Phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng

Về bồi thường hỗ trợ, tái định cư công trình Công viên Bà Rịa (giai đoan 1), phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa, ông Nguyễn Văn Đằng, ở 2902 C tổ 18, khu phố 3, phường Phước Nguyên, không đồng ý xác định vị trí bồi thường là vị trí 5; không đồng ý giá hỗ trợ 63.000đồng/m2; đề nghị giao 3 lô tái định cư cho gia đình ông; công nhận di chúc của bà Trần Thị Sáu; đề nghị áp giá bồi thường tài sản theo giá mới...

Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng

Giấy biên nhận “Đơn kiến nghị khẩn cấp” của vợ chồng ông Đằng, bà Loan

Nội dung giải quyết khiếu nại

Theo Thông báo số 14/TB-TTPTQĐ ngày 12/4/2021 của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Bà Rịa (trích): “Ngày 18/11/2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Bà Rịa phối hợp với UBND phường Phước Nguyên và các ban, ngành tiến hành công khai và niêm yết Phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư số 91/PA-HĐBT ngày 8/10/2020, tại UBND phường Phước Nguyên đối với hộ bà Trần Thị Sáu (chết) ông Nguyễn Văn Đằng làm đại diện và một số thừa kế chưa xác định), ...

Ông Nguyễn Văn Đằng không đồng ý xác định vị trí bồi thường là vị trí 5; không đồng ý giá hỗ trợ 63.000đồng/m2; đề nghị giao 3 lô tái định cư cho gia đình ông; công nhận di chúc của bà Trần Thị Sáu; áp giá bồi thường tài sản theo giá mới.

Ngày 9/11/2020, UBND TP Bà Rịa có văn bản số 9396/UBND-VP xác định vị trí đất thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình Công viên Bà Rịa (giai đoạn 1), xác định vị trí đất thu hồi là vị trí 5, đường Trần Hưng Đạo.

Về diện tích thu hồi, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng 1 có Văn bản số 95/BQLDA1 ngày 29/3/2021, xác định lại diện tích sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Đằng (được hưởng thừa kế theo di chúc của bà Trần Thị Sáu), diện tích thu hồi là 1.037,8m2.

Về di chúc, ông Nguyễn Văn Đằng có ý kiến đồng ý với việc điều chỉnh đối tượng thu hồi đất tại thửa 242 bản đồ thu hồi đất sang tên ông Nguyễn Văn Đằng (thừa kế theo di chúc của bà Trần Thị Sáu).

Xét thời điểm giải tỏa hộ ông Đằng, bà Loan có xây dựng nhà trên và thực tế sinh sống tại nơi giải tỏa, Hội đồng bồi thường xem xét giao có ông 1 lô đất khu Tái định cư 30/4 phường Long Toàn, TP Bà Rịa. Đồng thời, theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy chủ ông Nguyễn Văn Đằng (thừa kế theo di chúc của bà Trần Thị Sáu) được bồi thường 3 lô đất ở thuộc vị trí 1, đường Lý Thái Tổ, khu tái định cư 30/4, phường Long Toàn, TP Bà Rịa.

Như vậy, sau khi quy chủ lại, hộ ông Nguyễn Văn Đằng nhận 4 lô đất gồm: 3 bồi thường đất ở và 1 lô giao đất ở mới. Các nội dung bồi thường tài sản trên đất theo giá mới và không đồng ý giá hỗ trợ về đất giá 63.000đồng/m2 là không có cơ sở giải quyết”.

Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng
Trang 1
Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng
Trang 5
Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng

Thông báo số 14/TB-TTPTQĐ ngày 12/4/2021 của Trung tâm Phát trin quỹ đất TP Bà Rịa

Kiến nghị của ông Đng, bà Loan

Ngày 20/4/2021, ông Đằng, bà Loan có “Đơn kiến nghị khẩn cấp”, gửi Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Bà Rịa; UBND phường Phước Nguyên, nội dung như sau (trích):

“Về vị trí đất và áp giá bồi thường 1.037,8m2 đất thu hồi. Ngày 9/11/2020, UBND TP Bà Rịa có Văn bản số 9396/UBND-VP xác định vị trí đất thu hồi là vị trí 5, đường Trần Hưng Đạo.

