Chuyện lạ ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An:

Lấy tài sản của người này để gán nợ cho người khác (Kì 1)

Mua đất, thanh toán xong với ngân hàng, giải chấp các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), bên bán bàn giao đất tại thực địa và lập biên bản giao nhận đất, giao các sổ đỏ cho bên mua. Giao dịch mua bán như vậy đã hoàn thành. Thế nhưng, TAND sơ thẩm lại lấy đất của bên mua làm căn cứ bảo đảm khoản trả nợ khác của bên bán đất. TAND phúc thẩm hủy bỏ nội dung này. Song, cơ quan thi hành án (THA) lại ra quyết định kê biên tài sản, để bảo đảm trả khoản nợ khác cho người bán đất. Người mua đất khiếu nại, thủ trưởng cơ quan THA lại căn cứ quy định của pháp luật chưa ban hành, chưa có hiệu lực để bác đơn của người khiếu nại…

Từ việc mua đất ngay tình

Ngày 10/4/2019, anh Nguyễn Thanh Nhân, ngụ tại ấp Rạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng nhận chuyển nhượng từ vợ chồng anh Lê Tấn Thu, chị Lâm Thị Kim Hiền 12.443m2 gồm các thửa: số 266, số 218 và số 178, tờ bản đồ số 5, ấp 4, xã Vĩnh Bình, trong đó thửa số 266 có diện tích 9.550m2 loại đất lúa. Việc chuyển nhượng này nhằm mục đích để vợ chồng anh Thu, chị Hiền trả nợ vay ngân hàng đến hạn mất khả năng thanh toán.

Sau khi nộp đủ cho ngân hàng số tiền hơn 800 triệu đồng, sổ đỏ các thửa đất nêu trên được giải chấp, anh Thu và chị Hiền lập Biên bản bàn giao đất và giao các sổ đỏ cho anh Nhân vào ngày 12/4/2019. Trược đó, vợ chồng anh Thu, chị Hiền cho anh Lê Tấn Linh thuê các thửa đất để sản xuất nông nghiệp, với thời hạn 3 năm (từ năm 2018 đến năm 2021). Ba bên cùng thống nhất anh Linh được tiếp tục thuê đến hết hợp đồng trong 2 năm còn lại. Anh Thu, chị Hiền trả cho anh Nhân 30 triệu đồng tiền thuê đất mà họ đã nhận của anh Linh.

2351 anh 1 copy
Anh Nguyễn Thanh Nhân thuật lại sự việc với phóng viên

Việc mua bán chuyển nhượng này là ngay tình và theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, giao dịch này đã hoàn thành. Tuy nhiên, do hoàn cảnh mẹ anh Nhân đột nhiên ngã bệnh, anh Nhân phải lo chạy chữa bệnh cho mẹ, nên hai bên chưa lập được hợp đồng công chứng. Mẹ anh Nhân điều trị bệnh khoảng một tháng thì chết vào ngày 10/5/2020. Ngày 3/6/2019, anh Nhân và vợ chồng anh Thu, chị Hiền lập Hợp đồng số 2733 về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được công chứng tại Văn phòng công chứng Bùi Thị Đào, trụ sở tại 141 đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Cơ quan chức năng hành chính huyện Vĩnh Hưng đã thụ lí hồ sơ của anh Nhân.

Tuy nhiên lúc này bà Huỳnh Thị Mật, đến giao nộp cho các cơ quan chức năng Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2019/QĐ-BPKCTT của TAND huyện Vĩnh Hưng, về phong tỏa tài sản là diện tích 9.550m2 đất, tại thửa số 266, tờ bản đồ số 5. Như vậy, việc điều chỉnh biến động đất của anh Nhân buộc phải tạm dừng lại, mặc dù Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2019/QĐ-BPKCTT của TAND huyện Vĩnh Hưng, được ban hành trái pháp luật.

