Cần sửa sai và trả lại nhà đất cho gia đình nhà cách mạng - cố Luật sư Trịnh Đình Thảo

Quyết định số 1701-QĐ/UB ngày 19/12/1977 của UBND TP Hồ Chí Minh về việc tịch thu tài sản của ông Trương Hy, trong đó có việc tịch thu nhà đất 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa là hoàn toàn trái quy định. Bởi ông Trương Hy chỉ là người thuê nhà, còn Luật sư Trịnh Đình Thảo mới là chủ sở hữu đích thực nhà đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ năm 1939.

Ngày 23/7/2021, Tạp chí Ngày mới online đăng bài: “Bao giờ mới trả lại nhà đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho gia đình nhà cách mạng, cố Luật sư Trịnh Đình Thảo. Để làm rõ hơn về vụ tịch thu nhà đất khuất tất trên, Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới online tiếp tục đề cập đến một số sai phạm của UBND TP Hồ Chí Minh (thời kỳ trước đây) và một số nguyên lãnh đạo địa phương này có dấu hiệu cố ý làm trái, vi phạm Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 về “quản lý và sử dụng công sản gây hậu quả nghiêm trọng làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng của nhà nước” liên quan đến nhà đất 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ chủ sở hữu của nhà cách mạng, Luật sư Trịnh Đình Thảo thành nhà công sản; từ nhà công sản biến thành tài sản tư nhân một cách bất hợp pháp.

Cố tình làm trái quy định của nhà nước

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước được thống nhất, ngày 14/4/1977, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 111/CP, kèm theo “Chính sách Quản lý và Cải tạo Xã hội chủ nghĩa đối với nhà, đất cho thuê tại các đô thị thuộc các tỉnh phía Nam” nhằm mục đích xóa bỏ kinh doanh bóc lột về nhà đất và thực hiện thống nhất quản lý của nhà nước về nhà đất ở đô thị thuộc các tỉnh phía Nam.

Cần sửa sai và trả lại nhà đất cho gia đình nhà cách mạng - cố Luật sư Trịnh Đình Thảo
Tài liệu năm 1939 (dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt) đã chứng minh nhà đất mà UBND TP Hồ Chí Minh tịch thu năm 1977, số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa là của Luật sư Trịnh Đình Thảo là không thể bàn cãi.

Tại khoản b, Điều 3, mục II. ĐỐI VỚI NHÀ ĐẤT VẮNG CHỦ (của Quyết định số 111/CP về chính sách quản lý và cải tạo Xã hội chủ nghĩa đối với nhà đất cho thuê tại các tỉnh phía Nam) đã ghi rõ: “Những người đi tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến” (như trường hợp nhà cách mạng tiền bối, Luật sư Trịnh Đình Thảo) khi trở về, Nhà nước sẽ xét từng trường hợp cụ thể mà trả lại nhà cửa, tài sản cho họ”.

Ngoài quy định kể trên, vì tham gia cách mạng, tham gia lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước nên ngày 12/7/1968, Luật sư Trịnh Đình Thảo đã bị Tòa án quân sự Vùng 3 chiến thuật Ngụy quyền Sài Gòn mở phiên tòa đặc biệt và đưa ra Bản án số 069 MT/LĐ/V3CT xử tử hình vắng mặt Luật sư Trịnh Đình Thảo và tịch thu toàn bộ tài sản, trong đó có nhà, đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa vì tội: (1) Phản nghịch; (2) Âm mưu hành động ngụy danh hòa bình và trung lập theo chủ trương của Cộng sản. Thực chất là vì tội theo cách mạng làm: Chủ tịch Liên minh các lực lượng dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam”; “Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn cho Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam”.

Ngày 30/4/1975, khi Chính quyền Sài Gòn sụp đổ, Luật sư Trịnh Đình Thảo cùng đoàn quân Cách mạng tiến về giải phóng Sài Gòn. Sau 10 năm phải xa Sài Gòn, xa gia đình để tham gia lãnh đạo công cuộc Kháng chiến trống Mỹ cứu nước, Luật sư Trịnh Đình Thảo ước nguyện được trở về căn nhà 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa thân yêu của mình nhưng không được chính quyền cho phép.

