Phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng

Về bồi thường hỗ trợ, tái định cư công trình Công viên Bà Rịa (giai đoan 1), phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa, ông Nguyễn Văn Đằng, ở 2902 C tổ 18, khu phố 3, phường Phước Nguyên, không đồng ý xác định vị trí bồi thường là vị trí 5; không đồng ý giá hỗ trợ 63.000đồng/m2; đề nghị giao 3 lô tái định cư cho gia đình ông; công nhận di chúc của bà Trần Thị Sáu; đề nghị áp giá bồi thường tài sản theo giá mới...

Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng

Giấy biên nhận “Đơn kiến nghị khẩn cấp” của vợ chồng ông Đằng, bà Loan

Nội dung giải quyết khiếu nại

Theo Thông báo số 14/TB-TTPTQĐ ngày 12/4/2021 của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Bà Rịa (trích): “Ngày 18/11/2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Bà Rịa phối hợp với UBND phường Phước Nguyên và các ban, ngành tiến hành công khai và niêm yết Phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư số 91/PA-HĐBT ngày 8/10/2020, tại UBND phường Phước Nguyên đối với hộ bà Trần Thị Sáu (chết) ông Nguyễn Văn Đằng làm đại diện và một số thừa kế chưa xác định), ...

Ông Nguyễn Văn Đằng không đồng ý xác định vị trí bồi thường là vị trí 5; không đồng ý giá hỗ trợ 63.000đồng/m2; đề nghị giao 3 lô tái định cư cho gia đình ông; công nhận di chúc của bà Trần Thị Sáu; áp giá bồi thường tài sản theo giá mới.

Ngày 9/11/2020, UBND TP Bà Rịa có văn bản số 9396/UBND-VP xác định vị trí đất thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình Công viên Bà Rịa (giai đoạn 1), xác định vị trí đất thu hồi là vị trí 5, đường Trần Hưng Đạo.

Về diện tích thu hồi, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng 1 có Văn bản số 95/BQLDA1 ngày 29/3/2021, xác định lại diện tích sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Đằng (được hưởng thừa kế theo di chúc của bà Trần Thị Sáu), diện tích thu hồi là 1.037,8m2.

Về di chúc, ông Nguyễn Văn Đằng có ý kiến đồng ý với việc điều chỉnh đối tượng thu hồi đất tại thửa 242 bản đồ thu hồi đất sang tên ông Nguyễn Văn Đằng (thừa kế theo di chúc của bà Trần Thị Sáu).

Xét thời điểm giải tỏa hộ ông Đằng, bà Loan có xây dựng nhà trên và thực tế sinh sống tại nơi giải tỏa, Hội đồng bồi thường xem xét giao có ông 1 lô đất khu Tái định cư 30/4 phường Long Toàn, TP Bà Rịa. Đồng thời, theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy chủ ông Nguyễn Văn Đằng (thừa kế theo di chúc của bà Trần Thị Sáu) được bồi thường 3 lô đất ở thuộc vị trí 1, đường Lý Thái Tổ, khu tái định cư 30/4, phường Long Toàn, TP Bà Rịa.

Như vậy, sau khi quy chủ lại, hộ ông Nguyễn Văn Đằng nhận 4 lô đất gồm: 3 bồi thường đất ở và 1 lô giao đất ở mới. Các nội dung bồi thường tài sản trên đất theo giá mới và không đồng ý giá hỗ trợ về đất giá 63.000đồng/m2 là không có cơ sở giải quyết”.

Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng
Trang 1
Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng
Trang 5
Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng

Thông báo số 14/TB-TTPTQĐ ngày 12/4/2021 của Trung tâm Phát trin quỹ đất TP Bà Rịa

Kiến nghị của ông Đng, bà Loan

Ngày 20/4/2021, ông Đằng, bà Loan có “Đơn kiến nghị khẩn cấp”, gửi Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Bà Rịa; UBND phường Phước Nguyên, nội dung như sau (trích):

“Về vị trí đất và áp giá bồi thường 1.037,8m2 đất thu hồi. Ngày 9/11/2020, UBND TP Bà Rịa có Văn bản số 9396/UBND-VP xác định vị trí đất thu hồi là vị trí 5, đường Trần Hưng Đạo.

