Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Có lập “Phiếu nhận hồ sơ” nhận đơn kèm theo hồ sơ và hẹn ngày trả lời đơn; có nhiều văn bản, chỉ đạo giải quyết đơn của các cơ quan ở Trung ương và lãnh đạo ở TP Hồ Chí Minh, nhưng đến nay đã 14 năm, đơn vẫn không được giải quyết. Công dân cao tuổi, ông Lê Văn Lắm buộc phải có “Đơn xin cứu xét”, gửi Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và Tạp chí Người cao tuổi. Chuyện thật như đùa này thể hiện cụ thể dưới đây.
Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Phiếu nhận hồ sơ số 27/PN ngày 16/5/2007, hẹn trả kết quả ngày 10/6/2007 và Phiếu nhận hồ sơ số: 06/BN-HS ngày 21/9/2009.

Nội dung khiếu nại

Ông Lê Văn Lắm (Hai Sơn), sinh năm 1951, cựu cán bộ Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, có “Đơn xin cứu xét”, phản ánh việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở (GCN QSDĐ, QSHNO) và tài sản khác gắn liền với đất sử dụng hợp pháp từ 1974 cho đến nay; nhà này tọa lạc trên khuôn viên đất 953m2, địa chỉ 1048 ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Ông Lắm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, kê khai nhà đất có chính quyền địa phương xác nhận và đã gần 50 năm không có tranh chấp. Cụ thể như sau:

Ngày 20/12/2005, ông Lắm có đơn đề nghị xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tại ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi.

UBND TP Hồ Chí Minh có 2 văn bản cùng đề số 383/UBND-DT ngày 19/1/2006: Giao Sở TN&MT phối hợp UBND huyện Củ Chi xem xét, giải quyết đơn của ông Lắm; báo cáo kết quả giải quyết cho UBND TP trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận công văn này. Lưu ý: Cả 2 văn bản này đều có bút phê của lãnh đạo thành phố và huyện Củ Chi về yêu cầu giải quyết đơn của ông Lắm.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 383/UBND-DT ngày 19/1/2006

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 383/UBND-DT ngày 19/1/2006

Ông Lắm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại UBND xã Trung An, được cấp Phiếu nhận hồ sơ số: 27/PN ngày 16/5/2007, hẹn ngày trả kết quả: 10/6/2007. Nhưng hồ sơ của ông Lắm không được giải quyết và cũng không có văn bản trả lời lý do. Ông Lắm tiếp tục nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại UBND xã Trung An, được cấp Phiếu nhận hồ sơ số: 06/BN-HS ngày 21/9/2009. Tuy nhiên, đến nay ông Lắm vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ UBND xã Trung An.

Bởi lẽ trên, ông Lắm buộc phải có đơn khiếu nại, kêu cứu gửi đi khắp nơi.

Nhiều dấu hiệu phớt lờ chỉ đạo của cấp trên!

UBND huyện Củ Chi có văn bản số 784/UBND-VP ngày 4/3/2010, “Về giải quyết đơn ông Lê Văn Lắm”, giao Phòng TN&MT tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ và tham mưu Chủ tịch UBND huyện tổ cức đối thoại giải quyết đơn ông Lắm; thời gian 15 ngày, báo cáo kết quả cho TT. UBND huyện.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 784/UBND-VP ngày 4/3/2010

Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh có văn bản số 10128/VP-ĐTMT ngày 3/12/2013, giao Sở TN&MT phối hợp UBND huyện Củ Chi giải quyết đơn của ông Lắm và báo cáo kết quả giải quyết cho UBND thành phố.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 10128/VP-ĐTMT ngày 3/12/2013

Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh có Văn bản số 1737/STT-KSTT ngày 23/3/2016, gửi Chủ tịch UBND xã Trung An, huyện Củ Chi, có nội dung (trích): Ông Lắm, nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận nhà đất tại UBND xã Trung An, ngày 16/5/2007 và được hẹn trả kết quả ngày 10/6/2007. Tuy nhiên đến nay (gần 9 năm), hồ sơ của ông Lắm vẫn chưa có kết quả giải quyết. Ông Lắm liên hệ UBND xã Trung An rất nhiều lần để hỏi thông tin về hồ sơ của ông nhưng UBND xã cứ hẹn mà không giải quyết. Sở Tư pháp đề nghị Chủ tịch UBND xã Trung An, kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh, xác định cụ thể: Lý do giải quyết hồ sơ trễ hạn kéo dài (trong đó làm rõ nguyên nhân lỗi do phía cơ quan nhà nước hay phía người dân); biện pháp khắc phục (nếu có): Việc thực hiện thư xin lỗi, việc chấn chỉnh, xử lý cán bộ có sai phạm; hướng xử lý cụ thể (nêu rõ tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ của ông Lắm); thông báo kết quả xử lý về Sở Tư pháp trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản này.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 1737/STT-KSTT ngày 23/3/2016

