Qua phong trào NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018 -2023:

Cần xây dựng tiêu chí cụ thể cho từng giai đoạn

Đó là ý kiến của cán bộ Hội NCT các địa phương khi được hỏi về kinh nghiệm triển khai phong trào NCT làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023. Tạp chí Người cao tuổi xin trích đăng một số ý kiến về nội dung trên…

Ông Đỗ Quang Sơn, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Cao Bằng:

Ông Đỗ Quang Sơn
Ông Đỗ Quang Sơn

“Phong trào NCT thi đua làm kinh tế giỏi nói chung, nhất là giai đoạn 2018-2023, thật đáng phấn khởi và trân trọng. Điều đó khẳng định NCT không chỉ tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, mà còn thi đua làm kinh tế giỏi, tăng thu nhập, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương…

Ngoài ra, NCT còn gương mẫu tham gia công tác từ thiện, nhân đạo, tạo việc làm cho nhiều người khác, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người dân; đóng góp nhiều công sức cho sự bình yên, ổn định chính trị, an toàn xã hội ở khu dân cư. Vận động, thuyết phục, giáo dục con cháu tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng nông thôn mới, góp phần không nhỏ thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong phong trào đã xuất hiện hàng trăm tấm gương tiêu biểu xuất sắc được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, khen thưởng và các tầng lớp nhân dân kính trọng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như số hội viên tiêu biểu xuất sắc chưa nhiều. Thực tế cho thấy nhiều NCT luôn phát huy tốt vai trò phát triển kinh tế, nhưng rất khiêm tốn, ngại báo cáo nên phong trào chưa được đẩy mạnh, chưa đồng đều, và sức lan tỏa chưa cao... Trong thời gian tới, Hội NCT các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, với tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực phấn đấu, đạt được nhiều thành tích cao hơn trong phong trào thi đua giai đoạn 2023- 2028, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng tỉnh ngày càng khang trang, giàu mạnh”

Bà Mùi Thị Thủy, Phó Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Sơn La:

Bà Mùi Thị Thủy
Bà Mùi Thị Thủy

“Sơn La là một tỉnh vùng cao, biên giới, có diện tích tự nhiên gần 15.000km2, số dân trên 1,24 triệu người, 12 dân tộc anh em cùng chung sống. Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trong 5 năm qua được các cấp Hội trên địa bàn tỉnh triển khai sâu rộng đã động viên NCT phát huy ý chí tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Toàn tỉnh có trên 60.000 NCT vẫn trực tiếp tham gia lao động sản xuất, kinh doanh; gần 4.000 NCT làm chủ trang trại, doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho gần 14.000 lao động. NCT làm kinh tế giỏi có mặt ở hầu hết các lĩnh vực như: Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; đã và đang trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp Hội NCT. Từ năm 2018 - 2023 có gần 6.000 NCT đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; ủng hộ hàng tỉ đồng giúp đỡ NCT khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa, ủng hộ các hoạt động xã hội tại cơ sở. Qua đó, góp phần tích cực vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế tại địa phương.

Là nguồn lực quan trọng, quý của kinh nghiệm, trí tuệ, công sức của những NCT làm kinh tế giỏi cần được nhân rộng trong thời gian tới, để đóng góp cho sự phát triển đi lên của tỉnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu sớm đưa Sơn La vươn lên trở thành một tỉnh phát triển xanh, nhanh và bền vững”.

Bà Phạm Thị Thu Trang, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Quảng Ngãi

Bà Phạm Thi Trang
Bà Phạm Thị Thu Trang

“Phong trào “NCT làm kinh tế giỏi” là một trong những nội dung trọng tâm, xuyên suốt quá trình hoạt động của Hội, được sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương Hội đến các địa phương, cơ sở. Đây là nhiệm vụ không thể tách rời trong việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”.

