Vụ tranh chấp đất ở 39C Phùng Hưng, TP Nha Trang: Ông Trần Quang Khuynh tố cáo Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng (Bài 1)

Đơn của ông Trần Quang Khuynh tố cáo ông Phan Vũ Hoàng, Phó Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng, được gửi tới ông Lê Minh Trí, Viện Trưởng Viện KSND Tối cao. Tuy nhiên, ông Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng lại ban hành Quyết định số 105, bác đơn tố cáo của ông Khuynh…

Nguyễn Xuân
08:09, 21/03/2020

Chúng tôi không nhắc lại nội dung đơn ngày 15/10/2019, của ông Trần Quang Khuynh tố cáo ông Phan Vũ Hoàng, Phó Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại Đà nẵng, vì nội dung đơn chúng tôi đã phản ánh khá kĩ trong 5 kì đăng trên Báo Người cao tuổi và Ngày mới online dịp cuối tháng 10/2019. Đơn ông Khuynh gửi ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, yêu cầu xử lí người ra Thông báo là ông Phan Vũ Hoàng, vì Thông báo của ông Hoàng là sai sự thật, trái pháp luật. Ngoài ra, ông còn gửi đến một số cơ quan, cán bộ lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội, đề nghị can thiệp; các cơ quan báo chí để rộng đường dư luận; ông Nguyễn Quang Dũng, Viện trưởng và ông Phan Vũ Hoàng, Phó Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng để biết.

Tuy nhiên, ngày 17/12/2019, ông Nguyễn Quang Dũng, Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng lại ban hành Quyết định số 105/QĐ-VC2, bác nội dung tố cáo của ông Khuynh, khẳng định lại một lần nữa Bản án phúc thẩm số 14/2016/DS-PT ngày 6/4/2016 của TAND tỉnh Khánh Hòa là có căn cứ, đúng pháp luật.

Ngày 2/1/2019, ông Khuynh có đơn phản biện, bác bỏ toàn bộ nội dung Quyết định số 105/QĐ-VC2 do ông Nguyễn Quang Dũng ký, cho rằng sai sự thật, trái pháp luật, tương tự như Thông báo số 205 của ông Phan Vũ Hoàng. Ông Khuynh yêu cầu ông Dũng hủy quyết định. Sau hơn 2 tháng không thấy phản hồi, ngày 15/3/2020, ông Khuynh chính thức gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Quang Dũng, Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng, gửi đến ông Viện trưởng Viện KSND Tối cao và các cấp có thẩm quyền khác; đồng thời có đơn gửi Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện KSND Tối cao, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Tổng Bí thư – Chủ tịch nước, đề nghị xem xét không cơ cấu ông Dũng và ông Hoàng vào cấp ủy Đảng ủy Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng nhiệm kì 2020 – 2024, vì 2 ông này vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy, quy định tại Phần II (Nội dung); Điểm 3.1. Tiêu chuẩn cấp ủy viên; Chỉ thị số 35-CT-TW ngày 30/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương.

Ông Trần Quang Khuynh nhấn mạnh: “Đảng ta, Nhà nước ta, Nhân dân ta, ngành tư pháp nước CHXHCN Việt Nam không cho phép ai, cấm bất cứ ai sử dụng hồ sơ, tài liệu giả mạo để xét xử cho kẻ giả mạo thắng kiện. Đó là nguyên tắc, quy định bất di bất dịch của pháp luật và đạo lí”
Ông Trần Quang Khuynh nhấn mạnh: “Đảng ta, Nhà nước ta, Nhân dân ta, ngành tư pháp nước CHXHCN Việt Nam không cho phép ai, cấm bất cứ ai sử dụng hồ sơ, tài liệu giả mạo để xét xử cho kẻ giả mạo thắng kiện. Đó là nguyên tắc, quy định bất di bất dịch của pháp luật và đạo lí”

