Người cao tuổi chung tay để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

Đó là khẳng định của ông Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NCT Việt Nam khi trả lời phỏng vấn phóng viên Tạp chí Người cao tuổi về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn…
Người cao tuổi chung tay để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp
Phó Chủ tịch Thường trực Ngô Trọng Vịnh

PV: Thưa Phó Chủ tịch Thường trực, xin ông cho biết những cảm xúc và suy nghĩ của mình và lớp NCT trước kì bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021 - 2026?

Ông Ngô Trọng Vịnh: Thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 diễn ra vào ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là việc làm hết sức cần thiết, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Bầu cử ĐBQH và HĐND là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn Quân, toàn Dân ta xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trách nhiệm của chúng ta trước tiên phải quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Bộ Chính trị để nắm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian và cách thức tiến hành cuộc bầu cử.

NCT là lực lượng đông đảo, với 9 triệu hội viên, chiếm 12% dân số. Cần nhận thức và xác định rõ trách nhiệm của NCT, đây vừa là nghĩa vụ, đồng thời là quyền lợi trong xây dựng Nhà nước pháp quyền. Muốn làm tốt được việc này, các cấp Hội NCT từ trung ương đến địa phương phải quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Bộ Chính trị, Luật Bầu cử, Luật NCT và hướng dẫn bầu cử của cơ quan chức năng; khi tham gia bầu cử phải nắm chắc, hiểu sâu, làm chuẩn những vấn đề đặt ra cho NCT, để lựa chọn người đủ đức, đủ tài, có tâm, có tín, có tầm tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

Cá nhân tôi rất phấn khởi bởi mỗi lần được tham gia bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND là mình đã có quyền lựa chọn, giới thiệu, bỏ phiếu bầu những người có đức có tài đại diện cho mình, đại diện cho Nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp. Từ đó, đóng góp tích cực xây dựng và hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế chính trị, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng của đất nước.

Người cao tuổi chung tay để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp
Phó Chủ tịch Ngô Trọng Vịnh trao Bằng khen Trung ương Hội cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

PV: Kì bầu cử ĐBQH năm 2021, Hội NCT Việt Nam giới thiệu Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ ứng cử ĐBQH? Việc này có ý nghĩa như thế nào đối với tổ chức Hội và NCT? Các cử tri cao tuổi cần làm gì để thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử và “tiếp sức” cho ứng cử viên của mình?

Ông Ngô Trọng Vịnh: Kì bầu cử ĐBQH này rất phấn khởi cho Hội NCT Việt Nam được phân bổ một chỉ tiêu đại diện cho Hội tham gia Quốc hội, mang tiếng nói của NCT đến Quốc hội. Đây là vinh dự lớn đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề với NCT. Từ vinh dự và trách nhiệm này, Thường trực Trung ương Hội đã bàn bạc kĩ lưỡng để lựa chọn, làm quy trình giới thiệu người đại diện cho NCT, đại diện cho chúng tôi tham gia ứng cử ĐBQH đợt này. Đồng chí Trương Xuân Cừ trẻ nhất trong lãnh đạo Hội, hội đủ 5 tiêu chuẩn cơ bản của ĐBQH; có năng lực, trình độ, có học vị tiến sĩ và trải qua nhiều lĩnh vực công tác từ cơ sở đến trung ương, ở các cương vị công tác đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúng tôi tin chắc rằng, ứng cử viên Trương Xuân Cừ sẽ đáp ứng được nguyện vọng, đại diện cho tâm tư, tình cảm của NCT cả nước, mang tiếng nói của NCT tham gia xây dựng Quốc hội và xây dựng Nhà nước pháp quyền ngày càng vững mạnh.

Mong rằng các cấp Hội, hội viên tạo điều kiện thuận lợi nhất, quan tâm, ủng hộ để đồng chí Trương Xuân Cừ có điều kiện thể hiện ý chí, trách nhiệm của mình thông qua các chương trình công tác khi được tham gia Quốc hội và bày tỏ tâm tư nguyện vọng, tình cảm của mình với NCT và cử tri cả nước, nhất là ở những nơi đồng chí ứng cử. Muốn đạt được kết quả tốt, đề nghị các cấp Hội tuyên truyền sâu rộng về tiểu sử, sự nghiệp của Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ đến cử tri, đặc biệt là cử tri cao tuổi để NCT, cử tri nắm rõ, hiểu sâu, quan tâm lựa chọn, bỏ phiếu bầu vào ĐBQH khóa XV, đại diện, mang tiếng nói, tâm tư tình cảm, nguyện vọng của 12 triệu NCT, chiếm gần 14% dân số cả nước đến với Quốc hội. Đồng thời qua Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, NCT nắm hiểu và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các chính sách liên quan đến NCT. Mong rằng các cấp Hội quan tâm sâu sắc, tạo điều kiện cho đồng chí Trương Xuân Cừ ứng cử ĐBQH thành công.

