khuất tất khi thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai:

​​​​​​​Quyền lợi bị xâm phạm, công dân cầu cứu Chính phủ

Bà Trần Thị Mai Trang, sinh năm 1959, thường trú quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, tố cáo Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng và ông Trịnh Tuấn Liêm, cựu Quyền Chủ tịch UBND TP Biên Hòa về hành vi: Không thực hiện thỏa thuận, bồi thường do thu hồi đất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Do quyền lợi không được giải quyết đúng pháp luật, bà Trang phải cầu cứu Chính phủ
​​​​​​​Quyền lợi bị xâm phạm, công dân cầu cứu Chính phủ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1000m2 (có 300m2 th cư) của bà Trần Thị Mai Trang

Cùng làm trái(!?)

Như Ngày mới online đã phản ánh: Việc thực hiện Dự án khu đô thị sinh thái kinh tế mở (KĐTSTKTM) Long Hưng, ở xã Long Hưng, TP Biên Hoà, có dấu hiệu một số cán bộ làm trái pháp luật, trái chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cố tình lấy lí do thực hiện dự án để tự ý thu hồi đất, mà không được sự đồng thuận của Nhân dân. Trong đó, có bà Trần Thị Mai Trang đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.000m2 (có 300m2 thổ cư), tọa lạc tại xã Long Hưng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Khu đất này nằm trong Dự án KĐTSTKTM Long Hưng.

Thứ nhất, Chủ đầu tư Dự án làm trái chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Cụ thể:

Trong Thông báo số 793/TB-UBND ngày 20/12/2019 của UBND TP Biên Hòa: “Các dự án Khu dân cư Long Hưng, cầu An Hòa - Hương Lộ 2, Aqua City là tiểu dự án thuộc Dự án KĐTSTKTM Long Hưng. Các dự án nàỵ thuộc diện Nhà nước thu hồi đất, đã được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành các quyết định thu hồi đất gồm: Dự án Khu dân cư Long Hưng (Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 25/8/2008); Dự án Aqua city (Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 25/8/2008); Dự án cầu An Hòa - Hương lộ 2 (Quyết định thu hồi đất sổ 3583/QĐ-UBND ngày 3/1/2008)”.

Tuy nhiên, theo Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008 về việc thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân trong Dự án KĐTSTKTM Long Hưng của UBND tỉnh Đồng Nai (trích): “Sau khi xem xét đề nghị của Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai tại Tờ trình số 15/TT-LHHTX ngày 11/9/2008 …; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau: Chấp thuận về chủ trương cho Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai - Chủ đầu tư Dự án KĐTSTKTM Long Hưng được phép thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân có đất nằm trong dự án để bồi thường, giải phóng mặt bằng.”

Có thể thấy, UBND TP Biên Hòa tổ chức thực hiện bồi thường, thu hồi đất của các hộ dân đối với các dự án nói trên “thuộc diện Nhà nước thu hồi đất”, là thể hiện trái với chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và thể hiện trái với Luật Đất đai.

​​​​​​​Quyền lợi bị xâm phạm, công dân cầu cứu Chính phủ

Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai, chỉ đạo thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân thuộc Dự án KĐTSTKTM Long Hưng

Thứ hai, cựu Quyền Chủ tịch UBND TP Biên Hòa cũng làm trái chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Cụ thể:

Ông Trịnh Tuấn Liêm, lúc giữ chức Quyền Chủ tịch UBND TP Biên Hòa có hành vi: Tự ý bồi thường do thu hồi đất, mà không thực hiện thỏa thuận, bồi thường do thu hồi đất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008.

Ông Liêm kí, ban hành Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng hợp pháp của bà Trang, để bồi thường do thu hồi đất, mà không thỏa thuận, bồi thường do thu hồi đất theo đúng như chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008. Hành vi này của ông Trịnh Tuấn Liêm là làm trái nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

​​​​​​​Quyền lợi bị xâm phạm, công dân cầu cứu Chính phủ
​​​​​​​Quyền lợi bị xâm phạm, công dân cầu cứu Chính phủ

Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất do ông Trịnh Tuấn Liêm lúc làm Quyền Chủ tịch UBND TP Biên kí, ban hành.

