Chuyện “lạ” ở Cục Thuế TP Hồ Chí Minh: “Tiếp tay” cho doanh nghiệp trốn thuế, chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng tiền ngân sách? (Tiếp theo kì trước)

Căn cứ theo các quy định của Luật Kế toán và Luật Quản lí thuế hiện hành, các báo cáo tài chính, hồ sơ báo cáo quyết toán thuế do Giám đốc Phan Lê Bảo Hương chịu trách nhiệm kí lập và hồ sơ biên bản kiểm tra quyết toán thuế được Cục Thuế TP Hồ Chí Minh cử cán bộ đến kiểm tra và xác lập, những “chứng cứ vật chất” có giá trị pháp lí theo quy định của pháp luật. Từ đây đã “hé lộ” dấu hiệu cán bộ thuế “tiếp tay” bà Hương có hành vi trốn thuế, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng tiền thuế của Nhà nước...

Cán bộ thuế “tiếp tay” khai gian, trốn thuế ?!

Chứng cứ kê khai gian lận thuế

Theo “Biên bản kiểm tra thuế” trong 2 năm (2007 - 2008) được Cục Thuế TP Hồ Chí Minh cung cấp cho TAND TP Hồ Chí Minh (được đánh số bút lục trong hồ sơ vụ án), thời gian bà Hương làm Giám đốc Công ty Quảng Hưng, thể hiện dấu hiệu kê khai gian lận thuế có sự “tiếp tay” của một số cán bộ thuế.

Thứ nhất, về phần thuế Giá trị gia tăng (GTGT) năm 2007:

Tại Bút lục (BL) 1653, 1652, phần mua vào, bà Hương kê khai trong năm 2007, giá trị hàng hóa dịch vụ (HHDV) mua vào là 8.720.666.528 đồng, với số thuế GTGT được khấu trừ là 1.185.613.619 đồng. Đoàn kiểm tra thuế điều chỉnh lại số thuế GTGT được khấu trừ thành là 666.103.835 đồng.

Trong khi trên thưc tế, bà Hương không hề bỏ đồng vốn nào, cũng không hoạt động kinh doanh (BL số 1532 - 1534). Vì kể từ sau ngày 12/4/2007, là thời điểm bà Hương được cấp Giấy chứng nhận là người đại diện pháp lí của Công ty Quảng Hưng (BL 1107), mà chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, bà Hương đã cho tẩu tán “sạch bách” tài sản của Công ty, đồng thời cho dời Công ty Quảng Hưng (khi ấy tài sản Công ty chỉ còn lại cái bảng hiệu) từ Khu công nghiệp Tân Tạo chuyển đến “trú ẩn” tại căn nhà cấp 4 treo bảng hiệu “thu mua sắt vụn” tại số 94, Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân (BL 243; BL 183 và video- clip). Vì vậy, con số kê khai HHDV mua vào mà đến hơn 8,7 tỉ đồng nêu trên của bà Hương là con số không hợp lí.

Bút lục số 243
Bút lục số 243

Cần nói rõ thêm, ngày nào bà Hương tiếp nhận Công ty Quảng Hưng? Trong khi ngày 12/4/2007, bà Hương mới được Sở KH&ĐT xác nhận là có tư cách pháp nhân của Công ty Quảng Hưng; và ngày 25/5/2007, bà Hương bàn giao Công ty này cho Công ty Tân Tạo, rồi chuyển qua Mã Lò. Vậy, trong thời gian chưa đầy 2 tháng, làm gì để ra con số kê khai HHDV mua vào là 8.720.666.528 đồng? Tại sao Công ty đang hoạt động, bà Hương lại chuyển về Mã Lò, treo bảng hiệu: “Thu mua sắt vụn”?

