồng (số tiền này không có làm biên nhận) và bà hứa sẽ trả ông Tính số tiền trên, ngoài ra bà Yến không còn nợ ông Tính số tiền nào khác. Còn việc ông Tính khởi kiện yêu cầu bà Yến có trách nhiệm liên đới trả cho ông Tính số tiền 812.000.000 đồng và tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng 4 thửa đất như đã cam kết cho ông Tính thì bà Yến không đồng ý. Vì các giấy tờ nhận tiền thực tế là để làm tin cho việc chuyển nhượng đất chứ vợ chồng bà Yến không có nhận thêm tiền từ ông Tính, ông Tính đã bội ước không giao tiền cho bà rút số đỏ thì bà không có nghĩa vụ trả tiền cũng như chuyển nhượng đất cho cho ông Tính.

Ngoài ra, bà Yến có yêu cầu đối chất với ông Tính về số tiền vay và yêu cầu giám định chữ viết của bà với ông Khôi trong các biên nhận nợ ngày 1/10/2011, ngày 8/12/2011, ngày 10/1/2012, ngày 7/2/2012 và tờ cam kết mua bán đất không ngày tháng.

Bản án dân sự sơ thẩm số 27/2019/DS-ST ngày 31/5/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Tính. Buộc bà Yến trả cho ông Tính sổ tiền 1.586.648.000 đồng. Bác yêu cầu của ông Tính về việc yêu cầu ông Khôi, bà Yến tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng cho ông Tính 4 thửa đất nói trên. Bác yêu cầu của ông Tính về yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 100 ngày 7/2/2012 giữa ông Khôi, bà Yến với ông Hộ; hủy sổ đỏ số CS 07656 và CS 07657 ngày 9/5/2016 cấp cho ông Hộ, bà Thủy; tuyên bố hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa bà Yến với bà Trinh vô hiệu và yêu cầu hủy sổ đỏ số CS 06997 và CS 06998 ngày 7/7/2017 cấp cho bà Trinh. Ông Tính kháng cáo một phần bản án sơ thẩm này.

Nhận định của tòa án cấp phúc thẩm

Toà án cấp sơ thẩm thụ lý vụ án vào ngày 9/8/2017. Tuy nhiên, ông Huỳnh Minh Khôi chết ngày 21/3/2015. Như vậy, ông Khôi chết trước khi Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý vụ án, nhưng Toà án cấp sơ thẩm vẫn đưa ông Khôi tham gia tố tụng với tư cách là bị đơn và đưa bà Yến, bà Trinh tham gia tố tụng với tư cách người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông Khôi là không đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 69 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Trong trường hợp này cần phải đưa bà Trinh vào tham gia với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan mới đúng.

Theo đơn khởi kiện, ông Tính cho ông Khôi, bà Yến vay tiền 4 lần, tổng số tiền là 3.312.000.000 đồng. Sau đó bà Yến, ông Khôi có ký văn bản cam kết chuyển nhượng 4 thửa đất cho ông Tính để cấn trừ nợ. Tuy nhiên, ngày 7/2/2012, ông Khôi, bà Yến lại ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất số 130 và thửa đất 58 nêu trên cho ông Hộ và bà Thuỷ, ông Hộ, bà Thủy đã được cấp sổ đỏ số CS07656 và CS07657 ngày 9/5/2016. Sau khi ông Khôi chết, bà Yến tiếp tục ký hợp đồng tặng cho con gái là bà Trinh hai thửa đất số 228 và thửa đất số 129 nêu trên, bà Trinh đã được cấp sổ đỏ số CS06997 và CS 06998 ngày 5/7/2017.

