Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!

Lối đi tập thể tại lầu 2 nhà số 32 Mạc Cửu, phường 13, quận 5, không thuộc quyền sở hữu của nhà số 2C đường Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5. Việc chủ nhà số 2C sử dụng lối đi chung này, phát sinh tranh chấp. Theo Luật Nhà ở, cơ quan quản lý nhà ở chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện quản lý lối đi này. Nhưng việc giải quyết tranh chấp để chủ nhà số 2C đường Trịnh Hoài Đức trả lại lối đi chung, đến nay đã 5 năm chưa dứt điểm, thể hiện ở các lý do sau đây.
Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!

Văn bản số 64/BTCD, ngày 28 tháng 3 năm 2018, của Ban Tiếp công dân quận 5 gửi Thanh tra quận 5, cho thấy đến nay chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận 5 chưa được thực hiện

Dấu hiệu làm trái nghị định thi hành Luật Nhà ở!

Ngày 22/9/2017, UBND quận 5 có Văn bản số 1229/UBND-TNMT, về giải quyết đơn của bà Ngô Thị Thanh Nhàn và bà Ngô Thị Thanh Nga. UBND trả lời như sau:

Phần diện tích đề nghị xem xét lại (lối đi tập thể tại Lầu 2) không thuộc quyền sở hữu theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nhàn và bà Nga và cũng không thuộc quyền sở hữu theo Giấy chứng nhận của nhà số 2C đường Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5 (không thể hiện trên nội dung bản vẽ chủ quyền). Tuy nhiên, hiện trạng đang được nhà số 2C sử dụng.

Theo kết cấu thực tế thì phần diện tích mà 2 bà đề nghị xem xét lại (lối đi tập thể tại Lầu 2) nằm trong kết cấu của nhà số 32 Mạc Cửu, phường 13, quận 5.

Căn cứ Khoản 2, Điều 177, Luật Nhà ở năm 2014, có ghi “Tranh chấp về quyển sở hữu, quyền sử dụng nhà ở thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân, tranh chấp liên quan đến hợp đồng về nhà ở, hợp đồng quản lý vận hành nhà chung cư do Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật. Trường hợp này, do các bên đều đã có giấy chủ quyền nhà, do đó UBND quận 5 đề nghị 2 bà liên hệ Tòa án nhân dân để được giải quyết theo đúng thẩm quyền quy định.

Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!

Văn bản số 1229/UBND-TNMT ngày 22/9/2017 của UBND quận 5

Ngày 11/12/2017, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 5, có Văn bản số 1229/TNMT, gửi bà Ngô Thị Thanh Nhàn, bà Ngô Thị Thanh Nga. Theo đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 5 nhận được Phiếu chuyển số 180/PC-BTCD ngày 13/10/2017 của Ban Tiếp Công dân quận 5 về việc đề nghị xem xét lại Công văn số 1229/UBND-TNMT ngày 22/9/2017 của UBND quận 5 về việc giải quyết đơn của bà Nhàn và bà Nga. Qua kiểm tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 5 trả lời như sau:

Nhà, đất số 32 đường Mạc Cửu, phường 13, quận 5 và số 2C đường Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nhà số 32 Mạc Cửu nhiều chủ sở hữu).

Do vậy, việc UBND quận 5 đề nghị 2 bà liên hệ Toà án nhân dân để được giải quyết theo Khoản 2, Điều 177, Luật Nhà ở năm 2014 là đúng quy định. Phòng Tài nguyên và Môi trường phúc đáp cho 2 bà được rõ.

Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!

Văn bản số 1229/TNMT ngày 11/12/2017 của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 5

Tuy nhiên, căn cứ Nghị định số: 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2015, tại khoản 4, Điều 71: “4. Đối với phần diện tích nhà thuộc sử dụng chung mà chủ sở hữu nhà ở không mua thì cơ quan quản lý nhà ở chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện quản lý theo quy định của Nghị định này, pháp luật về nhà ở và pháp luật về đất đai”.

