Khắc phục tình trạng công tác cán bộ “khép kín”

Lúc nào cũng vậy, cán bộ luôn là yếu tố quyết định thành bại của cách mạng. Vì vậy, công tác cán bộ được xác định là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, công tác này bộc lộ một số hạn chế, nhất là để xảy ra tình trạng “khép kín”, dẫn đến nhiều hệ lụy...

Tình trạng công tác cán bộ “khép kín” là việc quy hoạch cán bộ thiếu tính tổng thể, liên thông giữa các cấp, ngành, địa phương; còn dàn trải, khép kín, chưa bảo đảm phương châm “động” và “mở”. Công tác luân chuyển cán bộ và thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh không là người địa phương ở một số nơi làm chưa tốt… Vấn đề này đã được đề cập trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đó là tình trạng bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lí hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích; thao túng trong công tác cán bộ…

Thời gian qua, những cụm từ “cả nhà làm quan”, “bổ nhiệm thần tốc”, “bổ nhiệm đúng quy trình”… xuất hiện nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khi được hỏi về những điều bất hợp lí trong công tác cán bộ, lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương, đơn vị đó đều có câu trả lời là “đúng quy trình”. Tuy nhiên, sau “tấm bình phong” ấy là những dấu hiệu thiếu khách quan, mất dân chủ, ẩn chứa không ít khuất tất, tiêu cực.

Hệ lụy của việc “khép kín” trong công tác cán bộ còn là người tài, người tốt không có cơ hội được sử dụng, đề bạt tương xứng với trình độ, năng lực, cống hiến của họ. Người có tài, có đức muốn phấn đấu, cống hiến thì cũng không còn chỗ, bị các phần tử cơ hội chèn ép, chen ngang, cô lập. Nguy hại hơn, tình trạng này sẽ tạo thành những ê kíp lãnh đạo “khép kín”, dựng lên những “cánh hẩu”, làm méo mó mối quan hệ trong nội bộ các tổ chức và tác động tiêu cực đến việc xây dựng chính quyền liêm chính. Hậu quả là phát triển nạn chạy chức, chạy quyền, sắp xếp cán bộ trên cơ sở “quan hệ, tiền tệ, hậu duệ”; không sử dụng người có đức, có tài; làm hư hỏng đội ngũ cán bộ, gia tăng các hoạt động bè phái, mất đoàn kết nội bộ, phá vỡ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Kết luận Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lí nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã đề ra một loạt nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ, bao gồm cả vấn đề “khép kín” trong công tác cán bộ.

Để giải quyết tốt nhất vấn đề này, cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu các đơn vị, địa phương và từng cán bộ, đảng viên cần nắm rõ nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TƯ ngày 19/5/2018, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”. Trong đó, tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ và quản lí đội ngũ cán bộ. Đặc biệt chú trọng vấn đề nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ; chủ động phát hiện nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lí các cấp nhiệm kì 2025-2030 và chuẩn bị cho nhiệm kì tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển. Cùng với đó, quy hoạch cán bộ phải hài hòa giữa luân chuyển với phát triển nguồn tại chỗ, luân chuyển ngang và dọc; có vào, có ra, tránh tình trạng cán bộ nằm trong quy hoạch có tư tưởng “dĩ hòa vi quý” để… chờ thời. Cần tiến hành dân chủ, đúng quy định các bước trong quy trình đánh giá, bổ nhiệm cán bộ để bảo đảm chọn lựa chính xác nhất những cán bộ đáp ứng cả tài và đức.

Đồng thời, mỗi tổ chức Đảng phải nâng cao chất lượng, hiệu quả tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế chất vấn trong Đảng. Có như vậy, sẽ sớm phát hiện, ngăn chặn và chống được sự độc đoán khi có những biểu hiện ưu ái, vun vén cho cá nhân, người thân, hoặc có sự thỏa thuận ngầm “có đi, có lại” giữa người đứng đầu với các thành viên khác trong công tác cán bộ. Mặt khác, người đứng đầu phải gương mẫu, biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân; tuân thủ nghiêm túc các khâu, các bước của công tác cán bộ, không để kẽ hở cho những “kẻ cơ hội” lợi dụng trục lợi. Hơn nữa, cấp ủy, tổ chức Đảng phải luôn chú trọng tới công tác kiểm tra, giám sát nói chung và công tác kiểm tra, giám sát trong việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nói riêng.

Cùng với đó, biết lắng nghe dư luận xã hội, kể cả dư luận trái chiều, từ đó tĩnh tâm xem xét lại sự việc liên quan đến đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ để không vi phạm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, gây bức xúc dư luận xã hội cũng như trong cán bộ, đảng viên. Như ở TP Hà Nội, cấp ủy các cấp cần thực hiện đúng tinh thần Quy định số 07-QĐ/TU ngày 17/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Luân chuyển, điều động chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố”. Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ đủ sức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trước mắt và lâu dài.

