Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Có lập “Phiếu nhận hồ sơ” nhận đơn kèm theo hồ sơ và hẹn ngày trả lời đơn; có nhiều văn bản, chỉ đạo giải quyết đơn của các cơ quan ở Trung ương và lãnh đạo ở TP Hồ Chí Minh, nhưng đến nay đã 14 năm, đơn vẫn không được giải quyết. Công dân cao tuổi, ông Lê Văn Lắm buộc phải có “Đơn xin cứu xét”, gửi Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và Tạp chí Người cao tuổi. Chuyện thật như đùa này thể hiện cụ thể dưới đây.
Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Phiếu nhận hồ sơ số 27/PN ngày 16/5/2007, hẹn trả kết quả ngày 10/6/2007 và Phiếu nhận hồ sơ số: 06/BN-HS ngày 21/9/2009.

Nội dung khiếu nại

Ông Lê Văn Lắm (Hai Sơn), sinh năm 1951, cựu cán bộ Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, có “Đơn xin cứu xét”, phản ánh việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở (GCN QSDĐ, QSHNO) và tài sản khác gắn liền với đất sử dụng hợp pháp từ 1974 cho đến nay; nhà này tọa lạc trên khuôn viên đất 953m2, địa chỉ 1048 ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Ông Lắm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, kê khai nhà đất có chính quyền địa phương xác nhận và đã gần 50 năm không có tranh chấp. Cụ thể như sau:

Ngày 20/12/2005, ông Lắm có đơn đề nghị xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tại ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi.

UBND TP Hồ Chí Minh có 2 văn bản cùng đề số 383/UBND-DT ngày 19/1/2006: Giao Sở TN&MT phối hợp UBND huyện Củ Chi xem xét, giải quyết đơn của ông Lắm; báo cáo kết quả giải quyết cho UBND TP trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận công văn này. Lưu ý: Cả 2 văn bản này đều có bút phê của lãnh đạo thành phố và huyện Củ Chi về yêu cầu giải quyết đơn của ông Lắm.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 383/UBND-DT ngày 19/1/2006

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 383/UBND-DT ngày 19/1/2006

Ông Lắm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại UBND xã Trung An, được cấp Phiếu nhận hồ sơ số: 27/PN ngày 16/5/2007, hẹn ngày trả kết quả: 10/6/2007. Nhưng hồ sơ của ông Lắm không được giải quyết và cũng không có văn bản trả lời lý do. Ông Lắm tiếp tục nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại UBND xã Trung An, được cấp Phiếu nhận hồ sơ số: 06/BN-HS ngày 21/9/2009. Tuy nhiên, đến nay ông Lắm vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ UBND xã Trung An.

Bởi lẽ trên, ông Lắm buộc phải có đơn khiếu nại, kêu cứu gửi đi khắp nơi.

Nhiều dấu hiệu phớt lờ chỉ đạo của cấp trên!

UBND huyện Củ Chi có văn bản số 784/UBND-VP ngày 4/3/2010, “Về giải quyết đơn ông Lê Văn Lắm”, giao Phòng TN&MT tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ và tham mưu Chủ tịch UBND huyện tổ cức đối thoại giải quyết đơn ông Lắm; thời gian 15 ngày, báo cáo kết quả cho TT. UBND huyện.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 784/UBND-VP ngày 4/3/2010

Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh có văn bản số 10128/VP-ĐTMT ngày 3/12/2013, giao Sở TN&MT phối hợp UBND huyện Củ Chi giải quyết đơn của ông Lắm và báo cáo kết quả giải quyết cho UBND thành phố.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 10128/VP-ĐTMT ngày 3/12/2013

Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh có Văn bản số 1737/STT-KSTT ngày 23/3/2016, gửi Chủ tịch UBND xã Trung An, huyện Củ Chi, có nội dung (trích): Ông Lắm, nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận nhà đất tại UBND xã Trung An, ngày 16/5/2007 và được hẹn trả kết quả ngày 10/6/2007. Tuy nhiên đến nay (gần 9 năm), hồ sơ của ông Lắm vẫn chưa có kết quả giải quyết. Ông Lắm liên hệ UBND xã Trung An rất nhiều lần để hỏi thông tin về hồ sơ của ông nhưng UBND xã cứ hẹn mà không giải quyết. Sở Tư pháp đề nghị Chủ tịch UBND xã Trung An, kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh, xác định cụ thể: Lý do giải quyết hồ sơ trễ hạn kéo dài (trong đó làm rõ nguyên nhân lỗi do phía cơ quan nhà nước hay phía người dân); biện pháp khắc phục (nếu có): Việc thực hiện thư xin lỗi, việc chấn chỉnh, xử lý cán bộ có sai phạm; hướng xử lý cụ thể (nêu rõ tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ của ông Lắm); thông báo kết quả xử lý về Sở Tư pháp trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản này.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 1737/STT-KSTT ngày 23/3/2016

