Quận 12, TP. Hồ Chí Minh: Sao “quên” quyền lợi của ông Lương Trọng Yêm?

Tại Thông báo số 28/TB-UB ngày 9/4/2004, UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định năm 1989, năm hộ làm giấy trả toàn bộ 20.560m2 đất cho bà Đặng Thị Nhàng và ông Lương Trọng Yêm toàn quyền sử dụng, có xác nhận chữ ký của chính quyền địa phương. Nhưng cũng tại thông báo này, UBND TP. Hồ Chí Minh lại kết luận ông Yêm không có quyền sử dụng đất hợp pháp và “quên” việc bồi thường về thu hồi đất cho ông Yêm. Điều mâu thuẫn này dẫn đến khiếu nại kéo dài …
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh: Sao “quên” quyền lợi của ông Lương Trọng Yêm?
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh: Sao “quên” quyền lợi của ông Lương Trọng Yêm?

Thông báo số 28/TB-UB ngày 9/4/2004 của UBND TP Hồ Chí Minh về việc giải quyết đơn tố cáo của ông Hồ Văn Đạt, ở 68/6 phường Tân Thới Hiệp, quận 12

Bà Nhàng và ông Yêm nhận đủ 20.560m2 đất từ năm 2001

Tại Thông báo số 28/TB-UB ngày 9/4/2004 của UBND TP Hồ chí Minh về việc giải quyết đơn tố cáo của ông Hồ Văn Đạt ngụ tại 68/6 phường Tân Thới Hiệp, qun 12, có nội dung:

UBND TP Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 55/PG-VI ngày 30/6/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đơn và đề nghị UBND TP xem xét, xử lý theo thẩm quyền, thông báo cho Văn phòng Chính phủ biết kết quả giải quyết về trường hợp đơn của ông Hồ Văn Đạt gửi Thủ tướng Chính phủ tố cáo UBND quận 12 chậm trễ trong việc giải quyết khiếu nại để bao che cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và may thêu Tân Tiến chiếm đoạt quyền sử dụng đất (QSDĐ) của ông Đạt đã mua của ông Lương Trọng Yêm từ năm 1992.

Qua nghiên cứu hồ sơ và xét báo cáo số 59/BC-TTr ngày 17 tháng 02 năm 2004 của Thanh tra TP, UBND TP. Hồ Chí Minh kết luận đối với nội dung tố cáo của Hồ Văn Đạt như sau:

Theo biên bản tiếp xúc ngày 30/9/2003 giữa Thanh tra TP. Hồ Chí Minh với ông Hồ Văn Đạt, ông Đạt trình bày không có khiếu nại mà chỉ tố cáo Chủ tịch UBND quận 12 (ông Lê Hoài Trung), Chánh Thanh tra Quận 12 (ông Nguyễn Văn Phúc), Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp (ông Võ Thanh Đạm) bao che cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và may thêu Tân Tiến, về việc không công nhận “giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất” ngày 11/6/1992 giữa ông Lương Trọng Yêm và ông Hồ Văn Đạt.

Phần đất nêu trong “Giấy chuyển quyền sử dụng đất” ngày 11/6/1992 giữa ông Lương Trọng Yêm và ông Hồ Văn Đạt có diện tích 20.560m2 thuộc số bản đồ 493 (7.760m2), 584 (6.160m2), 585 (6.640m2), tờ bản đồ số 2, xã Tân Thới Hiệp, nay thuộc phường Tân Thới Hiệp, quận 12, có nguồn gốc do ông Lương Văn Bân đứng bộ năm 1890. Sau khi ông Bân chết, phần đất này để lại cho con là Lương Trọng Đột sử dụng. Ông Đột chết, vợ ông Đột là bà Đặng Thị Nhàng (mẹ ông Lương Trọng Yêm) do tham gia Cách mạng, nên giao lại cho 5 người cháu (Lương Thị Tiện, Nguyễn Ảnh Nhỏ, Trần Văn Chiểu, Trần Văn Tỷ, Trần Văn Bên) sử dụng giữ gìn đất. Sau năm 1975, năm hộ này đưa đất vào tập đoàn và tập đoàn giao khoán lại cho 12 hộ xã viên sử dụng. Năm 1989, bà Nhàng có đơn đòi lại đất, UBND huyện Hóc Môn có Thông báo số 180/TB-UB ngày 18/12/1989, giải quyết công nhận cho 5 hộ được quyền sử dụng đất và 5 hộ phải trả hoa lợi cho bà Nhàng. Sau đó, 5 hộ này đã làm giấy trả lại toàn bộ 20.560m2 đất cho bà Nhàng và con là Lương Trọng Yêm toàn quyền sử dụng, có xác nhận ch ký của chính quyền địa phương ngày 18/12/1989. Nhưng trên thực tế, bà Nhàng chưa nhận được đất vì còn 12 hộ xã viên đang trực canh trên đất.

