Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!

Lối đi tập thể tại lầu 2 nhà số 32 Mạc Cửu, phường 13, quận 5, không thuộc quyền sở hữu của nhà số 2C đường Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5. Việc chủ nhà số 2C sử dụng lối đi chung này, phát sinh tranh chấp. Theo Luật Nhà ở, cơ quan quản lý nhà ở chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện quản lý lối đi này. Nhưng việc giải quyết tranh chấp để chủ nhà số 2C đường Trịnh Hoài Đức trả lại lối đi chung, đến nay đã 5 năm chưa dứt điểm, thể hiện ở các lý do sau đây.
Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!

Văn bản số 64/BTCD, ngày 28 tháng 3 năm 2018, của Ban Tiếp công dân quận 5 gửi Thanh tra quận 5, cho thấy đến nay chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận 5 chưa được thực hiện

Dấu hiệu làm trái nghị định thi hành Luật Nhà ở!

Ngày 22/9/2017, UBND quận 5 có Văn bản số 1229/UBND-TNMT, về giải quyết đơn của bà Ngô Thị Thanh Nhàn và bà Ngô Thị Thanh Nga. UBND trả lời như sau:

Phần diện tích đề nghị xem xét lại (lối đi tập thể tại Lầu 2) không thuộc quyền sở hữu theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nhàn và bà Nga và cũng không thuộc quyền sở hữu theo Giấy chứng nhận của nhà số 2C đường Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5 (không thể hiện trên nội dung bản vẽ chủ quyền). Tuy nhiên, hiện trạng đang được nhà số 2C sử dụng.

Theo kết cấu thực tế thì phần diện tích mà 2 bà đề nghị xem xét lại (lối đi tập thể tại Lầu 2) nằm trong kết cấu của nhà số 32 Mạc Cửu, phường 13, quận 5.

Căn cứ Khoản 2, Điều 177, Luật Nhà ở năm 2014, có ghi “Tranh chấp về quyển sở hữu, quyền sử dụng nhà ở thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân, tranh chấp liên quan đến hợp đồng về nhà ở, hợp đồng quản lý vận hành nhà chung cư do Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật. Trường hợp này, do các bên đều đã có giấy chủ quyền nhà, do đó UBND quận 5 đề nghị 2 bà liên hệ Tòa án nhân dân để được giải quyết theo đúng thẩm quyền quy định.

Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!

Văn bản số 1229/UBND-TNMT ngày 22/9/2017 của UBND quận 5

Ngày 11/12/2017, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 5, có Văn bản số 1229/TNMT, gửi bà Ngô Thị Thanh Nhàn, bà Ngô Thị Thanh Nga. Theo đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 5 nhận được Phiếu chuyển số 180/PC-BTCD ngày 13/10/2017 của Ban Tiếp Công dân quận 5 về việc đề nghị xem xét lại Công văn số 1229/UBND-TNMT ngày 22/9/2017 của UBND quận 5 về việc giải quyết đơn của bà Nhàn và bà Nga. Qua kiểm tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 5 trả lời như sau:

Nhà, đất số 32 đường Mạc Cửu, phường 13, quận 5 và số 2C đường Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nhà số 32 Mạc Cửu nhiều chủ sở hữu).

Do vậy, việc UBND quận 5 đề nghị 2 bà liên hệ Toà án nhân dân để được giải quyết theo Khoản 2, Điều 177, Luật Nhà ở năm 2014 là đúng quy định. Phòng Tài nguyên và Môi trường phúc đáp cho 2 bà được rõ.

Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!

Văn bản số 1229/TNMT ngày 11/12/2017 của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 5

Tuy nhiên, căn cứ Nghị định số: 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2015, tại khoản 4, Điều 71: “4. Đối với phần diện tích nhà thuộc sử dụng chung mà chủ sở hữu nhà ở không mua thì cơ quan quản lý nhà ở chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện quản lý theo quy định của Nghị định này, pháp luật về nhà ở và pháp luật về đất đai”.

