Hội thảo khoa học “Già hóa dân số Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách” tại tỉnh Ninh Bình

Cần có chính sách đầy đủ, toàn diện cho NCT cả trước mắt và lâu dài

Ngày 10/4, tại TP Ninh Bình đã diễn ra Hội thảo khoa học “Già hóa dân số (GHDS) Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách”. Phóng viên Tạp chí Người cao tuổi phỏng vấn nhanh một số đại biểu tham dự Hội thảo về nội dung trên…

Ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Thanh Hóa:

Ông Nguyễn Đức Thắng
Ông Nguyễn Đức Thắng

“Tôi rất hoan nghênh Hội thảo về vấn đề ngày càng mang tính thời sự cấp thiết cả trước mắt và lâu dài, đó là thực trạng xu hướng GHDS ở Việt Nam và khuyến nghị chính sách kể cả trước mắt và tương lai trong bối cảnh Đảng, Nhà nước cũng đang bắt tay vào xây dựng chiến lược về NCT đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2045.

Việt Nam đang đứng ở top đầu của GHDS nhanh và sâu so với thế giới. Năm 2011 nước ta bước vào giai đoạn GHDS (người từ 60 tuổi trở lên chiếm 10% dân số), đến năm 2023 khi nước ta đạt dân số 100 triệu thì NCT đã chiếm trên 16 triệu, tức là trên 16% (báo cáo của Trung ương Hội NCT lấy theo dữ liệu của Bộ Công an). Với đà này, tôi nghĩ chỉ khoảng năm 2031 nước ta sẽ bước vào giai đoạn dân số già (tuổi trên 60 chiếm 20%), chứ không phải năm 2036 như dự báo. GHDS đang hiện hữu và dần tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là an sinh xã hội, cơ cấu lao động, mức sống, cơ cấu dân cư các vùng miền. Đánh giá về GHDS, theo tôi cần xem xét trên các yếu tố: Tỉ lệ NCT trong dân số; tuổi thọ bình quân (nước ta 73,6); tuổi già khỏe mạnh (bình quân 64 tuổi); xu hướng GHDS; xem xét mối tương quan giữa NCT với vấn đề phát triển kinh tế, vấn đề xã hội, chính sách an sinh, lĩnh vực chính trị. Nhận thức đầy đủ về thách thức và cơ hội đối với quá trình GHDS; bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về tổ chức Hội NCT, cần xây dựng Hội NCT, tổ chức xã hội đại diện cho NCT đồng bộ thống nhất hoàn chỉnh 4 cấp trong toàn quốc. Hiện nay tuổi hưu trí được nâng lên 62 (tương lai có thể cao hơn), như vậy có một bộ phận NCT vẫn đang làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức. Nên chăng cần mở rộng thêm tổ chức Hội NCT đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có NCT tham gia. Mặt khác, NCT ngày càng chiếm tỉ lệ cao trong tổng dân số, ảnh hưởng lớn trong xã hội, có nhiều hoạt động, đóng góp to lớn tích cực đối với địa phương và đất nước. Do vậy, có thể đề xuất Đảng, Nhà nước nâng vị thế Hội NCT là tổ chức chính trị xã hội”.

Ông Nguyễn Thế Toàn, Trưởng BĐD Hội NCT TP Hà Nội:

Ông Nguyễn Thế Toàn
Ông Nguyễn Thế Toàn

“Từ thực trạng xu hướng già hóa ở Việt Nam, tôi xin đề xuất Đảng, Nhà nước cần sớm có những chủ trương chiến lược chính sách lớn liên quan đến vấn đề GHDS về NCT; sớm có nghị quyết, chỉ thị thay thế Chỉ thị số 59 của Ban Bí thư ban hành từ năm 1995 về “Chăm sóc NCT”; sửa đổi, bổ sung Luật NCT năm 2009; chiến lược Quốc gia về NCT Việt Nam đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2045. Trong các chương trình, kế hoạch cụ thể cũng cần xem xét lồng ghép về vấn đề GHDS.

