Phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng

Về bồi thường hỗ trợ, tái định cư công trình Công viên Bà Rịa (giai đoan 1), phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa, ông Nguyễn Văn Đằng, ở 2902 C tổ 18, khu phố 3, phường Phước Nguyên, không đồng ý xác định vị trí bồi thường là vị trí 5; không đồng ý giá hỗ trợ 63.000đồng/m2; đề nghị giao 3 lô tái định cư cho gia đình ông; công nhận di chúc của bà Trần Thị Sáu; đề nghị áp giá bồi thường tài sản theo giá mới...

Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng

Giấy biên nhận “Đơn kiến nghị khẩn cấp” của vợ chồng ông Đằng, bà Loan

Nội dung giải quyết khiếu nại

Theo Thông báo số 14/TB-TTPTQĐ ngày 12/4/2021 của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Bà Rịa (trích): “Ngày 18/11/2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Bà Rịa phối hợp với UBND phường Phước Nguyên và các ban, ngành tiến hành công khai và niêm yết Phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư số 91/PA-HĐBT ngày 8/10/2020, tại UBND phường Phước Nguyên đối với hộ bà Trần Thị Sáu (chết) ông Nguyễn Văn Đằng làm đại diện và một số thừa kế chưa xác định), ...

Ông Nguyễn Văn Đằng không đồng ý xác định vị trí bồi thường là vị trí 5; không đồng ý giá hỗ trợ 63.000đồng/m2; đề nghị giao 3 lô tái định cư cho gia đình ông; công nhận di chúc của bà Trần Thị Sáu; áp giá bồi thường tài sản theo giá mới.

Ngày 9/11/2020, UBND TP Bà Rịa có văn bản số 9396/UBND-VP xác định vị trí đất thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình Công viên Bà Rịa (giai đoạn 1), xác định vị trí đất thu hồi là vị trí 5, đường Trần Hưng Đạo.

Về diện tích thu hồi, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng 1 có Văn bản số 95/BQLDA1 ngày 29/3/2021, xác định lại diện tích sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Đằng (được hưởng thừa kế theo di chúc của bà Trần Thị Sáu), diện tích thu hồi là 1.037,8m2.

Về di chúc, ông Nguyễn Văn Đằng có ý kiến đồng ý với việc điều chỉnh đối tượng thu hồi đất tại thửa 242 bản đồ thu hồi đất sang tên ông Nguyễn Văn Đằng (thừa kế theo di chúc của bà Trần Thị Sáu).

Xét thời điểm giải tỏa hộ ông Đằng, bà Loan có xây dựng nhà trên và thực tế sinh sống tại nơi giải tỏa, Hội đồng bồi thường xem xét giao có ông 1 lô đất khu Tái định cư 30/4 phường Long Toàn, TP Bà Rịa. Đồng thời, theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy chủ ông Nguyễn Văn Đằng (thừa kế theo di chúc của bà Trần Thị Sáu) được bồi thường 3 lô đất ở thuộc vị trí 1, đường Lý Thái Tổ, khu tái định cư 30/4, phường Long Toàn, TP Bà Rịa.

Như vậy, sau khi quy chủ lại, hộ ông Nguyễn Văn Đằng nhận 4 lô đất gồm: 3 bồi thường đất ở và 1 lô giao đất ở mới. Các nội dung bồi thường tài sản trên đất theo giá mới và không đồng ý giá hỗ trợ về đất giá 63.000đồng/m2 là không có cơ sở giải quyết”.

Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng
Trang 1
Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng
Trang 5
Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng

Thông báo số 14/TB-TTPTQĐ ngày 12/4/2021 của Trung tâm Phát trin quỹ đất TP Bà Rịa

Kiến nghị của ông Đng, bà Loan

Ngày 20/4/2021, ông Đằng, bà Loan có “Đơn kiến nghị khẩn cấp”, gửi Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Bà Rịa; UBND phường Phước Nguyên, nội dung như sau (trích):

“Về vị trí đất và áp giá bồi thường 1.037,8m2 đất thu hồi. Ngày 9/11/2020, UBND TP Bà Rịa có Văn bản số 9396/UBND-VP xác định vị trí đất thu hồi là vị trí 5, đường Trần Hưng Đạo.

