Về bản án 25 năm không thi hành được: Hàng chục văn bản chuyển đơn của Trung ương không có hồi âm

Bản án dân sự phúc thẩm của TAND Tối cao có hiệu lực pháp luật đã 25 năm, nhưng đến nay vẫn chưa được thi hành, do người phải thi hành án, có nghĩa vụ giao trả toàn bộ căn nhà 112 Nguyễn Chí Thanh, quận 11, đã chết, trong khi con của người đã chết cứ ở lỳ tại căn nhà trên, không đăng ký tạm trú, tạm vắng theo Luật Cư trú. Chính vì vậy, việc thi hành án cứ kéo dài không có điểm dừng, gây bức xúc trong dư luận.
Về bản án 25 năm không thi hành được: Hàng chục văn bản chuyển đơn của Trung ương không có hồi âm

Căn nhà 112 Nguyễn Chí Thanh bị xuống cấp.

Sai một ly, đi một dăm

Tại Bản án số 81/DSPT ngày 4/5/1995 của TAND Tối cao tuyên xử: Hủy hợp đồng mua bán nhà số 112 Nguyễn Chí Thanh giữa bà Vương Thục Phân và bà Sỳ Lý Cú. Bà Vương Thục Phân do ông Trần Phụng Siêu làm đại diện có trách nhiệm thanh toán số vàng 66 lượng 1 chỉ 5 phân 4 số 9 cho bà Sỳ Lý Cú. Bà Sỳ Lý Cú có trách nhiệm giao trả toàn bộ căn nhà 112 Nguyễn Chí Thanh cho bà Trần Phụng Hoàn. Việc giao nhà và tiền được tiến hành cùng một lúc và ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Theo ông Trần Phụng Siêu (đại diện ủy quyền của bà Vương Thục Phân), Bản án số 81/DSPT của TAND Tối cao, gặp khó khăn trong thi hành án, là do trong bản án có một từ đã được thay đổi, không đúng với lời của thẩm phán đọc tại phiên tòa. Theo đó lời của thẩm phán: “Việc giao trả, trả nhà và tiền được tiến hành ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật”(tức là việc giao nhà cho bà Hoàn là không cần chờ đợi việc thanh toán tiền giữa bà Phân và bà Cú) , không hiểu vì sao trong bản án lại được sửa thành“ Việc giao nhà và tiền được tiến hành cùng một lúc và ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật (Ông Trần phụng Siêu có băng ghi âm về lời của thẩm phán Đặng Ngọc Qúy đọc tại phiên tòa phúc thẩm).

Đúng là sai một li đi một dặm và đây là một trong những nguyên nhân dẫn việc thi hành án bị kéo dài, vì bà Vương Thục Phân và bà Sỳ Lý Cú là người phải thi hành án, còn bà Trần Phụng Hoàn, là người được thi hành án. 3 chủ thể khác nhau, có quyền và nghĩa vụ khác nhau lại phải thực hiện cùng một lúc là bất khả thi.

Tại Văn bản số 38-CV/BCĐCCTPTW ngày 23/6/2016 của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương nhấn mạnh: Việc Tòa án quyết định bà Vương Thục Phân giao vàng cho bà Sỳ Lý Cú, bà Sỳ lý Cú giao nhà cho bà Hoàn được tiến hành cùng một lúc là khiên cưỡng và không có cơ sở, vì bà Trần Phụng Hoàn mới là chủ sở hữu thực sự của căn nhà 112 Nguyễn Chí Thanh và là nguyên đơn kiện đòi nhà, không liên quan đến nghĩa vụ của bà Vương Thục Phân đối với bà Sỳ Lý Cú. Đề nghị Chánh án TAND Tối cao chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại vì sao có sự khác biệt về từ ngữ giữa lời của thẩm phán đọc tại phiên toà và nội dung trong bản án, trách nhiệm thuộc về ai !?

