Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình:

Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư

Sau 7 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả thiết thực, góp vào hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước, giúp người dân giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Thêm động lực để quản lý nguồn vốn vay

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ở huyện Bố Trạch đã tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị trong huy động mọi nguồn lực, tập trung các nguồn vốn giúp dân đầu tư phát triển sản xuất để giảm nghèo, cải thiện cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Ngay từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, Huyện ủy Bố Trạch đã ban hành các văn bản, kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đến các phòng, ban, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, các xã trên địa bàn huyện. Đặc biệt, trong thời gian ảnh hưởng do dịch Covid-19 bùng phát, Huyện ủy Bố Trạch không ngừng chỉ đạo các ban ngành, các địa phương tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, trong đó ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bố Trạch không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn vay, tạo điều kiện tốt nhất giúp người dân sản xuất, phát triển kinh tế

Minh chứng cho hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, hàng năm ngân sách chuyển sang Ngân hàng CSXH để nâng cao nguồn vốn vay được đặc biệt quan tâm. Đến nay, tổng nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng CSXH đạt 4,9 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn tín dụng chính sách ở Bố Trạch lên 595 tỷ đồng, tăng 36,2 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Nguồn vốn ưu đãi đã hỗ trợ kịp thời cho 15,712 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn đầu tư có hiệu quả thâm canh ruộng vườn, phát triển kinh tế đồi rừng, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

Ước tính năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, nhưng nguồn vốn ngân sách địa phương tăng 1,926 tỷ đồng so với năm 2020. Trong năm nay, Ngân hàng CSXH huyện Bố Trạch đã hỗ trợ kịp thời cho hộ gia đình vay vốn, tạo việc làm mới, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cấp ủy, chính quyền các cấp ở Bố Trạch xác định công việc huy động tín dụng chính sách là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải tập trung các nguồn lực tài chính về một đầu mối là NHCSXH để hỗ trợ người dân tốt nhất. Theo đó, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn được cử làm thành viên chính thức của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cấp huyện, tham gia trực tiếp quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên đã làm tốt công tác tuyên truyền nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các Tổ tiết kiệm và vay vốn được kiện toàn, củng cố, 100% Tổ tiết kiệm và vay vốn trong toàn huyện hoạt động đảm bảo chất lượng, thực hiện công tác bình xét đối tượng vay vốn, hạn chế cho vay sai đối tượng góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn, nhờ đó, nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ không đáng kể so với tổng dư nợ. Đến thời điểm hiện tại, tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội huyện Bố Trạch đạt 590,9 tỷ đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ.

“Bà đỡ” cho công cuộc giảm nghèo bền vững

Dòng chảy vốn tín dụng chính sách luôn được khơi thông đến tận tay các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bố Trạch chung sức, quyết chí vượt khó, vừa tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, vừa huy động vốn nhanh, chuyển vốn kịp thời xuống các điểm giao dịch các xã, thông qua mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn đã được trải khắp thôn, làng, bản, giúp người dân sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Nguồn vốn chính sách đã trở thành công cụ hữu hiệu, giúp huyện Bố Trạch thực hiện thành công nhiều tiêu chí trong thực chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, trong thời gian vừa qua, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống rất nhiều, số hộ giàu tăng lên đáng kể và nhanh chóng.

Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư

Từ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Bố Trạch được hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập

Từ nguồn vốn chính sách, đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Bố Trạch đã được tiếp sức để đẩy mạnh trồng rừng, nâng độ che phủ rừng lên, xây dựng mô hình kinh tế đa dạng hóa sinh kế như trồng rau an toàn, cho thu nhập cao. Tiêu biểu như hộ ông: Lưu Văn Dụng thôn Phú Hữu – xã Liên Trạch vay vốn chương trình hộ cận nghèo với số tiền 100 triệu đồng để mua 5 con bò sinh sản hiện ông có đàn bò 12 con; Hộ Nguyễn Thị Thí, ở thôn Hòa Đồng, xã Hòa Trạch vay vốn chương trình GQVL KHB huyện số tiền 40 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi bò sinh sản; ông Hoàng Văn Giang thôn Phú Hữu – xã Liên Trạch vay vốn chương trình hộ mới thoát nghèo số tiền 80 triệu đồng để trồng cây keo lai 6ha đến nay trị giá trên 250 triệu đồng.

