Phản hồi văn bản của UBND huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh: Báo đăng khách quan và tuân thủ pháp luật

Báo Người cao tuổi ngày 12/11/2019 đăng bài: “Thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh: Dự án không minh bạch cần hủy bỏ”. Ngày 27/12/2019, UBND huyện Hải Hà có Văn bản số 2106/UBND-VP cho rằng, tác giả chưa thu thập thông tin đầy đủ… dẫn đến việc đăng bài chưa đúng sự thật, ảnh hưởng đến tâm lí các hộ dân trong vùng dự án… Báo Người cao tuổi trích đăng nội dung Văn bản số 2106/UBND-VP, đồng thời trao đổi lại cho rõ…

Nội dung Văn bản số 2106/UBND-VP của UBND huyện Hải Hà

  1. Về nội dung phản ánh liên quan đến căn pháp lí thực hiện Dự án:

Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án khu dân cư phố Phan Đình Phùng, thị trấn Quảng Hà, UBND huyện đã triển khai đảm bảo các bước từ công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến thủ tục pháp lí triển khai dự án, cụ thể:

- Về quy hoạch: Dự án được UBND huyện Hải Hà phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 20/7/2009;

- Dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép UBND huyện Hải Hà nghiên cứu đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư phố Phan Đình Phùng, đáp ứng các yêu cầu chỉnh trang đô thị và nhu cầu về đất ở khu vực, tại Văn bản số 2341/UBND-XD5 ngày 16/4/2018 “V/v nghiên cứu đầu tư khu hạ tầng phố Phan Đình Phùng tại thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh”. Trên cơ sở đó, HĐND huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư khu dân cư phố Phan Đình Phùng, tại Quyết định số 88B/QĐ-HĐND ngày 5/9/2018 và UBND huyện Hải Hà đã phê duyệt Dự án tại Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 (trong đó chi phí GPMB sử dụng vốn ngân sách huyện, thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND huyện; phần hạ tầng và phần xây nhà thô sử dụng vốn ngoài ngân sách).

- Về kế hoạch sử dụng đất: Dự án nằm trong danh mục thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua tại Quyết định số 149/NQ-HĐND ngày 7/12/2018, đồng thời nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hải Hà, được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 22/4/2019.

- Về chủ trương đầu tư hạ tầng và xây thô các tuyến phố chính để chỉnh trang đô thị, tạo điểm nhấn kiến trúc đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 14/8/2019, theo phương thức đấu giá quyền sử dụng đất, để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng, xây thô nhà ở và ủy quyền cho UBND huyện Hải Hà xây dựng, phê duyệt phương án và thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án theo quy định.

Như vậy, bài viết có một số nội dung cho rằng: Dự án chưa được HĐND tỉnh chấp thuận đầu tư, dự án trái quy định của pháp luật… là không có cơ sở.

  1. Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với một số hộ dân:

Công tác thu hồi GPMB để thực hiện dự án được thực hiện đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục và công khai minh bạch: Từ việc tổ chức họp dân để thông báo thu hồi đất; kiểm kê đất đai, tài sản trên đất; lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; niêm yết công khai lấy ý kiến của dân; hoàn chỉnh, phê duyệt phương án; chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư… Toàn bộ đơn giá bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc dự án, đều được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn thi hành và Quyết định số 3000/2017/QĐ-UBND ngày 2/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh, về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Do đó, nội dung liên quan đến đơn giá bồi thường, hỗ trợ cho một số hộ dân trong bài viết là chưa đúng.

Qua xem xét toàn bộ bài viết nêu trên, UBND huyện Hải Hà nhận thấy: Trong quá trình thu thập thông tin, tác giả bài viết chưa cập nhật, thu thập một cách đầy đủ các văn bản, tài liệu pháp lí liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án; chưa gặp gỡ người có thẩm quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí… dẫn đến việc đăng bài phản ánh chưa đúng sự thật, ảnh hưởng tới tâm lí của các hộ dân trong vùng dự án, gây khó khăn cho chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác GPMB và thực hiện dự án. Việc chia sẻ những thông tin chưa đúng sự thật về dự án trên trang mạng xã hội, còn tác động xấu tới dư luận xã hội, tạo ra nhìn nhận không đúng về chủ trương của chính quyền địa phương, trong việc phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang nâng cấp đô thị thị trấn Quảng Hà từ loại V lên loại IV.