Ông Trần Quang Khuynh khẳng định, các ông: Phan Vũ Hoàng và Nguyễn Quang Dũng đã bộc lộ những vi phạm trong Quy định và Chỉ thị nói trên. Ông Khuynh thẳng thắn: Luật pháp nước CHXHCN Việt Nam không có chỗ nào và không cho phép bất cứ ai sử dụng hồ sơ giả, tài liệu giả mạo để xét xử cho kẻ “sản xuất” ra hồ sơ, tài liệu giả mạo thắng kiện. Ngược lại, người giả mạo và những ai bao che cho những kẻ sử dụng hồ sơ, tài liệu giả mạo đó phải được xem xét xử lí trách nhiệm hình sự. Ông Khuynh rất tự tin khi phản bác, cũng như tố cáo người kí Thông báo số 205, thừa nhận Bản án phúc thẩm số 14/2016/DS-PT ngày 6/4/2016 của TAND tỉnh Khánh Hòa, một bản án sử dụng hồ sơ, tài liệu giả mạo, nhưng Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng lại cho là có cơ sở, đúng pháp luật!? Ông Khuynh phản biện, bác bỏ từ đầu đến cuối nội dung Thông báo số 205 của ông Phan Vũ Hoàng, cho rằng ông Hoàng đã vu khống, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của công dân là ông (Khuynh); yêu cầu ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện KSND Tối cao hủy Thông báo số 205 của Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Để làm căn cứ cho việc xử lí được khách quan, ông Khuynh đề nghị Viện KSND Tối cao cho giám định kĩ thuật hình sự tất cả các chữ viết, chữ kí của ông Trần Quang Quynh có trong hồ sơ. Ông Khuynh cam kết: Nếu các chữ viết, chữ kí đúng là của ông Quynh, thì ông (Khuynh) xin chịu trách nhiệm hình sự về sự thật này. Trường hợp chữ kí, chữ viết không phải của ông Quynh, đề nghị Viện KSND Tối cao kháng nghị bản án, hủy án phúc thẩm và sơ thẩm, điều tra xét xử lại theo quy định của pháp luật.

Ngay Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng cũng thừa nhận, trong các Giấy báo tin số 140/CV và Thông báo số 440/TB-VC2, cho rằng đơn đề nghị và hồ sơ của ông (Khuynh), đã được Viện KSND Cấp cao Đà Nẵng chuyển đến Vụ 12 Viện KSND Tối cao, để xem xét giải quyết theo thẩm quyền, đề nghị ông (Khuynh) theo dõi kết quả giải quyết.

Bản phô tô trên bản phô tô công chứng quyết định cấp đất của Học viện Hải quân cho bà Lương Thị Nhân, là tài liệu không có căn cứ pháp lí, tạo nên pháp nhân thứ 2 của vụ tranh chấp
Bản phô tô trên bản phô tô công chứng quyết định cấp đất của Học viện Hải quân cho bà Lương Thị Nhân, là tài liệu không có căn cứ pháp lí, tạo nên pháp nhân thứ 2 của vụ tranh chấp

Như vậy, đơn tố cáo ông Phan Vũ Hoàng của ông Trần Quang ông Khuynh, không yêu cầu ông Viện trưởng Nguyễn Quang Dũng giải quyết, ông Dũng cũng không còn thẩm quyền để giải quyết. Việc ông Khuynh có gửi cho ông Dũng và ông Hoàng mỗi người một bản, với đóng mở ngoặc là để biết. Nào ngờ, ông Viện trưởng lại sốt sắng ban hành quyết định giải quyết; bác đơn yêu cầu của ông Khuynh gửi cho Viện trưởng Viện KSND Tối cao!? Đây rõ ràng là một quyết định trái pháp luật.

Ông Trần Quang Khuynh cho rằng, Quyết định số 105 không chỉ sai về thẩm quyền, mà còn sai cả về nội dung. Ông đã có đơn phản bác dài 15 trang, nói rất kĩ những sai phạm của Qquyết định số 105.

Về đơn ngày 15/3/2020, ông Khuynh căn cứ: Khoản 2, Điều 6 “Quy định số 124/QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên”, đồng thời dựa trên sự thật mà ông Khuynh đang tố cáo, cũng như báo chí chúng tôi đã và đang phản ánh. Theo đó, ông Hoàng và ông Dũng là những cán bộ cấp cao của ngành Kiểm sát, thực thi pháp luật, thừa biết việc TAND tỉnh Khánh Hòa sử dụng tài liệu, hồ sơ giả mạo để xét xử và ban hành bản bán là sai sự thật, trái pháp luật, nhưng cả 2 ông vẫn ra sức bảo vệ, dùng quyền lực của mình để bảo vệ, không thuộc thẩm quyền giải quyết vẫn giải quyết, để áp đặt người tố cáo, bảo vệ việc sai trái. Đây là việc làm chẳng những vi phạm pháp luật, mà còn trái đạo đức xã hội, không thể chấp nhận đối với đội ngũ cán bộ giám sát thực thi pháp luật cấp cao.

Điểm 3.1, Phần II, Chỉ thị số 35-CT-TW ngày 30/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương nêu rõ: Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người… thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh… có biểu hiện… tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm… quy chế, quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước… quan liêu, cửa quyền…

Đối chiếu với Quy định số 124 và Chỉ thị số 35 của Ban Chấp hành Trung ương, chúng tôi thấy đơn của ông Trần Quang Khuynh là có căn cứ, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc bài viết Vụ tranh chấp đất ở 39C Phùng Hưng, TP Nha Trang: Ông Trần Quang Khuynh tố cáo Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng (Bài 1) tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

Cùng chủ đề ông Trần Quang Khuynh

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc

Video