Nhiều năm qua, phong trào NCT làm kinh tế giỏi trên địa bàn tỉnh được các cấp Hội tổ chức thực hiện bài bản, nền nếp và trở thành phong trào thi đua sôi nổi; tiếp tục phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Xuất hiện ngày càng nhiều NCT tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, phong trào được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các ngành, MTTQ, đoàn thể phối hợp chặt chẽ, đã tạo điều kiện cho NCT vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Qua bình xét ở các cấp toàn tỉnh có 145 NCT làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp; gần 6.400 NCT làm kinh tế giỏi, doanh thu đạt từ 200 triệu đồng đến 10 tỉ đồng/năm. Tổng doanh thu 5 năm trên 3.000 tỉ đồng; tạo việc làm cho 23.200 lao động địa phương và đóng góp trên 8 tỉ đồng tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, giúp đỡ người nghèo.

Thực tiễn cho thấy, NCT vừa trực tiếp tham gia động, sản xuất, đồng thời trao truyền kinh nghiệm, hướng dẫn con cháu cùng làm ăn; ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, công nghệ mới, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, lao động, cây trồng vật nuôi, phát triển ngành nghề truyền thống phù hợp với lợi thế từng địa phương”.

Bà Triệu Thị Ngoan, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Đắk Lắk

Bà Triệu Thị Ngoan
Bà Triệu Thị Ngoan

“Thực hiện Kế hoạch số 574 ngày 28/12/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2018-2023, Hội NCT tỉnh đã triển khai đến các cấp Hội trong tỉnh tổ chức Hội nghị Biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi. Toàn tỉnh có 87/184 xã phường, thị trấn tổ chức được hội nghị cấp xã và 11/15 huyện, thị xã, thành phố tổ chức được hội nghị cấp huyện.

Qua triển khai, theo dõi phong trào có thể thấy nhiều gia đình hội viên NCT đã quan tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường, từng bước nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Nhiều hội viên NCT đã tích cực học tập, áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp giỏi của NCT. Không chỉ sản xuất giỏi, nhiều hội viên NCT có điều kiện đã hỗ trợ cây giống, con giống, cho vay không tính lãi, hướng dẫn cách áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, chăn nuôi… để giúp các hội viên nghèo sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm nghèo hiệu quả. NCT với bản chất cần cù, chịu thương, chịu khó, bằng kinh nghiệm, tâm huyết của mình đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào NCT làm kinh tế giỏi.

Thực tế phong trào 5 năm qua, Hội NCT tỉnh Đắk Lắk rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: 1. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền, sự phối kết hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể, sự giúp đỡ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đội ngũ cán bộ khoa học kĩ thuật trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào. 2. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động, khích lệ, động viên tinh thần hăng hái nhiệt tình hưởng ứng, dám nghĩ, dám làm cùng tham gia phong trào của đông đảo cán bộ hội viên NCT. 3. Định kì sơ kết, tổng kết, tổ chức các hội nghị trao đổi kinh nghiệm để nhân rộng các điển hình và cũng là cơ sở để cho hội viên NCT học tập làm theo.

Ông Lê Hoàng Đức, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Đồng Tháp

Ông Lê Hoàng Đức
Ông Lê Hoàng Đức

“Một trong những khó khăn khi triển khai phong trào là phần lớn cơ sở sản xuất, kinh doanh của NCT có quy mô vừa và nhỏ hoặc không liên kết, nên việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước gặp khó khăn. Đa số hội viên, NCT gặp khó khăn về nguồn vốn vay do quá độ tuổi lao động nên các ngân hàng không giải ngân (phải nhờ con cháu đứng ra vay hộ) nên chưa đủ điều kiện để phát triển lên quy mô lớn hơn. Việc phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh còn mang tính tự phát, phải tự xoay xở tìm đầu ra cho sản phẩm…

Nhiều hộ NCT làm kinh tế giỏi, quy mô lớn, có doanh thu, lợi nhuận cao, đóng góp làm từ thiện xã hội nhiều nhưng không đăng kí tham gia phong trào, ngại cung cấp thông tin hoạt động kinh tế, không kê khai doanh thu (sợ bị tăng thuế), ngại viết báo cáo thành tích khi đạt tiêu chuẩn nên việc thống kê số liệu, bình xét gặp nhiều khó khăn, làm giảm số lượng NCT đạt tiêu chuẩn làm kinh tế giỏi. Mặt khác, việc tôn vinh NCT làm kinh tế giỏi chưa kịp thời, còn nặng về hình thức, chỉ mới dừng lại ở hội nghị biểu dương, cấp giấy khen và giấy chứng nhận ở cuối giai đoạn.

