Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!

Lối đi tập thể tại lầu 2 nhà số 32 Mạc Cửu, phường 13, quận 5, không thuộc quyền sở hữu của nhà số 2C đường Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5. Việc chủ nhà số 2C sử dụng lối đi chung này, phát sinh tranh chấp. Theo Luật Nhà ở, cơ quan quản lý nhà ở chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện quản lý lối đi này. Nhưng việc giải quyết tranh chấp để chủ nhà số 2C đường Trịnh Hoài Đức trả lại lối đi chung, đến nay đã 5 năm chưa dứt điểm, thể hiện ở các lý do sau đây.
Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!

Văn bản số 64/BTCD, ngày 28 tháng 3 năm 2018, của Ban Tiếp công dân quận 5 gửi Thanh tra quận 5, cho thấy đến nay chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận 5 chưa được thực hiện

Dấu hiệu làm trái nghị định thi hành Luật Nhà ở!

Ngày 22/9/2017, UBND quận 5 có Văn bản số 1229/UBND-TNMT, về giải quyết đơn của bà Ngô Thị Thanh Nhàn và bà Ngô Thị Thanh Nga. UBND trả lời như sau:

Phần diện tích đề nghị xem xét lại (lối đi tập thể tại Lầu 2) không thuộc quyền sở hữu theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nhàn và bà Nga và cũng không thuộc quyền sở hữu theo Giấy chứng nhận của nhà số 2C đường Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5 (không thể hiện trên nội dung bản vẽ chủ quyền). Tuy nhiên, hiện trạng đang được nhà số 2C sử dụng.

Theo kết cấu thực tế thì phần diện tích mà 2 bà đề nghị xem xét lại (lối đi tập thể tại Lầu 2) nằm trong kết cấu của nhà số 32 Mạc Cửu, phường 13, quận 5.

Căn cứ Khoản 2, Điều 177, Luật Nhà ở năm 2014, có ghi “Tranh chấp về quyển sở hữu, quyền sử dụng nhà ở thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân, tranh chấp liên quan đến hợp đồng về nhà ở, hợp đồng quản lý vận hành nhà chung cư do Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật. Trường hợp này, do các bên đều đã có giấy chủ quyền nhà, do đó UBND quận 5 đề nghị 2 bà liên hệ Tòa án nhân dân để được giải quyết theo đúng thẩm quyền quy định.

Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!

Văn bản số 1229/UBND-TNMT ngày 22/9/2017 của UBND quận 5

Ngày 11/12/2017, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 5, có Văn bản số 1229/TNMT, gửi bà Ngô Thị Thanh Nhàn, bà Ngô Thị Thanh Nga. Theo đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 5 nhận được Phiếu chuyển số 180/PC-BTCD ngày 13/10/2017 của Ban Tiếp Công dân quận 5 về việc đề nghị xem xét lại Công văn số 1229/UBND-TNMT ngày 22/9/2017 của UBND quận 5 về việc giải quyết đơn của bà Nhàn và bà Nga. Qua kiểm tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 5 trả lời như sau:

Nhà, đất số 32 đường Mạc Cửu, phường 13, quận 5 và số 2C đường Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nhà số 32 Mạc Cửu nhiều chủ sở hữu).

Do vậy, việc UBND quận 5 đề nghị 2 bà liên hệ Toà án nhân dân để được giải quyết theo Khoản 2, Điều 177, Luật Nhà ở năm 2014 là đúng quy định. Phòng Tài nguyên và Môi trường phúc đáp cho 2 bà được rõ.

Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!

Văn bản số 1229/TNMT ngày 11/12/2017 của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 5

Tuy nhiên, căn cứ Nghị định số: 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2015, tại khoản 4, Điều 71: “4. Đối với phần diện tích nhà thuộc sử dụng chung mà chủ sở hữu nhà ở không mua thì cơ quan quản lý nhà ở chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện quản lý theo quy định của Nghị định này, pháp luật về nhà ở và pháp luật về đất đai”.

Căn cứ quy định trên đây, cho thấy phần diện tích nhà thuộc sử dụng chung của nhà số 32 Mạc Cửu, phường 13, quận 5, là thuộc quyền quản lí của cơ quan quản lý nhà ở và UBND quận 5. Việc chủ nhà số 2C Mạc Cửu, tự ý sử dụng phần diện tích nhà thuộc sử dụng chung này là thể hiện có tranh chấp với UBND quận 5! Sao lại hướng dẫn bà Nhàn và bà Nga liên hệ Toà án nhân dân để được giải quyết tranh chấp?

“Quên” chỉ đạo của chủ tịch quận!

