Thanh Hóa: Cần làm rõ trách nhiệm của người ra quyết định sai luật, thiếu tình

Đơn của cụ Lê Văn Chới, 88 tuổi, hội viên Hội Người cao tuổi thôn Châu Phong, xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa gửi Tạp chí Người cao tuổi phản ánh về việc Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu thực hiện không đúng quy định, khi ký quyết định xóa tên cụ Lê Thị Đảng, 87 tuổi (vợ cụ Chới) ra khỏi Hội, ảnh hưởng đến danh dự cũng như tâm lý của cụ và các thành viên trong gia đình.

Trao đổi với phóng viên Ngày mới online, cụ Lê Văn Chới cho biết: "Tôi và vợ tôi là bà Lê Thị Đảng là hội viên Hội Người cao tuổi thôn Châu Phong luôn thiết tha tham gia sinh hoạt hội nhưng do tuổi cao sức yếu nên cũng đôi khi có lần đi họp được có lần không, do vậy về việc đóng hội phí 24.000 đồng/tháng chúng tôi cũng không nắm được rõ nếu chi hội thông báo thì chúng tôi chấp hành ngay, còn việc tham gia đóng chân quỹ 500.000 đồng vợ chồng tôi cũng đã đóng. Việc đóng góp này hội viên nào cũng phải tham gia để lấy một phần lãi chi phí cho hội hoạt động và thăm hỏi ốm đau…Như vậy mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng chúng tôi vẫn gương mẫu và thực hiện đúng chức trách của mình, đồng thời xem việc sinh hoạt trong tổ chức hội là một vinh dự của gia đình, với tinh thần là sống vui, sống khỏe để động viên con cháu học tập lao động. Tuy nhiên, ngày 11/7/2019, vợ tôi bổng nhiên nhận được Quyết định số 01/ QĐ XTHNCT, với nội dung: xóa tên hội viên Hội Người cao tuổi bà Lê Thị Đảng là hội viên Hội người cao tuổi thuộc Chi hội thôn Châu Phong, với lý do: “Kể từ ngày 11/11/2017 cho đến nay gần 2 năm bà Đảng không tham gia sinh hoạt Hội, không đóng hội phí theo quy định và chưa đóng thêm quỹ hội. Mặc dù đã động viên tuyên truyền rất nhiều lần, càng động viên càng phức tạp, xúc phạm danh dự cán bộ Hội, xem thường tổ chức hội”.

Thanh Hóa: Cần làm rõ trách nhiệm của người ra quyết định sai luật, thiếu tình
Cụ Lê Văn Chới, hội viên Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu trình bày với phóng viên Tạp chí Ngày mới

Cụ Lê Văn Chới cho biết thêm: "Khi nhận được quyết định này chúng tôi rất bất ngờ và sốc, bởi xưa nay vợ chồng tôi là giáo viên về hưu, bản thân tôi là con của lão thành Cách Mạng Lê Văn Xơc, chúng tôi luôn sống mẫu mực không bao giờ xúc phạm ai, luôn tha thiết sinh hoạt với Hội, còn phần hội phí theo quy định còn 48 ngàn đồng lúc nào Hội thông báo cho chúng tôi thì chúng tôi đóng, chứ có chống đối gì đâu. Phần quỹ Hội mỗi hội viên trong nhiệm kỳ thống nhất đóng vào một triệu đồng nhưng trong cả nhiệm kỳ Hội có trách nhiệm vận động các hội viên đóng đủ chúng tôi mới đóng một nửa là 500 ngàn đồng thì năm 2020 và 2021, chúng tôi sẽ đóng tiếp chứ chưa bao giờ bảo chống đối hay không đóng mà quyết định này lại nêu rõ như vậy làm cho chúng tôi cảm thấy xấu hổ với các hội viên và mất đi một phần danh dự đối với con cháu và bà con hàng xóm…Tôi thấy việc làm này là hoàn toàn cá nhân, lạm quyền của ông Nguyễn Đình Đáng Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu lấy danh nghĩa Ban Thường vụ để ra quyết định không đúng quy định của pháp luật và tình người".