Người được thi hành án mòn mỏi đợi chờ công lí

Tại Biên bản giải quyết thi hành án ngày 3/6/2002 của Phòng Thi hành án TP.Hồ Chí Minh, có nội dung: Bà Trần Phụng Hoàn xin nhận nhà 112 Nguyễn Chí Thanh, hiện gia đình bà Sỳ Lý Cú đang chiếm dụng. Chấp hành viên Trần Văn Hảo giải thích Bản án số 81/DSPT tuyên việc giao nhà và vàng được tiến hành cùng một lúc và ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật. Hiện nay, phía gia đình bà Phân chưa giao vàng nên chưa tiến hành giao nhà cho bà Hoàn được. Qua đó cho thấy, giải thích của Chấp hành viên là không có căn cứ, không làm hết trách nhiệm và rất máy móc trong việc thi hành án. Pháp luật thi hành án dân sự còn quy định, trong quá trình thi hành án nếu phát hiện ra những bất cập, sai sót của bản án thì chấp hành viên, người có thẩm quyền có văn bản đề nghị Tòa án giải thích về bản án nhưng trong vụ việc này, chấp hành viên chưa làm hết trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Thật bất ngờ, hơn 4 năm sau, ngày 11/1/2006, Phòng Thi hành án TP.Hồ Chí Minh có Công văn số 41/THA khẳng định: Trong quá trình thi hành án nhưng không tổ chức thi hành được và giải thích: “Việc giao nhà cho bà Hoàn là không thực hiện được và thông báo cho bà Hoàn biết thời hiệu yêu cầu thi hành án của bà đã hết theo quy định tại Điều 21 Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993”. Do đó, bà Hoàn đã có đơn đề nghị xem xét thu hồi, hủy bỏ Công văn số 41/THA và yêu cầu tiếp tục thi hành án giao nhà cho bà Hoàn.

Hơn 2 năm sau, ngày 19/6/2008, Cục Thi hành án dân sự Bộ Tư Pháp có Công văn số 763/BTP-THA-NVII khẳng định: Việc yêu cầu bà Sỳ Lý Cú giao lại căn nhà số 112 Nguyễn Chí Thanh cho bà Trần Phụng Hoàn theo án tuyên là không thực hiện được. Tiếp đó, ngày 4/6/2010, Tổng cục Thi hành án dân sự- Bộ Tư pháp có Công văn số 1463/GQKNTC lại trả lời là: Không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thi hành án dân sự mà thuộc thẩm quyền của Cục Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tại Thông báo số 5015/THA ngày 20/7/2010 của Cục Thi hành sán dân sự TP.Hồ Chí Minh lại trả lời: Việc thi hành bản án này không thuộc thẩm quyền của Cục Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh. Đúng là trên đẩy về dưới, còn dưới thì lại né tránh, chẳng khác nào trò chơi cút bắt.

Về bản án 25 năm không thi hành được: Hàng chục văn bản chuyển đơn của Trung ương không có hồi âm

Văn bản chuyển đơn của các cơ quan Trung ương.

Về nội dung này, Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương tại Văn bản số 38-CV-BCĐCCTPTW ngày 23/6/2016, đã nêu rõ: Đây là vấn đề cần được xem xét kĩ, vì năm 1996, bà Hoàn đã có đơn gửi Cục Thi hành án dân sự (nay là Tổng Cục thi hành án dân sự- Bộ Tư pháp) khiếu nại bản án và đã được Cục Quản lý thi hành án dân sự chuyển cho TAND Tối cao. Như vậy, việc các cơ quan thi hành án dân sự cho rằng bà Hoàn không có đơn yêu cầu thi hành án và năm 2005 bà Hoàn có đơn nhưng đã hết thời hiệu yêu cầu, để không tiến hành thi hành án cho bà Hoàn là có phần máy móc. Vì bà Hoàn vẫn có đơn khiếu nại bản án để bảo vệ quyền sở hữu của mình nên không có đơn yêu cầu thi hành án ngay, cơ quan thi hành án cũng không giải thích, hướng dẫn cho bà Hoàn về thời hiệu thi hành án và việc xem xét lại bản án dân sự phúc thẩm số 81 đã có hiệu lực sau khi xét xử là thuộc thẩm quyền của TAND Tối cao chứ không thuộc thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự.

