Thanh Hóa: Cần làm rõ trách nhiệm của người ra quyết định sai luật, thiếu tình

Đơn của cụ Lê Văn Chới, 88 tuổi, hội viên Hội Người cao tuổi thôn Châu Phong, xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa gửi Tạp chí Người cao tuổi phản ánh về việc Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu thực hiện không đúng quy định, khi ký quyết định xóa tên cụ Lê Thị Đảng, 87 tuổi (vợ cụ Chới) ra khỏi Hội, ảnh hưởng đến danh dự cũng như tâm lý của cụ và các thành viên trong gia đình.

Trao đổi với phóng viên Ngày mới online, cụ Lê Văn Chới cho biết: "Tôi và vợ tôi là bà Lê Thị Đảng là hội viên Hội Người cao tuổi thôn Châu Phong luôn thiết tha tham gia sinh hoạt hội nhưng do tuổi cao sức yếu nên cũng đôi khi có lần đi họp được có lần không, do vậy về việc đóng hội phí 24.000 đồng/tháng chúng tôi cũng không nắm được rõ nếu chi hội thông báo thì chúng tôi chấp hành ngay, còn việc tham gia đóng chân quỹ 500.000 đồng vợ chồng tôi cũng đã đóng. Việc đóng góp này hội viên nào cũng phải tham gia để lấy một phần lãi chi phí cho hội hoạt động và thăm hỏi ốm đau…Như vậy mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng chúng tôi vẫn gương mẫu và thực hiện đúng chức trách của mình, đồng thời xem việc sinh hoạt trong tổ chức hội là một vinh dự của gia đình, với tinh thần là sống vui, sống khỏe để động viên con cháu học tập lao động. Tuy nhiên, ngày 11/7/2019, vợ tôi bổng nhiên nhận được Quyết định số 01/ QĐ XTHNCT, với nội dung: xóa tên hội viên Hội Người cao tuổi bà Lê Thị Đảng là hội viên Hội người cao tuổi thuộc Chi hội thôn Châu Phong, với lý do: “Kể từ ngày 11/11/2017 cho đến nay gần 2 năm bà Đảng không tham gia sinh hoạt Hội, không đóng hội phí theo quy định và chưa đóng thêm quỹ hội. Mặc dù đã động viên tuyên truyền rất nhiều lần, càng động viên càng phức tạp, xúc phạm danh dự cán bộ Hội, xem thường tổ chức hội”.

Thanh Hóa: Cần làm rõ trách nhiệm của người ra quyết định sai luật, thiếu tình
Cụ Lê Văn Chới, hội viên Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu trình bày với phóng viên Tạp chí Ngày mới

Cụ Lê Văn Chới cho biết thêm: "Khi nhận được quyết định này chúng tôi rất bất ngờ và sốc, bởi xưa nay vợ chồng tôi là giáo viên về hưu, bản thân tôi là con của lão thành Cách Mạng Lê Văn Xơc, chúng tôi luôn sống mẫu mực không bao giờ xúc phạm ai, luôn tha thiết sinh hoạt với Hội, còn phần hội phí theo quy định còn 48 ngàn đồng lúc nào Hội thông báo cho chúng tôi thì chúng tôi đóng, chứ có chống đối gì đâu. Phần quỹ Hội mỗi hội viên trong nhiệm kỳ thống nhất đóng vào một triệu đồng nhưng trong cả nhiệm kỳ Hội có trách nhiệm vận động các hội viên đóng đủ chúng tôi mới đóng một nửa là 500 ngàn đồng thì năm 2020 và 2021, chúng tôi sẽ đóng tiếp chứ chưa bao giờ bảo chống đối hay không đóng mà quyết định này lại nêu rõ như vậy làm cho chúng tôi cảm thấy xấu hổ với các hội viên và mất đi một phần danh dự đối với con cháu và bà con hàng xóm…Tôi thấy việc làm này là hoàn toàn cá nhân, lạm quyền của ông Nguyễn Đình Đáng Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu lấy danh nghĩa Ban Thường vụ để ra quyết định không đúng quy định của pháp luật và tình người".

