Thanh Hóa: Cần làm rõ trách nhiệm của người ra quyết định sai luật, thiếu tình

Đơn của cụ Lê Văn Chới, 88 tuổi, hội viên Hội Người cao tuổi thôn Châu Phong, xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa gửi Tạp chí Người cao tuổi phản ánh về việc Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu thực hiện không đúng quy định, khi ký quyết định xóa tên cụ Lê Thị Đảng, 87 tuổi (vợ cụ Chới) ra khỏi Hội, ảnh hưởng đến danh dự cũng như tâm lý của cụ và các thành viên trong gia đình.

Trao đổi với phóng viên Ngày mới online, cụ Lê Văn Chới cho biết: "Tôi và vợ tôi là bà Lê Thị Đảng là hội viên Hội Người cao tuổi thôn Châu Phong luôn thiết tha tham gia sinh hoạt hội nhưng do tuổi cao sức yếu nên cũng đôi khi có lần đi họp được có lần không, do vậy về việc đóng hội phí 24.000 đồng/tháng chúng tôi cũng không nắm được rõ nếu chi hội thông báo thì chúng tôi chấp hành ngay, còn việc tham gia đóng chân quỹ 500.000 đồng vợ chồng tôi cũng đã đóng. Việc đóng góp này hội viên nào cũng phải tham gia để lấy một phần lãi chi phí cho hội hoạt động và thăm hỏi ốm đau…Như vậy mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng chúng tôi vẫn gương mẫu và thực hiện đúng chức trách của mình, đồng thời xem việc sinh hoạt trong tổ chức hội là một vinh dự của gia đình, với tinh thần là sống vui, sống khỏe để động viên con cháu học tập lao động. Tuy nhiên, ngày 11/7/2019, vợ tôi bổng nhiên nhận được Quyết định số 01/ QĐ XTHNCT, với nội dung: xóa tên hội viên Hội Người cao tuổi bà Lê Thị Đảng là hội viên Hội người cao tuổi thuộc Chi hội thôn Châu Phong, với lý do: “Kể từ ngày 11/11/2017 cho đến nay gần 2 năm bà Đảng không tham gia sinh hoạt Hội, không đóng hội phí theo quy định và chưa đóng thêm quỹ hội. Mặc dù đã động viên tuyên truyền rất nhiều lần, càng động viên càng phức tạp, xúc phạm danh dự cán bộ Hội, xem thường tổ chức hội”.

Thanh Hóa: Cần làm rõ trách nhiệm của người ra quyết định sai luật, thiếu tình
Cụ Lê Văn Chới, hội viên Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu trình bày với phóng viên Tạp chí Ngày mới

Cụ Lê Văn Chới cho biết thêm: "Khi nhận được quyết định này chúng tôi rất bất ngờ và sốc, bởi xưa nay vợ chồng tôi là giáo viên về hưu, bản thân tôi là con của lão thành Cách Mạng Lê Văn Xơc, chúng tôi luôn sống mẫu mực không bao giờ xúc phạm ai, luôn tha thiết sinh hoạt với Hội, còn phần hội phí theo quy định còn 48 ngàn đồng lúc nào Hội thông báo cho chúng tôi thì chúng tôi đóng, chứ có chống đối gì đâu. Phần quỹ Hội mỗi hội viên trong nhiệm kỳ thống nhất đóng vào một triệu đồng nhưng trong cả nhiệm kỳ Hội có trách nhiệm vận động các hội viên đóng đủ chúng tôi mới đóng một nửa là 500 ngàn đồng thì năm 2020 và 2021, chúng tôi sẽ đóng tiếp chứ chưa bao giờ bảo chống đối hay không đóng mà quyết định này lại nêu rõ như vậy làm cho chúng tôi cảm thấy xấu hổ với các hội viên và mất đi một phần danh dự đối với con cháu và bà con hàng xóm…Tôi thấy việc làm này là hoàn toàn cá nhân, lạm quyền của ông Nguyễn Đình Đáng Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu lấy danh nghĩa Ban Thường vụ để ra quyết định không đúng quy định của pháp luật và tình người".

