Đồng Nai: Nhiều giải pháp tăng cường kiểm soát lưu thông trong trạng thái bình thường mới

20/9, ngày đầu tiên tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện Kế hoạch số 11102/KH-UBND về từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng sớm 20/9, người dân trên địa bàn tỉnh vui mừng vì được trở lại trạng thái từng bước bình thường mới; đồng thời đón nhận văn bản số 11339/UBND-KGVX, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng (ký đêm 19/9/2021), về việc tăng cường kiểm soát việc tham gia lưu thông, di chuyển giữa các vùng trong lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hơn 2 tháng qua, toàn tỉnh Đồng Nai thực hiện quyết liệt, siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tập trung toàn lực để dập dịch, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, tăng cường giãn cách xã hội, thần tốc xét nghiệm nhiều vòng, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin.

Đường phố ở Biên Hoà, trung tâm của tỉnh Đồng Nai đang từng bước phục hồi sinh hoạt đời sống sau hai tháng giãn cách xã hội
Đường phố ở Biên Hoà, trung tâm của tỉnh Đồng Nai đang từng bước phục hồi sinh hoạt đời sống sau hai tháng giãn cách xã hội

Hiện nay tình hình, diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có những chuyển biến, dấu hiệu tích cực.

Nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế trong bối cảnh tỉnh Đồng Nai và cả nước dần kiểm soát được ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân khôi phục dần các hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống cho người dân và đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; ngày 15/9/2021, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 11102/KH-UBND về từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế, xã hội đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Nai trong tình hình mới.

Theo lộ trình, các bước thực hiện kế hoạch việc di chuyển, tham gia lưu thông sẽ được từng bước bình thường mới. Để thống nhất thực hiện việc quản lý, tham gia lưu thông, đi lại theo kế hoạch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai hướng dẫn, khuyến khích người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng quản lý di chuyển nội địa “VN-eID” do Bộ Công an phát hành để khai báo, quét mã QR tại các chốt kiểm soát và cài đặt, sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để chứng minh đã được tiêm vắc-xin.

Đường phố ở Biên Hoà, trung tâm của tỉnh Đồng Nai đang từng bước phục hồi sinh hoạt đời sống sau hai tháng giãn cách xã hội
Đường phố ở Biên Hoà, trung tâm của tỉnh Đồng Nai đang từng bước phục hồi sinh hoạt đời sống sau hai tháng giãn cách xã hội

Việc tham gia lưu thông, đi lại thì đối với cấp huyện, cấp xã vùng xanh có tỷ lệ dưới 60% người trên 18 tuổi được tiêm chủng ít nhất 1 liều vắc-xin (áp dụng Chỉ thị 15), giao UBND cấp xã quản lý việc đi lại trong nội bộ xã của toàn bộ người dân đang thường trú, tạm trú trên địa bàn quản lý; cấp, quản lý việc sử dụng giấy đi đường cho người có nhu cầu cấp thiết đi lại giữa các xã vùng xanh trong địa bàn huyện, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời giao UBND cấp huyện cấp, quản lý việc sử dụng giấy đi đường cho người có nhu cầu cấp thiết đi đến các huyện, thành phố vùng xanh trong tỉnh hoặc đi đến huyện, thành phố vùng đỏ, cam, vàng trong tỉnh (không được trở lại vùng xanh cho đến khi huyện, thành phố đó trở thành vùng xanh), đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn cấp huyện mà nơi làm việc và nơi ở khác xã, khác huyện do thủ trưởng đơn vị cấp giấy đi đường, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với cấp huyện, cấp xã vùng đỏ, cam, vàng (áp dụng Chỉ thị 16 và siết chặt việc tham gia lưu thông). Người dân tuyệt đối ở trong nhà (trừ trường hợp chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, mua hàng hóa thiết yếu, thiên tai, hỏa hoạn và các trường hợp đặc biệt khác). 100% người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) phải cài đặt, sử dụng ứng dụng quản lý di chuyển nội địa “VN-eID” do Bộ Công an phát hành để khai báo, quét mã QR tại các chốt kiểm soát và cài đặt, sử dụng ứng dụng sổ sức khỏe điện tử để chứng minh đã được tiêm vắc-xin.