Sau đó, ông Lương Quốc Đông (là cháu, đại diện cho bà Đặng Thị Nhàng theo giấy ủy quyền ngày 15/5/1998 có chứng thực của UBND phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 đã thỏa thuận bồi thường hoa lợi xong cho 12 hộ xã viên vào các năm 1998, 1999, 2001.

Như vậy, căn cứ việc các năm 1998, 1999, 2001, ông Lương Quốc Đông thỏa thuận bồi thường hoa lợi xong cho 12 hộ xã viên, cho thấy đến năm 2001, bà Nhàng và ông Yêm đã nhận và quản lí sử dụng hợp pháp toàn bộ phần đất 20.560m2 do 5 hộ làm giấy trả lại nói trên.

“Quên” bồi thường cho ông Yêm?

Theo Thông báo số 28/TB-UB ngày 9/4/2004 của UBND TP. Hồ Chí Minh, có nội dung: “Do toàn bộ phần đất 20.560m2 nằm trong tổng diện tích đất 107.120m2 đã được UBND TP ký Quyết định số 4109/QĐ-UB ngày 8/10/2002 thu hồi và giao cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và may thêu Tân Tiến (Công ty tư nhân do 8 cổ đông sáng lập) để đầu tư khu nhà ở, nên Công ty đã thỏa thuận bồi thường cho bà Đặng Thị Nhàng (do ông Lương Quốc Đông đại diện) với số tiền 3.665.200.000 đồng, với giá 170.000đ/m2 (nhận ngày 9/4/2002)”.

Tuy nhiên, như đã nói trên, đến năm 2001, bà Nhàng và ông Yêm đã nhận và quản lí sử dụng hợp pháp toàn bộ phần đất 20.560m2 do 5 hộ làm giấy trả lại. Nhưng, ngày 8/10/2002, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4109/QĐ-UB thu hồi bộ phần đất 20.560m2 và giao cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và may thêu Tân Tiến, mà chỉ bồi thường cho một mình bà Nhàng. Điều này cho thấy rõ ràng là Quên” bồi thường cho ông Yêm?.

Và, cũng tại Thông báo số 28/TB-UB ngày 9/4/2004, UBND TP. Hồ Chí Minh cho rằng: “Đối với ông Lương Trọng Yêm (con bà Đặng Thị Nhàng), vào ngày 11/6/1992, ông Yêm đã lập “Giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất” chuyển nhượng toàn bộ diện tích 20.560m2 đất cho ông Hồ Văn Đạt. Việc chuyển nhượng này là sai pháp luật, vì ông Lương Trọng Yêm không có quyền sử dụng đất hợp pháp đối với phần đất 20.560m2, mặt khác giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ có xác nhận chữ ký nơi thường trú của ông Đạt tại phường 3, quận 3, mà không có xác nhận tại nơi có đất (phường Tân Thới Hiệp, quận 12) là không đảm bảo đầy đủ pháp lý. Vì vậy, việc UBND quận 12 ban hành các Văn bản số 941/CV-UB ngày 22/8/2001, số 767/CV-UB ngày 6/6/2003 trả lời cho ông Đạt với nội dung: Không có cơ sở giải quyết khiếu nại của ông Đạt yêu cầu ông Lương Trọng Yêm thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông và yêu cầu các bên nếu có phát sinh tranh chấp thì khởi kiện ra Tòa án nhân dân giải quyết, là đúng pháp luật về đất đai. Do đó, việc ông Hồ Văn Đạt tố cáo Chủ tịch UBND quận 12 (ông Lê Hoài Trung), Chánh Thanh tra quận 12 (ông Nguyên Văn Phúc), Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp (ông Võ Thanh Đạm) bao che cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và may thêu Tân Tiến về việc không công nhận “Giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất” ngày 11/9/1992 giữa ông Lương Trọng Yêm với ông Hồ Văn Đạt, là tố cáo không đúng”.