Căn cứ quy định trên đây, cho thấy phần diện tích nhà thuộc sử dụng chung của nhà số 32 Mạc Cửu, phường 13, quận 5, là thuộc quyền quản lí của cơ quan quản lý nhà ở và UBND quận 5. Việc chủ nhà số 2C Mạc Cửu, tự ý sử dụng phần diện tích nhà thuộc sử dụng chung này là thể hiện có tranh chấp với UBND quận 5! Sao lại hướng dẫn bà Nhàn và bà Nga liên hệ Toà án nhân dân để được giải quyết tranh chấp?

“Quên” chỉ đạo của chủ tịch quận!

Ban Tiếp công dân quận 5 có văn bản số 64/BTCD, ngày 28/3/2018 “về giải quyết đơn bà Ngô Thị Thanh Nhàn và bà Ngô Thị Thanh Nga”, gửi: Thanh tra quận 5, có nội dung:

“Đơn ghi tiêu đề khiếu nại (lần 3) đề ngày 11 tháng 3 năm 2018 của bà Ngô Thị Thanh Nhàn và bà Ngô Thị Thanh Nga, địa chỉ 32 Lầu 1,2,3 Mạc Cửu, phường 13 quận 5, có nội dung không đồng ý Công văn số 1229/UBND- TNMT ngày 22/9/2017 của UBND quận 5 về trả lời đơn của các Bà liên quan diện tích lối đi tại nhà tập thể số 32 Mạc Cửu (Lầu 1,2,3) Phường 13 quận 5. Ngày 22/3/2018, Ban Tiếp công dân Quận 5 đã có báo cáo tóm tắt vụ việc trình Thường trực UBND quận 5. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Quốc Huy, Chủ tịch UBND quận 5, Ban Tiếp công dân chuyển trường hợp trên đến Thanh tra quận 5 để tham mưu, đề xuất giải quyết”.

Như vậy, nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận 5 trên đây, thể hiện làm đúng tinh thần nội dung quy định tại khoản 4, Điều 71 Nghị định số: 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, nói trên. Nhưng đến nay đã tròn 3 năm (28/3/2018 - 28/3/2021), chỉ đạo này vẫn chưa được thực hiện. Bà Nhàn và bà Nga đã buộc phải nhiều lần liên hệ, yêu cầu, nhưng Chủ tịch UBND quận 5 cũng chưa giải quyết! Chẳng lẽ chỉ đạo của chủ tịch quận đã cố tình bị bỏ “quên”?

Và dấu hiệu bao che làm trái Luật Nhà ở!

Ngoài sự việc trên đây, trong đơn gửi Tạp chí Người cao tuổi, bà Nhàn còn phản ánh thêm sự việc: “Tôi là chủ hộ nhà lầu 1 (phía sau) số 32L1 đường Mạc Cửu, phường 13, quận 5. Nhà tôi có phần gác lửng sàn gỗ, đã có quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất do UBND Quận 5 cấp ngày 23/8/2011. Nhà tầng trệt số 31 đường Vạn Kiếp, phường 13, quận 5 đã tự ý lấn chiếm và sử dụng phần gác lửng sàn gỗ thuộc diện tích riêng của chúng tôi; gỡ bỏ diện tích sàn gỗ này, trong lúc chúng tôi đi vắng. Việc chủ nhà tầng trệt số 31 đường Vạn Kiếp, phường 13, quận 5, đã tự ý gỡ bỏ diện tích sàn gỗ của tôi, đã thể hiện rõ ràng có vi phạm pháp luật; là cơ sở để chúng tôi kính mong được UBND quận 5 xem xét, giải quyết”.

Nghị định số: 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2015, tại khoản 5, Điều 35. Các hành vi nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư: “5. Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư; tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần diện tích không phải để ở trong nhà chung cư có mục đích hỗn hợp so với thiết kế đã được phê duyệt hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận”. Theo quy đỉnh này, cho thấy nội dung phản ánh trên đây của bà Nhàn là có cơ sở. Tuy nhiên không biết tại sao đơn của bà Nhàn đang bị cơ quan quản lý nhà ở và UBND quận 5 “ngâm” không giải quyết? Đây dấu hiệu bao che làm trái Luật Nhà ở!

Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!
Phần gác lửng sàn gỗ, thuộc quyền sở hữu do UBND quận 5 cp ngày 23/8/2011 cho bà đã bị chủ nhà tầng trệt số 31 đường Vạn Kiếp, phường 13, quận 5 tự ý lấn chiếm, gỡ bỏ diện tích sàn gỗ.
Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Trong dân gian còn lưu truyền nhiều câu chuyện do hiểu sai lệch về một từ ngữ nào đó, như chữ “tác” đánh thành chữ “tộ”, dẫn tới hệ quả khó lường. Trong bài viết này chúng tôi đề cập tới một vụ việc hy hữu, đó là một công dân làm Giấy xin chứng nhận sử dụng đất, nhưng Cơ quan Thanh tra huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, lại khẳng định đó là Giấy hiến đất cho Nhà nước. Vì sao có chuyện lạ như vậy?
Quảng Trị: Nghi vấn thông thầu gói thầu hơn 3 tỷ đồng

Quảng Trị: Nghi vấn thông thầu gói thầu hơn 3 tỷ đồng

Một gói thầu hơn 3 tỷ đồng do Trung tâm Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Trị làm Chủ đầu tư, đặt ra nhiều điều kiện trái với quy định của pháp luật, khiến nhiều nhà thầu không thể tham gia. Duy nhất một đơn vị dự thầu, với chênh lệch giá tiết kiệm cho chủ đầu tư chỉ hơn 3 triệu đồng!?
Góp vàng mua chung nhà, bỗng dưng bị đuổi "ra đường" (!?)

Góp vàng mua chung nhà, bỗng dưng bị đuổi "ra đường" (!?)

Ông Trần Văn Dũng, ở phường 9, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đang bị ông Trần Văn Thanh (anh trai ông Dũng) đòi lại căn nhà mà ông và ông Thanh đã chung tiền mua năm 1994.
TAND quận 7, TP Hồ Chí Minh: Sao lại “ngâm” hồ sơ bản án bị kháng cáo?

TAND quận 7, TP Hồ Chí Minh: Sao lại “ngâm” hồ sơ bản án bị kháng cáo?

Dù bản án dân sự sơ thẩm của TAND quận 7 bị kháng cáo từ ngày 2/2, thế nhưng đến nay gần 2 tháng, cơ quan này vẫn không chuyển hồ sơ bản án bị kháng cáo lên Tòa án cấp phúc thẩm để giải quyết theo thẩm quyền.
Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?

Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?

“Tòa án cấp sơ thẩm có vi phạm về thủ tục tố tụng; thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, mà tại phiên tòa phúc thẩm không thể khắc phục được”, đó là nhận định của Bản án số 179/2020/DS-PT ngày 19/6/2020 của TAND Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, khi xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng vay tài sản và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)”, giữa nguvên đơn (ông Trần Trung Tính) và bị đơn (bà Nguyễn Thị Yến).

Tin khác

Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội: Cần xem xét thấu đáo quyền lợi hợp pháp của người dân

Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội:  Cần xem xét thấu đáo quyền lợi hợp pháp của người dân
Ông Phùng Văn Mỵ và Nguyễn Lương Bằng, ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội có đơn phản ánh: Gia đình hai ông đang chăn nuôi, trồng cây theo hợp đồng đã ký kết với Trung đoàn 916 (thuộc Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) thì đột nhiên bị Trung đoàn 916 yêu cầu kết thúc hoạt động chăn nuôi và tháo dỡ di dời chuồng trại xong trước ngày 28/2/2021, tuyệt đối không được tái đàn vật nuôi,…

Nhiều bất cập, mâu thuẫn cần được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn cần được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ!
Vợ chồng ông Trần Phú Đức, bà Lê Hà Minh, cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, cựu tù Côn Đảo, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, thường trú tại 245 Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh; đại diện gia tộc ông Đặng Văn Khích, có “Đơn đăng kí tiếp công dân” đề ngày 8/3/2021, gửi Ban Nội chính Thành ủy; và trước đó (ngày 20/11/2018) có “Đơn khiếu nại xin gặp mặt kêu cứu kêu oan “lần thứ 140”, gửi ông Nguyễn Thiện Nhân, lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh …

Cưỡng chế thi hành án đối với đất đang tranh chấp có hợp pháp không?