Ngoài ra, ông Trịnh Tuấn Liêm và Chủ đầu tư Dự án KĐTSTKTM Long Hưng còn có dấu hiệu tiếp tay cho hành vi tự ý san lấp mặt bằng, hủy hoại hoa màu tài sản trên đất của gia đình bà Trang và nhều hộ dân khác thuộc Dự án nói trên. Trong khi Chủ đầu tư Dự án KĐTSTKTM Long Hưng và ông Trịnh Tuấn Liêm biết rõ đất đang thuộc chủ quyền sử dụng hợp pháp của bà Trang và đất nhiều hộ dân khác đang có giấy chứng nhận chủ quyền sử dụng hợp pháp.

Nguyện vọng của người cao tuổi

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Mai Trang cho biết: “Nhiều hộ dân có đơn tố cáo và yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giải quyết đơn tố cáo theo đúng quy định của Luật Tố cáo; xử lí nghiêm minh đối với các hành vi của Chủ đầu tư Dự án KĐTSTKTM Long Hưng và hành vi của ông Trịnh Tuấn Liêm. Tôi cũng đã có đơn yêu cầu trả lại 1.000 m2 đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của của tôi; thực hiện việc thỏa thuận, bồi thường do thu hồi đất theo đúng như chỉ đạo tại Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. tuy nhiên cho nay, đơn của tôi chưa được giải quyết dứt điểm theo quy đúng định của pháp luật.

Trong khi đó, hiện tại các cơ quan bảo vệ pháp luật chưa có biện pháp buộc một số người (cán bộ, đảng viên của chính quyền TP Biên Hòa, xã Long Hưng và Chủ đầu tư dự án) chịu trách nhiệm về về những hành vi, như: Cố tình bưng bít, không công khai chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) là phải thỏa thuận (không được áp giá đền bù) đối với các hộ dân có đất bị thu hồi làm Dự án KĐTSTKTM Long Hưng; và cố tình tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, dẫn đến phá dỡ nhà ở, cây trồng, công trình vật kiến trúc của các hộ dân trong khi chưa thỏa thuận đền bù theo quy định của tỉnh Đồng Nai và theo quy định của pháp luật về quản lí đất đai. Có thể đây là dấu hiệu bỏ lọt tội phạm; là cơ sở để các hộ dân thuộc Dự án yêu cầu cấp trên mở cuộc thanh tra toàn diện, qua đó có kết luận đúng, khách quan việc tìm ra những ai đã không thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Bởi đây là nguyên nhân chính của việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, đang gây ra nhiều hệ lụy; là cơ sở để tôi có đơn cầu cứu đến Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết để các cơ quan bảo vệ pháp luật ở tỉnh Đồng Nai xem xét, kết luận công khai về xử lí đối với hành vi của cá nhân, tổ chức không thực hiện thỏa thuận, bồi thường do thu hồi đất làm Dư án theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, qua đó giải oan cho tôi và bà con cô bác có đất thuộc Dự án”.

​​​​​​​Quyền lợi bị xâm phạm, công dân cầu cứu Chính phủ

Đơn của bà Trần Thị Mai Trang yêu cầu thực hiện việc thỏa thuận, bồi thường do thu hồi đất theo đúng như chỉ đạo tại Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Có nhiều tình tiết để xem xét giám đốc thẩm

Có nhiều tình tiết để xem xét giám đốc thẩm

Ông Nguyễn Công Tấn và bà Phan Thị Bế ở số 79, đường Lý Thường Kiệt, khóm 4, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, bị đơn trong vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất”, có “Đơn gửi Chánh án TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án dân sự phúc thẩm số 27/2019/DS-PT ngày 22/2/2019 của TAND tỉnh Cà Mau. Lý do: Có nhiều tình tiết để được cấp trên xem xét giám đốc thẩm.
Những "bất thường" trong việc bồi thường đất lâm nghiệp ở xã Quảng Nghĩa (Bài 1)

Những "bất thường" trong việc bồi thường đất lâm nghiệp ở xã Quảng Nghĩa (Bài 1)

Dân không chỉ khiếu kiện vì họ cho quyền lợi của họ bị “tước đoạt” (bồi thường 0 đồng) mà bởi nếu cánh rừng trên họ bán cho một nữ “đại gia” thì “đại gia” lại được đền bù với giá mà có mơ họ cũng không ngờ tới …
Người dân khốn khổ vì sống chung với ô nhiễm, mất an toàn giao thông

