Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định:

Kết nối cung cầu, thúc đẩy phát triển thị trường lao động

Những năm qua, đặc biệt được thử thách qua thời kì dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bằng các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển thị trường lao động, kết nối cung cầu lao động.

Đổi mới, đa dạng hóa hoạt động

Đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động vừa để thích nghi với điều kiện tình hình mới, vừa để làm tốt hơn nữa chức năng của một Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định. Cùng với đẩy mạnh các hoạt động cung ứng và tuyển lao động, thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động, phân tích và dự báo thị trường lao động... Trung tâm xác định công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động phải coi là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược.

Theo đó, Trung tâm tập trung thực hiện nhiều giải pháp. Đối với công tác tuyên truyền, Trung tâm đã bằng nhiều hình thức đa dạng, ứng dụng công nghệ thông tin để lan tỏa rộng rãi. Thông tin việc làm, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp được đăng tải trên website, trang facebook của Trung tâm; tổ chức tuyên truyền lưu động; tư vấn việc làm trực tiếp, gián tiếp giúp người lao động tìm được việc làm, tiếp cận công việc phù hợp với trình độ, năng lực… Để các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng có thể tiếp cận gần hơn với người lao động cũng như hỗ trợ người lao động tìm được công việc phù hợp, Trung tâm đã phân công cụ thể từng cán bộ đến doanh nghiệp để tìm hiểu nhu cầu của đơn vị, thu thập thông tin, cung cấp đến người lao động một cách thiết thức. Thống kê cho thấy, từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm đã điều tra được 389 lượt doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động với 61.111 vị trí việc làm.

Kết nối cung cầu, thúc đẩy phát triển thị trường lao động
Phiên giao dịch việc làm tỉnh Nam Định có hàng nghìn lao động tham gia.

Bên cạnh đó, các hình thức của sàn giao dịch việc làm Trung tâm cũng được đa dạng hóa để nâng cao hiệu quả kết nối. Cùng các phiên giao dịch việc làm định kì hằng tuần, trung tâm tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến, lưu động nhằm kết nối cả doanh nghiệp, người lao động ở các tỉnh lân cận, sinh viên các trường nghề, lao động phổ thông ở vùng nông thôn, miền núi, tạo cơ hội cho người lao động trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã phối kết hợp với các tỉnh lận cận để tổ chức hai phiên sàn giao dịch việc làm online, quy mô trung bình có 8 tỉnh tham gia mỗi phiên, thu hút gần 200 doanh nghiệp, với gần 50.000 vị trí việc làm trống và gần 500 lao động tham gia. Thông qua các phiên sàn online giúp người lao động muốn di cư đến địa phương khác sinh sống có thể tìm kiếm được việc làm và ngược lại người lao động muốn di cư về Nam Định có thể tìm kiếm được việc làm phù hợp giúp ổn định cuộc sống.

Bằng những sự đổi mới linh hoạt trên, năm 2021 mặc dù tình hình dịch bệnh luôn diễn biến khó lường đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của Trung tâm. Song với sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, sự chỉ đạo sát sao của Sở LĐ-TB&XH tỉnh, Trung tâm đã khắc phục mọi khó khăn để phấn đầu hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch của năm với phương châm vừa đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid 19, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, với công tác tư vấn giới thiệu việc làm và học nghề.

Để khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra, trung tâm đã đổi mới hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm như: tư vấn qua facebook, zalo, qua website, tổng đài. Qua đó đã đem lại hiệu quả cao: Năm 2021 đã tư vấn giới thiệu việc làm học nghề cho 54.098 lượt lao động (đạt 676,2% so với chỉ tiêu năm); thực hiện giới thiệu việc làm cho 3.648 lao động (đạt 158,6% so với chỉ tiêu năm), trong đó giới thiệu việc làm ngoài nước cho 329 người (đạt109.7% so với chỉ tiêu năm, giới thiệu việc làm trong nước cho 3.380 người (đạt 169% so với chỉ tiêu năm).

- Hoạt động của Sàn giao dịch việc làm và công tác khai thác thông tin thị trường

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho hoạt động của Sàn không ổn định: Nhiều phiên Sàn đã phải tạm dừng để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch. Để khắc phục khó khăn trên, lãnh đạo trung tâm đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tổ chức các phiên Sàn giao dịch việc làm trực tuyến đã mang lại kết quả khả quan… đẩy mạnh việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hoạt động về tư vấn, giới thiệu việc làm; cung ứng và tuyển lao động, thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động, phân tích và dự báo thị trường lao động...