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2772/VPCP-V.I ngày 22/4/2016, gửi UBND TP Hồ Chí Minh, có nội dung (trích): Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ kính chuyển 11 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Hồ Chí Minh (có danh sách công dân kèm theo, trong đó có tên ông Lê Văn Lắm) để kiểm tra, xem xét giải quyết, đồng thời đề nghị ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh thông báo cho Văn phòng Chính phủ biết kết quả để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 2772/VPCP-V.I ngày 22/4/2016, chuyển 11 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Hồ Chí Minh (có danh sách công dân kèm theo, trong đó có tên Lê Văn Lắm)

Tổng cục Quản lý đất đai có Văn bản số 715/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 18/5/2016, gửi UBND huyện Củ Chi, có nội dung (trích): Đơn của ông Lê Văn Lắm phản ánh: Ngày 16 tháng 5 năm 2007, ông Lắm đến UBND xã Trung An, nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 953,8 m2 tại địa chỉ 1048 tổ 1, ấp Thanh An, xã Trung An, nhưng đến nay Ông vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận. Đề nghị UBND huyện Củ Chi, chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả giải quyết về Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 15 tháng 7 năm 2016.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 715/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 18/5/2016

Như vậy, có quá nhiều văn bản của Trung ương, TP Hồ Chí Minh và huyện Củ Chi yêu cầu Chủ tịch UBND xã Trung An, huyện Củ Chi giải quyết đơn của ông Lắm, nhưng đến nay những chỉ đạo này vẫn chỉ là nằm trên giấy!

Nguyện vọng của người cao tuổi!

Trao đổi với phóng viên, ông Lắm cho biết: “Quá bức xúc! Tôi đã gởi đơn từ đến các cơ quan chức năng, các vị Lãnh đạo Trung ương và Thành phố các thời kỳ đã quan tâm và có nhiều công văn, văn bản chỉ đạo xử lý cho tôi nhưng đến nay hồ sơ của tôi vẫn không được giải quyết. Vì vậy, nay tôi buộc phải có “Đơn xin cứu xét” kính gửi đến đồng chí Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và đồng chí Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, mong được nhanh chóng giải quyết hồ sơ theo quy định của pháp luật, để gia đình tôi sớm nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với căn nhà của tôi nêu trên. Hiện bản thân tôi đã cao tuổi lại thường xuyên bệnh tật, đi lại khó khăn nên rất mong mỏi hồ sơ sớm được giải quyết để ổn định đời sống”.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?
Trang 1
Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

“Đơn xin cứu xét” của ông Lê Văn Lắm gửi Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin kết quả giải quyết nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của công dân cao tuổi, ông Lê Văn Lắm.

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Bình vào cuộc xử lý

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Bình vào cuộc xử lý

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã có ý kiến chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Bình vào cuộc điều tra xử lý đúng quy định pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng về phản ánh, kiến nghị của Tạp chí Người cao tuổi (Ngày mới Online) về việc nhóm đối tượng côn đồ, cố ý gây thương tích, có dấu hiệu “bảo kê” cưỡng đoạt tài sản tại vùng biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình gây bức xúc trong dư luận.
TAND Tối cao kháng nghị Giám đốc thẩm, tạm đình chỉ thi hành án

TAND Tối cao kháng nghị Giám đốc thẩm, tạm đình chỉ thi hành án

TAND Tối cao nhận định: Các nguyên đơn yêu cầu chia di sản bằng hiện vật (chia đất) mà không nhận giá trị. Nhưng Tòa án cấp phúc thẩm lại chia cho bị đơn nhận toàn bộ nhà đất tranh chấp là không công bằng, không bảo đảm quyền lợi của đương sự, là cơ sở để có kháng nghị Giám đốc thẩm và thông báo tạm đình chỉ thi hành án...
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Sau khi “sếp” Nguyễn Văn Gấu rời khỏi chức vụ, Cục phó Bùi Phú Hưng được thăng chức Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An ngày 2/7/2018. Vừa lên chức, tân Cục trưởng Bùi Phú Hưng nhận ra Phán quyết Trọng tài “3 sai” không thể thực hiện, nên ký ngay văn bản gửi TAND TP Hồ Chí Minh, nơi công nhận Phán quyết Trọng tài. Tiếp đó, tân Cục trưởng ký một loạt văn bản nhằm sửa sai. Nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, vị tân Cục trưởng lại “giở quẻ”, nhất nhất chiều theo CPL, thể hiện quyết ép chủ đầu tư vào đường cùng, khai tử Dự án, để “ôm” 130 ha đất…
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Phán quyết Trọng tài buộc Công ty Hồng Phát và CPL” phải thành lập “Công ty liên doanh” theo Luật Đầu tư năm 2005. Nhưng, khi Luật Đầu tư năm 2014 ra đời thì không còn quy định hình thức đầu tư thành lập “Công ty liên doanh” giữa Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài; và đến Luật Đầu tư năm 2020, hình thức đầu tư “liên doanh” kiểu này cũng không còn tồn tại.
UBND tỉnh vào cuộc  xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

