Phản hồi văn bản của UBND huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh: Báo đăng khách quan và tuân thủ pháp luật

Báo Người cao tuổi ngày 12/11/2019 đăng bài: “Thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh: Dự án không minh bạch cần hủy bỏ”. Ngày 27/12/2019, UBND huyện Hải Hà có Văn bản số 2106/UBND-VP cho rằng, tác giả chưa thu thập thông tin đầy đủ… dẫn đến việc đăng bài chưa đúng sự thật, ảnh hưởng đến tâm lí các hộ dân trong vùng dự án… Báo Người cao tuổi trích đăng nội dung Văn bản số 2106/UBND-VP, đồng thời trao đổi lại cho rõ…

Nội dung Văn bản số 2106/UBND-VP của UBND huyện Hải Hà

  1. Về nội dung phản ánh liên quan đến căn pháp lí thực hiện Dự án:

Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án khu dân cư phố Phan Đình Phùng, thị trấn Quảng Hà, UBND huyện đã triển khai đảm bảo các bước từ công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến thủ tục pháp lí triển khai dự án, cụ thể:

- Về quy hoạch: Dự án được UBND huyện Hải Hà phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 20/7/2009;

- Dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép UBND huyện Hải Hà nghiên cứu đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư phố Phan Đình Phùng, đáp ứng các yêu cầu chỉnh trang đô thị và nhu cầu về đất ở khu vực, tại Văn bản số 2341/UBND-XD5 ngày 16/4/2018 “V/v nghiên cứu đầu tư khu hạ tầng phố Phan Đình Phùng tại thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh”. Trên cơ sở đó, HĐND huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư khu dân cư phố Phan Đình Phùng, tại Quyết định số 88B/QĐ-HĐND ngày 5/9/2018 và UBND huyện Hải Hà đã phê duyệt Dự án tại Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 (trong đó chi phí GPMB sử dụng vốn ngân sách huyện, thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND huyện; phần hạ tầng và phần xây nhà thô sử dụng vốn ngoài ngân sách).

- Về kế hoạch sử dụng đất: Dự án nằm trong danh mục thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua tại Quyết định số 149/NQ-HĐND ngày 7/12/2018, đồng thời nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hải Hà, được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 22/4/2019.

- Về chủ trương đầu tư hạ tầng và xây thô các tuyến phố chính để chỉnh trang đô thị, tạo điểm nhấn kiến trúc đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 14/8/2019, theo phương thức đấu giá quyền sử dụng đất, để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng, xây thô nhà ở và ủy quyền cho UBND huyện Hải Hà xây dựng, phê duyệt phương án và thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án theo quy định.

Như vậy, bài viết có một số nội dung cho rằng: Dự án chưa được HĐND tỉnh chấp thuận đầu tư, dự án trái quy định của pháp luật… là không có cơ sở.

  1. Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với một số hộ dân:

Công tác thu hồi GPMB để thực hiện dự án được thực hiện đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục và công khai minh bạch: Từ việc tổ chức họp dân để thông báo thu hồi đất; kiểm kê đất đai, tài sản trên đất; lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; niêm yết công khai lấy ý kiến của dân; hoàn chỉnh, phê duyệt phương án; chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư… Toàn bộ đơn giá bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc dự án, đều được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn thi hành và Quyết định số 3000/2017/QĐ-UBND ngày 2/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh, về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Do đó, nội dung liên quan đến đơn giá bồi thường, hỗ trợ cho một số hộ dân trong bài viết là chưa đúng.

Qua xem xét toàn bộ bài viết nêu trên, UBND huyện Hải Hà nhận thấy: Trong quá trình thu thập thông tin, tác giả bài viết chưa cập nhật, thu thập một cách đầy đủ các văn bản, tài liệu pháp lí liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án; chưa gặp gỡ người có thẩm quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí… dẫn đến việc đăng bài phản ánh chưa đúng sự thật, ảnh hưởng tới tâm lí của các hộ dân trong vùng dự án, gây khó khăn cho chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác GPMB và thực hiện dự án. Việc chia sẻ những thông tin chưa đúng sự thật về dự án trên trang mạng xã hội, còn tác động xấu tới dư luận xã hội, tạo ra nhìn nhận không đúng về chủ trương của chính quyền địa phương, trong việc phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang nâng cấp đô thị thị trấn Quảng Hà từ loại V lên loại IV.