Cần sửa sai và trả lại nhà đất cho gia đình nhà cách mạng - cố Luật sư Trịnh Đình Thảo
Đáng tiếc là UBND TP Hồ Chí Minh đã nhiều lần có văn bản, một mặt công nhận căn nhà 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa do ông Trịnh Đình Thảo đứng bộ (trích Bằng khoán điền thổ năm 1932). Nhưng mặt khác lại không chịu giải quyết dứt điểm, trả lại cho gia đình nhà cách mạng, luật sư Trịnh Đình Thảo

Việc năm 1977, UBND TP Hồ Chí Minh áp đặt sai sự thật về chủ sở hữu căn nhà số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ nhà của Lão thành cách mạng, Luật sư Trịnh Đình Thảo, nhà có chủ, thành “nhà của tư sản, mại bản Trương Hy, “nhà vắng chủ”) để ban hành Quyết định số 1701-QĐ/UB: “tịch thu nhà số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa của Trương Hy…là hoàn toàn vi phạm pháp luật, trái với Quyết định số 111/CP của Hội đồng Bộ trưởng. Đáng ra phải được sửa sai theo tinh thần của Chỉ thị số 239-CT, ngày 9/9/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (HĐBT) và Thông tư số 04 - BXD/XDCB/DT, ngày 12/10/1990 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 239- CT của HĐBT).

Tại Điều 3 - Chỉ thị số 239-CT của HĐBT (nay là Chính phủ) đã ghi rõ: “Trường hợp đặc biệt xét trả lại nhà cho tư nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và tương đương bàn với Bộ Xây dựng trình Chủ tịch HĐBT xét quyết định”.

Tại Điều 2 - Thông tư số 04/BXD/XDCB/DT của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 12/10/1990 hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị số 239-CT cũng quy định:

“Chủ nhà đi tham gia cách mạng, do yêu cầu công tác phải vắng mặt tại địa phương, nhà cửa bị chính quyền địa phương quản lý theo diện nhà vắng chủ. Đến nay, đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xác nhận nguyên nhân chủ nhà vắng mặt đúng với lý do nêu ở trên”. Đây là một trong 03 trường hợp đặc biệt được xét trả lại nhà theo Chỉ thị số 239-CT ngày 09/9/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).

Riêng trường hợp Luật sư Trịnh Đình Thảo, nguyên Chủ tịch Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn cho Chính phủ cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Tử tù của chế độ Mỹ- ngụy… không chỉ được Chủ tịch tỉnh xác nhận mà còn được Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xác nhận và được Báo Nhân dân hai lần đăng công khai, số ra ngày 6/3/1969 và 25/5/1969 và được lưu trữ trong Hồ sơ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

Gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng tài sản nhà nước

Sau khi bị tịch thu không đúng luật nhà đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa của Luật sư Trịnh Đình Thảo, biến thành “nhà công sản” bằng cách “đánh tráo chủ sở hữu” từ nhà của cán bộ cách mạng thành nhà của tư sản. Năm 1992, ông Nguyễn Văn Đua, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh thừa ủy quyền Chủ tịch Lê Thanh Hải ký Quyết định giao nhà số 192 Nam Kỳ Khởi, diện tích là 2.445 m2 đất thuộc địa bàn quận 3 sang cho UBND quận 5 (mà ông Lê Thanh Hải từng làm Chủ tịch) để “tiện cho việc quản lý, sử dụng và xử lý”….khu đất trên.

Cần sửa sai và trả lại nhà đất cho gia đình nhà cách mạng - cố Luật sư Trịnh Đình Thảo
Khu nhà đất 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa hiện là "đất vàng" trị giá cả nghìn tỷ đồng, nhưng trước đây được phù phép chuyển cho tư nhân nhưng "không đấu giá", khiến ngân sách thất thu khủng.