Ông Mai Ngọc Sơn, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bố Trạch cho biết, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã quán triệt sâu sắc, phổ biến sâu rộng nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động tín dụng chính sách trong cuộc hành trình vì an sinh và công bằng xã hội.

Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư

Nhiều mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa của huyện Bố Trạch cho thu nhập cao, người dân thoát nghèo vươn lên làm giàu

Trong thời gian tới, huyện Bố Trạch tập trung, tiếp tục đưa Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đi vào cuộc sống thực tiễn, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng đến việc huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách; tạo mọi điều kiện thuận lợi để tạo lập nguồn vốn, mở rộng đối tượng chính sách, nâng mức cho vay, thời hạn cho vay phù hợp với mục tiêu các chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phan Chi - Thanh Sang

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa: Xây dựng nông thôn mới nâng cao là ước nguyện lòng dân

Xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa: Xây dựng nông thôn mới nâng cao là ước nguyện lòng dân

Trong những năm qua cán bộ và nhân dân xã Yên Phong không ngừng phấn đấu, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Những cố gắng đó đã đem lại cho Yên Phong một diện mạo mới, một cuộc sống mới đáp ứng nhu cầu về vật chất và tinh thần của nhân dân.
Thi hành đúng luật, bảo đảm quyền lợi cho người dân

Thi hành đúng luật, bảo đảm quyền lợi cho người dân

Sau khi Tạp chí Người cao tuổi đăng bài phản ánh về Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2020/QĐ-BPKCTT ngày 17/9/2020 và Công văn số 431/CV-TA ngày 6/10/2021 của TAND huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Ngày 8/11/2021, các cơ quan chức năng huyện Chợ lách đã tiến hành cưỡng chế, xử lý thi hành án theo quy định của pháp luật, mở cửa rào vào nhà nghỉ Minh Anh, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.
Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư

Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư

Sau 7 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả thiết thực, góp vào hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước, giúp người dân giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Tin khác

Dấu ấn một nhiệm kì

Dấu ấn một nhiệm kì
Trao đổi với phóng viên, ông Cao Đăng Vĩnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Nghệ An cho biết: “Một trong những lí do để Hội NCT các cấp trong tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ và đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” là chúng tôi đặc biệt coi trọng công tác thông tin tuyên truyền".

Tuổi cao vẫn khát khao cống hiến

Tuổi cao vẫn khát khao cống hiến
Trong buổi tác nghiệp đưa tin cuộc đi thăm, làm việc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các doanh nhân cao tuổi tiêu biểu tại Thủ đô Hà Nội nhân “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2021 và Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), tôi đặc biệt ấn tượng với doanh nhân tâm tài Đinh Quang Bào, 83 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da - Ladoda.

Làng nghề mê bồ xã Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp gìn giữ nghề truyền thống qua nhiều thế hệ

Làng nghề mê bồ xã Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp gìn giữ nghề truyền thống qua nhiều thế hệ
Từ trên 100 năm nay, làng nghề đan mê bồ Mỹ Trà hình thành âm thầm nhưng bền bĩ; tạo lập và giữ gìn được cái nghề mộc mạc mà thiết thực; mang sản phẩm truyền thống đến với nhà nông của 6 tỉnh miền Tây Nam bộ. Năm 2003, UBND tỉnh Đồng Tháp có quyết định “công nhận làng nghề mê bồ truyền thống Mỹ Trà”.

Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 3)

Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 3)
Để có được cái nhìn tổng thể, đầy đủ, khách quan về sự đổi thay trong đời sống của người dân bị ảnh hưởng trong quá trình triển khai các dự án tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, phóng viên Tạp chí Ngày mới online đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ UBND tỉnh Thanh Hoá. Ông Nguyễn Văn Thi từng có nhiều năm là Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá.

Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 2)

Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 2)
Hiện trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có khoảng 1.300 người yếu thế (người già, phụ nữ nghèo neo đơn, người hạn chế về sức khoẻ...) đang được tài trợ nguồn vốn từ Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 1)

Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 1)
Từ vùng đất nghèo nhất nhì xứ Thanh, ngày nay Nghi Sơn đang định hướng trở thành một trong những trung tâm công nghiệp đô thị - dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước. Đặc biệt, cuộc sống của hàng vạn người dân bản địa đang đổi thay về mọi mặt. Họ được thụ hưởng tất cả những kết quả từ sự phát triển đột phá của Nghi Sơn mang lại.