Tuy nhiên, diện tích 1.037,8m2 nói trên, chính là đất do Quân khu 7 cấp cho ông Nguyễn Văn Tiến theo Quyết định số 13/QĐ/CN ngày 30/12/1984 (có sơ đồ kèm theo); ngày 15/6/1992, vợ chồng ông Tiến sang nhượng lại toàn bộ căn nhà, khu đất theo quyết định trên cho mẹ ruột và em ở (đất do mẹ tôi đứng tên) lúc này tôi đã lập gia đình nên mẹ tặng 250 m2 đất cho vợ chồng tôi làm nhà ở (giấy viết tay ngày 6/2/2003). Đến năm 2012, mẹ tôi mất để lại di chúc hợp pháp; và vợ chồng chúng tôi hưởng thừa kế theo di chúc của mẹ- bà Trần Thị Sáu.

Về sơ đồ đất nói trên, thể hiện: Vị trí diện tích đất 1.037,8m2 ở vị trí 1 của đường Nam Quốc Cang. Và theo Quyết định 3401/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 về về bồi thường, hỗ trợ … cho ông Nguyễn Văn Tiến, có ghi: 1418.9m2 đất bồi thường tính theo ví trí 1 đường Nam Quốc Cang. Và thực tế 1.037,8m2 đất của chúng tôi, liền kề đất trên của ông Tiến. Như vậy, diện tích đất 1.037,8m2 của chúng tôi, phải được tính giá bồi thường theo vị trí 1 đường Nam Quốc Cang, như ông Tiến.

Nhưng, Hội đồng bồi thường của Dự án đã xác định 1.037,8m2 đất của chúng tôi ở vị trí 5, đường Trần Hưng Đạo, là không đúng thực tế, gây thiệt hại cho chúng tôi, vì giá bồi thường cho chúng tôi thấp hơn rất nhiều so với thực tế.

Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng

Quyết định số 13/QĐ/CN ngày 30/12/1984 của Quân khu 7 cấp cho ông Nguyễn Văn Tiến

Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng

Sơ đồ kèm theo Quyết định số 13/QĐ/CN ngày 30/12/1984 của QK7 cấp cho ông Nguyễn Văn Tiến

Ngoài ra, theo Luật Đất đai năm 2013, tại Điều 112. Nguyên tắc, phương pháp định giá đất: “d) Cùng một thời điểm, các thửa đất liền kề nhau có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự như nhau thì có mức giá như nhau”. Đối chiếu quy định này với đất của chúng tôi và đất của ông Tiến liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự như nhau. Do đó, đất của chúng tôi phải được áp giá bồi thường như đối với đất của ông Tiến (tính theo ví trí 1 đường Nam Quốc Cang).

Về việc giao cho ông Nguyễn Văn Đằng, bà Lê Thị Loan các lô đất ở mới.

Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu: Quy định hạn mức các loại đất khi giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: “b) Xã Long Sơn thuộc TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa và các huyện: 80m2/1 nhân khẩu trong một hộ; diện tích đất vườn ao được công nhận là đất ở tối thiểu là 300m2/hộ, và tối đa là 600m2/hộ; c) Trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở, thì diện tích đất ở được xác định bằng hạn mức công nhận đất ở; trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở, thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất”.

Căn cứ quy định trên, đất ở của riêng gia đình tôi (ông Đằng, bà Loan) là 262,1m2, được cấp 3 lô đất ở mới, chứ không phải là 1 lô đất ở mới. Và cộng thêm 3 lô đất ở mới hưởng thừa kế theo di chúc của mẹ, chúng tôi phải được nhận 6 lô đất ở mới.