Đối với Thủ đô, thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 30 ngày 26/1/2022 thực hiện trên địa bàn thành phố; với mục tiêu “Phát huy tối đa vai trò, kinh nghiệm của NCT tham gia vào các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, việc làm, kinh tế, chính trị của đất nước phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu, khả năng; thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ của NCT”.

Thời điểm này Thành ủy, UBND thành phố đang quan tâm chỉ đạo kiện toàn hệ thống Hội NCT 4 cấp theo Kết luận 58 ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Cụ thể, thành phố đã có văn bản triển khai thành lập Hội NCT cấp thành phố và 30 Hội NCT các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố. Đây là một chủ trương công tác trọng tâm lớn nhất của các cấp Hội NCT thành phố trong năm 2024 được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền quan tâm đặc biệt.

Đối với lĩnh vực NCT Thủ đô, ngoài những cơ chế, chính sách đặc thù bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và tuân thủ Hiến pháp năm 2013, HĐND TP đã ra nghị quyết quy định: Kể từ ngày 1/1/2024, mỗi Hội NCT xã, phường, thị trấn đã được cấp kinh phí hoạt động 30 triệu đồng/năm. Về chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, thành phố đã quy định cấp miễn phí bảo hiểm y tế cho NCT từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi (các cụ trên 80 tuổi đã được cấp nhiều năm nay).

Chúng tôi xin đề xuất bổ sung thêm một số vấn đề sau: Thứ nhất, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ kinh phí từ ngân sách để đầu tư xây dựng các cơ sở dưỡng lão đủ điều kiện về phương tiện và bộ máy hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng NCT tại các quận, huyện, thị xã. Thứ hai, ngoài việc thực hiện chủ trương xã hội hóa như hiện nay, Nhà nước cần có chính sách, kinh phí tổ chức khám sức khỏe miễn phí hằng năm cho NCT thường trú trên địa bàn Thủ đô, nhất là trong Tháng hành động vì NCT Việt Nam. Thứ ba, cần có cơ chế, chính sách ưu đãi cụ thể hơn nữa đối với NCT, tạo điều kiện về vay vốn, đất đai cho NCT tham gia phát triển kinh tế phù hợp khả năng NCT; quan tâm giảm giá vé các dịch vụ công cộng (đi máy bay, tàu xe, các điểm vui chơi, tham quan du lịch) để NCT có điều kiện tham gia các hoạt động của đời sống xã hội”.

Bà Trần Bích Thủy, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế tại Việt Nam (HAI):

Bà Trần Bích Thủy
Bà Trần Bích Thủy

“Các chính sách hiện nay của Chính phủ Việt Nam đã bao phủ các nội dung về chăm sóc và phát huy vai trò NCT, tuy nhiên cần cụ thể hơn và cần có các chính sách phù hợp hơn với tình hình mới cũng như đảm bảo các chính sách đó đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho NCT.

Thứ nhất, cần có chính sách cụ thể về chăm sóc dài hạn cho NCT, tập trung vào chăm sóc tại nhà và tại cộng đồng, là nơi phần lớn NCT mong muốn được sống khi về già, là hình thức chăm sóc dễ tiếp cận nhất, hiệu quả về chi phí nhất và tận dụng được các nguồn lực tại cộng đồng.

Thứ hai, điều chỉnh hệ thống chăm sóc sức khỏe phù hợp với nhu cầu của xã hội già hóa, giải quyết tốt hơn các bệnh không lây nhiễm và nhu cầu phục hồi chức năng ngày càng tăng, nhất là tại cộng đồng. Ưu tiên thúc đẩy tự chăm sóc sức khỏe và lối sống lành mạnh, dinh dưỡng hợp lí cho cả NCT và người trẻ tuổi, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân nhằm hướng đến một tuổi già khỏe mạnh.

Thứ ba, cần có chính sách để tất cả NCT có nhu cầu và đáp ứng yêu cầu vay vốn ưu đãi từ các nguồn cung cấp tín dụng để đầu tư tạo thu nhập, tránh chỉ có một số NCT đặc thù như nghèo, cận nghèo… mới được vay như hiện nay.