Các giao dịch vay tài sản và giao dịch chuyển nhượng 4 thửa đất nêu trên giữa ông Khôi, bà Yến với ông Tính đều diễn ra vào năm 2012. Theo Công văn số 673/CV-PC45 ngày 28/3/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang, vào ngày 2/4/2012 ông Tính đã có đơn tố cáo ông Khôi, bà Yến về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (bản photocopy) và Công an tỉnh An Giang đã tạm ngưng chuyển nhượng đối với 4 thửa đất nêu trên. Tuy nhiên, sau đó bà Yến, ông Khôi vẫn tiến hành chuyển nhượng đất cho ông Hộ, bà Thuỷ cũng như ký hợp đồng tặng cho bà Trinh đối với 4 thửa đất này.

Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang có Công văn 392/CV-PC45 ngày 13/4/2012 ngăn chặn việc chuyển nhượng 4 thửa đất

Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?

Công văn số 673/CV-PC45 ngày 28/3/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, xác định 4 thửa đất nêu trên không liên quan đến vụ án là thể hiện không đúng với thực tế tranh chấp của các đương sự.

Xét giao dịch giữa ông Khôi, bà Yến với ông Hộ, bà Thủy chuyển nhượng 2 thửa đất số 130 và thửa đất 58: Hợp đồng chuyển nhượng được hai bên ký kết ngày 7/2/2012, nhưng theo Công văn số 673/CV-PC45 ngày 28/3/2016, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang có Công văn 392/CV-PC45 ngày 13/4/2012 ngăn chặn việc chuyển nhượng 4 thửa đất này. Tuy nhiên, Công văn số 673 lại xác định 4 thửa đất nêu trên không liên quan đến vụ án là không đúng với thực tế tranh chấp của các đương sự. Ngày 09/5/2016, ông Hộ, bà Thuỷ mới được cấp sổ đỏ đối với 2 thửa đất trong 4 thửa đất nêu trên. Do đó, cần phải thu thập chứng cứ để làm rõ đến khi các đương sự phát sinh tranh chấp thì thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Yến, ông Khôi với ông Hộ, bà Thủy đã tiến hành đến giai đoạn nào; ông Hộ, bà Thủy có biết việc Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý đối với vụ việc này hay không? Biết tại thời điểm nào? Từ đó, mới đủ căn cứ xác định việc chuyển nhượng có đúng quy định của pháp luật hay không và ông Hộ, bà Thuỷ có thuộc trường hợp ngay tình hay không?

Trong khi có đủ chứng cứ xác định bà Yến, ông Khôi đã vay của ông Tính số tiền hơn 3 tỷ đồng chưa trả, nhưng bà Yến vẫn đem 2 thửa đất còn lại tặng cho con gái của mình là bà Trinh là có dấu hiệu tẩu tán tài sản. Hơn nữa, trước khi bà Yến lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho bà Trinh khi bà Trinh cũng biết việc ông Tính đang khởi kiện đòi khoản tiền mà bà Yến, ông Khôi vay trước đây và đang yêu cầu bà Yến thực hiện việc chuyển nhượng 2 thửa đất này cho ông Tính. Như vậy, hợp đồng tặng cho tài sản này thực hiện trong khi đang tranh chấp, nên được xác định là trái với quy định của pháp luật.

Ngoài ra, khi ông Khôi chết, nếu bà Trinh là người được hưởng di sản thừa kế di sản của ông Khôi đế lại, thì bà Trinh phải là người thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với số tiền ông Khôi còn nợ của ông Tính khi ông Khôi còn sống chưa trả trong phạm vi tài sản bà Trinh được hưởng thừa kế. Tòa án cấp sơ thẩm chưa làm rõ vấn đề này, nhưng đã tuyên một mình bà Yến trả nợ cho ông Tính là chưa đủ căn cứ vững chắc.

Mặt khác, giả sử có đủ căn cứ xác định các hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất giữa ông Khôi, bà Yến với ông Hộ, bà Thuỷ; giữa bà Yến với bà Trinh có hiệu lực pháp luật, thì trước hết Toà án cấp sơ thẩm cần phải xem xét, giải quyết và tuyên vô hiệu đối với các giao dịch, hơp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã ký kết giữa ông Khôi, bà Yến với ông Tính thì mới giải quyết triệt để các vấn đề trong vụ án.

Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm có vi phạm về thủ tục tố tụng; thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, mà tại phiên tòa phúc thẩm không thể khắc phục được. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của ông Trần Trung Tính, huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho Toà án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên, quyết định: Chấp nhận một phần kháng cáo của ông Trần Trung Tính; huỷ toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 27/2019/DS-ST ngày 31/5/2019 của TAND tỉnh An Giang. Chuyển hồ sơ vụ án cho TAND tỉnh An Giang giải quyết lại theo quy định của pháp luật.

Cần một bản án khách quan!

Ông Trần Trung Tính bức xúc: “Tôi đang bị mất trắng 3.312.000.000 đồng, là do: Tòa án không thực hiện yêu cầu của tôi về việc kê biên 4 thửa đất tranh chấp, mặc dù tôi yêu cầu và khiếu nại nhiều lần. Và Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang ban hành Công văn số 673/CV-PC45 ngày 28/3/2016 cho phép bà Yến, ông Khôi được quyền chuyển nhượng là vượt thẩm quyền, trong khi Cơ quan Cảnh sát điều tra biết 4 thửa đất trên đang có tranh chấp.

Trong khi, việc vay mượn tiền và cam kết chuyển nhượng 4 thửa đất, là rất minh bạch do hai bên tự nguyện thỏa thuận chứ tôi không che giấu điều gì. Tòa án cấp sơ thẩm nhận định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hợp đồng giả cách nhằm che đậy hợp đồng vay là hoàn toàn không đúng, là nhận định chủ quan.

Hiện nay, tuy Tòa án cấp sơ thẩm chưa xét xử lại nhưng tôi rất lo ngại và không yên tâm, bởi vì có thể Tòa án cấp sơ thẩm lại sẽ có những quan điểm như trước đây là không xem xét toàn diện, chính xác, đầy đủ chứng cứ và cũng không nhận thấy sự sai sót của cơ quan tiến hành tố tụng là tòa án cũng như sự sai sót của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh An Giang đã thực hiện chức trách vượt quá thẩm quyền cho phép. Hơn nữa, tòa án không xác định rõ hành vi tẩu tán tài sản của bà Yến, ông Khôi là hoàn toàn có cơ sở. Đối với việc Hợp đồng chuyển nhượng 4 quyền sử dụng đất và việc vay mượn là hai quan hệ giao dịch công khai, minh bạch rõ ràng, không có cơ sở nào đề gọi là giả cách như nhận định của cấp sơ thẩm. Mặt khác, khi tôi gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên, đồng thời có đơn yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (kê biên) 4 thửa đất tranh chấp. Nhưng suốt quá trình giải quyết vụ án, các thẩm phán được phân công đã không xem xét thỏa đáng yêu cầu này của tôi.

Tôi cần một bản án khách quan: Tuyên bố vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng 2 thửa đất cho ông Hộ số H00043gA và H00042gA, đồng thời hủy sổ đỏ do ông Hộ đang đứng tên; tuyên bố vô hiệu hợp đồng cho tặng 2 thửa đất còn lại cho bà Trinh, đồng thời hủy sổ đỏ do bà Trinh đang đứng tên; buộc bà Yến và bà Trinh liên đới trả cho tôi 3.312.000.000 đồng. Những yêu cầu này của tôi, là nhằm đảm bảo tài sản để thi hành bản án có hiệu lực pháp luật”.

Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?

Thông báo của Tòa án không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?
Trang 1
Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?
Trang 2
Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?
Trang 3
Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không ngày tháng, không có công chứng, chứng thực

Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?

Cam kết của ông Khôi, bà Yến với ông Tính.