2534 anh 2 copy
Quyết định số 08/QĐ-BPKCTT của TAND tỉnh Long An

Quyết định trái luật của TAND huyện Vĩnh Hưng

Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2019/QĐ-BPKCTT, đề ngày 6/6/2018 của TAND huyện Vĩnh Hưng, (có thể do chiều lòng đương sự nên văn bản hấp tấp ghi sai cả năm) phong tỏa tài sản của anh Nhân, đã nhận chuyển nhượng từ vợ chồng anh Thu, chị Hiền, để bảo đảm việc THA cho bà Mật là trái pháp luật, bởi lẽ: Ngày 17/5/2019, bà Mật mới có Đơn khởi kiện, yêu cầu vợ chồng anh Thu, chị Hiền trả cho bà khoản nợ vay. Ngày 22/5/2019, TAND huyện Vĩnh Hưng thụ lí vụ án “Tranh chấp Hợp đồng vay tài sản”, bằng Quyết định thụ lí số 66/2019/TLST-DS. Vì vậy, theo yêu cầu của bà Mật, vào ngày 6/6/2018, TAND huyện Vĩnh Hưng ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-BPKCTT, phong tỏa tài sản (là 9.550m2 đất tại thửa số 266, tờ bản đồ số 5, ấp 4, xã Vĩnh Bình, của anh Nhân nhận chuyển nhượng tà vợ chồng anh Thu, chị Hiền, là trái luật. Lí do, căn cứ thời gian ghi trên Quyết định số 01/2019/QĐ-BPKCTT, thì thời điểm đó vụ án chưa được Tòa thụ lí. Vậy, căn cứ vào đâu để TAND huyện Vĩnh Bình ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, phong tỏa tài sản để bảo đảm THA!?

Mặt khác, thời điểm bà Mật khởi kiện (ngày 17/5/2019), thì việc giao dịch chuyển nhượng các thửa đất giữa anh Nhân, với vợ chồng anh Thu, chị Hiền đã hoàn thành (ngày 10 – 12/4/2019). Do đó, các thửa đất đã thuộc quyền sử dụng hợp pháp của anh Nhân, sao TAND huyện Vĩnh Bình lại lấy tài sản của anh Nhân để gán nợ cho vợ chồng anh Thu, chị Hiền? Còn nếu xác định tài sản này có liên quan, cần phong tỏa để bảo đảm thu hồi nợ, thì nhất định phải đưa anh Nhân vào tham gia tố tụng, với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Ngoài anh Nhân, một người nữa là anh Linh (người đang thuê các thửa đất để sản xuất nông nghiệp), cũng phải được tham gia vụ án, để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp. Việc không đưa những người này tham gia tố tụng của thẩm phán Phạm Thị The (chủ tọa phiên tòa), là vi phạm nghiêm trọng tố tụng.

2707 anh 3 copy
Đơn đề nghị hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời gửi TAND tỉnh Long An của bà Mật

TAND tỉnh Long An sửa án sơ thẩm, tài sản lại thuộc anh Nhân

Sau khi TAND huyện Vĩnh Hưng tuyên Bản án sơ thẩm dân sự số 31/2019/HS-ST ngày 29/8/2019, anh Nhân làm đơn đề nghị tham gia phiên tòa phúc thẩm, yêu cầu TAND tỉnh Long An hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2019/QĐ-BPKCTT ngày 6/6/2018, của TAND huyện Vĩnh Hưng và hủy một phần Bản án dân sự sơ thẩm số 31/2019/DS-ST. Anh Thu và chị Hiền cũng kháng cáo, với yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 01/2019/QĐ-BPKCTT, hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 31/2019/DS-ST ngày 29/8/2019, của TAND huyện Vĩnh Hưng.

Đơn kháng cáo của anh Thu, chị Hiền có nội dung: “Tại Bản án bản dân sự sơ thẩm số 31/2019/DS-ST ngày 29/8/2019 của TAND huyện Vĩnh Hưng, phần quyết định bản án tuyên bố: Tiếp tục duy trì biện pháp khẩn cấp tạm thời, phong tỏa tài sản để bảo đảm THA cho bà Mật, là không đúng. Vì các thửa đất số 266, số 178, số 218 và tài sản là diện tích đất 12.443m2 kể từ ngày 10, 12/4/2019 thuộc quyền sử dụng của anh Nhân, hiện đang cho anh Linh thuê sản xuất nông nghiệp”. Ngày 18/11/2019, bà Mật cũng tự nguyện có đơn yêu cầu TAND tỉnh Long An hủy bỏ Quyết định số 01/2019/QĐ-BPKCTT ngày 6/6/2019 của TAND huyện Vĩnh Hưng. Do đó, ngày 20/11/2019, TAND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 08/2019/QĐ-BPKCTT, hủy bỏ Quyết định số 01/2019/QĐ-BPKCTT ngày 6/6/2019 của TAND huyện Vĩnh Hưng.

Ngày 21/11/2019, TAND tỉnh Long An đưa vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay”, giữa bà Mật và vợ chồng anh Thu, chị Hiền ra xét xử phúc thẩm. Bản án số 327/2019/DS-PT ngày 21/11/2019, tại phần nhận định, chấp nhận yêu cầu kháng cáo của anh Thu và chị Hiền… hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2019/QĐ-BPKCTT ngày 6/6/2019, của TAND huyện Vĩnh Hưng.