Chúng tôi kiến nghị Nhà nước có chính sách ưu đãi lãi suất cho vay, chính sách ưu đãi về thuế đối với NCT làm kinh tế; khuyến khích NCT phát huy khả năng về vốn, kinh nghiệm làm kinh tế, tiêu thụ sản phẩm trên thị trường; tổ chức các hình thức tập huấn, học tập kinh nghiệm những gương điển hình, mô hình tiêu biểu, tạo điều kiện để NCT được tham gia đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và áp dụng, ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất kinh doanh làm kinh tế giỏi.

Đề xuất Trung ương Hội tham mưu cho Đảng, Nhà nước có chủ trương chỉ đạo thống nhất công tác phối hợp, bảo đảm chặt chẽ trong hệ thống chính trị khuyến khích, hỗ trợ nhằm phát huy vai trò NCT tích cực tham gia đầu tư làm kinh tế, tạo việc làm, giảm nghèo, làm từ thiện xã hội. Đồng thời xây dựng nội dung định hướng tuyên truyền, phát động cho NCT tham gia đăng kí thực hiện làm kinh tế một cách bài bản ngay từ đầu giai đoạn (có xây dựng tiêu chí, nội dung phát động, tuyên truyền, tổ chức đăng kí, sơ kết, tổng kết, bình xét, biểu dương, khen thưởng theo từng mốc thời gian cụ thể).

Trung ương Hội NCT Việt Nam nên có thống nhất tiêu chí về NCT làm kinh tế giỏi với tiêu chí của phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, để thuận tiện trong việc bình xét và tôn vinh. Việc xây dựng tiêu chí nên có sự phân biệt giữa địa bàn đô thị và địa bàn nông thôn”.

Nhóm phóng viên

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Làm giàu từ trồng cam hữu cơ

Làm giàu từ trồng cam hữu cơ

Trang trại trồng cam của ông Nguyễn Trí Đảm, 62 tuổi, ở khu vực Khe Mương, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, là trang trại trồng cây ăn quả đầu tiên của tỉnh Quảng Trị được cấp chứng nhận nông nghiệp hữu cơ quốc gia, với doanh thu hơn 1 tỉ đồng/năm
Những người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở vùng gió cát

Những người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở vùng gió cát

Ở tỉnh Ninh Thuận, phong trào NCT làm kinh tế giỏi lan tỏa trong đời sống xã hội, được đông đảo NCT trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia, với hàng nghìn NCT tìm tòi học hỏi ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phát triển ngành nghề truyền thống.
Vượt khó, trở thành NCT làm kinh tế giỏi toàn quốc năm 2023

Vượt khó, trở thành NCT làm kinh tế giỏi toàn quốc năm 2023

Ông Nguyễn Đình Phú, ở làng Hố Lang, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai vừa được về Thủ đô Hà Nội dự Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi toàn quốc, giai đoạn 2018 - 2023 và được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen.
Nặng lòng với nghề truyền thống

Nặng lòng với nghề truyền thống

Trải qua bao biến cố, nhiều làng nghề thủ công ở vùng châu thổ sông Cửu Long bị mai một dần; và nghề dệt chiếu cũng không ngoại lệ. Ấy vậy mà ở tỉnh Tiền Giang vẫn có một doanh nhân không chỉ duy trì nghề dệt chiếu truyền thống, mà còn đưa chiếu Việt ra thị trường thế giới. Đó là ông Trần Đức Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Vĩnh Thuận, ở xã Song Thuận, huyện Châu Thành.
“Ông chủ” Honda Thành Phát dám nghĩ dám làm