Thanh Hóa: Cần làm rõ trách nhiệm của người ra quyết định sai luật, thiếu tình
Gia đình cụ Chới bất ngờ với quyết định xóa tên hội viên cụ Lê Thị Đảng

Với quyết định trên, cụ Lê Thị Đảng đã nhiều lần làm đơn trình lên các cấp mong làm sáng tỏ mọi việc. Sau khi xác minh đơn thư của cụ Đảng, ngày 9/9/2019, UBND huyện Hoằng Hóa đã có Công văn số 1466/UBND-NV gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo kết quả giải quyết đơn của cụ Lê Thị Đảng. Nội dung công văn ghi rõ: "Sau khi xem xét nội dung đơn của bà Lê Thị Đảng. UBND huyện đã giao phòng Nội vụ phối hợp với Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi huyện và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoằng Châu tiến hành giải quyết nội dung đơn. Qua quá trình xác minh và kiểm tra quy trình của Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu quyết định xóa tên hội viên Hội Người cao tuổi đối với bà Lê Thị Đảng là chưa đúng quy định tại điểm b, Mục 1, Hướng dẫn số 142/2017/HD-HNCT ngày 26/4/2017 về thi hành Điều lệ Hội Ngườ cao tuổi Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021. Vì vậy, UBND huyện và Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi huyện Hoằng Hóa đã chỉ đạo Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu tổ chức hội nghị Ban Thường vụ để hủy bỏ Quyết định xóa tên hội viên Người cao tuổi đối với bà Lê Thị Đảng theo quy định".

Thanh Hóa: Cần làm rõ trách nhiệm của người ra quyết định sai luật, thiếu tình
Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu tiếp tục ra quyết định thu hồi sai

Như vậy, qua việc làm trên Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu đã thực hiện chưa đúng trong việc ra quyết định xóa tên hội viên cụ Lê Thị Đảng đã làm ảnh hưởng đến danh dự của hội viên gây bức xúc cho gia đình. Sau khi có chỉ đạo của UBND huyện và Ban Thường Thường vụ Hội Người cao tuổi huyện Hoằng Hóa, ngày 6/9/2019, Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu đã ra Quyết định số 02/QĐ-NCT về việc thu hồi Quyết định xóa tên hội viên đối với cụ Lê Thị Đảng. Nội dung trong quyết định tại điều 2 ghi: “Bà Lê Thị Đảng được tiết tục tham gia sịnh hoạt hội và chấp hành nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định của Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam và các quy định của Hội Người cao tuổi các cấp, đồng thời có biện pháp phối hợp khắc phục những thiếu sót khuyết điểm của bản thân trong thời gian qua”.

Lại một lần nữa cho thấy Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu, mà người trực tiếp ký Quyết định số 02 là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu Nguyễn Đình Đáng vẫn mang tính cá nhân không đúng với tinh thần chỉ đạo của UBND huyện và huyện Hội, trong quyết định thu hồi vẫn cho rằng cụ Đảng vẫn vi phạm và có biện pháp phối hợp khắc phục những thiếu sót khuyết điểm của bản thân.

Ông Trần Anh Tuyển, Chủ tịch UBND xã Hoằng Châu cho biết: Việc Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu ra Quyết định số 02 để thu hồi quyết định số 01 tước đó có nghĩa là hội viên Lê Thị Đảng không sai phạm gì và vẫn được tham gia sinh hoạt bình thường, nếu quyết định thu hồi cho rằng hội viên vẫn thiếu sót khuyết điểm là không đúng trong việc thu hồi khắc phục.

Thanh Hóa: Cần làm rõ trách nhiệm của người ra quyết định sai luật, thiếu tình
Công văn của UBND xã Hoằng Châu báo cáo Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa về việc xử lý dứt điểm đơn thư của cụ Lê Văn Chới

Cụ Lê Văn Chới bức xúc: "Chúng tôi không có sai phạm gì tại sao ông Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu lại lạm dụng chức quyền để ra những quyết định không đúng từ việc ra quyết định xóa tên bà Đảng rồi lại ra quyết định thu hồi nhưng vẫn cho rằng chúng tôi sai phạm, phải chăng ông Nguyễn Đình Đáng thích làm gì thì làm mà các ban, ngành, chính quyền không xử lý để gây bức xúc cho chúng tôi…?

Trước việc làm trên, cụ Lê Thị Đảng vẫn tiếp tục đơn thư trình lên các cấp nhằm làm rõ nội dung trong Quyết định số 02 và cho đến ngày 7/8/2020, Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu mới ra Quyết Định số 03/QĐ-NCT về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 02/QĐ-NCT ngày 6/9/2019 của Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu. Theo đó quyết định được sửa đổi như sau: “Bà Lê Thị Đảng tiếp tục tham gia sinh hoạt hội và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ theo Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam và quy định Điều lệ Hội Người cao tuổi các cấp”.

Thanh Hóa: Cần làm rõ trách nhiệm của người ra quyết định sai luật, thiếu tình
Đến ngày 7/8/2020 Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu mới có quyết định sửa đổi để cụ Đảng được tiếp tục tham gia sinh hoạt hội

Mặc dù đã được khôi phục tư cách hội hội viên, nhưng bà Đảng vẫn sống trong buồn bực chỉ vì một việc làm tắc trách của ông Chủ tịch Hội đã ảnh hưởng đén tâm lý và cuộc sống sinh hoạt của gia đình.