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2772/VPCP-V.I ngày 22/4/2016, gửi UBND TP Hồ Chí Minh, có nội dung (trích): Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ kính chuyển 11 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Hồ Chí Minh (có danh sách công dân kèm theo, trong đó có tên ông Lê Văn Lắm) để kiểm tra, xem xét giải quyết, đồng thời đề nghị ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh thông báo cho Văn phòng Chính phủ biết kết quả để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 2772/VPCP-V.I ngày 22/4/2016, chuyển 11 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Hồ Chí Minh (có danh sách công dân kèm theo, trong đó có tên Lê Văn Lắm)

Tổng cục Quản lý đất đai có Văn bản số 715/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 18/5/2016, gửi UBND huyện Củ Chi, có nội dung (trích): Đơn của ông Lê Văn Lắm phản ánh: Ngày 16 tháng 5 năm 2007, ông Lắm đến UBND xã Trung An, nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 953,8 m2 tại địa chỉ 1048 tổ 1, ấp Thanh An, xã Trung An, nhưng đến nay Ông vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận. Đề nghị UBND huyện Củ Chi, chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả giải quyết về Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 15 tháng 7 năm 2016.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

Văn bản số 715/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 18/5/2016

Như vậy, có quá nhiều văn bản của Trung ương, TP Hồ Chí Minh và huyện Củ Chi yêu cầu Chủ tịch UBND xã Trung An, huyện Củ Chi giải quyết đơn của ông Lắm, nhưng đến nay những chỉ đạo này vẫn chỉ là nằm trên giấy!

Nguyện vọng của người cao tuổi!

Trao đổi với phóng viên, ông Lắm cho biết: “Quá bức xúc! Tôi đã gởi đơn từ đến các cơ quan chức năng, các vị Lãnh đạo Trung ương và Thành phố các thời kỳ đã quan tâm và có nhiều công văn, văn bản chỉ đạo xử lý cho tôi nhưng đến nay hồ sơ của tôi vẫn không được giải quyết. Vì vậy, nay tôi buộc phải có “Đơn xin cứu xét” kính gửi đến đồng chí Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và đồng chí Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, mong được nhanh chóng giải quyết hồ sơ theo quy định của pháp luật, để gia đình tôi sớm nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với căn nhà của tôi nêu trên. Hiện bản thân tôi đã cao tuổi lại thường xuyên bệnh tật, đi lại khó khăn nên rất mong mỏi hồ sơ sớm được giải quyết để ổn định đời sống”.

Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?
Trang 1
Xã Trung An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: “Ngâm” hồ sơ của ông Lê Văn Lắm đến bao giờ?

“Đơn xin cứu xét” của ông Lê Văn Lắm gửi Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin kết quả giải quyết nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của công dân cao tuổi, ông Lê Văn Lắm.

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Nhiều chứng cứ, nôi dung chưa được làm rõ, Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

Nhiều chứng cứ, nôi dung chưa được làm rõ, Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

Tại phiên tòa, bị cáo và luật sư bào chữa cho bị cáo đã chỉ ra nhiều căn cứ thể hiện, các chứng cứ dùng để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo chưa rõ ràng, còn thiếu sót. Do vậy, TAND TP Phú Quốc quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.
​​​​​​​Quyền lợi bị xâm phạm, công dân cầu cứu Chính phủ

​​​​​​​Quyền lợi bị xâm phạm, công dân cầu cứu Chính phủ

Bà Trần Thị Mai Trang, sinh năm 1959, thường trú quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, tố cáo Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng và ông Trịnh Tuấn Liêm, cựu Quyền Chủ tịch UBND TP Biên Hòa về hành vi: Không thực hiện thỏa thuận, bồi thường do thu hồi đất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Do quyền lợi không được giải quyết đúng pháp luật, bà Trang phải cầu cứu Chính phủ
TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh: Có dấu hiệu bà Lê Phượng Linh giả mạo giấy chứng sinh, sao chưa xem xét, xử lí?

TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh: Có dấu hiệu bà Lê Phượng Linh giả mạo giấy chứng sinh, sao chưa xem xét, xử lí?