Thứ , cần có chính sách quốc gia về giải quyết việc làm cho NCT. Tăng cường hoạt động các trung tâm giới thiệu việc làm trong việc kết nối NCT với các nhà tuyển dụng. Tạo các việc làm linh hoạt cho NCT. Hướng dẫn, đào tạo mới/đào tạo lại cho NCT các kiến thức, kĩ năng cần thiết để NCT có thể tham gia thị trường lao động. Xem xét việc xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ trong các lĩnh vực có nhiều NCT.

Thứ năm, đảm bảo học tập suốt đời cho NCT, đảm bảo NCT được tiếp cận, sử dụng và làm chủ công nghệ thông tin để không bị tụt hậu, được tiếp tục tham gia, được hòa nhập, tự tin thể hiện bản thân với gia đình và xã hội, và được bảo vệ trong môi trường không gian mạng.

Cuối cùng, cần xây dựng Chiến lược Quốc gia nhằm thích ứng với dân số già càng sớm càng tốt, trong đó giao chỉ tiêu và nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương về lồng ghép GHDS vào chương trình, kế hoạch của các cấp, các bộ, ngành, địa phương.

Do người Việt Nam già trước khi giàu, nên các mô hình cộng đồng nhằm vừa bảo vệ, vừa chăm sóc và phát huy vai trò của NCT như CLB Liên thế hệ tự giúp nhau là rất cần thiết. Mô hình đã được nhiều nước và các tổ chức đánh giá cao, coi đây là mô hình hiệu quả giúp thích ứng phù hợp với GHDS. Chính phủ Việt Nam nên đầu tư vào mô hình này, cụ thể nên có đề án nhân rộng CLB cho giai đoạn sau 2025”.

Ông Đinh Ngọc Hà, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Ninh Bình:

Ông Đinh Ngọc Hà
Ông Đinh Ngọc Hà

“Hiện nay đang hiện hữu xu hướng NCT tích cực tham gia các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; bởi các giá trị đạo đức, văn hóa của các tôn giáo có nhiều điều phù hợp với các giá trị đạo đức xã hội, đời sống, phong tục, tập quán của địa phương. NCT tìm thấy sự bình yên, sự thanh tịnh và phần nào có được niềm tin vào thần thánh, Đức Phật, Đức Chúa... giúp vượt qua áp lực của cuộc sống, của tuổi già, bệnh tật. Qua hơn nửa đời trải nghiệm, NCT ý thức rõ hơn về mục đích cuộc sống, về luật nhân quả và từ đó điều chỉnh hành vi của bản thân, làm điều thiện, tránh điều ác giúp xã hội tốt hơn. Tham gia hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đúng mức giúp NCT giảm bớt trầm cảm, lo lắng, hài lòng với cuộc sống và các mối quan hệ xã hội.

NCT ở Ninh Bình chiếm phần lớn trong số tín đồ tôn giáo (nhất là Phật giáo). Các nghi lễ tôn giáo đã góp phần tạo lập và đoàn kết cộng đồng tín đồ, giúp mọi người đến gần với nhau hơn, được giao lưu, trao đổi thường xuyên hơn, góp phần tạo sự đoàn kết và đồng thuận xã hội. Sự gắn kết chặt chẽ những người cùng đức tin luôn bền vững và lan tỏa, tạo nên những mối tương quan trong quan hệ xã hội, góp phần đồng thuận, tiến bộ xã hội.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Hội NCT các cấp luôn tạo điều kiện để NCT được tham gia các hoạt động phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống địa phương. Phần lớn chức sắc, chức việc, người tham gia các tổ chức hội, đoàn trong tôn giáo là NCT, đã thể hiện vai trò, vị thế quan trọng của NCT trong hoạt động tín ngưỡng tôn giáo. NCT tham gia các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, ngoài thực hiện các nghi lễ tôn giáo còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo của các tổ chức tôn giáo. Tham gia các hoạt động tôn giáo giúp NCT được an ủi tinh thần, nguồn hi vọng và niềm tin trong cuộc sống lúc tuổi già, đặc biệt là ở khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa - những nơi có ít sự lựa chọn về giải trí và các hoạt động đáp ứng nhu cầu tinh thần.

