Viết tiếp bài về khiếu nại của thương binh Võ Văn An: UBND thị trấn Nam Đàn thu hồi đất thiếu chứng cứ

Trong các bài trước, Báo điện tử Ngày mới online, đã phản ánh việc UBND thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An căn cứ theo “lời chứng bằng miệng”, để thu hồi ruộng đã được cấp bìa đỏ, của thương binh Võ Văn An. Để bạn đọc hiểu rõ hơn vấn đề này, chúng tôi xin nêu một số căn cứ mới thu thập được, nhằm phản ánh những bất cập trong vụ thu hồi đất của ông An. 

Quyết định của UBND thị trấn Nam Đàn giải quyết khiếu nại là thiếu cơ sở pháp lí?
Sau khi bị UBND thị trấn Nam Đàn thu hồi ruộng của mình, ông Võ Văn An đã làm đơn khiếu nại gửi UBND thị trấn Nam Đàn, phản ánh việc chính quyền thu hồi ruộng của ông là hoàn toàn vô lý. Sau nhiều lần đối thoại không thành, ngày 25/5/2017, UBND thị trấn Nam Đàn đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND, về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Văn An. Quyết định này bộc lộ nhiều bất cập và thiếu cơ sở pháp lý. Cụ thể:
1. Căn cứ để ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND của UBND thị trấn Nam Đàn gồm: "- Căn cứ vào Luật Khiếu nại tố cáo;Căn cứ Nghị định số 75/2012 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại; Căn cứ theo Thông tư số 07/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Căn cứ theo Quyết định số 26/QĐ-UBND của UBND thị trấn Nam Đàn về việc kiểm tra xác minh đơn khiếu nại của ông Võ Văn An". Mặc dù là quyết định giải quyết khiếu nại về đất đai, nhưng trong quyết định lại không có một điều khoản nào liên quan đến Luật Đất đai và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
2. Kết quả kiểm tra xác minh khiếu nại ghi trong Quyết định suố 43 như sau: "Ý kiến của ông Võ Thăng Long tại buổi làm việc. Ông Long được ông Thắng giao thửa đất số 22 tại xứ đồng Khai Hoang diện tích 632 m2 canh tác từ năm 2003 đến năm 2010. Năm 2010 có chủ trương thu hồi xây dựng trụ sở Công an huyện, ông Long mới đổi cho ông An…Ý kiến ông Võ Đình Thắng, nguyên khối trưởng khối Đan Nhiệm, nguyên trưởng tiểu ban chuyển đổi ruộng đất khối Đan Nhiệm năm 2002-2003. Trong quá trình thực hiện chuyển đổi ruộng đất, tổ chuyển đổi đã để sót thửa đất số 22 diện tích 632 m2, ông Thắng là người trực tiếp giao thửa đất số 22 cho ông Long nhận khoán để lấy tiền chè nước cho khối. Việc ông An canh tác trên thửa ruộng số 22 là do ông Long đổi cho ông An, ông Thắng không biết". Có thể thấy, căn cứ để UBND thị trấn ra Quyết định thu hồi ruộng của ông An là những lời làm chứng "bằng miệng" của ông Long và ông An. Hai ông này chỉ làm chứng bằng miệng chứ tuyệt đối không có một giấy tờ, sổ sách, bằng chứng pháp lý.
3. Căn cứ thứ 3 mà UBND thị trấn Nam Đàn lấy làm cơ sở để thu hồi ruộng đã được cấp bìa đỏ của ông An là: "Gia đình ông Võ Văn An bốc thăm nhận ruộng gồm 6 thửa bằng 2.800 m2 + 231 m2 trước ngõ = 3.031. Đất vườn đưa vào cân đối quỹ đất nông nghiệp, ông An có 699 m2. Tổng diện tích đất nông nghiệp của ông An là: 3.031+ 699 = 3.370 m2". Điều cực kỳ vô lý ở đây là năm 1995, gia đình ông An được cấp GCNQSDĐ gồm 4.379 m2. Trong đó; Đất sản xuất nông nghiệp 3.480 m2; đất ở + vườn 899 m2.
Phải chăng để thu hồi ruộng của ông An (Quyết định 43), UBND thị trấn Nam Đàn đã "tự tiện" chuyển đổi đất vườn có thời hạn ghi trong bìa đỏ là "LÂU DÀI" thành đất sản xuất nông nghiệp “CÓ THỜI HẠN”, hợp thức hóa 633 m2 ruộng của ông An ở xứ đồng Khai Hoang là đất của UBND Thị trấn?.
Những bằng chứng mới
Như trên đã nói, sau khi báo đăng 2 ngày đã có hàng ngàn lượt chia sẻ và hàng chục cuộc gọi của nhân dân Thị trấn Nam Đàn cho tác giả, ngoài chia sẻ, nhiều người còn cung cấp nhiều bằng chứng quan trọng chứng minh thửa ruộng số 22 là của ông An.

