Tỉnh Lào Cai:

Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai

Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-XPHC ngày 6/7/2021 về xử phạt hành chính nhiều doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai….
Một dây chuyền công ty Supe Apromaco Lào Cai bị dừng sản xuất Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai: Ai cho phép khu du lịch sinh thái Thác Mơ xây dựng và hoạt động trái phép? Lào Cai: Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico bị cưỡng chế thuế gần 22 tỷ đồng Lào Cai hỏa tốc yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng pơ mu ở Vườn quốc gia Hoàng Liên

Thời gian qua, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai liên tục nhận được đơn thư phản ánh về các công ty đấu giá trên địa bàn thành phố, tập trung về một số nội dung: Ban hành quy chế cuộc đấu giá gây khó khăn, cản trở cho người có nhu cầu tham gia đấu giá, thêm các điều kiện không liên quan đến tài sản và một số đơn vị đưa tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá sai quy định của pháp luật, cụ thể: Quy chế cuộc đấu giá cho thuê địa điểm kinh doanh dịch vụ đối với vị trí làm căng tin bếp ăn (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai), của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai, đơn vị tham gia đấu giá phải có những điều kiện như: “Toàn bộ nhân viên phải có xác nhận đã tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và đã được cấp Chứng chỉ về Giao tiếp ứng xử trong môi trường bệnh viện; người quản lý đứng đầu cơ sơ tốt nghiệp Đại học chuyên ngành dinh dưỡng trở lên…vv”.

Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai
Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai
Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai

Quyết định số 02/QĐ-XPVPHC Ngày 06/07/2021 về việc xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty Đấu giá Hợp danh Lào Cai

Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lào Cai đã có những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu giá như: “Ban hành quy chế cùng thời điểm niêm yết bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tại khoản 1 Điều 34; Thông báo công khai trên cổng thông tin Quốc gia không đúng thời gian theo quy định; Thủ tục tiến hành phiên đấu giá sai với quy định tại Điều 38; Dấu hiệu vi phạm hành vi cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá và tham gia đấu giá...”.

Cụ thể, trong quy chế đấu giá tài sản Nhà máy xi măng Hoàng Liên Sơn ngày 16/3/2021, Công ty Đấu giá Lào Cai đã nêu rõ: “Khi tham gia phải có giấy uỷ quyền đối với người được uỷ quyền tham gia đấu giá. Tại biên bản đấu giá ghi nhận có 6 công ty tham gia đấu giá, trong đó có 3 công ty không có giấy uỷ quyền, 1 Công ty bị truất quyền tham gia đấu giá vì chỉ có giấy giới thiệu. Nhưng điều đáng nói ở đây, công ty trúng đấu giá cũng chỉ có giấy giới thiệu mà không có giấy uỷ quyền theo quy chế công ty đấu giá đưa ra".

Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai
Biên bản đấu giá ghi nhận Công ty trúng đấu giá chỉ có giấy giới thiệu không đúng theo quý chế mà tổ chức đấu giá đưa ra

Những tình trạng trên còn tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực, hạn chế cho người có nhu cầu tham gia đấu giá, ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người đăng ký tham gia đấu giá. Để gải quyết vấn đề đơn thư trong sai phạm quy chế của tổ chức đấu giá, Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính. Qua công tác kiểm tra của đoàn Thanh tra Sở đã quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Đấu giá hợp danh Lào Cai tổng số tiền 10 triệu đồng.

Theo đó, ngày 23/7/2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2457/BTP-BTTP về một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản. Theo tổng hợp của Bộ Tư pháp cho thấy, thời gian vừa qua tại một số địa phương hoạt động đấu giá tài sản còn gặp nhiều vướng mắc, sai sót trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông báo công khai về đấu giá tài sản trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, tình trạng đặt thêm yêu cầu, điều kiện đối với người đăng ký tham gia đấu giá vẫn còn diễn ra.

Trong Công văn số 2457/BTP-BTTP Bộ Tư pháp yêu cầu UBND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương cần quan tâm chỉ đạo, tổ chức các đơn vị liên quan thực hiện những nội dung sau:

Thực hiện nghiêm quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản về thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, góp phần đảm bảo công khai, minh bạch thông tin đấu giá; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, khắc phục biểu hiện các tổ chức đấu giá tài sản không đăng thông báo hoặc đăng thông báo nhưng không đúng quy định trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản như: không đủ số lần, không đúng thời gian theo quy định; thông tin về đấu giá không đầy đủ, không đúng thực tế...

Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai
Công văn số 2457/BTP-BTTP ngày 23/7/2021 Bộ Tư pháp về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản

Thực hiện nghiêm quy định tại Điều 47 Luật Đấu giá tài sản, tăng cường vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình khi đưa tài sản ra bán đấu giá, đăng tải đầy đủ việc lựa chọn tổ chức đấu giá trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, giám sát chặt chẽ tổ chức đấu giá tài sản do mình lựa chọn ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá, chú trọng kiểm tra việc đăng thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản; nếu có vi phạm, người có tài sản có thể xem xét huỷ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 6 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản; Nếu tổ chức đấu giá tài sản theo thủ tục rút gọn quy định tại Điều 53 Luật Đấu giá tài sản phải yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản tiếp tục đăng thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch của cuộc đấu giá, tối đa hoá lợi ích cho Nhà nước.

Về đơn vị có tài sản cần nâng cao trách nhiệm hơn nữa, thực hiện các tiêu chí lựa họn tổ chức đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản. Nhằm đảm bảo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có uy tín, năng lực, chuyên môn thực hiện đấu giá để không còn tình trạng vi phạm trình tự thủ tục đấu giá. Ngài ra trong quá trình lựa chọn, đơn vị có tài sản cần xem xét đánh giá kỹ lưỡng những tổ chức đấu giá tài sản hành vi, vi phạm đã bị báo chí phản ánh và cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Bộ Tư pháp yêu cầu UBND tỉnh tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản, các đơn vị có thẩm quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản nói chung, đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng tại địa phương, đơn vị trong đó chú trọng phát hiện xử lý các vi phạm đối với người có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản trong việc tổ chức hoạt động đấu giá tài sản; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm, góp phần đảm bảo công khai, minh bạch, đảm bảo tối đa hoá lợi ích của Nhà nước trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản công.

Tạp chí NgaymoiOnline tiếp tục thông tin.

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

TAND Tối cao kháng nghị Giám đốc thẩm, tạm đình chỉ thi hành án

TAND Tối cao kháng nghị Giám đốc thẩm, tạm đình chỉ thi hành án

TAND Tối cao nhận định: Các nguyên đơn yêu cầu chia di sản bằng hiện vật (chia đất) mà không nhận giá trị. Nhưng Tòa án cấp phúc thẩm lại chia cho bị đơn nhận toàn bộ nhà đất tranh chấp là không công bằng, không bảo đảm quyền lợi của đương sự, là cơ sở để có kháng nghị Giám đốc thẩm và thông báo tạm đình chỉ thi hành án...
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Sau khi “sếp” Nguyễn Văn Gấu rời khỏi chức vụ, Cục phó Bùi Phú Hưng được thăng chức Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An ngày 2/7/2018. Vừa lên chức, tân Cục trưởng Bùi Phú Hưng nhận ra Phán quyết Trọng tài “3 sai” không thể thực hiện, nên ký ngay văn bản gửi TAND TP Hồ Chí Minh, nơi công nhận Phán quyết Trọng tài. Tiếp đó, tân Cục trưởng ký một loạt văn bản nhằm sửa sai. Nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, vị tân Cục trưởng lại “giở quẻ”, nhất nhất chiều theo CPL, thể hiện quyết ép chủ đầu tư vào đường cùng, khai tử Dự án, để “ôm” 130 ha đất…
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Phán quyết Trọng tài buộc Công ty Hồng Phát và CPL” phải thành lập “Công ty liên doanh” theo Luật Đầu tư năm 2005. Nhưng, khi Luật Đầu tư năm 2014 ra đời thì không còn quy định hình thức đầu tư thành lập “Công ty liên doanh” giữa Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài; và đến Luật Đầu tư năm 2020, hình thức đầu tư “liên doanh” kiểu này cũng không còn tồn tại.
UBND tỉnh vào cuộc  xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

UBND tỉnh vào cuộc xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính và Công ty Cổ phần Phát Đạt tự ý ký kết với nhau nạo vét luồng, thu gom 1.200m3 cát, nhưng không báo cáo đăng ký với UBND tỉnh Quảng Trị, việc làm này đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
Giải ngân trái quy định, ngân hàng ‘đau đầu’ thanh lý khoản nợ

Giải ngân trái quy định, ngân hàng ‘đau đầu’ thanh lý khoản nợ

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Lạng Sơn cố tình giải ngân trái quy định cho chủ đầu tư không đủ điều kiện vay vốn, để rồi sau 12 năm từ ngày khởi công, công trình thủy điện chỉ hiện hữu các hạng mục như: đường vận hành, cống dẫn dòng, đường dây 35kV. Các hạng mục dở dang gồm đập bờ phải, đập bờ trái, đập tràn...

Tin khác

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái?