Nhiều người cao tuổi, trong đó có bà Trần Thị Ổi, sinh năm 1957, ở khu phố Hiệp Long, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh gửi đơn đến Tạp chí Người cao tuổi phản ánh bị bà Lê Phượng Linh, có hành vi lừa đảo họ số tiền hơn 20 tỉ đồng, với thủ đoạn mượn tiền để “đáo hạn ngân hàng”, nhưng thực tế là chiếm đoạt.
Bộ TN&MT chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án nhà Hiệu bộ Trường Tiểu học Cửa Dương 1

Bộ TN&MT chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án nhà Hiệu bộ Trường Tiểu học Cửa Dương 1

Ông Lê Trí Minh, ngụ ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện (nay là thành phố) Phú Quốc, Kiên Giang, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của nguyên Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (nay là thành phố Phú Quốc) khi thực hiện dự án xây dựng nhà Hiệu bộ Trường Tiểu học Cửa Dương 1. Ngày 2/8/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) ban hành Văn bản số 4322/BTNMT-TTr chỉ ra nhiều sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án này.
Đại gia Lê Ân: Sao chưa xử lí hành vi chiếm đất, phá nhà, xây nhà mới và làm hàng rào bao bọc kiên cố như “Vạn Lý Trường Thành” của ông Nguyễn Thành Lâm?

Đại gia Lê Ân: Sao chưa xử lí hành vi chiếm đất, phá nhà, xây nhà mới và làm hàng rào bao bọc kiên cố như “Vạn Lý Trường Thành” của ông Nguyễn Thành Lâm?

Đại gia Lê Ân ở TP. Vũng Tàu có nhiều đơn kêu cứu khẩn cấp gửi UBND TP. Vũng Tàu, Phòng Quản lý đô thị, UBND phường 12, phản ánh ông Nguyễn Thành Lâm địa chỉ: Lô 6 Lô Liên kế 1, khu dự án Sông Cây Khế, phường 12, TP. Vũng Tàu lợi dụng thực hiện Chỉ thị 15 của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, để chiếm đất, dỡ phá nhà, xây nhà mới trên đất của Ngân hàng VCSB.

Tin khác

Nhận định của luật sư về việc UBND huyện Tam Dương chậm bàn giao đất tái định cư cho người bị thu hồi đất

Nhận định của luật sư về việc UBND huyện Tam Dương chậm bàn giao đất tái định cư cho người bị thu hồi đất
Dù Dự án Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng người tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành, đi vào hoạt động. Nhưng gia đình bà Nguyễn Thị Thu Phương chưa được nhận đất tái định cư, tiền bồi thường đất cũng bị chi trả sai quy định. Luật sư cho rằng: UBND huyện Tam Dương và các cơ quan, ban, ngành liên quan đang có dấu hiệu vi phạm Điều 85 Luật Đất đai năm 2013.

Sẽ xử lý tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm

Sẽ xử lý tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm
Dù chưa được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với diện tích 9.000m2 ở thôn Năng Cát, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, thế nhưng, điều kỳ lạ là đã có hàng loạt ngôi nhà kiểu nhà sàn mọc lên tại đây.

Lời kêu cứu của bà mẹ bị “khủng bố” bằng sơn đỏ và 2 người con gặp nạn

Lời kêu cứu của bà mẹ bị “khủng bố” bằng sơn đỏ và 2 người con gặp nạn
Bà N.T.H.H (xin giấu tên), sinh 1961, quê ở TP. Cần Thơ, hiện trú tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, phản ánh: 15 tháng qua, bà và những người trong gia đình luôn sống trong sự bất an, hoang mang, sợ hãi vì bị nhóm đối tượng đến tận nhà “khủng bố” bằng sơn. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bình Chánh khởi tố vụ án hình sự nhưng hơn một năm trôi qua, kẻ có hành vi gây án vẫn chưa bị xử lý. Trong khi con gái bà lại bị tố là có hành vi chiếm đoạt tài sản có tổ chức; con trai bị côn đồ “xử” bằng dao tại quán cà phê, thoát chết trong gang tấc…

Dự án Bệnh viện Ngọc Tâm, 15 năm trục lợi từ đất công

Dự án Bệnh viện Ngọc Tâm, 15 năm trục lợi từ đất công
Khu đất công cộng 4 mặt tiền rộng 2,9ha đẹp nhất của dự án khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức) đươc UBND TP Hồ Chí Minh giao cho Công ty CP Đầu tư Thương mại Đặng Trần (Công ty Đặng Trần) của “đại gia” Đặng Phước Dừa từ năm 2006, với mục đích xây dựng một bệnh viện 500 giường phục vụ cán bộ thành phố Tuy nhiên, sau 15 năm, đại gia này tận dụng mọi ưu đãi đầu tư của thành phố từ khu đất "vàng" này để trục lợi hàng trăm tỷ đồng và “tặng”cho thành phố “bánh vẽ” to tướng.