Chúng tôi đề nghị Trung ương, Tỉnh ủy Ninh Bình và cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các chính sách nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tín ngưỡng, tôn giáo cho NCT. Tăng cường công tác quản lí nhà nước về tôn giáo, không để NCT bị lợi dụng khi tham gia các hoạt động tôn giáo. Tạo điều kiện cho các cơ sở tôn giáo phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của NCT. Đảm bảo các địa điểm tôn giáo có đủ điều kiện vệ sinh, an toàn, thuận tiện cho NCT khi đến sinh hoạt; khuyến khích các chùa, nhà thờ có bộ phận y tế, nhân viên y tế để chăm sóc NCT. Khuyến khích các tổ chức tôn giáo tăng cường các chương trình từ thiện, nhân đạo hỗ trợ NCT hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Ông Lê Văn Nhã, Chủ tịch Hội NCT TP Hải Phòng:

Ông Lê Văn Nhã
Ông Lê Văn Nhã

“Theo tôi để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT, ngoài việc cần sớm xây dựng, ban hành Luật NCT (sửa đổi) cho phù hợp với tình hình mới, nhất là khi nước ta đang trong xu thế GHDS nhanh hiện nay, xin kiến nghị một số nội dung sau:

Trước hết, cần tập trung nghiên cứu, truyền thông nâng cao nhận thức toàn xã hội về xu thế già hóa nhanh của nước ta. Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo sớm sửa đổi Luật NCT, xây dựng chiến lược về công tác NCT đồng bộ với chiến lược xây dựng và phát triển đất nước. Mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội đối cho NCT bằng cách hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xuống 75 trong phạm vi toàn quốc. Có chính sách trợ giúp y tế, chăm sóc sức khỏe NCT; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho NCT; phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ phát hiện sớm bệnh tật, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, phát triển lão khoa tại bệnh viện đa khoa tuyến huyện và tỉnh, thành phố.

Có chính sách ưu tiên phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội, chăm sóc và phục hồi chức năng cho NCT (công lập và ngoài công lập). Trợ giúp NCT sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, đáp ứng xu hướng công nghệ số trong đời sống xã hội. Tăng cường trợ giúp pháp lí đối với NCT, nhất là ở cấp cơ sở, giúp NCT không bị bạo lực, bị bạo hành hoặc bị lừa đảo. Có chính sách hỗ trợ NCT về việc làm, phát triển kinh tế. Phối hợp các cơ quan, ban, ngành giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ, phát huy văn hóa gia đình, dòng tộc, quê hương, đất nước, truyền thống “Kính lão trọng thọ”, “Kính già, yêu trẻ”.

Đề nghị Trung ương Hội NCT Việt Nam tham mưu, đề xuất với các Bộ, ngành thực hiện đồng bộ chế độ, chính sách cho NCT và cán bộ Hội NCT các cấp, cho hoạt động Hội NCT phù hợp với tình hình hiện nay; có chính sách hỗ trợ phụ cấp cho phó chủ tịch Hội NCT cơ sở và các chi hội trưởng vì mọi công việc trong thôn, xóm, phố đa số đều do NCT phải gánh vác rất nặng nề nhưng hiện nay chế độ phụ cấp không có”.

Ông Nguyễn Duy Hy, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Hưng Yên:

Ông Nguyễn Duy Hy
Ông Nguyễn Duy Hy

“Hội thảo “GHDS Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách” là diễn đàn trao đổi về giài hóa dân số nhanh ở Việt Nam; trên cơ sở đó, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn để đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước ban hành cơ chế, hoạch định chính sách phù hợp trong thời kì mới, đóng góp vào bảo đảm an sinh xã hội và quản lí phát triển xã hội bền vững. Tại Hội thảo, các nhà khoa học, các chuyên gia, đại diện Hội NCT và các cơ quan chức năng cùng ngồi lại, tổng hợp, đánh giá thực tiễn để đề xuất, đưa ra những giải pháp phát huy vai trò của NCT trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và chăm sóc NCT cả về vật chất, tinh thần và sức khỏe.