Ngoài ra, căn cứ việc hộ ông Nguyễn Văn Tiến chỉ được công nhận 150m2 đất ở, được cấp 3 lô đất ở mới; và hầu hết các hộ gia đình có quyết định tập thể được công nhận 150m2 đất ở, cũng được cấp 2 lô đất ở mới. Như vậy, ông Đằng, bà Loan được nhận 6 lô đất ở mới là có cơ sở.

Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng
Trang 1
Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng

Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Về bồi thường tài sản trên đất bị thu hồi. Trên diện tích đất 1.037,8m2 của chúng tôi, có những tài sản: Theo Quyết số 3386/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND TP Bà Rịa: Bà Trần Thị Sáu có nhà, vật kiến trúc, được nhận bồi thường, hỗ trợ: Hơn 275 triệu đồng; theo Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND TP Bà Rịa, ông Đằng, bà Loan có nhà ở và 5 căn phòng trọ, vật kiến trúc, ao, hoa màu cây trái, … được nhận bồi thường, hỗ trợ: Hơn 730 triệu đồng.

Tuy nhiên, như trình bày ở 2 nội dung trên, cho thấy những bất cập, mâu thuẫn nêu trên là nguyên nhân chính dẫn đến việc chúng tôi chưa thể bàn giao mặt bằng, cũng như yêu cầu xem xét giá trị đền bù, hỗ trợ đối với: Nhà, vật kiến trúc, ao, hoa màu cây trái, … của Mẹ tôi bà Sáu và của gia đình chúng tôi (Đằng, Loan). Do vậy, nay chúng tôi kiến nghị xem xét, giải quyết lại giá trị đền bù, hỗ trợ, tái định cư, đối với nhà, vật kiến trúc, ao, hoa màu cây trái, … của Mẹ tôi và của gia đình chúng tôi (Đằng, Loan)”.

Trao đổi với phóng viên, ông Đằng, bà Loan cùng khẳng định: “Gia đình chúng tôi tuyệt đối chấp hành chủ trương của Nhà nước về xây dựng Công viên Bà Rịa; nay chúng tôi khẩn thiết đề nghị quý lãnh đạo xem xét, giải quyết có lí, có tình những nội dung trong “Đơn kiến nghị khẩn cấp” của chúng tôi, theo đúng quy định của pháp luật”.

Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng

“Đơn kiến nghị khẩn cấp” của vợ chồng ông Đằng, bà Loan

Tạp chí Ngày mới online sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên.

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng giải quyết dứt điểm

Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng giải quyết dứt điểm

Mặc dù chính quyền địa phương đã khẳng định việc Công ty Cổ phần Vận tải Thủy I bị một số đối tượng chiếm dụng đất tại số 1033 đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Nhưng đến nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết triệt để, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và tài sản của nhà nước.
Về chính quyền, bao giờ Bộ Công an xem xét xử lý ?

Về chính quyền, bao giờ Bộ Công an xem xét xử lý ?

Ngày 30/5/2018, Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi có Văn bản số 90/CV-BNCT về giải quyết nội dung phản ánh ông Đặng Hoàng Đa, cựu Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng (hiện là Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an), gửi đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an.
Các cơ quan chức năng và cá nhân có trách nhiệm bao giờ mới hết vô cảm?!

Các cơ quan chức năng và cá nhân có trách nhiệm bao giờ mới hết vô cảm?!

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: Thực hành và phát huy rộng rãi quyền làm chủ của Nhân dân và vai trò chủ thể của Nhân dân, thực hiện tốt, có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tuy nhiên, sự việc dưới đây thể hiện cố tình làm trái Nghị quyết của Đảng, nhưng chưa bị xem xét, xử lí. Tại sao?...
Chính quyền huyện Lệ Thủy cần nhanh chóng giải quyết để bảo vệ các quyền lợi chính đáng của dân

Chính quyền huyện Lệ Thủy cần nhanh chóng giải quyết để bảo vệ các quyền lợi chính đáng của dân

Ở cái tuổi gần đất xa trời, lại mắc bệnh tim, ông Nguyễn Thành Dưng mong ngóng được cấp sổ đỏ cho mảnh đất do chính gia đình khai hoang gần 40 năm trước. Nhưng sau thời gian dài lặn lội đi làm thủ tục, đến nay vẫn “lực bất tòng tâm” bởi sự thờ ơ của cơ quan chức năng và chính quyền huyện Lệ Thủy.
Không những không được cấp quyền sử dụng mà còn bị mất đất (!?)