Đưa các chính sách của bảo hiểm thất nghiệp phát huy hiệu quả

Nhằm hỗ trợ người lao động bị thất nghiệp trong việc tìm kiếm việc làm và hỗ trợ học nghề, Trung tâm đã từng bước đưa các chính sách của bảo hiểm thất nghiệp phát huy hiệu quả, đáp ứng sự phát triển của thị trường lao động. Đặc biệt, Trung tâm đã nâng tần suất, quy mô sàn giao dịch việc làm từ 17 phiên/năm (cả trực tiếp và online) lên ít nhất 29 phiên/năm tại 4 địa điểm giao dịch của Trung tâm: TP Nam Định, Văn phòng Nghĩa Hưng, Văn phòng Xuân Trường và Văn phòng Ý Yên. Theo số liệu tổng hợp báo cáo tính đến tháng 8/2022, số người đăng kí hưởng trợ cấp thất nghiệp là 5.845 người, trong đó số người có nhu cầu tìm kiếm việc làm là 1.538 người, số người được trung tâm giới thiệu việc làm là 1.476 trong đó giới thiệu việc làm trong nước là 1.343 người, giới thiệu việc làm ngoài nước là 133 người.

Giải quyết chính sách Bảo hiểm thất nghiệp

Hướng dẫn cho 8.420 lao động nộp hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp. Đã tư vấn cho 375 người không nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và quay trở lại thị trường lao động; 8.329 lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng; 8.191 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp; 181 người được hỗ trợ học nghề và 527 người có việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Phối hợp với Cục việc làm thực hiện số hóa hồ sơ Bảo hiểm thất nghiệp.

Có thể nói, bảo hiểm thất nghiệp là chính sách sớm đi vào cuộc sống và có hiệu quả, được dư luận xã hội, doanh nghiệp, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia và đánh giá cao. Bên cạnh những mặt tích cực, kết quả thực hiện bảo hiểm thất nghiệp còn bộc lộ một số hạn chế.

Cụ thể như, chính sách bảo hiểm thất nghiệp chưa thực sự gắn với thị trường lao động, mới tập trung nhiều cho khu vực chính thức, chưa có chính sách phù hợp cho khu vực phi chính thức, còn nặng về giải quyết trợ cấp thất nghiệp, chưa chú ý thỏa đáng đến các giải pháp phòng ngừa theo thông lệ quốc tế. Cơ chế quản lí, cơ chế tài chính và tổ chức bộ máy còn nhiều điểm bất cập.

Nhằm cải thiện những khó khăn, trong năm 2022, Trung tâm đã thực hiện những phương án về việc tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công của tỉnh và dịch vụ công Quốc gia. Bên cạnh đó, thường xuyên trao đổi với cơ quan Bảo hiểm xã hội để quản lí chặt chẽ đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp và chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp cho người lao động kịp thời. Phối hợp với các ngân hang mở tài khoản ATM để chi trả trợ cấp thất nghiệp.

Quốc Toản

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đề xuất phương án mới tính giá điện sinh hoạt

Đề xuất phương án mới tính giá điện sinh hoạt

Bộ Công Thương vừa có văn bản số 5923/BCT-ĐTĐL gửi các Bộ ngành, địa phương lấy ý kiến cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới. Trên cơ sở phân tích của tư vấn, Bộ đề xuất phương án biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc và 4 bậc.
“Không dừng lại quy mô cả nước, tôi muốn lan tỏa sứ mệnh Nghị Lực Sống ra quốc tế”

“Không dừng lại quy mô cả nước, tôi muốn lan tỏa sứ mệnh Nghị Lực Sống ra quốc tế”

Đó là tâm sự của chị Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Trung tâm Nghị Lực Sống, một người phụ nữ khuyết tật không ngừng thực hiện sứ mệnh “thắp sáng” giấc mơ cho những người yếu thế.
Đời ngắn đừng ngủ dài

Đời ngắn đừng ngủ dài

Robin Sharma là tác giả của những cuốn sách nổi tiếng: The Monk Who Sold his Ferrari, The Leader Who Had No Title, Who You Cry When You Die, những cuốn sách trên được độc giả hưởng ứng nhiệt liệt, làm thay đổi nhận thức của nhiều người khiến nhiều người thành công và trở nên tích cực hơn trong cuộc sống. Robin Sharma từng diễn thuyết nhiều nơi trên thế giới là tác giả truyền cảm hứng tích cực đến nhiều người.
Vụ chủ nợ mạo danh phụ huynh đòi đón học sinh: Công an vào cuộc điều tra

Vụ chủ nợ mạo danh phụ huynh đòi đón học sinh: Công an vào cuộc điều tra

Ngày 6/10, Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh thông tin chủ nợ giả mạo phụ huynh để đón học sinh tại Trường Tiểu học Phan Đình Giót.
Miền Trung và Bắc Tây Nguyên sẽ tiếp tục có mưa lớn trong thời gian tới

Miền Trung và Bắc Tây Nguyên sẽ tiếp tục có mưa lớn trong thời gian tới

Trong tháng 10 có 2 cơn bão có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Đặc biệt, tại khu vực miền Trung và Bắc Tây Nguyên có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 20-50%.