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Trong dân gian còn lưu truyền nhiều câu chuyện do hiểu sai lệch về một từ ngữ nào đó, như chữ “tác” đánh thành chữ “tộ”, dẫn tới hệ quả khó lường. Trong bài viết này chúng tôi đề cập tới một vụ việc hy hữu, đó là một công dân làm Giấy xin chứng nhận sử dụng đất, nhưng Cơ quan Thanh tra huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, lại khẳng định đó là Giấy hiến đất cho Nhà nước. Vì sao có chuyện lạ như vậy?
Quảng Trị: Nghi vấn thông thầu gói thầu hơn 3 tỷ đồng

Quảng Trị: Nghi vấn thông thầu gói thầu hơn 3 tỷ đồng

Một gói thầu hơn 3 tỷ đồng do Trung tâm Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Trị làm Chủ đầu tư, đặt ra nhiều điều kiện trái với quy định của pháp luật, khiến nhiều nhà thầu không thể tham gia. Duy nhất một đơn vị dự thầu, với chênh lệch giá tiết kiệm cho chủ đầu tư chỉ hơn 3 triệu đồng!?
Góp vàng mua chung nhà, bỗng dưng bị đuổi "ra đường" (!?)

Góp vàng mua chung nhà, bỗng dưng bị đuổi "ra đường" (!?)

Ông Trần Văn Dũng, ở phường 9, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đang bị ông Trần Văn Thanh (anh trai ông Dũng) đòi lại căn nhà mà ông và ông Thanh đã chung tiền mua năm 1994.
TAND quận 7, TP Hồ Chí Minh: Sao lại “ngâm” hồ sơ bản án bị kháng cáo?

TAND quận 7, TP Hồ Chí Minh: Sao lại “ngâm” hồ sơ bản án bị kháng cáo?

Dù bản án dân sự sơ thẩm của TAND quận 7 bị kháng cáo từ ngày 2/2, thế nhưng đến nay gần 2 tháng, cơ quan này vẫn không chuyển hồ sơ bản án bị kháng cáo lên Tòa án cấp phúc thẩm để giải quyết theo thẩm quyền.
Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?

Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?

“Tòa án cấp sơ thẩm có vi phạm về thủ tục tố tụng; thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, mà tại phiên tòa phúc thẩm không thể khắc phục được”, đó là nhận định của Bản án số 179/2020/DS-PT ngày 19/6/2020 của TAND Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, khi xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng vay tài sản và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)”, giữa nguvên đơn (ông Trần Trung Tính) và bị đơn (bà Nguyễn Thị Yến).

Tin khác

Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội: Cần xem xét thấu đáo quyền lợi hợp pháp của người dân

Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội:  Cần xem xét thấu đáo quyền lợi hợp pháp của người dân
Ông Phùng Văn Mỵ và Nguyễn Lương Bằng, ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội có đơn phản ánh: Gia đình hai ông đang chăn nuôi, trồng cây theo hợp đồng đã ký kết với Trung đoàn 916 (thuộc Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) thì đột nhiên bị Trung đoàn 916 yêu cầu kết thúc hoạt động chăn nuôi và tháo dỡ di dời chuồng trại xong trước ngày 28/2/2021, tuyệt đối không được tái đàn vật nuôi,…

Nhiều bất cập, mâu thuẫn cần được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn cần được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ!
Vợ chồng ông Trần Phú Đức, bà Lê Hà Minh, cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, cựu tù Côn Đảo, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, thường trú tại 245 Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh; đại diện gia tộc ông Đặng Văn Khích, có “Đơn đăng kí tiếp công dân” đề ngày 8/3/2021, gửi Ban Nội chính Thành ủy; và trước đó (ngày 20/11/2018) có “Đơn khiếu nại xin gặp mặt kêu cứu kêu oan “lần thứ 140”, gửi ông Nguyễn Thiện Nhân, lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh …

Cưỡng chế thi hành án đối với đất đang tranh chấp có hợp pháp không?