Qua quá trình hoạt động thực tiễn tại địa phương, chúng tôi kiến nghị Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét bổ sung, ban hành thêm các chính sách liên quan đến bảo vệ chăm sóc và phát huy vai trò NCT; coi trọng chính sách nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe cho NCT. Giảm độ tuổi được hưởng chế độ bảo trợ xã hội hằng tháng và nâng mức bảo trợ từ 360 nghìn đồng/tháng lên 720 nghìn đồng/ tháng, nếu chưa thực hiện được ở mức này thì nâng lên 540 nghìn đồng/ tháng. Cần đầu tư xây dựng các cơ sở nuôi dưỡng NCT, bảo đảm mỗi huyện có ít nhất một cơ sở để chăm lo cho NCT cô đơn không nơi nương tựa, có hoàn cảnh khó khăn. Ngân sách nhà nước cũng cần hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, tạo điều kiện cho NCT khám chữa bệnh được thuận lợi. Phát triển bệnh viện lão khoa ở các địa phương; thực hiện 100% được NCT được kiểm tra sức khỏe định kì 1 đến 2 lần trong năm. Quy định giảm giá vé cho NCT khi tham quan du lịch tại các di tích lịch sử danh lam thắng cảnh hưởng thụ văn hóa và tham gia phương tiện giao thông công cộng.

Đương nhiên, trong hoạch định chính sách cho NCT phải cân nhắc, tính toán đến các yếu tố đặc thù vùng miền để có thứ tự ưu tiên phù hợp, bởi vì NCT ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi, vùng biên giới, hải đảo thì khó khăn hơn vùng xuôi, vùng đồng bằng, khu vực đô thị”.

Ông Lương Anh Tế, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Hải Dương:

Ông Lương Anh Tế
Ông Lương Anh Tế

“Đứng trước thực trạng GHDS hiện nay, vấn đề chăm sóc NCT đang đặt ra không chỉ đối với từng gia đình và toàn xã hội. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về chăm sóc NCT. Hiện nay, chăm sóc NCT được thực hiện trên 3 trụ cột chính: Từ phía gia đình, là việc con, cháu phụng dưỡng cha mẹ, ông bà; từ phía cộng đồng, là thông qua các tổ chức xã hội mà NCT là thành viên; từ phía Nhà nước, là chính sách an sinh cho NCT. Trong đó, chính sách an sinh xã hội từ phía Nhà nước có vai trò quan trọng, mang tính dẫn dắt.

Hiện nay, có khoảng 65% NCT sinh sống ở khu vực nông thôn, xuất phát từ những người làm nông nghiệp, nay cao tuổi lại rơi vào tình trạng “chưa giàu đã già”, thuộc nhóm người “3 không”: Không lương hưu, không bảo hiểm y tế, không có tích lũy; trong khi đó, nhiều NCT vẫn còn phải chăm lo cho con, cháu.

Trong những năm qua, tuy đã có nhiều chính sách được ban hành, nhưng chưa đáp ứng nhu cầu cũng như thực tế chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Với mức trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội hiện nay (theo Nghị định 20 năm 2021), NCT từ 80 tuổi trở lên ở nhóm “3 không”, mới được trợ cấp 360 nghìn đồng/tháng. Mức trợ cấp này thấp xa so với mức chuẩn nghèo hiện nay. Vì vậy, chính sách an sinh cho NCT từ phía Nhà nước cần được điều chỉnh. Được biết, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đang chuẩn bị trình Quốc hội, dự kiến sẽ đưa nhóm đối tượng bảo trợ xã hội là NCT sang hưởng chính sách, gọi là trợ cấp hưu trí xã hội, với mức trợ cấp dự kiến là 500 nghìn đồng/ người/ tháng. Tuy nhiên, cần điều chỉnh theo hướng: Hạ độ tuổi, mở rộng đối tượng được hưởng và nâng mức trợ cấp, tối thiểu cũng ngang với mức chuẩn nghèo, mới có thể bảo đảm cho NCT đảm bảo cuộc sống vật chất tối thiểu. Mặt khác, hỗ trợ để NCT có bảo hiểm y tế, giúp họ vững tâm khi đi khám, chữa bệnh”.

