Về bản án 25 năm không thi hành được: Hàng chục văn bản chuyển đơn của Trung ương không có hồi âm

Bản án dân sự phúc thẩm của TAND Tối cao có hiệu lực pháp luật đã 25 năm, nhưng đến nay vẫn chưa được thi hành, do người phải thi hành án, có nghĩa vụ giao trả toàn bộ căn nhà 112 Nguyễn Chí Thanh, quận 11, đã chết, trong khi con của người đã chết cứ ở lỳ tại căn nhà trên, không đăng ký tạm trú, tạm vắng theo Luật Cư trú. Chính vì vậy, việc thi hành án cứ kéo dài không có điểm dừng, gây bức xúc trong dư luận.
Về bản án 25 năm không thi hành được: Hàng chục văn bản chuyển đơn của Trung ương không có hồi âm

Căn nhà 112 Nguyễn Chí Thanh bị xuống cấp.

Sai một ly, đi một dăm

Tại Bản án số 81/DSPT ngày 4/5/1995 của TAND Tối cao tuyên xử: Hủy hợp đồng mua bán nhà số 112 Nguyễn Chí Thanh giữa bà Vương Thục Phân và bà Sỳ Lý Cú. Bà Vương Thục Phân do ông Trần Phụng Siêu làm đại diện có trách nhiệm thanh toán số vàng 66 lượng 1 chỉ 5 phân 4 số 9 cho bà Sỳ Lý Cú. Bà Sỳ Lý Cú có trách nhiệm giao trả toàn bộ căn nhà 112 Nguyễn Chí Thanh cho bà Trần Phụng Hoàn. Việc giao nhà và tiền được tiến hành cùng một lúc và ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Theo ông Trần Phụng Siêu (đại diện ủy quyền của bà Vương Thục Phân), Bản án số 81/DSPT của TAND Tối cao, gặp khó khăn trong thi hành án, là do trong bản án có một từ đã được thay đổi, không đúng với lời của thẩm phán đọc tại phiên tòa. Theo đó lời của thẩm phán: “Việc giao trả, trả nhà và tiền được tiến hành ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật”(tức là việc giao nhà cho bà Hoàn là không cần chờ đợi việc thanh toán tiền giữa bà Phân và bà Cú) , không hiểu vì sao trong bản án lại được sửa thành“ Việc giao nhà và tiền được tiến hành cùng một lúc và ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật (Ông Trần phụng Siêu có băng ghi âm về lời của thẩm phán Đặng Ngọc Qúy đọc tại phiên tòa phúc thẩm).

Đúng là sai một li đi một dặm và đây là một trong những nguyên nhân dẫn việc thi hành án bị kéo dài, vì bà Vương Thục Phân và bà Sỳ Lý Cú là người phải thi hành án, còn bà Trần Phụng Hoàn, là người được thi hành án. 3 chủ thể khác nhau, có quyền và nghĩa vụ khác nhau lại phải thực hiện cùng một lúc là bất khả thi.

Tại Văn bản số 38-CV/BCĐCCTPTW ngày 23/6/2016 của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương nhấn mạnh: Việc Tòa án quyết định bà Vương Thục Phân giao vàng cho bà Sỳ Lý Cú, bà Sỳ lý Cú giao nhà cho bà Hoàn được tiến hành cùng một lúc là khiên cưỡng và không có cơ sở, vì bà Trần Phụng Hoàn mới là chủ sở hữu thực sự của căn nhà 112 Nguyễn Chí Thanh và là nguyên đơn kiện đòi nhà, không liên quan đến nghĩa vụ của bà Vương Thục Phân đối với bà Sỳ Lý Cú. Đề nghị Chánh án TAND Tối cao chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại vì sao có sự khác biệt về từ ngữ giữa lời của thẩm phán đọc tại phiên toà và nội dung trong bản án, trách nhiệm thuộc về ai !?