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái?
Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An trải qua hai đời Cục trưởng, đều nhận rõ Phán quyết số 29/12 ngày 25/4/2013 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (Phán quyết Trọng tài) đã bị “vô hiệu hoá” bởi Luật Đầu tư nên không thể thi hành trong hơn 6 năm qua. Chính Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An đương nhiệm đã khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”. Thay vì phải xử lý theo Luật THADS, Cục trưởng và Chấp hành viên đã bị China Policy Limited (CPL) lấy Phán quyết Trọng tài “khiển” xoay vòng vòng rồi “chết ngộp” trong mớ văn bản hỗn độn “sáng đúng, chiều sai, sớm mai xem lại…”.

Có thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn quy định của Bộ Y tế?

Có thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn quy định của Bộ Y tế?
Cả nước đang căng mình chống dịch, vừa qua một số bệnh viện bất chấp chỉ đạo của Bộ Y tế một số đơn vị vẫn tăng giá cao, có dấu hiệu trục lợi. Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, địa chỉ ở số 2 Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông bạn đọc phản ánh thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn so với quy định.

Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?

Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?
Bà Bùi Thị Hoàn, giảng viên, Phó trưởng Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Thương Mại và Du lịch Hà Nội phản ánh về việc bị trừ điểm trong kết quả đánh giá phân loại tháng 6/2021, mà lý do giải thích chưa khách quan. Bà Hoàn cho rằng, bị trù dập cá nhân do trước đó thẳng thắn góp ý với nhà trường về một công việc.

Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai

Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai
Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-XPHC ngày 6/7/2021 về xử phạt hành chính nhiều doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai….

Huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Chợ tạm không phép vẫn hoạt động ngang nhiên, chính quyền bất lực hay dung túng…

Huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Chợ tạm không phép vẫn hoạt động ngang nhiên, chính quyền bất lực hay dung túng…
Đơn thư của công dân tiếp tục phản ánh về tình trạng chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động trên địa bàn xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc. Khu chợ tự phát, hoạt động ngay gần cổng Công ty may mặc Appael Tech và trên tuyến tỉnh lộ 217 nhiều năm nay gây ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông, đồng thời không đảm bảo về an toàn vệ sinh và công tác phòng cháy. Mặc dù có nhiều ý kiến của nhân dân cũng như sự phản ánh của báo chí nhưng đến nay khu chợ này vẫn ngang nhiên hoạt đông không hề có sự can thiệp của chính quyền sở tại.

Chiêu trò của nhóm “bảo kê”, "xã hội đen" và sự vô cảm của người có trách nhiệm

Chiêu trò của nhóm “bảo kê”, "xã hội đen" và sự vô cảm của người có trách nhiệm
Cảng hoạt động không phép, cơ quan chức năng “đá” trách nhiệm cho nhau, côn đồ lộng hành ép ngư dân phải vào cảng lậu để thu lợi bất chính lên tới hàng trăm triệu mỗi ngày, đó là sự thật “kinh hoàng” đang diễn ra tại cảng Phước Thịnh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Xem thêm
Thái Nguyên: Mất bò mới lo làm chuồng?

Thái Nguyên: Mất bò mới lo làm chuồng?

Sau vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố vụ án “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại mỏ than Yên Phước, huyện Đại Từ; mới đây UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.
Truy tố ông Nguyễn Đức Chung vì can thiệp trái pháp luật vào gói thầu số hóa

Truy tố ông Nguyễn Đức Chung vì can thiệp trái pháp luật vào gói thầu số hóa

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng và truy tố đối với ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong vụ án xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và một số đơn vị liên quan.
Tỉnh Bắc Kạn:  Ai có lỗi trong việc hủy bỏ, kết nạp Đảng của ông Mã Văn Thịnh?

Tỉnh Bắc Kạn: Ai có lỗi trong việc hủy bỏ, kết nạp Đảng của ông Mã Văn Thịnh?

Sau nhiều lần xác minh, kiểm tra về các quy trình, quy định về việc kết nạp đảng viên của ông Mã Văn Thịnh, ngày 13/1/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn có Quyết định số 129-QĐ/TU hủy Quyết định số 645-QĐ/TV ngày 7/5/2007 của Ban Thường vụ Huyện ủy Na Rì về kết nạp đảng viên đối với ông Mã Văn Thịnh, để công nhận ông Mã Văn Thịnh là đảng viên từ ngày 18/12/2002...
Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Ngay sau khi ông Ngô Văn Hiểu, thành viên Tổ trực chốt phòng chống dịch Covid-19 tại đình làng thôn Phương Quan, xã Vân Côn bị đối tượng Nguyễn Duy Chức, Nguyễn Văn Công trú cùng thôn chửi bới, đánh đập khiến ông phải nhập viện điều trị…Hiện nay, Công an huyện Hoài Đức đang vào cuộc làm rõ.
Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc tọa lạc tại tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng vì người dân cho rằng giá đền bù thấp.
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký Văn bản số 200/UBND-TP ngày 12/7/2021,
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động