Ngày 20/11/2020, do tuổi cao sức yếu cụ Lê Thị Đảng qua đời trong không khí gia đình còn không vui. Cụ Lê Văn Chới vẫn gửi đơn lên các cấp mong các cấp tiếp tục làm rõ trách nhiệm của Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu. Cụ thắc mắc, tại sao Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu lại đối xử với gia đình cụ một cách tùy tiện như vây?. Đồng thời cho biết: "Vừa qua vợ tôi mất là hội viên Hội Người cao tuổi nhưng cũng không thấy ai trong Hội Người cao tuổi của thôn, của xã tham gia trong Ban lễ tang và cũng không trả lại chân quỹ cho hội viên khi qua đời. Họ cho rằng phần chân quỹ của chúng tôi không có lãi và đã trừ hết vào việc thăm hỏi, mặc dù việc này nhỏ nhưng theo tôi nghĩa tử là nghĩa tận. Đặc biệt là hội viên thì mỗi cán bộ, hội viên càng thể hiện rõ hơn tính gương mẫu trong giao tiếp, tình làng nghĩa xóm để luôn giữ vững niềm tin “cây cao bóng cả” cho con cháu noi theo và mỗi hội viên khi tham gia sinh hoạt hội luôn được sống vui, sống khỏe góp một phần phần nhỏ trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước thời kỳ đổi mới này".

Tân Thành

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Về ngăn chặn 232,66 ha đất của Công ty CP địa ốc Hồng Phát: Cần thu hồi Quyết định số 07, để chủ đầu tư thoát cảnh “một cổ hai tròng”!

Về ngăn chặn 232,66 ha đất của Công ty CP địa ốc Hồng Phát: Cần thu hồi Quyết định số 07, để chủ đầu tư thoát cảnh “một cổ hai tròng”!

Hơn 2 năm qua, Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi đã có nhiều bài điều tra, phản ánh liên quan đến Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An hai lần ra lệnh ngăn chặn toàn bộ 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng 232,66 ha đất của Công ty Cổ phần địa ốc Hồng Phát (Công ty Hồng Phát). Việc ngăn chặn này thể hiện dấu hiệu trái luật, gây hậu quả khiến chủ đầu tư lâm cảnh “một cổ hai tròng”, số tiền thiệt hại đã hơn 857 tỉ đồng và vẫn chưa dừng lại, …
Phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Sao không xử lý hành vi cố tình chiếm đất người khác?

Phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Sao không xử lý hành vi cố tình chiếm đất người khác?

Tạp chí Người cao tuổi đã đăng bài: “Cần cưỡng chế, xử lý nghiêm hành vi cố tình không thực hiện thông báo của UBND phường”, phản ánh việc bà Từ Kim Nguyệt, ở phường 8, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, tố cáo ông Trần Văn Sang ngang nhiên chiếm đất trái phép, cố tình không chấp hành thông báo tháo dỡ công trình xây dựng trái phép …
TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân mòn mỏi trông chờ công lí

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân mòn mỏi trông chờ công lí

Mới đây, Tạp chí Người cao tuổi có đăng bài "Một vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân vẫn phải mòn mỏi trông chờ công lí", phản ánh việc ông Nguyễn Văn Của, sinh 1955, ngụ khu phố Ông Nhiêu, phường Long Trường, quận 9, nay là TP Thủ Đức, khởi kiện yêu cầu các ông, bà: Châu Hồng Hoàng, Châu Thị Hồng, Châu Thị Nga, Châu Hồng Mùi, trả lại ông Của hơn 1.000m2 đất tại khu phố Ông Nhiêu, phường Long Trường, TP Thủ Đức.
Bản án 26 năm chưa được thi hành tại TP. Hồ Chí Minh: Cần nhìn thẳng vào sự thật để sửa sai

Bản án 26 năm chưa được thi hành tại TP. Hồ Chí Minh: Cần nhìn thẳng vào sự thật để sửa sai

Bản án dân sự phúc thẩm số 81/DSPT ngày 4/5/1995 của TAND Tối cao tại TP.Hồ Chí Minh có hiệu lực pháp luật từ rất lâu, nhưng do người phải thi hành án không tự nguyện thi hành, trong khi Chấp hành viên xác định không đúng đối tượng phải thi hành án, nên vụ việc kéo dài đến nay 26 năm, gây thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án. Ai phải chịu trách nhiệm về vụ việc này, cần được làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái: Để một số hộ dân cầu cứu đến bao giờ?

Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái: Để một số hộ dân cầu cứu đến bao giờ?

Như Tạp chí Ngày mới đã phản ánh, tại Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo: Chấp thuận về chủ trương cho Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai, Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng được phép thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân có đất nằm trong dự án để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay, Chủ đầu tư Dự án vẫn không thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân; và hệ lụy từ việc không thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, chưa dừng lại …

Tin khác

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3: Nhà thầu thi công ngang nhiên đổ "trộm" đất, đá thải!?