Hồ sơ bốc thăm ruộng của ông An được ông Phạm Xuân Cường thành viên tổ chuyển đổi ruộng đất năm 2003 của
khối Đan Nhiệm lưu lại


Để khẳng định thêm bài viết chúng tôi xin nêu ra đây một số dẫn chứng cụ thể. Trong Thông báo số 23/TB - UBND ngày 8/5/2016. Quyết định số 43 của UBND Thị trấn Nam Đàn đều ghi " Thửa số 22 tại xứ đồng Khai Hoang dư dôi không chia thăm mà cho ông Võ Thăng Long canh tác để trừ chi phí chè nước". Trong Công văn số 1625/UBND-TNMT ngày 23/9/2016 của UBND huyện Nam Đàn ghi " Sau chuyển đổi ruộng đất năm 2003 đến năm 2010 thửa số 22 được BCH khối để ngoài sổ sách chưa giao cho ai mà BCH khối hợp đồng với ông Võ Thăng Long sản xuất để làm quỹ khối phục vụ các hoạt động tại khối từ 2003 đến 2010". Nếu đúng như nội dung thông báo số 23/TB và Công văn số 1625/UBND thì việc thị trấn Nam Đàn để đất canh tác không chia cho dân “để trừ chi phí chè nước” là vi phạm nghiêm trong Luật Đất đai, cần phải xử lí nghiêm minh theo pháp luật.

Trưởng khối Đan Nhiệm ông Võ Thăng Long khẳng định, từ năm 2003 đến năm 20010, ông không ký hợp đồng với khối và không có chuyện hàng năm phải nộp quỹ cho khối trên thửa ruộng số 22 xứ đồng Khai Hoang.


Để chứng minh cho việc khối hợp đồng với ông Long sản xuất để làm "tiền chè nước", chúng tôi đã trực tiếp đến gặp ông Võ Thăng Long, Khối trưởng khối Đan Nhiệm. Trả lời câu hỏi: Trong các văn bản trả lời của UBND Thị trấn và UBND huyện đều nói từ năm 2003 đến năm 2010, khối Đan Nhiệm hợp đồng với ông sản xuất trên thửa ruộng số 22 xứ đồng Khai Hoang để làm chè nước. Vậy ai ký hợp đồng với ông, sản lượng một năm ông nộp cho khối là bao nhiêu. Ông Long cho biết: "Không… Có hợp đồng chi mô (đâu), và có phảỉ nộp chi mô (đâu)". Để cho chắc chắn, chúng tôi hỏi thêm lần nữa và vẫn nhận được câu trả lời như vậy
.

Ông Phạm Xuân Cường và bản kê ruộng được chia của từng hộ trong khối, trong đó có thửa ruộng số 22 của ông Võ Văn An.