Dư luận người dân địa phương đề nghị Bộ Tư pháp vào cuộc, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra lại vụ việc, không né tránh sự thật, tháo gỡ vướng mắc để Bản án số 81 DSPT của TANDTC tại TP.Hồ Chí Minh được thi hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án- bà Trần Phụng Hoàn.

Về bản án 25 năm không thi hành được: Hàng chục văn bản chuyển đơn của Trung ương không có hồi âm
Trang 1
Về bản án 25 năm không thi hành được: Hàng chục văn bản chuyển đơn của Trung ương không có hồi âm
Trang 2
Về bản án 25 năm không thi hành được: Hàng chục văn bản chuyển đơn của Trung ương không có hồi âm
Trang 3
Về bản án 25 năm không thi hành được: Hàng chục văn bản chuyển đơn của Trung ương không có hồi âm
Tráng 4
Về bản án 25 năm không thi hành được: Hàng chục văn bản chuyển đơn của Trung ương không có hồi âm
Trang 5
Về bản án 25 năm không thi hành được: Hàng chục văn bản chuyển đơn của Trung ương không có hồi âm

Văn bản số 38-CV-BCĐCCTPTW ngày 23/6/2016 của Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.

Về bản án 25 năm không thi hành được: Hàng chục văn bản chuyển đơn của Trung ương không có hồi âm
Trang 1
Về bản án 25 năm không thi hành được: Hàng chục văn bản chuyển đơn của Trung ương không có hồi âm
Văn bản liên quan việc thi hành án
Minh Ngô

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Công ty GEOVIETNAM  rao bán “lúa non”  tại mặt bằng 4961

Công ty GEOVIETNAM rao bán “lúa non” tại mặt bằng 4961

Mặc dù chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhưng Công ty CP GEOVIETNAM đã ủy quyền cho một đơn vị khác rao bán đất một cách rầm rộ tại mặt bằng 4961.
Tỉnh Bình Phước: Nhiều dấu hiệu khuất tất từ một tuyên bố phá sản

Tỉnh Bình Phước: Nhiều dấu hiệu khuất tất từ một tuyên bố phá sản

Công ty TNHH Cao su Lộc An được TAND huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước ra quyết định tuyên bố phá sản. Nhưng đằng sau sự phá sản này là gì? Có hay không hành vi thể hiện dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản?
Bình Phước: Tự ý đào đường đường dân sinh, lấn chiếm đất trái phép sao chưa xử lí dứt điểm?

Bình Phước: Tự ý đào đường đường dân sinh, lấn chiếm đất trái phép sao chưa xử lí dứt điểm?

Mặc dù chưa được sự đồng thuận, cấp phép của các cơ quan chức năng, nhưng ông Nguyễn Anh Tuấn, ở ấp chợ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã tự ý đưa máy múc đào xới con đường liên ấp giữa 2 ấp Thái Dũng và Minh Hòa để lấn chiếm đất trái phép, phục vụ mục đích cá nhân.
Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An: UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo

Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An: UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo

Ngày 5/11/2020, UBND tỉnh Bình Dương có Công văn số 5450/UBND-KT gửi Thủ tướng Chính phủ để giải trình, kiến nghị một số vấn đề liên quan dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt (Dự án) do Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An làm chủ đầu tư.
Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Niêm yết Giấy mời công dân trên Bản tin khu phố có đúng quy định pháp luật?

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Niêm yết Giấy mời công dân trên Bản tin khu phố có đúng quy định pháp luật?

Trước đây, Giấy mời của UBND phường Tân Định gửi công dân tham dự các cuộc họp đều có ghi số Giấy mời. Nhưng mới đây, Giấy mời cụ Nguyễn Văn Lóng, ngụ khu phố 1, phường Tân Định đến dự cuộc họp về thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư lại không được ghi số, không được chuyển giao tận tay cụ Lóng, mà được niêm yết tại Bản tin khu phố 1; việc này có đúng quy định?