UBND huyện Quảng Hà đề nghị: gỡ bỏ hoặc đính chính lại nội dung bài viết của tác giả Trần Mỹ, phóng viên Trần Mỹ cần làm việc với UBND huyện Hải Hà để làm rõ những vấn đề liên quan.

phan hoi van ban cua ubnd huyen hai ha tinh quang ninh bao dang khach quan va tuan thu phap luat
Văn bản số 2106/UBND-VP ngày 27/11/2019 của UBND huyện Hải Hà

Ý kiến trao đổi của Báo Người cao tuổi

Báo Người cao tuổi khẳng định: bài viết kể trên phản ánh một cách khách quan, trung thực, không có gì sai. UBND huyện Hải Hà cho rằng, dự án được UBND tỉnh cho phép nghiên cứu đầu tư xây dựng hạ tầng, đáp ứng yêu cầu chỉnh trang đô thị và nhu cầu về đất ở… Như vậy, đây mới chỉ là chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư, không phải UBND tỉnh cho phép thực hiện dự án. HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư, nhưng lại bằng quyết định (Quyết định số 88B/QĐ-HĐND ngày 5/9/2018), mà không phải bằng Nghị quyết, là không đúng quy định của pháp luật. Việc UBND huyện phê duyệt dự án là không đúng thẩm quyền. Nếu UBND huyện cho rằng dự án được HĐND tỉnh chấp thuận, vậy chấp thuận tại văn bản nào, tại sao không công khai? Báo Người cao tuổi cho rằng, dự án này trái pháp luật là có căn cứ. UBND huyện còn thừa nhận, sẽ đấu giá quyền sử dụng đất, tức là sau khi dùng trên 95 tỉ đồng ngân sách để xây dựng hạ tầng xong, thì đấu giá quyền sử dụng đất. Như vậy, dự án này vừa sử dụng vốn ngân sách, vừa sử dụng vốn ngoài ngân sách, thì nó là loại dự án gì?

Trong bài viết trên, Báo Người cao tuổi còn nêu Điều 62 Luật Đất đai năm 2013, quy định về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trong các trường hợp: 1 - Thực hiện các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. 2 - Thực hiện các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư. 3 - Thực hiện các dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận… Tuy nhiên, nếu HĐND tỉnh chấp thuận đầu tư một dự án thu hồi đất của dân, để phân lô bán nền, thì đây là dự án trái pháp luật. Một dự án vừa sử dụng vốn ngân sách, vừa sử dụng vốn ngoài ngân sách, thì lại càng trái pháp luật. Theo sự phân công, nhà báo Trần Mỹ đã nhiều lần đến UBND huyện Hải Hà, nhưng không gặp được lãnh đạo hay người phát ngôn chính thức, nhưng hồ sơ thu thập đã đủ chứng minh đây là dự án trái pháp luật.

Báo Người cao tuổi rất mong UBND huyện Hải Hà bố trí buổi làm việc, đối thoại để làm rõ những vấn đề liên quan. Trong đó, nếu là dự án có yếu tố thu hồi đất để phân lô bán nền, phải xác định không phải là dự án vì mục đích công cộng, an ninh quốc phòng và lợi ích quốc gia, nên không thể áp dụng đơn giá do UBND tỉnh quy định, mà phải là giá thị trường trên cơ sở thỏa thuận giữa nhà đầu tư và người có đất bị thu hồi. Nhưng nếu là dự án thực hiện trái pháp luật, thì buộc phải hủy bỏ, trả lại đất cho dân. Có như vậy, mới lấy lại niềm tin của Nhân dân vào chính quyền địa phương.

Báo Người cao tuổi

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

hai phong nguoi phu nu mu chu gian nan trong hanh trinh lam lai so ho khau

Hải Phòng: Người phụ nữ mù chữ gian nan trong hành trình làm lại sổ hộ khẩu

Đã có sổ hộ khẩu từ mấy chục năm, nhưng hơn 2 tháng nay, bà Thủy vẫn khó khăn trong quá trình làm Căn cước công dân. Nguyên nhân được cho là thửa đất của gia đình bà Thủy nằm trong dự án thu hồi, để khỏi phải đền bù đất nên việc làm Căn cước công dân bị gây "khó dễ"...    
phot lo de nghi cua vien ksnd tand ben tre co gang giup mot cong dan thang kien

Phớt lờ đề nghị của Viện KSND, TAND Bến Tre “cố gắng” giúp một công dân thắng kiện (!)

“Đề nghị hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 85/2019/DS-ST ngày 14/12/2019 của TAND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, chuyển hồ sơ về cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết theo thủ tục sơ thẩm” – Đề nghị này của Viện KSND tỉnh Bến Tre đã không được TAND tỉnh chấp nhận. Và không chỉ vậy ...
tp tuy hoa tinh phu yen co dau hieu nai co de tuoc doat quyen duoc den bu dat thu hoi lam du an

TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: Có dấu hiệu nại cớ để “tước đoạt” quyền được đền bù đất thu hồi làm dự án!