Người thứ hai mà chúng tôi đến là ông Phạm Xuân Cường, Cấp ủy Chi bộ khối, nguyên Khối trưởng, nguyên thành viên tổ chuyển đổi ruộng đất Khối Đan Nhiệm. Là thành viên chuyển đổi ruộng đất Khối Đan Nhiệm năm 2003, nên ông Cường còn lưu giữ đầy đủ sổ sách, tài liệu chuyển đổi ruộng đất năm 2003 khá rõ. Ông Cường cho chúng tôi xem bản gốc có đóng dấu treo của UBND thị trấn ghi chi tiết số thăm nhận ruộng của từng hộ. Theo đó, hộ ông An bắt được thăm số 12. Sau chuyển đổi, cân đối lại ruộng đất so với diện tích ban đầu, hộ ông An thiếu 633 m2 và đã làm đơn xin cấp thêm cho đủ diện tích. Trong khối, không riêng gì ông An thiếu mà còn có 4 hộ khác cũng thiếu ruộng. Để đảm bảo quyền lợi cho các hộ đó, Tổ chuyển đổi đã trực tiếp đi chỉ ruộng cho từng hộ (vì chỉ có 5 hộ nên không phải bắt thăm)." Ruộng chỉ cụ thể gồm: Anh Võ An. Số 22 = 633m2. Anh Danh, số 231= 399 m2. Ông Võ Tạo,số 249=532 m2. Chị Ngụ = 300m2.Anh Hậu, 370 m2". (Ghi lại đúng theo danh sách trong hồ sơ chia ruộng của ông Cường).
Về việc chuyển đổi thửa ruộng số 22 cho ông Long sản xuất để lấy tiền “chè nước họp khối”, ông Cường cho biết: "Hoàn toàn không có chuyện đó, bởi vì, ruộng đã chia cho ông An rồi thì lấy diện tích đâu mà hợp đồng với ông Long. Hơn nữa giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2008, Hợp tác xã đang hoạt động nên hàng năm, các khối tổ chức họp đều được Ban quản lý Hợp tác xã chi tiền chè nước cho họp khối. Hằng năm, trong sổ sách thu sản phẩm của khối, ông An đều đóng nghĩa vụ bằng lúa trên thửa ruộng số 22, thể hiện trong các hóa đơn chứng từ thì làm sao ông Long lại phải nộp cho quỹ xóm nữa. Nếu ông Long nộp thì chẳng lẽ một thửa ruộng lại thu hai lần phí là không đúng".
Qua các chứng cứ pháp lý như: Sổ đỏ, tài liệu tại tổ chuyển đổi ruộng đất, hồ sơ giấy tờ ông An còn lưu giữ được, những cán bộ qua các thời kỳ đều khẳng định; Thửa đất số 22 xứ đồng Khai Hoang thuộc quyền sử dụng của ông An là đúng. Như vây, sự việc mất ruộng một cách vô lý của gia đình thương binh Võ Văn An, Nhân dân trong khối Đan Nhiệm đều biết, cán bộ, đảng viên ở thị trấn Nam Đàn đều biết, nhưng chỉ có một số cán bộ ở UBND Thị trấn Nam Đàn là không biết!?.

Nguyễn Hữu Mai

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Nhiều nội dung vụ án chưa được xem xét, giải quyết

Nhiều nội dung vụ án chưa được xem xét, giải quyết

Vụ án có Quyết định giám đốc thẩm số: 36/2013/DS-GĐT ngày 20/5/2013 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao với nội dung: Giao hồ sơ vụ án cho TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm lại. Tuy nhiên, việc xét xử lại có dấu hiệu bỏ sót nhiều nội dung vụ án, nên đương sự là người cao tuổi đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét kiến nghị với Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao giải quyết lại vụ án theo thủ tục đặc biệt, quy định tại Điều 352 Bộ luật Tố tụng dân sự và Thông tư liên tịch số: 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/10/2013…
Hệ lụy từ cá cược bóng đá

Hệ lụy từ cá cược bóng đá

Euro lại diễn ra. Đây là giải bóng đá lớn trên thế giới, chỉ sau World Cup. Những trận cầu từ Euro luôn cuốn hút sự theo dõi của nhiều người hâm mộ, nhất là phái mạnh.
Người dân chưa đồng tình với kết luận của UBND huyện Thường Tín về vi phạm trong quản lí đất đai, trật tự xây dựng ở thôn Sao Mai

Người dân chưa đồng tình với kết luận của UBND huyện Thường Tín về vi phạm trong quản lí đất đai, trật tự xây dựng ở thôn Sao Mai

Mặc dù UBND huyện Thường Tín, TP Hà Nội đã kết luận, việc ông Lê Văn Tỉnh, ở thôn Sao Mai, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín mua 1.351m2 đất do UBND xã Nguyễn Trãi bán trái thẩm quyền; xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, khiến nhiều người dân địa phương bức xúc...
Người cao tuổi kiến nghị thực hiện nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức

Người cao tuổi kiến nghị thực hiện nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức

Ông Lê Thanh, 72 tuổi, ngụ tại 1016 Nguyễn Xiển, phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, thông tin về việc đã có nội dung kết luận buổi tiếp công dân của ông Nguyễn Hữu Anh Tứ, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 11 tháng, nội dung kết luận vẫn chưa được thực hiện…
Các biện pháp xử lí đối với hành vi lái xe đâm vào xe người khác

Các biện pháp xử lí đối với hành vi lái xe đâm vào xe người khác

Do mâu thuẫn trong cuộc nhậu, Trần Thị Vân đã lái ô tô đâm nhiều lần vào xe của “đối phương” đang đỗ trên đường gây hư hỏng. Theo chuyên gia pháp lí, với hành vi này, Vân sẽ phải chịu chế tài của tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” được quy định tại Bộ luật Hình sự (BLHS) tùy theo giá trị tài sản bị huỷ hoại...

Tin khác

Nhiều căn cứ để NCT đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Nhiều căn cứ để NCT đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
“Kính đề nghị Chánh án TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm bản án đã có hiệu lực, để tôi có thể yêu cầu trưng cầu giám định chữ viết, chữ kí, ở tài liệu chữ viết, chữ kí của tôi trong các giấy vay tiền viết tay”. Đó là nguyện vọng của cụ Lê Thị Tiền, 80 tuổi, bị đơn trong vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”…

TAND TP Hải Phòng thụ lí đơn khởi kiện hành chính của gia đình người cao tuổi

TAND TP Hải Phòng thụ lí đơn khởi kiện hành chính của gia đình người cao tuổi
Ngày 26/4/2024, TAND TP Hải Phòng có Thông báo số: 66/2024/TLST-HC về việc thụ lí khiếu kiện hành chính giữa nguyên đơn là gia đình Nguyễn Văn Nhập (ông Nguyễn Văn Dinh, con trai ông Nhập là đại diện) và bị đơn là Văn phòng Đăng kí đất đai (ĐKĐĐ) TP Hải Phòng…

Kỉ luật khiển trách và điều chuyển quân nhân có hành vi cư xử chưa đúng mực

Kỉ luật khiển trách và điều chuyển quân nhân có hành vi cư xử chưa đúng mực
Thông tin tới Tạp chí Người cao tuổi, bà Tráng Sỉu Dín, 74 tuổi, ở thôn Sả Chải, xã Pha Long, huyện Mường Khương đề nghị các cơ quan chức năng cần xử lí nghiêm việc ông Nguyễn Văn Thiệu, quân nhân Đồn Biên phòng Pha Long, huyện Mường Khương đánh con trai bà là anh Lồ Min Hoà...

Người cao tuổi đề nghị Toà án phân xử về quyền sử dụng đất

Người cao tuổi đề nghị Toà án phân xử về quyền sử dụng đất
Ông Tô Hải Đăng, 77 tuổi, ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội vừa có đơn khởi kiện Xí nghiệp Đầu tư phát triển Thủy lợi Chương Mỹ thuộc Công ty Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy ra TAND huyện Chương Mỹ, với yêu cầu Tòa xét xử công nhận gia đình ông được sử dụng hợp pháp 56,8m2 đất tại số 22 tổ dân phố Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn...

Nhiều người cao tuổi đề nghị dừng thực hiện Thông báo cưỡng chế thu hồi đất

Nhiều người cao tuổi đề nghị dừng thực hiện Thông báo cưỡng chế thu hồi đất
Ngày 10/5/2024, UBND TP Vũng Tàu ban hành Quyết định số: 3937/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cưỡng chế để tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất 10 hộ gia đình, cá nhân (trong đó có nhiều hộ người cao tuổi) sử dụng đất tại phường Rạch Dừa để thực hiện Dự án Trường Mầm non Rạch Dừa, phường Rạch Dừa. Tuy nhiên, hầu hết các hộ dân có đất thuộc Dự án đều ký “đơn kêu cứu khẩn cấp tập thể”, với nội dung chưa đồng thuận thực hiện Thông báo cưỡng chế thu hồi đất số 1229/TB-UBND, ngày 10/5/2024 của UBND TP Vũng Tàu.

