Người cao tuổi chung tay để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

Đó là khẳng định của ông Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NCT Việt Nam khi trả lời phỏng vấn phóng viên Tạp chí Người cao tuổi về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn…
Người cao tuổi chung tay để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp
Phó Chủ tịch Thường trực Ngô Trọng Vịnh

PV: Thưa Phó Chủ tịch Thường trực, xin ông cho biết những cảm xúc và suy nghĩ của mình và lớp NCT trước kì bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021 - 2026?

Ông Ngô Trọng Vịnh: Thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 diễn ra vào ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là việc làm hết sức cần thiết, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Bầu cử ĐBQH và HĐND là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn Quân, toàn Dân ta xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trách nhiệm của chúng ta trước tiên phải quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Bộ Chính trị để nắm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian và cách thức tiến hành cuộc bầu cử.

NCT là lực lượng đông đảo, với 9 triệu hội viên, chiếm 12% dân số. Cần nhận thức và xác định rõ trách nhiệm của NCT, đây vừa là nghĩa vụ, đồng thời là quyền lợi trong xây dựng Nhà nước pháp quyền. Muốn làm tốt được việc này, các cấp Hội NCT từ trung ương đến địa phương phải quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Bộ Chính trị, Luật Bầu cử, Luật NCT và hướng dẫn bầu cử của cơ quan chức năng; khi tham gia bầu cử phải nắm chắc, hiểu sâu, làm chuẩn những vấn đề đặt ra cho NCT, để lựa chọn người đủ đức, đủ tài, có tâm, có tín, có tầm tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

Cá nhân tôi rất phấn khởi bởi mỗi lần được tham gia bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND là mình đã có quyền lựa chọn, giới thiệu, bỏ phiếu bầu những người có đức có tài đại diện cho mình, đại diện cho Nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp. Từ đó, đóng góp tích cực xây dựng và hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế chính trị, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng của đất nước.

Người cao tuổi chung tay để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp
Phó Chủ tịch Ngô Trọng Vịnh trao Bằng khen Trung ương Hội cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

PV: Kì bầu cử ĐBQH năm 2021, Hội NCT Việt Nam giới thiệu Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ ứng cử ĐBQH? Việc này có ý nghĩa như thế nào đối với tổ chức Hội và NCT? Các cử tri cao tuổi cần làm gì để thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử và “tiếp sức” cho ứng cử viên của mình?

Ông Ngô Trọng Vịnh: Kì bầu cử ĐBQH này rất phấn khởi cho Hội NCT Việt Nam được phân bổ một chỉ tiêu đại diện cho Hội tham gia Quốc hội, mang tiếng nói của NCT đến Quốc hội. Đây là vinh dự lớn đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề với NCT. Từ vinh dự và trách nhiệm này, Thường trực Trung ương Hội đã bàn bạc kĩ lưỡng để lựa chọn, làm quy trình giới thiệu người đại diện cho NCT, đại diện cho chúng tôi tham gia ứng cử ĐBQH đợt này. Đồng chí Trương Xuân Cừ trẻ nhất trong lãnh đạo Hội, hội đủ 5 tiêu chuẩn cơ bản của ĐBQH; có năng lực, trình độ, có học vị tiến sĩ và trải qua nhiều lĩnh vực công tác từ cơ sở đến trung ương, ở các cương vị công tác đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúng tôi tin chắc rằng, ứng cử viên Trương Xuân Cừ sẽ đáp ứng được nguyện vọng, đại diện cho tâm tư, tình cảm của NCT cả nước, mang tiếng nói của NCT tham gia xây dựng Quốc hội và xây dựng Nhà nước pháp quyền ngày càng vững mạnh.

Mong rằng các cấp Hội, hội viên tạo điều kiện thuận lợi nhất, quan tâm, ủng hộ để đồng chí Trương Xuân Cừ có điều kiện thể hiện ý chí, trách nhiệm của mình thông qua các chương trình công tác khi được tham gia Quốc hội và bày tỏ tâm tư nguyện vọng, tình cảm của mình với NCT và cử tri cả nước, nhất là ở những nơi đồng chí ứng cử. Muốn đạt được kết quả tốt, đề nghị các cấp Hội tuyên truyền sâu rộng về tiểu sử, sự nghiệp của Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ đến cử tri, đặc biệt là cử tri cao tuổi để NCT, cử tri nắm rõ, hiểu sâu, quan tâm lựa chọn, bỏ phiếu bầu vào ĐBQH khóa XV, đại diện, mang tiếng nói, tâm tư tình cảm, nguyện vọng của 12 triệu NCT, chiếm gần 14% dân số cả nước đến với Quốc hội. Đồng thời qua Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, NCT nắm hiểu và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các chính sách liên quan đến NCT. Mong rằng các cấp Hội quan tâm sâu sắc, tạo điều kiện cho đồng chí Trương Xuân Cừ ứng cử ĐBQH thành công.

