Kỉ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024):

Xây dựng cơ quan báo chí văn hoá và văn hoá của người làm báo

Báo chí là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hoá. Trong hoạt động báo chí, yếu tố nhân văn là tiêu chí quan trọng hàng đầu, tạo ra hiệu ứng tích cực, lan toả, thổi lên ngọn lửa của lòng nhân ái, lối sống tốt đẹp trong xã hội. Từ đó, đẩy mạnh “xây dựng cơ quan báo chí văn hoá và văn hoá của người làm báo” nhằm tạo môi trường thân thiện, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đề cao giá trị nhân văn…

Chặng đường 99 năm qua (1925-2024), dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự quản lí của Nhà nước, hệ thống báo chí cả nước luôn quán triệt, thực hiện nghiêm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, phát triển mạnh mẽ, ngày càng đổi mới, khởi sắc về chất lượng, hiệu quả cả về nội dung, hình thức, phương tiện kĩ thuật, công nghệ làm báo và từng bước chuyển đổi số trong thời đại “số hoá”.

Báo chí luôn luôn được coi là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hoá, tạo sự thống nhất và liên kết trong xã hội nhằm giải quyết các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn đặt ra. Báo chí còn là diễn đàn để người dân giãi bày tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình.

Nhà báo là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hoá, với trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, không chỉ có nhiệm vụ tuyên truyền, lan toả giá trị tốt đẹp mà tự thân phải phấn đấu là những người xây dựng, thực thi đường lối, nhiệm vụ. Nhà báo có sứ mệnh cao cả là giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, làm lay động lòng người để hun đúc ý chí cách mạng và khát vọng đất nước phồn vinh, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Xây dựng cơ quan báo chí văn hoá và văn hoá của người làm báo

Đảng ta chủ trương: “Xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. Mục tiêu là kiến tạo không gian, môi trường văn hoá trong hoạt động báo chí, xây dựng cơ quan báo chí văn hoá và văn hoá của người làm báo. Xây dựng đội ngũ những người làm báo có phẩm chất chính trị, tư tưởng, bản lĩnh, năng lực, trình độ chuyên môn cao để “phụng sự Tổ quốc”, “phụng sự Nhân dân”, “phụng sự giai cấp và nhân loại” như Bác Hồ dạy. Đồng thời, chấn chỉnh những “lệch chuẩn” về đạo đức nghề nghiệp, thúc đẩy giá trị nhân văn. Báo chí phải biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, tạo động lực, truyền cảm hứng, lan toả niềm tin trong xã hội; đồng thời làm tốt vai trò giám sát, phản biện, cung cấp thông tin chính xác, trung thực, kịp thời, minh bạch, kiên quyết bảo vệ lẽ phải, lên án cái xấu xa, tham nhũng, tiêu cực. Đó chính là nền móng xây dựng cơ quan báo chí và “nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn vì lợi ích quốc gia, dân tộc”.

Bên cạnh mặt tích cực, thành tựu, báo chí hiện còn bộc lộ mặt hạn chế, tiêu cực trong một số cơ quan báo chí và nhiều nhà báo “lệch chuẩn”, vi phạm 10 điều “Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam”. Về vấn đề này, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Hệ thống thông tin đại chúng còn nhiều hạn chế, một số cơ quan báo chí xa rời tôn chỉ và có biểu hiện thương mại hoá, quản lí mạng xã hội còn bất cập”.

