Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi): Tạo bước “đột phá”!

Đa số các đại biểu tại phiên thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đều thống nhất và đánh giá cao việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý của dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

Tham gia góp ý vào dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho rằng, hoạt động dầu khí có tính chất đặc thù do tính rủi ro cao, tại thời điểm ký kết hợp đồng chưa thể lường hết được các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm, thăm dò dầu khí, phát triển mỏ dầu khí và khai thác dầu khí. Do vậy, các quy định điều chỉnh liên quan đến mỏ dầu khí tận thu và các quy định về chính sách ưu đãi trong lĩnh vực dầu khí nói chung và mỏ tận thu nói riêng tại Điều 55 là một điểm quan trọng đột phá của dự thảo luật lần này.

Đại biểu Cầm Thị Mẫn (Thanh Hóa) phát biểu về dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)
Đại biểu Cầm Thị Mẫn (Thanh Hóa) phát biểu về dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

Tuy nhiên để khung pháp lý được hoàn chỉnh hơn, đại biểu đề nghị rà soát, xem xét một số nội dung được quy định tại Điều 61, Điều 62, Điều 63 của dự thảo Luật, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được giao để thực hiện một số chức năng quản lý nhà nước về dầu khí. Đồng thời, Điều 66 đã quy định tương đối chi tiết về quyền và nghĩa vụ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi, hạn chế tối đa chồng chéo trong quá trình thực hiện, cần quy định rõ và tách biệt vai trò của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước trong quá trình phê duyệt giai đoạn hoạt động dầu khí nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa quản lý nhà nước trong lĩnh vực dầu khí và quản lý vốn nhà nước.

“Theo đó, theo quy định của Luật Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, khi bán tài sản dầu khí, đồng thời với việc tổ chức chào thầu cạnh tranh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải mời tổ chức độc lập đánh giá, xác định giá trị khởi điểm của tài sản dầu khí. Việc này không khả thi vì không có tổ chức tư vấn Việt Nam nào có thể thực hiện được việc này”, đại biểu Hùng cho hay.

Theo đại biểu Trần Thị Thu Phước (Kon Tum), để có cơ chế chính sách khuyến khích nhà đầu tư thực hiện khai thác tận thu dầu khí và tăng cường nâng cao hiệu quả của hoạt động, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đại biểu thống nhất với đề xuất việc bổ sung vào dự thảo quy định về chính sách đặc thù đối với khai thác tận thu dầu khí theo hướng doanh nghiệp khai thác được thực hiện tính toán trực tiếp chênh lệch thu chi trong hoạt động khai thác, không phải trích nộp trước thuế tài nguyên và thuế xuất khẩu dầu khí. Sau khi hợp đồng này kết thúc thì giao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được tiếp quản, quản lý, sử dụng tài sản công là các tài sản công trình dầu khí đã được lắp đặt đầu tư và khai thác.

“Hoạt động dầu khí đóng góp rất quan trọng trong việc bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế đất nước, do vậy, trong các quy định về hợp đồng lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng dầu khí, chuyển nhượng hợp đồng dầu khí, thẩm định và phê duyệt các chương trình, báo cáo kế hoạch tìm kiếm, khai thác dầu khí của hoạt động này cũng cần bổ sung các cơ chế kiểm soát, đánh giá thận trọng hơn đối với tác động về quốc phòng, an ninh cho thật chặt chẽ”, đại biểu Phước đề nghị.

Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi): Tạo bước “đột phá”!
Hoạt động dầu khí của Việt Nam trên biển

Liên quan đến điều kiện thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí được quy định tại Điều 12, đại biểu Cầm Thị Mẫn (Thanh Hóa) chỉ ra các quy định tại Điều 12 chưa rõ ràng, chưa quy định cụ thể có những điều kiện nào thì được thực hiện việc điều tra cơ bản về dầu khí.

Kết cấu của điều luật chủ yếu quy định về loại hình chủ thể. Việc điều tra cơ bản là hoạt động đặc thù, vậy chủ thể thực hiện ngoài điều kiện về tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm cần phải có những điều kiện đặc thù hay không? Nói cách khác, nội dung điều luật chưa phản ánh đúng, đầy đủ nội hàm theo tên gọi của điều luật mà chỉ mới phản ánh được một phần, đó là điều kiện về chủ thể thực hiện việc điều tra cơ bản về dầu khí.

Mặt khác, nội dung quy định của Điều luật tại dự thảo được hiểu là chỉ có chủ thể là tổ chức mới được tham gia hoạt động điều tra cơ bản về dầu khí còn cá nhân thì không, nếu cá nhân muốn tham gia thì phải liên doanh với tổ chức để có đủ điều kiện.

“Trên thực tế, cá nhân nếu muốn thì có thể liên doanh hoặc tự mình thành lập pháp nhân và khi đó có nghĩa là họ trở thành một tổ chức mà không nhất thiết phải liên doanh với tổ chức khác, do đó quy định như tại khoản 3 Điều 12 của dự thảo luật là không cần thiết. Do vậy, cần xem xét, điều chỉnh lại nội dung của Điều 12 của dự thảo luật để khắc phục, bổ sung những bất cập, thiếu sót”, đại biểu Cầm Thị Mẫn nhấn mạnh.