Tin khác

Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: UBND TP hai lần chỉ đạo giải quyết đơn bà Nguyễn Thị Sảnh

Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: UBND TP hai lần chỉ đạo giải quyết đơn bà Nguyễn Thị Sảnh
Bà Nguyễn Thị Sảnh, sinh 1939, ngụ 402, Tỉnh lộ 7, ấp Bình Thượng 2, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, yêu cầu bồi thường 1.630m2 đất trong khuôn viên sân vận động cũ xã Thái Mỹ, vì một số cán bộ cho rằng bà Sảnh không kê khai đăng ký đất này, nên không đền bù. Nay, Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo giải quyết đơn của bà Sảnh.

Vụ án “Hủy hoại rừng” ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tòa trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung

Vụ án “Hủy hoại rừng” ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La:  Tòa trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung
Ngày 29/9/2020, TAND huyện Mường La đã tuyên trả hồ sơ vụ án “Hủy họa rừng” để yêu cầu điều tra bổ sung. Theo đó, HĐXX xét thấy thiếu chứng cứ chứng minh tội phạm nhưng không thể bổ sung tại phiên Tòa và vụ án có đồng phạm chưa được khởi tố vụ án, khởi tố bị can…

Đắk Lắk: Công ty Thành Luân tự ý xây dựng sân tập ô tô trong Cụm công nghiệp

Đắk Lắk: Công ty Thành Luân tự ý xây dựng sân tập ô tô trong Cụm công nghiệp
Ông Vũ Văn Hưng, Phó Chủ tịch phụ trách UBND TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết, Công ty TNHH Cơ khí ô tô Thành Luân (Công ty Thành Luân) xây dựng sân tập ô tô trong Cụm công nghiệp Tân An 2 là hoàn toàn trái với quy định của pháp luật và quy hoạch.

Bình Phước: Phá sản đúng luật, sao cơ quan THA im lặng, né tránh?

Bình Phước: Phá sản đúng luật, sao cơ quan THA im lặng, né tránh?
Ngày 5/11/2020, Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Đồng Nai có Công văn số 445/2020/CV/DNMC gửi Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bình Phước kiến nghị xem xét về việc Chi cục trưởng Chi cục THADS sự huyện Lộc Ninh có dấu hiệu kéo dài thời gian bàn giao tài sản thi hành án (THA), để ngăn cản Tổ Quản Tài viên thực hiện thanh lý tài sản THA của Công ty TNHH Cao su Lộc An.

Đồng Tháp: Người cao tuổi bức xúc chuyện xây cầu gây nứt nhà dân

Đồng Tháp: Người cao tuổi bức xúc chuyện xây cầu gây nứt nhà dân
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn cầu cứu của người cao tuổi về việc đơn vị thi công đóng trụ cầu gây nứt nhà của họ tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh: “Nhức nhối” vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp

Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh:  “Nhức nhối” vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp
Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại xã Xuân Thới Thượng đang là vấn đề nhức nhối. Bao giờ xử lý dứt điểm vấn nạn này, đến nay vẫn đang chỉ là câu hỏi ....
Xem thêm
Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố

Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố

Được nhờ chở 7.200 hộp cá, với trị giá khoảng 160 triệu đồng để cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt, Ngô Xuân Sĩ đã tự ý chia nhỏ ...
TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

Cho rằng UBND TP Sông Công ban hành quyết định thu hồi đất, lập phương án cưỡng chế… chưa đúng các quy định pháp luật ở Dự án Khu dân ...
Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột

Sáng ngày 22/11, thông tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can ...
Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa cấp bò bệnh lở mồm long móng ...
Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Con cái ngược đãi ông bà, cha mẹ bị xử lí thế nào?
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Vừa qua, rất nhiều người cao tuổi và nhân dân xã Hợp Châu có đơn phản ánh về việc sau khi sư Thích Huệ Tịnh và Thích Thiên Tín về ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động