Người được thi hành án mòn mỏi đợi chờ công lí

Tại Biên bản giải quyết thi hành án ngày 3/6/2002 của Phòng Thi hành án TP.Hồ Chí Minh, có nội dung: Bà Trần Phụng Hoàn xin nhận nhà 112 Nguyễn Chí Thanh, hiện gia đình bà Sỳ Lý Cú đang chiếm dụng. Chấp hành viên Trần Văn Hảo giải thích Bản án số 81/DSPT tuyên việc giao nhà và vàng được tiến hành cùng một lúc và ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật. Hiện nay, phía gia đình bà Phân chưa giao vàng nên chưa tiến hành giao nhà cho bà Hoàn được. Qua đó cho thấy, giải thích của Chấp hành viên là không có căn cứ, không làm hết trách nhiệm và rất máy móc trong việc thi hành án. Pháp luật thi hành án dân sự còn quy định, trong quá trình thi hành án nếu phát hiện ra những bất cập, sai sót của bản án thì chấp hành viên, người có thẩm quyền có văn bản đề nghị Tòa án giải thích về bản án nhưng trong vụ việc này, chấp hành viên chưa làm hết trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Thật bất ngờ, hơn 4 năm sau, ngày 11/1/2006, Phòng Thi hành án TP.Hồ Chí Minh có Công văn số 41/THA khẳng định: Trong quá trình thi hành án nhưng không tổ chức thi hành được và giải thích: “Việc giao nhà cho bà Hoàn là không thực hiện được và thông báo cho bà Hoàn biết thời hiệu yêu cầu thi hành án của bà đã hết theo quy định tại Điều 21 Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993”. Do đó, bà Hoàn đã có đơn đề nghị xem xét thu hồi, hủy bỏ Công văn số 41/THA và yêu cầu tiếp tục thi hành án giao nhà cho bà Hoàn.

Hơn 2 năm sau, ngày 19/6/2008, Cục Thi hành án dân sự Bộ Tư Pháp có Công văn số 763/BTP-THA-NVII khẳng định: Việc yêu cầu bà Sỳ Lý Cú giao lại căn nhà số 112 Nguyễn Chí Thanh cho bà Trần Phụng Hoàn theo án tuyên là không thực hiện được. Tiếp đó, ngày 4/6/2010, Tổng cục Thi hành án dân sự- Bộ Tư pháp có Công văn số 1463/GQKNTC lại trả lời là: Không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thi hành án dân sự mà thuộc thẩm quyền của Cục Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tại Thông báo số 5015/THA ngày 20/7/2010 của Cục Thi hành sán dân sự TP.Hồ Chí Minh lại trả lời: Việc thi hành bản án này không thuộc thẩm quyền của Cục Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh. Đúng là trên đẩy về dưới, còn dưới thì lại né tránh, chẳng khác nào trò chơi cút bắt.

Về bản án 25 năm không thi hành được: Hàng chục văn bản chuyển đơn của Trung ương không có hồi âm

Văn bản chuyển đơn của các cơ quan Trung ương.

Về nội dung này, Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương tại Văn bản số 38-CV-BCĐCCTPTW ngày 23/6/2016, đã nêu rõ: Đây là vấn đề cần được xem xét kĩ, vì năm 1996, bà Hoàn đã có đơn gửi Cục Thi hành án dân sự (nay là Tổng Cục thi hành án dân sự- Bộ Tư pháp) khiếu nại bản án và đã được Cục Quản lý thi hành án dân sự chuyển cho TAND Tối cao. Như vậy, việc các cơ quan thi hành án dân sự cho rằng bà Hoàn không có đơn yêu cầu thi hành án và năm 2005 bà Hoàn có đơn nhưng đã hết thời hiệu yêu cầu, để không tiến hành thi hành án cho bà Hoàn là có phần máy móc. Vì bà Hoàn vẫn có đơn khiếu nại bản án để bảo vệ quyền sở hữu của mình nên không có đơn yêu cầu thi hành án ngay, cơ quan thi hành án cũng không giải thích, hướng dẫn cho bà Hoàn về thời hiệu thi hành án và việc xem xét lại bản án dân sự phúc thẩm số 81 đã có hiệu lực sau khi xét xử là thuộc thẩm quyền của TAND Tối cao chứ không thuộc thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự.

Dư luận người dân địa phương đề nghị Bộ Tư pháp vào cuộc, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra lại vụ việc, không né tránh sự thật, tháo gỡ vướng mắc để Bản án số 81 DSPT của TANDTC tại TP.Hồ Chí Minh được thi hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án- bà Trần Phụng Hoàn.

Về bản án 25 năm không thi hành được: Hàng chục văn bản chuyển đơn của Trung ương không có hồi âm
Trang 1
Về bản án 25 năm không thi hành được: Hàng chục văn bản chuyển đơn của Trung ương không có hồi âm
Trang 2
Về bản án 25 năm không thi hành được: Hàng chục văn bản chuyển đơn của Trung ương không có hồi âm
Trang 3
Về bản án 25 năm không thi hành được: Hàng chục văn bản chuyển đơn của Trung ương không có hồi âm
Tráng 4
Về bản án 25 năm không thi hành được: Hàng chục văn bản chuyển đơn của Trung ương không có hồi âm
Trang 5
Về bản án 25 năm không thi hành được: Hàng chục văn bản chuyển đơn của Trung ương không có hồi âm

Văn bản số 38-CV-BCĐCCTPTW ngày 23/6/2016 của Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.