Căn cứ quy định trên đây, cho thấy phần diện tích nhà thuộc sử dụng chung của nhà số 32 Mạc Cửu, phường 13, quận 5, là thuộc quyền quản lí của cơ quan quản lý nhà ở và UBND quận 5. Việc chủ nhà số 2C Mạc Cửu, tự ý sử dụng phần diện tích nhà thuộc sử dụng chung này là thể hiện có tranh chấp với UBND quận 5! Sao lại hướng dẫn bà Nhàn và bà Nga liên hệ Toà án nhân dân để được giải quyết tranh chấp?

“Quên” chỉ đạo của chủ tịch quận!

Ban Tiếp công dân quận 5 có văn bản số 64/BTCD, ngày 28/3/2018 “về giải quyết đơn bà Ngô Thị Thanh Nhàn và bà Ngô Thị Thanh Nga”, gửi: Thanh tra quận 5, có nội dung:

“Đơn ghi tiêu đề khiếu nại (lần 3) đề ngày 11 tháng 3 năm 2018 của bà Ngô Thị Thanh Nhàn và bà Ngô Thị Thanh Nga, địa chỉ 32 Lầu 1,2,3 Mạc Cửu, phường 13 quận 5, có nội dung không đồng ý Công văn số 1229/UBND- TNMT ngày 22/9/2017 của UBND quận 5 về trả lời đơn của các Bà liên quan diện tích lối đi tại nhà tập thể số 32 Mạc Cửu (Lầu 1,2,3) Phường 13 quận 5. Ngày 22/3/2018, Ban Tiếp công dân Quận 5 đã có báo cáo tóm tắt vụ việc trình Thường trực UBND quận 5. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Quốc Huy, Chủ tịch UBND quận 5, Ban Tiếp công dân chuyển trường hợp trên đến Thanh tra quận 5 để tham mưu, đề xuất giải quyết”.

Như vậy, nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận 5 trên đây, thể hiện làm đúng tinh thần nội dung quy định tại khoản 4, Điều 71 Nghị định số: 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, nói trên. Nhưng đến nay đã tròn 3 năm (28/3/2018 - 28/3/2021), chỉ đạo này vẫn chưa được thực hiện. Bà Nhàn và bà Nga đã buộc phải nhiều lần liên hệ, yêu cầu, nhưng Chủ tịch UBND quận 5 cũng chưa giải quyết! Chẳng lẽ chỉ đạo của chủ tịch quận đã cố tình bị bỏ “quên”?

Và dấu hiệu bao che làm trái Luật Nhà ở!

Ngoài sự việc trên đây, trong đơn gửi Tạp chí Người cao tuổi, bà Nhàn còn phản ánh thêm sự việc: “Tôi là chủ hộ nhà lầu 1 (phía sau) số 32L1 đường Mạc Cửu, phường 13, quận 5. Nhà tôi có phần gác lửng sàn gỗ, đã có quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất do UBND Quận 5 cấp ngày 23/8/2011. Nhà tầng trệt số 31 đường Vạn Kiếp, phường 13, quận 5 đã tự ý lấn chiếm và sử dụng phần gác lửng sàn gỗ thuộc diện tích riêng của chúng tôi; gỡ bỏ diện tích sàn gỗ này, trong lúc chúng tôi đi vắng. Việc chủ nhà tầng trệt số 31 đường Vạn Kiếp, phường 13, quận 5, đã tự ý gỡ bỏ diện tích sàn gỗ của tôi, đã thể hiện rõ ràng có vi phạm pháp luật; là cơ sở để chúng tôi kính mong được UBND quận 5 xem xét, giải quyết”.