Pháp luật quy định, việc thay đổi mục đích sử dụng đất phải bằng quyết định hành chính hoặc bằng việc đăng ký đất đai. Tuy nhiên, việc thay đổi mục đích sử dụng đất của gia đình bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1956, ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa lại chỉ được bằng một biên bản cuộc họp. Đây là dấu hiệu “tước đoạt” quyền được đền bù khi thu hồi đất của gia đình bà Liên!    
tu y cam moc phan lo vao dat cua dan gay kho khan trong viec cap so do

Tự ý cắm mốc phân lô vào đất của dân, gây khó khăn trong việc cấp sổ đỏ

Đất khai hoang từ năm 1990, sau đó khai hoang thêm đất xung quanh để trồng cây. Năm 2005, Nhà nước thu hồi gần 1,8ha đất, trong đó có toàn bộ diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), để làm khu tái định cư, diện tích còn lại gia đình vẫn sử dụng. Bỗng dưng có người ra tranh chấp, gia đình mới biết chính quyền đã cấp sổ đỏ cho người khác. Gia đình khởi kiện hành chính, hai cấp Tòa đều xử cho gia đình thắng kiện. Thế nhưng, khi đi làm thủ tục cấp sổ đỏ, thì lại tòi ra bản đồ vẽ trùm lên diện tích đất chưa bị thu hồi này, đồng thời đó là cái cớ để chính quyền gây khó, không cấp sổ đỏ cho gia đình…
bat an khi quyet dinh khang nghi yeu cau phai lay loi khai cua nguoi lam chung da qua doi hon 20 nam truoc

Bất an khi Quyết định kháng nghị yêu cầu phải lấy lời khai của người làm chứng đã qua đời hơn 20 năm trước

Cuộc sống của gia đình bà Nhựt, ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh trở nên bất an khi việc mua bán đất đã được bản án phúc thẩm chấp nhận và có hiệu lực pháp luật lại bị kháng nghị, vì phải lấy lời khai của một người đã chết hơn 20 năm…    

Tin khác

Bình Dương: Cận cảnh dự án Parkview Apartment

binh duong can canh du an parkview apartment
Dự án Chung cư Hoà Bình được Công ty CP Bất động sản Unihomes đưa ra thị trường để kinh doanh có dấu hiệu chưa đủ điều kiện pháp lí, lập lờ chủ đầu tư, với tên thương mại Parkview Apartment.

Viết tiếp việc ông Nguyễn Văn Nhiều xin UBND tỉnh Long An được chuyển mục đích sử dụng đất: Các bên liên quan cùng đồng thuận giải quyết!

viet tiep viec ong nguyen van nhieu xin ubnd tinh long an duoc chuyen muc dich su dung dat cac ben lien quan cung dong thuan giai quyet
Về giải quyết thanh toán nợ vay; Tòa án hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương cho ông Nguyễn Văn Nhiều được chuyển mục đích sử dụng đất thửa số 4384, diện tích 3.906,2m2 từ đất sản xuất kinh doanh (SKC) sang đất ở (ODT) và phục hồi chứng chỉ quy hoạch số 2072/UBND-CCGH ngày 03/8/2018 do UBND TP Tân An cấp cho ông Nhiều, giờ đã có hướng giải quyết nhờ các bên liên quan đồng thuận cùng UBND tỉnh Long An…

Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu làm trái về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

huyen long thanh tinh dong nai nhieu dau hieu lam trai ve kiem tra quyet toan thue va xu ly vi pham ve thue
Ông Nguyễn Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV DV Bảo vệ Sài Gòn - Long Hải (sau đây gọi là: Công ty), địa chỉ số 2, tổ 1, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, có đơn gửi Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và cơ quan ngôn luận, phản ánh ông Lê Văn Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Long Thành và ông Đặng Thành Ngọc, Trưởng đoàn kiểm tra quyết toán thuế, Chi cục Thuế Long Thành làm trái quy định về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