Ông Nguyễn Bá Thục, Phó Chủ tịch Hội NCT tỉnh Bắc Giang:

Ông Nguyễn Bá Thục
Ông Nguyễn Bá Thục

“Năm 2012, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội NCT tỉnh và Hội NCT các huyện, thành phố trong tỉnh được phép thành lập và tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất. Từ đó đến nay, hệ thống tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở đồng bộ, thống nhất, việc triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuận lợi, kịp thời và chất lượng, hiệu quả cao hơn. Tính đến tháng 6/2023, toàn tỉnh có trên 300.000 hội viên NCT, sinh hoạt ở 209 Hội cơ sở, 2.128 chi hội, 2.946 tổ hội; tỉ lệ tập hợp NCT vào Hội đạt 98,5%.

Một trong những nhiệm vụ chủ yếu mà Hội NCT tỉnh Bắc Giang xác định là “Làm nòng cốt trong phong trào và nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT” bằng nhiều giải pháp, trong đó có đa dạng hóa các hình thức tập hợp NCT; mở rộng, phát triển và tổ chức tốt các hoạt động của NCT thông qua các CLB văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Ngày 24/12/2012, Hội NCT tỉnh đã có Quyết định số 38 ban hành “Đề án xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động các loại hình CLB NCT ở cơ sở” với mục tiêu “Phấn đấu 100% các chi hội có ít nhất 1 CLB NCT; các xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 CLB NCT cấp cơ sở hoạt động thường xuyên”. Qua hơn 10 năm triển khai, tổ chức thực hiện, các loại hình CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao NCT ở cơ sở phát triển mạnh mẽ, sôi nổi. Toàn tỉnh có 6.588 CLB văn nghệ, thơ, bóng chuyền hơi, dưỡng sinh, cờ tướng…; thu hút 165.000 hội viên tham gia. Các CLB duy trì đều đặn nền nếp sinh hoạt, tập luyện, tích cực tổ chức giao lưu, tham gia biểu diễn, thi đấu góp phần tạo sân chơi bổ ích, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích và nâng cao chất lượng hoạt động Hội, phong trào NCT ở địa phương”.

Thanh Hà (Thực hiện)

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Kì họp thứ 7, Quốc hội khoá XV: Cần xử lý nghiêm khắc đối với việc trốn đóng, chậm đóng BHXH

Kì họp thứ 7, Quốc hội khoá XV: Cần xử lý nghiêm khắc đối với việc trốn đóng, chậm đóng BHXH

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, người dân, nhiều ĐBQH đề nghị, cần có quy định rõ ràng về trách nhiệm, chế tài xử lý nghiêm khắc hơn đối với việc trốn đóng, chậm đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động...
Khẳng định vị thế, vai trò của Hội NCT trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội

Khẳng định vị thế, vai trò của Hội NCT trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội

Sau Đại hội thành lập Hội NCT huyện Thanh Hà, ngày 27/5, Hội NCT thị xã Kinh Môn, là đơn vị cấp huyện thứ hai của tỉnh Hải Dương tiến hành Đại hội thành lập Hội NCT theo chỉ đạo tại Kết luận 58 ngày 23/6/2023 (Kết luận 58) của Ban Bí thư.
Quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra

Hội NCT TP Bắc Kạn tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kì 2024 - 2029 theo Kết luận 58 ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư. Đây là Đại hội điểm được UBND tỉnh và Hội NCT tỉnh chọn chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội Hội NCT cấp huyện, thành phố trong tỉnh sẽ đồng loạt diễn ra trong tháng 6 này.
Kì họp thứ 7, Quốc hội Khoá XV: Bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân

Kì họp thứ 7, Quốc hội Khoá XV: Bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân

Sáng 24/5, các đại biểu thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi)…
Các địa phương theo dõi, rút kinh nghiệm triển khai thành lập Hội theo Kết luận 58 của Ban Bí thư

Các địa phương theo dõi, rút kinh nghiệm triển khai thành lập Hội theo Kết luận 58 của Ban Bí thư

Trong 2 ngày 18 và 19/5, đã diễn ra trọng thể Đại hội thành lập Hội NCT tỉnh Bắc Ninh. Đây là Đại hội thành lập Hội NCT cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước, được Trung ương Hội NCT Việt Nam chỉ đạo tổ chức điểm để rút kinh nghiệm cho các địa phương khác. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; các Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Trung ương Hội; đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương, Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI) và Hội NCT các tỉnh, thành phố. Về phía tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các Ban, Sở, ngành, MTTQ, đoàn thể và Hội NCT cấp huyện, cấp xã và 172 đại biểu chính thức.