(Còn nữa)

Hoàng Linh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đại gia Lê Ân yêu cầu xử lí nghiêm minh hành vi chiếm đất xây dựng trái phép

Đại gia Lê Ân yêu cầu xử lí nghiêm minh hành vi chiếm đất xây dựng trái phép

Ông Lê Ân, địa chỉ: 414/27 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP.Vũng Tàu, đại diện Hội đồng thanh lý Ngân hàng Thương mại cổ phần Vũng Tàu (VCSB), có “Đơn kêu cứu khẩn cấp” số 406/VCSB/2021- ĐKCKC ngày 29/11/2021, về việc lợi dụng dịch bệnh chiếm đất xây dựng trái phép, gửi Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu; Phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu; UBND phường 12, TP.Vũng Tàu.
Nhiều quyết định, việc làm có dấu hiệu trái luật

Nhiều quyết định, việc làm có dấu hiệu trái luật

Năm 2007, dù chỉ mới ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu cho ông Lê Bá Trạng, nhưng UBND tỉnh Quảng Ngãi đã buộc gia đình ông Trạng phải thi hành, mà không cho ông quyền khiếu nại lên Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây là dấu hiệu vi phạm các quy định tại Luật Khiếu nại tố cáo năm 1998, năm 2004, năm 2005 và Luật Đất đai năm 2003, gây oan và thiệt hại cho gia đình ông Trạng.
​​​​​​​Trông chờ một quyết định giám đốc thẩm khách quan, đúng pháp luật!

​​​​​​​Trông chờ một quyết định giám đốc thẩm khách quan, đúng pháp luật!

Bà Trác Thị Kim Phượng, ngụ 4C/9 Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, có đơn đề nghị giám đốc thẩm đối với Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự số 369/2020/QĐ-PT ngày 28/8/2020 của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh và Bản án dân sự sơ thẩm số 09/2018/DS-ST ngày 3/8/2018 của TAND TP Cần Thơ …
Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng giải quyết dứt điểm

Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng giải quyết dứt điểm

Mặc dù chính quyền địa phương đã khẳng định việc Công ty Cổ phần Vận tải Thủy I bị một số đối tượng chiếm dụng đất tại số 1033 đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Nhưng đến nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết triệt để, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và tài sản của nhà nước.
Về chính quyền, bao giờ Bộ Công an xem xét xử lý ?

Về chính quyền, bao giờ Bộ Công an xem xét xử lý ?

Ngày 30/5/2018, Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi có Văn bản số 90/CV-BNCT về giải quyết nội dung phản ánh ông Đặng Hoàng Đa, cựu Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng (hiện là Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an), gửi đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an.

Tin khác

Các cơ quan chức năng và cá nhân có trách nhiệm bao giờ mới hết vô cảm?!

Các cơ quan chức năng và cá nhân có trách nhiệm bao giờ mới hết vô cảm?!
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: Thực hành và phát huy rộng rãi quyền làm chủ của Nhân dân và vai trò chủ thể của Nhân dân, thực hiện tốt, có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tuy nhiên, sự việc dưới đây thể hiện cố tình làm trái Nghị quyết của Đảng, nhưng chưa bị xem xét, xử lí. Tại sao?...

Chính quyền huyện Lệ Thủy cần nhanh chóng giải quyết để bảo vệ các quyền lợi chính đáng của dân

Chính quyền huyện Lệ Thủy cần nhanh chóng giải quyết để bảo vệ các quyền lợi chính đáng của dân
Ở cái tuổi gần đất xa trời, lại mắc bệnh tim, ông Nguyễn Thành Dưng mong ngóng được cấp sổ đỏ cho mảnh đất do chính gia đình khai hoang gần 40 năm trước. Nhưng sau thời gian dài lặn lội đi làm thủ tục, đến nay vẫn “lực bất tòng tâm” bởi sự thờ ơ của cơ quan chức năng và chính quyền huyện Lệ Thủy.

Không những không được cấp quyền sử dụng mà còn bị mất đất (!?)

Không những không được cấp quyền sử dụng mà còn bị mất đất (!?)
Ông Phan Hồng Đức, sinh 1949, có đơn khiếu nại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Đồng Nai về việc sau 25 năm hướng dẫn ông Đức lập hồ sơ đăng ký quyền sử dụng hơn 21.000 m2 đất ở Tượng Rũ Bé, rạch Vàm Mặt Trời, ấp Phước Hòa (nay là ấp Tập Phước, huyện Long Thành), nay lại cấp quyền sử dụng đất trên cho Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Long Thành.