Đồng Nai: Nhiều giải pháp tăng cường kiểm soát lưu thông trong trạng thái bình thường mới

Tại các vùng đỏ, cam, vàng tiếp tục thực hiện việc tham gia lưu thông, đi lại theo hướng dẫn của UBND tỉnh tại văn bản số 10569/UBND-KGVX ngày 31/8/2021, văn bản số 10616/UBND-KGVX ngày 4/9/2021, văn bản số 10856/UBND-KGVX ngày 8/9/2021. Các Giấy đi đường đã được cấp trước ngày 20/9/2021 theo mẫu tại các văn bản nêu trên phải nộp bản photo (giấy đi đường cũ) kèm Giấy đi đường mới đã được điền đầy đủ thông tin đến cơ quan, đơn vị đã cấp hoặc đơn vị là đầu mối tiếp nhận để được kiểm tra, cấp lại diấy đi đường mới; quy trình cấp lại giấy đi đường mới vẫn áp dụng theo các văn bản trên và hướng dẫn của Công an tỉnh (cho phép sử dụng giấy đi đường cũ đến hết ngày 22/9/2021) .

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục phối hợp Công an tỉnh kiểm tra, cấp giấy đi đường theo các văn bản trên và hướng dẫn của UBND tỉnh.

Giao UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã vùng đỏ, cam, vàng thực hiện việc cấp giấy đi đường, giấy đi chợ; giấy xác nhận thực hiện nhiệm vụ cho thành viên Tổ Covid-19 cộng đồng… thuộc địa bàn quản lý theo các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh.

Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai tiếp tục thực hiện việc cấp, quản lý giấy nhận diện phương tiện luồng xanh có mã QR, phối hợp Sở Công Thương cấp mã QR đối với shipper (shipper chỉ được hoạt động trên phạm vi một huyện), danh sách phương tiện luồng xanh có mã QR và shipper gửi Công an tỉnh để phục vụ theo dõi, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

Về hiệu lực của giấy đi đường, giấy đi đường được cấp theo hướng dẫn của UBND tỉnh tại văn bản này có hiệu lực theo quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19; định kỳ 7 ngày (1 chu kỳ), theo đánh giá lại của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai để áp dụng các biện pháp tham gia lưu thông phù hợp khi có sự thay đổi màu vùng ở cấp xã, cấp huyện. (Nếu mức nguy cơ ở cấp xã, cấp huyện vẫn không thay đổi hoặc thay đổi nhưng vẫn là vùng đỏ, cam, vàng thì được tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp, không cần cấp lại giấy mới) .

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm soát chặt chẽ lực lượng Quân sự làm nhiệm vụ đảm bảo Quốc phòng; phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trên cơ sở các vùng: Đỏ, cam, vàng, xanh.

Giao Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục hướng dẫn, tổ chức việc cấp, kiểm tra việc sử dụng giấy đi đường cho các nhóm đối tượng theo văn bản số 10569/UBNDKGVX ngày 31/8/2021, văn bản số 10616/UBND-KGVX ngày 4/9/2021 và văn bản số 10856/UBND-KGVX ngày 8/9/2021 của UBND tỉnh. Và chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo nội dung công văn này và các văn bản khác có liên quan. Chủ trì, phối hợp UBND cấp huyện rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đề xuất UBND tỉnh quyết định thành lập/giải tán các chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo khoa học, phù hợp tình hình thực tế và lộ trình thực hiện kế hoạch bình thường mới.

Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập các chốt kiểm soát bảo vệ vùng xanh (do lực lượng Công an làm Tổ trưởng) để quản lý, kiểm soát việc tham gia lưu thông, đi lại của người dân đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch; bố trí lực lượng phù hợp với chủ trương kiểm soát các vùng của UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc bảo vệ vùng xanh thuộc địa bàn quản lý. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc quản lý việc tham gia lưu thông, đi lại của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng, đối với việc tham gia lưu thông của người lao động làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài khu công nghiệp sẽ được hướng dẫn tại văn bản riêng. Trường hợp cần thiết khác nhưng chưa được quy định trong văn bản này khi triển khai không ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch thì sẽ được xem xét giải quyết theo từng trường hợp cụ thể.

