Càng gần Đại hội, tránh tư tưởng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “giữ an toàn”

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Càng gần đại hội càng phải quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là giải quyết những việc khó khăn, phức tạp. Đây sẽ là một trong những “thước đo” năng lực, tinh thần trách nhiệm, vì công việc chung của cán bộ, đảng viên; tránh tư tưởng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “giữ an toàn” hoặc kèn cựa, cục bộ...

Thu Hà
15:16, 03/07/2019

Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, trách nhiệm, với tinh thần nghiêm túc, sáng 3/7, Hội nghị lần thứ mười chín Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (TP) Hà Nội khóa XVI đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra.

Quang cảnh Hội nghị ngày 3/7. (Ảnh:TH)
Quang cảnh Hội nghị ngày 3/7. (Ảnh:TH)

Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm

Sáng 3/7, dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Hội nghị thảo luận về dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị và nội dung chủ đề Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Trước đó, tại phiên họp chiều 2/7, Thành ủy đã tổ chức thành 4 tổ thảo luận để các đại biểu góp ý kiến vào 3 nội dung: Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội; dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị và chủ đề Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP. Theo đó, với tinh thần hết sức khẩn trương, nghiêm túc, 4 tổ đã thảo luận đã có tổng số 58 đại biểu phát biểu với 121 lượt ý kiến. Ngoài ra, Thành ủy Hà Nội cũng nhận được nhiều ý kiến góp ý bằng văn bản.

Đa số ý kiến thống nhất với bố cục, kết cấu, nội dung dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội. Các đại biểu đánh giá dự thảo kế hoạch được xây dựng trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc, bám sát các yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, có kế thừa các văn bản chỉ đạo công tác đại hội qua các nhiệm kỳ trước, đồng thời căn cứ tình hình thực tiễn của Đảng bộ TP Hà Nội.

Một số đại biểu góp ý cụ thể về tiêu chuẩn cấp ủy viên, về thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Về cơ cấu cấp ủy, một số ý kiến cho rằng khó khăn trong việc thực hiện, nhất là ở cấp cơ sở.

Về việc cấp ủy các cấp đổi mới không dưới 1/3 tổng số ủy viên mỗi nhiệm kỳ, các ý kiến cơ bản thống nhất vào đầu nhiệm kỳ, nơi nào chưa chuẩn bị đủ số lượng, cơ cấu thì phải khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ sung, thay thế trong nhiệm kỳ bảo đảm đủ cơ cấu, tỷ lệ theo đúng quy định.

Đa số đại biểu thống nhất về quy trình nhân sự. Một số ý kiến đề nghị hướng dẫn cụ thể quy trình đến cấp cơ sở, xã, phường, thị trấn. Có ý kiến đề nghị căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương cần bổ sung đối tượng Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã trong diện phân công, bố trí như đối với Bí thư quận, huyện, thị ủy và các đảng bộ khối trực thuộc Thành ủy đã giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ…

Chủ đề đại hội được các đại biểu rất quan tâm và tham gia thảo luận sôi nổi. Các ý kiến đề nghị cần sắp xếp bảo đảm chủ đề Đại hội ngắn gọn, cô đọng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương và đặc thù, mục tiêu vươn tới của Thủ đô đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và xác định tiêu chí cụ thể để thực hiện mục tiêu đó.

Dự thảo Đề cương tổng quát báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ TP nhận được nhiều ý kiến đóng góp. Các ý kiến nhất trí với đề xuất của Tiểu ban Văn kiện. Có ý kiến cho rằng, trong mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu, nhiệm vụ cần đề cập tiêu chí sáng tạo vì một trong 2 phương án chủ đề có đặt ra mục tiêu đến năm 2030 là TP đổi mới sáng tạo.

Tóm tắt nội dung thảo luận, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cho biết, cả phiên thảo luận tổ chiều 2/7 và sáng 3/7, tổng cộng đã có 135 lượt ý kiến phát biểu. Hầu hết Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tham gia ý kiến vào các nội dung chuẩn bị tổ chức đại hội. Các đại biểu đều thể hiện tâm huyết, trách nhiệm; nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, có giá trị về lý luận và thực tiễn.

Chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đảm bảo yêu cầu, tiến độ quy định theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Làm tốt hơn công tác chuẩn bị cán bộ; gắn với thực hiện Chỉ thị 15. “Công tác chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chất lượng, khách quan, đúng quy định. Công tác xây dựng Văn kiện đại hội đảng các cấp và Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ TP cần tiếp thu ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ TP, chủ động, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, trách nhiệm, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, tranh thủ ý kiến góp ý của các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức và nhân dân Thủ đô đảm bảo chất lượng, tiến độ, chú trọng đánh giá, dự báo sát tình hình; trên cơ sở đó đề ra định hướng, giải pháp hiệu quả, khả thi” – Bí thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân; giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII),Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh:TH)
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh:TH)

Càng gần đại hội càng phải quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là giải quyết những việc khó khăn, phức tạp. Đây sẽ là một trong những “thước đo” năng lực, tinh thần trách nhiệm, vì công việc chung của cán bộ, đảng viên; tránh tư tưởng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “giữ an toàn” hoặc kèn cựa, cục bộ, bè phái, gây ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp – Bí thư Hoàng Trung Hải nói.

Người đứng đầu Đảng bộ TP Hà Nội đề nghị các cấp, các ngành từ TP đến cơ sở tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ. Tiếp thu, hoàn thiện, ban hành Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XVI. Căn cứ quy định của Trung ương và TP, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị rà soát, sửa đổi bổ sung và thực hiện đúng quy chế làm việc; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ. Tập trung các giải pháp củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém theo tinh thần Nghị quyết số 15; giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó đề cao vai trò người đứng đầu các cấp, các ngành. Tăng cường kiểm tra, giám sát; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trên các lĩnh vực. Đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; xử lý nghiêm vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ hàng tháng, làm cơ sở đánh giá kết quả công tác năm, đánh giá đúng cán bộ để chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Đặc biệt, nhấn mạnh tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản tiếp tục chậm, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND TP phải làm rõ trách nhiệm của ai, cơ quan nào, từ trách nhiệm của các ban quản lý, quận, huyện, thị xã đến lãnh đạo UBND TP. “Cần phải bắt đúng bệnh và có liều thuốc đủ mạnh để khắc phục tình trạng này” - đồng chí Hoàng Trung Hải nêu rõ.

Đồng thời nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Hà Nội.... Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của Thành phố, các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP và chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội, tiến tới Đại hội XIII của Đảng./.

Theo Thu Hà/Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bạn đang đọc bài viết Càng gần Đại hội, tránh tư tưởng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “giữ an toàn” tại chuyên mục Sự kiện của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

Cùng chủ đề Đại hội

  Trong cùng chuyên mục Sự kiện