Thẩm phán và chấp hành viên bị tố giác hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp

tham phan va chap hanh vien bi to giac hanh vi xam pham hoat dong tu phap
Tạp chí Người cao tuổi số 74 (2708) ngày 11/7/2020 và số 75 (2709) ngày 14/7/2020, đăng bài: “Chuyện lạ ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An: Lấy tài sản của người này để gán nợ cho người khác”, phản ánh việc anh Nguyễn Thanh Nhân bị lấy tài sản đã mua, để bảo đảm khoản nợ khác cho người bán. Sau khi bài báo phát hành, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An có giấy mời anh Nhân, nhằm giải quyết khiếu nại của anh. Thế nhưng, khi anh Nhân trình thủ tục mời luật sư, thì lãnh đạo Cục THADS tỉnh không chấp nhận. Ở một diễn biến liên quan, anh Nguyễn Thanh Nhân có Đơn tố giác tội phạm, theo đó tố bà Phạm Thị The, thẩm phán TAND huyện Vĩnh Hưng; ông Lê Anh Quý, chấp hành viên và ông Nguyễn Xuân Hải, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Vĩnh Hưng, về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp…

Khiếu nại của ông Phùng Thế Quang ở Cam Bình, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa: Đến bao giờ mới được giải quyết?

khieu nai cua ong phung the quang o cam binh tp cam ranh tinh khanh hoa den bao gio moi duoc giai quyet
Thông báo số 1582/TB-V4 ngày 4/8/2017, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân về giải quyết đơn của ông Phùng Thế Quang (chồng bà Chàm), Nguyễn Văn Quang và bà Nguyễn Thị Chàm, cho biết: Phần đất C570 đang sử dụng, Vùng 4 sẽ hỗ trợ 100 triệu đồng; Phần đất còn lại thẩm quyền giải quyết thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, gia đình ông Quang, bà Chàm chờ đợi 3 năm nay nhưng cả Vùng 4 và UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa giải quyết?...

Viết tiếp vụ công trình trái phép TP Vũng Tàu ngang nhiên tồn tại: Nhiều dấu hiệu “bảo kê”, bao che sai phạm chưa xử lí triệt để!

viet tiep vu cong trinh trai phep tp vung tau ngang nhien ton tai nhieu dau hieu bao ke bao che sai pham chua xu li triet de
Báo điện tử Ngày mới online ngày 31/1/2020 đăng bài: “TP Vũng Tàu: Hàng chục căn nhà trái phép ngang nhiên tồn tại đang thách thức chính quyền và pháp luật ?!”, phản ánh Công ty TNHH Việt Trung 1, địa chỉ số 222, đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP Vũng Tàu xây dựng hàng chục căn nhà kiên cố trái phép; có quyết định xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ, nhưng chính quyền tìm hết lý do này đến lý do khác để doanh nghiệp thực hiện cầm chừng và tìm cách xin tồn tại.
Xem thêm
quang binh khoi to bi can vu tai nan lat xe du lich lam 15 nguoi chet

Quảng Bình: Khởi tố bị can vụ tai nạn lật xe du lịch làm 15 người chết

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi ...
25 nam tu cho 6 doi tuong dua nguoi trung quoc nhap canh trai phep vao viet nam

25 năm tù cho 6 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 4/8, TAND tỉnh Quảng Ninh tiến hành xét xử lưu động vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" tại Nhà văn hóa xã Bắc Sơn (TP. ...
truy to pho giam doc lam gia hon chuc nghin bo trang phuc phong covid 19

Truy tố Phó Giám đốc làm giả hơn chục nghìn bộ trang phục phòng COVID-19

Ngày 3/8, Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn thành cáo trạng truy tố Phó Giám đốc Công ty Đức Anh và 3 đồng phạm liên quan vụ làm giả ...
phot lo de nghi cua vien ksnd tand ben tre co gang giup mot cong dan thang kien

Phớt lờ đề nghị của Viện KSND, TAND Bến Tre “cố gắng” giúp một công dân thắng kiện (!)

“Đề nghị hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 85/2019/DS-ST ngày 14/12/2019 của TAND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, chuyển hồ sơ về cho Tòa án ...
tp tuy hoa tinh phu yen co dau hieu nai co de tuoc doat quyen duoc den bu dat thu hoi lam du an

TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: Có dấu hiệu nại cớ để “tước đoạt” quyền được đền bù đất thu hồi làm dự án!

Pháp luật quy định thay đổi mục đích sử dụng đất phải bằng quyết định hành chính hoặc bằng việc đăng ký đất đai.
binh duong can canh du an parkview apartment

Bình Dương: Cận cảnh dự án Parkview Apartment

Dự án Chung cư Hoà Bình được Công ty CP Bất động sản Unihomes đưa ra thị trường để kinh doanh có dấu hiệu chưa đủ điều kiện pháp lí, ...
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về bình đẳng giới và quyền của người cao tuổi

Xử phạt hành vi sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ nhằm cản trở việc giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Từ chối tuyển sinh vì lí do mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ bị xử phạt thế nào?
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Xử phạt hành vi đe dọa nhằm cản trở sáng tác, phê bình văn học
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động