Về phần bán ra (BL 1652): Bà Hương kê khai trong năm 2007, tổng giá trị HHDV bán ra chịu thuế GTGT là 22.578.025.520 đồng, với số thuế GTGT phải nộp là 1.325.094.825 đồng; Còn số của Đoàn kiểm tra thuế (KTT) đã điều chỉnh lại tổng giá trị HHDV bán ra là 22.881.609.475 đồng, với số thuế GTGT phải nộp là 1.355.453.221 đồng (Trong này gồm: Phần HHDV bán ra 804.247.050 đồng với thuế suất GTGT 5% là 40.212.353 đồng; Phần HHDV bán ra 13.152.408.653 đồng, với thuế suất GTGT 10% là 1.315.240.868 đồng).

Nhưng, không hiểu sao lại có con số phần HHDV bán ra 8.924.953.772 đồng được hưởng thuế suất GTGT 0% (!?), trong khi theo Biên bản KTT, phần thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2007 (BL 1650), bà Hương và Đoàn KTT đều ghi rất rõ trong mục số 1: “Trong đó: Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu” bằng số 0, nghĩa là không có doanh thu xuất khẩu, nên số HHDV bán ra 8.924.953.772 đồng này phải được hiểu là phần doanh thu bán ra nội địa phải đóng thuế GTGT theo luật định. Thế nhưng, không hiểu sao Đoàn KTT lại đi chấp nhận khoản HHDV bán ra này, cho bà Giám đốc Hương hưởng thuế suất GTGT là 0% (?!)

Căn cứ theo Luật Quản lí thuế, phần HHDV 8.924.953.772 đồng trên, không phải là HHDV xuất khẩu nên phải thuộc đối tượng chịu thuế suất GTGT là 10% (vào thời điểm ấy) mới đúng theo quy định. Vì vậy, căn cứ theo luật thì khoản này phải được điều chỉnh tính đúng trở lại là: 8.924.953.772 đồng x 10% = 892.495.377 đồng.

Như vậy, phần thuế GTGT của năm 2007 theo diễn giải nêu trên thì đã bị Đoàn KTT “tính sót” khoản thuế GTGT với số tiền thuế là: 892.495.377 đồng (sau đây gọi là “Khoản 1”)

Thứ hai, về phần thuế GTGT năm 2008 (từ 1/1/2008 - 23/5/2008)

Phần Mua vào (BL 1652) là hoàn toàn không có. Phần Bán ra (BL 1651), bà Hương kê khai rất rõ trong kì tổng doanh thu HHDV bán ra chịu thuế GTGT là 48.738.100 đồng, với thuế suất 10% => Thuế GTGT doanh thu bán ra là 4.873.810 đồng. Tuy nhiên, phần này bị Đoàn KTT điều chỉnh lại số doanh thu HHDV bán ra trong kì năm 2008 để chịu thuế GTGT thì phải là: 1.223.889.625 đồng, với thuế suất GTGT 10% => Thuế GTGT đúng ra phải nộp là: 1.223.889.625 đồng x 10% = 122.388.962 đồng.

Nhưng điều kì lạ là, không hiểu tại sao Đoàn KTT lại vẫn “chấp nhận” cho giữ nguyên con số thuế GTGT năm 2008 của doanh nghiệp phải nộp là 4.873.810 đồng? (Điều này đã được Đoàn KTT ghi rõ trong dòng kiểm tra thuế suất GTGT 10%). Hiển nhiên, đây là việc rất bất thường, khuất tất và không thể chấp nhận, vì căn cứ theo quy định của Luật Quản lí thuế thì có dấu hiệu gây thất thu ngân sách. Số tiền thuế bị thất thu là: 122.388.962 đồng - 4.873.810 đồng = 117.515.152 đồng (sau đây gọi là “Khoản 2”)

Vì vậy, theo các diễn giải trên: Thiết nghĩ trong việc chuyển bán thanh lí toàn bộ tài sản Công ty Quảng Hưng để giải thể Công ty, riêng về phần thuế GTGT của năm 2007 và năm 2008, bà Hương, Giám đốc Công ty Quảng Hưng cần phải bị truy thu thuế theo quy định của Luật Quản lí thuế với số tiền thuế phải là: (Khoản 1) + (Khoản 2)= 892.495.377đồng + 117.515.152 đồng = 1.010.010.259 đồng (Thuế GTGT năm 2007 và năm 2008).