PV
Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Vùng áp thấp trên biển Đông sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào chiều 25/10

Vùng áp thấp trên biển Đông sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào chiều 25/10

Vùng áp thấp nhiệt đới trên biển Đông dự báo chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong ngày 25/10, sau đó tiếp tục mạnh lên, hướng về vùng biển Bình Định đến Bình Thuận.
Hà Nội xuất hiện ổ dịch 7 ca Covid-19 cộng đồng ở Quốc Oai

Hà Nội xuất hiện ổ dịch 7 ca Covid-19 cộng đồng ở Quốc Oai

Chiều tối 24-10, Sở Y tế Hà Nội công bố 16 ca Covid-19 mới. Đáng chú ý, ghi nhận ổ dịch trong cộng đồng với 7 ca mắc ở Quốc Oai.
Đã bắt đối tượng gây thảm án tại Bắc Giang

Đã bắt đối tượng gây thảm án tại Bắc Giang

Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt giữ Trần Văn Hiếu (SN 1974), trú tại huyện Lạng Giang nghi phạm ra tay sát hại dã man bố mẹ và em gái sau đó lẩn trốn.
Danh sách tác giả, tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV

Danh sách tác giả, tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV

Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XV-năm 2020 sẽ diễn ra vào tối ngày 24/10, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam. Trân trọng giới thiệu với độc giả danh sách các tác phẩm đoạt giải.
Bạc Liêu phát hiện thêm 46 F0 liên quan Công ty Tấn Khởi

Bạc Liêu phát hiện thêm 46 F0 liên quan Công ty Tấn Khởi

Ngoài 46 F0 trong cộng đồng có liên quan đến doanh nghiệp thủy sản Tấn Khởi, cơ quan chức năng phát hiện thêm 6 người dương tính nCoV tại TP Bạc Liêu.

Tin khác

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Thực hiện tốt công tác an sinh, xã hội trong đại dịch Covid -19

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Thực hiện tốt công tác an sinh, xã hội trong đại dịch Covid -19
Làn sóng đại dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát tại tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu từ cuối tháng 6/2021 và lan rộng trên 7 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, tác động tiêu cực đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống sinh hoạt của người dân. Trong bối cảnh đó, UBND tỉnh cùng các cấp các ngành đã và đang thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, để vừa dập dịch vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Vé số miền Nam trước giờ G: Bán đắt như tôm tươi

Vé số miền Nam trước giờ G: Bán đắt như tôm tươi
Sau gần 4 tháng tạm ngưng, vé số kiến thiết khu vực miền Nam chính thức hoạt động trở lại vào ngày 22/10. Những ngày này, vé số bán đắt như tôm tươi.

Hỗ trợ người bán vé số dạo và bài toán an toàn, hiệu quả khi xổ số hoạt động trở lại

Hỗ trợ người bán vé số dạo và bài toán an toàn, hiệu quả khi xổ số hoạt động trở lại
Ngày 22/10 tới đây, 21 tỉnh, thành phố phía khu vực Nam sẽ cho hoạt động xổ số trở lại. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 nhiều tỉnh tại khu vực này hiện vẫn còn đang diễn biến phức tạp. Các công ty xổ số kiến thiết (XSKT) làm gì để bảo vệ sức khỏe người mua và người bán vé số (trong đó có rất nhiều người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn làm nghề bán vé số dạo). Câu trả lời chung của các tỉnh là ưu tiên tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho người bán vé số dạo và cán bộ, nhân viên các đại lý.

Sóc Trăng tiêm xắc xin cho tài xế xe tải ngoài tỉnh

Sóc Trăng tiêm xắc xin cho tài xế xe tải ngoài tỉnh
Tài xế, phụ xế đường dài ngoài tỉnh vẫn được tỉnh Sóc Trăng ưu tiên tiêm vắc xin. Thời gian đăng ký từ ngày 21 đến ngày 24/10.

