Về khiếu nại của bà Trần Thị Tiếp, ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: ​​​​​​​Quyết định giải quyết có nhiều dấu hiệu trái luật!

Tạp chí Người cao tuổi nhận Đơn của đại diện các hộ dân, trong đó có bà Trần Thị Tiếp, sinh năm 1953, ngụ tại ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, phản ánh UBND huyện Nhơn Trạch cố ý làm trái luật trong việc thu hồi hết nhà, đất ở và khi không còn đất ở, nhà ở nhưng không cấp đất tái định cư cho bà và hộ bà Trương Thị Dung, ông Nguyễn Văn Thiểm.
4500 1

Căn nhà cấp 4 diện tích khoảng 25,5m2 , xây dựng năm 2009, trên đất bà Tiếp sang nhượng quyền sử dụng của ông Trần Mạnh Hảo

4533 giay chap thuan

“Giấy chấp thuận” của ông Hảo cho bà Tiếp sử dụng đất cùng chung thửa đất số 62 của ông Hảo, được UBND xã Phước Thiện chứng nhận

Nội dung sự việc

Vào năm 2009, bà Tiếp có nhận sang nhượng quyền sử dụng phần đất của ông Trần Mạnh Hảo, mảnh đất có chiều ngang 5m, chiều dài 20m, tổng diện tích 100m2, cắt thửa 62 tờ bản đồ số 36 (cũ) trong đó có tài sản gắn liền với đất là căn nhà cấp 4, diện tích khoảng 25,5m2 được xây dựng năm 2009 (có “Giấy chấp thuận” của ông Hảo cho bà Tiếp sử dụng đất cùng chung thửa đất số 62 của ông Hảo, được UBND xã Phước Thiện chứng nhận); toàn bộ nhà ở và đất nằm trong quy hoạch Dự án khu tái định cư Phước Thiền thuộc xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch.

Căn cứ Quyết định số 4458/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND huyện Nhơn Trạch phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ về nhà cửa, vật kiến trúc cho bà Tiếp số tiền 43.882.000 đồng, nhưng không được cấp tái định cư.

Trong khi đó UBND xã Phước Thiền có ban hành Thông báo số 62/TB-UBND ngày 15/11/2015 về kết quả xét tái định cư cấp xã, dự án tái định cư xã phước Thiền, có nội dung: UBND xã Phước Thiền thông báo trường hợp của bà Trần Thị Tiếp, ngụ tại ấp Bến Cam, xã Phước Thiền đã được Hội đồng cấp xã thống nhất xét: “Giao một phần tái định cư; có thu tiền sử dụng đất, tiền hạ tầng” theo quy định tại khoản 5, Điều 4, Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Qua nhiều năm khiếu nại không được UBND huyện Nhơn Trạch giải quyết, ngày 19/11/2018, bà Tiếp tiếp tục làm đơn khiếu nại, đến ngày 26/11/2019, UBND huyện Nhơn Trạch có Văn bản số 9249/UBND-TD xử lý đơn của bà Trần Thị Tiếp, ngụ tại xã Phước Thiền, nêu ra lý do không cấp đất tái định cư vì: “Bà Trần Thị Tiếp có đăng ký tạm trú tại xã Phước Thiền từ tháng 11/2009, nhưng thực tế không trực tiếp ở trên căn nhà bị thu hồi để thực hiện khu tái định cư Phước Thiền”.

Tháng 3/2020, bà Tiếp khởi kiện (Thông báo thụ lý số 67/2020/TLST-HC ngày 27/3/2020 của TAND tỉnh Đồng Nai) yêu cầu Tòa án tuyên xem xét việc UBND huyện Nhơn Trạch không xét cấp đất tái định cư cho bà Tiếp; Văn bản số 9249/UBND-TD ngày 26/11/2019 của UBND huyện Nhơn Trạch có dấu hiệu trái pháp luật về hình thức lẫn nội dung. Quá thời hạn giải quyết khiếu nại gần 2 năm không giải quyết, khi bà Tiếp khởi kiện, thì UBND huyện mới ban hành quyết định giải quyết khiếu nại mà không thông báo thụ lý đơn, giải quyết theo trình tự thủ tục theo luật định, không tiếp xúc và làm việc với người khiếu nại. Nay bà Tiếp tiếp tục làm đơn khởi kiện (bổ sung) yêu cầu Tòa án tuyên hủy Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của UBND huyện Nhơn Trạch.

4610 qy tiep 1

Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch-Trang 1

4616 qy tiep 2

Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch-Trang 2

4620 qy tiep 3

Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch

Nhiều dấu hiệu trái luật!

