Viết tiếp bài “TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: HTX Gò Me kiến nghị xem xét lại Kết luận thanh tra của UBND tỉnh Đồng Nai”:

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại

Ngày 21/4/2022, Tạo chí Ngày mới online đăng bài viết phản ánh: Ông Phan Văn Thành, Chủ nhiệm HTX Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Gò Me (HTX Gò Me) có đơn khiếu nại Kết luận thanh tra số 2519/KL-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai (Kết luận số 2519), yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết nhiều nội dung. Và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại (Văn bản số 4801/UBND-TCD ngày 17/5/2022, “V/v tham mưu xử lý, giải quyết đơn khiếu nại của HTX Gò Me”, của UBND tỉnh Đồng Nai gửi Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai).
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại
Văn bản số 4801/UBND-TCD ngày 17/5/2022, “V/v tham mưu xử lý, giải quyết đơn khiếu nại của HTX Gò Me”, của UBND tỉnh Đồng Nai gửi Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai

Những nội dung khiếu nại

Ngày 23/3/2022, Thanh tra tỉnh Đồng Nai công bố Kết luận số 2519. Không đồng ý với kết luận này, ông Phan Văn Thành kí đơn khiếu nại đề ngày 12/4/2022, gửi: Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, với nhiều nội dung:

Một, về cung cấp hồ sơ, tài liệu:

Năm 1978, theo chủ trương của Nhà nước, phường Thống Nhất có Ban Nông hội đã vận động bà con nông dân, tự nguyện làm đơn xin tham gia và kê khai diện tích đất đưa vào làm ăn tập thể tại Tập đoàn số 18,19,20, nộp hồ sơ cho lại Ban Nông hội và Ban Nông nghiệp phường Thống Nhất (Kèm biên bản xác minh ông Lê Văn Hà, nguyên là Bí thư Đảng ủy phường Thống Nhất từ năm 1975 đến năm 1980 và ông Nguyễn Văn Vinh, nguyên Trưởng ban Nông hội phường Thống Nhất) thời điểm này HTX chưa có

Năm 1984, cũng thực hiện theo chủ trương của Nhà nước, phường Thống Nhất tổ chức thành lập HTX Gò Me, Tập đoàn số 18,19,20 đã lập danh sách và thống kê lại diện tích đất đưa vào của từng Tập đoàn, để làm cơ sở sáp nhập thành lập HTX (còn danh sách lưu tại HTX).

Từ năm 1984 đến năm 2010, do cơ sở vật chất của HTX còn thiếu thốn, văn phòng làm việc của HTX phải di dời nhiều lần đến nhiều nơi và HTX phải cung cấp hồ sơ cho công tác đền bù giải tỏa dự án đường 5 nối dài và khu dân cư đường 5 nối dài, nên hồ sơ giao khoán đất cho hộ gia đình cá nhân từ năm 1990 đến năm 1996 không còn lưu bản gốc và hồ sơ Đại hội chuyển đổi của HTX không còn lưu đầy đủ.

Trong quá trình thanh tra, HTX đã thực hiện đầy đủ theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra, cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động các thời kỳ của HTX cho Đoàn Thanh tra. Tuy nhiên, quá trình hoạt động của HTX trải dài qua các thời kỳ, tình hình hoạt động khó khăn về cơ sở vật chất phải di chuyển do bị thu hồi thực hiện các dự án đã ảnh hưởng đến việc lưu giữ, quản lý hồ sơ bản gốc, HTX cũng đã có ý kiến giải trình cụ thể đến Đoàn Thanh tra, sự việc như trên là do yếu tố lịch sử, khách quan, hiện nay thì vấn đề này cũng đã được HTX chấn chỉnh trong việc lưu trữ hồ sơ.

Tuy nhiên, các ý kiến giải trình của HTX đã không được Đoàn Thanh tra ghi nhận, tại các buổi làm việc thì các thành viên Đoàn Thanh tra đều có ý kiến áp đặt đối với đơn vị được thanh tra, không ghi nhận ý kiến cũng như không giải thích, hướng dẫn rõ về yêu cầu cụ thể để HTX có thể thực hiện theo. Do vậy, việc Đoàn Thanh tra kết luận: HTX vi phạm quy định tại Khoản 2, Điều 34 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 là không đúng.