Thiết nghĩ, khắc phục trình trạng công tác cán bộ “khép kín” sẽ góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, tăng cường sức mạnh cho hệ thống chính trị, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân.

Phạm Như Hùng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Văn hoá gia đình và giữ gìn những giá trị cốt lõi

Văn hoá gia đình và giữ gìn những giá trị cốt lõi

Theo quan điểm, đường lối Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam thời kì đổi mới, hội nhập quốc tế phải giữ gìn những giá trị chuẩn mực phù hợp, phát huy giá trị gia đình Việt Nam gắn với hệ giá trị văn hoá, giá trị của quốc gia - dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỉ cương, sáng tạo…
Đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực

Đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực

Đoàn kết là một truyền thống quý báu, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của Nhân dân ta, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam.
Chăm sóc người cao tuổi là trách nhiệm và tình cảm của toàn xã hội

Chăm sóc người cao tuổi là trách nhiệm và tình cảm của toàn xã hội

Những năm qua, các cấp, ngành, địa phương ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực trong công tác chăm sóc NCT. Qua đó, góp phần tạo điều kiện cho NCT sống vui, sống khỏe, phát huy vai trò, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Phóng viên (PV) Tạp chí Người cao tuổi vừa có cuộc trao đổi với ông Hồ Viết Lễ, Trưởng ban Đại diện NCT tỉnh Thừa Thiên Huế về vấn đề trên...
“Tôn sự trọng đạo” và sứ mệnh cao cả của người thầy

“Tôn sự trọng đạo” và sứ mệnh cao cả của người thầy

Dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý của xã hội. Thầy giáo là biểu tượng thiêng liêng cho sự học, là “khuôn vàng thước ngọc” của đạo đức, nhân cách, lối sống để học trò noi theo mà trở thành người tốt, có đức, có tài.
Nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông của người dân

Nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông của người dân

Tai nạn giao thông (TNGT) là hiểm họa thường trực đối với mỗi người tham gia giao thông, để lại hệ lụy nặng nề đối với nhiều gia đình và xã hội. Trước thực trạng đó, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông (ATGT) được xem là mục tiêu quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, tiến tới xây dựng môi trường văn hóa giao thông an toàn, góp phần giảm thiểu TNGT được các cấp, ngành chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ…

Tin khác

Tôn sư trọng đạo

Tôn sư trọng đạo
Giáo dục là sự nghiệp quan trọng đối với sự phát triển của nhân loại. Chính vì vậy mà nghề dạy học và các thầy giáo, cô giáo được xã hội hết sức quan tâm, tôn vinh và coi trọng.

Nghĩ về người thầy thời hiện đại

Nghĩ về người thầy thời hiện đại
Tôn sư trọng đạo là truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Vai trò của người thầy và ơn sâu nghĩa nặng đối với thầy cô đã được dành riêng một vị trí xứng đáng trong trái tim của học trò đang học cũng như đã ra trường. Mối quan hệ thầy trò có từ mấy nghìn năm nay...

Thăng trầm của siêu cường xã hội chủ nghĩa

Thăng trầm của siêu cường xã hội chủ nghĩa
Tính đến năm nay, Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) - quê hương của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại tròn 100 năm ra đời…

Đậm tình nghĩa cử tri ân

Đậm tình nghĩa cử tri ân
Văn hóa Việt Nam nổi bật ở đặc điểm trọng tình. “Uống nước nhớ nguồn”, biết ơn những gì đã cho ta có được cuộc sống tốt đẹp trong hiện tại,… vốn đã trở thành truyền thống, biểu hiện thành những việc làm cụ thể trong cuộc sống thường ngày. Ví như, từ lâu, những nghĩa cử nhằm tri ân các thương binh, liệt sĩ, những người có công với cách mạng đã lan tỏa sâu rộng, mang lại ý nghĩa giáo dục to lớn!

Cách mạng Tháng Mười Nga với cách mạng Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười Nga với cách mạng Việt Nam
Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917 đã đạt tới đỉnh cao, bằng việc giành chính quyền về tay Nhân dân. Đây là một sự kiện lịch sử vĩ đại của loài người và nó mang cả ý nghĩa lịch sử trong nước và toàn thế giới.

Cần giải pháp phù hợp về giáo dục kĩ năng sống cho học sinh

Cần giải pháp phù hợp về giáo dục kĩ năng sống cho học sinh
NMO - Cùng với việc truyền thụ kiến thức, chủ động các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chú trọng nâng cao kĩ năng sống (KNS) cho học sinh, góp phần vào mục tiêu nâng chất lượng giáo dục toàn diện. Giáo dục KNS là vấn đề rất quan trọng trong công tác GD&ĐT, song làm thế nào để đem lại hiệu quả thì rất cần phương pháp cụ thể, phù hợp độ tuổi, khả năng nhận thức, tâm sinh lí của học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động