Theo Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Sau đây gọi là Quyết định số 2344) về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Tiếp, ngụ tại tổ 18 ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (lần đầu): Bà Trần Thị Tiếp, có đơn đề ngày 3/12/2019, khiếu nại hành vi hành chính của UBND huyện tại Văn bản số 9249/UBND-TD ngày 26/11/2019 không giải quyết cấp đất tái định cư cho bà. Trong đó, Văn bản số 9249/UBND-TD cho rằng, bà không có đất bị thu hồi trong dự án xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Phước Thiền, nhà ở của bà trên đất ông Hảo, bà không ở trực tiếp trên căn nhà bị thu hồi nên không thuộc trường hợp phải di dời chỗ ở và bà không có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại xã Phước Thiền tại thời điểm thu hồi đất là chưa đúng. Từ đó, bà yêu cầu cấp cho bà 01 suất tái định cư. Nội dung của Quyết định số 2344 thể hiện nhiều điều mâu thuẫn.

Một, Quyết định số 2344 cho rằng UBND huyện trả lời cho bà không có đất và chỉ có nhà ở trên đất của ông Trần Mạnh Hảo: “Phần đất bà Tiếp cho rằng đang quản lý, sử dụng có diện tích 118m2, nằm trong tổng diện tích 1.267m2 thuộc thửa 62, tò 37, xã Phước Thiền thuộc quyền sử dụng của ông Trần Mạnh Hảo. Trên đất, bà Tiếp có xây dựng nhà ở và cho thuê cho đến thời điểm thu hồi đất. Qua kiểm tra, việc chuyển nhượng này chưa được đăng ký kê khai và chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định pháp luật nên vẫn thuộc quyền sử dụng của ông Trần Mạnh Hảo (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 324344 do UBND huyện cấp ngày 22/9/2009, loại đất trồng cây hàng năm khác) và bị thu hồi theo Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Phước Thiền. Đối với phần tài sản trên đất, ông Hảo, bà Tiếp đều xác định căn nhà này do bà Tiếp xây dựng (nhà cấp 4 hạng 1, diện tích 25,5m2), từ đó, phần nhà và một số cây trồng trên diện tích này được quy chủ bồi thường trực tiếp cho bà Tiếp. Như vậy, việc UBND huyện trả lời bà Tiếp không có đất bị thu hồi và có nhà ở trên đất ông Hảo là đúng.”

Tuy nhiên, đơn bà Tiếp có nội dung khiếu nại hành vi của Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định: Người giải quyết khiếu nại phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản, không được dùng một hình thức văn bản nào khác”. Vì Văn bản số 9249/UBND-TD ngày 26/11/2019, không phải là quyết định giải quyết khiếu nại! Điều này là bỏ sót nội dung khiếu nại!

Và Quyết định số 2344 trả lời bà Tiếp không có đất bị thu hồi và có nhà ở trên đất ông Hảo là đúng. Tuy nhiên, Quyết định số 2344 không viện dẫn ra được có điều khoản nào của Luật Đất đai quy định về bồi thường thu hồi đất đối với trường hợp như của bà Tiếp (Các căn cứ nêu trong Quyết định số 2344, không có căn cứ nào về Luật Đất đai ?!).

Mặt khác, thực tế 118m2 đất, nằm trong tổng diện tích 1.267m2 của ông Trần Mạnh Hảo đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 324344 ngày 22/9/2009; hợp hồng mua bán nhà đất này viết tay này chưa được chứng thực tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo Điều 129 Bộ luật Dân sự năm 2015: "Giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ trường hợp sau đây: 1. Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.”

Thực tế, bà Tiếp đã thanh toán toàn bộ số tiền mua bán nhà đất trên, tức là đã thực hiện hết nghĩa vụ trong hợp đồng, do vậy Tòa án sẽ ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch mua bán này. Có nghĩa là bà Tiếp cũng đang có quyền về tài sản đối với 118m2 đất trên, tại sao nói “ bà Tiếp không có đất bị thu hồi”?

Hai, việc Quyết định số 2344 trả lời: “Theo biên bản xác minh ngày 12/3/2020 của Thanh tra huyện, UBND xã, Công an xã Phước Thiền đã xác nhận ngày 20/11/2009, bà Tiếp có đăng ký tạm trú tại thửa đất này nhưng không ở trực tiếp tại căn nhà trên phần đất ông Hảo bị thu hồi. Khi nhà nước thu hồi đất của ông Hảo, tài sản trên đất được quy chủ bồi thường cho bà Tiếp với tổng số tiền là 46.138.000 đồng, trong đó, chỉ hỗ trợ 70% giá bồi thường nhà ở. Như vậy, mặc dù được hỗ trợ di chuyển do phải giải tỏa căn nhà nhưng thực tế bà Tiếp không ở tại căn nhà này, không có hộ khẩu tại xã Phước Thiền tại thời điểm thu hồi đất, do đó, việc UBND huyện trả lời cho bà nội dung trên là đúng.”