Hai, về sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

a) Về công trình xây dựng Trạm kinh doanh xăng dầu, Khu dịch vụ phụ trợ, Khu trưng bày hàng mẫu và dịch vụ bán hàng: HTX căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 445230 ngày 27/04/2012 được cấp diện tích 3218,3 m2, mục đích sử dụng đất cơ sở sản xuất kinh doanh, việc HTX xây dựng Trạm xăng dầu, Khu phụ trợ và trưng bày hàng mẫu và dịch vụ bán hàng là đúng mục đích sử dụng đất đã được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng theo đúng quy định, trong đó khu trưng bày nhà mẫu và dịch vụ bán hàng đã được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 88/GPXD ngày 17/12/2019.

Việc Đoàn Thanh tra kết luận các công trình Nhà trưng bày hàng mẫu và dịch vụ bán hàng không đúng mục đích sử dụng đất, là thể hiện không có căn cứ pháp luật, thể hiện kết luận áp đặt và mang tính chủ quan của các thành viên Đoàn Thanh tra. Bởi lẽ HTX đã thực hiện đúng theo quy định, lập thủ tục xin phép và được cơ quan chuyên môn cấp giấy phép xây dựng.

Riêng đối với việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Đông Á Phát là giao dịch dân sự giữa các bên nhằm cùng nhau thỏa thuận trong các hoạt động, quá trình hợp tác các bên tự nguyện, không phát sinh tranh chấp. Hiện các bên cũng đã chấm dứt việc hợp tác. Vấn đề này không liên quan đến việc xây dựng của HTX, vì về cơ sở pháp lý, chủ thể được cấp giấy phép xây dựng là HTX.

b) Đối với công trình xây dựng Khu dịch vụ phụ trợ: HTX xây dựng sai so với hồ sơ giấy phép được duyệt, thực tế tăng khoảng 365 m2 (Tầng lửng) HTX đã có văn bản về việc xin tồn tại và UBND thành phố Biên Hòa có Văn bản số 11255/UBND-ĐT ngày 13/9/2017, báo cáo đề xuất đến UBND tỉnh về việc chấp thuận giữ lại công trình phát sinh tại khu phụ trợ của HTX Gò Me, nhưng cho đến nay UBND tỉnh chưa có văn bản trả lời.

Như vậy, đối với các nội dung này, Đoàn Thanh tra kết luận trách nhiệm thuộc về Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc HTX Gò Me qua các thời kỳ liên quan đến nội dung vi phạm là không đúng, không thỏa đáng, nội dung kết luận không có căn cứ pháp luật, thể hiện áp đặt, cảm tính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền hợp pháp của toàn bộ xã viên của HTX.

Ba, về việc đăng ký kê khai, cấp GCNQSDĐ:

Thực hiện theo Luật HTX năm 1996, UBND thành phố Biên Hòa có thành lập Ban trù bị chuyển đổi HTX Gò Me. HTX đã triển khai thực hiện công tác chuyển đổi hoạt động HTX theo đúng tinh thần nội dung của Nghị định số 16/CP ngày 21/2/1997 và Thông tư số 04/1997/BKH-QLKT ngày 29/3/1997. Cụ thể:

Tại điều 10 của Nghị định 16/CP: Khi chuyển đổi HTX việc xử lý quyền sử dụng đất phải đảm bảo lợi ích của người sử dụng đất theo các qui định của pháp luật về đất đai. Trường hợp HTX quyết định chuyển đổi đăng ký kinh doanh theo Luật HTX, HTX phải lập hồ sơ trình UBND cấp có thẩm quyền xem xét thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thuê đất theo quy định …

Tại Điều 2 của Thông tư 04/1997/BKH-QLKT: Đối với các HTX nông nghiệp cần phải tiến hành việc giao quyền sử dụng ruộng đất cho hộ gia đình xã viên và đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ….