Ban Tiếp công dân quận 5 có văn bản số 64/BTCD, ngày 28/3/2018 “về giải quyết đơn bà Ngô Thị Thanh Nhàn và bà Ngô Thị Thanh Nga”, gửi: Thanh tra quận 5, có nội dung:

“Đơn ghi tiêu đề khiếu nại (lần 3) đề ngày 11 tháng 3 năm 2018 của bà Ngô Thị Thanh Nhàn và bà Ngô Thị Thanh Nga, địa chỉ 32 Lầu 1,2,3 Mạc Cửu, phường 13 quận 5, có nội dung không đồng ý Công văn số 1229/UBND- TNMT ngày 22/9/2017 của UBND quận 5 về trả lời đơn của các Bà liên quan diện tích lối đi tại nhà tập thể số 32 Mạc Cửu (Lầu 1,2,3) Phường 13 quận 5. Ngày 22/3/2018, Ban Tiếp công dân Quận 5 đã có báo cáo tóm tắt vụ việc trình Thường trực UBND quận 5. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Quốc Huy, Chủ tịch UBND quận 5, Ban Tiếp công dân chuyển trường hợp trên đến Thanh tra quận 5 để tham mưu, đề xuất giải quyết”.

Như vậy, nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận 5 trên đây, thể hiện làm đúng tinh thần nội dung quy định tại khoản 4, Điều 71 Nghị định số: 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, nói trên. Nhưng đến nay đã tròn 3 năm (28/3/2018 - 28/3/2021), chỉ đạo này vẫn chưa được thực hiện. Bà Nhàn và bà Nga đã buộc phải nhiều lần liên hệ, yêu cầu, nhưng Chủ tịch UBND quận 5 cũng chưa giải quyết! Chẳng lẽ chỉ đạo của chủ tịch quận đã cố tình bị bỏ “quên”?

Và dấu hiệu bao che làm trái Luật Nhà ở!

Ngoài sự việc trên đây, trong đơn gửi Tạp chí Người cao tuổi, bà Nhàn còn phản ánh thêm sự việc: “Tôi là chủ hộ nhà lầu 1 (phía sau) số 32L1 đường Mạc Cửu, phường 13, quận 5. Nhà tôi có phần gác lửng sàn gỗ, đã có quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất do UBND Quận 5 cấp ngày 23/8/2011. Nhà tầng trệt số 31 đường Vạn Kiếp, phường 13, quận 5 đã tự ý lấn chiếm và sử dụng phần gác lửng sàn gỗ thuộc diện tích riêng của chúng tôi; gỡ bỏ diện tích sàn gỗ này, trong lúc chúng tôi đi vắng. Việc chủ nhà tầng trệt số 31 đường Vạn Kiếp, phường 13, quận 5, đã tự ý gỡ bỏ diện tích sàn gỗ của tôi, đã thể hiện rõ ràng có vi phạm pháp luật; là cơ sở để chúng tôi kính mong được UBND quận 5 xem xét, giải quyết”.

Nghị định số: 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2015, tại khoản 5, Điều 35. Các hành vi nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư: “5. Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư; tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần diện tích không phải để ở trong nhà chung cư có mục đích hỗn hợp so với thiết kế đã được phê duyệt hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận”. Theo quy đỉnh này, cho thấy nội dung phản ánh trên đây của bà Nhàn là có cơ sở. Tuy nhiên không biết tại sao đơn của bà Nhàn đang bị cơ quan quản lý nhà ở và UBND quận 5 “ngâm” không giải quyết? Đây dấu hiệu bao che làm trái Luật Nhà ở!

Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!
Phần gác lửng sàn gỗ, thuộc quyền sở hữu do UBND quận 5 cp ngày 23/8/2011 cho bà đã bị chủ nhà tầng trệt số 31 đường Vạn Kiếp, phường 13, quận 5 tự ý lấn chiếm, gỡ bỏ diện tích sàn gỗ.
Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

​​​Để bản án khách quan, đúng pháp luật, Tòa án cần mời các nhân chứng biết rõ vụ việc

​​​Để bản án khách quan, đúng pháp luật, Tòa án cần mời các nhân chứng biết rõ vụ việc

Ngày 3/08/2021, Tạp chí Người cao tuổi đăng bài viết “Vụ tranh chấp quyền sử dụng đất ở xã Phú Hữu, huyện Tân Phú, tỉnh An Giang: Cần một bản án khách quan, đúng pháp luật!”(https://ngaymoionline.com.vn/can-mot-ban-an-khach-quan-dung-phap-luat-26055.html), phản ánh: Ông Huỳnh Ngọc Hòa thuộc hộ nghèo, được cấp nền đất để cất nhà ở, nhưng có dấu hiệu bị vợ chồng ông Sách, bà Hậu chiếm đoạt.
Cần làm rõ việc thu tiền của cán bộ, công chức, viên chức để “chạy” chế độ bãi ngang

