Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình:

Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư

Sau 7 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả thiết thực, góp vào hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước, giúp người dân giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Thêm động lực để quản lý nguồn vốn vay

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ở huyện Bố Trạch đã tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị trong huy động mọi nguồn lực, tập trung các nguồn vốn giúp dân đầu tư phát triển sản xuất để giảm nghèo, cải thiện cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Ngay từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, Huyện ủy Bố Trạch đã ban hành các văn bản, kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đến các phòng, ban, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, các xã trên địa bàn huyện. Đặc biệt, trong thời gian ảnh hưởng do dịch Covid-19 bùng phát, Huyện ủy Bố Trạch không ngừng chỉ đạo các ban ngành, các địa phương tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, trong đó ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bố Trạch không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn vay, tạo điều kiện tốt nhất giúp người dân sản xuất, phát triển kinh tế

Minh chứng cho hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, hàng năm ngân sách chuyển sang Ngân hàng CSXH để nâng cao nguồn vốn vay được đặc biệt quan tâm. Đến nay, tổng nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng CSXH đạt 4,9 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn tín dụng chính sách ở Bố Trạch lên 595 tỷ đồng, tăng 36,2 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Nguồn vốn ưu đãi đã hỗ trợ kịp thời cho 15,712 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn đầu tư có hiệu quả thâm canh ruộng vườn, phát triển kinh tế đồi rừng, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

Ước tính năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, nhưng nguồn vốn ngân sách địa phương tăng 1,926 tỷ đồng so với năm 2020. Trong năm nay, Ngân hàng CSXH huyện Bố Trạch đã hỗ trợ kịp thời cho hộ gia đình vay vốn, tạo việc làm mới, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cấp ủy, chính quyền các cấp ở Bố Trạch xác định công việc huy động tín dụng chính sách là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải tập trung các nguồn lực tài chính về một đầu mối là NHCSXH để hỗ trợ người dân tốt nhất. Theo đó, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn được cử làm thành viên chính thức của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cấp huyện, tham gia trực tiếp quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên đã làm tốt công tác tuyên truyền nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các Tổ tiết kiệm và vay vốn được kiện toàn, củng cố, 100% Tổ tiết kiệm và vay vốn trong toàn huyện hoạt động đảm bảo chất lượng, thực hiện công tác bình xét đối tượng vay vốn, hạn chế cho vay sai đối tượng góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn, nhờ đó, nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ không đáng kể so với tổng dư nợ. Đến thời điểm hiện tại, tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội huyện Bố Trạch đạt 590,9 tỷ đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ.

“Bà đỡ” cho công cuộc giảm nghèo bền vững

Dòng chảy vốn tín dụng chính sách luôn được khơi thông đến tận tay các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bố Trạch chung sức, quyết chí vượt khó, vừa tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, vừa huy động vốn nhanh, chuyển vốn kịp thời xuống các điểm giao dịch các xã, thông qua mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn đã được trải khắp thôn, làng, bản, giúp người dân sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Nguồn vốn chính sách đã trở thành công cụ hữu hiệu, giúp huyện Bố Trạch thực hiện thành công nhiều tiêu chí trong thực chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, trong thời gian vừa qua, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống rất nhiều, số hộ giàu tăng lên đáng kể và nhanh chóng.

Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư

Từ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Bố Trạch được hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập

Từ nguồn vốn chính sách, đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Bố Trạch đã được tiếp sức để đẩy mạnh trồng rừng, nâng độ che phủ rừng lên, xây dựng mô hình kinh tế đa dạng hóa sinh kế như trồng rau an toàn, cho thu nhập cao. Tiêu biểu như hộ ông: Lưu Văn Dụng thôn Phú Hữu – xã Liên Trạch vay vốn chương trình hộ cận nghèo với số tiền 100 triệu đồng để mua 5 con bò sinh sản hiện ông có đàn bò 12 con; Hộ Nguyễn Thị Thí, ở thôn Hòa Đồng, xã Hòa Trạch vay vốn chương trình GQVL KHB huyện số tiền 40 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi bò sinh sản; ông Hoàng Văn Giang thôn Phú Hữu – xã Liên Trạch vay vốn chương trình hộ mới thoát nghèo số tiền 80 triệu đồng để trồng cây keo lai 6ha đến nay trị giá trên 250 triệu đồng.

Ông Mai Ngọc Sơn, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bố Trạch cho biết, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã quán triệt sâu sắc, phổ biến sâu rộng nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động tín dụng chính sách trong cuộc hành trình vì an sinh và công bằng xã hội.

Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư

Nhiều mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa của huyện Bố Trạch cho thu nhập cao, người dân thoát nghèo vươn lên làm giàu

Trong thời gian tới, huyện Bố Trạch tập trung, tiếp tục đưa Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đi vào cuộc sống thực tiễn, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng đến việc huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách; tạo mọi điều kiện thuận lợi để tạo lập nguồn vốn, mở rộng đối tượng chính sách, nâng mức cho vay, thời hạn cho vay phù hợp với mục tiêu các chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phan Chi - Thanh Sang

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Từ Tân Ca… đến Phiêng Luông

Từ Tân Ca… đến Phiêng Luông

Bài 1: Hoạt động NCT ở bản vùng cao Tân Ca…
Chuyến công tác cuối tuần (bài 3)

Chuyến công tác cuối tuần (bài 3)

Bài 3: Bà Chủ tịch Hội năng động
Chuyến công tác cuối tuần (bài 2)

Chuyến công tác cuối tuần (bài 2)

Bài 2: Phong trào người cao tuổi ở Yên Sơn
Chuyến công tác cuối tuần

Chuyến công tác cuối tuần

Bài 1: Niềm vui CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Cò
Hơn cả một chuyến đi…

Hơn cả một chuyến đi…

Kì cuối: Cấp ủy, chính quyền nói gì?

Tin khác

Hơn cả một chuyến đi…

Hơn cả một chuyến đi…
Kì 3: Gương sáng tuổi cao

Hơn cả một chuyến đi…

Hơn cả một chuyến đi…
Kì 2: Sôi động phong trào người cao tuổi

Hơn cả một chuyến đi…

Hơn cả một chuyến đi…
Kì 1: Khởi sắc nơi miền Tây xứ Thanh

Hành trình “Hoa nhân ái” mang thông điệp yêu thương

Hành trình “Hoa nhân ái” mang thông điệp yêu thương
Hơn 1.200 người dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi và thiện nguyện viên vừa tham gia Hành trình “Hoa nhân ái” năm 2022 trong tháng 7. Tháng tri ân đầy ấm áp, qua đó đem lại những nụ cười rạng rỡ nơi vùng sâu, vùng xa của tỉnh Bình Phước.

Thơm nén tri ân

Thơm nén tri ân
Năm nào cũng vậy, cứ gần đến Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) là cả nước lại tập trung các hoạt động tri ân những gia đình chính sách, người có công và các anh hùng liệt sĩ đã nằm lại nơi chiến trường. Hội NCT Việt Nam cũng hòa vào dòng tri ân ý nghĩa đó.

Về thăm người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở Ea Hồ

Về thăm người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở Ea Hồ
Một ngày Tây Nguyên đầy nắng, tôi được cùng lãnh đạo Hội NCT tỉnh Đắk Lắk đi cơ sở, về thăm NCT xã Ea Hồ, huyện Krông Năng. Vượt qua những cung đường mềm mại, êm ru trải nhựa phẳng lì, hai bên là những cánh đồng cao su, cà phê, tiêu và những vườn bơ, vườn sầu riêng xanh tốt đang đơm hoa, kết trái, tôi cảm nhận một sự bình yên, ấm no và hạnh phúc của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Xem thêm
TP. Hồ Chí Minh: Kỷ luật hàng loạt cán bộ vì liên quan đến Công ty Việt Á

TP. Hồ Chí Minh: Kỷ luật hàng loạt cán bộ vì liên quan đến Công ty Việt Á

Ngày 17/8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. Hồ Chí Minh vừa có quyết định kỷ luật đối với Đảng ủy Bệnh viện quận Bình Tân, Đảng ủy Bệnh viện thành phố Thủ Đức và một số cán bộ liên quan việc mua bán trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Công ty Vi
Hồng Đăng tường trình gì với Nhà hát Kịch Hà Nội?

Hồng Đăng tường trình gì với Nhà hát Kịch Hà Nội?

Hồng Đăng đã đến Nhà hát Kịch Hà Nội và có bản tường trình lại sự việc vắng mặt tại cơ quan trong khoảng thời gian từ ngày 21/6 đến ngày 12/8.
Hà Nội: Tổng kiểm tra quán karaoke, vũ trường, thu hồi giấy phép cơ sở vi phạm

Hà Nội: Tổng kiểm tra quán karaoke, vũ trường, thu hồi giấy phép cơ sở vi phạm

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố.
Năm học 2022-2023: Triển khai thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới

Năm học 2022-2023: Triển khai thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới

Năm học 2022-2023, ngành giáo dục tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non trong điều kiện mới và triển khai thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới; Nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng
Quy định mới về chuyển trường, tiếp nhận học sinh ở trường THCS, THPT

Quy định mới về chuyển trường, tiếp nhận học sinh ở trường THCS, THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hợp nhất quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS, THPT.
Lịch khai giảng năm học mới 2022-2023 của các địa phương trên cả nước

Lịch khai giảng năm học mới 2022-2023 của các địa phương trên cả nước

Theo lịch khai giảng năm học mới 2022-2023, nhiều địa phương trên cả đã công bố ngày tựu trường, TP. Hà Nội khai giảng vào ngày 5/9.
Phiên bản di động