Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quyết định kỷ luật khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng

Trong những ngày qua, dư luận cán bộ, công chức, người lao động rất bức xúc khi Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương ký quyết định kỷ luật viên chức bằng hình thức Khiển trách, trong khi cơ quan chức năng đang xác minh và chưa có kết luận vụ việc.
Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quyết định kỷ luật khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng

Quyết định kỷ luật viên chức

Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quyết định kỷ luật khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng
Trang 1
Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quyết định kỷ luật khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng

Biên bản làm việc công bố Quyết định kỷ luật.

Quyết định kỷ luật theo quy trình ngược

Ngày 30/5/2021, Ngày mới Online đăng bài: “Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận” phản ánh về vụ việc trên. Theo quy định của Luật Khiếu nại, sau khi ban hành Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu, người có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay. Đối với trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm, xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại.

Theo quy định trên, nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại với người khiếu nại người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.

Như vậy, trình tự, thủ tục để giải quyết khiếu nại được pháp luật quy định rất cụ thể, rất rõ ràng. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, được quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại. Ngay sau khi nhận được Quyết định kỷ luật, bác sĩ Võ Anh Minh đã gửi đơn khiếu nại và ngày 17/5/2021, Giám đốc Bệnh viện đã ban hành Thông báo thụ lý khiếu nại lần đầu nhưng đến nay, Bệnh viện chưa ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại, là thực hiện không đúng Điều 28 Luật Khiếu nại.

Trong khi đó, ngày 18/5/2021, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương có Công văn số 492/BVTV-TCCB trả lời Đơn khiếu nại của ông Võ Anh Minh, có nội dung: Ngày 5/5/2021, Bệnh viện Trưng Vương tiếp nhận đơn khiếu nại lần 1 của ông Võ Anh Minh, về việc khiếu nại, đề nghị Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương thu hồi Quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Võ Anh Minh. Qua xem xét, Bệnh viện Trưng Vương trả lời Đơn khiếu nại với nội dung: Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ việc tự thu, chi tiền bệnh nhân trong phẫu thuật, thủ thuật tạo hình thẩm mỹ của khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ theo giấy mời của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu- Công an TP.Hồ Chí Minh đối với ông Võ Anh Minh. Bệnh viện sẽ giải quyết đơn khiếu nại của ông khi có kết luận của cơ quan điều tra.

Công văn trên gây nhiều bức xúc trong tập thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Bệnh viện Trưng Vương: Căn cứ vào cơ sở nào để Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương ký quyết định kỷ luật viên chức? Liệu có gì khuất tất trong vụ việc này cẩn được các cấp có thẩm quyền làm rõ, để kết luận xử lý theo quy định pháp luật.

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc này, luật sư Trần Thế Vinh, Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh, cho biết: Bệnh viện Trưng Vương chưa tuân thủ quy trình về ban hành quyết định kỷ luật viên chức và trình tự thủ tục về giải quyết khiếu nại, cụ thể là:

Một, ngày 5/5/2021, Bệnh viện Trưng Vương nhận đơn khiếu nại quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bác sĩ Võ Anh Minh, nhưng đến ngày 17/5/2021 mới ban hành “Thông báo về việc thụ lý khiếu nại lần đầu” số 484/TB-BVTV, là thể hiện vi phạm quy định Điều 27 Luật Khiếu nại. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thông báo bằng văn bản thụ lý giải quyết.

Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quyết định kỷ luật khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng

Thông báo số 484/TB-BVTV ngày 17/5/2021 về việc thụ lý đơn khiếu nại lần đầu.

Hai, tại Điều 28 Luật Khiếu nại quy định: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, trường hợp khiếu nại của bác sĩ Võ Anh Minh, ngày 17/5/2021, Giám đốc Bệnh viện đã có Thông báo thụ lý khiếu nại lần đầu và đây không phải là vụ việc phức tạp, nhưng đến nay Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương vẫn chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, là vi phạm về thời hạn giải quyết của Luật Khiếu nại.

Ba, sau khi thụ lý giải quyết khiếu nại thì người có thẩm quyền phải tổ chức đối thoại với người khiếu nại và ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại. Nhưng Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương lại ban hành Công văn số 492/BVTV-TCCB trả lời Đơn khiếu nại của ông Võ Anh Minh là không đúng với quy định tại Điều 31 Luật khiếu nại: Phải ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quyết định kỷ luật khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng

Văn bản số 492/BVTV-TCCB của Bệnh viện Trưng Vương ngày 18/5/2021, về trả lời đơn KN của ông Võ Anh Minh.