Có nguyên nhân hiện đang bộc lộ những hạn chế của Quy hoạch báo chí, nhiều cơ quan, địa phương lúng túng, thiếu kiên quyết thực hiện quy hoạch, quy hoạch chưa gắn với thực tiễn cuộc sống. Trong hoạt động, một số toà soạn buông lỏng quản lí, thành lập tràn lan trung tâm, văn phòng đại diện, tuyển dụng phóng viên kém chất lượng, hoạt động tự phát, nhũng nhiễu doanh nghiệp, cơ quan, địa phương…

Hội Nhà báo Việt Nam từng phát động phong trào “Xây dựng môi trường văn hoá trong các cơ quan báo chí”, đề ra 12 “tiêu chí”, bao gồm 6 tiêu chí “Cơ quan báo chí văn hoá”, 6 tiêu chí “Người làm báo văn hoá”. Nếu mọi cơ quan báo chí, nhà báo nào cũng triệt để thực hiện các tiêu chí đề ra thì nền báo chí cách mạng sẽ là toà nhà trong sáng như pha lê, không gợn lên chút tạp bẩn. Song, trong hoạt động những tiêu chí đó chưa thấm vào từng cơ quan, từng con người hành nghề. Hiện tượng “lệch chuẩn” vẫn đang phổ biến trong hoạt động báo chí.

“Xây dựng cơ quan báo chí văn hoá, văn hoá của người làm báo” trước hết là từ phẩm cách của người đứng đầu - vị trí Tổng biên tập. Thực tiễn cho thấy, cơ quan báo chí nào hoạt động hiệu quả, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, toà soạn và phóng viên không vi phạm pháp luật, là ở đó có người đứng đầu nêu gương, có đạo đức tốt, chuyên môn sâu, biết tổ chức đội hình tác nghiệp, sáng tạo trong đổi mới… Ngược lại, những cơ quan báo chí “bất ổn” là do chất lượng đội ngũ phóng viên hỗn tạp, người đứng đầu buông lỏng quản lí, vụ lợi thường dẫn đến tiêu cực, thậm chí vi phạm pháp luật.

Vai trò Tổng biên tập phải xứng tầm, muốn vậy, người đứng đầu phải tạo lập cơ quan với thế “kiềng ba chân”. Một là, tổ chức bộ máy tinh, gọn, hiệu quả. Phòng, ban, cấp phó, đơn vị, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú hợp lí, chọn lọc bởi mọi thành bại do con người quyết định. Đi đôi với nó là ban hành quy chế, nội quy minh bạch trong nội bộ, phân công đúng người, đúng việc; duy trì nếp sinh hoạt, giao ban; xây dựng tổ chức Đảng, Chi hội Nhà báo, Công đoàn vững mạnh. Hai là, thực hiện nghiêm túc tôn chỉ mục đích, Luật Báo chí và các quy định của pháp luật liên quan, biết dựa vào chủ quản. Luôn đổi mới nội dung, hình thức, đổi mới sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ. Ba là, quản lí, sử dụng nghiêm ngặt, minh bạch về tài chính, thúc đẩy kinh tế báo chí thông qua phát hành và các dịch vụ truyền thông, làm tốt nghĩa vụ với Nhà nước, thực hiện phương châm 5 không nợ (nhà in, thuế, lương, bảo hiểm xã hội và nhuận bút).

Người đứng đầu vững vàng, trong sáng không chỉ là điểm tựa mà còn là cực nam châm thu hút nhân tâm, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, mọi người ứng xử văn hoá, thân ái, sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, khiêm tốn, văn minh trong công sở, chuẩn mực thân thiện với người dân, doanh nghiệp…

Mục tiêu chung là Xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc đổi mới đất nước, bảo đảm vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, chất lượng phóng viên, biên tập viên…

Trong giai đoạn bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0), chuyển đổi số trong hoạt động báo chí là một tất yếu, nhân tố quan trọng để xây dựng cơ quan báo chí văn hoá và văn hoá người làm báo. Công nghệ số và nền tảng truyền thông kĩ thuật số là yếu tố làm thay đổi, cải tiến và tối ưu hoá hoạt động của cơ quan báo chí. Đó là giải pháp hàng đầu để chuyển đổi từ hình thức truyền thông truyền thống sang các phiên bản số báo chí, phát triển các dịch vụ và nền tảng trực tuyến để cung cấp thông tin và tương tác với công chúng. Chuyển đối số giúp cải thiện tốc độ, tác động và tiếp cận của thông tin, tăng cường hiệu quả, khả năng phổ cập, giảm chi phí. Chuyển đổi số giúp các cơ quan báo chí thay đổi toàn diện mô hình truyền thống sang phương pháp số hoá theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn, tạo nguồn thu, thúc đẩy đầu tư công nghệ, thay đổi kĩ năng làm báo.

Thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, tạo môi trường số và xã hội số góp phần đẩy lùi tiêu cực, loại trừ tuyên truyền sai sự thật, phản ánh không đúng bản chất hiện thực đất nước. Đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng intenet, mạng xã hội lan truyền thông tin xấu độc, xuyên tạc, kích động hòng chống phá về chính trị, tư tưởng, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Kim Quốc Hoa

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

An Giang: Khởi tố nhóm cán bộ ngân hàng Vietcombank gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng

An Giang: Khởi tố nhóm cán bộ ngân hàng Vietcombank gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng

Thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, chiều ngày 12/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang (Vietcombank Chi nhánh An Giang) gây thiệt hại cho cơ quan trên 600 tỷ đồng.
Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ngày 12/7, tại Hà Nội, Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) phối hợp với Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về “Dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp”.
Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đạt 74,5 tuổi

Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đạt 74,5 tuổi

Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam tăng nhanh từ 65,5 tuổi năm 1993 lên 74,5 tuổi năm 2023, cao hơn nhiều quốc gia có cùng mức thu nhập bình quân đầu người.
Hà Nội chủ động giám sát phát hiện sớm ca bệnh Bạch hầu tại cộng đồng

Hà Nội chủ động giám sát phát hiện sớm ca bệnh Bạch hầu tại cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội vừa có Công văn số 3174/SYT-NVY về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh Bạch hầu.
Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI

Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI

Tối 11/7, tại Nhà hát Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra chương trình khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI, năm 2024.

Tin khác

Niềm vui trong những ngôi nhà Nghĩa tình đồng đội

Niềm vui trong những ngôi nhà Nghĩa tình đồng đội
Phát huy bản chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ, trong những năm gần đây, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã quan tâm chăm lo cho các hội viên nghèo có những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình đồng đội, giúp họ an cư lạc nghiệp...

Thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang: Bàn giao 6 căn nhà “Mái ấm biên cương” tại xã An Nông

Thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang: Bàn giao 6 căn nhà “Mái ấm biên cương” tại xã An Nông
Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Tịnh Biên phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên và Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể xã An Nông, tổ chức lễ bàn giao 6 căn nhà “Mái ấm biên cương” năm 2024, cho các hộ gia đình thuộc hộ nghèo, khó khăn ở địa phương.

Công an Hà Nội triệt phá đường dây cá độ bóng đá 100 tỷ đồng

Công an Hà Nội triệt phá đường dây cá độ bóng đá 100 tỷ đồng
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.

Ghép gan thành công cho bé gái 3 tuổi mắc hội chứng Budd Chiari hiếm gặp

Ghép gan thành công cho bé gái 3 tuổi mắc hội chứng Budd Chiari hiếm gặp
Ngày 10/7, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP Hồ Chí Minh thông tin về trường hợp bệnh nhi 3 tuổi mắc hội chứng Budd Chiari hiếm gặp được ghép gan thành công.

TP. Cần Thơ: Tổ chức ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” lần thứ VIII năm 2024

TP. Cần Thơ: Tổ chức ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” lần thứ VIII năm 2024
Hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới (27/9), UBND quận Cái Răng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ ban hành kế hoạch tổ chức ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” lần thứ VIII năm 2024 với chủ đề “bảo tồn và phát huy văn hóa phi vật thể quốc gia “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” gắn với phát triển du lịch”.