Người cao tuổi chung tay để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp
Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ và nhà tài trợ trao quà cho NCT nghèo thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

PV: Phát huy vai trò NCT, nhiều năm qua, ở địa phương, cơ sở có nhiều NCT được tín nhiệm bầu vào các chức danh chủ chốt của cấp ủy, chính quyền, là đại biểu HĐND các cấp. Ông muốn gửi gắm điều gì đối với các ĐBQH, HĐND là NCT?

Ông Ngô Trọng Vịnh: Xác định cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND này là nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết nên các cấp Hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm. Trước tiên, tích cực tham gia tuyên truyền chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Bầu cử và thân thế, sự nghiệp của các ứng cử viên để cử tri hiểu sâu và lựa chọn những người có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, có tâm, có tín, có tầm vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Kinh nghiệm trong những năm công tác ở địa phương, tôi thấy mỗi lần bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp thì NCT và những người trung niên thường được trưng tập vào các cơ quan bầu cử và đã làm rất tốt công tác tuyên truyền cả bề rộng, chiều sâu; tích cực vận động gia đình, con cháu, dòng họ, cộng đồng xã hội tham gia bầu cử. Nhiều NCT làm nhiệm vụ ở các tổ bầu cử, trực tiếp hướng dẫn bầu cử, kiểm phiếu, tổng hợp báo cáo kết quả rất trung thực, thẳng thắn và hiệu quả. Tôi nghĩ mỗi đợt bầu cử như thế này nên phát huy lực lượng cán bộ các cấp Hội ở địa phương. Tôi khẳng định NCT tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 là những người rất tích cực, có trách nhiệm. Tôi tin chắc rằng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp sẽ thành công rất tốt đẹp, chúng ta sẽ bầu ra được những đại biểu có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, gần gũi thân thiết, gắn bó với Nhân dân, quan tâm đến đời sống của Nhân dân, đại diện cho quyền lợi của Nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân đối với Quốc hội và HĐND.

Nhân dịp này, qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi mong rằng những đại biểu được dân tín nhiệm giới thiệu ứng cử và trúng cử ĐBQH và HĐND là NCT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự tin, tích cực tham gia công việc được phân công, làm tốt vai trò là cầu nối giữa cử tri với cơ quan dân cử và cơ quan dân cử với cử tri. Với tinh thần "Tuổi cao-Gương sáng", làm tròn trách nhiệm ĐBQH, HĐND, xứng đáng với sự tin cậy của cử tri cả nước.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Thanh Hà (Thực hiện)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Ban Bí thư thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số cá nhân

Ban Bí thư thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số cá nhân

Ngày 1/10/2021, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số cá nhân.
Nhận diện thủ đoạn lợi dụng vấn đề nhân quyền chống Việt Nam

Nhận diện thủ đoạn lợi dụng vấn đề nhân quyền chống Việt Nam

Trong âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam, vấn đề nhân quyền luôn được các thế lực thù địch coi là một mũi tấn công gây sức ép lớn. Nhưng những gì mà Đảng và Nhà nước ta đã và đang làm là minh chứng rõ nét nhất, bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Bộ Y tế hướng dẫn xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch khi giãn cách, tăng cường giãn cách xã hội

Bộ Y tế hướng dẫn xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch khi giãn cách, tăng cường giãn cách xã hội

Sáng 15/9, Bộ Y tế- cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 điện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các tỉnh, thành phố về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội.
Phòng, chống “ giặc Covid-19” với “ vũ khí made in việt nam”

Phòng, chống “ giặc Covid-19” với “ vũ khí made in việt nam”

Chưa lúc nào và hơn bao giờ hết, Việt Nam xác định việc phòng, chống đại dịch Covid-19 ngang tầm công việc chống giặc ngoại xâm. Bằng tất cả nỗ lực và quyết tâm Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã cho thấy hiệu quả đáng kể dù phải vượt qua rất nhiều gian nan thử thách. “Vũ khí” bí mật gì đã giúp Việt Nam giải quyết căn cơ cơn “đại hồng thủy” gây tổn hại khôn lường đến sức khỏe nhân loại toàn cầu? Chúng tôi tìm kiếm thông tin qua cuộc trao đổi với ThS Bs Vũ Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Y Khoa Công ty Dược Việt Y…
Đà Nẵng nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa đại dương