Tin khác

Hà Nội: Ngày 13/10 xét xử đối tượng đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất

Hà Nội: Ngày 13/10 xét xử đối tượng đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất
Dự kiến ngày 13/10, TAND Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích".

Tạm dừng phiên xử bị cáo Dương Thị Bạch Diệp

Tạm dừng phiên xử bị cáo Dương Thị Bạch Diệp
Chiều 5/10, TAND Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh tạm hoãn phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ án sai phạm hoán đổi “đất vàng” 185 Hai Bà Trưng (quận 3, TP.Hồ Chí Minh) đối với bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, Nguyễn Thành Tài và đồng phạm.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT báo cáo Quốc hội về thừa thiếu giáo viên, sách giáo khoa

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT báo cáo Quốc hội về thừa thiếu giáo viên, sách giáo khoa
Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo khẩn trương triển khai tổ chức tuyển dụng hơn 27.800 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông bổ sung cho các tỉnh, thành phố năm học 2022-2023.

Thanh Hóa: Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Tài chính về những sai phạm liên quan đến Dự án Hạc Thành Tower

Thanh Hóa: Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Tài chính về những sai phạm liên quan đến Dự án Hạc Thành Tower
Sáng 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết; đã ban hành quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt để tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Đinh Cẩm Vân, nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về khắc phục hậu quả do mưa lớn

Thanh Hóa: Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về khắc phục hậu quả do mưa lớn
Ngày 5/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 12/CĐ-UBND về việc tập trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 28/9 đến ngày 3/10 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới.

Kiên quyết xử lý những sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai

Kiên quyết xử lý những sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai
UBND TP Phúc Yên đang tập trung thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 12/9/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn; Văn bản số 2800/STNMT-TTr ngày 30/8/2022 về việc báo cáo kết quả giải quyết đất dịch vụ và xử lý tồn tại vi phạm pháp luật về đất đai 9 tháng đầu năm 2022.
Xem thêm
Vụ chủ nợ mạo danh phụ huynh đòi đón học sinh: Công an vào cuộc điều tra

Vụ chủ nợ mạo danh phụ huynh đòi đón học sinh: Công an vào cuộc điều tra

Ngày 6/10, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh thông tin chủ nợ giả mạo phụ huynh để đón học sinh tại Trường Tiểu học Phan Đình Giót.
Miền Trung và Bắc Tây Nguyên sẽ tiếp tục có mưa lớn trong thời gian tới

Miền Trung và Bắc Tây Nguyên sẽ tiếp tục có mưa lớn trong thời gian tới

Trong tháng 10 có 2 cơn bão có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Đặc biệt, tại khu vực miền Trung và Bắc Tây Nguyên có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 20-50%.
Hà Nội: Ngày 13/10 xét xử đối tượng đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất

Hà Nội: Ngày 13/10 xét xử đối tượng đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất

Dự kiến ngày 13/10 tới đây, TAND Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích".
Sửa đổi quy định về quản lí giáo viên, biên soạn sách giáo khoa

Sửa đổi quy định về quản lí giáo viên, biên soạn sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã báo cáo Quốc hội 19 nhóm vấn đề; trong đó có nhiệm vụ khắc phục tình trạng thừa - thiếu giáo viên; biên soạn, thẩm định sách giáo khoa (SGK)...
Đời ngắn đừng ngủ dài

Đời ngắn đừng ngủ dài

Robin Sharma là tác giả của những cuốn sách nổi tiếng: những cuốn sách trên được độc giả hưởng ứng nhiệt liệt, làm thay đổi nhận thức của nhiều người khiến nhiều người thành công và trở nên tích cực hơn trong cuộc sống. Robin Sharma từng diễn thuyết nhiề
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT báo cáo Quốc hội về thừa thiếu giáo viên, sách giáo khoa

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT báo cáo Quốc hội về thừa thiếu giáo viên, sách giáo khoa

Bộ GD&ĐT cho biết đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo khẩn trương triển khai tổ chức tuyển dụng hơn 27.800 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông bổ sung cho các tỉnh, thành phố năm học 2022-2023.
Điểm chuẩn năm 2022 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Điểm chuẩn năm 2022 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM 2022 Ngày mới Online cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất phục vụ các phụ huynh và các em học sinh…
Từ Tân Ca… đến Phiêng Luông (bài 2)

Từ Tân Ca… đến Phiêng Luông (bài 2)

Bài 2: Những triệu phú cao tuổi ở xã Phiêng Luông
Từ Tân Ca… đến Phiêng Luông

Từ Tân Ca… đến Phiêng Luông

Bài 1: Hoạt động NCT ở bản vùng cao Tân Ca…
Phiên bản di động