Thanh Hóa: Cần làm rõ trách nhiệm của người ra quyết định sai luật, thiếu tình
Gia đình cụ Chới bất ngờ với quyết định xóa tên hội viên cụ Lê Thị Đảng

Với quyết định trên, cụ Lê Thị Đảng đã nhiều lần làm đơn trình lên các cấp mong làm sáng tỏ mọi việc. Sau khi xác minh đơn thư của cụ Đảng, ngày 9/9/2019, UBND huyện Hoằng Hóa đã có Công văn số 1466/UBND-NV gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo kết quả giải quyết đơn của cụ Lê Thị Đảng. Nội dung công văn ghi rõ: "Sau khi xem xét nội dung đơn của bà Lê Thị Đảng. UBND huyện đã giao phòng Nội vụ phối hợp với Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi huyện và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoằng Châu tiến hành giải quyết nội dung đơn. Qua quá trình xác minh và kiểm tra quy trình của Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu quyết định xóa tên hội viên Hội Người cao tuổi đối với bà Lê Thị Đảng là chưa đúng quy định tại điểm b, Mục 1, Hướng dẫn số 142/2017/HD-HNCT ngày 26/4/2017 về thi hành Điều lệ Hội Ngườ cao tuổi Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021. Vì vậy, UBND huyện và Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi huyện Hoằng Hóa đã chỉ đạo Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu tổ chức hội nghị Ban Thường vụ để hủy bỏ Quyết định xóa tên hội viên Người cao tuổi đối với bà Lê Thị Đảng theo quy định".

Thanh Hóa: Cần làm rõ trách nhiệm của người ra quyết định sai luật, thiếu tình
Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu tiếp tục ra quyết định thu hồi sai

Như vậy, qua việc làm trên Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu đã thực hiện chưa đúng trong việc ra quyết định xóa tên hội viên cụ Lê Thị Đảng đã làm ảnh hưởng đến danh dự của hội viên gây bức xúc cho gia đình. Sau khi có chỉ đạo của UBND huyện và Ban Thường Thường vụ Hội Người cao tuổi huyện Hoằng Hóa, ngày 6/9/2019, Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu đã ra Quyết định số 02/QĐ-NCT về việc thu hồi Quyết định xóa tên hội viên đối với cụ Lê Thị Đảng. Nội dung trong quyết định tại điều 2 ghi: “Bà Lê Thị Đảng được tiết tục tham gia sịnh hoạt hội và chấp hành nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định của Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam và các quy định của Hội Người cao tuổi các cấp, đồng thời có biện pháp phối hợp khắc phục những thiếu sót khuyết điểm của bản thân trong thời gian qua”.

Lại một lần nữa cho thấy Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu, mà người trực tiếp ký Quyết định số 02 là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu Nguyễn Đình Đáng vẫn mang tính cá nhân không đúng với tinh thần chỉ đạo của UBND huyện và huyện Hội, trong quyết định thu hồi vẫn cho rằng cụ Đảng vẫn vi phạm và có biện pháp phối hợp khắc phục những thiếu sót khuyết điểm của bản thân.

Ông Trần Anh Tuyển, Chủ tịch UBND xã Hoằng Châu cho biết: Việc Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu ra Quyết định số 02 để thu hồi quyết định số 01 tước đó có nghĩa là hội viên Lê Thị Đảng không sai phạm gì và vẫn được tham gia sinh hoạt bình thường, nếu quyết định thu hồi cho rằng hội viên vẫn thiếu sót khuyết điểm là không đúng trong việc thu hồi khắc phục.

Thanh Hóa: Cần làm rõ trách nhiệm của người ra quyết định sai luật, thiếu tình
Công văn của UBND xã Hoằng Châu báo cáo Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa về việc xử lý dứt điểm đơn thư của cụ Lê Văn Chới

Cụ Lê Văn Chới bức xúc: "Chúng tôi không có sai phạm gì tại sao ông Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu lại lạm dụng chức quyền để ra những quyết định không đúng từ việc ra quyết định xóa tên bà Đảng rồi lại ra quyết định thu hồi nhưng vẫn cho rằng chúng tôi sai phạm, phải chăng ông Nguyễn Đình Đáng thích làm gì thì làm mà các ban, ngành, chính quyền không xử lý để gây bức xúc cho chúng tôi…?

Trước việc làm trên, cụ Lê Thị Đảng vẫn tiếp tục đơn thư trình lên các cấp nhằm làm rõ nội dung trong Quyết định số 02 và cho đến ngày 7/8/2020, Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu mới ra Quyết Định số 03/QĐ-NCT về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 02/QĐ-NCT ngày 6/9/2019 của Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu. Theo đó quyết định được sửa đổi như sau: “Bà Lê Thị Đảng tiếp tục tham gia sinh hoạt hội và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ theo Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam và quy định Điều lệ Hội Người cao tuổi các cấp”.

Thanh Hóa: Cần làm rõ trách nhiệm của người ra quyết định sai luật, thiếu tình
Đến ngày 7/8/2020 Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu mới có quyết định sửa đổi để cụ Đảng được tiếp tục tham gia sinh hoạt hội

Mặc dù đã được khôi phục tư cách hội hội viên, nhưng bà Đảng vẫn sống trong buồn bực chỉ vì một việc làm tắc trách của ông Chủ tịch Hội đã ảnh hưởng đén tâm lý và cuộc sống sinh hoạt của gia đình.