Người cao tuổi chung tay để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp
Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ và nhà tài trợ trao quà cho NCT nghèo thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

PV: Phát huy vai trò NCT, nhiều năm qua, ở địa phương, cơ sở có nhiều NCT được tín nhiệm bầu vào các chức danh chủ chốt của cấp ủy, chính quyền, là đại biểu HĐND các cấp. Ông muốn gửi gắm điều gì đối với các ĐBQH, HĐND là NCT?

Ông Ngô Trọng Vịnh: Xác định cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND này là nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết nên các cấp Hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm. Trước tiên, tích cực tham gia tuyên truyền chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Bầu cử và thân thế, sự nghiệp của các ứng cử viên để cử tri hiểu sâu và lựa chọn những người có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, có tâm, có tín, có tầm vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Kinh nghiệm trong những năm công tác ở địa phương, tôi thấy mỗi lần bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp thì NCT và những người trung niên thường được trưng tập vào các cơ quan bầu cử và đã làm rất tốt công tác tuyên truyền cả bề rộng, chiều sâu; tích cực vận động gia đình, con cháu, dòng họ, cộng đồng xã hội tham gia bầu cử. Nhiều NCT làm nhiệm vụ ở các tổ bầu cử, trực tiếp hướng dẫn bầu cử, kiểm phiếu, tổng hợp báo cáo kết quả rất trung thực, thẳng thắn và hiệu quả. Tôi nghĩ mỗi đợt bầu cử như thế này nên phát huy lực lượng cán bộ các cấp Hội ở địa phương. Tôi khẳng định NCT tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 là những người rất tích cực, có trách nhiệm. Tôi tin chắc rằng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp sẽ thành công rất tốt đẹp, chúng ta sẽ bầu ra được những đại biểu có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, gần gũi thân thiết, gắn bó với Nhân dân, quan tâm đến đời sống của Nhân dân, đại diện cho quyền lợi của Nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân đối với Quốc hội và HĐND.

Nhân dịp này, qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi mong rằng những đại biểu được dân tín nhiệm giới thiệu ứng cử và trúng cử ĐBQH và HĐND là NCT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự tin, tích cực tham gia công việc được phân công, làm tốt vai trò là cầu nối giữa cử tri với cơ quan dân cử và cơ quan dân cử với cử tri. Với tinh thần "Tuổi cao-Gương sáng", làm tròn trách nhiệm ĐBQH, HĐND, xứng đáng với sự tin cậy của cử tri cả nước.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Thanh Hà (Thực hiện)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Người cao tuổi chung tay để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

Người cao tuổi chung tay để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

Đó là khẳng định của ông Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NCT Việt Nam khi trả lời phỏng vấn phóng viên Tạp chí Người cao tuổi về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn…

Tin khác

“Hộ chiếu vaccine” liệu có an toàn?

“Hộ chiếu vaccine” liệu có an toàn?
Những ngày gần đây, khái niệm “Hộ chiếu vaccine” được bàn nhiều trên các phương tiên truyền thông, đây được coi là "cứu cánh” cho ngành công nghiệp không khói đang gánh chịu quá nhiều thiệt hại từ đại dịch Covis-19 trên toàn cầu.

Đại hội của niềm tin và kì vọng

Đại hội của niềm tin và kì vọng
Đó là ý kiến của nhiều cán bộ, hội viên NCT khi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Họ là những người từng trải qua các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, cống hiến tuổi xuân cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đã tuyệt đối trung thành, tin tưởng và kì vọng vào sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng trong suốt 91 năm qua…

Bình Dương: Hệ thống 5F sôi động hiến máu cứu người “Chủ nhật Đỏ”

Bình Dương: Hệ thống 5F sôi động hiến máu cứu người “Chủ nhật Đỏ”
Sáng 27/1/2021, Báo Tiền Phong phối hợp cùng UBND tỉnh Bình Dương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương, Liên minh sàn giao dịch Bất động sản 5F, bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức chương trình Chủ nhật đỏ hiến máu cứu người lần thứ 2 tại Bình Dương.