Bốn, trong Văn bản số 492/BVTV-TCCB của Bệnh viện Trưng Vương ngày 18/5/2021, về trả lời đơn khiếu nại của ông Võ Anh Minh, Giám đốc Bệnh viện nêu lý do: “Bệnh viện sẽ giải quyết đơn khiếu nại của ông Minh khi có kết luận của cơ quan điều tra”, là làm theo quy trình ngược: Ra quyết định kỷ luật viên chức trước khi có kết luận của cơ quan chức năng, là trái với quy định pháp luật và “giam” Quyết định kỷ luật viên chức đang bị khiếu nại không thời hạn, là trái quy định pháp luật về khiếu nại.

Từ đó, luật sư Vinh cho rằng, để đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương cần ban hành Quyết định giải quyết KN lần đầu theo quy định của Luật Khiếu nại; đồng thời thu hồi Quyết định số 249/QĐ-BVTV ngày 29/3/2021, kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với bác sĩ Võ Anh Minh, để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của viên chức và người lao động. Bởi lẽ, Giám đốc Bệnh viện không thể tùy tiện ban hành quyết định trái quy định pháp luật để xử lý kỷ luật tại Bệnh viện Trưng Vương.

Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quyết định kỷ luật khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng
Trang 1
Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quyết định kỷ luật khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng

Đơn Khiếu nại lần 2 của bác sĩ Võ Anh Minh.

Qua vụ việc này, cán bộ, viên chức, người lao động đề nghị Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng, xem xét trách nhiệm người đứng đầu Bệnh viện Trưng Vương, đã nhiều lần vi phạm trình tự thủ tục ban hành quyết định kỷ luật và quy trình giải quyết đơn khiếu nại, có dấu hiệu không khách quan, thể hiện trù dập cấp dưới, gây bức xúc trong nội bộ Bệnh viện Trưng Vương.

Minh Ngô

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Nghi vấn làm giả hồ sơ để liên tiếp trúng thầu

Nghi vấn làm giả hồ sơ để liên tiếp trúng thầu

Vừa qua, Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc về việc Công ty cổ phẩn sự kiện Cường An, địa chỉ số 613 đường Mê Linh, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có dấu hiệu gian lận hồ sơ để đấu thầu, trúng thầu, năng lực tài chính thực sự của đơn vị này không đủ để thực hiện gói thầu trên. Điều này vi phạm Khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu và theo Khoản 1 Điều 122 Nghị định 63/2014/NĐ-CP năm 2014 thì phải bị cấm đấu thầu từ 3 năm đến 5 năm.
Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!

Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ra Kháng nghị giám đốc thẩm khẳng định: “Việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án phiến diện, không đầy đủ và có vi phạm tố tụng hình sự, …”. Hồ sơ không có chứng cứ về ông Huỳnh Hiếu Bi lấy tiền quỹ cơ quan, mà vẫn kết tội ông Bi “tham ô”. Tình tiết mới của vụ án là cơ sở để cơ quan thẩm quyền của Quốc hội xem xét tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang!
Tỉnh Gia Lai: Cần làm rõ việc phóng viên bị hành hung và doanh nghiệp tố phóng viên sách nhiễu

Tỉnh Gia Lai: Cần làm rõ việc phóng viên bị hành hung và doanh nghiệp tố phóng viên sách nhiễu

Có đơn của nhiều người cao tuổi phản ánh, sau khi vụ chủ doanh nghiệp và phóng viên xảy ra xô xát, ngày 9/7/2021, Công an thị xã An Khê có báo cáo và ngày 13/7/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ …
Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý

Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý

Đầu tư tiền ảo, ngoại tệ bằng tài khoản, ngoại hối (hay còn gọi là forex), hoạt động kinh doanh vàng (sàn vàng) xuyên biên giới nhiều năm trở lại đây nở rộ. Mô hình và này chưa được cho phép hoạt động tại Việt Nam. Vì ham lợi nhuận, nhiều người sẵn sàng chơi (đầu tư) với số tiền giá trị rất lớn, hậu quả bỗng “tan nhà nát cửa”, kẻ trắng tay trong phút chốc, …
Người mẹ kêu oan cho con trai bị sát hại, chết tức tưởi trước chốt dân phòng (!?).

Người mẹ kêu oan cho con trai bị sát hại, chết tức tưởi trước chốt dân phòng (!?).

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, 63 tuổi, ở kênh 19/5, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh cùng con trai là anh Nguyễn Ngọc Vương và gia đình có đơn tố giác “tội phạm” liên quan đến cái chết của con trai bà là anh Nguyễn Ngọc Viễn, sinh năm 1989. Kèm theo đơn và bản ảnh thi thể nạn nhân với hàng chục vết thương, bà Vân tố giác Viễn bị sát hại rất dã man bởi nhóm đối tượng côn đồ, hung hãn. Vụ truy sát diễn ra ngày 24/6/2021 giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng đến nay kẻ gây án vẫn nhởn nhơ…

Tin khác

Nhiều vấn đề bất cập trong chuyến bay đưa người Việt về nước

Nhiều vấn đề bất cập trong chuyến bay đưa người Việt về nước
Mới đây, Bộ Y tế có văn bản thông báo giảm ngày cách ly xuống còn 14 ngày. Trước thông báo này, không ít công dân nhập cảnh đầu tháng 7 cảm thấy vui mừng vì sắp được giảm chi phí trong việc cách ly tập trung. Tuy nhiên, từ điều này, chúng tôi phát hiện ra những bất cập phía sau việc thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước, cụ thể là chuyến bay charter.