“Ông chủ” Honda Thành Phát dám nghĩ dám làm

Doanh nhân Đỗ Văn Sức, Giám đốc Công Ty TNHH MTV xe máy Honda Thành Phát được đông đảo nhân dân phường Vĩnh Lợi, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang biết đến là một cán bộ, đảng viên gương mẫu, là tấm gương NCT làm kinh tế giỏi có lòng nhân ái, được nhiều người mến mộ và tin phục.

Tin khác

Truyền ngọn lửa lao động chân chính đến thế hệ trẻ

Truyền ngọn lửa lao động chân chính đến thế hệ trẻ
Bà Nguyễn Nam Phương, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Lan Anh (Công ty Lan Anh) là một trong số 273 NCT toàn quốc vừa được Hội NCT Việt Nam vinh danh “NCT làm kinh tế giỏi”. Trước đó, nữ doanh nhân từng được nhận các danh hiệu cao quý khác như: Doanh nhân tiêu biểu - Cup Bông Hồng Vàng, Giải thưởng Ngọn Hải Đăng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam... và đặc biệt là Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2022.

Vượt khó hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra

Vượt khó hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra
Trong năm 2023, Hội NCT xã Nậm Lành đã làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết hội viên; động viên hội viên thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Doanh nhân cao tuổi xứ Thanh hết lòng vì việc thiện

Doanh nhân cao tuổi xứ Thanh hết lòng vì việc thiện
“Cho đi để nhận lại yêu thương”, nên dù công việc kinh doanh rất bận rộn, nhưng nhiều năm nay, doanh nhân cao tuổi Nguyễn Đức Đủ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp điện lực Thanh Hóa vẫn sắp xếp thời gian để tham gia các hoạt động từ thiện, được nhiều người kính trọng.

Thu tiền tỷ hằng năm nhờ đặc sản tương Nam Đàn

Thu tiền tỷ hằng năm nhờ đặc sản tương Nam Đàn
Nổi tiếng với hương vị đậm đà, thơm ngon, thương hiệu “Tương Nam Đàn” đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt và được khách hàng khắp mọi nơi tin tưởng, lựa chọn và trở thành sản phẩm đặc trưng của ẩm thực Nghệ.

Tăng cường chính sách hỗ trợ người cao tuổi phát triển kinh tế

Tăng cường chính sách hỗ trợ người cao tuổi phát triển kinh tế
Làm giàu vốn đã khó. Làm giàu đối với đối tượng yếu thế như NCT càng khó gấp ba, bốn lần. Vì vậy, theo cán bộ Hội NCT, qua thực tế phong trào, Nhà nước cần có nhiều chính sách hỗ trợ NCT tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ làm kinh tế giỏi…

Làm giàu không kể tuổi tác

Làm giàu không kể tuổi tác
Những năm qua, phong trào NCT làm kinh tế giỏi góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng đã phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo NCT trên khắp cả nước tham gia.

“Bà chúa nấm Việt Nam” hết lòng vì cộng đồng

“Bà chúa nấm Việt Nam” hết lòng vì cộng đồng
Ở tuổi ngoại thất thập, PGS. TS. Nguyễn Thị Chính vẫn miệt mài nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm từ nấm ăn và nấm dược liệu. Cả đời gắn bó với cây nấm, nữ doanh nhân không chỉ đạt được nhiều thành tích trên thương trường mà còn tham gia rất nhiều hoạt động cộng đồng.

Thu tiền tỉ mỗi năm nhờ vườn cam VietGap

Thu tiền tỉ mỗi năm nhờ vườn cam VietGap
Mỗi vụ, vườn cam 5ha của ông Trương Thành Biên, ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho sản lượng từ 100 - 120 tấn, trừ chi phí, gia đình ông thu lãi khoảng 2 tỉ đồng.