Về việc thực hiện các chính sách ưu đãi trong lĩnh vực dầu khí, chính sách ưu đãi đầu tư đã được quy định tại Điều 54 của dự thảo được đánh giá có bước tiến mới trong quá trình xây dựng dự thảo luật, cải thiện đáng kể môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi của việc thực hiện các chính sách ưu đãi này, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hồi đề nghị bổ sung vào dự thảo luật để đảm bảo trong trường hợp các nhà thầu dầu khí đã ký kết hợp đồng dầu khí và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà các chính sách ưu đãi đầu tư tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thấp hơn chính sách ưu đãi đầu tư tại Điều 54 của dự thảo luật thì nhà thầu được quyền đề xuất để hưởng chính sách ưu đãi đầu tư tại Điều 54.

Việc bổ sung quy định này là phù hợp với chính sách bảo đảm đầu tư cho các nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, đồng thời phù hợp với hệ thống pháp luật quốc tế về bảo đảm đầu tư. Ngoài ra, việc bảo đảm đầu tư, kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật là cần thiết để tránh việc các nhà đầu tư, nhà thầu dầu khí có khiếu kiện với Chính phủ sau này, do quyền lợi đầu tư của nhà đầu tư, nhà thầu dầu khí không được đảm bảo.

Lê Kiên

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Quốc hội sẽ tổ chức Kỳ họp bất thường thứ hai vào tháng 1/2023

Quốc hội sẽ tổ chức Kỳ họp bất thường thứ hai vào tháng 1/2023

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trong tuần đầu của tháng 1/2023, sau khi nghỉ Tết dương lịch sẽ tiến hành Kỳ họp bất thường lần thứ Hai.
Phát huy mạnh mẽ vai trò của NCT tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Phát huy mạnh mẽ vai trò của NCT tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Năm 2016, Bộ Công an và Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam đã kí kết Chương trình phối hợp hành động về Phòng, chống tội phạm giai đoạn đến năm 2020. Chương trình nhằm phát huy vai trò, uy tín, trách nhiệm của NCT trong lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời gắn công tác phòng chống tội phạm với thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” của các cấp Hội NCT; tuyên truyền vận động hội viên, NCT và các tầng lớp Nhân dân không vi phạm pháp luật, tạo môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Khai mạc phiên họp thứ 17 của UBTVQH: Tổng kết kỳ họp thứ 4 và xem xét việc tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 17 của UBTVQH: Tổng kết kỳ họp thứ 4 và xem xét việc tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội

Sáng 28/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 17 (phiên họp thường kỳ tháng 11/2022).
Tổng Bí thư: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân

Tổng Bí thư: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân

Chiều 26/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt 63 đại biểu Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022.
Ông Phạm Văn Thành xin thôi chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ông Phạm Văn Thành xin thôi chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ngày 25/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất cho ông Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng cá nhân.

Tin khác

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự; cho ý kiến về Kỳ họp bất thường lần thứ 2

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự; cho ý kiến về Kỳ họp bất thường lần thứ 2
Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra 1 ngày (28/11) xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

Đề xuất sửa quy định về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Đề xuất sửa quy định về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 53/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Việt Nam chính thức có Văn phòng đại diện Tòa Trọng tài Thường trực (PCA)

Việt Nam chính thức có Văn phòng đại diện Tòa Trọng tài Thường trực (PCA)
NMO - Sáng 24/11, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Tổng Thư ký Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) Marcin Czepelak đã chính thức khánh thành Văn phòng đại diện của PCA tại Hà Nội với biển tên "Ngôi nhà Hòa bình" tại 48A Trần Phú, Hà Nội.

Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt

Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt
Sáng 23/11, tại TP Vĩnh Long, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022).

Đồng chí Võ Văn Kiệt - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta

Đồng chí Võ Văn Kiệt - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta
Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân, sống giản dị, khiêm tốn, luôn đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của Nhân dân lên trên hết; là một tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; một người cộng sản chân chính với trái tim nhân hậu mãi mãi ở trong lòng Nhân dân ta và bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Cộng hoà Philippines

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Cộng hoà Philippines
Đúng 10h ngày 23/11/2022 (giờ địa phương), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quân sự Villamor ở thủ đô Malina, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Philippines theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel Zubiri.
Xem thêm
Quốc hội sẽ tổ chức Kỳ họp bất thường thứ hai vào tháng 1/2023

Quốc hội sẽ tổ chức Kỳ họp bất thường thứ hai vào tháng 1/2023

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trong tuần đầu của tháng 1/2023, sau khi nghỉ Tết dương lịch sẽ tiến hành Kỳ họp bất thường lần thứ Hai.
Khai mạc phiên họp thứ 17 của UBTVQH: Tổng kết kỳ họp thứ 4 và xem xét việc tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 17 của UBTVQH: Tổng kết kỳ họp thứ 4 và xem xét việc tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội

Sáng 28/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 17 (phiên họp thường kỳ tháng 11/2022).
Tổng Bí thư: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân

Tổng Bí thư: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân

Chiều 26/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt 63 đại biểu Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trong cả nước...
Phát huy mạnh mẽ vai trò của NCT tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Phát huy mạnh mẽ vai trò của NCT tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Năm 2016, Bộ Công an và Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam đã kí kết Chương trình phối hợp hành động về Phòng, chống tội phạm giai đoạn đến năm 2020.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đưa vốn đến đúng, trúng các động lực tăng trưởng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đưa vốn đến đúng, trúng các động lực tăng trưởng

Trao đổi với cử tri tại TP. Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các giải pháp cho thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản, tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp… và giải đáp nhiều vấn đề quan trọng khác.
Lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án bất động sản

Lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án bất động sản

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1435/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp.
Phiên bản di động