Thanh Hóa: Ưu ái cho doanh nghiệp chuyển đổi đất không thông qua đấu giá gây thất thu ngân sách Nhà nước?

Thanh Hóa: Ưu ái cho doanh nghiệp chuyển đổi đất không thông qua đấu giá gây thất thu ngân sách Nhà nước?
Như Tạp chí Ngày mới Online thông tin, việc UBND tỉnh Thanh Hóa đã ưu ái cho Công ty Cổ phần thương mại Hải Hà (Công ty Hải Hà) chuyển đổi gần 3ha đất thương mại sang đất ở không thông qua đấu giá. Việc làm này đã gây thất thu cho ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Người bị hại khiếu nại Công an TP Hải Dương, vì chậm giải quyết vụ án

Người bị hại khiếu nại Công an TP Hải Dương, vì chậm giải quyết vụ án
Ông Lưu Hồng Thắng, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương vừa có đơn khiếu nại Công an TP Hải Dương. Theo đó, năm 2020, ông Thắng có đơn tố giác vụ án hình sự, nhưng đến nay đã quá thời hạn giải quyết vụ án theo quy định, nhưng ông không nhận được thông báo kết quả giải quyết của Công an TP Hải Dương…

Bí thư Thành ủy Bà Rịa chỉ đạo giải quyết lại nội dung tố cáo ông Bùi Anh Quang

Bí thư Thành ủy Bà Rịa chỉ đạo giải quyết lại nội dung tố cáo ông Bùi Anh Quang
Về việc ông Bùi Anh Quang, Bí thư Đảng ủy (trước đây là Chủ tịch UBND) phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị tố cáo sử dụng bằng đại học thể hiện dấu hiệu có nội dung giả, Tạp chí Người cao tuổi có nhiều bài viết phản ánh. Ngày 11/5/2021, UBND thành phố Bà Rịa có thêm văn bản xác minh, thể hiện Bí thư Thành ủy Bà Rịa chỉ đạo giải quyết lại nội dung đơn tố cáo là có cơ sở!

Sao để hành vi côn đồ lộng hành như chốn không người?

Sao để hành vi côn đồ lộng hành như chốn không người?
Ông Võ Minh Phương, sinh năm 1950, thương binh ¼, thường trú Khu vực 1, khóm 1, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, có “Đơn yêu cầu và bản tường trình sự việc”, gửi Tạp chí Người cao tuổi, phản ánh bị khủng bố tinh thần, bị đe đọa chém người, làm hư hỏng tài sản … Tại sao vậy?

Thành phố Hà Nội cần thu hồi đất của Công ty Cổ phần Điện tử chuyên dụng Hanel sử dụng không đúng mục đích

Thành phố Hà Nội cần thu hồi đất của Công ty Cổ phần Điện tử chuyên dụng Hanel sử dụng không đúng mục đích
UBND TP Hà Nội cho phép Công ty Cổ phần Điện tử chuyên dụng Hanel thuê 56m2 đất tại số 104 tầng 1 nhà A12 Khương Thượng, phường Trung Tự, quận Đống Đa để làm trụ sở Công ty. Tuy nhiên, nhiều năm nay công ty này cho Hệ thống siêu thị Mẹ và bé Kids Plaza thuê, thu lợi trái quy định.
Xem thêm
Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa): Bắt giữ 8 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại quán Karaoke

Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa): Bắt giữ 8 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại quán Karaoke

Sáng 25/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Hà Trung đã bắt quả tang 8 đối tượng đang có hành vi tổ chức, ...
Tỉnh Gia Lai:  Sai phạm của Công ty Xuân Hương sao không xử lý dứt điểm?

Tỉnh Gia Lai: Sai phạm của Công ty Xuân Hương sao không xử lý dứt điểm?

Hàng loạt các sai phạm đã được các cơ quan chức năng chỉ ra trong việc, gian lận trong công tác đấu thầu, thi công không đúng vật liệu xây ...
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Bắt đối tượng chém trọng thương Thượng úy Công an

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Bắt đối tượng chém trọng thương Thượng úy Công an

Sáng 16/7, Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận bắt được đối tượng Nguyễn Quốc ...
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký ...
Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo, tố giác tội phạm tới Công an thị xã Nghi Sơn, ...
Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Trang trại nuôi heo Bảo Ngọc, tại buôn Jăng Pông, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn đang xả thải không qua xử lý vào đầu nguồn suối chảy qua buôn, ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động