Người cao tuổi yêu cầu có quyết định thu hồi đất khi thực hiện dự án

Người cao tuổi yêu cầu có quyết định thu hồi đất khi thực hiện dự án
Bà Trương Thị Cam, 65 tuổi, ở tổ 13, khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phản ánh về việc thu hồi đất đang có giấy chứng nhận quyền sử dụng hợp pháp không đúng quy định, để xây dựng công trình thuộc dự án Trạm biến áp 110kV Phú Mỹ và đường dây đấu nối, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân…

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn (kèm theo hồ sơ) của bà Trần Nguyệt Thu, 64 tuổi, ở phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, phản ánh việc cơ quan chức năng ra văn bản hướng dẫn chưa đúng quy định.

Kiến nghị của người cao tuổi cần được xem xét, giải quyết dứt điểm

Kiến nghị của người cao tuổi cần được xem xét, giải quyết dứt điểm
Bà Nguyễn Thị Hiền, 65 tuổi, ở số 71, xóm Ba Toa, khu Thanh Sơn, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh phản ánh bản án của Tòa cấp sơ thẩm và phúc thẩm chưa rõ ràng, khách quan và việc cưỡng chế thi hành án không bảo đảm quy định dẫn đến bị mất quyền lợi, nhiều năm nay chưa được các cơ quan tổ chức xem xét, giải quyết triệt để…

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của cụ Trần Thị Rễ, 102 tuổi, phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phản ánh về việc, UBND TP Hạ Long chưa thực hiện đúng theo quy định của Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, Quyết định của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh, khi thu hồi đất của gia đình cụ, để thực hiện Dự án đường bao biển nối TP Hạ Long với Cẩm Phả, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình cụ.

Thu hồi đất thực hiện dự án cần xem xét quyền lợi của người dân

Thu hồi đất thực hiện dự án cần xem xét quyền lợi của người dân
Nhiều hộ dân (trong đó có người cao tuổi) ở thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh có đơn gửi tới các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc UBND xã Hải Bối chưa xác minh và làm rõ nguồn gốc đất của người dân ở xóm 3, thôn Cổ Điển nhưng đã yêu cầu người dân tự tháo dỡ công trình xây dựng, thu hồi đất để thực hiện Dự án đường gom chân đê từ ven đê xóm 1 thôn Cổ Điển đến gầm cầu Thăng Long...

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận Đơn tố giác (kèm theo hồ sơ) của ông Lê Thanh, 72 tuổi, ở 1016 Nguyễn Xiển, phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh phản ánh việc ông Võ Trí Dũng, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận 9 (cũ), nay làm Trưởng ban Bồi thường và giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh có nhiều dấu hiệu sai phạm.

Vụ án dân sự “Tranh chấp thừa kế” tại 61B Lò Sũ, quận Hoàn kiếm, TP Hà Nội: MongTAND TP Hà Nội sớm đưa vụ án ra xét xử

Vụ án dân sự “Tranh chấp thừa kế” tại 61B Lò Sũ, quận Hoàn kiếm, TP Hà Nội: MongTAND TP Hà Nội sớm đưa vụ án ra xét xử
Ông Bùi Tiến Dũng, 62 tuổi, và ông Bùi Tiến Cường, 60 tuổi là bị đơn trong vụ án dân sự chia thừa kê căn nhà 61B Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Mặc dù vụ việc tranh chấp đến nay đã 16 năm, trải qua nhiều phiên tòa và nhiều bản án, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm…

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn tố giác (kèm theo hồ sơ) của người cao tuổi về việc vụ tai nạn giao thông có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Không còn phù hợp với định hướng quy hoạch của TP Hạ Long và chậm tiến độ

Không còn phù hợp với định hướng quy hoạch của TP Hạ Long và chậm tiến độ
Hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Hiền và bà Phạm Thị Hương, ở tổ 3, khu 10, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, có đơn kiến nghị việc Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040 thì Dự án “Cảng cạn tổng hợp và bãi chứa Container” tại Khu công nghiệp Cái Lân của Công ty TNHH Vận tải nhiên liệu Sài Gòn không còn phù hợp với định hướng phát triển của TP Hạ Long, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét để bảo đảm quyền lợi cho người dân…