Tiếp đến, năm 1998, Chủ tịch UBND quận 5 đã ra Quyết định giao nhà đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa và 2.445 m2 đất của Luật sư Trịnh Đình Thảo (nhưng mãi tới năm 1999 mới được xác lập sở hữu nhà nước) cho Công ty CP Thương mại - Xây dựng Sài Gòn 5 mà không qua đấu giá và để doanh nghiệp này bán trái pháp luật cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bằng hình thức đem 2.445 m2 đất công sản tại 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa góp với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập “Công ty cổ phần Địa ốc Kỷ Nguyên” để thế chấp lô “đất công sản” này vay tiền xây dựng nhà cao tầng như hiện tại.

Việc làm này có dấu hiệu vi phạm Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 tội “vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản công, gây thất thoát tài sản Nhà nước hàng trăm tỷ đồng…”. Vì khu nhà đất 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa hiện nay là “đất vàng” có giá trị lên đến cả nghìn tỷ đồng.

Phớt lờ chỉ đạo của cấp trên

Liên quan đến nhà đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa thuộc sở hữu của Luật sư Trịnh Đình Thảo bị tịch thu trái luật. Ngày 11/10/1993, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, với nội dung: Thủ tướng rất quan tâm đến việc này và Văn phòng Thủ tướng sẽ đôn đốc việc giải quyết của UBND TP Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, ngày 31/3/2011, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 1976/VPCP-KNTN gửi Bộ Xây dựng và Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo xem xét, đề xuất biện phạm giải quyết phù hợp có lý, có tình đối với gia đình cố Luật sư Trịnh Đình Thảo; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong quý II/2011 nhưng đã bị phớt lờ.

Ngày 10/6/2013, Văn phòng Trung ương Đảng đã có Văn bản số 5741-CV/VPTW gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc truyền đạt ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Phó Thủ tướng chỉ đạo, xem xét, giải quyết vấn đề nêu trên.

Tuy nhiên, UBND TP Hồ Chí Minh không những không chấp hành, mà còn có các báo cáo sai sự thật với cấp trên, khiến việc hủy bỏ Quyết định sai luật số 1701-QĐ/UB và việc trả lại nhà đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho gia đình nhà cách mạng tiền bối, cố Luật sư Trịnh Định Thảo vẫn chưa được thực hiện, làm ảnh hưởng không tốt đến sự tôn nghiêm của pháp luật; uy tín của Đảng và nhà nước; ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của gia đình cách mạng, gia đình có công với nước, gây phẫn nộ cho dư luận.

Tạp chí Người cao tuổi, Ngày mới online tiếp tục thông tin đến bạn đọc vào các kỳ tiếp theo.

Lê Kiên

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét bảo vệ quyền lợi cho gia đình liệt sĩ

UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét bảo vệ quyền lợi cho gia đình liệt sĩ

Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cố ý làm trái các quy định của pháp luật về quản lí, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, cũng như quy định tại nhiều văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, liên quan đến chỉ giới xây dựng Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Kỳ Anh. Hành vi làm trái pháp luật trên vô hình trung tiếp tay cho ông Trần Văn Đông, tổ dân phố Tây Trinh, phường Kỳ Trinh, chiếm đoạt 114m2 đất của bà Lượng, mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Ngưỡng…
Vụ bà Trần Thị Nho khiếu nại về thu hồi đất: Hơn 3 tháng nhận đơn, UBND TP Cà Mau vẫn chưa trả lời công dân(!?)

Vụ bà Trần Thị Nho khiếu nại về thu hồi đất: Hơn 3 tháng nhận đơn, UBND TP Cà Mau vẫn chưa trả lời công dân(!?)

Theo bà Trần Thị Nho, ở TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, đã hơn 3 tháng qua, bà chưa nhận được trả lời của chính quyền TP Cà Mau về việc bà khiếu nại Văn bản số 955/UBND-TH ngày 4/5/2021 của UBND TP Cà Mau. Trong khi phần đất của gia đình bà đang khiếu nại đã bị thi công, phân lô trong thời gian tỉnh Cà Mau thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19…
Từ vụ Vũ “nhôm”, nhìn nhận vụ 43 ha “đất vàng” ở Bình Dương