HTX đã kiểm kê, xác định diện tích và đánh giá hiện trạng sử dụng đất tại HTX Gò Me và lập danh sách kiến nghị đến UBND thành phố Biên Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho xã viên theo Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 trước khi HTX đại hội chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX.

Như vậy năm 1999, HTX Gò Me đã chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX , đất sản xuất HTX giao cho hộ xã viên xử lý theo NĐ 16/CP và Thông tư 04/1997/BKH-QLKT. Cũng tại thời điểm này Trung tâm Kỹ thuật địa chính nhà đất tỉnh Đồng Nai có tổ chức cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đăng ký kê khai để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, HTX không tổ chức việc đăng ký này.

Đối với diện tích đất HTX quản lý sử dụng, HTX có liên hệ với Tổ kê khai để đăng ký kê khai, nhưng không được chấp thuận do phải chờ chủ trương về cấp đất cho tổ chức. Tuy nhiên qua các thời kỳ hoạt động HTX có báo cáo tình hình sử dụng đất đai với địa phương (UBND TP Biên Hòa và UBND phường Thống Nhất có xác nhận về đất sản xuất tại HTX).

Theo Kết luận số 2519, HTX để cho các xã viên đăng ký kê khai đất đai là không đúng quy định tại Mục 1.3, phần 1, Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC, vậy là không đúng thực tế, HTX Gò Me là một tổ chức kinh tế tập thể hoạt động theo Luật HTX năm 1996.

Kết luận số 2519 cho rằng HTX không có giấy tờ chứng minh việc đưa đất vào HTX của từng xã viên. Nhưng, theo xác minh của những cán bộ lãnh đạo tại UBND phường Thống Nhất và lấy ý kiến những người dân cao niên về xác minh nguồn gốc đất do người dân đưa vào HTX, tại thời điểm người dân đưa đất vào làm ăn tập thể HTX không tiếp nhận (Kèm theo biên bản xác minh nguồn gốc đất của Đoàn thanh tra lập ngày 22/10/2021).

Có thể thấy, Kết luận số 2519 kết luận trách nhiệm thuộc về Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc HTX Gò Me qua các thời kỳ liên quan đến nội dung vi phạm là không có căn cứ, thể hiện áp đặt, cảm tính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền hợp pháp của toàn bộ xã viên của HTX.

Bốn, về nội dung hiệu quả sử dụng đất:

Kết luận số 2519 kết luận HTX sử dụng 55.854,3m2/59.072,6m2 đất chưa hiệu quả, chưa đúng mục đích, chưa phù hợp với ngành nghề kinh doanh vi phạm Khoản 1, 2, Điều 6 Luật Đất đai năm 2013, là không có căn cứ, áp dụng sai quy định pháp luật.

Bởi lẽ, HTX có quá trình sử dụng đất trải dài qua các thời kỳ từ năm 1983, đến năm 1996, thực hiện theo Luật HTX năm 1996, HTX Gò Me cũng đã thực hiện chuyển đổi đúng theo quy định.

Đối với việc quản lý sử dụng đất, HTX cũng đã có đăng ký kê khai và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với với phần diện tích 3.218,3m2, phần diện tích đất này HTX sử dụng đúng mục đích được cấp giấy, lập thủ tục xin phép kinh doanh xăng dầu, khu phụ trợ và nhà trưng bày dịch vụ theo giấy phép được cấp. Việc xây dựng có phát sinh tăng phần diện tích cũng đã bị xử lý vi phạm hành chính.

Đối với phần diện tích chưa được cấp GCN, quà bàn bạc thống nhất của tập thể HTX cho các cá nhân thuê buôn bán để tạo nguồn thu nhập ổn định cuộc sống của xã viên trong tình hình kinh tế khó khăn, việc kinh doanh buôn bán tại các khu đất không phát sinh vi phạm xây dựng hay hủy hoại đất đai, HTX vẫn thực hiện đúng quyền quản lý theo hiện trạng, quy hoạch. Khi Nhà nước có thực hiện dự án thì HTX chấp hành.