Lê Đức Thọ-Một nhân vật lịch sử với những trọng trách lớn

Lê Đức Thọ-Một nhân vật lịch sử với những trọng trách lớn
Đồng chí Lê Đức Thọ, tức Phan Đình Khải, sinh ngày 10/10/1911, tại xã Địch Lễ, huyện Mỹ Lộc (sau này là xã Nam Vân, huyện Nam Trực), tỉnh Nam Định (xã Nam Vân nay thuộc TP Nam Định), trong một gia đình nhà nho khá giả thời bấy giờ.

TP Sầm Sơn- Thanh Hóa: Tầm nhìn từ một dự án cải tạo thu gom, xử lý nước thải góp phần nâng tầm một thành phố văn minh-hiện đại.

TP Sầm Sơn- Thanh Hóa: Tầm nhìn từ một dự án cải tạo thu gom, xử lý nước thải góp phần nâng tầm một thành phố văn minh-hiện đại.
Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom nước thải, nước mưa khu vực phía tây đường Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 06/6/2017. Đến ngày 27/9/2017 UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 3922/QĐ-UBND; phê duyệt điều chỉnh thiết kế và dự toán tại Quyết định 5508/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 với tổng mức đầu tư điều chỉnh là 158,64 tỷ đồng.
Xem thêm
Phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh: Xuân về nơi tâm dịch COVID-19

Phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh: Xuân về nơi tâm dịch COVID-19

Là một địa phương từng là tâm dịch COVID-19, sau khi kiểm soát được đại dịch COVID-19, Đảng ủy, UBND, các đoàn thể chính trị -xã hội và người dân phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh khẩn trương bắt tay vào công cuộc khôi phục, phát triển kinh tế, dịch vụ, từng bước ổn định cuộc sống, công ăn việc làm, sinh hoạt, học tập.
Trao tặng 275 phần quà Tết Nhâm Dần 2022: Nghĩa cử cao đẹp của Cựu chiến binh Sở Tư pháp TP.Hồ Chí Minh

Trao tặng 275 phần quà Tết Nhâm Dần 2022: Nghĩa cử cao đẹp của Cựu chiến binh Sở Tư pháp TP.Hồ Chí Minh

Trong những ngày cuối năm, Đoàn công tác của Cựu chiến binh (CCB) Sở Tư pháp TP.Hồ Chí Minh có mặt ở các địa phương thuộc tỉnh Bến Tre, Long An, TP.Hồ Chí Minh, để trao những phần quà Tết đến người nghèo, người cao tuổi, người lao động và học sinh hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện đón Tết Nhâm Dần 2022 vui tươi đầm ấm, sau đại dịch COVID-19.
Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng mở phòng khám, tư vấn hậu COVID-19

Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng mở phòng khám, tư vấn hậu COVID-19

Với mong muốn giải đáp những thắc mắc và thăm khám kịp thời, giúp người dân cải thiện chất lượng cuộc sống tốt hơn trong thời kỳ hậu COVID-19, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng đã triển khai phòng khám, tư vấn hậu COVID-19.
Gia Lai: Một học sinh đoạt nhiều giải Quốc tế về môn toán

Gia Lai: Một học sinh đoạt nhiều giải Quốc tế về môn toán

Đó là em Thân Minh Nghĩa, sinh năm 2005, ở tổ dân phố 4, phường Ia Kring, TP Pleiku đanghọc sinh lớp 11A2, trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC)
Cả nước xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp trước 14/2

Cả nước xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp trước 14/2

Bộ GD&ĐT chỉ đạo các Sở GD&ĐT, phối hợp với Sở Y tế, các ban, ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục về phương án, kịch bản phù hợp xử lý tình huống xảy ra dịch trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp tại trường học.
Chuẩn bị kỹ để học sinh trở lại trường, mở cửa du lịch an toàn

Chuẩn bị kỹ để học sinh trở lại trường, mở cửa du lịch an toàn

Chiều 24/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp bàn về lộ trình mở cửa trường học; phương án, kế hoạch và lộ trình mở cửa đón khách du lịch an toàn, hiệu quả.
Phiên bản di động