Thế nhưng, như đã nói trên, đến năm 2001, bà Nhàng và ông Yêm đã nhận và quản lí sử dụng hợp pháp toàn bộ phần đất 20.560m2 do 5 hộ làm giấy trả lại. Vậy sao lại cho rằng: Ông Lương Trọng Yêm không có quyền sử dụng đất hợp pháp đối với phần đất 20.560m2”? Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giải thích như thế nào về điều mâu thuẫn này?

Và yêu cầu Thanh tra UBND TP Hồ Chí Minh giải quyết

Bà Hồ Thị Năm, ngụ A29 khu phố 2, đường Nguyễn Văn Qúa, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP. Hồ Chí Minh, là người mua quyền sử dụng 20.560m2 đất tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12 cho ông Hồ văn Đạt đứng tên sử dụng. Sau một thời gian dài đi khiếu kiện đòi lại quyền sử dụng phần đất trên tại TP. Hồ Chí Minh không kết quả, bà Năm ra Hà Nội và được Văn phòng Chính phủ có Công văn chuyển UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét giải quyết.

Sau hơn 6 tháng, bà Năm nhận được Thông báo số 28/TB-UB ngày 9/4/2004 của UBND TP. Hồ Chí Minh, với kết luận cho rằng bà Năm tố cáo và khiếu nại sai. Nhưng trong thông báo này, có tình tiết bà Năm thắc mắc cần làm rõ: Giấy ủy quyền ngày 15/5/1998 của bà Nhàng cho ông Lương Quốc Đông (con ông Yêm) có chứng thực của UBND phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (hay phường Tân Thới Hiệp quận 12?

Đồng thời, để biết tại sao UBND TP. Hồ Chí Minh lại có Thông báo không công nhận sự việc tố cáo và khiếu nại, bà Năm có yêu cầu Thanh tra UBND TP. Hồ Chí Minh giải quyết cho bà Năm được nhận các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận ông Lương Quốc Đông bồi thường cho 12 hộ xã viên (do ông Đạt đang sử dụng), nên các hộ không còn sử dụng 20.560m2 đất từ năm 1989; Giấy nhận số tiền 3.665.200.000 (ba tỷ sáu trăm sáu mươi lăm triệu hai trăm ngàn đồng, nhận ngày 9/4/2002) do Công ty Cổ phần may thêu Tân Tiến giao cho ông Lương Quốc Đông; và Giấy xác nhận Công ty Cổ phần may thêu Tân Tiến có thêm chức năng xây dựng.

Xin nói rõ thêm về việc Văn phòng Chính phủ có Công văn chuyển đơn của bà Năm cho UBND TP Hồ Chí Minh xem xét giải quyết. Tại Văn bản số 2675/VPCP - V.I ngày 28/5/2004 về việc gỉải quyết đơn của bà HThị Năm và ông H Văn Đạt – TP. H Chí Minh của Văn phòng Chính phủ gửi: Thanh tra Chính phủ; UBND TP. Hồ Chí Minh, có nội dung: Bà Hồ Thị Năm, ngụ A29 khu phố 2, đường Nguyễn Văn Qúa, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP. Hồ Chí Minh, và ông Hồ Văn Đạt (trú tại 68/6 phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh) nhiều lần gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ khiếu tố với nội dung: Các cơ quan chức năng của TP Hồ Chí Minh đã tham mưu giải quyết tranh chấp 20.560m2 đất tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh không khách quan, vận dụng các tình tiết thực tế và pháp luật không thống nhất gây thiệt hại quyền lợi chính đáng của ông, bà (xin sao gửi kèm đơn). Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Nhà nước kiểm tra làm rõ; trên cơ sở kết quả kiểm tra, phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo giải quyết dứt điểm nội dung khiếu tố nêu trên phù hợp thực tế và pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Thanh tra Nhà nước và UBND TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện.