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3: Nhà thầu thi công ngang nhiên đổ "trộm" đất, đá thải!?
Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 (quận Thanh Xuân- Hà Nội), có tổng mức đầu tư gần 700 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhà thầu thi công “ngang nhiên” sử dụng xe quá khổ, quá tải để vận chuyển đất, đá thải đổ trộm tại khu vực xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ… gây nguy cơ ô nhiễm môi trường và nhiều hệ lụy về sau.

Nhiều sai phạm nhưng Giám đốc vẫn được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ(!)

Nhiều sai phạm nhưng Giám đốc vẫn được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ(!)
Qua kiểm tra, xác minh đơn tố cáo nặc danh tại Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, ngày 26/6/2020, Đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Gia Lai có Báo cáo số 297/BC-SYT nêu rõ một số nội dung tố cáo ông Trần Quang Chỉ, Giám đốc Trung tâm Y tế Đức Cơ, tỉnh Gia Lai sai phạm về quản lí kinh tế và công tác cán bộ là đúng và đúng một phần.

TP Hồ Chí Minh: Sao Công an quận Tân Phú không xử lý đơn tố cáo của công dân theo đúng quy định?

TP Hồ Chí Minh: Sao Công an quận Tân Phú không xử lý đơn tố cáo của công dân theo đúng quy định?
Ông Huỳnh Ngọc P, thường trú tại quận 12, TP Hồ Chí Minh, có đơn gửi các cơ quan có thẩm quyền, phản ánh ông Lưu Hữu Thước, Giám đốc và ông Võ Duy Khánh, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Long Hiệp Phát (Sau đây gọi tắt là Công ty Long Hiệp Phát) có hành vi thể hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt 230 triệu đồng của ông P. Tuy nhiên, đến nay đơn của ông P vẫn chưa được giải quyết theo quy định …

Công ty CP bất động sản Vạn An Phát có “vẽ ra dự án” để lừa dối khách hàng?

Công ty CP bất động sản Vạn An Phát có “vẽ ra dự án” để lừa dối khách hàng?
Một số cá nhân đội lốt công ty bất động sản với chiêu thức thu gom đất của nông dân tự động phân lô, làm đường vẽ ra dự án để bán cho khách hàng… đến nay không phải là chuyện hiếm. Sự việc dưới đây, thêm một thí dụ điển hình.

Lễ ký kết hợp tác giữa CITENCO và HFIC vì một thành phố xanh, sạch, đẹp

Lễ ký kết hợp tác giữa CITENCO và HFIC vì một thành phố xanh, sạch, đẹp
Vừa qua, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP. Hồ Chí Minh (CITENCO) và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, việc ký kết hai bên nhằm thực hiện mục tiêu “Xây dựng và Thúc đẩy triển khai các giải pháp Xanh, hướng đến gia tăng tỷ lệ GDP xanh cho TP. Hồ Chí Minh”.

Viện KSND huyện Bến Lức, tỉnh Long An: Nhiều dấu hiệu cản trở hành nghề hợp pháp của các Luật sư!

Viện KSND huyện Bến Lức, tỉnh Long An: Nhiều dấu hiệu cản trở hành nghề hợp pháp của các Luật sư!
Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới nhận đơn của Luật sư (LS) Trần Cao Phú, Giám đốc và LS Trần Cao Cường, Phó Giám đốc Công ty Luật Hợp danh Trần Cao, thuộc Đoàn LS TP Hồ Chí Minh, trụ sở số 28/9/14 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 4, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh: Kiểm sát viên và Viện trưởng Viện KSND huyện Bến Lức có hành vi thể hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, cản trở hành nghề hợp pháp của LS.
Xem thêm
Kiến nghị xử lý sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Kiến nghị xử lý sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Chiều 4/3, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Trần Ngọc Liêm đã chủ trì buổi công bố kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà ...
Quảng Bình:  Khởi tố trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng

Quảng Bình: Khởi tố trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng

Được giao giữ chức vụ Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng lâm trường Khe Đen, nhưng Hồ Trọng Bình đã không kịp thời ngăn chặn nạn khai thác ...
Hà Tĩnh: Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức tại các nhà thờ

Hà Tĩnh: Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức tại các nhà thờ

Ngày 5/3, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, điều tra làm rõ 5 đối tượng ...
Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc kiến nghị Viện KSND và Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra làm rõ một số ...
Giữ đào rừng  là giữ sắc màu Tây Bắc

Giữ đào rừng là giữ sắc màu Tây Bắc

Tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 của ngành Nông nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong dịp Tết Nguyên đán Tân ...
Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Người tố cáo cho rằng, Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang liên quan đến vụ ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã Hưng Long ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động