Tin khác

Nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho cán bộ xử lí thông tin quan trắc môi trường

Nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho cán bộ xử lí thông tin quan trắc môi trường
Chiều 14/5, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm Tích hợp, xử lí thông tin, dữ liệu và Điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia.

Mô hình hiệu quả, bền vững, phù hợp với NCT và điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam

Mô hình hiệu quả, bền vững, phù hợp với NCT và điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam
Chiều 10/5, Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI) phối hợp với Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội thảo Chia sẻ mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN). Bà Trần Bích Thủy, Giám đốc Quốc gia Tổ chức HAI tại Việt Nam; bà Nguyễn Thị Tư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hội NCT Việt Nam chủ trì Hội thảo. Tham dự còn có đại diện một số bộ, ngành, lãnh đạo các Ban, Văn phòng Trung ương Hội; đại diện Hội NCT các tỉnh, thành phố và các CLB LTHTGN tham gia Dự án VIE071 “Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam”. Tạp chí Người cao tuổi xin trích đăng một số ý kiến của đại biểu tại Hội thảo…

Hoàn thiện, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh để làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT

Hoàn thiện, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh để làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT
Những ngày tháng 5 này, bên cạnh hướng đến những ngày lễ lớn của đất nước, các cấp Hội NCT và NCT trong cả nước đang sôi nổi kỉ niệm 29 năm ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995-10/5/2024). Đặc biệt, niềm mong mỏi suốt gần ba thập kỉ nay đã trở thành hiện thực, khi Kết luận số 58 ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư cho phép cấp tỉnh, cấp huyện được thành lập Hội NCT. Nhân dịp kỉ niệm 29 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam, phóng viên Tạp chí Người cao tuổi đã gặp gỡ, trao đổi với một số cán bộ Hội NCT địa phương về nội dung trên...

Biểu dương 72 NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2024

Biểu dương 72 NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2024
Với việc tổ chức thành công Hội nghị biểu dương NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2024 gắn với Lễ kỉ niệm 29 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995-10/5/2024) vào sáng 9/5, Hội NCT huyện Mê Linh, TP Hà Nội là đơn vị cấp huyện đầu tiên của TP Hà Nội và cũng nằm trong tốp đầu cả nước tổ chức Hội nghị này.

Thành tích đáng tự hào của phụ nữ cao tuổi Thủ đô

Thành tích đáng tự hào của phụ nữ cao tuổi Thủ đô
Ngày 8/5, Hội NCT TP Hà Nội đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP tổ chức gặp mặt, biểu dương phụ nữ cao tuổi tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2019-2024. Tham dự buổi gặp mặt có TS Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; ông Nguyễn Thế Toàn, Trưởng BĐD Hội NCT TP; bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN TP; đại diện lãnh đạo các Ban Trung ương Hội NCT, Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam; lãnh đạo Thành ủy, UBND TP, các Ban, Sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể; Hội NCT thành phố, các quận huyện và 50 phụ nữ cao tuổi tiêu biểu được vinh danh.

Chung tay thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Chung tay thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh
Ngày 25/4, Hội NCT Việt Nam và Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Vinfast (Công ty Vinast) tổ chức kí kết chương trình phối hợp về thúc đẩy bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh giai đoạn 2024-2026. Chủ trì buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Tập đoàn kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup. Tham dự buổi lễ có các Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng; bà Dương Thị Thu Trang, Tổng Giám đốc thị trường Việt Nam; các Giám đốc Khối, Giám đốc Kinh doanh Công ty VinFast; cùng lãnh đạo các Ban, Văn phòng Trung ương Hội; các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty VinFast.