Cần chấm dứt ngăn chặn 232,66ha đất, để tránh gây thêm hậu quả không thể khắc phục

Cần chấm dứt ngăn chặn 232,66ha đất, để tránh gây thêm hậu quả không thể khắc phục
Đây là kiến nghị của Công ty CP Địa ốc Hồng Phát (Công ty Hồng Phát), Chủ đầu tư Dự án khu dân cư cao cấp và trường đua ngựa ở tỉnh Long An (Dự án), tại buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An đầu tháng 12/2021. Công ty China Policy Limited (CPL) có văn bản cho rằng quyền lợi của mình đang bị “tước đoạt” nên yêu cầu Cục THADS tỉnh Long An tiếp tục duy trì Quyết định số 07/QĐ-CTHADS, ngăn chặn toàn bộ 13 Quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát. Tuy nhiên, Công ty Hồng Phát đã và đang gánh chịu hàng loạt thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, do CPL lợi dụng việc thi hành án để chống phá quyết liệt Dự án…

Tỉnh Thanh Hoá: Cấp đất trái thẩm quyền, thất thu cho Ngân sách nhiều tỷ đồng

Tỉnh Thanh Hoá: Cấp đất trái thẩm quyền, thất thu cho Ngân sách nhiều tỷ đồng
Dù đang trong quá trình chờ cấp có thẩm quyền xem xét, cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của vợ chồng ông Chu Đình Hùng và bà Hoàng Việt Anh, nhưng lạ thay cán bộ địa chính và Chủ tịch UBND xã Hải Long, huyện Như Thanh, tinh Thanh Hóa lại tiến hành xác nhận cho ông Hùng, bà Anh đủ điều kiện chuyển nhượng đất trồng cây hàng năm cho nhiều hộ dân khác, và có rất nhiều hộ dân đã được UBND huyện Như Thanh quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất...
Xem thêm
Tỉnh Cà Mau: Cung cấp thông tin sai sự thật lúc say rượu, chủ kênh Youtube và người cung cấp tin đều bị phạt

Tỉnh Cà Mau: Cung cấp thông tin sai sự thật lúc say rượu, chủ kênh Youtube và người cung cấp tin đều bị phạt

Ngày 21/1, thông tin từ Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Cà Mau cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lưu Bé Mạnh, ngụ xã Tắc Vân, TP Cà Mau và Trịnh Văn Quốc, ngụ xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi tổng số tiền 12,5 triệu đồng (trong đó Quốc bị phạt 5 triệu đồng) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật.
Chủ tịch Công ty Công viên cây xanh Hà Nội bị bắt

Chủ tịch Công ty Công viên cây xanh Hà Nội bị bắt

Ngày 20/1, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Vũ Kiên Trung - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội. Ông Trung bị điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh bị đề nghị từ 5-6 năm tù

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh bị đề nghị từ 5-6 năm tù

Chiều 20/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh và 7 bị cáo trong vụ án nâng giá thiết bị tại Bệnh viện Bạch Mai chuyển sang phần tranh luận.
Huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai: Đường gần 30 tỷ vừa thi công xong đã hư hỏng.

Huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai: Đường gần 30 tỷ vừa thi công xong đã hư hỏng.

Tuyến đường bê tông trung tâm xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pa làm chủ đầu có chiều dài 7,6km tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng. Người dân xã Ia Rsai chưa kịp mừng vì có đường bê tông sạch, đẹp thì lại rất bất bình trước thực trạng tuyến đường vừa mới thi công xong đã hỏng, nứt toác, bong rỗ mặt bê tông.
Những bất cập trong khai thác cát trên sông Vu Gia và xe chở cát trọng tải lớn "đại náo" ở tỉnh Quảng Nam

Những bất cập trong khai thác cát trên sông Vu Gia và xe chở cát trọng tải lớn "đại náo" ở tỉnh Quảng Nam

Người dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam phản ánh, các mỏ khai thác cát trên sông Vu Gia bỏ vây cầu Hà Nha có nguy cơ mất an toàn cầu trị giá hàng nghìn tỉ đồng. Hơn nữa, xe chở cát từ các mỏ này có tải trọng lớn, có dấu hiệu quá tải đại náo trên Quốc lộ 14B và Tỉnh lộ 609 đang đe doạ sự an toàn cho người đi đường và làm xuống cấp kết cấu hạ tầng giao thông.
Vụ Tân Hoàng Minh bỏ cọc lô đất đấu giá ở Thủ Thiêm: Cần có chế tài nghiêm khắc hơn.

Vụ Tân Hoàng Minh bỏ cọc lô đất đấu giá ở Thủ Thiêm: Cần có chế tài nghiêm khắc hơn.

Vậy là điều dư luận dự đoán trước đã xảy ra. Tân Hoàng Minh bỏ tiền cọc lô đất đấu giá gây ồn ào ở Thủ Thiêm.
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động