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch biết rõ Điều 105 Bộ luật Dân sự năm 2015 (BLDS) xác định: Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. Và quyền tài sản là quyền yêu cầu người khác thực hiện nghĩa vụ có giá trị bằng một khoản tiền nhất định như trả nợ, bồi thường thiệt hại hoặc yêu cầu người khác chuyển giao giá trị của một vật. Quyền tài sản hiểu theo nghĩa rộng là quyền của cá nhân, tổ chức được pháp luật cho phép thực hiện hành vi xử sự đối với tài sản của mình và yêu cầu nguời khác phải thực hiện một nghĩa vụ đem lại lợi ích vật chất cho mình. Quyền sở hữu tài sản cũng là quyền tài sản.

Đối chiếu các quy định trên, trường hợp nhà ở và tài sản khác của bà Tiếp, thì bà Tiếp được quyền yêu cầu người khác phải thực hiện một nghĩa vụ đem lại lợi ích vật chất cho mình; có nghĩa là được nhận bồi thường! Nhưng quyết định 2344 cho rằng bà Tiếp được “ quy chủ bồi thường cho bà Tiếp với tổng số tiền là 46.138.000 đồng”. Vậy căn cứ quy định nào để quy chủ đối với tài sản này?

Ba, Quyết định số 2344 trả lời: Trường hợp của bà Trần Thị Tiếp không có đất và đất ở bị thu hồi, căn nhà của bà xây dựng trên đất nông nghiệp sau năm 2009 do mua đất của ông Trần Mạnh Hảo bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, không được bồi thường (chỉ được hỗ trợ) về nhà ở và không có hộ khẩu tại xã Phước Thiền nên không có cơ sở pháp lý để áp dụng cấp đất tái định cư cho trường họp của bà. Như vậy, việc UBND huyện trả lời bà Tiếp không đủ điều kiện cấp tái định cư là đúng.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch không viện dẫn điều luật nào quy định có nhà ở mà không có hộ khẩu, thì không được bồi thường!

Trao đổi với phóng viên, bà Tiếp bức xúc: “Qua xem xét những quy định của pháp luật thì tôi nhận thấy (hơn một năm UBND huyện mới xử lý đơn là trái pháp luật) và lý do UBND huyện Nhơn Trạch đưa ra để không cấp đất tái định cư cho tôi là không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Bởi lẽ pháp luật không cấm công dân đi làm ăn xa nhà và cũng không buộc mọi người phải ở tại nhà của mình nên việc tôi phải đi làm ăn xa ở những địa phương khác là hợp pháp. Do đó việc không cấp đất tái định cư cho tôi với lý do trên là trái pháp luật, không phù hợp với quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai năm 2013 và Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ “quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Trường hợp của gia đình tôi Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích trên, đủ điều kiện được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư.”

Căn cứ Điều 79 Luật Đất đai năm 2013 quy định về Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở: “1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau: a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền; b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở". Như vậy, đối chiếu với trường hợp của bà Tiếp bị thu hồi hết nhà, đất ở và bà Tiếp không có nhà ở nào khác tại địa phương và cả ở địa phương khác thì bà Tiếp thuộc trường hợp được cấp đất tái định cư. Tuy nhiên UBND huyện Nhơn Trạch lại không cấp đất tái định cư cho bà Tiếp là thể hiện làm trái pháp luật.

Điều 6 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định: Các hành vi bị nghiêm cấm: “Cản trở, gây phiền hà cho người thực hiện quyền khiếu nại; đe doạ, trả thù, trù dập người khiếu nại. Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại; không giải quyết khiếu nại; làm sai lệch các thông tin, tài liệu, hồ sơ vụ việc khiếu nại; cố ý giải quyết khiếu nại trái pháp luật. Ra quyết định giải quyết khiếu nại không bằng hình thức quyết định.”

Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch vi phạm quy định Điều 28. Luật Khiếu nại năm 2011 Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu: “Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.” Bởi lẽ bà Tiếp có đơn khiếu nại đề ngày 3/12/2019, nhưng Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 24/6/2020, là quá thời hạn quy định về giải quyết khiếu nại trên đây.