UBND huyện Quảng Hà đề nghị: gỡ bỏ hoặc đính chính lại nội dung bài viết của tác giả Trần Mỹ, phóng viên Trần Mỹ cần làm việc với UBND huyện Hải Hà để làm rõ những vấn đề liên quan.

phan hoi van ban cua ubnd huyen hai ha tinh quang ninh bao dang khach quan va tuan thu phap luat
Văn bản số 2106/UBND-VP ngày 27/11/2019 của UBND huyện Hải Hà

Ý kiến trao đổi của Báo Người cao tuổi

Báo Người cao tuổi khẳng định: bài viết kể trên phản ánh một cách khách quan, trung thực, không có gì sai. UBND huyện Hải Hà cho rằng, dự án được UBND tỉnh cho phép nghiên cứu đầu tư xây dựng hạ tầng, đáp ứng yêu cầu chỉnh trang đô thị và nhu cầu về đất ở… Như vậy, đây mới chỉ là chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư, không phải UBND tỉnh cho phép thực hiện dự án. HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư, nhưng lại bằng quyết định (Quyết định số 88B/QĐ-HĐND ngày 5/9/2018), mà không phải bằng Nghị quyết, là không đúng quy định của pháp luật. Việc UBND huyện phê duyệt dự án là không đúng thẩm quyền. Nếu UBND huyện cho rằng dự án được HĐND tỉnh chấp thuận, vậy chấp thuận tại văn bản nào, tại sao không công khai? Báo Người cao tuổi cho rằng, dự án này trái pháp luật là có căn cứ. UBND huyện còn thừa nhận, sẽ đấu giá quyền sử dụng đất, tức là sau khi dùng trên 95 tỉ đồng ngân sách để xây dựng hạ tầng xong, thì đấu giá quyền sử dụng đất. Như vậy, dự án này vừa sử dụng vốn ngân sách, vừa sử dụng vốn ngoài ngân sách, thì nó là loại dự án gì?

Trong bài viết trên, Báo Người cao tuổi còn nêu Điều 62 Luật Đất đai năm 2013, quy định về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trong các trường hợp: 1 - Thực hiện các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. 2 - Thực hiện các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư. 3 - Thực hiện các dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận… Tuy nhiên, nếu HĐND tỉnh chấp thuận đầu tư một dự án thu hồi đất của dân, để phân lô bán nền, thì đây là dự án trái pháp luật. Một dự án vừa sử dụng vốn ngân sách, vừa sử dụng vốn ngoài ngân sách, thì lại càng trái pháp luật. Theo sự phân công, nhà báo Trần Mỹ đã nhiều lần đến UBND huyện Hải Hà, nhưng không gặp được lãnh đạo hay người phát ngôn chính thức, nhưng hồ sơ thu thập đã đủ chứng minh đây là dự án trái pháp luật.

Báo Người cao tuổi rất mong UBND huyện Hải Hà bố trí buổi làm việc, đối thoại để làm rõ những vấn đề liên quan. Trong đó, nếu là dự án có yếu tố thu hồi đất để phân lô bán nền, phải xác định không phải là dự án vì mục đích công cộng, an ninh quốc phòng và lợi ích quốc gia, nên không thể áp dụng đơn giá do UBND tỉnh quy định, mà phải là giá thị trường trên cơ sở thỏa thuận giữa nhà đầu tư và người có đất bị thu hồi. Nhưng nếu là dự án thực hiện trái pháp luật, thì buộc phải hủy bỏ, trả lại đất cho dân. Có như vậy, mới lấy lại niềm tin của Nhân dân vào chính quyền địa phương.

Báo Người cao tuổi

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

vu trung dau gia tai san cua ba pham thi thu hien o huyen tay son binh dinh co quan chuc nang lam sai nguoi dan lanh du

Vụ trúng đấu giá tài sản của bà Phạm Thị Thu Hiền ở huyện Tây Sơn, Bình Định: Cơ quan chức năng làm sai, người dân "lãnh" đủ (!?)