Cưỡng chế thi hành án đối với đất đang tranh chấp có hợp pháp không?
Chị Nguyễn Thị Hồng Vệ cho biết, ông Phan Văn Ai, bà Huỳnh Thị Kim Vui ký hợp đồng tặng cho chị Vệ phần đất 600m2 và ông Phạm Thành Trung, bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ký hợp đồng tặng cho chị Vệ phần đất 650m2, đất thuộc một phần thửa số 515, tờ bản đồ số 09, khu phố Tịnh Phong, xã An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, trong khi chị vệ đang yêu cầu những người tặng cho thực hiện hợp đồng, thì 2 phần đất trên bị Chi cục Thi hành án dân sự thị xã cưỡng chế thi hành án cho bản án mà chị không liên quan. Cưỡng chế như vậy liệu có hợp pháp?

Mỹ phẩm BiBop không được cấp phép lưu hành trên thị trường!

Mỹ phẩm BiBop không được cấp phép lưu hành trên thị trường!
Tạp chí Ngày mới online nhận Văn bản số 2601/QLD-MP ngày 23/3/2021, của Cục Quản lý dược, Bộ Y tế trả lời: Sản phẩm dầu gội đầu nhãn hiệu BiBop không được cấp phép lưu hành trên thị trường, không được phép quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.

Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!

Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!
Lối đi tập thể tại lầu 2 nhà số 32 Mạc Cửu, phường 13, quận 5, không thuộc quyền sở hữu của nhà số 2C đường Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5. Việc chủ nhà số 2C sử dụng lối đi chung này, phát sinh tranh chấp. Theo Luật Nhà ở, cơ quan quản lý nhà ở chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện quản lý lối đi này. Nhưng việc giải quyết tranh chấp để chủ nhà số 2C đường Trịnh Hoài Đức trả lại lối đi chung, đến nay đã 5 năm chưa dứt điểm, thể hiện ở các lý do sau đây.

Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Một kiểu bao che lộ liễu!

Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Một kiểu bao che lộ liễu!
Việc giải quyết nội dung đơn tố giác hành vi giả mạo hợp đồng chuyển nhượng để chiếm đoạt quyền sử dụng đất, thuộc thẩm của cơ quan tố tụng. Nhưng UBND huyện Xuyên Mộc lại coi là tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp dân sự rồi hướng dẫn người tố giác kiện ra Tòa dân sự! Chuyện có thật, tưởng như đùa này, lộ ra một kiểu bao che lộ liễu!
Xem thêm
Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Nguyên Tổng Giám đốc TISCO bị đề nghị từ 10-11 năm tù

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Nguyên Tổng Giám đốc TISCO bị đề nghị từ 10-11 năm tù

Chiều 14/4, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách ...
Chưa được phép Trang trại lợn Masan Nutri-Farm vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Chưa được phép Trang trại lợn Masan Nutri-Farm vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Mặc dù đang trong thời gian xây dựng, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý… nhưng Trang trại lợn Masan Nutri-Farm rộng 223 ha, ở xã Hạ Sơn, huyện ...
Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Sai sót trong việc không chỉ đạo dừng hợp đồng

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Sai sót trong việc không chỉ đạo dừng hợp đồng

Ngày 13/4, phiên tòa xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây ...
Hộp thư bạn đọc

Hộp thư bạn đọc

Nhiều người cao tuổi, phản ánh có dấu hiệu thể hiện ông Nguyễn Công Nhân không có tư cách pháp nhân đại diện chùa Tân Diệu, ở xã Tân Mỹ, ...
Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Một bản án dân sự sơ thẩm tuyên mà có đến 3 bên (nguyên đơn, bị đơn và bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) đều gửi đơn kháng ...
TP Hải Phòng: Cần phải rõ việc Chủ tịch UBND quận Hải An bị tố kê khai tài sản không trung thực

TP Hải Phòng: Cần phải rõ việc Chủ tịch UBND quận Hải An bị tố kê khai tài sản không trung thực

Bên cạnh bị tố cáo kê khai tài sản không trung thực đối với nhiều thửa đất, ông Nguyễn Công Hân, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Hải An, ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Phiên bản di động