Nguyện vọng của người cao tuổi gửi đến TAND Cấp cao tại Hà Nội

Nguyện vọng của người cao tuổi gửi đến TAND Cấp cao tại Hà Nội
Ông Nguyễn Văn Hướng, 61 tuổi, ở phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội, là bị đơn trong vụ án “Tranh chấp chia thừa kế, Chia tài sản chung” cho rằng, các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án dân sự do Tòa cấp phúc thẩm chưa xem xét nhiều tình tiết mới, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình…
Xem thêm
Từ vụ Việt Á, Bộ Công an kiến nghị kiểm soát quyền lực người đứng đầu 2 Bộ

Từ vụ Việt Á, Bộ Công an kiến nghị kiểm soát quyền lực người đứng đầu 2 Bộ

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á v
Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai hầu tòa

Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai hầu tòa

Hôm nay ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bí thư tỉnh Lào Cai cùng 16 bị cáo trong vụ án khai thác quặng apatit trái phép.
Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát

Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án Trung tâm văn hoá thông tin tỉnh giai đoạn 2 do Công ty Vạn Tín Phát làm chủ đầu tư.
Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Một ngày cuối năm 2023, tôi có dịp về quê. Khi ra nghĩa trang để thắp hương cho ông bà tiên tổ, tôi vô cùng bất ngờ bởi chỉ sau có mấy năm khu nghĩa trang của xã tôi không chỉ được mở rộng khá nhiều, mà các phần mộ đều được xây dựng to, đẹp khang trang.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được văn bản của Luật sư Nguyễn Công Tá, Giám đốc Công ty Luật TNHH Khôi Việt, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đơn vị được mời tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho các hộ dân là người cao tuổi ở khu tập thể 7B (nay là số 20 Trần Phú), phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền kiến nghị về cách làm việc của ông Lê Chưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

Theo phản ánh của Nhân dân trong đó có NCT, cạnh đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, tuyến đường được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam thuộc địa phận phường Quang Hanh, một doanh nghiệp nhiều tháng nay đang triển khai lấp vịnh Bái Tử Long để xây dựng khu đô thị làm ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và cảnh quan không những của vịnh Bái Tử Long và cả vịnh Hạ Long...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn (kèm theo hồ sơ) của bà Trần Nguyệt Thu, 64 tuổi, ở phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, phản ánh việc cơ quan chức năng ra văn bản hướng dẫn chưa đúng quy định.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của cụ Trần Thị Rễ, 102 tuổi, phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phản ánh về việc, UBND TP Hạ Long chưa thực hiện đúng theo quy định của Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, Quyết định của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh, khi thu hồi đất của gia đình cụ, để thực hiện Dự án đường bao biển nối TP Hạ Long với Cẩm Phả, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình cụ.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận Đơn tố giác (kèm theo hồ sơ) của ông Lê Thanh, 72 tuổi, ở 1016 Nguyễn Xiển, phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh phản ánh việc ông Võ Trí Dũng, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận 9 (cũ), nay làm Trưởng ban Bồi thường và giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh có nhiều dấu hiệu sai phạm.
Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ  khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Hỏi: Gia đình tôi có thửa đất được UBND xã giao năm 2015. Chúng tôi sinh sống trên diện tích đất này cho tới nay, không có tranh chấp. Theo Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, diện tích đất hiện tại gia đình tôi đang sử dụng có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)? Hoàng Văn Đồng (76 tuổi, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái)
Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Sáng 22/3, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn Luật trợ giúp pháp lý cho NCT, khuyết tật ở Thanh Hóa.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận “Đơn cầu cứu” của ông Nguyễn Quốc Tùng, 62 tuổi, ở phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh và bà Trương Thị Mộng Thi, 61 tuổi, ở quận 9, TP Hồ Chí Minh, phản ánh có dấu hiệu làm trái trong việc Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện hoạt động tư vấn/đưa người Việt Nam sang nước ngoài; dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư nước ngoài thực hiện và Dịch vụ môi giới giới thiệu việc làm tại Canada.
Phiên bản di động