Thanh Hóa: Cần làm rõ trách nhiệm của người ra quyết định sai luật, thiếu tình
Gia đình cụ Chới bất ngờ với quyết định xóa tên hội viên cụ Lê Thị Đảng

Với quyết định trên, cụ Lê Thị Đảng đã nhiều lần làm đơn trình lên các cấp mong làm sáng tỏ mọi việc. Sau khi xác minh đơn thư của cụ Đảng, ngày 9/9/2019, UBND huyện Hoằng Hóa đã có Công văn số 1466/UBND-NV gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo kết quả giải quyết đơn của cụ Lê Thị Đảng. Nội dung công văn ghi rõ: "Sau khi xem xét nội dung đơn của bà Lê Thị Đảng. UBND huyện đã giao phòng Nội vụ phối hợp với Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi huyện và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoằng Châu tiến hành giải quyết nội dung đơn. Qua quá trình xác minh và kiểm tra quy trình của Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu quyết định xóa tên hội viên Hội Người cao tuổi đối với bà Lê Thị Đảng là chưa đúng quy định tại điểm b, Mục 1, Hướng dẫn số 142/2017/HD-HNCT ngày 26/4/2017 về thi hành Điều lệ Hội Ngườ cao tuổi Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021. Vì vậy, UBND huyện và Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi huyện Hoằng Hóa đã chỉ đạo Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu tổ chức hội nghị Ban Thường vụ để hủy bỏ Quyết định xóa tên hội viên Người cao tuổi đối với bà Lê Thị Đảng theo quy định".

Thanh Hóa: Cần làm rõ trách nhiệm của người ra quyết định sai luật, thiếu tình
Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu tiếp tục ra quyết định thu hồi sai

Như vậy, qua việc làm trên Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu đã thực hiện chưa đúng trong việc ra quyết định xóa tên hội viên cụ Lê Thị Đảng đã làm ảnh hưởng đến danh dự của hội viên gây bức xúc cho gia đình. Sau khi có chỉ đạo của UBND huyện và Ban Thường Thường vụ Hội Người cao tuổi huyện Hoằng Hóa, ngày 6/9/2019, Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu đã ra Quyết định số 02/QĐ-NCT về việc thu hồi Quyết định xóa tên hội viên đối với cụ Lê Thị Đảng. Nội dung trong quyết định tại điều 2 ghi: “Bà Lê Thị Đảng được tiết tục tham gia sịnh hoạt hội và chấp hành nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định của Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam và các quy định của Hội Người cao tuổi các cấp, đồng thời có biện pháp phối hợp khắc phục những thiếu sót khuyết điểm của bản thân trong thời gian qua”.

Lại một lần nữa cho thấy Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu, mà người trực tiếp ký Quyết định số 02 là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu Nguyễn Đình Đáng vẫn mang tính cá nhân không đúng với tinh thần chỉ đạo của UBND huyện và huyện Hội, trong quyết định thu hồi vẫn cho rằng cụ Đảng vẫn vi phạm và có biện pháp phối hợp khắc phục những thiếu sót khuyết điểm của bản thân.

Ông Trần Anh Tuyển, Chủ tịch UBND xã Hoằng Châu cho biết: Việc Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu ra Quyết định số 02 để thu hồi quyết định số 01 tước đó có nghĩa là hội viên Lê Thị Đảng không sai phạm gì và vẫn được tham gia sinh hoạt bình thường, nếu quyết định thu hồi cho rằng hội viên vẫn thiếu sót khuyết điểm là không đúng trong việc thu hồi khắc phục.

Thanh Hóa: Cần làm rõ trách nhiệm của người ra quyết định sai luật, thiếu tình
Công văn của UBND xã Hoằng Châu báo cáo Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa về việc xử lý dứt điểm đơn thư của cụ Lê Văn Chới

Cụ Lê Văn Chới bức xúc: "Chúng tôi không có sai phạm gì tại sao ông Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu lại lạm dụng chức quyền để ra những quyết định không đúng từ việc ra quyết định xóa tên bà Đảng rồi lại ra quyết định thu hồi nhưng vẫn cho rằng chúng tôi sai phạm, phải chăng ông Nguyễn Đình Đáng thích làm gì thì làm mà các ban, ngành, chính quyền không xử lý để gây bức xúc cho chúng tôi…?

Trước việc làm trên, cụ Lê Thị Đảng vẫn tiếp tục đơn thư trình lên các cấp nhằm làm rõ nội dung trong Quyết định số 02 và cho đến ngày 7/8/2020, Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu mới ra Quyết Định số 03/QĐ-NCT về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 02/QĐ-NCT ngày 6/9/2019 của Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu. Theo đó quyết định được sửa đổi như sau: “Bà Lê Thị Đảng tiếp tục tham gia sinh hoạt hội và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ theo Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam và quy định Điều lệ Hội Người cao tuổi các cấp”.

