Quận 12, TP. Hồ Chí Minh: Sao “quên” quyền lợi của ông Lương Trọng Yêm?

Tại Thông báo số 28/TB-UB ngày 9/4/2004, UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định năm 1989, năm hộ làm giấy trả toàn bộ 20.560m2 đất cho bà Đặng Thị Nhàng và ông Lương Trọng Yêm toàn quyền sử dụng, có xác nhận chữ ký của chính quyền địa phương. Nhưng cũng tại thông báo này, UBND TP. Hồ Chí Minh lại kết luận ông Yêm không có quyền sử dụng đất hợp pháp và “quên” việc bồi thường về thu hồi đất cho ông Yêm. Điều mâu thuẫn này dẫn đến khiếu nại kéo dài …
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh: Sao “quên” quyền lợi của ông Lương Trọng Yêm?
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh: Sao “quên” quyền lợi của ông Lương Trọng Yêm?

Thông báo số 28/TB-UB ngày 9/4/2004 của UBND TP Hồ Chí Minh về việc giải quyết đơn tố cáo của ông Hồ Văn Đạt, ở 68/6 phường Tân Thới Hiệp, quận 12

Bà Nhàng và ông Yêm nhận đủ 20.560m2 đất từ năm 2001

Tại Thông báo số 28/TB-UB ngày 9/4/2004 của UBND TP Hồ chí Minh về việc giải quyết đơn tố cáo của ông Hồ Văn Đạt ngụ tại 68/6 phường Tân Thới Hiệp, qun 12, có nội dung:

UBND TP Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 55/PG-VI ngày 30/6/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đơn và đề nghị UBND TP xem xét, xử lý theo thẩm quyền, thông báo cho Văn phòng Chính phủ biết kết quả giải quyết về trường hợp đơn của ông Hồ Văn Đạt gửi Thủ tướng Chính phủ tố cáo UBND quận 12 chậm trễ trong việc giải quyết khiếu nại để bao che cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và may thêu Tân Tiến chiếm đoạt quyền sử dụng đất (QSDĐ) của ông Đạt đã mua của ông Lương Trọng Yêm từ năm 1992.

Qua nghiên cứu hồ sơ và xét báo cáo số 59/BC-TTr ngày 17 tháng 02 năm 2004 của Thanh tra TP, UBND TP. Hồ Chí Minh kết luận đối với nội dung tố cáo của Hồ Văn Đạt như sau:

Theo biên bản tiếp xúc ngày 30/9/2003 giữa Thanh tra TP. Hồ Chí Minh với ông Hồ Văn Đạt, ông Đạt trình bày không có khiếu nại mà chỉ tố cáo Chủ tịch UBND quận 12 (ông Lê Hoài Trung), Chánh Thanh tra Quận 12 (ông Nguyễn Văn Phúc), Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp (ông Võ Thanh Đạm) bao che cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và may thêu Tân Tiến, về việc không công nhận “giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất” ngày 11/6/1992 giữa ông Lương Trọng Yêm và ông Hồ Văn Đạt.

Phần đất nêu trong “Giấy chuyển quyền sử dụng đất” ngày 11/6/1992 giữa ông Lương Trọng Yêm và ông Hồ Văn Đạt có diện tích 20.560m2 thuộc số bản đồ 493 (7.760m2), 584 (6.160m2), 585 (6.640m2), tờ bản đồ số 2, xã Tân Thới Hiệp, nay thuộc phường Tân Thới Hiệp, quận 12, có nguồn gốc do ông Lương Văn Bân đứng bộ năm 1890. Sau khi ông Bân chết, phần đất này để lại cho con là Lương Trọng Đột sử dụng. Ông Đột chết, vợ ông Đột là bà Đặng Thị Nhàng (mẹ ông Lương Trọng Yêm) do tham gia Cách mạng, nên giao lại cho 5 người cháu (Lương Thị Tiện, Nguyễn Ảnh Nhỏ, Trần Văn Chiểu, Trần Văn Tỷ, Trần Văn Bên) sử dụng giữ gìn đất. Sau năm 1975, năm hộ này đưa đất vào tập đoàn và tập đoàn giao khoán lại cho 12 hộ xã viên sử dụng. Năm 1989, bà Nhàng có đơn đòi lại đất, UBND huyện Hóc Môn có Thông báo số 180/TB-UB ngày 18/12/1989, giải quyết công nhận cho 5 hộ được quyền sử dụng đất và 5 hộ phải trả hoa lợi cho bà Nhàng. Sau đó, 5 hộ này đã làm giấy trả lại toàn bộ 20.560m2 đất cho bà Nhàng và con là Lương Trọng Yêm toàn quyền sử dụng, có xác nhận ch ký của chính quyền địa phương ngày 18/12/1989. Nhưng trên thực tế, bà Nhàng chưa nhận được đất vì còn 12 hộ xã viên đang trực canh trên đất.