Đó là câu chuyện hiếm gặp lại xảy ra đối với bà Phạm Thị Thu Hiền, ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, bà Hiền gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến Ngày mới Online phản ánh về việc, bà trúng đấu giá tài sản, nhưng đến nay, đã gần 8 năm, vẫn chưa được bàn giao tài sản. Sự việc đã gây bức xúc cho gia đình bà và dư luận địa phương...    
huyen muong la tinh son la vo co bi khoi to ve toi huy hoai rung

Huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Vô cớ bị khỏi tố về tội Hủy hoại rừng

Cụ Lèo Văn Inh (83 tuổi), dân tộc Thái, ở Bản Bủng, xã Mường Bú, huyện Mường La cho rằng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mường La khởi tố; Viện KSND huyện Mường La truy tố Lèo Văn Hồng (con cụ Inh) về tội "Hủy hoại rừng" là oan sai, không đúng người, đúng tội, trái các quy định pháp luật...
buon ho dak lak xay dung cau duong bang vat lieu co van de

Buôn Hồ, Đắk Lắk: Xây dựng cầu, đường bằng vật liệu có vấn đề.

Nhiều người cao tuổi ở phường An Lạc phản ánh: Cầu Buôn Trinh nối liền phường An Lạc và xã Cư Blang, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk được thi công bằng vật liệu bẩn, kém chất lượng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Họ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc để có biện pháp khắc phục, tránh hậu họa về sau...    
tinh gia lai hdnd tinh gia lai de nghi thi xa ayun pa lam ro sai pham o duong nguyen hue

Tỉnh Gia Lai: HĐND tỉnh Gia Lai đề nghị thị xã Ayun Pa làm rõ sai phạm ở đường Nguyễn Huệ

Ngày 22/9/2020, HĐND tỉnh Gia Lai có Văn bản số 71/PBT-HĐND do ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng kí để nghị Chủ tịch thị xã Ayun Pa làm rõ thông tin phản ánh của dân về Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Huệ thị xã Ayun Pa bị thay đổi vật liệu trong quá trình thi công.
hai phong nguoi dan bat binh ve vu an co y gay thuong tich co dau hieu oan sai

Hải Phòng: Người dân bất bình về vụ án Cố ý gây thương tích có dấu hiệu oan sai

Người dân cho rằng, vụ án Cố ý gây thương tích tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng có nhiều dấu hiệu oan sai. Khi điều tra viên, kiểm sát viên đã vi phạm tố tụng...Cáo trạng của Viện KSND quận Hồng Bàng đã đẩy người dân vô tội vào tù tội.

Tin khác

Quận Lê Chân, Hải Phòng: Cần làm rõ việc chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở tại phường Kênh Dương

quan le chan hai phong can lam ro viec chuyen doi dat nong nghiep thanh dat o tai phuong kenh duong
Từ đất nông nghiệp được hợp thức hóa thành đất ở, xây nhà cao tầng kiên cố bị người dân phát hiện và tố cáo. Vụ việc có nguy cơ bị "chìm xuồng" và rơi vào quên lãng vì hơn hai năm nay không thấy cơ quan chức năng TP Hải Phòng đưa ra kết luận, xử lý?    

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An không hiểu luật, hay cố tình không hiểu luật!?

cuc truong cuc thads tinh long an khong hieu luat hay co tinh khong hieu luat
Như đã phản ánh, anh Nguyễn Thanh Nhân khiếu nại Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 23/12/2019, do chấp hành viên Lê Anh Quý, thuộc Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Vĩnh Hưng kí ban hành, về cưỡng chế kê biên tài sản của anh là 3 thửa đất, mà anh đã nhận chuyển nhượng của vợ chồng anh Lê Tấn Thu, chị Lâm Thị Kim Hiền, nhằm buộc anh trả khoản nợ mà anh Thu, chị Hiền phải trả cho bà Mật. Chi cục trưởng THADS huyện Vĩnh Hưng ban hành quyết định giải quyết khiếu nại không đúng, trái pháp luật. Anh Nhân tiếp tục khiếu nại lên Cục THADS tỉnh Long An. Ngày 9/9/2020, Phó Cục trưởng Đặng Phan Thiết kí Quyết định số 19/QĐ-CTHADS, giải quyết khiếu nại của anh Nhân. Thế nhưng, việc áp dụng pháp luật cũng không đúng thực tế…