Từ vụ Vũ “nhôm”, nhìn nhận vụ 43 ha “đất vàng” ở Bình Dương

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính ngày 15/9/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Thời gian qua, ngành thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 580.000 tỷ đồng, gần 9.000 ha đất… Các cơ quan tố tụng đã khởi tố 1.202 vụ án, trong đó có 18 cá nhân nguyên là cán bộ Trung ương quản lý. Đặc biệt, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng tăng gấp 3 lần so với nhiệm kỳ trước.
Cần nhanh chóng giải quyết, đảm bảo quyền lợi của gia đình bà Uyên

Cần nhanh chóng giải quyết, đảm bảo quyền lợi của gia đình bà Uyên

Bà Nguyễn Thị Uyên, người cao tuổi, trú tại số 56/18 đường Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột có đơn đề nghị giải quyết công nhận đất gia đình bà khai hoang hơn 33 năm qua. Thế nhưng, UBND phường Thành Nhất chậm trễ giải quyết đơn, dẫn đến quyền lợi của gia đình bà chưa được bảo đảm…
Dư luận địa phương yêu cầu xử lí nghiêm minh

Dư luận địa phương yêu cầu xử lí nghiêm minh

Bức xúc trước việc ông Vũ Văn Phố không có đủ bằng cấp nhưng vẫn làm Bí thư Đảng ủy xã nhiều nhiệm kì, người dân xã Quang Lịch đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng. Tuy hiện nay ông Phố không còn làm Bí thư Đảng ủy xã, nhưng dân vẫn yêu cầu xử lí nghiêm minh...

Tin khác

Thái Nguyên: Mất bò mới lo làm chuồng?

Thái Nguyên: Mất bò mới lo làm chuồng?
Sau vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố vụ án “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại mỏ than Yên Phước, huyện Đại Từ; mới đây UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.

Truy tố ông Nguyễn Đức Chung vì can thiệp trái pháp luật vào gói thầu số hóa

Truy tố ông Nguyễn Đức Chung vì can thiệp trái pháp luật vào gói thầu số hóa
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng và truy tố đối với ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong vụ án xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Tỉnh Bắc Kạn: Ai có lỗi trong việc hủy bỏ, kết nạp Đảng của ông Mã Văn Thịnh?

Tỉnh Bắc Kạn:  Ai có lỗi trong việc hủy bỏ, kết nạp Đảng của ông Mã Văn Thịnh?
Sau nhiều lần xác minh, kiểm tra về các quy trình, quy định về việc kết nạp đảng viên của ông Mã Văn Thịnh, ngày 13/1/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn có Quyết định số 129-QĐ/TU hủy Quyết định số 645-QĐ/TV ngày 7/5/2007 của Ban Thường vụ Huyện ủy Na Rì về kết nạp đảng viên đối với ông Mã Văn Thịnh, để công nhận ông Mã Văn Thịnh là đảng viên từ ngày 18/12/2002...

Truy tố đối tượng mua bán hóa đơn “hợp pháp” cát lậu thi công đường bao biển đẹp nhất Hạ Long

Truy tố đối tượng mua bán hóa đơn “hợp pháp” cát lậu thi công đường bao biển đẹp nhất Hạ Long
Ngày 22/9, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND tỉnh Quảng Ninh truy tố một đối tượng liên quan đến 8.126 m3 cát lậu được sử dụng cho Dự án đường bao biển Hạ Long.

Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố
Ngay sau khi ông Ngô Văn Hiểu, thành viên Tổ trực chốt phòng chống dịch Covid-19 tại đình làng thôn Phương Quan, xã Vân Côn bị đối tượng Nguyễn Duy Chức, Nguyễn Văn Công trú cùng thôn chửi bới, đánh đập khiến ông phải nhập viện điều trị…Hiện nay, Công an huyện Hoài Đức đang vào cuộc làm rõ.

Vì sao Agribank Hưng Yên bị yêu cầu tạm dừng bổ nhiệm mới nhân sự?