Về bản án 25 năm không thi hành được: Hàng chục văn bản chuyển đơn của Trung ương không có hồi âm
Trang 1
Về bản án 25 năm không thi hành được: Hàng chục văn bản chuyển đơn của Trung ương không có hồi âm
Văn bản liên quan việc thi hành án
Minh Ngô

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Về ngăn chặn 232,66 ha đất của Công ty CP địa ốc Hồng Phát: Cần thu hồi Quyết định số 07, để chủ đầu tư thoát cảnh “một cổ hai tròng”!

Về ngăn chặn 232,66 ha đất của Công ty CP địa ốc Hồng Phát: Cần thu hồi Quyết định số 07, để chủ đầu tư thoát cảnh “một cổ hai tròng”!

Hơn 2 năm qua, Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi đã có nhiều bài điều tra, phản ánh liên quan đến Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An hai lần ra lệnh ngăn chặn toàn bộ 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng 232,66 ha đất của Công ty Cổ phần địa ốc Hồng Phát (Công ty Hồng Phát). Việc ngăn chặn này thể hiện dấu hiệu trái luật, gây hậu quả khiến chủ đầu tư lâm cảnh “một cổ hai tròng”, số tiền thiệt hại đã hơn 857 tỉ đồng và vẫn chưa dừng lại, …
Phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Sao không xử lý hành vi cố tình chiếm đất người khác?

Phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Sao không xử lý hành vi cố tình chiếm đất người khác?

Tạp chí Người cao tuổi đã đăng bài: “Cần cưỡng chế, xử lý nghiêm hành vi cố tình không thực hiện thông báo của UBND phường”, phản ánh việc bà Từ Kim Nguyệt, ở phường 8, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, tố cáo ông Trần Văn Sang ngang nhiên chiếm đất trái phép, cố tình không chấp hành thông báo tháo dỡ công trình xây dựng trái phép …
TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân mòn mỏi trông chờ công lí

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân mòn mỏi trông chờ công lí

Mới đây, Tạp chí Người cao tuổi có đăng bài "Một vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân vẫn phải mòn mỏi trông chờ công lí", phản ánh việc ông Nguyễn Văn Của, sinh 1955, ngụ khu phố Ông Nhiêu, phường Long Trường, quận 9, nay là TP Thủ Đức, khởi kiện yêu cầu các ông, bà: Châu Hồng Hoàng, Châu Thị Hồng, Châu Thị Nga, Châu Hồng Mùi, trả lại ông Của hơn 1.000m2 đất tại khu phố Ông Nhiêu, phường Long Trường, TP Thủ Đức.
Bản án 26 năm chưa được thi hành tại TP. Hồ Chí Minh: Cần nhìn thẳng vào sự thật để sửa sai

Bản án 26 năm chưa được thi hành tại TP. Hồ Chí Minh: Cần nhìn thẳng vào sự thật để sửa sai

Bản án dân sự phúc thẩm số 81/DSPT ngày 4/5/1995 của TAND Tối cao tại TP.Hồ Chí Minh có hiệu lực pháp luật từ rất lâu, nhưng do người phải thi hành án không tự nguyện thi hành, trong khi Chấp hành viên xác định không đúng đối tượng phải thi hành án, nên vụ việc kéo dài đến nay 26 năm, gây thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án. Ai phải chịu trách nhiệm về vụ việc này, cần được làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái: Để một số hộ dân cầu cứu đến bao giờ?

Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái: Để một số hộ dân cầu cứu đến bao giờ?

Như Tạp chí Ngày mới đã phản ánh, tại Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo: Chấp thuận về chủ trương cho Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai, Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng được phép thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân có đất nằm trong dự án để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay, Chủ đầu tư Dự án vẫn không thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân; và hệ lụy từ việc không thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, chưa dừng lại …

Tin khác

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3: Nhà thầu thi công ngang nhiên đổ "trộm" đất, đá thải!?

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3: Nhà thầu thi công ngang nhiên đổ "trộm" đất, đá thải!?
Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 (quận Thanh Xuân- Hà Nội), có tổng mức đầu tư gần 700 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhà thầu thi công “ngang nhiên” sử dụng xe quá khổ, quá tải để vận chuyển đất, đá thải đổ trộm tại khu vực xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ… gây nguy cơ ô nhiễm môi trường và nhiều hệ lụy về sau.

Nhiều sai phạm nhưng Giám đốc vẫn được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ(!)