Ngày 20/11/2020, do tuổi cao sức yếu cụ Lê Thị Đảng qua đời trong không khí gia đình còn không vui. Cụ Lê Văn Chới vẫn gửi đơn lên các cấp mong các cấp tiếp tục làm rõ trách nhiệm của Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu. Cụ thắc mắc, tại sao Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu lại đối xử với gia đình cụ một cách tùy tiện như vây?. Đồng thời cho biết: "Vừa qua vợ tôi mất là hội viên Hội Người cao tuổi nhưng cũng không thấy ai trong Hội Người cao tuổi của thôn, của xã tham gia trong Ban lễ tang và cũng không trả lại chân quỹ cho hội viên khi qua đời. Họ cho rằng phần chân quỹ của chúng tôi không có lãi và đã trừ hết vào việc thăm hỏi, mặc dù việc này nhỏ nhưng theo tôi nghĩa tử là nghĩa tận. Đặc biệt là hội viên thì mỗi cán bộ, hội viên càng thể hiện rõ hơn tính gương mẫu trong giao tiếp, tình làng nghĩa xóm để luôn giữ vững niềm tin “cây cao bóng cả” cho con cháu noi theo và mỗi hội viên khi tham gia sinh hoạt hội luôn được sống vui, sống khỏe góp một phần phần nhỏ trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước thời kỳ đổi mới này".

Tân Thành

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Bình Dương: Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng

Bình Dương: Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng

Việc 2 cấp tòa án xét xử vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất ở TP Thủ Dầu Một, giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị On với bị đơn ông Phạm Văn Mình, có nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng trong đánh giá tài liệu chứng cứ vụ án, dẫn đến phán quyết ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn...
14 người tố ngân hàng tự “đạo diễn” xử lý tài sản thế chấp có dấu hiệu trái luật

14 người tố ngân hàng tự “đạo diễn” xử lý tài sản thế chấp có dấu hiệu trái luật

14 khách hàng đồng loạt có đơn cầu cứu khẩn cấp gửi cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết vụ việc liên quan đến Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) xử lý tài sản thế chấp của họ có dấu hiệu trái pháp luật.
Chủ quyền về tài sản hợp pháp của bà Nguyễn Thị Tương bị xâm hại như thế nào?

Chủ quyền về tài sản hợp pháp của bà Nguyễn Thị Tương bị xâm hại như thế nào?

Quyền sử dụng 9.398 m2 đất thửa 200, tờ bản đồ 12, tọa lạc thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai của bà Nguyễn Thị Tương (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 308743 ngày 10/12/2015, do Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng cấp). Tuy nhiên có khoảng 5.000m2 đất hợp pháp của bà Tương, đang bị Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen (Công ty Hoa Sen) xâm hại.
Hòa Bình: Giật mình với mức chia lợi nhuận “khủng” của CDP Toàn cầu

Hòa Bình: Giật mình với mức chia lợi nhuận “khủng” của CDP Toàn cầu

Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về hình thức góp vốn và chia lợi nhuận rất “khủng” của Công ty CP Thương mại CDP Toàn Cầu (CDP Toàn Cầu), địa chỉ phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình.
Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Tranh chấp phải chờ quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án!

Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Tranh chấp phải chờ quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án!

Ông Bùi Thanh Tuấn, ngụ phường Trường Thạnh, quận 9, TP Hồ Chí Minh, nguyên đơn khởi kiện ông Nguyễn Hữu Trí ra TAND TP Thủ Đức để yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, vụ án đang được giải quyết, thì có nhiều dấu hiệu làm trái về chuyển dịch tài sản đang bị Tòa án ngăn chặn.

Tin khác

Trở lại vụ việc đòi lại tài sản hợp pháp của gia đình ông Lê Ngọc Quốc Ân: ​​​​​​​Tài sản cầm ngân hàng sao không trả lại?

Trở lại vụ việc đòi lại tài sản hợp pháp của gia đình ông Lê Ngọc Quốc Ân: ​​​​​​​Tài sản cầm ngân hàng sao không trả lại?
Tạp chí Người cao tuổi số 57 (2417) ngày 9/4/2019, đăng bài: “Phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh: Tại sao không trả lại quyền sử dụng đất hợp pháp của gia đình ông Lê Ngọc Quốc Ân?” và ngày 20/5/2019, đăng bài: “Sao chưa giải quyết nội dung Tạp chí Người cao tuổi phản ánh?”. Tuy nhiên, hành trình đòi lại tài sản hợp pháp của gia đình ông Ân, đến nay vẫn chưa dừng lại …

Dân liên tục khiếu nại, tố cáo hành vi có dấu hiệu tước đoạt quyền được thỏa thuận bồi thường

Dân liên tục khiếu nại, tố cáo hành vi có dấu hiệu tước đoạt quyền được thỏa thuận bồi thường
Tại Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo: “Chấp thuận về chủ trương cho Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai, Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng (Dự án-PV) được phép thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân có đất nằm trong Dự án để bồi thường, giải phóng mặt bằng”. Nhưng, chỉ đạo này không được các cơ quan có liên quan thực hiện, buộc các hộ dân phải làm đơn khiếu nại, tố cáo.