Tuy nhiên, diện tích 1.037,8m2 nói trên, chính là đất do Quân khu 7 cấp cho ông Nguyễn Văn Tiến theo Quyết định số 13/QĐ/CN ngày 30/12/1984 (có sơ đồ kèm theo); ngày 15/6/1992, vợ chồng ông Tiến sang nhượng lại toàn bộ căn nhà, khu đất theo quyết định trên cho mẹ ruột và em ở (đất do mẹ tôi đứng tên) lúc này tôi đã lập gia đình nên mẹ tặng 250 m2 đất cho vợ chồng tôi làm nhà ở (giấy viết tay ngày 6/2/2003). Đến năm 2012, mẹ tôi mất để lại di chúc hợp pháp; và vợ chồng chúng tôi hưởng thừa kế theo di chúc của mẹ- bà Trần Thị Sáu.

Về sơ đồ đất nói trên, thể hiện: Vị trí diện tích đất 1.037,8m2 ở vị trí 1 của đường Nam Quốc Cang. Và theo Quyết định 3401/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 về về bồi thường, hỗ trợ … cho ông Nguyễn Văn Tiến, có ghi: 1418.9m2 đất bồi thường tính theo ví trí 1 đường Nam Quốc Cang. Và thực tế 1.037,8m2 đất của chúng tôi, liền kề đất trên của ông Tiến. Như vậy, diện tích đất 1.037,8m2 của chúng tôi, phải được tính giá bồi thường theo vị trí 1 đường Nam Quốc Cang, như ông Tiến.

Nhưng, Hội đồng bồi thường của Dự án đã xác định 1.037,8m2 đất của chúng tôi ở vị trí 5, đường Trần Hưng Đạo, là không đúng thực tế, gây thiệt hại cho chúng tôi, vì giá bồi thường cho chúng tôi thấp hơn rất nhiều so với thực tế.

Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng

Quyết định số 13/QĐ/CN ngày 30/12/1984 của Quân khu 7 cấp cho ông Nguyễn Văn Tiến

Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng

Sơ đồ kèm theo Quyết định số 13/QĐ/CN ngày 30/12/1984 của QK7 cấp cho ông Nguyễn Văn Tiến

Ngoài ra, theo Luật Đất đai năm 2013, tại Điều 112. Nguyên tắc, phương pháp định giá đất: “d) Cùng một thời điểm, các thửa đất liền kề nhau có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự như nhau thì có mức giá như nhau”. Đối chiếu quy định này với đất của chúng tôi và đất của ông Tiến liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự như nhau. Do đó, đất của chúng tôi phải được áp giá bồi thường như đối với đất của ông Tiến (tính theo ví trí 1 đường Nam Quốc Cang).

Về việc giao cho ông Nguyễn Văn Đằng, bà Lê Thị Loan các lô đất ở mới.

Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu: Quy định hạn mức các loại đất khi giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: “b) Xã Long Sơn thuộc TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa và các huyện: 80m2/1 nhân khẩu trong một hộ; diện tích đất vườn ao được công nhận là đất ở tối thiểu là 300m2/hộ, và tối đa là 600m2/hộ; c) Trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở, thì diện tích đất ở được xác định bằng hạn mức công nhận đất ở; trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở, thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất”.

Căn cứ quy định trên, đất ở của riêng gia đình tôi (ông Đằng, bà Loan) là 262,1m2, được cấp 3 lô đất ở mới, chứ không phải là 1 lô đất ở mới. Và cộng thêm 3 lô đất ở mới hưởng thừa kế theo di chúc của mẹ, chúng tôi phải được nhận 6 lô đất ở mới.

Ngoài ra, căn cứ việc hộ ông Nguyễn Văn Tiến chỉ được công nhận 150m2 đất ở, được cấp 3 lô đất ở mới; và hầu hết các hộ gia đình có quyết định tập thể được công nhận 150m2 đất ở, cũng được cấp 2 lô đất ở mới. Như vậy, ông Đằng, bà Loan được nhận 6 lô đất ở mới là có cơ sở.

Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng
Trang 1
Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng

Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Về bồi thường tài sản trên đất bị thu hồi. Trên diện tích đất 1.037,8m2 của chúng tôi, có những tài sản: Theo Quyết số 3386/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND TP Bà Rịa: Bà Trần Thị Sáu có nhà, vật kiến trúc, được nhận bồi thường, hỗ trợ: Hơn 275 triệu đồng; theo Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND TP Bà Rịa, ông Đằng, bà Loan có nhà ở và 5 căn phòng trọ, vật kiến trúc, ao, hoa màu cây trái, … được nhận bồi thường, hỗ trợ: Hơn 730 triệu đồng.