NCT tỉnh Nghệ An thi đua làm kinh tế giỏi

NCT tỉnh Nghệ An thi đua làm kinh tế giỏi
Trong giai đoạn năm 2018 -2023, phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” do Hội NCT tỉnh Nghệ An triển khai đạt nhiều thành tích nổi bật. Với hơn 400.000 NCT thi đua làm kinh tế giỏi đã góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Người cao tuổi tỉnh Nghệ An tích cực tham gia phát triển kinh tế

Người cao tuổi tỉnh Nghệ An tích cực tham gia phát triển kinh tế
Trong giai đoạn năm 2018 – 2023, phong trào “Tuổi cao – Gương sáng” do Hội NCT tỉnh Nghệ An triển khai đã đạt nhiều thành tích nổi bật. Với hơn 400.000 NCT tham gia thi đua làm kinh tế giỏi đã góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Cựu chiến binh cao tuổi làm kinh tế giỏi từ mô hình VAC

Cựu chiến binh cao tuổi làm kinh tế giỏi từ mô hình VAC
Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, trở về cuộc sống đời thường, ông Lê Anh Túc, Chi hội trưởng Chi hội NCT thôn Tam Nông, xã Trần Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã vượt khó, làm giàu từ trang trại kinh tế VACR.

Nông dân cao tuổi xã Lương Sơn khởi nghiệp thành công nhờ trồng cam hữu cơ

Nông dân cao tuổi xã Lương Sơn khởi nghiệp thành công nhờ trồng cam hữu cơ
Với mong muốn phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương mình. Nhiều hội viên Hội NCT xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai mạnh dạn đưa cây cam về trồng và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững.

Nữ cán bộ Hội Người cao tuổi làm giàu nhờ mô hình trồng cây xen canh

Nữ cán bộ Hội Người cao tuổi làm giàu nhờ mô hình trồng cây xen canh
Bà Trần Thị Nhung, Phó Chủ tịch Hội NCT xã Dliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk được biết đến là một cán bộ Hội trách nhiệm, nhiệt huyết, làm kinh tế giỏi, được hội viên và người dân trong xã quý mến.

Những nông dân cao tuổi dám nghĩ, dám làm ở Đồng Tháp

Những nông dân cao tuổi dám nghĩ, dám làm ở Đồng Tháp
Họ là những NCT tiêu biểu trên lĩnh vực nông nghiệp và từ thiện xã hội, đã góp phần làm cho phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Những nông dân cao tuổi xuất sắc ở Đất Sen hồng

Những nông dân cao tuổi xuất sắc ở Đất Sen hồng
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều tấm gương cán bộ, hội viên nông dân NCT tích cực tham gia công tác Hội và các phong trào. Đây được xem là những hạt nhân giúp lan tỏa tinh thần quyết tâm vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương Đất Sen hồng giàu đẹp.
Xem thêm
Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm sâu

Trên cơ sở điều hành của liên Bộ Công thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay.
Xanh SM ra mắt dịch vụ giao hàng Xanh Express

Xanh SM ra mắt dịch vụ giao hàng Xanh Express

Ngày 02/12/2023 - Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM chính thức triển khai dịch vụ giao hàng bằng xe máy điện - Xanh Express trên ứng dụng Xanh SM, với gói dịch vụ đầu tiên là “Xanh Express Siêu tốc”, cam kết giao nhận ngay, đáp ứng nhu cầu
Sửa đổi quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí

Sửa đổi quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 82/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Trong đó, sửa đổi, bổ sung tên Điều và các khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điề
Bộ Tài chính: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) không liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát

Bộ Tài chính: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) không liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát

Bộ Tài chính khẳng định, Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam (DATC) không liên quan đến vụ án của Vạn Thịnh Phát và SCB. Công ty liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát thực chất là Công ty DCSC.
Bí quyết lựa chọn trái phiếu an toàn cho nhà đầu tư