Người dân khốn khổ vì sống chung với ô nhiễm, mất an toàn giao thông

Ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông chính là những hệ lụy khi người dân thôn Khe Sím, xã Dương Huy, TP Cẩm Phả phải gánh chịu khi sống chung bên đường vận tải chuyên dụng của ngành than và đường dân sinh. Trong đó, có Công ty than Dương Huy và Công ty Than Quang Hanh.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại

Ngày 21/4/2022, Tạo chí Ngày mới online đăng bài viết phản ánh: Ông Phan Văn Thành, Chủ nhiệm HTX Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Gò Me (HTX Gò Me) có đơn khiếu nại Kết luận thanh tra số 2519/KL-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai (Kết luận số 2519), yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết nhiều nội dung. Và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại (Văn bản số 4801/UBND-TCD ngày 17/5/2022, “V/v tham mưu xử lý, giải quyết đơn khiếu nại của HTX Gò Me”, của UBND tỉnh Đồng Nai gửi Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai).
Huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ: Xe vi phạm về tải trọng bùng phát trở lại.

Huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ: Xe vi phạm về tải trọng bùng phát trở lại.

Thời gian gần đây, từng đoàn xe tải trọng lớn, chở quá tải, có dấu hiệu cơi nới kích thước chiều cao thành thùng, trở đầy “có ngọn”, che chắn sơ sài chạy tung tăng các tuyến đường giao thông của thị trấn Thanh Thủy nhưng không bị cơ quan chức năng ngăn chặn xử lý, gây bức xúc trong dư luận…,

Tin khác

Đại gia Lê Ân yêu cầu cấp sổ đỏ theo quyết định của bản án hành chính có hiệu lực pháp luật từ năm 2015

Đại gia Lê Ân yêu cầu cấp sổ đỏ theo quyết định của bản án hành chính có hiệu lực pháp luật từ năm 2015
Ngày 9/5/2022, ông Lê Ân đại diện Hội đồng tự xử lý thanh lý và giải thể pháp nhân Ngân hàng TMCP Vũng Tàu (VCSB) có “Đơn kiến nghị” gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (BR-VT), về việc đơn của Hội đồng thanh lý VCSB ngày 10/8/2020, yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho VCSB, nhưng đến nay hơn 2 năm vẫn chưa được giải quyết và cũng không cho biết lý do.

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh: Sao “quên” quyền lợi của ông Lương Trọng Yêm?

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh: Sao “quên” quyền lợi của ông Lương Trọng Yêm?
Tại Thông báo số 28/TB-UB ngày 9/4/2004, UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định năm 1989, năm hộ làm giấy trả toàn bộ 20.560m2 đất cho bà Đặng Thị Nhàng và ông Lương Trọng Yêm toàn quyền sử dụng, có xác nhận chữ ký của chính quyền địa phương. Nhưng cũng tại thông báo này, UBND TP. Hồ Chí Minh lại kết luận ông Yêm không có quyền sử dụng đất hợp pháp và “quên” việc bồi thường về thu hồi đất cho ông Yêm. Điều mâu thuẫn này dẫn đến khiếu nại kéo dài …

Bản án sơ thẩm chưa làm rõ nhiều tình tiết của vụ án

Bản án sơ thẩm chưa làm rõ nhiều tình tiết của vụ án
Ngày 29/4, TAND TP Thuận An xử sơ thẩm vụ án “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo đó, bị cáo Nguyễn Trung Hiếu bị phạt 3 năm tù. Gia đình bị hại cho rằng, bản án chưa công minh, nhiều tình tiết của vụ án chưa được làm rõ ...

Đại gia Lê Ân tiếp tục đề nghị ngăn chặn cấp sổ đỏ chiếm của dự án Làng du lịch Chí Linh

Đại gia Lê Ân tiếp tục đề nghị ngăn chặn cấp sổ đỏ chiếm của dự án Làng du lịch Chí Linh
Đại gia Lê Ân tiếp tục có đơn đề nghị UBNDTP. Vũng Tàu ngăn chặn việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trong dự án Làng du lịch Chí Linh. Bởi toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án Công ty TNHH Lê Hoàng đã đền bù giải tỏa hết diện tích để có đất sạch mới được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.

