Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Có lập “Phiếu nhận hồ sơ” nhận đơn kèm theo hồ sơ và hẹn ngày trả lời đơn; có nhiều văn bản, chỉ đạo giải quyết đơn của các cơ quan ở Trung ương và lãnh đạo ở TP Hồ Chí Minh, nhưng đến nay đã 14 năm, đơn vẫn không được giải quyết. Công dân cao tuổi, ông Lê Văn Lắm buộc phải có “Đơn xin cứu xét”, gửi Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và Tạp chí Người cao tuổi. Chuyện thật như đùa này thể hiện cụ thể dưới đây.
Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Phiếu nhận hồ sơ số 27/PN ngày 16/5/2007, hẹn trả kết quả ngày 10/6/2007 và Phiếu nhận hồ sơ số: 06/BN-HS ngày 21/9/2009.

Nội dung khiếu nại

Ông Lê Văn Lắm (Hai Sơn), sinh năm 1951, cựu cán bộ Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, có “Đơn xin cứu xét”, phản ánh việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở (GCN QSDĐ, QSHNO) và tài sản khác gắn liền với đất sử dụng hợp pháp từ 1974 cho đến nay; nhà này tọa lạc trên khuôn viên đất 953m2, địa chỉ 1048 ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Ông Lắm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, kê khai nhà đất có chính quyền địa phương xác nhận và đã gần 50 năm không có tranh chấp. Cụ thể như sau:

Ngày 20/12/2005, ông Lắm có đơn đề nghị xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tại ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi.

UBND TP Hồ Chí Minh có 2 văn bản cùng đề số 383/UBND-DT ngày 19/1/2006: Giao Sở TN&MT phối hợp UBND huyện Củ Chi xem xét, giải quyết đơn của ông Lắm; báo cáo kết quả giải quyết cho UBND TP trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận công văn này. Lưu ý: Cả 2 văn bản này đều có bút phê của lãnh đạo thành phố và huyện Củ Chi về yêu cầu giải quyết đơn của ông Lắm.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 383/UBND-DT ngày 19/1/2006

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 383/UBND-DT ngày 19/1/2006

Ông Lắm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại UBND xã Trung An, được cấp Phiếu nhận hồ sơ số: 27/PN ngày 16/5/2007, hẹn ngày trả kết quả: 10/6/2007. Nhưng hồ sơ của ông Lắm không được giải quyết và cũng không có văn bản trả lời lý do. Ông Lắm tiếp tục nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại UBND xã Trung An, được cấp Phiếu nhận hồ sơ số: 06/BN-HS ngày 21/9/2009. Tuy nhiên, đến nay ông Lắm vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ UBND xã Trung An.

Bởi lẽ trên, ông Lắm buộc phải có đơn khiếu nại, kêu cứu gửi đi khắp nơi.

Nhiều dấu hiệu phớt lờ chỉ đạo của cấp trên!

UBND huyện Củ Chi có văn bản số 784/UBND-VP ngày 4/3/2010, “Về giải quyết đơn ông Lê Văn Lắm”, giao Phòng TN&MT tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ và tham mưu Chủ tịch UBND huyện tổ cức đối thoại giải quyết đơn ông Lắm; thời gian 15 ngày, báo cáo kết quả cho TT. UBND huyện.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 784/UBND-VP ngày 4/3/2010

Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh có văn bản số 10128/VP-ĐTMT ngày 3/12/2013, giao Sở TN&MT phối hợp UBND huyện Củ Chi giải quyết đơn của ông Lắm và báo cáo kết quả giải quyết cho UBND thành phố.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 10128/VP-ĐTMT ngày 3/12/2013

Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh có Văn bản số 1737/STT-KSTT ngày 23/3/2016, gửi Chủ tịch UBND xã Trung An, huyện Củ Chi, có nội dung (trích): Ông Lắm, nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận nhà đất tại UBND xã Trung An, ngày 16/5/2007 và được hẹn trả kết quả ngày 10/6/2007. Tuy nhiên đến nay (gần 9 năm), hồ sơ của ông Lắm vẫn chưa có kết quả giải quyết. Ông Lắm liên hệ UBND xã Trung An rất nhiều lần để hỏi thông tin về hồ sơ của ông nhưng UBND xã cứ hẹn mà không giải quyết. Sở Tư pháp đề nghị Chủ tịch UBND xã Trung An, kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh, xác định cụ thể: Lý do giải quyết hồ sơ trễ hạn kéo dài (trong đó làm rõ nguyên nhân lỗi do phía cơ quan nhà nước hay phía người dân); biện pháp khắc phục (nếu có): Việc thực hiện thư xin lỗi, việc chấn chỉnh, xử lý cán bộ có sai phạm; hướng xử lý cụ thể (nêu rõ tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ của ông Lắm); thông báo kết quả xử lý về Sở Tư pháp trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản này.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 1737/STT-KSTT ngày 23/3/2016

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2772/VPCP-V.I ngày 22/4/2016, gửi UBND TP Hồ Chí Minh, có nội dung (trích): Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ kính chuyển 11 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Hồ Chí Minh (có danh sách công dân kèm theo, trong đó có tên ông Lê Văn Lắm) để kiểm tra, xem xét giải quyết, đồng thời đề nghị ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh thông báo cho Văn phòng Chính phủ biết kết quả để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 2772/VPCP-V.I ngày 22/4/2016, chuyển 11 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Hồ Chí Minh (có danh sách công dân kèm theo, trong đó có tên Lê Văn Lắm)

Tổng cục Quản lý đất đai có Văn bản số 715/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 18/5/2016, gửi UBND huyện Củ Chi, có nội dung (trích): Đơn của ông Lê Văn Lắm phản ánh: Ngày 16 tháng 5 năm 2007, ông Lắm đến UBND xã Trung An, nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 953,8 m2 tại địa chỉ 1048 tổ 1, ấp Thanh An, xã Trung An, nhưng đến nay Ông vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận. Đề nghị UBND huyện Củ Chi, chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả giải quyết về Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 15 tháng 7 năm 2016.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 715/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 18/5/2016

Như vậy, có quá nhiều văn bản của Trung ương, TP Hồ Chí Minh và huyện Củ Chi yêu cầu Chủ tịch UBND xã Trung An, huyện Củ Chi giải quyết đơn của ông Lắm, nhưng đến nay những chỉ đạo này vẫn chỉ là nằm trên giấy!

Nguyện vọng của người cao tuổi!

Trao đổi với phóng viên, ông Lắm cho biết: “Quá bức xúc! Tôi đã gởi đơn từ đến các cơ quan chức năng, các vị Lãnh đạo Trung ương và Thành phố các thời kỳ đã quan tâm và có nhiều công văn, văn bản chỉ đạo xử lý cho tôi nhưng đến nay hồ sơ của tôi vẫn không được giải quyết. Vì vậy, nay tôi buộc phải có “Đơn xin cứu xét” kính gửi đến đồng chí Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và đồng chí Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, mong được nhanh chóng giải quyết hồ sơ theo quy định của pháp luật, để gia đình tôi sớm nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với căn nhà của tôi nêu trên. Hiện bản thân tôi đã cao tuổi lại thường xuyên bệnh tật, đi lại khó khăn nên rất mong mỏi hồ sơ sớm được giải quyết để ổn định đời sống”.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?
Trang 1
Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

“Đơn xin cứu xét” của ông Lê Văn Lắm gửi Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin kết quả giải quyết nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của công dân cao tuổi, ông Lê Văn Lắm.