Cần làm rõ việc thu tiền của cán bộ, công chức, viên chức để “chạy” chế độ bãi ngang

Nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã và đang công tác xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn phản ánh: Lấy lý do để được hưởng chế độ bãi ngang, xã phải chạy hết rất nhiều tiền, nên năm 2013, lãnh đạo xã Nghi Sơn đã họp và thu của mỗi cán bộ công chức, viên chức một khoản tiền tương đương một tháng lương. Việc làm trên đã gây bức xúc cho cán bộ, công chức, viên chức nhiều năm qua.
Việc xét xử ở TAND TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: ​​​​​​​Sao để “quýt” làm, “cam” chịu?

Việc xét xử ở TAND TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: ​​​​​​​Sao để “quýt” làm, “cam” chịu?

Tòa án nhận định “Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Cao Lãnh có sai sót nhưng các đương sự không có yêu cầu xem xét trách nhiệm của Chi cục THADS TP Cao Lãnh hoặc chấp hành viên, nên Hội đồng xét xử không xem xét”. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án thể hiện nhiều sai sót của Chi cục THADS TP Cao Lãnh trong việc kê biên tài sản gây nhiều hậu quả tranh chấp pháp lí; và gây thiệt hại cho người mua tài sản thế chấp. Điều này chẳng khác gì “quýt” làm, “cam” chịu!
UBND Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Bị kiện vì cấp sổ đỏ không ghi ngày tháng

UBND Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Bị kiện vì cấp sổ đỏ không ghi ngày tháng

Bà Nguyễn Thị Ánh, ở xã Tân Phước, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, bổng dưng trở thành người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án hành chính, chỉ vì UBND huyện Nhơn Trạch cấp giấy chứng nhận, công nhận hơn trăm ngàn mét vuông đất nông nghiệp cho bà Nguyễn Thị Thuỳ Dung không ghi ngày tháng, làm liên lụy đến bà trong nhiều năm qua.
Đại gia Lê Ân kêu cứu khẩn cấp lần thứ 18, vì UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hai lần thua kiện, nhưng không chịu thi hành án (?!)

Đại gia Lê Ân kêu cứu khẩn cấp lần thứ 18, vì UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hai lần thua kiện, nhưng không chịu thi hành án (?!)

Điều 7, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án: “1. Tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án; chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp về việc để xảy ra chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án tại cơ quan, tổ chức do mình là người đứng đầu”. Tuy nhiên, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT) coi quy định này là ngoại lệ, để không chịu thi hành 2 bản án đã có hiệu lực pháp luật. Tại sao vậy?

Tin khác

Kỳ án có dấu hiệu oan sai ở tỉnh Đắk Nông: Cựu giám đốc từ nguyên đơn thành bị cáo (!?)

Kỳ án có dấu hiệu oan sai ở tỉnh Đắk Nông: Cựu giám đốc từ nguyên đơn thành bị cáo (!?)
Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông (Công ty CPĐN) bị Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Hương Trang nợ tiền không trả, buộc ông Hồ Văn Sơn (60 tuổi), Giám đốc Công ty khởi kiện và thắng kiện. Bản án dân sự đang được thi hành thì ông Sơn và ông Nguyễn Tiến Ly, kế toán trưởng Công ty CPĐN bất ngờ bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố, tạm giam gần một tháng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, sau đổi sang tội “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”. Vụ án kéo dài gần 7 năm, với hàng loạt phiên toà sơ thẩm, phúc thẩm cùng mức án “nhảy múa”, khiến cựu Giám đốc từ nguyên đơn thành bị cáo, liên tục kêu oan …

Vì sao công trình xây dựng sai mục đích sử dụng đất vẫn ngang nhiên tồn tại?

Vì sao công trình xây dựng sai mục đích sử dụng đất vẫn ngang nhiên tồn tại?
Mặc dù công trình xây dựng trái mục đích sử dụng đất của gia đình bà Nguyễn Hoàng Mai, ở xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên bị UBND xã Sơn Cẩm lập biên bản vi phạm và Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ tháng 4/2021. Nhưng, công trình trên không dừng lại mà ngang nhiên xây dựng tiếp lên tầng 2 và 1tum. Dư luận cho rằng đang có sự “bao che”, dẫn đến công trình không dừng mà tiếp tục xây dựng, hoàn thiện.

Ai đứng đằng sau can thiệp việc thi hành Phán quyết Trọng tài, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho chủ đầu tư ?