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh: Sao “quên” quyền lợi của ông Lương Trọng Yêm?

Văn bản số 2675/VPCP - V.I ngày 28/5/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc gỉải quyết đơn của bà HThị Năm và ông H Văn Đạt

Rõ ràng, tại Thông báo số 28/TB-UB ngày 9/4/2004, UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định năm 1989, 5 hộ làm giấy trả toàn bộ 20.560m2 đất cho bà Đặng Thị Nhàng và ông Lương Trọng Yêm toàn quyền sử dụng, có xác nhận chữ ký của chính quyền địa phương. Nhưng cũng tại thông báo này, UBND TP. Hồ Chí Minh lại kết luận ông Lương Trọng Yêm không có quyền sử dụng đất hợp pháp và “quên” việc bồi thường về thu hồi đất cho ông Yêm. Điều mâu thuẫn này đang là lí do để việc khiếu nại kéo dài.

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh: Sao “quên” quyền lợi của ông Lương Trọng Yêm?
Năm 1989, 5 hộ làm giấy trả toàn bộ 20.560m2 đất cho bà Đặng Thị Nhàng và ông Lương Trọng Yêm toàn quyền sử dụng, có xác nhận ch ký của chính quyền địa phương.
Nhóm PVPL

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Thân nhân và đồng đội mong mỏi ông Trần Văn Vui được công nhận liệt sĩ

Thân nhân và đồng đội mong mỏi ông Trần Văn Vui được công nhận liệt sĩ

Hơn 10 năm qua, gia đình ông Trần Văn Hùng, 60 tuổi, ở số 37 Trần Hưng Đạo, TP Rạch Giá, cùng Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đề nghị các cơ quan chức năng xem xét công nhận liệt sĩ cho ông Trần Văn Vui (anh trai ông Hùng) hi sinh tháng 12/1972...
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Chủ tịch UBND TP Lào Cai xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Chủ tịch UBND TP Lào Cai xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật

Ngày 27/4/2023, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai có Phiếu chuyển số: 216/VPUBND-NC về chuyển đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Xuân Tăng tới UBND TP Lào Cai xem xét giải quyết dứt điểm.
Bị đơn là người cao tuổi cho rằng Quyết định giám đốc thẩm có nhiều dấu hiệu bất cập

Bị đơn là người cao tuổi cho rằng Quyết định giám đốc thẩm có nhiều dấu hiệu bất cập

Ngày mới Online (Tạp chí Người cao tuổi) nhận đơn của người cao tuổi (các bị đơn: Ông Huỳnh Kim Đạt, sinh năm 1961 và bà Huỳnh Phụng, sinh năm 1967) phản ánh Quyết định giám đốc thẩm giải quyết về vụ án: “Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà” 40/1A Nguyễn Giản Thanh, phường 15, quận 10, TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu bất cập.
​​​​​​​Các nạn nhân kiến nghị thay đổi tội danh của bị cáo Nguyễn Thuận

​​​​​​​Các nạn nhân kiến nghị thay đổi tội danh của bị cáo Nguyễn Thuận

Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới online nhận đơn của nhiều người cao tuổi là nạn nhân của vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, do TAND tỉnh Đồng Nai ra quyết định xét xử đối với Nguyễn Thuận và các đồng phạm lúc 8 giờ ngày 20/4/2023. Tuy nhiên, trước ngày Tòa xét xử vụ án này, ông Đặng Phước Bình, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín, đã có đơn kiến nghị thay đổi tội danh của bị cáo Nguyễn Thuận thành tội tham ô tài sản được quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Nước từ hồ Yên Lập về Quảng Yên phải bảo đảm vệ sinh

Nước từ hồ Yên Lập về Quảng Yên phải bảo đảm vệ sinh

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của người dân, trong đó có nhiều NCT trên địa bàn thị xã Quảng Yên phản ánh về việc hệ thống kênh cấp 1 (kênh chính) cấp nước sinh hoạt từ hồ Yên Lập về thị xã Quảng Yên không bảo đảm vệ sinh, ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe Nhân dân...