Cưỡng chế thi hành án đối với đất đang tranh chấp có hợp pháp không?
Chị Nguyễn Thị Hồng Vệ cho biết, ông Phan Văn Ai, bà Huỳnh Thị Kim Vui ký hợp đồng tặng cho chị Vệ phần đất 600m2 và ông Phạm Thành Trung, bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ký hợp đồng tặng cho chị Vệ phần đất 650m2, đất thuộc một phần thửa số 515, tờ bản đồ số 09, khu phố Tịnh Phong, xã An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, trong khi chị vệ đang yêu cầu những người tặng cho thực hiện hợp đồng, thì 2 phần đất trên bị Chi cục Thi hành án dân sự thị xã cưỡng chế thi hành án cho bản án mà chị không liên quan. Cưỡng chế như vậy liệu có hợp pháp?

Mỹ phẩm BiBop không được cấp phép lưu hành trên thị trường!

Mỹ phẩm BiBop không được cấp phép lưu hành trên thị trường!
Tạp chí Ngày mới online nhận Văn bản số 2601/QLD-MP ngày 23/3/2021, của Cục Quản lý dược, Bộ Y tế trả lời: Sản phẩm dầu gội đầu nhãn hiệu BiBop không được cấp phép lưu hành trên thị trường, không được phép quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.

Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!

Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!
Lối đi tập thể tại lầu 2 nhà số 32 Mạc Cửu, phường 13, quận 5, không thuộc quyền sở hữu của nhà số 2C đường Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5. Việc chủ nhà số 2C sử dụng lối đi chung này, phát sinh tranh chấp. Theo Luật Nhà ở, cơ quan quản lý nhà ở chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện quản lý lối đi này. Nhưng việc giải quyết tranh chấp để chủ nhà số 2C đường Trịnh Hoài Đức trả lại lối đi chung, đến nay đã 5 năm chưa dứt điểm, thể hiện ở các lý do sau đây.

Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Một kiểu bao che lộ liễu!

Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Một kiểu bao che lộ liễu!
Việc giải quyết nội dung đơn tố giác hành vi giả mạo hợp đồng chuyển nhượng để chiếm đoạt quyền sử dụng đất, thuộc thẩm của cơ quan tố tụng. Nhưng UBND huyện Xuyên Mộc lại coi là tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp dân sự rồi hướng dẫn người tố giác kiện ra Tòa dân sự! Chuyện có thật, tưởng như đùa này, lộ ra một kiểu bao che lộ liễu!
Xem thêm
Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Nguyên Tổng Giám đốc TISCO bị đề nghị từ 10-11 năm tù

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Nguyên Tổng Giám đốc TISCO bị đề nghị từ 10-11 năm tù

Chiều 14/4, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách ...
Chưa được phép Trang trại lợn Masan Nutri-Farm vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Chưa được phép Trang trại lợn Masan Nutri-Farm vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Mặc dù đang trong thời gian xây dựng, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý… nhưng Trang trại lợn Masan Nutri-Farm rộng 223 ha, ở xã Hạ Sơn, huyện ...
Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Sai sót trong việc không chỉ đạo dừng hợp đồng

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Sai sót trong việc không chỉ đạo dừng hợp đồng

Ngày 13/4, phiên tòa xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây ...
Hộp thư bạn đọc

Hộp thư bạn đọc

Nhiều người cao tuổi, phản ánh có dấu hiệu thể hiện ông Nguyễn Công Nhân không có tư cách pháp nhân đại diện chùa Tân Diệu, ở xã Tân Mỹ, ...
Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Một bản án dân sự sơ thẩm tuyên mà có đến 3 bên (nguyên đơn, bị đơn và bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) đều gửi đơn kháng ...
TP Hải Phòng: Cần phải rõ việc Chủ tịch UBND quận Hải An bị tố kê khai tài sản không trung thực

TP Hải Phòng: Cần phải rõ việc Chủ tịch UBND quận Hải An bị tố kê khai tài sản không trung thực

Bên cạnh bị tố cáo kê khai tài sản không trung thực đối với nhiều thửa đất, ông Nguyễn Công Hân, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Hải An, ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Phiên bản di động