Không những không được cấp quyền sử dụng mà còn bị mất đất (!?)

Ông Phan Hồng Đức, sinh 1949, có đơn khiếu nại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Đồng Nai về việc sau 25 năm hướng dẫn ông Đức lập hồ sơ đăng ký quyền sử dụng hơn 21.000 m2 đất ở Tượng Rũ Bé, rạch Vàm Mặt Trời, ấp Phước Hòa (nay là ấp Tập Phước, huyện Long Thành), nay lại cấp quyền sử dụng đất trên cho Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Long Thành.

Tin khác

Cần làm rõ những điểm "mờ" của Dự án Nhà máy Điện gió Thanh Phong và giải tỏa những bức xúc của dân

Cần làm rõ những điểm "mờ" của Dự án Nhà máy Điện gió Thanh Phong và giải tỏa những bức xúc của dân
Năm 2018, dự án Nhà máy Điện gió Thanh Phong tại xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, được UBND tỉnh Bến Tre chấp thuận cho Công ty CP năng lượng Ecowin làm chủ đầu tư. Mặc dù dự án chưa được cơ quan chuyên môn phê duyệt về tác động môi trường, nhưng chủ đầu tư đã ngang nhiên xây dựng nhiều hạng mục công trình, làm ảnh đến đời sống dân sinh, khiến người dân bức xúc, dư luận bất bình.

Người dân phản ánh Dự án cải tạo, nâng cấp đường Ỷ La có dấu hiệu thi công ẩu, ô nhiễm môi trường

Người dân phản ánh Dự án cải tạo, nâng cấp đường Ỷ La có dấu hiệu thi công ẩu, ô nhiễm môi trường
Người dân, trong đó có nhiều người cao tuổi phản ánh gay gắt về việc có dấu hiệu gian dối, ẩu của đơn vị thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường Ỷ La, phường Dương Nội, quận Hà Đông, khiến họ lo lắng về chất lượng công trình.

UBND huyện Hưng Hà chỉ đạo xử lý nghiêm sai phạm

UBND huyện Hưng Hà chỉ đạo xử lý nghiêm sai phạm
Sau khi Tạp chí NgaymoiOnline (Người cao tuổi) phản ánh việc hộ ông Nguyễn Hạnh Sơn xây dựng và hoạt động cơ sở sản xuất kinh doanh chiếu nhựa từ nhựa tái chế, gây ô nhiễm môi trường; cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không đảm bảo. UBND huyện Hưng Hà có văn bản cung cấp thông tin đến cơ quan báo chí, xử lý dứt điểm sai phạm trên.

Nguy cơ mất tài sản vì bị “lừa” thế chấp bảo đảm cho ngân hàng

Nguy cơ mất tài sản vì bị “lừa” thế chấp bảo đảm cho ngân hàng
Vợ chồng ông Huỳnh Tấn Tám, bà Hồ Thị Phương thế chấp tài sản vay gần 6 tỷ đồng cho ông Nguyễn Điệp tại Ngân hàng Agribank-Chi nhánh 9. Tuy nhiên, ông Điệp giao cho ông Tám giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Điệp, bà Thảo, nhưng đã chuyển nhượng cho người khác; và ông Tám đang không liên lạc được với ông Điệp, đồng thời phải gánh nợ ngân hàng thay ông Điệp. Trước nguy cơ bị mất tài sản, ông Tám có đơn tố cáo ông Điệp ...