Vì sao Agribank Hưng Yên bị yêu cầu tạm dừng bổ nhiệm mới nhân sự?
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước, vừa có Công văn số 8144 ký ngày 16/9 yêu cầu Agribank - Chi nhánh tỉnh Hưng Yên (Agribank Hưng Yên) tạm dừng việc bổ nhiệm mới nhân sự thuộc thẩm quyền của đơn vị này.
Xem thêm
Thái Nguyên: Mất bò mới lo làm chuồng?

Thái Nguyên: Mất bò mới lo làm chuồng?

Sau vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố vụ án “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại mỏ than Yên Phước, huyện Đại Từ; mới đây UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.
Truy tố ông Nguyễn Đức Chung vì can thiệp trái pháp luật vào gói thầu số hóa

Truy tố ông Nguyễn Đức Chung vì can thiệp trái pháp luật vào gói thầu số hóa

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng và truy tố đối với ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong vụ án xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và một số đơn vị liên quan.
Tỉnh Bắc Kạn:  Ai có lỗi trong việc hủy bỏ, kết nạp Đảng của ông Mã Văn Thịnh?

Tỉnh Bắc Kạn: Ai có lỗi trong việc hủy bỏ, kết nạp Đảng của ông Mã Văn Thịnh?

Sau nhiều lần xác minh, kiểm tra về các quy trình, quy định về việc kết nạp đảng viên của ông Mã Văn Thịnh, ngày 13/1/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn có Quyết định số 129-QĐ/TU hủy Quyết định số 645-QĐ/TV ngày 7/5/2007 của Ban Thường vụ Huyện ủy Na Rì về kết nạp đảng viên đối với ông Mã Văn Thịnh, để công nhận ông Mã Văn Thịnh là đảng viên từ ngày 18/12/2002...
TAND Tối cao kháng nghị Giám đốc thẩm, tạm đình chỉ thi hành án

TAND Tối cao kháng nghị Giám đốc thẩm, tạm đình chỉ thi hành án

TAND Tối cao nhận định: Các nguyên đơn yêu cầu chia di sản bằng hiện vật (chia đất) mà không nhận giá trị. Nhưng Tòa án cấp phúc thẩm lại chia cho bị đơn nhận toàn bộ nhà đất tranh chấp là không công bằng, không bảo đảm quyền lợi của đương sự, là cơ sở để có kháng nghị Giám đốc thẩm và thông báo tạm đình chỉ thi hành án...
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Sau khi “sếp” Nguyễn Văn Gấu rời khỏi chức vụ, Cục phó Bùi Phú Hưng được thăng chức Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An ngày 2/7/2018. Vừa lên chức, tân Cục trưởng Bùi Phú Hưng nhận ra Phán quyết Trọng tài “3 sai” không thể thực hiện, nên ký ngay văn bản gửi TAND TP Hồ Chí Minh, nơi công nhận Phán quyết Trọng tài. Tiếp đó, tân Cục trưởng ký một loạt văn bản nhằm sửa sai. Nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, vị tân Cục trưởng lại “giở quẻ”, nhất nhất chiều theo CPL, thể hiện quyết ép chủ đầu tư vào đường cùng, khai tử Dự án, để “ôm” 130 ha đất…
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Phán quyết Trọng tài buộc Công ty Hồng Phát và CPL” phải thành lập “Công ty liên doanh” theo Luật Đầu tư năm 2005. Nhưng, khi Luật Đầu tư năm 2014 ra đời thì không còn quy định hình thức đầu tư thành lập “Công ty liên doanh” giữa Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài; và đến Luật Đầu tư năm 2020, hình thức đầu tư “liên doanh” kiểu này cũng không còn tồn tại.
Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Ngay sau khi ông Ngô Văn Hiểu, thành viên Tổ trực chốt phòng chống dịch Covid-19 tại đình làng thôn Phương Quan, xã Vân Côn bị đối tượng Nguyễn Duy Chức, Nguyễn Văn Công trú cùng thôn chửi bới, đánh đập khiến ông phải nhập viện điều trị…Hiện nay, Công an huyện Hoài Đức đang vào cuộc làm rõ.
Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc tọa lạc tại tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng vì người dân cho rằng giá đền bù thấp.
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký Văn bản số 200/UBND-TP ngày 12/7/2021,
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động