Bí quyết lựa chọn trái phiếu an toàn cho nhà đầu tư

Hơn 100.000 tỷ đồng là số tiền trái phiếu mà các doanh nghiệp huy động được trong quý 3/2023, gấp gần 3 lần so với quý 2 và gấp 1,5 lần cùng kỳ năm trước. Con số này là minh chứng cho thấy, nhà đầu tư đã đặt niềm tin trở lại vào thị trường trái phiếu.
Lãi suất liên tục “hạ nhiệt” - cơ hội “vàng” cho người vay mua nhà, kinh doanh

Lãi suất liên tục “hạ nhiệt” - cơ hội “vàng” cho người vay mua nhà, kinh doanh

Mơ ước sở hữu ngôi nhà “an cư, lạc nghiệp” hay nhu cầu có thêm nguồn vốn ưu đãi để quay vòng vốn dịp cuối năm, mở rộng sản xuất kinh doanh của nhiều cá nhân, hộ kinh doanh dần được hiện thực hóa khi mức lãi suất của các ngân hàng đang “hạ nhiệt”.
Nestlé nỗ lực quảng bá hình ảnh cà phê Việt ra thế giới

Nestlé nỗ lực quảng bá hình ảnh cà phê Việt ra thế giới

Nhằm quảng bá hình ảnh cà phê của Việt Nam ra thế giới, Nestlé Việt Nam tổ chức chuyến đi dành cho báo chí quốc tế đến các vườn cà phê canh tác theo mô hình bền vững NESCAFÉ Plan, nhà máy chế biến cà phê và tìm hiểu văn hóa thưởng thức cà phê tại một số địa phương như tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh.
T&T Group đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3 và kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn

T&T Group đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3 và kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn

Ngày 30/11/2023, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3 và kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn (1993-2023). Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng và ý nghĩa đối với T&T Group, ghi dấu hành trình 30 năm đồ
Ngày hội chuyên đề việc làm bán thời gian, cơ hội thử sức của sinh viên

Ngày hội chuyên đề việc làm bán thời gian, cơ hội thử sức của sinh viên

Tham dự Ngày hội việc làm có sự góp mặt của 40 đơn vị, doanh nghiệp (DN) với tổng nhu cầu tuyển dụng là 1.670 chỉ tiêu. Ngày 24/11, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Hà Nội phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam
Vinhomes công bố chiến lược nâng tầm chuẩn sống cho cư dân

Vinhomes công bố chiến lược nâng tầm chuẩn sống cho cư dân

Ngày 6/12/2023, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố chiến lược nâng tầm chuẩn sống mới với nhiều đặc quyền vượt trội và các hoạt động cộng đồng đẳng cấp, văn minh nhằm kiến tạo môi trường sống hạnh phúc cho cư dân. Chương trình sẽ được áp dụng đồng bộ tại cá
The Wisteria - "Đất lành" cho người trẻ an cư lạc nghiệp

The Wisteria - "Đất lành" cho người trẻ an cư lạc nghiệp

Tọa lạc ở vị trí mặt tiền của 3 tuyến đường lớn, căn hộ The Wisteria là nơi khách hàng trẻ tìm được sự cân bằng giữa nhịp sống sôi động, hiện đại của thế giới bên ngoài và không gian bình yên, thoải mái trong chính tổ ấm của mình.
Sự dịch chuyển “tâm điểm” bất động sản Hà Nội từ Tây sang Đông: Hứa hẹn tiềm năng tăng giá lớn

Sự dịch chuyển “tâm điểm” bất động sản Hà Nội từ Tây sang Đông: Hứa hẹn tiềm năng tăng giá lớn

Phía Đông đang trở thành tâm điểm của Hà Nội khi được hưởng lợi bởi kết nối hạ tầng đồng bộ, nhờ nằm trong tam giác kinh tế lớn nhất khu vực phía Bắc: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Đây cũng là khu vực được dự đoán có tốc độ tăng giá bất động sản nhanh
Phiên bản di động