Sau đó, ông Lương Quốc Đông (là cháu, đại diện cho bà Đặng Thị Nhàng theo giấy ủy quyền ngày 15/5/1998 có chứng thực của UBND phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 đã thỏa thuận bồi thường hoa lợi xong cho 12 hộ xã viên vào các năm 1998, 1999, 2001.

Như vậy, căn cứ việc các năm 1998, 1999, 2001, ông Lương Quốc Đông thỏa thuận bồi thường hoa lợi xong cho 12 hộ xã viên, cho thấy đến năm 2001, bà Nhàng và ông Yêm đã nhận và quản lí sử dụng hợp pháp toàn bộ phần đất 20.560m2 do 5 hộ làm giấy trả lại nói trên.

“Quên” bồi thường cho ông Yêm?

Theo Thông báo số 28/TB-UB ngày 9/4/2004 của UBND TP. Hồ Chí Minh, có nội dung: “Do toàn bộ phần đất 20.560m2 nằm trong tổng diện tích đất 107.120m2 đã được UBND TP ký Quyết định số 4109/QĐ-UB ngày 8/10/2002 thu hồi và giao cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và may thêu Tân Tiến (Công ty tư nhân do 8 cổ đông sáng lập) để đầu tư khu nhà ở, nên Công ty đã thỏa thuận bồi thường cho bà Đặng Thị Nhàng (do ông Lương Quốc Đông đại diện) với số tiền 3.665.200.000 đồng, với giá 170.000đ/m2 (nhận ngày 9/4/2002)”.

Tuy nhiên, như đã nói trên, đến năm 2001, bà Nhàng và ông Yêm đã nhận và quản lí sử dụng hợp pháp toàn bộ phần đất 20.560m2 do 5 hộ làm giấy trả lại. Nhưng, ngày 8/10/2002, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4109/QĐ-UB thu hồi bộ phần đất 20.560m2 và giao cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và may thêu Tân Tiến, mà chỉ bồi thường cho một mình bà Nhàng. Điều này cho thấy rõ ràng là Quên” bồi thường cho ông Yêm?.

Và, cũng tại Thông báo số 28/TB-UB ngày 9/4/2004, UBND TP. Hồ Chí Minh cho rằng: “Đối với ông Lương Trọng Yêm (con bà Đặng Thị Nhàng), vào ngày 11/6/1992, ông Yêm đã lập “Giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất” chuyển nhượng toàn bộ diện tích 20.560m2 đất cho ông Hồ Văn Đạt. Việc chuyển nhượng này là sai pháp luật, vì ông Lương Trọng Yêm không có quyền sử dụng đất hợp pháp đối với phần đất 20.560m2, mặt khác giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ có xác nhận chữ ký nơi thường trú của ông Đạt tại phường 3, quận 3, mà không có xác nhận tại nơi có đất (phường Tân Thới Hiệp, quận 12) là không đảm bảo đầy đủ pháp lý. Vì vậy, việc UBND quận 12 ban hành các Văn bản số 941/CV-UB ngày 22/8/2001, số 767/CV-UB ngày 6/6/2003 trả lời cho ông Đạt với nội dung: Không có cơ sở giải quyết khiếu nại của ông Đạt yêu cầu ông Lương Trọng Yêm thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông và yêu cầu các bên nếu có phát sinh tranh chấp thì khởi kiện ra Tòa án nhân dân giải quyết, là đúng pháp luật về đất đai. Do đó, việc ông Hồ Văn Đạt tố cáo Chủ tịch UBND quận 12 (ông Lê Hoài Trung), Chánh Thanh tra quận 12 (ông Nguyên Văn Phúc), Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp (ông Võ Thanh Đạm) bao che cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và may thêu Tân Tiến về việc không công nhận “Giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất” ngày 11/9/1992 giữa ông Lương Trọng Yêm với ông Hồ Văn Đạt, là tố cáo không đúng”.