UBND tỉnh vào cuộc xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính và Công ty Cổ phần Phát Đạt tự ý ký kết với nhau nạo vét luồng, thu gom 1.200m3 cát, nhưng không báo cáo đăng ký với UBND tỉnh Quảng Trị, việc làm này đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Tin khác

Giải ngân trái quy định, ngân hàng ‘đau đầu’ thanh lý khoản nợ

Giải ngân trái quy định, ngân hàng ‘đau đầu’ thanh lý khoản nợ
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Lạng Sơn cố tình giải ngân trái quy định cho chủ đầu tư không đủ điều kiện vay vốn, để rồi sau 12 năm từ ngày khởi công, công trình thủy điện chỉ hiện hữu các hạng mục như: đường vận hành, cống dẫn dòng, đường dây 35kV. Các hạng mục dở dang gồm đập bờ phải, đập bờ trái, đập tràn...

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái?

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái?
Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An trải qua hai đời Cục trưởng, đều nhận rõ Phán quyết số 29/12 ngày 25/4/2013 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (Phán quyết Trọng tài) đã bị “vô hiệu hoá” bởi Luật Đầu tư nên không thể thi hành trong hơn 6 năm qua. Chính Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An đương nhiệm đã khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”. Thay vì phải xử lý theo Luật THADS, Cục trưởng và Chấp hành viên đã bị China Policy Limited (CPL) lấy Phán quyết Trọng tài “khiển” xoay vòng vòng rồi “chết ngộp” trong mớ văn bản hỗn độn “sáng đúng, chiều sai, sớm mai xem lại…”.

Có thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn quy định của Bộ Y tế?

Có thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn quy định của Bộ Y tế?
Cả nước đang căng mình chống dịch, vừa qua một số bệnh viện bất chấp chỉ đạo của Bộ Y tế một số đơn vị vẫn tăng giá cao, có dấu hiệu trục lợi. Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, địa chỉ ở số 2 Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông bạn đọc phản ánh thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn so với quy định.

Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?

Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?
Bà Bùi Thị Hoàn, giảng viên, Phó trưởng Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Thương Mại và Du lịch Hà Nội phản ánh về việc bị trừ điểm trong kết quả đánh giá phân loại tháng 6/2021, mà lý do giải thích chưa khách quan. Bà Hoàn cho rằng, bị trù dập cá nhân do trước đó thẳng thắn góp ý với nhà trường về một công việc.

Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai

Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai
Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-XPHC ngày 6/7/2021 về xử phạt hành chính nhiều doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai….

Huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Chợ tạm không phép vẫn hoạt động ngang nhiên, chính quyền bất lực hay dung túng…

Huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Chợ tạm không phép vẫn hoạt động ngang nhiên, chính quyền bất lực hay dung túng…
Đơn thư của công dân tiếp tục phản ánh về tình trạng chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động trên địa bàn xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc. Khu chợ tự phát, hoạt động ngay gần cổng Công ty may mặc Appael Tech và trên tuyến tỉnh lộ 217 nhiều năm nay gây ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông, đồng thời không đảm bảo về an toàn vệ sinh và công tác phòng cháy. Mặc dù có nhiều ý kiến của nhân dân cũng như sự phản ánh của báo chí nhưng đến nay khu chợ này vẫn ngang nhiên hoạt đông không hề có sự can thiệp của chính quyền sở tại.
Xem thêm
Hải Phòng: Sở Y tế phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra vụ Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế thu sai quy định

Hải Phòng: Sở Y tế phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra vụ Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế thu sai quy định

Giám đốc Sở Y tế TP Hải Phòng cho biết, Sở đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ thông tin việc Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Hải Phòng không kiểm dịch tàu xuất, nhập cảnh tại vùng kiểm dịch, không kiểm tra các lượt tàu nhưng vẫn thu phí.
Bắt đầu xét xử phúc thẩm vụ án Ethanol Phú Thọ

Bắt đầu xét xử phúc thẩm vụ án Ethanol Phú Thọ

Sáng 27/9, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm Vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ do có kháng cáo của các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Truy tố ông Nguyễn Đức Chung trong vụ mua chế phẩm xử lý nước hồ

Truy tố ông Nguyễn Đức Chung trong vụ mua chế phẩm xử lý nước hồ

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định hành vi của ông Nguyễn Đức Chung và các bị can gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước với tổng giá trị thiệt hại là hơn 36 tỷ đồng.
Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Ngay sau khi ông Ngô Văn Hiểu, thành viên Tổ trực chốt phòng chống dịch Covid-19 tại đình làng thôn Phương Quan, xã Vân Côn bị đối tượng Nguyễn Duy Chức, Nguyễn Văn Công trú cùng thôn chửi bới, đánh đập khiến ông phải nhập viện điều trị…Hiện nay, Công an huyện Hoài Đức đang vào cuộc làm rõ.
Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc tọa lạc tại tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng vì người dân cho rằng giá đền bù thấp.
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký Văn bản số 200/UBND-TP ngày 12/7/2021,
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động