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Bình Dương: Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng

Bình Dương: Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng

Việc 2 cấp tòa án xét xử vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất ở TP Thủ Dầu Một, giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị On với bị đơn ông Phạm Văn Mình, có nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng trong đánh giá tài liệu chứng cứ vụ án, dẫn đến phán quyết ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn...
14 người tố ngân hàng tự “đạo diễn” xử lý tài sản thế chấp có dấu hiệu trái luật

14 người tố ngân hàng tự “đạo diễn” xử lý tài sản thế chấp có dấu hiệu trái luật

14 khách hàng đồng loạt có đơn cầu cứu khẩn cấp gửi cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết vụ việc liên quan đến Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) xử lý tài sản thế chấp của họ có dấu hiệu trái pháp luật.
Chủ quyền về tài sản hợp pháp của bà Nguyễn Thị Tương bị xâm hại như thế nào?

Chủ quyền về tài sản hợp pháp của bà Nguyễn Thị Tương bị xâm hại như thế nào?

Quyền sử dụng 9.398 m2 đất thửa 200, tờ bản đồ 12, tọa lạc thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai của bà Nguyễn Thị Tương (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 308743 ngày 10/12/2015, do Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng cấp). Tuy nhiên có khoảng 5.000m2 đất hợp pháp của bà Tương, đang bị Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen (Công ty Hoa Sen) xâm hại.
Hòa Bình: Giật mình với mức chia lợi nhuận “khủng” của CDP Toàn cầu

Hòa Bình: Giật mình với mức chia lợi nhuận “khủng” của CDP Toàn cầu

Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về hình thức góp vốn và chia lợi nhuận rất “khủng” của Công ty CP Thương mại CDP Toàn Cầu (CDP Toàn Cầu), địa chỉ phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình.
Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Tranh chấp phải chờ quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án!

Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Tranh chấp phải chờ quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án!

Ông Bùi Thanh Tuấn, ngụ phường Trường Thạnh, quận 9, TP Hồ Chí Minh, nguyên đơn khởi kiện ông Nguyễn Hữu Trí ra TAND TP Thủ Đức để yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, vụ án đang được giải quyết, thì có nhiều dấu hiệu làm trái về chuyển dịch tài sản đang bị Tòa án ngăn chặn.

Tin khác

Trở lại vụ việc đòi lại tài sản hợp pháp của gia đình ông Lê Ngọc Quốc Ân: ​​​​​​​Tài sản cầm ngân hàng sao không trả lại?

Trở lại vụ việc đòi lại tài sản hợp pháp của gia đình ông Lê Ngọc Quốc Ân: ​​​​​​​Tài sản cầm ngân hàng sao không trả lại?
Tạp chí Người cao tuổi số 57 (2417) ngày 9/4/2019, đăng bài: “Phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh: Tại sao không trả lại quyền sử dụng đất hợp pháp của gia đình ông Lê Ngọc Quốc Ân?” và ngày 20/5/2019, đăng bài: “Sao chưa giải quyết nội dung Tạp chí Người cao tuổi phản ánh?”. Tuy nhiên, hành trình đòi lại tài sản hợp pháp của gia đình ông Ân, đến nay vẫn chưa dừng lại …

Dân liên tục khiếu nại, tố cáo hành vi có dấu hiệu tước đoạt quyền được thỏa thuận bồi thường

Dân liên tục khiếu nại, tố cáo hành vi có dấu hiệu tước đoạt quyền được thỏa thuận bồi thường
Tại Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo: “Chấp thuận về chủ trương cho Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai, Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng (Dự án-PV) được phép thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân có đất nằm trong Dự án để bồi thường, giải phóng mặt bằng”. Nhưng, chỉ đạo này không được các cơ quan có liên quan thực hiện, buộc các hộ dân phải làm đơn khiếu nại, tố cáo.