Thế nhưng, như đã nói trên, đến năm 2001, bà Nhàng và ông Yêm đã nhận và quản lí sử dụng hợp pháp toàn bộ phần đất 20.560m2 do 5 hộ làm giấy trả lại. Vậy sao lại cho rằng: Ông Lương Trọng Yêm không có quyền sử dụng đất hợp pháp đối với phần đất 20.560m2”? Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giải thích như thế nào về điều mâu thuẫn này?

Và yêu cầu Thanh tra UBND TP Hồ Chí Minh giải quyết

Bà Hồ Thị Năm, ngụ A29 khu phố 2, đường Nguyễn Văn Qúa, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP. Hồ Chí Minh, là người mua quyền sử dụng 20.560m2 đất tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12 cho ông Hồ văn Đạt đứng tên sử dụng. Sau một thời gian dài đi khiếu kiện đòi lại quyền sử dụng phần đất trên tại TP. Hồ Chí Minh không kết quả, bà Năm ra Hà Nội và được Văn phòng Chính phủ có Công văn chuyển UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét giải quyết.

Sau hơn 6 tháng, bà Năm nhận được Thông báo số 28/TB-UB ngày 9/4/2004 của UBND TP. Hồ Chí Minh, với kết luận cho rằng bà Năm tố cáo và khiếu nại sai. Nhưng trong thông báo này, có tình tiết bà Năm thắc mắc cần làm rõ: Giấy ủy quyền ngày 15/5/1998 của bà Nhàng cho ông Lương Quốc Đông (con ông Yêm) có chứng thực của UBND phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (hay phường Tân Thới Hiệp quận 12?

Đồng thời, để biết tại sao UBND TP. Hồ Chí Minh lại có Thông báo không công nhận sự việc tố cáo và khiếu nại, bà Năm có yêu cầu Thanh tra UBND TP. Hồ Chí Minh giải quyết cho bà Năm được nhận các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận ông Lương Quốc Đông bồi thường cho 12 hộ xã viên (do ông Đạt đang sử dụng), nên các hộ không còn sử dụng 20.560m2 đất từ năm 1989; Giấy nhận số tiền 3.665.200.000 (ba tỷ sáu trăm sáu mươi lăm triệu hai trăm ngàn đồng, nhận ngày 9/4/2002) do Công ty Cổ phần may thêu Tân Tiến giao cho ông Lương Quốc Đông; và Giấy xác nhận Công ty Cổ phần may thêu Tân Tiến có thêm chức năng xây dựng.