Hội NCT TP Hồ Chí Minh là thành viên Ban chỉ đạo công tác dân số thành phố

Hội NCT TP Hồ Chí Minh là thành viên Ban chỉ đạo công tác dân số thành phố
Sáng 11/7, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động chiến dịch tại UBND quận Bình Thạnh. Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, Phó Trưởng BĐD Hội NCT TP Hồ Chí Minh tham dự và ký kết liên tịch phối hợp triển khai thực hiện công tác dân số, nâng cao chăm sóc sức khoẻ NCT năm 2024 trên địa bàn Thành phố.

Điểm sáng về kết nạp đảng trong học sinh, sinh viên

Điểm sáng về kết nạp đảng trong học sinh, sinh viên
Năm 2021, học sinh lớp 12 đầu tiên của TP Vĩnh Yên vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng là em Trần Ánh Dương ở Trường THPT Vĩnh Yên. Trong 5 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố kết nạp được 71 đảng viên thì có 38 đảng viên là học sinh, sinh viên (HSSV)…

VFC Sơ kết 6 tháng đầu năm 2024, hướng đến Lễ kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển

VFC Sơ kết 6 tháng đầu năm 2024, hướng đến Lễ kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển
Sáng 10/7, Công ty CP Khử trùng Việt Nam (VFC) tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 Ngành Khử trùng và PCO. Tham dự sơ kết có ông Trương Công Cứ, Tổng Giám đốc, ông Đào Xuân Trọng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ngành Khử trùng – PCO, ông Nguyễn Văn Kiên, Trưởng phòng Nhân sự cùng các Giám đốc, Phó Giám đốc các chi nhánh.

Phải biết “trân quý”

Phải biết “trân quý”
Ở trên đời này, công việc hằng ngày luôn bề bộn hoặc có lúc cũng vô tâm quên đi biết bao cái hay, cái đẹp, cái tử tế…

Tổng cục Thuế lưu ý người nộp thuế cảnh giác với các hình thức lừa đảo

Tổng cục Thuế lưu ý người nộp thuế cảnh giác với các hình thức lừa đảo
Trước tình hình ngày càng xuất hiện nhiều đối tượng lừa đảo đã sử dụng thủ đoạn công nghệ, kỹ thuật điện tử để mạo danh lừa đảo đánh cắp, chiếm đoạt thông tin, tài sản của người nộp thuế, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2373/TCT-DNNCN chỉ đạo cơ quan thuế trên toàn quốc tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân và đưa ra những cảnh báo, khuyến nghị các biện pháp phòng ngừa để người nộp thuế lưu ý và cảnh giác với các hình thức lừa đảo.

“Tung cánh yêu thương” cho bệnh nhân vơi đi phiền muộn

“Tung cánh yêu thương” cho bệnh nhân vơi đi phiền muộn
Ngày 9/9, gần 100 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh đã cùng hòa mình vào Chương trình âm nhạc "Tung cánh yêu thương" cho vơi đi muộn phiền, yêu thương bồi đắp yêu thương.

Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024 đặt nền móng cho sự phát triển của năm 2025

Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024 đặt nền móng cho sự phát triển của năm 2025
Phát biểu tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn khẳng định, kết quả đạt được trên các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm 2024 là “rất đáng trân trọng, tạo động lực để thực hiện các nhiệm vụ còn lại trong năm và đặt nền móng cho sự phát triển của năm 2025”.

Chủ động rà soát, tiêm chủng và tiêm nhắc vắc xin đầy đủ để phòng bệnh bạch hầu

Chủ động rà soát, tiêm chủng và tiêm nhắc vắc xin đầy đủ để phòng bệnh bạch hầu
Bệnh bạch hầu lây qua đường hô hấp khi tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi họng của người bệnh hoặc người mang vi khuẩn; cũng lây gián tiếp khi tiếp xúc với vật dụng, đồ chơi dính dịch tiết chứa vi khuẩn. So với các bệnh truyền nhiễm, cúm khác thì bạch hầu khó lây hơn, nhưng tỉ lệ tử vong lại cao.