Quảng Trị: Gói thầu hơn 7,5 tỷ đồng bị “làm xiếc” để thông thầu

Quảng Trị: Gói thầu hơn 7,5 tỷ đồng bị “làm xiếc” để thông thầu
Một gói thầu có giá trị hơn 7,5 tỷ đồng do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức mời thầu đã đặt ra nhiều điều kiện trái với quy định của pháp luật, khiến nhiều nhà thầu không thể tham gia. Và duy nhất một đơn vị dự thầu, với chênh lệch giá tiết kiệm cho chủ đầu tư chỉ 0,6% so với tổng mức đầu tư!?

Trả lời sai sự thật, có dấu hiệu bao che sai phạm

Trả lời sai sự thật, có dấu hiệu bao che sai phạm
Bà Giang Lệ Phưong, chủ sử dụng đất đang tranh chấp tại ấp 6 Bãi Khem, xã An Thới, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; là chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc (Công ty Xuân Phúc); địa chỉ 101 ấp An Bình, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, có đơn phản ánh dấu hiệu làm trái và không đúng chỉ đạo của cấp trên.

Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận

Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận
Mặc dù chưa xác định được hành vi vi phạm, mức độ vi phạm theo quy định tại Điều 6 Nghị định 112/2020 ngày 18/9/2020 của Chính phủ, về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, nhưng Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh vẫn ban hành Quyết định kỷ luật Khiển trách bác sĩ Võ Anh Minh. Vụ việc gây nhiều thắc mắc trong cán bộ, viên chức và người lao động, dẫn tới bức xúc, khiếu nại kéo dài...

Tòa phúc thẩm bác yêu cầu của ông Thuật!

Tòa phúc thẩm bác yêu cầu của ông Thuật!
Ngày 26/5/2021, TAND tỉnh Đồng Nai xử phúc thẩm vụ án “Yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hủy cập nhật trang 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Nguyên đơn là ông Lê Anh Sơn, ngụ tỉnh Đồng Nai; Bị đơn là vợ chồng ông Trần Đức Dũng, bà Trần Thị Chí Công cùng ngụ tỉnh Đồng Nai, Công ty Hàm Rồng, trụ sở ở tỉnh Đồng Nai. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Tiến Thuật, ngụ ở TP Hồ Chí Minh.
Xem thêm
Quảng Bình:   Bắt giữ nữ quái 9X tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép

Quảng Bình: Bắt giữ nữ quái 9X tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép

Một khẩu súng ngắn, 28 viên nén và nhiều mảnh vỡ viên nén màu xám, 8 túi ni long chứa tinh thể màu trắng đục, là ma túy do Nguyễn ...
Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm quản lý đất đai tại Khánh Hòa

Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm quản lý đất đai tại Khánh Hòa

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản ...
Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai:  Ai cho phép khu du lịch sinh thái Thác Mơ xây dựng và hoạt động trái phép?

Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai: Ai cho phép khu du lịch sinh thái Thác Mơ xây dựng và hoạt động trái phép?

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi ở xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho rằng, khu du lịch sinh thái Thác Mơ (tên ...
TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?

TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?

"Không biết chuyển khoản nhầm hay cố y, nhưng cần phải bình tĩnh để xử lý tình huống, với lại không phải tiền của mình, người ta chuyển nhầm thì ...
Thanh Hóa: Cận cảnh tuyến đường hơn 70 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng nặng

Thanh Hóa: Cận cảnh tuyến đường hơn 70 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng nặng

Dự án nâng cấp đường giao thông, từ xã Thúy Sơn đi xã Thạch Lập (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) với nguồn vốn với 70 tỷ đồng vừa làm ...
Tổ chức Tôn giáo không làm lợi gì cho xã hôi, còn gây hại cho cộng đồng, có nên tồn tại?

Tổ chức Tôn giáo không làm lợi gì cho xã hôi, còn gây hại cho cộng đồng, có nên tồn tại?

Mấy ngày nay, tại TP Hồ Chí Minh nói chung, quận Gò Vấp nói riêng, các cấp chính quyền và ngành y tế chịu nhiều vất vả, tìm cách ngăn ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động