Xin nói rõ thêm về việc Văn phòng Chính phủ có Công văn chuyển đơn của bà Năm cho UBND TP Hồ Chí Minh xem xét giải quyết. Tại Văn bản số 2675/VPCP - V.I ngày 28/5/2004 về việc gỉải quyết đơn của bà HThị Năm và ông H Văn Đạt – TP. H Chí Minh của Văn phòng Chính phủ gửi: Thanh tra Chính phủ; UBND TP. Hồ Chí Minh, có nội dung: Bà Hồ Thị Năm, ngụ A29 khu phố 2, đường Nguyễn Văn Qúa, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP. Hồ Chí Minh, và ông Hồ Văn Đạt (trú tại 68/6 phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh) nhiều lần gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ khiếu tố với nội dung: Các cơ quan chức năng của TP Hồ Chí Minh đã tham mưu giải quyết tranh chấp 20.560m2 đất tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh không khách quan, vận dụng các tình tiết thực tế và pháp luật không thống nhất gây thiệt hại quyền lợi chính đáng của ông, bà (xin sao gửi kèm đơn). Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Nhà nước kiểm tra làm rõ; trên cơ sở kết quả kiểm tra, phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo giải quyết dứt điểm nội dung khiếu tố nêu trên phù hợp thực tế và pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Thanh tra Nhà nước và UBND TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện.

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh: Sao “quên” quyền lợi của ông Lương Trọng Yêm?

Văn bản số 2675/VPCP - V.I ngày 28/5/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc gỉải quyết đơn của bà HThị Năm và ông H Văn Đạt

Rõ ràng, tại Thông báo số 28/TB-UB ngày 9/4/2004, UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định năm 1989, 5 hộ làm giấy trả toàn bộ 20.560m2 đất cho bà Đặng Thị Nhàng và ông Lương Trọng Yêm toàn quyền sử dụng, có xác nhận chữ ký của chính quyền địa phương. Nhưng cũng tại thông báo này, UBND TP. Hồ Chí Minh lại kết luận ông Lương Trọng Yêm không có quyền sử dụng đất hợp pháp và “quên” việc bồi thường về thu hồi đất cho ông Yêm. Điều mâu thuẫn này đang là lí do để việc khiếu nại kéo dài.

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh: Sao “quên” quyền lợi của ông Lương Trọng Yêm?
Năm 1989, 5 hộ làm giấy trả toàn bộ 20.560m2 đất cho bà Đặng Thị Nhàng và ông Lương Trọng Yêm toàn quyền sử dụng, có xác nhận ch ký của chính quyền địa phương.
Nhóm PVPL

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

“Gà cùng một mẹ chớ hoài đá… nhau”

“Gà cùng một mẹ chớ hoài đá… nhau”

Là anh em ruột một nhà, từng đồng cam cộng khổ những ngày thiếu niên nghèo khó. Thế nhưng, chỉ vì chút lợi ích nhỏ, mà người anh sẵn sàng bỏ qua tình cảm ruột thịt, “chiếm đoạt” đi mảnh đất của em gái mình. Dù cho người mẹ già sinh thành đã nhiều lần khuyên răn nhưng không được. Cực chẳng đã, người mẹ và em gái đành phải nhờ cậy pháp luật can thiệp.
Viết tiếp bài “Có dấu hiệu kê biên tài sản trái luật!” ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ: “Cần nhanh chóng hủy bỏ kê biên”

Viết tiếp bài “Có dấu hiệu kê biên tài sản trái luật!” ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ: “Cần nhanh chóng hủy bỏ kê biên”

Đây là nguyện vọng của bà Trác Thị Kim Phượng, đại diện theo ủy quyền (số chứng thực 176, quyển số 01-SCT/CK, ĐC, lập tại Văn phòng Công chứng Cửu Long TP Cần Thơ, ngày 15/3/2019) của chị Huỳnh Bảo Trân (con gái bà Phượng), cùng thường trú ở 4C, hẻm 9, đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Có nhiều tình tiết để xem xét giám đốc thẩm

Có nhiều tình tiết để xem xét giám đốc thẩm

Ông Nguyễn Công Tấn và bà Phan Thị Bế ở số 79, đường Lý Thường Kiệt, khóm 4, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, bị đơn trong vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất”, có “Đơn gửi Chánh án TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án dân sự phúc thẩm số 27/2019/DS-PT ngày 22/2/2019 của TAND tỉnh Cà Mau. Lý do: Có nhiều tình tiết để được cấp trên xem xét giám đốc thẩm.
Những "bất thường" trong việc bồi thường đất lâm nghiệp ở xã Quảng Nghĩa (Bài 1)