Tập đoàn Phương Trang – Futa group xin gia hạn tiếp tục tổ chức chuyến xe 0 đồng đưa đón đồng bào đi và đến TP.Hồ Chí Minh

Tập đoàn Phương Trang – Futa group xin gia hạn tiếp tục tổ chức chuyến xe 0 đồng đưa đón đồng bào đi và đến TP.Hồ Chí Minh
Ngày 20/10, Tập đoàn Phương Trang – FUTA Group đã có văn bản xin phép Bộ GTVT, UBND TP.Hồ Chí Minh và các Sở GTVT địa phương tiếp tục cho phép tổ chức chuyến xe 0 đồng kết nối giữa TP.Hồ Chí Minh và 21 tỉnh, thành phía Nam, miền Trung và Tây Nguyên.

Cai nghiện bằng thuốc thay thế có thực sự hiệu quả?

Cai nghiện bằng thuốc thay thế có thực sự hiệu quả?
Nhiều năm qua, Lai Châu đã áp dụng điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone và buprenorphine nhằm chữa trị, cai nghiện cho những người nghiện ma túy, đẩy lùi dịch HIV/AIDS. Tuy nhiên, chương trình điều trị nghiện bằng thuốc thay thế chưa thực sự mang lại hiệu quả như mong muốn, cần sớm có thêm giải pháp để nâng cao hiệu quả và giảm thiểu tình trạng bệnh nhân bỏ điều trị hoặc sử dụng ma túy song song trong khi điều trị.
Xem thêm
10 thành tích nổi bật của ngành GD&ĐT tỉnh Nghệ An và những đề xuất, kiến nghị

10 thành tích nổi bật của ngành GD&ĐT tỉnh Nghệ An và những đề xuất, kiến nghị

Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, với 21 đơn vị hành chính cấp huyện, 460 xã, phường, thị trấn. Địa hình tự nhiên đa dạng, phức tạp với ba vùng sinh thái: miền núi, trung du và đồng bằng ven biển. Tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, ngành GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã chủ động, linh hoạt,kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn dạy và học phù hợp với các diễn biến của đại dịch, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu toàn quốc về GD&ĐT.
Hơn 30 năm dạy chữ cho dân nghèo ở đầm phá Tam Giang

Hơn 30 năm dạy chữ cho dân nghèo ở đầm phá Tam Giang

Hơn 30 năm qua, ông Trần Văn Hòa, sinh năm 1960, ở xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế mở lớp dạy học miễn phí cho những người dân sống lênh đênh trên đầm phá Tam Giang. Lớp học đã thắp sáng ước mơ cho hơn 200 người dân vạn đò và con em họ...
Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội bác thông tin đi học trở lại từ 25-10

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội bác thông tin đi học trở lại từ 25-10

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đề xuất học sinh đến trường trở lại từ 25-10 là không chính xác và còn cần chờ Hà Nội đánh giá mức độ dịch theo các cấp độ của các xã, phường để xây dựng phương án cho học sinh đi học ra sao.
Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 3)

Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 3)

Kỳ cuối: Phấn đấu đến năm 2030 người dân Nghi Sơn ổn định mọi mặt Để có được cái nhìn tổng thể, đầy đủ, khách quan về sự đổi thay trong đời sống của người dân bị ảnh hưởng trong quá trình triển khai các dự án tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, Phóng viên đã có
Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 2)

Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 2)

Kỳ II: Đặc biệt quan tâm những người yếu thế ​​​​​​​Hiện nay, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) có khoảng 1.300 người yếu thế như người già, phụ nữ nghèo neo đơn, người hạn chế về sức khoẻ đang được tài trợ nguồn vốn từ Cty Lọc TNHH Lọc hóa dầu Ng
Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 1)

Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 1)

Từ 1 vùng đất nghèo nhất nhì tỉnh Thanh, ngày nay Nghi Sơn đang định hướng trở thành một trong những trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước. Đặc biệt, cuộc sống của hàng vạn người dân bản địa đang đổi thay về mọi mặ
Phiên bản di động