Tuy nhiên, diện tích 1.037,8m2 nói trên, chính là đất do Quân khu 7 cấp cho ông Nguyễn Văn Tiến theo Quyết định số 13/QĐ/CN ngày 30/12/1984 (có sơ đồ kèm theo); ngày 15/6/1992, vợ chồng ông Tiến sang nhượng lại toàn bộ căn nhà, khu đất theo quyết định trên cho mẹ ruột và em ở (đất do mẹ tôi đứng tên) lúc này tôi đã lập gia đình nên mẹ tặng 250 m2 đất cho vợ chồng tôi làm nhà ở (giấy viết tay ngày 6/2/2003). Đến năm 2012, mẹ tôi mất để lại di chúc hợp pháp; và vợ chồng chúng tôi hưởng thừa kế theo di chúc của mẹ- bà Trần Thị Sáu.

Về sơ đồ đất nói trên, thể hiện: Vị trí diện tích đất 1.037,8m2 ở vị trí 1 của đường Nam Quốc Cang. Và theo Quyết định 3401/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 về về bồi thường, hỗ trợ … cho ông Nguyễn Văn Tiến, có ghi: 1418.9m2 đất bồi thường tính theo ví trí 1 đường Nam Quốc Cang. Và thực tế 1.037,8m2 đất của chúng tôi, liền kề đất trên của ông Tiến. Như vậy, diện tích đất 1.037,8m2 của chúng tôi, phải được tính giá bồi thường theo vị trí 1 đường Nam Quốc Cang, như ông Tiến.

Nhưng, Hội đồng bồi thường của Dự án đã xác định 1.037,8m2 đất của chúng tôi ở vị trí 5, đường Trần Hưng Đạo, là không đúng thực tế, gây thiệt hại cho chúng tôi, vì giá bồi thường cho chúng tôi thấp hơn rất nhiều so với thực tế.

Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng

Quyết định số 13/QĐ/CN ngày 30/12/1984 của Quân khu 7 cấp cho ông Nguyễn Văn Tiến

Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng

Sơ đồ kèm theo Quyết định số 13/QĐ/CN ngày 30/12/1984 của QK7 cấp cho ông Nguyễn Văn Tiến

Ngoài ra, theo Luật Đất đai năm 2013, tại Điều 112. Nguyên tắc, phương pháp định giá đất: “d) Cùng một thời điểm, các thửa đất liền kề nhau có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự như nhau thì có mức giá như nhau”. Đối chiếu quy định này với đất của chúng tôi và đất của ông Tiến liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự như nhau. Do đó, đất của chúng tôi phải được áp giá bồi thường như đối với đất của ông Tiến (tính theo ví trí 1 đường Nam Quốc Cang).

Về việc giao cho ông Nguyễn Văn Đằng, bà Lê Thị Loan các lô đất ở mới.

Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu: Quy định hạn mức các loại đất khi giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: “b) Xã Long Sơn thuộc TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa và các huyện: 80m2/1 nhân khẩu trong một hộ; diện tích đất vườn ao được công nhận là đất ở tối thiểu là 300m2/hộ, và tối đa là 600m2/hộ; c) Trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở, thì diện tích đất ở được xác định bằng hạn mức công nhận đất ở; trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở, thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất”.

Căn cứ quy định trên, đất ở của riêng gia đình tôi (ông Đằng, bà Loan) là 262,1m2, được cấp 3 lô đất ở mới, chứ không phải là 1 lô đất ở mới. Và cộng thêm 3 lô đất ở mới hưởng thừa kế theo di chúc của mẹ, chúng tôi phải được nhận 6 lô đất ở mới.

Ngoài ra, căn cứ việc hộ ông Nguyễn Văn Tiến chỉ được công nhận 150m2 đất ở, được cấp 3 lô đất ở mới; và hầu hết các hộ gia đình có quyết định tập thể được công nhận 150m2 đất ở, cũng được cấp 2 lô đất ở mới. Như vậy, ông Đằng, bà Loan được nhận 6 lô đất ở mới là có cơ sở.

Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng
Trang 1
Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng

Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Về bồi thường tài sản trên đất bị thu hồi. Trên diện tích đất 1.037,8m2 của chúng tôi, có những tài sản: Theo Quyết số 3386/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND TP Bà Rịa: Bà Trần Thị Sáu có nhà, vật kiến trúc, được nhận bồi thường, hỗ trợ: Hơn 275 triệu đồng; theo Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND TP Bà Rịa, ông Đằng, bà Loan có nhà ở và 5 căn phòng trọ, vật kiến trúc, ao, hoa màu cây trái, … được nhận bồi thường, hỗ trợ: Hơn 730 triệu đồng.

Tuy nhiên, như trình bày ở 2 nội dung trên, cho thấy những bất cập, mâu thuẫn nêu trên là nguyên nhân chính dẫn đến việc chúng tôi chưa thể bàn giao mặt bằng, cũng như yêu cầu xem xét giá trị đền bù, hỗ trợ đối với: Nhà, vật kiến trúc, ao, hoa màu cây trái, … của Mẹ tôi bà Sáu và của gia đình chúng tôi (Đằng, Loan). Do vậy, nay chúng tôi kiến nghị xem xét, giải quyết lại giá trị đền bù, hỗ trợ, tái định cư, đối với nhà, vật kiến trúc, ao, hoa màu cây trái, … của Mẹ tôi và của gia đình chúng tôi (Đằng, Loan)”.

Trao đổi với phóng viên, ông Đằng, bà Loan cùng khẳng định: “Gia đình chúng tôi tuyệt đối chấp hành chủ trương của Nhà nước về xây dựng Công viên Bà Rịa; nay chúng tôi khẩn thiết đề nghị quý lãnh đạo xem xét, giải quyết có lí, có tình những nội dung trong “Đơn kiến nghị khẩn cấp” của chúng tôi, theo đúng quy định của pháp luật”.

Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng

“Đơn kiến nghị khẩn cấp” của vợ chồng ông Đằng, bà Loan

Tạp chí Ngày mới online sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên.

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

​​​​​​​Cần một bản án khách quan, đúng pháp luật!

​​​​​​​Cần một bản án khách quan, đúng pháp luật!

Nguyên đơn: Ông Huỳnh Ngọc Hòa, ngụ tổ 25, ấp Phú Hòa, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang; bị đơn: Ông Nguyễn Hữu Sách, bà Phạm Thị Hậu, ngụ ở tổ 11, ấp Phú Hòa, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang, trong Vụ án dân sự số 435/2020/TLDS-ST mà TAND huyện Tan Phú thụ lý ngày 27/10/2020. Ông Hòa yêu cầu TAND huyện An Phú giải quyết các vấn đề sau đây.
Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa: Chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa: Chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Ngày 10/6/2021, Tạp chí Ngày mới online đã có bài phản ánh về hoạt động chợ tạm, không phép tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc. Khu chợ cóc này hoạt động trong một thời gian dài lộn xộn gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 217.
Quảng Trị: Khai thác cát lậu trong lòng công trường của dự án trăm tỷ

Quảng Trị: Khai thác cát lậu trong lòng công trường của dự án trăm tỷ

Mỗi ngày, có cả trăm khối cát lậu ngay trong công trường thi công cầu Sông Hiếu được vận chuyển ra ngoài, bởi những chiếc xe tải, tỏa đi tiêu thụ khắp nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhưng không hề có sự kiểm soát của một cơ quan, đơn vị chức năng nào...
Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021

Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021

Ngày 22/7/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 4953/VPCP chuyển đơn của bà Giang Lệ Phương đến Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho bà Phương, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021.
Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!

Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ra Kháng nghị giám đốc thẩm khẳng định: “Việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án phiến diện, không đầy đủ và có vi phạm tố tụng hình sự, …”. Hồ sơ không có chứng cứ về ông Huỳnh Hiếu Bi lấy tiền quỹ cơ quan, mà vẫn kết tội ông Bi “tham ô”. Tình tiết mới của vụ án là cơ sở để cơ quan thẩm quyền của Quốc hội xem xét tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang!