Những "bất thường" trong việc bồi thường đất lâm nghiệp ở xã Quảng Nghĩa (Bài 1)

Dân không chỉ khiếu kiện vì họ cho quyền lợi của họ bị “tước đoạt” (bồi thường 0 đồng) mà bởi nếu cánh rừng trên họ bán cho một nữ “đại gia” thì “đại gia” lại được đền bù với giá mà có mơ họ cũng không ngờ tới …
Người dân khốn khổ vì sống chung với ô nhiễm, mất an toàn giao thông

Người dân khốn khổ vì sống chung với ô nhiễm, mất an toàn giao thông

Ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông chính là những hệ lụy khi người dân thôn Khe Sím, xã Dương Huy, TP Cẩm Phả phải gánh chịu khi sống chung bên đường vận tải chuyên dụng của ngành than và đường dân sinh. Trong đó, có Công ty than Dương Huy và Công ty Than Quang Hanh.

Tin khác

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại
Ngày 21/4/2022, Tạo chí Ngày mới online đăng bài viết phản ánh: Ông Phan Văn Thành, Chủ nhiệm HTX Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Gò Me (HTX Gò Me) có đơn khiếu nại Kết luận thanh tra số 2519/KL-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai (Kết luận số 2519), yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết nhiều nội dung. Và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại (Văn bản số 4801/UBND-TCD ngày 17/5/2022, “V/v tham mưu xử lý, giải quyết đơn khiếu nại của HTX Gò Me”, của UBND tỉnh Đồng Nai gửi Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai).

Huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ: Xe vi phạm về tải trọng bùng phát trở lại.

Huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ: Xe vi phạm về tải trọng bùng phát trở lại.
Thời gian gần đây, từng đoàn xe tải trọng lớn, chở quá tải, có dấu hiệu cơi nới kích thước chiều cao thành thùng, trở đầy “có ngọn”, che chắn sơ sài chạy tung tăng các tuyến đường giao thông của thị trấn Thanh Thủy nhưng không bị cơ quan chức năng ngăn chặn xử lý, gây bức xúc trong dư luận…,

Đại gia Lê Ân yêu cầu cấp sổ đỏ theo quyết định của bản án hành chính có hiệu lực pháp luật từ năm 2015

Đại gia Lê Ân yêu cầu cấp sổ đỏ theo quyết định của bản án hành chính có hiệu lực pháp luật từ năm 2015
Ngày 9/5/2022, ông Lê Ân đại diện Hội đồng tự xử lý thanh lý và giải thể pháp nhân Ngân hàng TMCP Vũng Tàu (VCSB) có “Đơn kiến nghị” gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (BR-VT), về việc đơn của Hội đồng thanh lý VCSB ngày 10/8/2020, yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho VCSB, nhưng đến nay hơn 2 năm vẫn chưa được giải quyết và cũng không cho biết lý do.

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh: Sao “quên” quyền lợi của ông Lương Trọng Yêm?

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh: Sao “quên” quyền lợi của ông Lương Trọng Yêm?
Tại Thông báo số 28/TB-UB ngày 9/4/2004, UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định năm 1989, năm hộ làm giấy trả toàn bộ 20.560m2 đất cho bà Đặng Thị Nhàng và ông Lương Trọng Yêm toàn quyền sử dụng, có xác nhận chữ ký của chính quyền địa phương. Nhưng cũng tại thông báo này, UBND TP. Hồ Chí Minh lại kết luận ông Yêm không có quyền sử dụng đất hợp pháp và “quên” việc bồi thường về thu hồi đất cho ông Yêm. Điều mâu thuẫn này dẫn đến khiếu nại kéo dài …

Bản án sơ thẩm chưa làm rõ nhiều tình tiết của vụ án

Bản án sơ thẩm chưa làm rõ nhiều tình tiết của vụ án
Ngày 29/4, TAND TP Thuận An xử sơ thẩm vụ án “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo đó, bị cáo Nguyễn Trung Hiếu bị phạt 3 năm tù. Gia đình bị hại cho rằng, bản án chưa công minh, nhiều tình tiết của vụ án chưa được làm rõ ...