Thanh Hóa: Cần làm rõ trách nhiệm của người ra quyết định sai luật, thiếu tình
Đến ngày 7/8/2020 Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu mới có quyết định sửa đổi để cụ Đảng được tiếp tục tham gia sinh hoạt hội

Mặc dù đã được khôi phục tư cách hội hội viên, nhưng bà Đảng vẫn sống trong buồn bực chỉ vì một việc làm tắc trách của ông Chủ tịch Hội đã ảnh hưởng đén tâm lý và cuộc sống sinh hoạt của gia đình.

Ngày 20/11/2020, do tuổi cao sức yếu cụ Lê Thị Đảng qua đời trong không khí gia đình còn không vui. Cụ Lê Văn Chới vẫn gửi đơn lên các cấp mong các cấp tiếp tục làm rõ trách nhiệm của Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu. Cụ thắc mắc, tại sao Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu lại đối xử với gia đình cụ một cách tùy tiện như vây?. Đồng thời cho biết: "Vừa qua vợ tôi mất là hội viên Hội Người cao tuổi nhưng cũng không thấy ai trong Hội Người cao tuổi của thôn, của xã tham gia trong Ban lễ tang và cũng không trả lại chân quỹ cho hội viên khi qua đời. Họ cho rằng phần chân quỹ của chúng tôi không có lãi và đã trừ hết vào việc thăm hỏi, mặc dù việc này nhỏ nhưng theo tôi nghĩa tử là nghĩa tận. Đặc biệt là hội viên thì mỗi cán bộ, hội viên càng thể hiện rõ hơn tính gương mẫu trong giao tiếp, tình làng nghĩa xóm để luôn giữ vững niềm tin “cây cao bóng cả” cho con cháu noi theo và mỗi hội viên khi tham gia sinh hoạt hội luôn được sống vui, sống khỏe góp một phần phần nhỏ trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước thời kỳ đổi mới này".

Tân Thành

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Sau khi “sếp” Nguyễn Văn Gấu rời khỏi chức vụ, Cục phó Bùi Phú Hưng được thăng chức Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An ngày 2/7/2018. Vừa lên chức, tân Cục trưởng Bùi Phú Hưng nhận ra Phán quyết Trọng tài “3 sai” không thể thực hiện, nên ký ngay văn bản gửi TAND TP Hồ Chí Minh, nơi công nhận Phán quyết Trọng tài. Tiếp đó, tân Cục trưởng ký một loạt văn bản nhằm sửa sai. Nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, vị tân Cục trưởng lại “giở quẻ”, nhất nhất chiều theo CPL, thể hiện quyết ép chủ đầu tư vào đường cùng, khai tử Dự án, để “ôm” 130 ha đất…
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Phán quyết Trọng tài buộc Công ty Hồng Phát và CPL” phải thành lập “Công ty liên doanh” theo Luật Đầu tư năm 2005. Nhưng, khi Luật Đầu tư năm 2014 ra đời thì không còn quy định hình thức đầu tư thành lập “Công ty liên doanh” giữa Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài; và đến Luật Đầu tư năm 2020, hình thức đầu tư “liên doanh” kiểu này cũng không còn tồn tại.
UBND tỉnh vào cuộc  xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

UBND tỉnh vào cuộc xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính và Công ty Cổ phần Phát Đạt tự ý ký kết với nhau nạo vét luồng, thu gom 1.200m3 cát, nhưng không báo cáo đăng ký với UBND tỉnh Quảng Trị, việc làm này đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
Giải ngân trái quy định, ngân hàng ‘đau đầu’ thanh lý khoản nợ

Giải ngân trái quy định, ngân hàng ‘đau đầu’ thanh lý khoản nợ

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Lạng Sơn cố tình giải ngân trái quy định cho chủ đầu tư không đủ điều kiện vay vốn, để rồi sau 12 năm từ ngày khởi công, công trình thủy điện chỉ hiện hữu các hạng mục như: đường vận hành, cống dẫn dòng, đường dây 35kV. Các hạng mục dở dang gồm đập bờ phải, đập bờ trái, đập tràn...
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái?

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái?

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An trải qua hai đời Cục trưởng, đều nhận rõ Phán quyết số 29/12 ngày 25/4/2013 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (Phán quyết Trọng tài) đã bị “vô hiệu hoá” bởi Luật Đầu tư nên không thể thi hành trong hơn 6 năm qua. Chính Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An đương nhiệm đã khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”. Thay vì phải xử lý theo Luật THADS, Cục trưởng và Chấp hành viên đã bị China Policy Limited (CPL) lấy Phán quyết Trọng tài “khiển” xoay vòng vòng rồi “chết ngộp” trong mớ văn bản hỗn độn “sáng đúng, chiều sai, sớm mai xem lại…”.