Các địa phương tích cực triển khai thực hiện Kết luận 58 của Ban Bí thư

Các địa phương tích cực triển khai thực hiện Kết luận 58 của Ban Bí thư
Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 58 ngày 23/6/2023, Trung ương Hội phối hợp với các Ban, Bộ, ngành liên quan tham mưu, đề xuất, hướng dẫn các địa phương triển khai. Hội NCT các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề án, tham mưu UBND cấp tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, tiến hành Đại hội thành lập Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện…

Tạo điều kiện hết sức để Hội hoạt động hiệu quả

Tạo điều kiện hết sức để Hội hoạt động hiệu quả
Sáng 16/4, Đoàn công tác Trung ương Hội NCT Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm Trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Thái Nguyên. Tham gia Đoàn có các đồng chí Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Trung ương Hội; đại diện Ban Dân vận Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban, sở, ngành, Ủy ban MTTQ tỉnh; thành viên BĐD, Ban Công tác NCT, Hội NCT tỉnh.

Vai trò to lớn, quan trọng không thể thay thế của NCT

Vai trò to lớn, quan trọng không thể thay thế của NCT
Sáng 15/4, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm Trưởng đoàn công tác Hội NCT Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Thái Bình…

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024
Sáng 15/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 diễn ra tại Bình Dương với sự tham gia của gần 700 khách mời đến từ Việt Nam và Trung Quốc.

VIDEO: Hội thảo khoa học “Già hóa dân số ở Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách”

VIDEO: Hội thảo khoa học “Già hóa dân số ở Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách”
Sáng 10/4, tại thành phố Ninh Bình, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam - Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Ninh Bình phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: “Già hóa dân số ở Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách”.

Biến những thách thức của xu hướng già hóa dân số thành cơ hội phát triển mới

Biến những thách thức của xu hướng già hóa dân số thành cơ hội phát triển mới
Ngày 10/4/2024, tại tỉnh Ninh Bình, Hội NCT Việt Nam phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học: “Già hóa dân số ở Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách”. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì và chỉ đạo Hội thảo. Tạp chí Người cao tuổi trân trọng đăng bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tại Hội thảo

Mối quan tâm không của riêng cử tri cao tuổi “TP Hoa phượng đỏ”

Mối quan tâm không của riêng cử tri cao tuổi “TP Hoa phượng đỏ”
Theo đánh giá của các cử tri là người cao tuổi ở TP Hải Phòng, trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương; đặc biệt với trách nhiệm, uy tín của Hội NCT Việt Nam và sự chung tay của các tổ chức cá nhân, công tác NCT đã đạt kết quả quan trọng, toàn diện. NCT tiếp tục được tạo điều kiện thuận lợi tham gia đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ, hiến công hiến kế xây dựng quê hương, đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, sáng 7/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 7 - 12/4/2024.

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Chi hội và Chi hội trưởng NCT ở Lạng Sơn

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Chi hội và Chi hội trưởng NCT ở Lạng Sơn
Hội NCT tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 48 ngày 24/9/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh, đến nay đã được 23 năm. Trải qua hơn 2 thập kỉ hoạt động, Hội NCT các cấp trong tỉnh đã không ngừng được xây dựng và phát triển, phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” ngày càng nâng cao về chất lượng, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình tiêu biểu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Xem thêm
Kì họp thứ 7, Quốc hội khoá XV:  Thảo luận sửa đổi, bổ sung dự thảo Luật Thủ đô

Kì họp thứ 7, Quốc hội khoá XV: Thảo luận sửa đổi, bổ sung dự thảo Luật Thủ đô

Tiếp tục Chương trình Kì họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 28/5 tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Kì họp thứ 7, Quốc hội khoá XV:  Thể chế hóa quan điểm, chủ trương theo các Nghị quyết của Đảng  về cải cách tư pháp

Kì họp thứ 7, Quốc hội khoá XV: Thể chế hóa quan điểm, chủ trương theo các Nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp

Tiếp tục chương trình Kì họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 28/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).
“Trường Sa vì cả nước - Cả nước vì Trường Sa”

“Trường Sa vì cả nước - Cả nước vì Trường Sa”

Trong những ngày đầu tháng 5, tàu KN-290 chở Đoàn công tác số 16 đi thăm cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân quần đảo Trường Sa và cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/9.
Phiên bản di động