Đối với việc tranh chấp liên quan HTX, Đoàn Thanh tra không xem xét về nội dung vấn đề, mà chỉ xác định HTX sử dụng đất không hiệu quả. Như trường hợp tranh chấp với ông Trịnh Văn Huy là tranh chấp về hợp đồng hợp tác kinh doanh; các cá nhân lợi dụng việc sử dụng đất cố tình xây dựng trái phép nằm ngoài khả năng quản lý của HTX, đó là trách nhiệm về quản lý Nhà nước của cơ quan chuyên môn.

Kết luận số 2519 kết luận căn cứ theo Luật Đất đai năm 2013, mà không rà soát, nghiên cứu các quy định pháp luật từng thời kỳ hoạt động và chuyển đổi của HTX là ảnh hưởng nghiêm trọng đến HTX, đề nghị trả lời rõ cho xã viên HTX Gò Me được biết và xử lý nghiêm trách nhiệm sai trái theo quy định. Trách nhiệm trên không phải do lỗi cũng như không thuộc về Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc HTX Gò Me.

Năm, về quản lý đất đai:

Theo hiện trạng sử dụng đất HTX giao khoán cho các hộ xã viên:

Từ năm 1990 đến năm 2003, HTX giao khoán đất cho hộ xã viên sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi đạt hiệu quả có thu nhập cuộc sống ổn định. Năm 2001, Nhà nước thực hiện thi công dự án đường 5 và khu dân cư đường 5, diện tích đất sản xuất nông nghiệp còn lại manh mún, xen kẽ vào khu dân cư, không đủ điều kiện sản xuất như không có thủy lợi, tưới tiêu..vv.v… mặt khác các dự án khác cũng triển khai thu hồi đất và kiểm kê đền bù như dự án Trung tâm hành chính TP Biên Hòa, Liên Đoàn lao động tỉnh đã kiểm kê cây trồng và đất đai, do đó người dân không đầu tư vào sản xuất, nhưng đến nay dự án không thực hiện cây trồng trên đất đã chết, …

Theo Kết luận số 2519: Từ khi giao khoán đất đến nay, HTX Gò Me không quản lý, kiểm tra việc sử dụng đất giao khoán của các hộ gia đình, là không thể hiện trung thực. Bởi HTX có kiểm tra và phát hiện các trường hợp tự ý xây dựng công trình, nhà cửa trên đất sản xuất; và có báo cáo đến UBND phường Thống Nhất và UBND thành phố Biên Hòa về các trường hợp vi phạm, do HTX không có đủ thẩm quyền chức năng giải quyết việc xây dựng trái phép. Mặt khác, hằng năm HTX có báo cáo tình hình sử dụng đất sản xuất trong Hội nghị xã viên thường kỳ và có gửi đến UBND TP Biên Hòa và UBND phường Thống Nhất.

Về 73 giấy chứng nhận đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì các hộ dân phải được Nhà nước bảo hộ quyền sử dụng đất hợp pháp vì quá trình sử dụng đất ổn định, lâu dài, không tranh chấp, vào thời điểm cấp giấy thực hiện theo đúng chủ trương của cơ quan cấp trên.

Cuối đơn khiếu nại, ông Thành “kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ; Tổng Thanh tra Chính phủ; Tỉnh ủy; UBND tỉnh, xem xét, giải quyết nội dung khiếu nại thỏa đáng, thấu tình đạt lý tạo điều kiện cho kinh tế tập thể tiếp tục hoạt động và phát triển”.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại

Văn bản số 4801/UBND-TCD ngày 17/5/2022, “V/v tham mưu xử lý, giải quyết đơn khiếu nại của HTX Gò Me”, của UBND tỉnh Đồng Nai gửi Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai), có nội dung: Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhận được đơn khiếu nại đề ngày 12/4/2022 của Hợp tác xã Gò Me do ông Phan Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Gò Me ký tên đứng đơn; nội dung đơn: Khiếu nại đối với Kết luận số 2519. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Do Hợp tác xã Gò Me có Bản kiến nghị đề ngày 2/4/2022 gửi Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị làm rõ một số nội dung nêu tại Kết luận số 2519. Ngày 19/4/2022, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3817/UBND-KTN giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan xem xét nội dung kiến nghị Kết luận thanh tra số 2519/KL-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tiếp tục kiểm tra, rà soát theo nội dung đơn nêu trên, kết quả việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 3817/UBND-KTN ngày 19/4/2022; báo cáo tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trường hợp đơn khiếu nại đề ngày 12/4/2022 của Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất nông nghiệp Gò Me theo đúng quy định pháp luật. Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thực hiện lên Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Ngày Mới online sẽ tiếp tục thông tin vụ việc!

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại

Giấy phép xây dựng số 88/GPXD ngày 17/12/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại

UBND thành phố Biên Hòa có văn bản số 11255/ UBND-ĐT ngày 13/9/2017 báo cáo đề xuất UBND tỉnh về việc chấp thuận giữ lại công trình phát sinh tại khu phụ trợ của HTX Gò Me

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại

Báo cáo số 29/HTX ngày 21/8/2018, HTX Gò Me gửi UBND thành phố Biên Hòa xin ý kiến chỉ đạo về việc xử lý đối với xã viên vi phạm hợp đồng giao khoán của HTX Gò Me

Nhóm PVPL

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Có nhiều căn cứ để giám đốc thẩm vụ án trên

Có nhiều căn cứ để giám đốc thẩm vụ án trên

Nghị quyết số: 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về sử dụng đất Quốc phòng quy định: “5. Không được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; không được thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được tự ý chuyển mục đích sử dụng đất” (khoản 5, Điều 6). Tuy nhiên, khi xét xử tranh chấp liên quan đất Quốc phòng đưa vào hợp đồng khoán trắng cho các hộ dân (ông Bùi Đức Vân, ông Hoàng Lê Hân, ông Giang Minh Họa) trú tại thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cơ quan tố tụng ở tỉnh Lâm Đồng có quan điểm trái với quy định trên. Đây là cơ sở để cấp trên xem xét lại toàn bộ vụ án theo trình tự thủ tục giám đốc thẩm.
Bao giờ công trình xây dựng trái pháp luật trên đất nông nghiệp bị xử lý?

Bao giờ công trình xây dựng trái pháp luật trên đất nông nghiệp bị xử lý?

Sau khi Tạp chí Ngày mới online đưa tin “Xã Thượng Quân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương: Hàng loạt công trình trái phép xây dựng trên đất nông nghiệp” thì dư luận nơi đây tiếp tục dậy sóng. Họ bàn tán nhiều về nguyên nhân vì sao dự án sai phạm nghiêm trọng nhưng vẫn tồn tại? Phải chăng chính quyền sở tại đã cố tình làm ngơ suốt thời gian dài để chủ công trình sai phạm coi thường pháp luật?
Nhà thầu "vô tư" sử dụng gạch nung vào dự án đầu tư công(!?)

Nhà thầu "vô tư" sử dụng gạch nung vào dự án đầu tư công(!?)

Trong quá trình thi công dự án xây dựng mới trụ sở UBND xã Quỳnh Hưng, đơn vị thi công đã đã không tuân thủ các yêu cầu hồ sơ kỹ thuật thi công khi sử dụng gạch nung, trái với Thông tư 13 của Bộ Xây dựng. Đặc biệt, việc làm này không những không bị ngăn chặn mà còn được sự "đồng tình" của chủ đầu tư (!?)...
​​​​​​​Có căn cứ để khởi  tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”

​​​​​​​Có căn cứ để khởi tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”

Sau gần 4 năm quyết đi đến cùng vụ việc, bà Giáp Thị Dinh, một người cao tuổi, ở đường Bát Nàn, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức vô cùng phấn khởi khi nhận được Quyết định 612-09/QĐ-CSHS-Đ8 ngày 6/6/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Hồ Chí Minh “phục hồi việc giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm”. Trước đó, bà Dinh liên tục có đơn có đơn tố cáo vợ chồng ông Thân Thanh Giảng, bà Nguyễn Việt Hà chiếm giữ 9 tỉ đồng bằng thủ đoạn “hô biến” sổ đỏ. Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh hướng dẫn khởi kiện dân sự, nhưng bà Dinh quyết tố giác…
Hàng loạt công trình trái phép xây dựng trên đất nông nghiệp