Để Hội Người cao tuổi là mắt xích trơn tru trong hệ thống chính trị

Để Hội Người cao tuổi là mắt xích trơn tru trong hệ thống chính trị
Ông Nguyễn Văn Đợi, Chủ tịch Hội NCT huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông nói như vậy khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí Người cao tuổi trước ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Đảng, Nhà nước cần quan tâm phát huy kinh nghiệm, uy tín của người cao tuổi

Đảng, Nhà nước cần quan tâm phát huy kinh nghiệm, uy tín của người cao tuổi
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lê Hoàng Đức, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh Đồng Tháp dành cho phóng viên Tạp chí Người cao tuổi cuộc phỏng vấn…

Tâm nguyện của người cao tuổi Thủ đô với Đại hội XIII của Đảng

Tâm nguyện của người cao tuổi Thủ đô với Đại hội XIII của Đảng
Chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với NCT cả nước, lớp người “cây cao bóng cả” của Thủ đô cũng chờ đợi kết quả Đại hội với nhiều tin yêu và kì vọng. Ông Phạm Văn Ngọc, Phó Trưởng ban Thường trực BĐD Hội NCT TP Hà Nội dành cho phóng viên cuộc trò chuyện về tâm nguyện của NCT Thủ đô đối với Đại hội lần này…

Kì vọng của người cao tuổi trong mục tiêu chung của đất nước

Kì vọng của người cao tuổi trong mục tiêu chung của đất nước
Giai đoạn 2015-2020, Việt Nam được đánh giá là có thành tựu nổi bật, khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá, công tác NCT được quan tâm. Trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Thái Sinh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh dành cho phóng viên cuộc trao đổi về nội dung trên…

Sáng 15/1, giá vàng SJC tăng lên ngưỡng 56,5 triệu đồng/lượng

Sáng 15/1, giá vàng SJC tăng lên ngưỡng 56,5 triệu đồng/lượng
Sáng 15/1, giá vàng miếng trong nước tăng cả trăm nghìn đồng/lượng, kéo giá niêm yết lên ngưỡng 56,5 triệu đồng/lượng. Tại thị trường thế giới, giá vàng gần như ít biến động trong phiên sáng nay.

Lượng tìm kiếm từ khóa ''chuyển đổi số'' tăng gấp 10 lần

Lượng tìm kiếm từ khóa ''chuyển đổi số'' tăng gấp 10 lần
Năm 2020 là năm khởi động chuyển đổi số quốc gia. Nếu như tháng 3-2020, trên không gian mạng có khoảng 3.000 đề cập có chứa từ khóa "chuyển đổi số" thì tháng 11-2020 có khoảng 30.000 đề cập, tăng gấp 10 lần. Điều này cho thấy người dân đã dành sự quan tâm lớn cho quá trình chuyển đổi số đang diễn ra tại Việt Nam.

Xuyên tạc công tác nhân sự - chiêu bài “vẽ rắn thêm chân”

Xuyên tạc công tác nhân sự - chiêu bài “vẽ rắn thêm chân”
Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng và đất nước ta. Việc cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ sự quan tâm, muốn tìm hiểu về công tác lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ trong cơ quan lãnh đạo của Đảng (Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ), Bộ Chính trị, Ban Bí thư...) để gánh vác nhiệm vụ cách mạng cũng là vấn đề bình thường và chính đáng. Tuy vậy, lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng nhằm chống phá Đảng và sự nghiệp cách mạng của đất nước là điều không thể chấp nhận.
Xem thêm
Cảnh báo rủi ro trước tình trạng “sốt đất” tại khu vực Bến En

Cảnh báo rủi ro trước tình trạng “sốt đất” tại khu vực Bến En

​​​​​​​Mặc dù chưa có quy hoạch chính thức của Dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi cao cấp Bến En, nhưng cơn “sốt đất” đang diễn ...
Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sáng 12/4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ tư, khóa IX để hiệp thương cử Chủ tịch ...
Infographics: Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Infographics: Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII có các đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương bầu và các đồng chí do Bộ Chính trị phân công tham ...
Phiên bản di động