Đại gia Lê Ân tiếp tục đề nghị ngăn chặn cấp sổ đỏ chiếm của dự án Làng du lịch Chí Linh

Đại gia Lê Ân tiếp tục đề nghị ngăn chặn cấp sổ đỏ chiếm của dự án Làng du lịch Chí Linh
Đại gia Lê Ân tiếp tục có đơn đề nghị UBNDTP. Vũng Tàu ngăn chặn việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trong dự án Làng du lịch Chí Linh. Bởi toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án Công ty TNHH Lê Hoàng đã đền bù giải tỏa hết diện tích để có đất sạch mới được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.
Xem thêm
TAND TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương: Mở phiên tòa xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” dẫn đến hậu quả chết người

TAND TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương: Mở phiên tòa xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” dẫn đến hậu quả chết người

Sáng 25/5/2022 TAND TP Chí Linh đã mở phiên tòa xét xử đối với bị caó Nguyễn Văn Đăng, sinh năm 1995, ở khu dân cư Vĩnh Đại 2, phường Văn Đức, TP Chí Linh về tội “Cố ý gây thương tích” dẫn đến hậu quả chết người.
Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị tuyên phạt 4 năm tù

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị tuyên phạt 4 năm tù

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường được xác định đã thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao, đồng ý xét duyệt cấp số đăng ký thuốc trong khi hồ sơ không đủ điều kiện cấp, dẫn đến hậu quả 6/7 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 được
Cần xử lý nghiêm xe chở hàng cồng kềnh, quả tải

Cần xử lý nghiêm xe chở hàng cồng kềnh, quả tải

Xe quá tải, quá khổ, chở hàng cồng kềnh hiện là mối lo chung của người tham gia giao thông, song sẽ là “hiểm họa” khi những phương tiện này lưu thông trên đường cao tốc. Ghi nhận của phóng viên Tạp chí Ngày mới trên tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng.
Cần làm rõ 3 người chết thương tâm trong vụ sạt lở đất ở Vĩnh Phúc

Cần làm rõ 3 người chết thương tâm trong vụ sạt lở đất ở Vĩnh Phúc

Khoảng 18 giờ, ngày 25/5/2022, một vụ sát lở đất khiến tường nhà bị sập xảy ra ở xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc khiến 3 người tử vong tại chỗ trong tư thế co quắp.
Sao không xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng?

Sao không xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng?

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều công trình ở phố cũ, phố cổ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội vẫn có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng nhưng không được xử lý dứt điểm. Nhiều người cao tuổi cho rằng, có dấu hiệu các công trình sai phạm trên có sự “tiếp tay”, thậm chí “bao che” của chính quyền sở tại….
Người dân bị “hành” khi làm thủ tục xin cấp sổ đỏ

Người dân bị “hành” khi làm thủ tục xin cấp sổ đỏ

Đất đai có nguồn gốc rõ ràng, sử dụng ổn định từ hơn 30 năm. Thế nhưng, khi đăng kí xin cấp sổ đỏ, chủ đất liên tục bị gây khó đến bất ngờ(!?)
Cần áp dụng các biện pháp quyết liệt, xử lý triệt để các “dự án ma”

Cần áp dụng các biện pháp quyết liệt, xử lý triệt để các “dự án ma”

Mặc dù, một số địa phương hiện rất quyết liệt xử lý các “dự án ma”. Tuy nhiên, các dự án “ma” hiện vẫn còn “đất dụng võ”. Trong khi đó, biện pháp chế tài của cơ quan chức năng có thể chưa đủ mạnh, hữu hiệu cho “căn bệnh” nan y này, ông Hồ Minh Sơn, Viện trưởng Viện IRMIC chia sẻ.
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Phiên bản di động