Quảng Trị: Gói thầu hơn 7,5 tỷ đồng bị “làm xiếc” để thông thầu

Quảng Trị: Gói thầu hơn 7,5 tỷ đồng bị “làm xiếc” để thông thầu
Một gói thầu có giá trị hơn 7,5 tỷ đồng do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức mời thầu đã đặt ra nhiều điều kiện trái với quy định của pháp luật, khiến nhiều nhà thầu không thể tham gia. Và duy nhất một đơn vị dự thầu, với chênh lệch giá tiết kiệm cho chủ đầu tư chỉ 0,6% so với tổng mức đầu tư!?

Trả lời sai sự thật, có dấu hiệu bao che sai phạm

Trả lời sai sự thật, có dấu hiệu bao che sai phạm
Bà Giang Lệ Phưong, chủ sử dụng đất đang tranh chấp tại ấp 6 Bãi Khem, xã An Thới, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; là chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc (Công ty Xuân Phúc); địa chỉ 101 ấp An Bình, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, có đơn phản ánh dấu hiệu làm trái và không đúng chỉ đạo của cấp trên.

Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận

Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận
Mặc dù chưa xác định được hành vi vi phạm, mức độ vi phạm theo quy định tại Điều 6 Nghị định 112/2020 ngày 18/9/2020 của Chính phủ, về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, nhưng Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh vẫn ban hành Quyết định kỷ luật Khiển trách bác sĩ Võ Anh Minh. Vụ việc gây nhiều thắc mắc trong cán bộ, viên chức và người lao động, dẫn tới bức xúc, khiếu nại kéo dài...

Tòa phúc thẩm bác yêu cầu của ông Thuật!

Tòa phúc thẩm bác yêu cầu của ông Thuật!
Ngày 26/5/2021, TAND tỉnh Đồng Nai xử phúc thẩm vụ án “Yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hủy cập nhật trang 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Nguyên đơn là ông Lê Anh Sơn, ngụ tỉnh Đồng Nai; Bị đơn là vợ chồng ông Trần Đức Dũng, bà Trần Thị Chí Công cùng ngụ tỉnh Đồng Nai, Công ty Hàm Rồng, trụ sở ở tỉnh Đồng Nai. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Tiến Thuật, ngụ ở TP Hồ Chí Minh.
Xem thêm
Quảng Bình:   Bắt giữ nữ quái 9X tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép

Quảng Bình: Bắt giữ nữ quái 9X tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép

Một khẩu súng ngắn, 28 viên nén và nhiều mảnh vỡ viên nén màu xám, 8 túi ni long chứa tinh thể màu trắng đục, là ma túy do Nguyễn ...
Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm quản lý đất đai tại Khánh Hòa

Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm quản lý đất đai tại Khánh Hòa

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản ...
Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai:  Ai cho phép khu du lịch sinh thái Thác Mơ xây dựng và hoạt động trái phép?

Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai: Ai cho phép khu du lịch sinh thái Thác Mơ xây dựng và hoạt động trái phép?

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi ở xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho rằng, khu du lịch sinh thái Thác Mơ (tên ...
TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?

TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?

"Không biết chuyển khoản nhầm hay cố y, nhưng cần phải bình tĩnh để xử lý tình huống, với lại không phải tiền của mình, người ta chuyển nhầm thì ...
Thanh Hóa: Cận cảnh tuyến đường hơn 70 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng nặng

Thanh Hóa: Cận cảnh tuyến đường hơn 70 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng nặng

Dự án nâng cấp đường giao thông, từ xã Thúy Sơn đi xã Thạch Lập (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) với nguồn vốn với 70 tỷ đồng vừa làm ...
Tổ chức Tôn giáo không làm lợi gì cho xã hôi, còn gây hại cho cộng đồng, có nên tồn tại?

Tổ chức Tôn giáo không làm lợi gì cho xã hôi, còn gây hại cho cộng đồng, có nên tồn tại?

Mấy ngày nay, tại TP Hồ Chí Minh nói chung, quận Gò Vấp nói riêng, các cấp chính quyền và ngành y tế chịu nhiều vất vả, tìm cách ngăn ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động