Bà Tiếp cho biết thêm: “Các căn cứ trên là cơ sở để chúng tôi khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên hủy Văn bản số 9249/UBND-TD ngày 26/11/2019 của UBND huyện Nhơn Trạch, do trái pháp luật (cả hình thức lẫn nội dung). Vì đây không phải là quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định: Người giải quyết khiếu nại phải ra quyết khiếu nại bằng bằng văn bản, không được dùng một hình thức văn bản nào khác”. Và việc ra văn bản này thể hiện vi phạm quy định: “Các hành vi bị nghiêm cấm” tại khoản 3, Điều 6 Luật Khiếu nại; và cho rằng tôi “ không trực tiếp ở tại phần nhà, đất bị giải tỏa”, cũng là thể hiện trái pháp luật. Bởi lẽ pháp luật không cấm công dân đi làm ăn xa nhà và cũng không buộc mọi người phải ở tại nhà của mình nên việc tôi phải đi làm ăn xa ở những địa phương khác là hợp pháp. Do đó việc không xét cấp đất tái định cư cho tôi với lý do trên là trái pháp luật, không phù hợp với quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai năm 2013 và Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ “quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

4910 tb tiep 1

Thông báo thụ lí vụ án Hành chính số 67/2020/TLST-HC ngày 27/3/2020 của TAND tỉnh Đồng Nai

4913 tb tiep 2

Thông báo thụ lí vụ án Hành chính số 67/2020/TLST-HC ngày 27/3/2020 của TAND tỉnh Đồng Nai

5019 tb thiem 1

Thông báo thụ lí vụ án Hành chính số 60/2020/TLST-HC ngày 27/3/2020 của TAND tỉnh Đồng Nai

5025 tb thiem 2

Thông báo thụ lí vụ án Hành chính số 60/2020/TLST-HC ngày 27/3/2020 của TAND tỉnh Đồng Nai

5120 tb dung 1

Thông báo thụ lí vụ án Hành chính số 70/2020/TLST-HC ngày 27/3/2020 của TAND tỉnh Đồng Nai

5126 tb dung 2

Thông báo thụ lí vụ án Hành chính số 70/2020/TLST-HC ngày 27/3/2020 của TAND tỉnh Đồng Nai

Nhóm PVPL

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Bình Phước: Tự ý đào đường đường dân sinh, lấn chiếm đất trái phép sao chưa xử lí dứt điểm?

Bình Phước: Tự ý đào đường đường dân sinh, lấn chiếm đất trái phép sao chưa xử lí dứt điểm?

Mặc dù chưa được sự đồng thuận, cấp phép của các cơ quan chức năng, nhưng ông Nguyễn Anh Tuấn, ở ấp chợ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã tự ý đưa máy múc đào xới con đường liên ấp giữa 2 ấp Thái Dũng và Minh Hòa để lấn chiếm đất trái phép, phục vụ mục đích cá nhân.
Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An: UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo

Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An: UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo

Ngày 5/11/2020, UBND tỉnh Bình Dương có Công văn số 5450/UBND-KT gửi Thủ tướng Chính phủ để giải trình, kiến nghị một số vấn đề liên quan dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt (Dự án) do Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An làm chủ đầu tư.
Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Niêm yết Giấy mời công dân trên Bản tin khu phố có đúng quy định pháp luật?

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Niêm yết Giấy mời công dân trên Bản tin khu phố có đúng quy định pháp luật?

Trước đây, Giấy mời của UBND phường Tân Định gửi công dân tham dự các cuộc họp đều có ghi số Giấy mời. Nhưng mới đây, Giấy mời cụ Nguyễn Văn Lóng, ngụ khu phố 1, phường Tân Định đến dự cuộc họp về thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư lại không được ghi số, không được chuyển giao tận tay cụ Lóng, mà được niêm yết tại Bản tin khu phố 1; việc này có đúng quy định?
Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: UBND TP hai lần chỉ đạo giải quyết đơn bà Nguyễn Thị Sảnh

Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: UBND TP hai lần chỉ đạo giải quyết đơn bà Nguyễn Thị Sảnh

Bà Nguyễn Thị Sảnh, sinh 1939, ngụ 402, Tỉnh lộ 7, ấp Bình Thượng 2, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, yêu cầu bồi thường 1.630m2 đất trong khuôn viên sân vận động cũ xã Thái Mỹ, vì một số cán bộ cho rằng bà Sảnh không kê khai đăng ký đất này, nên không đền bù. Nay, Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo giải quyết đơn của bà Sảnh.
Vụ án “Hủy hoại rừng” ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La:  Tòa trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung

Vụ án “Hủy hoại rừng” ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tòa trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung

Ngày 29/9/2020, TAND huyện Mường La đã tuyên trả hồ sơ vụ án “Hủy họa rừng” để yêu cầu điều tra bổ sung. Theo đó, HĐXX xét thấy thiếu chứng cứ chứng minh tội phạm nhưng không thể bổ sung tại phiên Tòa và vụ án có đồng phạm chưa được khởi tố vụ án, khởi tố bị can…

Tin khác

Đắk Lắk: Công ty Thành Luân tự ý xây dựng sân tập ô tô trong Cụm công nghiệp

Đắk Lắk: Công ty Thành Luân tự ý xây dựng sân tập ô tô trong Cụm công nghiệp
Ông Vũ Văn Hưng, Phó Chủ tịch phụ trách UBND TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết, Công ty TNHH Cơ khí ô tô Thành Luân (Công ty Thành Luân) xây dựng sân tập ô tô trong Cụm công nghiệp Tân An 2 là hoàn toàn trái với quy định của pháp luật và quy hoạch.

Bình Phước: Phá sản đúng luật, sao cơ quan THA im lặng, né tránh?

Bình Phước: Phá sản đúng luật, sao cơ quan THA im lặng, né tránh?
Ngày 5/11/2020, Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Đồng Nai có Công văn số 445/2020/CV/DNMC gửi Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bình Phước kiến nghị xem xét về việc Chi cục trưởng Chi cục THADS sự huyện Lộc Ninh có dấu hiệu kéo dài thời gian bàn giao tài sản thi hành án (THA), để ngăn cản Tổ Quản Tài viên thực hiện thanh lý tài sản THA của Công ty TNHH Cao su Lộc An.

Đồng Tháp: Người cao tuổi bức xúc chuyện xây cầu gây nứt nhà dân

Đồng Tháp: Người cao tuổi bức xúc chuyện xây cầu gây nứt nhà dân
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn cầu cứu của người cao tuổi về việc đơn vị thi công đóng trụ cầu gây nứt nhà của họ tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh: “Nhức nhối” vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp

Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh:  “Nhức nhối” vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp
Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại xã Xuân Thới Thượng đang là vấn đề nhức nhối. Bao giờ xử lý dứt điểm vấn nạn này, đến nay vẫn đang chỉ là câu hỏi ....

​​​​​​​Đồng Nai: Có dấu hiệu chiếm đoạt di sản thừa kế, khiến người sử dụng đất hàng chục năm trắng tay

​​​​​​​Đồng Nai: Có dấu hiệu chiếm đoạt di sản thừa kế, khiến người sử dụng đất hàng chục năm trắng tay
Sau hàng chục năm quản lý, sử dụng đất liên tục trên phần đất có nguồn gốc ông, cha để lại, bà Nguyễn Thị Diền trở nên trắng tay. Nguyên do, quyền sử dụng đất (QSDĐ) là di sản thừa kế mà lẽ ra bà Diền được hưởng, bị dịch chuyển với nhiều điểm bất thường.

Đồng Nai: Đất có chủ quyền, sử dụng yên ổn hơn 15 năm bị Sở TN&MT cấp cho người khác

Đồng Nai: Đất có chủ quyền, sử dụng yên ổn hơn 15 năm bị Sở TN&MT cấp cho người khác
Sau khi nhận chuyển nhượng và được UBND huyện Nhơn Trạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) từ năm 2003, ông Nguyễn Thịnh canh tác, sử dụng ổn định. Đến năm 2018, khi đi đổi sổ đỏ thì bất ngờ được biết đất của mình đã bị Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cấp sổ đỏ cho người khác.
Xem thêm
TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

Cho rằng UBND TP Sông Công ban hành quyết định thu hồi đất, lập phương án cưỡng chế… chưa đúng các quy định pháp luật ở Dự án Khu dân ...
Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột

Sáng ngày 22/11, thông tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can ...
Người giám hộ bỏ mặc quyền lợi của người được giám hộ, hệ lụy từ một bản án

Người giám hộ bỏ mặc quyền lợi của người được giám hộ, hệ lụy từ một bản án

Quyết định tái thẩm số 52/2020/DS-GĐT ngày 11/9/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã phát hiện ra tình tiết mới quan trọng từ sự “vô tình” khác ...
Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa cấp bò bệnh lở mồm long móng ...
Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Con cái ngược đãi ông bà, cha mẹ bị xử lí thế nào?
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Vừa qua, rất nhiều người cao tuổi và nhân dân xã Hợp Châu có đơn phản ánh về việc sau khi sư Thích Huệ Tịnh và Thích Thiên Tín về ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động