Cần làm rõ những điểm "mờ" của Dự án Nhà máy Điện gió Thanh Phong và giải tỏa những bức xúc của dân

Cần làm rõ những điểm "mờ" của Dự án Nhà máy Điện gió Thanh Phong và giải tỏa những bức xúc của dân
Năm 2018, dự án Nhà máy Điện gió Thanh Phong tại xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, được UBND tỉnh Bến Tre chấp thuận cho Công ty CP năng lượng Ecowin làm chủ đầu tư. Mặc dù dự án chưa được cơ quan chuyên môn phê duyệt về tác động môi trường, nhưng chủ đầu tư đã ngang nhiên xây dựng nhiều hạng mục công trình, làm ảnh đến đời sống dân sinh, khiến người dân bức xúc, dư luận bất bình.

Người dân phản ánh Dự án cải tạo, nâng cấp đường Ỷ La có dấu hiệu thi công ẩu, ô nhiễm môi trường

Người dân phản ánh Dự án cải tạo, nâng cấp đường Ỷ La có dấu hiệu thi công ẩu, ô nhiễm môi trường
Người dân, trong đó có nhiều người cao tuổi phản ánh gay gắt về việc có dấu hiệu gian dối, ẩu của đơn vị thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường Ỷ La, phường Dương Nội, quận Hà Đông, khiến họ lo lắng về chất lượng công trình.

UBND huyện Hưng Hà chỉ đạo xử lý nghiêm sai phạm

UBND huyện Hưng Hà chỉ đạo xử lý nghiêm sai phạm
Sau khi Tạp chí NgaymoiOnline (Người cao tuổi) phản ánh việc hộ ông Nguyễn Hạnh Sơn xây dựng và hoạt động cơ sở sản xuất kinh doanh chiếu nhựa từ nhựa tái chế, gây ô nhiễm môi trường; cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không đảm bảo. UBND huyện Hưng Hà có văn bản cung cấp thông tin đến cơ quan báo chí, xử lý dứt điểm sai phạm trên.
Xem thêm
Đường dây đánh bạc ở Sóc Trăng giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng

Đường dây đánh bạc ở Sóc Trăng giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng

Hàng chục nghi can đã tham gia đường dây đánh bạc qua mạng ở Sóc Trăng, hoạt động khoảng nửa năm, cá cược dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh, thành.
Công ty Than Miền Bắc - Vinacomin bị phạt và truy thu thuế gần 10 tỷ đồng

Công ty Than Miền Bắc - Vinacomin bị phạt và truy thu thuế gần 10 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin (TMB) vừa bị Cục Thuế Hà Nội ra quyết định xử phạt và truy thu thuế tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.
Công ty TNHH Khánh Giang bị xử phạt 1,25 tỷ đồng vì vi phạm bảo vệ môi trường

Công ty TNHH Khánh Giang bị xử phạt 1,25 tỷ đồng vì vi phạm bảo vệ môi trường

Công ty TNHH Khánh Giang thực hiện dự án trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà tại thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh với quy mô diện tích 27,8 ha, đi vào hoạt động từ năm 2015. Tuy nhiên, đơn vị này đã tự ý chuyển đổi mục đích, từ chăn nuôi bò sang nuôi 1.646 con lợn thương phẩm trái phép. Gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Tổ chức họp chợ trái phép, chính quyền dung túng, tư nhân hưởng lợi (!?)

Tổ chức họp chợ trái phép, chính quyền dung túng, tư nhân hưởng lợi (!?)

Khu chợ tự phát của một hộ tư nhân trên đất nông nghiệp, tiếp giáp Công ty may mặc Appael Tech và trên tuyến Tỉnh lộ 217 nhiều năm nay, gây mất trật tự an toàn giao thông, không đảm bảo về vệ sinh môi trường và phòng cháy. Tạp chí Ngày mới online đã đăng nhiều bài phàn ánh về chợ hoạt động không đúng luật này, nhưng đến nay chính quyền địa phương không những không xử lý mà vẫn tiếp tục đề xuất cho chợ hoạt động.
Thanh Hóa: Xe quá tải "băm nát" Tỉnh lộ 512

Thanh Hóa: Xe quá tải "băm nát" Tỉnh lộ 512

Mỗi ngày, hằng trăm xe tải trọng lớn ngày đêm chở đất, cát sỏi đang thi nhau "băm nát" Tỉnh lộ 512, đoạn qua xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, khiến người dân hết sức bất bình, lo lắng.
Bãi tập kết cát trái phép 'khổng lồ' giữa lòng thị trấn Tân Phong

Bãi tập kết cát trái phép 'khổng lồ' giữa lòng thị trấn Tân Phong

Một bãi tập kết cát trái phép "khổng lồ" nằm ngay trên đường Thanh Niên chỉ cách công sở thị trấn Tân Phong và huyện Quảng Xương vài trăm mét.
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động