Ai đứng đằng sau can thiệp việc thi hành Phán quyết Trọng tài, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho chủ đầu tư ?
Như trong loạt bài khởi đăng từ ngày 4/9/2021 và nhiều bài điều tra, phản ánh suốt gần 3 năm qua, Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi và Tạp chí điện tử Ngày mới có đầy đủ căn cứ để khẳng định: Quyết định 07/QĐ-CTHADS (Quyết định 07) ngày 18/12/2018, do Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An Đặng Hoàng Yên kí và Quyết định 06/QĐ-CTHADS (Quyết định 06) ngày 6/3/2019 do Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An Bùi Phú Hưng kí “giữ y Quyết định 07” là thể hiện trái quy định của pháp luật....

Nhà xưởng dệt chiếu và phân loại hạt nhựa xây dựng trên hành lang đê điều

Nhà xưởng dệt chiếu và phân loại hạt nhựa xây dựng trên hành lang đê điều
Nhiều người dân tại xã Cộng Hoà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình phản ánh về việc nhà xưởng tái chế, dệt chiếu và phân loại hạt nhựa của gia đình ông Nguyễn Hạnh Sơn xây dựng và hoạt động trên đất nằm trong hành lang đê điều. Tuy nhiên đã nhiều năm qua, UBND xã hay UBND huyện không xử lý triệt để. Phải đến thời điểm này, khi báo chí phản ánh, UBND xã mới xử phạt và yêu cầu người vi phạm tháo dỡ...

Thanh Hóa: Tập đoàn Xây dựng Miền Trung “phù phép” 3.300 m2 đất “vàng” thành đất ở, nhà hàng như thế nào?

Thanh Hóa: Tập đoàn Xây dựng Miền Trung “phù phép” 3.300 m2 đất “vàng” thành đất ở, nhà hàng như thế nào?
Tập đoàn Xây dựng Miền Trung ( tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Miền Trung) xây dựng dự án để phân lô bán nền khi chưa được cấp phép, tự ý cho hộ dân vào ở, mở nhà hàng công trình khi chưa nghiệm thu...

Trách nhiệm Sở Xây dựng Thanh Hóa đến đâu?

Trách nhiệm Sở Xây dựng Thanh Hóa đến đâu?
Sở Xây dựng đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án chưa đảm bảo quy định, điều chỉnh từ đất trụ sở cơ quan sang đất ở đô thị chưa đúng quy định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đầu tư khi dự án chưa đúng yêu cầu với dự án phát triển nhà ở. Thanh tra Sở để chủ đầu tư xây dựng khi chưa được bàn giao đất, xây dựng không đúng thiết kế...
Xem thêm
"Nhường" đất trồng rừng, trồng lúa cho Doanh nghiệp khai thác vàng(!?)

"Nhường" đất trồng rừng, trồng lúa cho Doanh nghiệp khai thác vàng(!?)

Ngày 21/10/2021, Ngày mới Online đăng bài: “Những sai phạm của Công ty Thăng Long liệu có “chìm xuồng”?”, phản ánh việc Công ty Thăng Long tự ý đổ thải, phá rừng, mở đường, xây chùa, khai thác vàng ngoài lộ giới… ở Bản Ná, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên chỉ rõ từ năm 2018. Tuy nhiên đến nay, các sai phạm đó vẫn chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm...
Sở Y tế Hải Phòng xử phạt vi phạm hành chính phòng khám đa khoa Hồng Phát

Sở Y tế Hải Phòng xử phạt vi phạm hành chính phòng khám đa khoa Hồng Phát

Sở Y tế Hải phòng vừa có thông báo về việc xử phạt hành chính vi phạm của phòng khám đa khoa Hồng Phát dựa trên đơn thư của người dân.
Đẩy giá bất động sản chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Đẩy giá bất động sản chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nông Thị Phượng (43 tuổi, ở TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về tội Lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa: Bãi tập kết vật liệu xây dựng hành dân 'chìm' trong bụi đất

TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa: Bãi tập kết vật liệu xây dựng hành dân 'chìm' trong bụi đất

Bãi tập kết vật liệu xây dựng nằm giữa khu dân cư phường Thiệu Dương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa gây ô nhiễm môi trường, bụi bặm, tiếng ồn, ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của người dân.
Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Ngay sau khi ông Ngô Văn Hiểu, thành viên Tổ trực chốt phòng chống dịch Covid-19 tại đình làng thôn Phương Quan, xã Vân Côn bị đối tượng Nguyễn Duy Chức, Nguyễn Văn Công trú cùng thôn chửi bới, đánh đập khiến ông phải nhập viện điều trị…Hiện nay, Công an huyện Hoài Đức đang vào cuộc làm rõ.
Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc tọa lạc tại tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng vì người dân cho rằng giá đền bù thấp.
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động