Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Có lập “Phiếu nhận hồ sơ” nhận đơn kèm theo hồ sơ và hẹn ngày trả lời đơn; có nhiều văn bản, chỉ đạo giải quyết đơn của các cơ quan ở Trung ương và lãnh đạo ở TP Hồ Chí Minh, nhưng đến nay đã 14 năm, đơn vẫn không được giải quyết. Công dân cao tuổi, ông Lê Văn Lắm buộc phải có “Đơn xin cứu xét”, gửi Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và Tạp chí Người cao tuổi. Chuyện thật như đùa này thể hiện cụ thể dưới đây.
Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Phiếu nhận hồ sơ số 27/PN ngày 16/5/2007, hẹn trả kết quả ngày 10/6/2007 và Phiếu nhận hồ sơ số: 06/BN-HS ngày 21/9/2009.

Nội dung khiếu nại

Ông Lê Văn Lắm (Hai Sơn), sinh năm 1951, cựu cán bộ Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, có “Đơn xin cứu xét”, phản ánh việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở (GCN QSDĐ, QSHNO) và tài sản khác gắn liền với đất sử dụng hợp pháp từ 1974 cho đến nay; nhà này tọa lạc trên khuôn viên đất 953m2, địa chỉ 1048 ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Ông Lắm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, kê khai nhà đất có chính quyền địa phương xác nhận và đã gần 50 năm không có tranh chấp. Cụ thể như sau:

Ngày 20/12/2005, ông Lắm có đơn đề nghị xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tại ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi.

UBND TP Hồ Chí Minh có 2 văn bản cùng đề số 383/UBND-DT ngày 19/1/2006: Giao Sở TN&MT phối hợp UBND huyện Củ Chi xem xét, giải quyết đơn của ông Lắm; báo cáo kết quả giải quyết cho UBND TP trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận công văn này. Lưu ý: Cả 2 văn bản này đều có bút phê của lãnh đạo thành phố và huyện Củ Chi về yêu cầu giải quyết đơn của ông Lắm.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 383/UBND-DT ngày 19/1/2006

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 383/UBND-DT ngày 19/1/2006

Ông Lắm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại UBND xã Trung An, được cấp Phiếu nhận hồ sơ số: 27/PN ngày 16/5/2007, hẹn ngày trả kết quả: 10/6/2007. Nhưng hồ sơ của ông Lắm không được giải quyết và cũng không có văn bản trả lời lý do. Ông Lắm tiếp tục nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại UBND xã Trung An, được cấp Phiếu nhận hồ sơ số: 06/BN-HS ngày 21/9/2009. Tuy nhiên, đến nay ông Lắm vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ UBND xã Trung An.

Bởi lẽ trên, ông Lắm buộc phải có đơn khiếu nại, kêu cứu gửi đi khắp nơi.

Nhiều dấu hiệu phớt lờ chỉ đạo của cấp trên!

UBND huyện Củ Chi có văn bản số 784/UBND-VP ngày 4/3/2010, “Về giải quyết đơn ông Lê Văn Lắm”, giao Phòng TN&MT tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ và tham mưu Chủ tịch UBND huyện tổ cức đối thoại giải quyết đơn ông Lắm; thời gian 15 ngày, báo cáo kết quả cho TT. UBND huyện.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 784/UBND-VP ngày 4/3/2010

Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh có văn bản số 10128/VP-ĐTMT ngày 3/12/2013, giao Sở TN&MT phối hợp UBND huyện Củ Chi giải quyết đơn của ông Lắm và báo cáo kết quả giải quyết cho UBND thành phố.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 10128/VP-ĐTMT ngày 3/12/2013

Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh có Văn bản số 1737/STT-KSTT ngày 23/3/2016, gửi Chủ tịch UBND xã Trung An, huyện Củ Chi, có nội dung (trích): Ông Lắm, nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận nhà đất tại UBND xã Trung An, ngày 16/5/2007 và được hẹn trả kết quả ngày 10/6/2007. Tuy nhiên đến nay (gần 9 năm), hồ sơ của ông Lắm vẫn chưa có kết quả giải quyết. Ông Lắm liên hệ UBND xã Trung An rất nhiều lần để hỏi thông tin về hồ sơ của ông nhưng UBND xã cứ hẹn mà không giải quyết. Sở Tư pháp đề nghị Chủ tịch UBND xã Trung An, kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh, xác định cụ thể: Lý do giải quyết hồ sơ trễ hạn kéo dài (trong đó làm rõ nguyên nhân lỗi do phía cơ quan nhà nước hay phía người dân); biện pháp khắc phục (nếu có): Việc thực hiện thư xin lỗi, việc chấn chỉnh, xử lý cán bộ có sai phạm; hướng xử lý cụ thể (nêu rõ tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ của ông Lắm); thông báo kết quả xử lý về Sở Tư pháp trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản này.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 1737/STT-KSTT ngày 23/3/2016

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2772/VPCP-V.I ngày 22/4/2016, gửi UBND TP Hồ Chí Minh, có nội dung (trích): Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ kính chuyển 11 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Hồ Chí Minh (có danh sách công dân kèm theo, trong đó có tên ông Lê Văn Lắm) để kiểm tra, xem xét giải quyết, đồng thời đề nghị ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh thông báo cho Văn phòng Chính phủ biết kết quả để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 2772/VPCP-V.I ngày 22/4/2016, chuyển 11 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Hồ Chí Minh (có danh sách công dân kèm theo, trong đó có tên Lê Văn Lắm)

Tổng cục Quản lý đất đai có Văn bản số 715/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 18/5/2016, gửi UBND huyện Củ Chi, có nội dung (trích): Đơn của ông Lê Văn Lắm phản ánh: Ngày 16 tháng 5 năm 2007, ông Lắm đến UBND xã Trung An, nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 953,8 m2 tại địa chỉ 1048 tổ 1, ấp Thanh An, xã Trung An, nhưng đến nay Ông vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận. Đề nghị UBND huyện Củ Chi, chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả giải quyết về Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 15 tháng 7 năm 2016.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 715/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 18/5/2016

Như vậy, có quá nhiều văn bản của Trung ương, TP Hồ Chí Minh và huyện Củ Chi yêu cầu Chủ tịch UBND xã Trung An, huyện Củ Chi giải quyết đơn của ông Lắm, nhưng đến nay những chỉ đạo này vẫn chỉ là nằm trên giấy!

Nguyện vọng của người cao tuổi!

Trao đổi với phóng viên, ông Lắm cho biết: “Quá bức xúc! Tôi đã gởi đơn từ đến các cơ quan chức năng, các vị Lãnh đạo Trung ương và Thành phố các thời kỳ đã quan tâm và có nhiều công văn, văn bản chỉ đạo xử lý cho tôi nhưng đến nay hồ sơ của tôi vẫn không được giải quyết. Vì vậy, nay tôi buộc phải có “Đơn xin cứu xét” kính gửi đến đồng chí Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và đồng chí Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, mong được nhanh chóng giải quyết hồ sơ theo quy định của pháp luật, để gia đình tôi sớm nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với căn nhà của tôi nêu trên. Hiện bản thân tôi đã cao tuổi lại thường xuyên bệnh tật, đi lại khó khăn nên rất mong mỏi hồ sơ sớm được giải quyết để ổn định đời sống”.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?
Trang 1
Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

“Đơn xin cứu xét” của ông Lê Văn Lắm gửi Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin kết quả giải quyết nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của công dân cao tuổi, ông Lê Văn Lắm.

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?

Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?