Cần làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng

can lam ro va xu ly nghiem hanh vi vi pham phap luat cua cac doi tuong
Bà Nguyễn Thị Luấn (tên gọi khác là Nguyễn Hoàng Lan), Giám đốc Công ty TNHH Gia Bảo (Công ty Gia Bảo), là người cao tuổi, trú tại tổ 9 phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông phản ánh, ông Trần Đức Nhuận và ông Trương Đình Nở thuê nhóm người đến lô cao su của bà để cạo mủ cao su, dựng nhà trái phép, nhằm chiến đất của bà và Công ty tại Lâm trường Đắk N’Tao…

Cần làm rõ việc đấu giá QSDĐ; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC

can lam ro viec dau gia qsdd lua chon nha dau tu thuc hien du an khu dan cu tan duc jsc
Dự án đã san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng trong phương án đấu giá không nêu rõ, loại hồ sơ doanh nghiệp tham gia đấu giá thiếu thuyết phục… là những điều cần làm rõ xoay quanh việc đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ), lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC.

Quảng Bình: Hiệu trưởng trường Mầm Non bị tố áp đặt các khoản thu đầu năm

quang binh hieu truong truong mam non bi to ap dat cac khoan thu dau nam
Quá bức xúc, phụ huynh có con em học ở Trường Mầm non số 1, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình đã làm đơn gửi đến chính quyền và các cấp tố cáo bà Đinh Thị Hiệu, Hiệu trưởng trường này lạm quyền, áp đặt các khoản thu đầu năm. Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Minh Hóa xác nhận có sự việc xảy ra và đang thành lập đoàn để xác minh kiểm tra làm rõ.

Cần phải xử lý nghiêm các hành vi ngang ngược, lộng hành

can phai xu ly nghiem cac hanh vi ngang nguoc long hanh
Khu vực dưới chân phía Đông núi Hòn Rồng, thuộc tổ dân phố Lộc An, phường Cam Lộc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa lâu nay vốn là rừng sản xuất; người dân sống và làm vườn an bình. Thế nhưng, từ cuối năm 2018 đến nay, tình hình ở đây diễn ra nhiều điều lộn xộn, tiềm ẩn những phức tạp khó lường…
Xem thêm
ha noi triet pha bang nhom tuoi teen dung dao cuop tai san

Hà Nội: Triệt phá băng nhóm tuổi teen dùng dao cướp tài sản

Công an huyện Thanh Oai phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội triệt phá ổ nhóm cướp manh động, sử dụng dao đe dọa, ...
khoi to 2 bac si truong trung cap y te ha giang toi gia mao trong cong tac

Khởi tố 2 bác sĩ Trường Trung cấp Y tế Hà Giang tội Giả mạo trong công tác

Liên quan đến vụ án Giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường Trung cấp Y tế tỉnh Hà Giang, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khởi ...
hai duong bat tam giam doi tuong lua chay che do chinh sach

Hải Dương: Bắt tạm giam đối tượng lừa “chạy” chế độ chính sách

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi ...
chung cu fresca riverside vua ban giao da xuong cap cu dan khoc rong

Chung cư Fresca Riverside: Vừa bàn giao đã xuống cấp, cư dân “khóc ròng”

Mới đưa vào sử dụng, chung cư Fresca Riverside tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đã bị đặt dấu hỏi về chất lượng công trình, ...
vu cong dan to cao truong cong an phuong 11 quan 6 tp ho chi minh can som lam ro giai quyet theo quy dinh cua luat to cao

Vụ công dân tố cáo Trưởng Công an phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh: Cần sớm làm rõ, giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo

Bà Thiều Thị Ánh Tuyết, 61 tuổi, ngụ số 100 đường 23, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh và người em ruột vừa có đơn kêu cứu, phản ...
ki an 13 nam doanh nhan tran tuan minh da tim thay cong li

Kì án 13 năm: Doanh nhân Trần Tuấn Minh đã tìm thấy công lí!

Ông Huang Pao Tzu, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) đã câu kết với một số cán bộ của các cơ quan tố tụng lạm quyền, để hình sự hóa ...
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể phải đi tù đến 5 năm
buon ho dak lak xay dung cau duong bang vat lieu co van de

Buôn Hồ, Đắk Lắk: Xây dựng cầu, đường bằng vật liệu có vấn đề.

Nhiều người cao tuổi ở phường An Lạc phản ánh: Cầu Buôn Trinh nối liền phường An Lạc và xã Cư Blang, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk được ...
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế
hanh vi nguoc dai ong ba cha me

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động