Nghị định số: 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2015, tại khoản 5, Điều 35. Các hành vi nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư: “5. Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư; tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần diện tích không phải để ở trong nhà chung cư có mục đích hỗn hợp so với thiết kế đã được phê duyệt hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận”. Theo quy đỉnh này, cho thấy nội dung phản ánh trên đây của bà Nhàn là có cơ sở. Tuy nhiên không biết tại sao đơn của bà Nhàn đang bị cơ quan quản lý nhà ở và UBND quận 5 “ngâm” không giải quyết? Đây dấu hiệu bao che làm trái Luật Nhà ở!

Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!
Phần gác lửng sàn gỗ, thuộc quyền sở hữu do UBND quận 5 cp ngày 23/8/2011 cho bà đã bị chủ nhà tầng trệt số 31 đường Vạn Kiếp, phường 13, quận 5 tự ý lấn chiếm, gỡ bỏ diện tích sàn gỗ.
Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Quảng Trị: Khai thác cát lậu trong lòng công trường của dự án trăm tỷ

Quảng Trị: Khai thác cát lậu trong lòng công trường của dự án trăm tỷ

Mỗi ngày, có cả trăm khối cát lậu ngay trong công trường thi công cầu Sông Hiếu được vận chuyển ra ngoài, bởi những chiếc xe tải, tỏa đi tiêu thụ khắp nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhưng không hề có sự kiểm soát của một cơ quan, đơn vị chức năng nào...
Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021

Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021

Ngày 22/7/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 4953/VPCP chuyển đơn của bà Giang Lệ Phương đến Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho bà Phương, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021.
Nghi vấn làm giả hồ sơ để liên tiếp trúng thầu

Nghi vấn làm giả hồ sơ để liên tiếp trúng thầu

Vừa qua, Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc về việc Công ty cổ phẩn sự kiện Cường An, địa chỉ số 613 đường Mê Linh, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có dấu hiệu gian lận hồ sơ để đấu thầu, trúng thầu, năng lực tài chính thực sự của đơn vị này không đủ để thực hiện gói thầu trên. Điều này vi phạm Khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu và theo Khoản 1 Điều 122 Nghị định 63/2014/NĐ-CP năm 2014 thì phải bị cấm đấu thầu từ 3 năm đến 5 năm.
Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!

Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ra Kháng nghị giám đốc thẩm khẳng định: “Việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án phiến diện, không đầy đủ và có vi phạm tố tụng hình sự, …”. Hồ sơ không có chứng cứ về ông Huỳnh Hiếu Bi lấy tiền quỹ cơ quan, mà vẫn kết tội ông Bi “tham ô”. Tình tiết mới của vụ án là cơ sở để cơ quan thẩm quyền của Quốc hội xem xét tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang!
Tỉnh Gia Lai: Cần làm rõ việc phóng viên bị hành hung và doanh nghiệp tố phóng viên sách nhiễu

Tỉnh Gia Lai: Cần làm rõ việc phóng viên bị hành hung và doanh nghiệp tố phóng viên sách nhiễu

Có đơn của nhiều người cao tuổi phản ánh, sau khi vụ chủ doanh nghiệp và phóng viên xảy ra xô xát, ngày 9/7/2021, Công an thị xã An Khê có báo cáo và ngày 13/7/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ …

Tin khác

Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý

Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý
Đầu tư tiền ảo, ngoại tệ bằng tài khoản, ngoại hối (hay còn gọi là forex), hoạt động kinh doanh vàng (sàn vàng) xuyên biên giới nhiều năm trở lại đây nở rộ. Mô hình và này chưa được cho phép hoạt động tại Việt Nam. Vì ham lợi nhuận, nhiều người sẵn sàng chơi (đầu tư) với số tiền giá trị rất lớn, hậu quả bỗng “tan nhà nát cửa”, kẻ trắng tay trong phút chốc, …

Người mẹ kêu oan cho con trai bị sát hại, chết tức tưởi trước chốt dân phòng (!?).