Tuy nhiên, như trình bày ở 2 nội dung trên, cho thấy những bất cập, mâu thuẫn nêu trên là nguyên nhân chính dẫn đến việc chúng tôi chưa thể bàn giao mặt bằng, cũng như yêu cầu xem xét giá trị đền bù, hỗ trợ đối với: Nhà, vật kiến trúc, ao, hoa màu cây trái, … của Mẹ tôi bà Sáu và của gia đình chúng tôi (Đằng, Loan). Do vậy, nay chúng tôi kiến nghị xem xét, giải quyết lại giá trị đền bù, hỗ trợ, tái định cư, đối với nhà, vật kiến trúc, ao, hoa màu cây trái, … của Mẹ tôi và của gia đình chúng tôi (Đằng, Loan)”.

Trao đổi với phóng viên, ông Đằng, bà Loan cùng khẳng định: “Gia đình chúng tôi tuyệt đối chấp hành chủ trương của Nhà nước về xây dựng Công viên Bà Rịa; nay chúng tôi khẩn thiết đề nghị quý lãnh đạo xem xét, giải quyết có lí, có tình những nội dung trong “Đơn kiến nghị khẩn cấp” của chúng tôi, theo đúng quy định của pháp luật”.

Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng

“Đơn kiến nghị khẩn cấp” của vợ chồng ông Đằng, bà Loan

Tạp chí Ngày mới online sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên.

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Vẫn chuyện “Trên bảo dưới không nghe”!

TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Vẫn chuyện “Trên bảo dưới không nghe”!

Chuyện, lẽ ra đã là “cổ xưa” lắm rồi, nhưng nay lại vẫn tái xuất, thể hiện trong sự việc cụ thể dưới đây.
Tỉnh Thái Nguyên:  Quyết định “kì lạ” đã được đính chính!

Tỉnh Thái Nguyên: Quyết định “kì lạ” đã được đính chính!

Ngày 10/5/2021, Tạp chí Ngày mới Online (Tạp chí Người cao tuổi) có bài: “Quyết định “kì lạ” của UBND tỉnh Thái Nguyên!?”. Ngay sau khi đăng tải bài viết, Tòa soạn Tạp chí Ngày mới Online đã nhận được phản hồi tích cực từ UBND tỉnh Thái Nguyên.
TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu sai phạm trong một vụ án

TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu sai phạm trong một vụ án

Năm 2008, ông Nguyễn Tiến Thuật mua nhà đất của ông Huỳnh Đức Dũng và vợ là bà Trần Thị Chí Công. Tài sản này vợ chồng ông Dũng mua của Công ty Hàm Rồng. Thế nhưng, Cơ quan THADS tỉnh Đồng Nai đã kê biên tài sản của ông Thuật mua, đem đấu giá, người mua trúng là ông Lê Anh Sơn. Trong vụ ông Sơn kiện vợ chồng ông Dũng, mà Tòa án TP Biên Hòa xử buộc giao nhà cho ông Sơn. Tuy nhiên, vụ án này có nhiều dấu hiệu sai phạm pháp luật, cần được xem xét lại.
Công ty TNHH thiết kế- xây dựng thương mại Hoài Đức khai thác hết phép và sự chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Công ty TNHH thiết kế- xây dựng thương mại Hoài Đức khai thác hết phép và sự chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Sau khi Ngày mới Online đăng bài: “Công ty TNHH Thiết kế - Xây dựng và Thương mại Hoài Đức khai thác tài nguyên cát khi hết hạn giấy phép”. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tánh Linh và các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra thực tế.
Có hộ ông Đỗ Đức Sơn, hay hộ này “rạch trời chui xuống”?!

Có hộ ông Đỗ Đức Sơn, hay hộ này “rạch trời chui xuống”?!

Nhiều năm nay, công dân ở quận Đống Đa có đơn tố cáo hành vi lập khống hồ sơ giải phóng mặt bằng (GPMB), quyết toán khống tiền đền bù GPMB, tại dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến sông Lừ”. Đã 2 lần Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an quận Đống Đa có quyết định không khởi tố vụ án, với lí do: không có sự việc phạm tội theo quy định tại Khoản 1, Điều 157 và Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015(!?). Nhưng công dân vẫn kiên trì tố cáo…

Tin khác

​​​​​​​Nhiều dấu hiệu oan sai, cần hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm xem xét, giải quyết!