Dự án bị tố gây thiệt hại cả ngàn tỉ đồng nhếch nhác, úng ngập!

Dự án bị tố gây thiệt hại cả ngàn tỉ đồng nhếch nhác, úng ngập!
Tháng 7/2021, Tạp chí Người cao tuổi và Ngày mới Online đăng bài “Dự án Gofl Valley Đà Lạt: Nhà nước thất thoát cả ngàn tỉ đồng!?”, phản ánh việc Trung tướng Trịnh Lương Hy, nguyên Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh (Bộ Công an) tố cáo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng giao đất cho Tập đoàn Trung Nam triển khai Khu Công viên Văn hóa - Đô thị Đà Lạt (dự án Gofl Valley) gây thiệt hại rất lớn cho ngân sách…

Có nhiều dấu hiệu cần phải xem xét để xử lý nghiêm minh

Có nhiều dấu hiệu cần phải xem xét để xử lý nghiêm minh
Vụ án liên quan đến quyền sử dụng đất (QSDĐ) 1.688,5m2 thửa số 54, tọa lạc số 36 Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12, TP Hồ Chí Minh, được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Bộ Công an vào cuộc điều tra, kết luận có dấu hiệu tội phạm nhưng không truy cứu trách nhiệm hình sự do đối tượng đã chết. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đối tượng liên quan lộ rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lý, …
Xem thêm
Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị tuyên phạt 4 năm tù

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị tuyên phạt 4 năm tù

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường được xác định đã thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao, đồng ý xét duyệt cấp số đăng ký thuốc trong khi hồ sơ không đủ điều kiện cấp, dẫn đến hậu quả 6/7 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 được
Cần xử lý nghiêm xe chở hàng cồng kềnh, quả tải

Cần xử lý nghiêm xe chở hàng cồng kềnh, quả tải

Xe quá tải, quá khổ, chở hàng cồng kềnh hiện là mối lo chung của người tham gia giao thông, song sẽ là “hiểm họa” khi những phương tiện này lưu thông trên đường cao tốc. Ghi nhận của phóng viên Tạp chí Ngày mới trên tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng.
Ngày 18/5 xét xử phúc thẩm mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Ngày 18/5 xét xử phúc thẩm mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Ngày mai 18/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xét xử bị cáo Trần Thị Hiền (SN 1975, mẹ nữ sinh C. M. D.) và bị cáo Vì Thị Thu (SN 1982) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Sao không xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng?

Sao không xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng?

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều công trình ở phố cũ, phố cổ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội vẫn có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng nhưng không được xử lý dứt điểm. Nhiều người cao tuổi cho rằng, có dấu hiệu các công trình sai phạm trên có sự “tiếp tay”, thậm chí “bao che” của chính quyền sở tại….
Người dân bị “hành” khi làm thủ tục xin cấp sổ đỏ

Người dân bị “hành” khi làm thủ tục xin cấp sổ đỏ

Đất đai có nguồn gốc rõ ràng, sử dụng ổn định từ hơn 30 năm. Thế nhưng, khi đăng kí xin cấp sổ đỏ, chủ đất liên tục bị gây khó đến bất ngờ(!?)
Cần làm rõ trách nhiệm cá nhân tập thể liên quan

Cần làm rõ trách nhiệm cá nhân tập thể liên quan

​​​​​​​Hàng loạt sai phạm trong sử dụng đất, hủy hoại đất, xây dựng các công trình trái phép trên đất không được phép xây dựng diễn ra trong một thời gian dài tại xã Thiện Kế, thị trấn Gia Khánh thuộc huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) nhưng không được cấp có t
Cần áp dụng các biện pháp quyết liệt, xử lý triệt để các “dự án ma”

Cần áp dụng các biện pháp quyết liệt, xử lý triệt để các “dự án ma”

Mặc dù, một số địa phương hiện rất quyết liệt xử lý các “dự án ma”. Tuy nhiên, các dự án “ma” hiện vẫn còn “đất dụng võ”. Trong khi đó, biện pháp chế tài của cơ quan chức năng có thể chưa đủ mạnh, hữu hiệu cho “căn bệnh” nan y này, ông Hồ Minh Sơn, Viện trưởng Viện IRMIC chia sẻ.
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Phiên bản di động