Người mẹ kêu oan cho con trai bị sát hại, chết tức tưởi trước chốt dân phòng (!?).
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, 63 tuổi, ở kênh 19/5, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh cùng con trai là anh Nguyễn Ngọc Vương và gia đình có đơn tố giác “tội phạm” liên quan đến cái chết của con trai bà là anh Nguyễn Ngọc Viễn, sinh năm 1989. Kèm theo đơn và bản ảnh thi thể nạn nhân với hàng chục vết thương, bà Vân tố giác Viễn bị sát hại rất dã man bởi nhóm đối tượng côn đồ, hung hãn. Vụ truy sát diễn ra ngày 24/6/2021 giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng đến nay kẻ gây án vẫn nhởn nhơ…

Nhiều vấn đề bất cập trong chuyến bay đưa người Việt về nước

Nhiều vấn đề bất cập trong chuyến bay đưa người Việt về nước
Mới đây, Bộ Y tế có văn bản thông báo giảm ngày cách ly xuống còn 14 ngày. Trước thông báo này, không ít công dân nhập cảnh đầu tháng 7 cảm thấy vui mừng vì sắp được giảm chi phí trong việc cách ly tập trung. Tuy nhiên, từ điều này, chúng tôi phát hiện ra những bất cập phía sau việc thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước, cụ thể là chuyến bay charter.

Thanh Hóa: Ưu ái cho doanh nghiệp chuyển đổi đất không thông qua đấu giá gây thất thu ngân sách Nhà nước?

Thanh Hóa: Ưu ái cho doanh nghiệp chuyển đổi đất không thông qua đấu giá gây thất thu ngân sách Nhà nước?
Như Tạp chí Ngày mới Online thông tin, việc UBND tỉnh Thanh Hóa đã ưu ái cho Công ty Cổ phần thương mại Hải Hà (Công ty Hải Hà) chuyển đổi gần 3ha đất thương mại sang đất ở không thông qua đấu giá. Việc làm này đã gây thất thu cho ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Người bị hại khiếu nại Công an TP Hải Dương, vì chậm giải quyết vụ án

Người bị hại khiếu nại Công an TP Hải Dương, vì chậm giải quyết vụ án
Ông Lưu Hồng Thắng, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương vừa có đơn khiếu nại Công an TP Hải Dương. Theo đó, năm 2020, ông Thắng có đơn tố giác vụ án hình sự, nhưng đến nay đã quá thời hạn giải quyết vụ án theo quy định, nhưng ông không nhận được thông báo kết quả giải quyết của Công an TP Hải Dương…

Bí thư Thành ủy Bà Rịa chỉ đạo giải quyết lại nội dung tố cáo ông Bùi Anh Quang

Bí thư Thành ủy Bà Rịa chỉ đạo giải quyết lại nội dung tố cáo ông Bùi Anh Quang
Về việc ông Bùi Anh Quang, Bí thư Đảng ủy (trước đây là Chủ tịch UBND) phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị tố cáo sử dụng bằng đại học thể hiện dấu hiệu có nội dung giả, Tạp chí Người cao tuổi có nhiều bài viết phản ánh. Ngày 11/5/2021, UBND thành phố Bà Rịa có thêm văn bản xác minh, thể hiện Bí thư Thành ủy Bà Rịa chỉ đạo giải quyết lại nội dung đơn tố cáo là có cơ sở!
Xem thêm
Truy tố 10 bị can trong vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

Truy tố 10 bị can trong vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng vụ án hình sự "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô liên quan ...
Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội bị đề nghị xử lý vi phạm

Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội bị đề nghị xử lý vi phạm

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại ...
Khởi tố ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Khởi tố ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Ngày 27/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra các quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám ...
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký ...
Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo, tố giác tội phạm tới Công an thị xã Nghi Sơn, ...
Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Trang trại nuôi heo Bảo Ngọc, tại buôn Jăng Pông, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn đang xả thải không qua xử lý vào đầu nguồn suối chảy qua buôn, ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động