Hàng loạt công trình trái phép xây dựng trên đất nông nghiệp

Thời gian gần đây, nhiều người cao tuổi trên địa bàn, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đang xôn xao về công trình xây dựng nghi là để kinh doanh dịch vụ du lịch trên đất công ích, đã tồn tại trong một thời gian dài vẫn chưa bị chính quyền xử lý.

Tin khác

Phán quyết Trọng tài không thi hành được, Cục THADS tỉnh Long An cần đình chỉ việc thi hành án

Phán quyết Trọng tài không thi hành được, Cục THADS tỉnh Long An cần đình chỉ việc thi hành án
Vụ tranh chấp “Thỏa thuận khung” Dự án khu dân cư cao cấp và trường đua ngựa 500 ha ở tỉnh Long An, ngày càng trở nên phức tạp, luật sư đề nghị Cục Thi án hành dân sự tỉnh Long An đình chỉ thi hành án, vì Phán quyết Trong tài số 29/12 ngày 25/4/2013 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam không thi hành được

Nhiều điểm “mờ” chưa được làm sáng tỏ

Nhiều điểm “mờ” chưa được làm sáng tỏ
Kết luận điều tra: Anh Trương Văn Cường bị ngã và đỉnh đầu va chạm vào khu vực tiếp giáp giữa sàn nhà và bậc lên xuống được xây bằng gạch; Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, xác định cơ chế hình thành thương tích dẫn đến anh Cường tử vong là do va chạm phần đỉnh đầu vào vật tày gây nên. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án thể hiện các cơ quan tố tụng chưa chứng minh được bị can Trương Xuân Đen có hành vi gây chấn thương sọ não cho anh Cường; và nhiều điểm “mờ” của vụ án chưa được làm sáng tỏ.

Nhiều người dân kêu cứu vì gặp khó khi làm giấy tờ đất

Nhiều người dân kêu cứu vì gặp khó khi làm giấy tờ đất
Văn phòng Đăng ký đất đai ở Sóc Trăng nhận đầy đủ giấy tờ của công dân làm thủ tục chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng lại “ngâm” hồ sơ quá lâu so với thời hạn ghi trong phiếu hẹn.

Nhiều dấu hiệu làm trái thời hạn giải quyết khiếu nại: Không ai chịu trách nhiệm?

Nhiều dấu hiệu làm trái thời hạn giải quyết khiếu nại: Không ai chịu trách nhiệm?
Luật Khiếu nại quy định thời hạn giải quyết khiếu nại (KN) lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý và thời hạn giải quyết KN lần 2 không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Nhưng một số cán bộ cơ quan có thẩm quyền không thực hiện đúng các quy định này; thậm chí có còn ngâm hồ sơ hàng năm trời không giải quyết, gây bức xúc trong dư luận.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An chỉ đạo giải quyết dứt điểm

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An chỉ đạo giải quyết dứt điểm
Ông Phan Công Thái khởi kiện Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Nhưng ngày 30/10/2017, ông Thái có đơn rút yêu cầu khởi kiện, do UBND tỉnh Bình Thuận thỏa thuận sẽ giải quyết cho ông Thái thuê đất. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh Bình Thuận chưa thực hiện thỏa thuận với ông Thái, nên Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An chỉ đạo phải giải quyết dứt điểm!

Nhà thầu sử dụng đá tảng để đắp nền đường?

Nhà thầu sử dụng đá tảng để đắp nền đường?
Đất đá thải phát sinh từ hạ cốt nền nhà dân lẫn cả đá tảng được nhà thầu "vô tư" dùng san lấp đắp lề, nền đường... Liệu các loại vật liệu để đắp nền đường này có đúng với thiết kế?
Xem thêm
Quảng Nam: Khởi tố vụ lật ca nô trên biển Cửa Đại khiến 17 người chết

Quảng Nam: Khởi tố vụ lật ca nô trên biển Cửa Đại khiến 17 người chết

Chiều 7/7, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Nguyễn Lân Thắng bị bắt vì tội gì?