Nhiều dấu hiệu sai phạm của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An

Nhiều dấu hiệu sai phạm của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An
Cách đây gần 3 năm, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An Bùi Phú Hưng “phế” Chấp hành viên Võ Văn Xuân, đồng thời chọn cấp phó của ông Xuân là Chấp hành viên Đặng Hoàng Yên tiếp tục tổ chức thi hành Phán quyết số 26/12 ngày 25/4/2013 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam - VIAC (Phán quyết Trọng tài). Mục đích của việc “thay ngựa giữa dòng” là để giao cho Chấp hành viên Đặng Hoàng Yên kí Quyết định số 07/QĐ-CTHADS ngày 18/12/2018, ngăn chặn toàn bộ 13 Quyền sử dụng đất, với 232,66ha của Công ty Cổ phần địa ốc Hồng Phát (Công ty Hồng Phát).

Cho rằng ban hành quyết định trái luật, công dân kiện Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu ra Tòa

Cho rằng ban hành quyết định trái luật, công dân kiện Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu ra Tòa
Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) đã hơn 30 năm, giữa ông Hồ Lai và gia đình ông Lê Văn Quang, ngày 3/9/2020, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu ra Quyết định 4411/QĐ-UBND bác đơn của ông Hồ Lai. Tuy nhiên, quyết định này căn cứ những văn bản đã bị thay thế, không còn giá trị pháp lý là thể hiện có dấu hiệu trái luật, nên ông Hồ Lai khởi kiện, …
Xem thêm
Trên địa bàn phường Tràng Tiền có nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng

Trên địa bàn phường Tràng Tiền có nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng

Theo phản ánh của nhiều người cao tuổi, vài năm gần đây, trên địa bàn phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm “nở rộ” nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng sai phép, trái phép, sai mật độ, phá vỡ quy hoạch… nhưng không bị kiểm tra, xử lý...
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ doanh nghiệp về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ doanh nghiệp về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Phan Sinh Thành, sinh năm 1982 (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thành Phát) và Ngô Mạnh Linh, sinh năm 1987 ở huyện Quảng Trạch là những đối tượng cầm đầu trong đường dây "bảo kê" thu tiền của người dân đã bị về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Hàng loạt lãnh đạo Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức bị bắt

Hàng loạt lãnh đạo Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án "Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan; vụ án đến nay đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên.
Tổ chức họp chợ trái phép, chính quyền dung túng, tư nhân hưởng lợi (!?)

Tổ chức họp chợ trái phép, chính quyền dung túng, tư nhân hưởng lợi (!?)

Khu chợ tự phát của một hộ tư nhân trên đất nông nghiệp, tiếp giáp Công ty may mặc Appael Tech và trên tuyến Tỉnh lộ 217 nhiều năm nay, gây mất trật tự an toàn giao thông, không đảm bảo về vệ sinh môi trường và phòng cháy. Tạp chí Ngày mới online đã đăng nhiều bài phàn ánh về chợ hoạt động không đúng luật này, nhưng đến nay chính quyền địa phương không những không xử lý mà vẫn tiếp tục đề xuất cho chợ hoạt động.
Thanh Hóa: Xe quá tải "băm nát" Tỉnh lộ 512

Thanh Hóa: Xe quá tải "băm nát" Tỉnh lộ 512

Mỗi ngày, hằng trăm xe tải trọng lớn ngày đêm chở đất, cát sỏi đang thi nhau "băm nát" Tỉnh lộ 512, đoạn qua xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, khiến người dân hết sức bất bình, lo lắng.
Bãi tập kết cát trái phép 'khổng lồ' giữa lòng thị trấn Tân Phong

Bãi tập kết cát trái phép 'khổng lồ' giữa lòng thị trấn Tân Phong

Một bãi tập kết cát trái phép "khổng lồ" nằm ngay trên đường Thanh Niên chỉ cách công sở thị trấn Tân Phong và huyện Quảng Xương vài trăm mét.
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động