​​​​​​​Nhiều dấu hiệu oan sai, cần hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm xem xét, giải quyết!
Anh Lê Văn Hải, ở ấp Bầu Trư, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, bị TAND huyện Phú Giáo xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên hồ sơ vụ án thể hiện nhiều dấu hiệu oan sai, cần được Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm (sẽ mở ngày 5/5/2021) xem xét, xét xử công tâm, đúng pháp luật …

Viện KSND Tối cao trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ Vũ “nhôm” đưa hối lộ

Viện KSND Tối cao trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ Vũ “nhôm” đưa hối lộ
Viện KSND Tối cao có Thông báo số 66/TB -VKSTC-V5 ngày 24/4/2021 về việc trả hồ sơ vụ án ông Phan Văn Anh Vũ và ông Hồ Hữu Hoà bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ” và “môi giới hối lộ” cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an để điều tra bổ sung.

Đấu giá đất khi chưa có hạ tầng, người mua “lĩnh” hậu quả?

Đấu giá đất khi chưa có hạ tầng, người mua “lĩnh” hậu quả?
Nhiều người dân đã phải cầu cứu đến Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc trúng đấu giá đã 10 năm chưa được bàn giao đất ở, hoặc từ khi giao đất đến nay đã 23 năm, các thửa đất vẫn chưa có đường vào theo quy hoạch.

Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng

Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng
Về bồi thường hỗ trợ, tái định cư công trình Công viên Bà Rịa (giai đoan 1), phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa, ông Nguyễn Văn Đằng, ở 2902 C tổ 18, khu phố 3, phường Phước Nguyên, không đồng ý xác định vị trí bồi thường là vị trí 5; không đồng ý giá hỗ trợ 63.000đồng/m2; đề nghị giao 3 lô tái định cư cho gia đình ông; công nhận di chúc của bà Trần Thị Sáu; đề nghị áp giá bồi thường tài sản theo giá mới...

Quận 7, TP Hồ Chí Minh: Có dấu hiệu cầm đồ trái quy định pháp luật

Quận 7, TP Hồ Chí Minh: Có dấu hiệu cầm đồ trái quy định pháp luật
Điều 131, Bộ luật Dân sự năm 2015, quy định: Giao dịch cầm cố tài sản không chính chủ là trái pháp luật và sẽ không có giá trị pháp lý, được xem vô hiệu. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.

Cần xử lý dứt điểm, tránh tình trạng bao che, gây bức xúc dư luận xã hội

Cần xử lý dứt điểm, tránh tình trạng bao che, gây bức xúc dư luận xã hội
Dư luận cho rằng việc ông Trần Công Hướng, Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Lai Châu sử dụng văn bằng chứng chỉ giả cần xử lý thật nghiêm khắc, thậm chí có thể xử lý bằng hình sự, xử lý cả về mặt dư luận, xã hội, nếu không có thể dẫn tới lãnh đạo không có năng lực có thể làm hại xã hội, hại Nhân dân…
Xem thêm
TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố vụ án cựu Công an lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân

TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố vụ án cựu Công an lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân

Lợi dụng lòng tin của người dân, một cựu cán bộ Công an đang công tác tại TP. Hồ Chí Minh đã vay mượn số tiền hàng trăm triệu đồng ...
Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính":  Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính": Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Quyết định số 4200/QĐ-UBND, của UBND tỉnh Thái Nguyên hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, thiếu sót là do cán bộ Sở Xây dựng chưa chỉnh sửa ngày tháng năm...
Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên

Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên

Đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch là yếu tố cần đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, khi ...
Lời kêu cứu thảm thiết của hai cụ già trên 90 tuổi !

Lời kêu cứu thảm thiết của hai cụ già trên 90 tuổi !

Cụ Lê Đình Nhạn và cụ Hồ Thị Lắm đều ở tuổi 90, trước đây cùng chung sống với con dâu là bà Đỗ Thị Mỹ, tại 209B ...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Bà Hồ Thị Loan, ngụ 377, tổ 10, ấp Hưng Trung, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, có đơn khiếu nại “V/v không bồi thường ...
Cái tâm và trách nhiệm của ngành giao thông ở đâu?

Cái tâm và trách nhiệm của ngành giao thông ở đâu?

Vào các đợt thủy triều cao năm 2010 và những trận mưa lớn đầu trong năm 2021 người dân đi trên đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ cầu Tân Thuận ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động