Tin khác

Thông tin đính chính, xin lỗi

Ngày 23/5/2022, Tạp chí điện tử Người cao tuổi có đăng bài: “Những bất thường trong việc bồi thường đất lâm nghiệp ở xã Quảng Nghĩa” (Bài 1). Ngày 25/5/2022, đăng bài: “Những bất thường trong việc bồi thường đất lâm nghiệp ở xã Quảng Nghĩa” (Bài 2).

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí người cao tuổi nhận được đơn của bà Lê Thị Hà, sinh năm 1962, cư trú tại ấp Thuận Hòa xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh, gửi “Đơn kêu cứu khẩn cấp” đến Tạp chí Người cao tuổi, phản ánh: Di sản (quyền sử dụng đất) của ông Nguyễn Văn Phước, sinh năm 1963 (chồng bà Hà) đang bị xâm hại bởi hành vi có dấu hiệu làm trái pháp luật về thừa kế, từ việc lập “Hợp đồng đặt cọc” ngày 29/10/2022 về chuyển nhượng QSDĐ cho bà Võ Thị Mỹ Hương.

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của nhiều phụ huynh học sinh xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội phản ánh:

Nhiều cơ sở tái chế nhôm, nhựa hoạt động không phép, gây ô nhiễm nghiêm trọng

Nhiều cơ sở tái chế nhôm, nhựa hoạt động không phép, gây ô nhiễm nghiêm trọng
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn của nhiều người cao tuổi ở xã Vĩnh Lộc A phản ánh, nhiều cơ sở tái chế nhôm, nhựa không phép ở các ấp trong xã vô tư xả chất thải, rác thải ra môi trường tự nhiên, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân trong khu vực.

Đại gia Lê Ân tiếp tục phản ánh ông Nguyễn Thành Lâm chiếm đất xây nhà trên đất hợp pháp của VCSB

Đại gia Lê Ân tiếp tục phản ánh ông Nguyễn Thành Lâm chiếm đất xây nhà trên đất hợp pháp của VCSB
Cụ Lê Ân, đại diện Hội đồng thanh lý VCSB, tiếp tục phản ánh: Ông Nguyễn Thành Lâm có dấu hiệu xây dựng trái phép; khóa cửa không để lực lượng địa phương kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ; không hợp tác làm việc, xé biên bản trước sự chứng kiến của đoàn kiểm tra. Đây là cơ sở để UBND TP Vũng Tàu giao Công an TP Vũng Tàu xem xét, xử lý những hành vi có dấu hiệu chống đối người thi hành công vụ dưới đây.

Đại gia Lê Ân yêu cầu xử lý người hủy hoại tài sản mua trúng đấu giá của bà Lê Thị Thắm

Đại gia Lê Ân yêu cầu xử lý người hủy hoại tài sản mua trúng đấu giá của bà Lê Thị Thắm
Ông Lê Ân, ngụ 414/27 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đại diện Hội đồng thanh lý (HĐTL) VCSB vừa có “đơn yêu cầu UBND phường 12 xử lý theo quy định pháp luật” đối với ông Nguyễn Thành Lâm có hành vi thể hiện dấu hiệu hủy hoại tài sản hợp pháp của VCSB bán đấu giá thành công cho người mua là bà Lê Thị Thắm đang chờ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lô đất bị chiếm thuộc một phần thửa 5A, thửa 6 và 7 tại ven sông Cây Khế, phường 12, có 3 căn nhà cấp 4 trên đất.

​​​​​​​Có nhiều căn cứ để doanh nghiệp đề nghị giám đốc thẩm bản án

​​​​​​​Có nhiều căn cứ để doanh nghiệp đề nghị giám đốc thẩm bản án
Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thanh Hóa vừa quyết định cho thi hành bản án đối về tranh chấp hợp đồng thuê nhà giữa Công ty CP Thảo Trung với bà Mai Hương (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa).

Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam

Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam
Ngày 25/7/2022, tại văn phòng Hội đồng Thanh lý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vũng Tàu (VCSB), ở số 414/27 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các cổ đông sáng lập VCSB tổ chức cuộc họp bất thường, thống nhất kiến nghị thu hồi Văn bản 1998/BRI-TTGS ngày 20/7/2022 của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 1177/QĐ-NHNN ngày 5/7/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam.

Sao đẩy cụ bà 90 tuổi, có công với cách mạng ra khỏi căn nhà đã sinh sống suốt gần 60 năm?

Sao đẩy cụ bà 90 tuổi, có công với cách mạng ra khỏi căn nhà đã sinh sống suốt gần 60 năm?
Người có đơn kêu cứu là cụ Trần Thị Ngọc Thanh, sinh năm 1932, ngụ Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh. Cụ Thanh là người có công với cách mạng, được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất. Trước nguy cơ bị đẩy ra khỏi căn nhà đã sinh sống suốt gần 60 năm, cụ Thanh đề nghị xem xét lại Kháng nghị và Quyết định giám đốc thẩm có dấu hiệu oan khuất....

Tỉnh Kiên Giang: Sao chưa giải quyết dứt điểm việc thực hiện “Dự án Viện điều dưỡng và Trồng cây dược liệu kết hợp du lịch sinh thái”?

Tỉnh Kiên Giang: Sao chưa giải quyết dứt điểm việc thực hiện “Dự án Viện điều dưỡng và Trồng cây dược liệu kết hợp du lịch sinh thái”?
12,5 ha đất ở khu vực bãi Khem, phường An Thới, TP Phú Quốc đang được Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc (Công ty Xuân Phúc) do bà Giang Lệ Phương làm Giám đốc đã lập thủ tục xin UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện “Dự án Viện điều dưỡng và Trồng cây dược liệu kết hợp du lịch sinh thái” (Dự án). Tuy nhiên …

Có nhiều căn cứ để giám đốc thẩm vụ án trên

Có nhiều căn cứ để giám đốc thẩm vụ án trên
Nghị quyết số: 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về sử dụng đất Quốc phòng quy định: “5. Không được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; không được thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được tự ý chuyển mục đích sử dụng đất” (khoản 5, Điều 6). Tuy nhiên, khi xét xử tranh chấp liên quan đất Quốc phòng đưa vào hợp đồng khoán trắng cho các hộ dân (ông Bùi Đức Vân, ông Hoàng Lê Hân, ông Giang Minh Họa) trú tại thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cơ quan tố tụng ở tỉnh Lâm Đồng có quan điểm trái với quy định trên. Đây là cơ sở để cấp trên xem xét lại toàn bộ vụ án theo trình tự thủ tục giám đốc thẩm.

Bao giờ công trình xây dựng trái pháp luật trên đất nông nghiệp bị xử lý?

Bao giờ công trình xây dựng trái pháp luật trên đất nông nghiệp bị xử lý?
Sau khi Tạp chí Ngày mới online đưa tin “Xã Thượng Quân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương: Hàng loạt công trình trái phép xây dựng trên đất nông nghiệp” thì dư luận nơi đây tiếp tục dậy sóng. Họ bàn tán nhiều về nguyên nhân vì sao dự án sai phạm nghiêm trọng nhưng vẫn tồn tại? Phải chăng chính quyền sở tại đã cố tình làm ngơ suốt thời gian dài để chủ công trình sai phạm coi thường pháp luật?

Nhà thầu "vô tư" sử dụng gạch nung vào dự án đầu tư công(!?)

Nhà thầu "vô tư" sử dụng gạch nung vào dự án đầu tư công(!?)
Trong quá trình thi công dự án xây dựng mới trụ sở UBND xã Quỳnh Hưng, đơn vị thi công đã đã không tuân thủ các yêu cầu hồ sơ kỹ thuật thi công khi sử dụng gạch nung, trái với Thông tư 13 của Bộ Xây dựng. Đặc biệt, việc làm này không những không bị ngăn chặn mà còn được sự "đồng tình" của chủ đầu tư (!?)...