Đà Nẵng nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa đại dương

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, Sở TN&MT TP Đà Nẵng đã phối hợp Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (UNESCAP), Viện Chiến lược môi trường toàn cầu (IGES) tổ chức hội thảo trực tuyến về tăng cường các nguồn lực hỗ trợ quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Tin khác

Xây dựng nông thôn mới để nông thôn trở thành nơi đáng sống

Xây dựng nông thôn mới để nông thôn trở thành nơi đáng sống
Sáng 27/7, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, các chính sách giảm nghèo phải khơi dậy được khát vọng và tạo ra động lực để người dân mong muốn thoát nghèo và nông thôn phải trở thành nơi đáng sống.

Dấn thân trong cuộc chiến chống dịch Covid-19

Dấn thân trong cuộc chiến chống dịch Covid-19
Trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid -19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của đồng bào ta đã ngời lên biết bao những tấm gương tận tụy và hy sinh. Ở mặt trận truyền thông, các phóng viên báo, đài bằng trách nhiệm nghề nghiệp, lòng tự hào và lòng quả cảm họ đã dấn thân vào điểm nóng COVID để mỗi một bản tin, một khung hình truyền tải đến cộng đồng, xã hội đều thấm đẫm giá trị cảnh báo, phòng ngừa; xứng đáng được tuyên dương, trân trọng.

Ngày mới Online: Ngày một mới hơn!

Ngày mới Online: Ngày một mới hơn!
Biết đến Báo Người cao tuổi đã lâu, nhất là từ khi báo có sự thay đổi rất nhanh về cả hình thức lẫn nội dung từ khoảng năm 2010 trở đi (Kỷ niệm 15 năm thành lập báo). Và cho đến tháng 3/2017 Báo (nay là tạp chí) điện tử Ngày mới Online thành lập, lượng thông tin ngày một nhiều hơn, phong phú hơn.

Báo Hội, món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người cao tuổi

Báo Hội, món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người cao tuổi
Rất xúc động trong những ngày tháng Sáu này, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Người cao tuổi nhận được những tình cảm trân quý của cán bộ, hội viên người cao tuổi cả nước. Tạp chí Người cao tuổi trân trọng ghi lại một số ý kiến của bạn đọc…

Vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn trước cử tri và hơn 11 triệu NCT cả nước

Vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn trước cử tri và hơn 11 triệu NCT cả nước
Chiều 10/6, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố nghị quyết về danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV. Niềm vui lớn đến với cử tri và NCT cả nước, khi TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam, được Trung ương Hội và cử tri giới thiệu đại diện cho hơn 11 triệu NCT cả nước ứng cử và đã trúng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kì 2021-2026. Trong cảm xúc trào dâng, TS Trương Xuân Cừ dành cho phóng viên Tạp chí Người cao tuổi cuộc trò chuyện…

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đầu tư cho văn hóa là đầu tư phát triển!

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đầu tư cho văn hóa là đầu tư phát triển!
“Phải đổi mới tư duy mạnh mẽ, coi truyền thống văn hóa - lịch sử là một nguồn lực, đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển”. Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ VH-TT&DL về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành, một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời gian tới.
Xem thêm
Bầu bổ sung 2 Bí thư Trung ương Đoàn

Bầu bổ sung 2 Bí thư Trung ương Đoàn

Ngày 17/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, dưới sự điều hành của Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy.
Tỉnh Gia Lai tổ chức đón công dân ở “tâm dịch” trở về

Tỉnh Gia Lai tổ chức đón công dân ở “tâm dịch” trở về

Ngày 17/10, UBND tỉnh Gia Lai đã bố trí đoàn công tác và xe ô tô giường nằm xuống TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai để đón những công dân mắc kẹt do đại dịch Covid-19 trở về địa phương.
Khắc phục đứt gãy thị trường lao động, cần các giải pháp căn cơ để phát triển nhà ở cho công nhân

Khắc phục đứt gãy thị trường lao động, cần các giải pháp căn cơ để phát triển nhà ở cho công nhân

Làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh các giải pháp để bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống người lao động, khắc phục đứt gãy thị trường lao động, tạo việc làm ổn định cho công nhân… trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Đặc biệt, Thủ tướng nêu các giải pháp căn cơ để giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân như hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, quy hoạch, bố trí quỹ đất, huy động các nguồn lực.
Phiên bản di động