Tin khác

Có thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn quy định của Bộ Y tế?

Có thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn quy định của Bộ Y tế?
Cả nước đang căng mình chống dịch, vừa qua một số bệnh viện bất chấp chỉ đạo của Bộ Y tế một số đơn vị vẫn tăng giá cao, có dấu hiệu trục lợi. Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, địa chỉ ở số 2 Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông bạn đọc phản ánh thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn so với quy định.

Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?

Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?
Bà Bùi Thị Hoàn, giảng viên, Phó trưởng Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Thương Mại và Du lịch Hà Nội phản ánh về việc bị trừ điểm trong kết quả đánh giá phân loại tháng 6/2021, mà lý do giải thích chưa khách quan. Bà Hoàn cho rằng, bị trù dập cá nhân do trước đó thẳng thắn góp ý với nhà trường về một công việc.

Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai

Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai
Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-XPHC ngày 6/7/2021 về xử phạt hành chính nhiều doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai….

Huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Chợ tạm không phép vẫn hoạt động ngang nhiên, chính quyền bất lực hay dung túng…

Huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Chợ tạm không phép vẫn hoạt động ngang nhiên, chính quyền bất lực hay dung túng…
Đơn thư của công dân tiếp tục phản ánh về tình trạng chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động trên địa bàn xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc. Khu chợ tự phát, hoạt động ngay gần cổng Công ty may mặc Appael Tech và trên tuyến tỉnh lộ 217 nhiều năm nay gây ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông, đồng thời không đảm bảo về an toàn vệ sinh và công tác phòng cháy. Mặc dù có nhiều ý kiến của nhân dân cũng như sự phản ánh của báo chí nhưng đến nay khu chợ này vẫn ngang nhiên hoạt đông không hề có sự can thiệp của chính quyền sở tại.

Chiêu trò của nhóm “bảo kê”, "xã hội đen" và sự vô cảm của người có trách nhiệm

Chiêu trò của nhóm “bảo kê”, "xã hội đen" và sự vô cảm của người có trách nhiệm
Cảng hoạt động không phép, cơ quan chức năng “đá” trách nhiệm cho nhau, côn đồ lộng hành ép ngư dân phải vào cảng lậu để thu lợi bất chính lên tới hàng trăm triệu mỗi ngày, đó là sự thật “kinh hoàng” đang diễn ra tại cảng Phước Thịnh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Bài 2: Vén màn về các hoạt động "bí ẩn" của cảng Phước Thịnh

Bài 2: Vén màn về các hoạt động "bí ẩn" của cảng Phước Thịnh
Sau những phản ánh của người dân về nạn bảo kê tàu, thuyền ở vùng cảng biển Hòn La, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, phóng viên Tạp chí Ngày mới online đã nhiều ngày bám tàu ngư dân để ghi nhận thực tế. Sự việc chứng kiến cảnh côn đồ lộng hành, hung hãn cầm kiếm chém ngư dân mới chỉ là màn mở đầu cho chuỗi sự thật đã tồn tại bấy lâu nay đã thôi thúc phóng viên đi tìm căn nguyên, gốc rễ của sự thật kinh hoàng.
Xem thêm
Cách chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Cách chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đối với Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nguyễn Đình Duyệt do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định của Ủy ban Kiểm tra TW.
Quảng Bình: Bắt giám đốc công ty kêu gọi đầu tư tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quảng Bình: Bắt giám đốc công ty kêu gọi đầu tư tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vốn điều lệ của Công ty thực chất chỉ không đồng, nhưng Cao Tiến Dũng đã “nổ” lên 20 tỷ, sau đó kêu gọi đầu tư rồi chiếm đoạt luôn 2 tỷ đồng của 12 cổ đông
‘Gạo ông Cua’ lại bị làm giả

‘Gạo ông Cua’ lại bị làm giả

Để ngặn chặn tình trạng gạo ST25 giả, doanh nghiệp của ông Cua đã cho ra sản phẩm có gắn hình “cha đẻ”, tem chống hàng giả… Nhưng chỉ vài ngày sau trên thị trường lại xuất hiện bao bì y chang.
Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc tọa lạc tại tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng vì người dân cho rằng giá đền bù thấp.
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký Văn bản số 200/UBND-TP ngày 12/7/2021,
Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo, tố giác tội phạm tới Công an thị xã Nghi Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa về bà Nguyễn Thị Nguyên, ở tổ dân phố Quang Minh, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn có hành vi “lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng….
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động