“Tòa án cấp sơ thẩm có vi phạm về thủ tục tố tụng; thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, mà tại phiên tòa phúc thẩm không thể khắc phục được”, đó là nhận định của Bản án số 179/2020/DS-PT ngày 19/6/2020 của TAND Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, khi xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng vay tài sản và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)”, giữa nguvên đơn (ông Trần Trung Tính) và bị đơn (bà Nguyễn Thị Yến).
Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội:  Cần xem xét thấu đáo quyền lợi hợp pháp của người dân

Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội: Cần xem xét thấu đáo quyền lợi hợp pháp của người dân

Ông Phùng Văn Mỵ và Nguyễn Lương Bằng, ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội có đơn phản ánh: Gia đình hai ông đang chăn nuôi, trồng cây theo hợp đồng đã ký kết với Trung đoàn 916 (thuộc Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) thì đột nhiên bị Trung đoàn 916 yêu cầu kết thúc hoạt động chăn nuôi và tháo dỡ di dời chuồng trại xong trước ngày 28/2/2021, tuyệt đối không được tái đàn vật nuôi,…
Cưỡng chế thi hành án đối với đất đang tranh chấp có hợp pháp không?

Cưỡng chế thi hành án đối với đất đang tranh chấp có hợp pháp không?

Chị Nguyễn Thị Hồng Vệ cho biết, ông Phan Văn Ai, bà Huỳnh Thị Kim Vui ký hợp đồng tặng cho chị Vệ phần đất 600m2 và ông Phạm Thành Trung, bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ký hợp đồng tặng cho chị Vệ phần đất 650m2, đất thuộc một phần thửa số 515, tờ bản đồ số 09, khu phố Tịnh Phong, xã An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, trong khi chị vệ đang yêu cầu những người tặng cho thực hiện hợp đồng, thì 2 phần đất trên bị Chi cục Thi hành án dân sự thị xã cưỡng chế thi hành án cho bản án mà chị không liên quan. Cưỡng chế như vậy liệu có hợp pháp?
Mỹ phẩm BiBop không được cấp phép lưu hành trên thị trường!

Mỹ phẩm BiBop không được cấp phép lưu hành trên thị trường!

Tạp chí Ngày mới online nhận Văn bản số 2601/QLD-MP ngày 23/3/2021, của Cục Quản lý dược, Bộ Y tế trả lời: Sản phẩm dầu gội đầu nhãn hiệu BiBop không được cấp phép lưu hành trên thị trường, không được phép quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.
Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!

Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!

Lối đi tập thể tại lầu 2 nhà số 32 Mạc Cửu, phường 13, quận 5, không thuộc quyền sở hữu của nhà số 2C đường Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5. Việc chủ nhà số 2C sử dụng lối đi chung này, phát sinh tranh chấp. Theo Luật Nhà ở, cơ quan quản lý nhà ở chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện quản lý lối đi này. Nhưng việc giải quyết tranh chấp để chủ nhà số 2C đường Trịnh Hoài Đức trả lại lối đi chung, đến nay đã 5 năm chưa dứt điểm, thể hiện ở các lý do sau đây.

Tin khác

Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Một kiểu bao che lộ liễu!

Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Một kiểu bao che lộ liễu!
Việc giải quyết nội dung đơn tố giác hành vi giả mạo hợp đồng chuyển nhượng để chiếm đoạt quyền sử dụng đất, thuộc thẩm của cơ quan tố tụng. Nhưng UBND huyện Xuyên Mộc lại coi là tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp dân sự rồi hướng dẫn người tố giác kiện ra Tòa dân sự! Chuyện có thật, tưởng như đùa này, lộ ra một kiểu bao che lộ liễu!

Vì sao chưa được TAND quận Long Biên đưa ra xét xử?

Vì sao chưa được TAND quận Long Biên đưa ra xét xử?
Cụ Lê Thị Đào, thân nhân liệt sĩ đã bị bà Lê Thị Mai Nhung và ông Nguyễn Văn Hưng mạo danh là luật sư giúp làm sổ đỏ, để lừa chiếm đoạt toàn bộ 432,6m2 đất thừa kế của cụ. Cụ Đào đã có đơn khởi kiện, nhưng không hiểu sao TAND quận Long Biên cố tình "ngâm" quá thời hiệu không đưa ra xét xử?

Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí, sao không được giải quyết?

Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí,  sao không được giải quyết?
Quyết định số 165/QĐ/TTr ngày 9/10/1993 của Thanh tra quận Bình Thanh, khẳng định: 540 m2 đất phía sau nhà số 285/2 (số cũ: 82/18) Bùi Đình Túy, phường 24, do bà Nguyễn Thị Búp đăng ký theo Chỉ thị 299 của Chính phủ. Tuy nhiên, xác định ông Hinh lấn chiếm một phần đất của bà Búp, nhưng không xử lí hành vi này của ông Hinh; và khi cấp quyền sử dụng đất ông Hình chuyển nhượng cho bà Trần Thị Thúy Linh, thì cấp thêm chủ quyền sử dụng đất đã lấn chiếm của bà Búp. Gần 30 năm qua, nhà giáo hưu trí Nguyễn Thị Búp khiếu nại việc bị mất quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng không được giải quyết!?

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp: Nghi vấn nhiều thiết bị trong gói thầu được “nâng khống” và dấu hiệu “lợi ích nhóm”!

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp: Nghi vấn nhiều thiết bị trong gói thầu được “nâng khống” và dấu hiệu “lợi ích nhóm”!
Nghi vấn nhiều thiết bị trong gói thầu tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp bị đẩy giá cao so với thị trường và có dấu hiệu “lợi ích nhóm”...

Bao giờ người nghèo khó mới được hưởng công lý và sự thật ?!.

Bao giờ người nghèo khó mới được hưởng công lý và sự thật ?!.
Tạp chí Người cao tuổi, Ngày mới online nhận được đơn bà Huỳnh Thị Chẩn, sinh năm 1954, thuộc diện hộ nghèo, hiện bán vé số dạo kiếm sống, ngụ ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang, phản ánh: Quyền sử dụng đất hợp pháp của bà đang bị xâm hại; mặc dù UBND huyện đã có quyết định giải quyết, nhưng các cơ quan được giao thực thi lại đùn đẩy, né tránh ...
Xem thêm
Công an Hưng Yên cảnh báo chiêu trò lừa đảo mua bán lan đột biến

Công an Hưng Yên cảnh báo chiêu trò lừa đảo mua bán lan đột biến

Ngày 10.4, trước tình trạng hàng loạt các thương vụ mua bán lan đột biến với tổng giá trị lên tới cả trăm tỉ đồng vừa diễn ra, công an ...
Đại diện Sở Y tế Hà Nội lên tiếng về vụ bác sỹ bệnh viện Tâm Anh không phân biệt được nhau thai và tử cung

Đại diện Sở Y tế Hà Nội lên tiếng về vụ bác sỹ bệnh viện Tâm Anh không phân biệt được nhau thai và tử cung

Liên quan đến việc một bệnh nhân tố Bác sỹ tại Bệnh viện Tâm Anh không phân biệt được nhau thai và tử cung. Khiến sức khỏe của bệnh nhân ...
Công an Quảng Ninh cảnh báo về các thủ đoạn lừa của tổ chức phản động

Công an Quảng Ninh cảnh báo về các thủ đoạn lừa của tổ chức phản động

Công an Quảng Ninh vừa phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Công an phá các chiêu trò của một tổ chức phản động lưu vong có ...
Hộp thư bạn đọc

Hộp thư bạn đọc

Nhiều người cao tuổi, phản ánh có dấu hiệu thể hiện ông Nguyễn Công Nhân không có tư cách pháp nhân đại diện chùa Tân Diệu, ở xã Tân Mỹ, ...
Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Một bản án dân sự sơ thẩm tuyên mà có đến 3 bên (nguyên đơn, bị đơn và bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) đều gửi đơn kháng ...
TP Hải Phòng: Cần phải rõ việc Chủ tịch UBND quận Hải An bị tố kê khai tài sản không trung thực

TP Hải Phòng: Cần phải rõ việc Chủ tịch UBND quận Hải An bị tố kê khai tài sản không trung thực

Bên cạnh bị tố cáo kê khai tài sản không trung thực đối với nhiều thửa đất, ông Nguyễn Công Hân, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Hải An, ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Phiên bản di động