Tin khác

Tỉnh Gia Lai: Cần làm rõ việc phóng viên bị hành hung và doanh nghiệp tố phóng viên sách nhiễu

Tỉnh Gia Lai: Cần làm rõ việc phóng viên bị hành hung và doanh nghiệp tố phóng viên sách nhiễu
Có đơn của nhiều người cao tuổi phản ánh, sau khi vụ chủ doanh nghiệp và phóng viên xảy ra xô xát, ngày 9/7/2021, Công an thị xã An Khê có báo cáo và ngày 13/7/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ …

Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý

Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý
Đầu tư tiền ảo, ngoại tệ bằng tài khoản, ngoại hối (hay còn gọi là forex), hoạt động kinh doanh vàng (sàn vàng) xuyên biên giới nhiều năm trở lại đây nở rộ. Mô hình và này chưa được cho phép hoạt động tại Việt Nam. Vì ham lợi nhuận, nhiều người sẵn sàng chơi (đầu tư) với số tiền giá trị rất lớn, hậu quả bỗng “tan nhà nát cửa”, kẻ trắng tay trong phút chốc, …

Người mẹ kêu oan cho con trai bị sát hại, chết tức tưởi trước chốt dân phòng (!?).

Người mẹ kêu oan cho con trai bị sát hại, chết tức tưởi trước chốt dân phòng (!?).
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, 63 tuổi, ở kênh 19/5, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh cùng con trai là anh Nguyễn Ngọc Vương và gia đình có đơn tố giác “tội phạm” liên quan đến cái chết của con trai bà là anh Nguyễn Ngọc Viễn, sinh năm 1989. Kèm theo đơn và bản ảnh thi thể nạn nhân với hàng chục vết thương, bà Vân tố giác Viễn bị sát hại rất dã man bởi nhóm đối tượng côn đồ, hung hãn. Vụ truy sát diễn ra ngày 24/6/2021 giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng đến nay kẻ gây án vẫn nhởn nhơ…

Nhiều vấn đề bất cập trong chuyến bay đưa người Việt về nước

Nhiều vấn đề bất cập trong chuyến bay đưa người Việt về nước
Mới đây, Bộ Y tế có văn bản thông báo giảm ngày cách ly xuống còn 14 ngày. Trước thông báo này, không ít công dân nhập cảnh đầu tháng 7 cảm thấy vui mừng vì sắp được giảm chi phí trong việc cách ly tập trung. Tuy nhiên, từ điều này, chúng tôi phát hiện ra những bất cập phía sau việc thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước, cụ thể là chuyến bay charter.

Thanh Hóa: Ưu ái cho doanh nghiệp chuyển đổi đất không thông qua đấu giá gây thất thu ngân sách Nhà nước?

Thanh Hóa: Ưu ái cho doanh nghiệp chuyển đổi đất không thông qua đấu giá gây thất thu ngân sách Nhà nước?
Như Tạp chí Ngày mới Online thông tin, việc UBND tỉnh Thanh Hóa đã ưu ái cho Công ty Cổ phần thương mại Hải Hà (Công ty Hải Hà) chuyển đổi gần 3ha đất thương mại sang đất ở không thông qua đấu giá. Việc làm này đã gây thất thu cho ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.
Xem thêm
Quận Ba Đình, TP Hà Nội: Nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng ở phường Liễu Giai

Quận Ba Đình, TP Hà Nội: Nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng ở phường Liễu Giai

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều công trình xây dựng ở phường Liêu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) nhưng không ...
Cần xử lý nghiêm Công ty CP Công nghệ Môi trường An Sinh đổ trộm chất thải chưa xử lý ra môi trường!

Cần xử lý nghiêm Công ty CP Công nghệ Môi trường An Sinh đổ trộm chất thải chưa xử lý ra môi trường!

Phản ánh đến cơ quan chức năng, nhiều người cao tuổi ở tại thôn Thái Hạc, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho rằng, hành vi đổ ...
Không xác định được khối lượng, cự ly đổ thải vẫn thanh toán(!?)

Không xác định được khối lượng, cự ly đổ thải vẫn thanh toán(!?)

Theo kết luận của các cơ quan chức năng, chủ đầu tư đã “nghiệm thu thanh toán khi không xác định rõ vị trí, trữ lượng và khối lượng đất ...
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký ...
Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo, tố giác tội phạm tới Công an thị xã Nghi Sơn, ...
Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Trang trại nuôi heo Bảo Ngọc, tại buôn Jăng Pông, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn đang xả thải không qua xử lý vào đầu nguồn suối chảy qua buôn, ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động