​​​​​​​Có căn cứ để khởi tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”

​​​​​​​Có căn cứ để khởi  tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”
Sau gần 4 năm quyết đi đến cùng vụ việc, bà Giáp Thị Dinh, một người cao tuổi, ở đường Bát Nàn, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức vô cùng phấn khởi khi nhận được Quyết định 612-09/QĐ-CSHS-Đ8 ngày 6/6/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Hồ Chí Minh “phục hồi việc giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm”. Trước đó, bà Dinh liên tục có đơn có đơn tố cáo vợ chồng ông Thân Thanh Giảng, bà Nguyễn Việt Hà chiếm giữ 9 tỉ đồng bằng thủ đoạn “hô biến” sổ đỏ. Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh hướng dẫn khởi kiện dân sự, nhưng bà Dinh quyết tố giác…

Hàng loạt công trình trái phép xây dựng trên đất nông nghiệp

Hàng loạt công trình trái phép xây dựng trên đất nông nghiệp
Thời gian gần đây, nhiều người cao tuổi trên địa bàn, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đang xôn xao về công trình xây dựng nghi là để kinh doanh dịch vụ du lịch trên đất công ích, đã tồn tại trong một thời gian dài vẫn chưa bị chính quyền xử lý.
Xem thêm
Đại gia Lê Ân khởi kiện VCB Việt Nam bán "chui" tài sản vắng chủ

Đại gia Lê Ân khởi kiện VCB Việt Nam bán "chui" tài sản vắng chủ

Cụ Lê Ân, đại diện pháp luật của Ngân hàng Thương mại cổ phần Vũng Tàu (VCSB) có Bản tường trình về Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB Việt Nam) – Chi nhánh Vũng Tàu “bán tài sản vắng chủ” (bán trụ sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Vũng Tàu (VCSB) trả góp, bán Chi nhánh Hà Nội, đóng cửa Phòng giao dịch TP. Hồ Chí Minh và bán toàn bộ tài sản nhà đất hợp pháp của VCSB), gây thiệt hại cho VCSB không tiếp tục hoạt động trở lại được), gửi TAND TP Vũng Tàu. Xung quanh việc này, phóng viên Tạp chí Người cao tuổi có cuộc trao đổi dưới đây với cụ Lê Ân.
78 người bị khởi tố từ vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy

78 người bị khởi tố từ vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy

Trước thành tích của Công an triệt phá, mở rộng và khởi tố 78 người từ vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách ma tuý, Thứ trưởng Bộ công an đã gửi Thư khen.
Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm 5 vụ án trong quý II/2023

Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm 5 vụ án trong quý II/2023

Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm 05 vụ án trong Quý II/2023. Đồng thời, khẩn trương kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm tron
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi tiếp tục nhận được đơn của ông Huỳnh Hiếu Bi, sinh năm 1955, cựu Bí thư Huyện uỷ Cầu Ngang, thường trú khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, kiến nghị Ủy ban Tư pháp Quốc hội xem xét, giải quyết đơn kêu oan.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi tiếp tục nhận được đơn của ông Phan Công Thái, sinh năm 1958, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thái Nguyên, ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận phản ánh về việc những kết luận, chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận chưa được giải quyết dứt điểm.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của các hộ dân (trong đó có nhiều người cao tuổi) sống tại Tòa nhà Sunrise City South, số 23, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh phản ánh, việc Ban Quản trị chung cư có dấu hiệu lạm quyền trong công tác quản trị tòa nhà, không minh bạch tài chính...
Khởi tố 3 đối tượng thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát

Khởi tố 3 đối tượng thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát; thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uy
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất do người chết để lại không có di chúc

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất do người chết để lại không có di chúc

Hồ sơ khai nhận di sản thừa kế gồm: Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng tử của con trai ông; Giấy tờ tùy thân của những người hưởng di sản; Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản…
Chia tài sản tặng, cho khi li hôn

Chia tài sản tặng, cho khi li hôn

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng...
Phiên bản di động