Phần thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

Năm 2007 (BL 1650- 1649), có những điều cần lưu ý:

Trong mục số 1 (BL 1650), dòng chữ: “Trong đó: Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu “thể hiện rõ bằng số 0”. Có nghĩa là trong giai đoạn bà Hương làm Giám đốc Công ty Quảng Hưng, bà Hương và Đoàn KTT đều khẳng định là không có doanh số HHDV của xuất khẩu. Trong mục số 4 (BL 1650), dòng chữ: “Chi phi sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ” thể hiện bà Giám đốc Hương tự kê khai chi phí trong năm 2007 đến mức 19.968.040.456 đồng. Trong đó, phần “Chi phí giá vốn hàng hóa” (mục 4a) là: 18.242.765.136 đồng; phần “Chí phí bán hàng” (mục 4b) là 146.698.080 đồng; phần “Chi phí quản lí doanh nghiệp” (mục 4c) là: 1.578.577.240 đồng.

Theo như diễn giải ở phần đầu (về thuế GTGT năm 2007), căn cứ theo các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ và cơ sở chứng minh trên thực tế, bà Hương không bỏ đồng vốn nào vào trong việc mua bán chuyển nhượng Công ty Quảng Hưng. Từ ngày chiếm hữu Công ty Quảng Hưng, ngoại trừ việc chỉ tập trung vào tẩu tán tài sản của Công ty Quảng Hưng trong một thời gian ngắn, Công ty không hoạt động kinh doanh. Vì vậy, sẽ không thể có chuyện căn cứ Luật thuế, đồng ý chấp nhận số “chí phí khủng” để chỉ sử dụng vào việc “tẩu tán tài sản” nêu trên. Do đó, các mục chi phí trên sẽ là không hợp lí, không hợp lệ và thậm chí thiếu tính hợp pháp.

Diễn giải, phân tích từng chi phí:

Về mục 4a “Chi phí giá vốn hàng hóa”: Khoản phí này bà Hương kê khai là 18.242.765.136 đồng. Tuy nhiên trên thực tế đã có nhiều chứng cứ chứng minh toàn bộ tài sản của Công ty Quảng Hưng bị bà Hương dùng các thủ đoạn trái luật để cưỡng chiếm, chứ bà Hương không bỏ bất kì đồng vốn nào cả. Thực tế là vốn liếng bằng “0” đồng, tài sản là do “cưỡng đoạt” mà có, vậy luật nào chấp nhận, công nhận “chi phí giá vốn hàng hóa” của việc bán tẩu tán số “tài sản cưỡng đoạt” đó? Nghĩa là khoản chí phí 18.242.765.136 đồng này là bất hợp pháp nên phải bị loại ra, không được khấu trừ khi tính thuế TNDN theo quy định.

Về mục 4b “Chí phí bán hàng”: Khoản này bà Hương kê khai là 146.698.080 đồng. Như đã nêu trên, chi phí do việc bán tháo “tài sản chiếm đoạt”, liệu có thể được công nhận là hợp lệ?

Về mục 4c “Chí phí quản lí doanh nghiệp”: Khoản này bà Hương kê khai là 1.578.577.240 đồng. Nhưng trên thực tế, bà Hương không tiến hành hoạt động kinh doanh. (Chứng minh qua lời khai của đương sự tại Cơ quan điều tra, Viện KSND và tại Tòa án). Liệu có phát sinh “Chí phí quản lí doanh nghiệp”? Nếu chi phí đó là để phục vụ cho công việc tẩu tán “tài sản chiếm đoạt” như nêu trên sao được Luật Quản lí thuế công nhận? (Còn nữa)

Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

Cho rằng UBND TP Sông Công ban hành quyết định thu hồi đất, lập phương án cưỡng chế… chưa đúng các quy định pháp luật ở Dự án Khu dân cư đoạn đường Thống Nhất, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Gia đình ông Nguyễn Đình Thư nhiều có đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm…
Văn bản đề nghị của ông Lê Sáu, không hiểu hay cố tình không hiểu pháp luật?

Văn bản đề nghị của ông Lê Sáu, không hiểu hay cố tình không hiểu pháp luật?