Quốc hội giám sát thị trường bất động sản, nhà ở xã hội tại Đồng Nai

Quốc hội giám sát thị trường bất động sản, nhà ở xã hội tại Đồng Nai
Ngày 9/7, Đoàn công tác số 3, Đoàn giám sát của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết 2023" đã khảo sát thực tế, làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai.

Học kì 3

Học kì 3
Thời xưa dưới chế độ học hành khoa cử phong kiến, sĩ tử chưa có khái niệm nghỉ Hè hằng năm. Tiếp cận hoạt động giáo dục hiện đại theo khung thời gian 9 tháng học, 3 tháng nghỉ Hè xuất phát từ châu Âu, bắt đầu có tại nước ta từ thời Pháp thuộc. Ngày nay hầu hết các quốc gia trên thế giới thực hiện theo mô hình giáo dục này.
Xem thêm
An Giang: Khởi tố nhóm cán bộ ngân hàng Vietcombank gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng

An Giang: Khởi tố nhóm cán bộ ngân hàng Vietcombank gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng

Thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, chiều ngày 12/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang (Vietcombank Chi nhánh An Giang) gây thiệt hại cho cơ quan trên 600 tỷ đồng.
Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đạt 74,5 tuổi

Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đạt 74,5 tuổi

Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam tăng nhanh từ 65,5 tuổi năm 1993 lên 74,5 tuổi năm 2023, cao hơn nhiều quốc gia có cùng mức thu nhập bình quân đầu người.
Hà Nội chủ động giám sát phát hiện sớm ca bệnh Bạch hầu tại cộng đồng

Hà Nội chủ động giám sát phát hiện sớm ca bệnh Bạch hầu tại cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội vừa có Công văn số 3174/SYT-NVY về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh Bạch hầu.
Điểm sáng về kết nạp đảng trong học sinh, sinh viên

Điểm sáng về kết nạp đảng trong học sinh, sinh viên

Năm 2021, học sinh lớp 12 đầu tiên của TP Vĩnh Yên vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng là em Trần Ánh Dương ở Trường THPT Vĩnh Yên. Trong 5 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố kết nạp được 71 đảng viên thì có 38 đảng viên là học sinh, sinh viên (HSSV)…
Trường THPT Lang Chánh luôn nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả xuất sắc về nhiều mặt

Trường THPT Lang Chánh luôn nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả xuất sắc về nhiều mặt

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Nhà trường luôn đặt phương trâm “Lấy học sinh làm trung tâm – chất lượng giáo dục làm nền tảng cho sự phát triển bền vững” lên hàng đầu
Hơn 32.700 thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Hơn 32.700 thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Chiều 28/6, hơn 32.700 thí sinh tại Thanh Hóa hoàn thành bài thi Ngoại ngữ, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
“Bí quyết” sống thọ của NCT xã Yên Dương

“Bí quyết” sống thọ của NCT xã Yên Dương

Đó là các cụ Lý Văn Khoa 96 tuổi, Ôn Thị Tư 98 tuổi ở khu Đồng Pheo, xã Yên Dương, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy tuổi đã cao nhưng các cụ vẫn minh mẫn, khỏe khoắn, nước da đỏ hồng, giọng nói vang khỏe, dõng dạc và vẫn tham gia lao động sản xuất cùng
Có một nơi người cao tuổi đam mê…

Có một nơi người cao tuổi đam mê…

Vào một ngày rất nắng, sau kỉ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2024, tôi lên thăm huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Hành trình 30 năm xây dựng và trưởng thành

Hành trình 30 năm xây dựng và trưởng thành

Đảng bộ và nhân dân phường Đông Vĩnh (TP Vinh) đã vượt qua nhiều khó khăn để có ngày hôm nay: một phường được đánh giá là phát triển khá toàn diện, hai lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
Phiên bản di động