Nhiều sai phạm nhưng Giám đốc vẫn được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ(!)
Qua kiểm tra, xác minh đơn tố cáo nặc danh tại Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, ngày 26/6/2020, Đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Gia Lai có Báo cáo số 297/BC-SYT nêu rõ một số nội dung tố cáo ông Trần Quang Chỉ, Giám đốc Trung tâm Y tế Đức Cơ, tỉnh Gia Lai sai phạm về quản lí kinh tế và công tác cán bộ là đúng và đúng một phần.

TP Hồ Chí Minh: Sao Công an quận Tân Phú không xử lý đơn tố cáo của công dân theo đúng quy định?

TP Hồ Chí Minh: Sao Công an quận Tân Phú không xử lý đơn tố cáo của công dân theo đúng quy định?
Ông Huỳnh Ngọc P, thường trú tại quận 12, TP Hồ Chí Minh, có đơn gửi các cơ quan có thẩm quyền, phản ánh ông Lưu Hữu Thước, Giám đốc và ông Võ Duy Khánh, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Long Hiệp Phát (Sau đây gọi tắt là Công ty Long Hiệp Phát) có hành vi thể hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt 230 triệu đồng của ông P. Tuy nhiên, đến nay đơn của ông P vẫn chưa được giải quyết theo quy định …

Công ty CP bất động sản Vạn An Phát có “vẽ ra dự án” để lừa dối khách hàng?

Công ty CP bất động sản Vạn An Phát có “vẽ ra dự án” để lừa dối khách hàng?
Một số cá nhân đội lốt công ty bất động sản với chiêu thức thu gom đất của nông dân tự động phân lô, làm đường vẽ ra dự án để bán cho khách hàng… đến nay không phải là chuyện hiếm. Sự việc dưới đây, thêm một thí dụ điển hình.

Lễ ký kết hợp tác giữa CITENCO và HFIC vì một thành phố xanh, sạch, đẹp

Lễ ký kết hợp tác giữa CITENCO và HFIC vì một thành phố xanh, sạch, đẹp
Vừa qua, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP. Hồ Chí Minh (CITENCO) và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, việc ký kết hai bên nhằm thực hiện mục tiêu “Xây dựng và Thúc đẩy triển khai các giải pháp Xanh, hướng đến gia tăng tỷ lệ GDP xanh cho TP. Hồ Chí Minh”.

Viện KSND huyện Bến Lức, tỉnh Long An: Nhiều dấu hiệu cản trở hành nghề hợp pháp của các Luật sư!

Viện KSND huyện Bến Lức, tỉnh Long An: Nhiều dấu hiệu cản trở hành nghề hợp pháp của các Luật sư!
Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới nhận đơn của Luật sư (LS) Trần Cao Phú, Giám đốc và LS Trần Cao Cường, Phó Giám đốc Công ty Luật Hợp danh Trần Cao, thuộc Đoàn LS TP Hồ Chí Minh, trụ sở số 28/9/14 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 4, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh: Kiểm sát viên và Viện trưởng Viện KSND huyện Bến Lức có hành vi thể hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, cản trở hành nghề hợp pháp của LS.
Xem thêm
Vụ cao tốc Ðà Nẵng - Quảng Ngãi: Nhiều kỹ sư nước ngoài vi phạm pháp luật

Vụ cao tốc Ðà Nẵng - Quảng Ngãi: Nhiều kỹ sư nước ngoài vi phạm pháp luật

Một số kỹ sư của nhà thầu nước ngoài bị xác định có vi phạm trong tổ chức thi công hoặc tư vấn giám sát dự án cao tốc Ðà ...
Vợ chồng ông Dũng “lò vôi” nói về việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên: Sai ở đâu, sửa ở đó!

Vợ chồng ông Dũng “lò vôi” nói về việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên: Sai ở đâu, sửa ở đó!

Ngày 2/3/2021, bà Nguyễn Thị Phương Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng có buổi làm việc với ông Võ Hoàng Yên và đại diện Trung ương Tịnh độ ...
"Góc khuất" của các dự án cần được làm sáng tỏ tại phiên tòa phúc thẩm

"Góc khuất" của các dự án cần được làm sáng tỏ tại phiên tòa phúc thẩm

Những "góc khuất" trong vụ án này thể hiện trong các quyết định hành chính của Công ty INDECO, UBND TP Hà Nội và quận Cầu Giấy, khi thu hồi ...
Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc kiến nghị Viện KSND và Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra làm rõ một số ...
Giữ đào rừng  là giữ sắc màu Tây Bắc

Giữ đào rừng là giữ sắc màu Tây Bắc

Tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 của ngành Nông nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong dịp Tết Nguyên đán Tân ...
Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Người tố cáo cho rằng, Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang liên quan đến vụ ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã Hưng Long ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động