LTS: Tạp chí Người cao tuổi số 50 (2684) ngày 9/6/2020, số 51 (2685) ngày 10/6/2020 và Tạp chí điện tử Ngày mới online ngày 4/6/2020, ngày 5/6/2020 đăng 2 kì bài: “Vụ Housing Group kêu cứu: Các cơ quan chức năng áp dụng sai pháp luật, khiến doanh nghiệp điêu đứng”, phản ánh nội dung kêu cứu của Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group), đồng thời phân tích việc áp dụng không đúng pháp luật của các cơ quan chức năng, khiến doanh nghiệp điêu đứng. Sau khi bài viết phát hành đến nay, các cơ quan liên quan không hề có phản ứng. Ngày 16/11/2020, chúng tôi nhận được Văn bản đề nghị của ông Lê Sáu, nguyên Tổng Giám đốc Housing Group cho rằng, bài viết có nhiều nội dung bịa đặt, không có căn cứ. Để rộng đường dư luận, chúng tôi giành quyền phản biện với ông Lê Sáu, dựa trên sự thật và các căn cứ của pháp luật…
Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa cấp bò bệnh lở mồm long móng (LMLM) cho một số hộ nghèo tại xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, từ nguồn vốn xóa đói giảm nghèo của Chính phủ…
Kéo dài thời gian thanh tra, hay tìm cách “hợp thức hóa” cho sai phạm?

Kéo dài thời gian thanh tra, hay tìm cách “hợp thức hóa” cho sai phạm?

Trước đó, Tạp chí Người cao tuổi đăng phản ánh về sai phạm của xã Hưng Long và ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã trong quản lí đất đai và xây dựng…
Cần xem xét, giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Từ Loan thấu lí đạt tình

Cần xem xét, giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Từ Loan thấu lí đạt tình

Vụ việc đã kéo quá dài, báo chí đã nhiều lần lên tiếng, nhưng TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vẫn viện dẫn nhiều lí do để chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho dân. Đó là trường hợp đối với bà Hồ Thị Từ Loan, 61 tuổi, ở thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, TP Nha Trang. Gần đây UBND TP Nha Trang tiếp tục ra Thông báo tạm dừng cấp sổ đỏ cho bà Loan, vì còn vướng Quyết định (QĐ) 8226 ngày 28/11/2016 của UBND TP Nha Trang và QĐ198 ngày 17/1/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tin khác

Vì sao chưa thu hồi 43 ha đất “vàng” Bình Dương?

Vì sao chưa thu hồi 43 ha đất “vàng” Bình Dương?
Thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, thất thoát là chủ trương và quyết tâm của Đảng, Chính phủ. Các cơ quan chức năng phải thực hiện quyết liệt, thì công cuộc chống tham nhũng, thất thoát mới đi vào thực chất.

Tỉnh Lâm Đồng: Hai cấp tòa hành dân, phạm luật!?

Tỉnh Lâm Đồng: Hai cấp tòa hành dân, phạm luật!?
Một vụ kiện, khá là đơn giản, nhưng 2 cấp tòa tại Lâm Đồng hết “câu giờ”, trả đơn đến đình chỉ, gọi lên gọi xuống rồi mới "xử”nhưng lại thiếu “xét"; khiến Viện KSND cùng cấp phải ra kháng nghị!

Bản án có hiệu lực pháp luật 12 năm, chưa được thi hành, trách nhiệm thuộc về ai?

Bản án có hiệu lực pháp luật 12 năm, chưa được thi hành, trách nhiệm thuộc về ai?
Vụ tranh chấp đất đai giữa ông Trương Cơ và ông Huỳnh Lạc, ở xã, nay là phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh diễn ra đã gần 30 năm nay.

Quận Long Biên, TP. Hà Nội: Một gia đình người cao tuổi gần 40 năm “mòn mỏi” đi đòi quyền lợi

Quận Long Biên, TP. Hà Nội: Một gia đình người cao tuổi gần 40 năm “mòn mỏi” đi đòi quyền lợi
Ông Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1933) trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP. Hà Nội cho biết, gia đình ông bị thu hồi đất từ năm 1984 - 1985 để phục vụ mở đường Nguyễn Văn Cừ, tuy nhiên đến nay, đã gần 40 năm, gia đình ông vẫn chưa được bồi thường thỏa đáng, khiến một người ở tuổi “gần đất xa trời” vẫn ngày ngày lọ mọ đi tìm công lý.

Huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên: Xe quá tải “lộng hành”, làm nứt nhà dân, còn hung hãn doạ nạt?

Huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên: Xe quá tải “lộng hành”, làm nứt nhà dân, còn hung hãn doạ nạt?
Từ hơn một tháng trở lại đây, 6 hộ dân tại xóm Chùa, xã Hà Châu, huyện Phú Bình luôn phải sống trong sự bất an trước tình trạng các xe quá tải, chở đất, cát thường xuyên chạy qua khu vực này làm nứt nhà dân, gây mất an toàn giao thông... Ngoài ra, khi người dân có ý kiến phản đối, còn bị nhóm người hung hãn dọa nạt và đánh...

Luật sư cho rằng, Công ty bất động sản “trộm cắp” tài sản của người dân cần phải khởi tố hình sự

Luật sư cho rằng, Công ty bất động sản “trộm cắp” tài sản của người dân cần phải khởi tố hình sự
Người dân bức xúc việc Công ty TNHH Vietmark kinh doanh bất động sản liên tục có dấu hiệu sai phạm, sử dụng côn đồ hành hung người dân. Thậm chí Công ty này còn tự ý lấy đi tài sản người dân khi vắng nhà... Tuy nhiên trải qua nhiều tháng qua, Công an huyện Hoài Đức không xử lý dứt điểm vụ việc mà ngược lại có dấu hiệu bao che sai phạm… Theo chuyên gia pháp lí, việc người dân mất tới 6 bộ cánh cửa có nghĩa là tài sản trên 2 triệu đồng theo quy định phải khởi tố hình sự.
Xem thêm
TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

Cho rằng UBND TP Sông Công ban hành quyết định thu hồi đất, lập phương án cưỡng chế… chưa đúng các quy định pháp luật ở Dự án Khu dân ...
Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột

Sáng ngày 22/11, thông tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can ...
Người giám hộ bỏ mặc quyền lợi của người được giám hộ, hệ lụy từ một bản án

Người giám hộ bỏ mặc quyền lợi của người được giám hộ, hệ lụy từ một bản án

Quyết định tái thẩm số 52/2020/DS-GĐT ngày 11/9/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã phát hiện ra tình tiết mới quan trọng từ sự “vô tình” khác ...
Bình Phước: Tự ý đào đường đường dân sinh, lấn chiếm đất trái phép sao chưa xử lí dứt điểm?

Bình Phước: Tự ý đào đường đường dân sinh, lấn chiếm đất trái phép sao chưa xử lí dứt điểm?

Mặc dù chưa được sự đồng thuận, cấp phép của các cơ quan chức năng, nhưng ông Nguyễn Anh Tuấn, ở ấp chợ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh ...
Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An: UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo

Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An: UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo

Ngày 5/11/2020, UBND tỉnh Bình Dương có Công văn số 5450/UBND-KT gửi Thủ tướng Chính phủ để giải trình, kiến nghị một số vấn đề liên quan dự án Khu ...
Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Niêm yết Giấy mời công dân trên Bản tin khu phố có đúng quy định pháp luật?

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Niêm yết Giấy mời công dân trên Bản tin khu phố có đúng quy định pháp luật?

Trước đây, Giấy mời của UBND phường Tân Định gửi công dân tham dự các cuộc họp đều có ghi số Giấy mời. Nhưng mới đây, Giấy mời cụ Nguyễn ...
Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa cấp bò bệnh lở mồm long móng ...
Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Con cái ngược đãi ông bà, cha mẹ bị xử lí thế nào?
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Vừa qua, rất nhiều người cao tuổi và nhân dân xã Hợp Châu có đơn phản ánh về việc sau khi sư Thích Huệ Tịnh và Thích Thiên Tín về ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động