Nguyễn Lân Thắng bị bắt vì tội gì?

Ngày 05/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lân Thắng (SN 1975, trú tại 32/221 ngõ Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội).
"Mập mờ" chuyện giao, thành bán đất nghĩa trang!?

"Mập mờ" chuyện giao, thành bán đất nghĩa trang!?

Phản ánh tới Tạp chí Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho rằng, việc UBND xã Ngư Lộc bán 143 lô đất, với giá từ 1.500.000 - 1.700.000 đồng/1m2, ở khu Dự án nghĩa trang xã Đa Lộc và Ngư Lộc có dấu hiệu trái quy định pháp luật…
Hiến đất mở đường là niềm vui vô giá

Hiến đất mở đường là niềm vui vô giá

Hiến đất mở đường là niềm vui vô giá mà bà con lương giáo hai thôn Ngọc Hà và Nam Sơn, xã Ngọc Sơn tâm nguyện. Ủng hộ hết mình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế cộng đồng, vườn sạch nhà đẹp, đường xã khang trang.
Đưa pháp luật đến gần với đồng bào dân tộc Khmer

Đưa pháp luật đến gần với đồng bào dân tộc Khmer

Luật sự Kim Ron Tha, Giám đốc Công Ty Luật TNHH Thành Văn- Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh sinh trưởng ở Trà Vinh. Nhưng trong ông luôn nặng lòng với những người đồng bào dân tộc Khmer. Phóng viên Tạp chí Tạp chí Ngày mới online vừa có cuộc trao đổi ngắn với luật sư về những giải pháp để tuyên truyền pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm giảm thiểu những hủ tục, phát huy được những nét văn hóa lành mạnh như tình nghĩa, trách nhiệm tương thân, tương ái trong cộng đồng dân tộc
Phá rừng tự nhiên mở đường, làm nhà trái phép

Phá rừng tự nhiên mở đường, làm nhà trái phép

Đơn của người dân phản ánh tình trạng một hộ dân đã tự ý phá rừng tự nhiên để mở đường, làm nhà với diện tích hàng trăm mét vuông tại thôn Thành Tân, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). Tuy nhiên đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Cần một bản án phúc thẩm khách quan, công tâm, thượng tôn pháp luật

Cần một bản án phúc thẩm khách quan, công tâm, thượng tôn pháp luật

Cho rằng Bản án số 142/2022/HSST ngày 13/6/2022 của TAND TP Thái Nguyên có nhiều mâu thuẫn, chưa được làm rõ, gia đình anh Hàn Văn Mạnh, ở phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã kháng cáo toàn bộ bản án tới TAND tỉnh Thái Nguyên để giải quyết theo quy định pháp luật....
Xe quá khổ, quá tải “tung hoành” trên Quốc lộ 3

Xe quá khổ, quá tải “tung hoành” trên Quốc lộ 3

Phản ánh tới Tạp chí Ngày mới Online, về tình trạng xe quá khổ, quá tải, xe vua hoạt động mạnh trên tuyến cao tốc Quốc lộ 3. Nhiều xe tự ý cơi nới thành thùng, phóng nhanh, vượt ẩu tiềm ẩn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông …
Huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa: Vụ việc đang được điều tra, làm rõ và xử lý dứt điểm

Huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa: Vụ việc đang được điều tra, làm rõ và xử lý dứt điểm

Ngày 18/5/2022, Ngày mới Online đăng bài: “Huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lí nghiêm những sai phạm tại xã Hà Bắc” phản ánh việc người dân ở thôn Trạng Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung cho rằng, lãnh đạo xã Hà Bắc đang “bao che” cho việc khai thác đất trái phép, xây dựng nhà trái phép… thậm chí Chủ tịch UBND xã cũng bị “tố” nhận tiền “lót tay” để bao che cho sai phạm..
Phiên bản di động